Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Δελτίον φορο-θυέλλης

Posted by sarant στο 30 Ιουνίου, 2011


Μια και το μεσοπρόθεσμο ψηφίστηκε και ακολουθεί η εξίσου συνοπτική ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου, που θα εξαπολύσει φοροκαταιγίδα πάνω στους ίδιους και τους ίδιους, πιστεύω πως ταιριάζει να αναδημοσιεύσω εδώ ένα ποίημα που έγραψε, αν και πρόχειρα, ένας εκλεκτός φίλος του ιστολογίου, ο αγαπητός Κορνήλιος, διότι μου φαίνεται κρίμα να μένει καταχωνιασμένο τέτοιο ωραίο στιχούργημα στο μισοσκόταδο των σχολίων, όπου αρχικά εμφανίστηκε. Πραγματικά μου αρέσει πολύ -και σκέφτομαι πως αν έβγαινε ακόμα ο Ρωμηός του Σουρή αυτό το ποίημα θα ήταν το σημερινό του πρωτοσέλιδο!

Επειδή ο φίλος Κορνήλιος (για όσους δεν τον ξέρουν) είναι φανατικός οπαδός του πολυτονικού, το ποίημά του το έγραψε με δασείες και περισπωμένες. Το παραθέτω όπως το έγραψε και πιο κάτω το αντιγράφω χωρίς σκουληκάκια, για όσους δεν μπορούν να τα εμφανίσουν  στον υπολογιστή τους.

Βροχὲς πολλὲς προβλέπονται σ’ὁλόκληρη τὴν χώρα,
φόρων βροχὲς καὶ εἰσφορές, τὸ πάρτυ ἀρχίζει τώρα
ἀνοίξανε οἱ οὐρανοὶ καὶ μέσα ἀπὸ τὰ νέφη
μὲ ὕφος νταβατζήδικο ὁ Βενιζέλος γνέφει:
φόροι σὲ ὅλα καὶ παντοῦ καὶ εἰσφορὲς καὶ τέλη
φόρος στὸ βάλς, στὸ τσάμικο, φόρος στὸ τσιφτετέλι,
φόρος καὶ στὸ κατούρημα, στὸ χέσιμο ὡσαύτως,
φόρος σὲ ὅποιον στιχουρχεῖ πολὺ κι ἀκαταπαύτως,
φόρος στὴν πᾶσα ποὺ μιλᾷς καὶ γράφεις ξένη γλῶσσα,
φόρος γιὰ κάθε μιὰ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καινούργια συνιστῶσα,
φόρος γιὰ κάθε τρίχα σου σὲ πόδια καὶ μασχάλη,
φόρος σὲ κάθε ἀκουστικὸ καὶ κάθε ματογυάλι,
φόρος γιὰ κάθε ἐπαφὴ στὸ facebook κι ἐπίσης
φόρος στῶν μπλὸγκ τὰ σχόλια, φόρος στὶς ἀναρτήσεις,
φόρος σὲ τόνους, πνεύματα, ἰδίως στὴν βαρεῖα,
φόρος καὶ στὰ ἀνέκδοτα, ἀκόμη καὶ στὰ κρύα.
Μὲ τέτοιο ποὔρχεται βαρὺ κι ἀσήκωτο τσουνάμι
φτιάξε μοῦ λένε κιβωτό, στὸ μάκρος της ποτάμι,
πανύψηλ΄ ἴσα μὲ βουνὸ γιὰ νὰ χωράῃ μέσα
τοὺς Ἕλληνες ποὺ βάλανε στὴν χώρα νὰ μιὰ φέσα!
Βάλ’τους ἐκεὶ μπὰς καὶ σωθοῦν κι ἄμα κοπάσῃ ἡ μπόρα
ἀμόλα μαῦρο κόρακα νὰ δῇ πῶς θἆναι ἡ χώρα,
κι ἅμα ποτὲ δὲν ξαναρθῇ , ἕνα σοῦ μένει μόνο
ἀμόλα ἀσπροπερίστερο νὰ φέρῃ ἐλαίας κλῶνο,
τότ’ἔβγα ἔξω καὶ μαζὶ νὰ βγάλῃς καὶ τοὺς ἄλλους
κι ὅρκο νὰ δώσετε βαρὺ τοὺς δύο τοὺς μεγάλους
ποτὲ νὰ μὴ ψηφίσετε εἰδάλλως μὴ θαρρῆτε
πὼς δεύτερη θὰ ἔχετε ἐλπίδα νὰ σωθῆτε.

Και χωρίς σκουληκάκια (πήρα το θάρρος και άλλαξα λίγο τον δέκατο  στίχο για να ταιριάζει το μέτρο):

Βροχές πολλές προβλέπονται σ’ ολόκληρη τη χώρα,
φόρων βροχές και εισφορές, το πάρτι αρχίζει τώρα
ανοίξανε οι ουρανοί και μέσ’ από τα νέφη
με ύφος νταβατζήδικο ο Βενιζέλος γνέφει:
φόροι σε όλα και παντού και εισφορές και τέλη
φόρος στο βαλς, στο τσάμικο, φόρος στο τσιφτετέλι,
φόρος και στο κατούρημα, στο χέσιμο ωσαύτως,
φόρος σε όποιον στιχουργεί πολύ κι ακαταπαύτως,
φόρος στην πάσα που μιλάς και γράφεις ξένη γλώσσα,
φόρος και για του  ΣΥΡΙΖΑ την κάθε συνιστώσα,
φόρος για κάθε τρίχα σου σε πόδια και μασχάλη,
φόρος σε κάθε ακουστικό και κάθε ματογυάλι,
φόρος για κάθε επαφή στο facebook κι επίσης
φόρος στων μπλογκ τα σχόλια, φόρος στις αναρτήσεις,
φόρος σε τόνους, πνεύματα, ιδίως στη βαρεία,
φόρος και στα ανέκδοτα, ακόμη και στα κρύα.
Με τέτοιο που ‘ρχεται βαρύ κι ασήκωτο τσουνάμι
φτιάξε μού λένε κιβωτό, στο μάκρος της ποτάμι,
πανύψηλ΄ ίσα με βουνό για να χωράει μέσα
τους Έλληνες που βάλανε στη χώρα νά μια φέσα!
Βάλ’ τους εκεί  μπας και σωθούν κι άμα κοπάσ’ η μπόρα
αμόλα μαύρο κόρακα να δει πώς θα ‘ναι η χώρα,
κι άμα ποτέ δεν ξαναρθεί , ένα σου μένει μόνο
αμόλα ασπροπερίστερο να φέρει ελαίας κλώνο,
τότ’ έβγα έξω και μαζί να βγάλεις και τους άλλους
κι όρκο να δώσετε βαρύ: τους δύο τους μεγάλους
ποτέ να μη ψηφίσετε, ειδάλλως μη θαρρείτε
πως δεύτερη θα έχετε ελπίδα να σωθείτε!

Μπορείτε στα σχόλια, αν έχετε έμπνευση, να προσθέσετε και δικούς σας στίχους, αλλά να έχετε υπόψη σας ότι φόρος (έκτακτος) μπαίνει και στα σχόλια!

Επειδή όμως το ιστολόγιο είναι και γλωσσικό, να πούμε και δυο ετυμολογικά. Ο φόρος λοιπόν είναι αρχαία λέξη, από το ρήμα φέρω, και είχε από παλιά τη σημασία τη σημερινή, αν και καμιά από τις σημερινές λέξεις που έχουν τον φόρο για πρώτο συνθετικό, από την φοροαπαλλαγή ως τον φοροφυγάδα, δεν είναι αρχαία ή έστω μεταγενέστερη ή μεσαιωνική, όλες καινούργιες είναι. Ο φόρος δεν έχει καμιά σχέση με τη φόρα ή με το φόρουμ, που τώρα στην ιντερνετική εποχή, ενώ μερικοί το κλίνουν λατινοπρεπώς, η ΕΛΕΤΟ προτείνει να το εξελληνίσουμε, «το φόρο», πρόταση καταδικασμένη να αποτύχει και όχι επειδή συμπίπτει με το κερκυραϊκό «φόρο».

Ο φόρος λέγεται στα αγγλικά tax και τα γαλλικά taxe, και σίγουρα θα σας προκαλέσει ρίγη εθνικής υπερηφάνειας αν σας πω ότι οι ξένες αυτές λέξεις μάλλον έχουν ελληνική την απώτατη καταγωγή, δηλαδή ανάγονται σε ένα λατινικό taxa, από το ρήμα taxare που προέρχεται από το αρχαίο «τάσσω» -ωστόσο υπάρχουν και άλλες απόψεις. Σίγουρα από το taxa,  είναι το ταξί, αλλά αυτό είναι θέμα για άλλο άρθρο.

Τον φόρο, ιδίως όταν τον θεωρούμε άδικο ή βαρύ, τον λέμε και χαράτσι, ανάμνηση της τουρκοκρατίας. Όπως πρώτοι διαβάσατε εδώ (και σε δεύτερη δημοσίευση, πάλι εδώ, ενώ πριν από λίγο καιρό το έγραψε και ο Γ. Μπαμπινιώτης), το χαράτσι μάλλον έχει ελληνική αρχή, τη χορηγία, μέσω του αραβικού χαράτζ, και σίγουρα θα νοιώθετε τώρα διαφορετικά όταν θα κληθούμε να πληρώσουμε τον κεφαλικό φόρο αλληλεγγύης προς τους δανειστές μας. Αυτή την ετυμολογική πληροφορία δεν την ήξεραν οι Κολοκοτρωναίοι το 1821 και τους χαρατζήδες τους σκότωσαν.

75 Σχόλια προς “Δελτίον φορο-θυέλλης”

 1. Νέο kid στο block said

  Κι αν στη βαρεία ,στη ψιλή και στην περισπωμένη
  Ετούτος ο Κορνήλιος, ακόμη επιμένει…

  Κι αν στα ‘αισθηματικά’, του μπλόγκ τη μύτη χώνει…
  Και φόρους εις το κράτος μας, αρνείται να πληρώνει…

  Οι φόροι όμως στο New Kid, παράλογοι δε θα ήσαν
  εκ του προ(χοίρου) ποιητής ,με ήσσονα την Μούσαν…

  Το ξέρω το χω ματαπεί, μα εν πετυχημένο
  Κλείνω την αφιέρωση, με κάτι τετριμμένο

  Και όπως λέει και ο Σαράντ, ακόμα και ο Σουρής,
  θα φώναζε…Τι μάστορης!… ετούτος ο Κορνής!

 2. munich said

  ωραίο το πίημα του κ. Κορνήλιου, ο 10ος στίχος μ’άρεσε πιο πολύ στο ορίτζιναλ αν μου επιτρέπετε

 3. Βασίλης Ορφανός said

  Κοντά στο χαράτσι να προσθέσουμε μερικές (κρητικές)ιδιωματικές λέξεις σχετικές με τους φόρους, όπως τις συναντούμε στο έργο του Γ. Εμμ. Παγκάλου «Περί του Γλωσσικού Ιδιώματος της Κρήτης» : βεργί ‘φόρος’ < vergi, (Tόμ. Β΄), εμιρί ‘φόρος του Δημοσίου ή και μίσθωμα’ (Τόμ. Γ΄), μουλτεζίμης ‘ενοικιαστής φόρων του δημοσίου ή του δήμου’ < multezim, μουκατάς ‘μίσθωση αγροκτήματος ή του φόρου της δεκάτης < mukataa , μουκαταγάσης ‘μισθωτής φόρου’ <; mukataa ağası, ρέσιμο ‘φόρος, δασμός’ < resim (Τόμ. Δ), τζαμπαζϊές ‘φόρος τον οποίον πληρώνει ο τζαμπάζης, ο ζωέμπορος’ (Τόμ. Ε΄). Απ’ αυτές μόνο το εμιρί (ή μιρί) ακούγεται σήμερα, κι αυτό σπάνια. Διώξαμε, βλέπεις,τους Τούρκους και γλιτώσαμε κι από τους φόρους κι από τις λέξεις τους. Το χαράτσι πάντως το κρατήσαμε. Και το τιμούμε δεόντως, όχι για τίποτε άλλο αλλά επειδή είναι και λιγάκι ελληνικό. Μόνο γι’ αυτό

 4. Οποιος τον φόρο δεν τελεί αλλά στιχάκια φιάχνει
  θυμίζει λουκουμόσκονη, η και ζάχαρη άχνη
  πολλή η γλύκα στην αρχή , στο τέλος πίκρα μένει
  και να χορτάσει απ’ αυτήν … ακόμα περιμένει
  Οποιος λοιπόν θε ν’ αρνηθεί μια μοίρα υπό τον ήλιο
  μπορει κι αυτός να στιχουργεί μαζί με τον Κορνήλιο

 5. andreas said

  Μα και το κερκυραϊκό «φόρο», από το φόρουμ δεν προέρχεται; Δε σημαίνει κάποιον κεντρικό δρόμο;

  Φόρος πχ λεγόταν ο κεντρικός δρόμος του οικισμού έξω από το κάστρο του Αγ, Γεωργίου στην Κεφαλονιά. Νομίζω ότι και οι Βυζαντινοί έλεγαν «φόρο» κάποιον κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι λογικό να προέρχεται απ’ το φόρουμ;

  Αυτά άσχετα από το πώς πρέπει να λέμε το φόρουμ. Για μένα, μια χαρά είναι κι έτσι.

 6. Μισιρλού... said

  Και αν το ασπροπερίστερο γυρίσει πικραμένο
  και με ψιλούτσικη φωνή, μας πει (και σα χεσμένο):
  Σύσσωμη όλη η Αριστερά κοιμάται του δικαίου
  στη βόλεψή της και αυτή (μη χάσ’ του μηνιαίου…)
  Τι κάνουμε αδέλφια μου; Πώς θα σωθούμε τώρα;
  αφού κι η Αγανάκτηση, τζούφια είναι στη χώρα;

  ***
  Τα σέβη μου, το θαυμασμό, κι όλα για τον Κορνήλιο!
  Που ‘λαμψε πάλι, αστραφτερά, σ’ αυτό το κωμειδύλλιο!!!

  ***
  Φόρους, τοπωνύμια, είχαμε και στις εισόδους σχεδόν όλων των μεγάλων πόλεων (μέχρι και τα μέσα του περασμένου αιώνα).
  Σταθμοί πληρωμής «φόρου διέλευσης» (τα αργότερα αποκαλούμενα διόδια).
  Η στάση «Φόρος» του Παλαιού Φαλήρου διατηρείται έως και σήμερα.
  Ονομαστός «Φόρος» ήταν και η (σημερινή) συμβολή της οδού Συγγρού με την Καλλιρρόης και Θησέως.

  Σε πολλά διηγήματα, ποιήματα, αφηγήματα οι «Φόροι» είχαν την τιμητική τους…

 7. πὼ πὼ κοκκινίζω ἀπὸ ντροπή! Ὅταν ἤμουν στὴν ΣΕΑΠ κάποτε σὲ ὥρα σχετικῆς ἀνάπαυλας διάβαζα ἕνα πολὺ ὡραῖο σύγγραμμα γιὰ τοὺς τελῶνες καὶ τὴν φορολογία στὴν ἀρχαιότητα καὶ εἰδικὰ στὰ χρόνια τῆς Κ.Δ. Ἕνας ὑπολοχαγὸς ποὺ μὲ ἀντιπαθοῦσε μέχρι τότε μοῦ ἅρπαξε τὸ βιβλίο, τὸ περιεργάστηκε καὶ μοῦ λέει: «τὸ διαβάζεις ἐπειδὴ γενικῶς σοῦ ἀρέσει ἡ ἱστορία ἢ εἰδικῶς ἡ ἱστορία τῶν χρόνων τῆς Κ.Δ.;» «Καὶ τὰ 2 » ἀπαντῶ. Ἀπὸ τότε μὲ συμπάθησε καὶ ἦταν μὲν σκληρός, ἀλλὰ δίκαιος. Αὐτὸ ἦταν τὸ μόνο καλὸ ποὺ μοῦ ἔκαναν ποτὲ οἱ φόροι.

 8. sarant said

  Ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια και τις προσθήκες!

  Ανδρέα, το κερκυραϊκό φόρο βγαίνει από το forum, αλλά σημαίνει άλλο πράγμα από το σημερινό φόρουμ (που προτείνεται να εξελληνιστεί σε «φόρο»). Αυτό εννοούσα. Κι εγώ έτσι όπως είναι το προτιμώ το φόρουμ, και βέβαια άκλιτο.

 9. ὅτι ὁ διωρθωμένος στίχος ξέφευγε ἀπὸ τὸ μέτρο τὸ κατάλαβα ἀμέσως, ἀπὸ τὴν ὥρα κιόλας ποὺ τὸ ἔγραψα, ἤμουν ὅμως πολὺ βιαστικὸς καὶ προτίμησα νὰ τὸ κρατήσω γιατὶ ἤθελα τὸ «κάθε» νὰ ἀρχίζῃ ἀπὸ κεῖνον τὸν στίχο. ὅμως καὶ ἡ διόρθωσι εἶναι πολὺ σωστὴ καὶ μετρικῶς ἄρτια, γι’αὐτὸ καὶ τὴν ἐγκρίνω.

 10. Μισιρλού... said

  🙂

  1934 – Κώστας Ρούκουνας (Σαμιωτάκι)

  Η κρίσις

  Οι φόροι και τα κόμματα φέραν αυτή την κρίση
  που κάνανε τον άνθρωπο να μη μπορεί να ζήσει.

  Κι όλο τη φτώχεια πολεμά για να την ενικήσει
  να βγάνει το ψωμάκι του το σπίτι του να ζήσει.

  Αλλά κι αυτό αδύνατο για να τα κονομήσει
  και κάθε μέρα βλαστημά την έρημη την κρίση.

  Όλος ο κόσμος τά ‘χασε κι όλοι παραμιλούνε
  και κάθε μέρα βλαστημούν την κρίση που περνούνε.

  – «Άντε, να ζήσεις φτώχεια και να πεθάνεις παλιο-κρίση!
  Γειά σου Ογδοντάκη μου, παιδί μου, γειά σου!»

 11. rogerios said

  Συγχαρητήρια στον ποιητή Κορνήλιο, αλλά και στον φιλοξενήσαντα (και βελτιώσαντα το πόνημα οικοδεσπότη).

  Τώρα για το χαράτσι θα μιλήσουν και οι πιο ειδικοί (Δύτη;…. 🙂 ), αλλά αν δεν με απατούν οι γνώσεις και οι μνήμη μου νομίζω ότι στις μουσουλμανικές κοινωνίες ήταν φόρος έγγειας ιδιοκτησίας και όχι ο κεφαλικός φόρος (αυτός νομίζω ότι λεγόταν τζιγία ή κάπως έτσι).

 12. δὲν θυμᾶμαι ἂν τὸ ἔχω ξανανεβάσει ἐδῶ, ἀλλὰ νομίζω πὼς ταιριάζει

 13. Μαρία said

  11 Όπου ο δύτης απαντά στον ξεχασιάρη Ρογήρο:
  https://sarantakos.wordpress.com/2010/02/18/xarats2/#comment-23974

 14. dzach said

  Στον δεκαπεντασύλλαβο του Κορνήλιου:

  Φόρος εδώ, φόρος εκεί, φόρος και παραπέρα
  κι από τους φόρους τους πολλούς εσήκωσα παντιέρα
  πήρα τους δρόμους τα βουνά με βρήκ’ η άλλη μέρα
  κι όλο κοιτούσα τα πουλιά ρώταγα τον αέρα:

  -Ποιός μας το βιός κατάκλεψε πού πηγαν τα λεφτά μας;
  ποιός στο κακό καλοπερνά και τρώει τα σωθηκά μας;

  Κι ένα πουλάκι επέταξε κι ένα πουλάκι εστάθη
  και λέει δυο λόγια πεταχτά κι ύστερα πάει, εχάθη

  -Στων δομημένων τον καιρό στων CDS το τζόγο
  χάθηκε ο ιδρώτας και η γή έμεινε δίχως λόγο
  κι από τριγύρω τα βουνά είν’ τα μισά καμένα
  χωρίς τραγούδια τα χωριά με σπίτια ερειπωμένα

  Έγινε ο άνθρωπος θεριό στις πόλεις στιβαγμένος
  χωρίς καιρό να σκέφτεται, για χρήμα τρελαμένος
  Πληθύναν οι μεσάζοντες, οι εμπόροι κι οι σκιτζήδες
  κι οι τραπεζίτες φούσκωσαν και γίναν αεριτζήδες

  βρήκανε κι υποταχτικούς στα μέτρα τους κομμένους
  που με ρουσφέτια τους πολλούς κρατούσαν κοιμισμένους
  τό ‘παιζαν και πολιτικοί, πολύ βαριά πεπόνια
  μον’ που στο τέλος βγήκανε ξεγάνωτα κωθώνια

  Βλέπω το μέλλον δύσκολο τι είν’ οι ανθρώποι χώρια
  μα είν’ το γένος τους καλό, να σπείρει πρέπει σπόρια
  που θα βλαστήσουν στον καιρό θα βγάλουν παλι φύλλα,
  θα βγάλουν και γλυκό καρπό να φύγει η μαυρίλα

 15. Διπλό μπράβο στον Κορνήλιο, ένα για το ποίημα και ένα για το κομματάκι Μποστ/ΜΡ που είχα στο μυαλό μου να ανεβάσω κι εγώ!

 16. rogerios said

  Μερσί Μαρία (σχ. 13)!

  [το Αλτσχάιμερ μου χτυπά την πόρτα φαίνεται…]

 17. ein Steppenwolf said

  5, 6: Στα τσιγγάνικα η πόλη λέγεται «foro(s)». Πρόκειται για δάνειο απ’ τα μεσαιωνικά ελληνικά. Υποθέτω ότι καθώς οι τσιγγάνοι πήγαιναν στην πόλη μόνο για δοσοληψίες στην αγορά, την ταύτισαν με ολόκληρη την πόλη.

 18. sarant said

  14: Εύγε!

  17: Πολύ ενδιαφέρον!

 19. Alexis said

  Ένα ακόμα ταγουδάκι σχετικό με φόρους και εφορία:

 20. Alexis said

  Τραγουδάκι, εντάξει… όποιος βιάζεται σκοντάφτει…

 21. dzach said

  18. Ευχαριστώ!
  Αλλά αυτά τα «στιβαγμένα» «σωθηκά» μου βγάζουν το μάτι, δυστυχώς εκ των υστέρων.

 22. Κορνήλιε χίλια μπράβο! 😀
  (Απορώ γιατί δεν το ανέβασες ακόμα και στο δικό σου μπλογκάκι.)

  Πάντως και μόνο με το φόρο στις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ θα ξεχρεώναμε και θα έμεναν και ρέστα! 🙂

  Και μην ξεχνάτε, στις 7 σήμερα καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Να είστε όλοι εκεί, να απαγγείλουμε και Κορνήλιο να τον κάνουμε διάσημο!! 🙂

 23. Φάκα said

  Κορνήλιε, θερμά συγχαρητήρια. Καιρό είχα να απολαύσω τέτοιο ποιοτικό σατυρικό σαρκασμό. Μια πρόταση για τον «ακανθώδη» δέκατο στίχο, ώστε και το μέτρο να τηρεί και την επιθυμία σου για έναρξη της επανάληψης του «κάθε» στην ίδια θέση ήδη από αυτό τον στίχο να σέβεται, θα ήταν «φόρος για κάθε του γνωστού ΣΥΡΙΖΑ συνιστώσα». Επειδή ο σαρκασμός είναι βάλσαμο υπό τις παρούσες συνθήκες, για όποιον ενδιαφέρεται διάβασα κι άλλο ένα σατυρικό στο ίδιο περίπου πνεύμα, με τον τίτλο «αυστηρώς ακατάλληλο για φοροφυγάδες», στο styx.gr

 24. Ἀχιλλέας Τζάλλας said

  Συγχαρητήρια στὸν φίλτατο Κορνήλιο (ἂν καὶ μοῦ φαίνεται ὅτι οἰ ἐπερχόμενοι φόροι θἆναι ἀκόμα πιὸ παράλογοι…). Θὰ μοῦ ἐπιτραπῇ μιὰ μικροδιόθωση ; Στὸν 9ο στίχο ἀπ’ τὸ τέλος, ἀντὶ «νὰ μιὰ φέσα ! », «νά μιὰ φέσα !», μὲ ὀξεῖα. Ἡ διάκρισις γνωστή, καὶ ἄλλωστε, ὅπως εἴπαμε, ἡ βαρεῖα φορολογεῖται βαρύτερα… !

 25. κι αὐτὸ τὸ παρατήρησα φίλατε Ἀχιλλεῦ, ἀλλ’εἶπα νὰ μὴ πῶ τίποτε! Χαίρομαι ποὺ τὸ παρατήρησε ἕνας συμπολυτινιστής.

 26. sarant said

  Πολυτινιστής: διασταύρωση πολυτονιστή και λατινιστή 🙂

 27. 😛

 28. Θρασύμαχος said

  Κύριε οικοδεσπότα, κανα νέο απ’ την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θά ‘ψαχνε για τα υπουργικά «προσόντα στον τόκο»;;;

 29. Θρασύμαχος said

  #23: Εξαιρετικό. Του ιδίου, κάπως πιο κατάλληλο δι’ ανηλίκους, δείτε στο http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=6725

 30. sarant said

  28: Όχι, Θρασύμαχε, κανένα νέο. Νοιώθω τον πειρασμό να συμπεράνω ότι ο Άγνωστος Ποιητής είναι εύσωμος και συνταγματολόγος, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω τέτοιο θράσος.

 31. Θρασύμαχος said

  #30: Τί να πω, θα το μάθουμε στα Απομνημονεύματα!

 32. #30 τὸ «νοιώθω» τὸ σημειώνω.

 33. νέο kid στο block said

  (Με όλο το σέβας Κορνήλιε, ξέχασες κάποιους κρίσιμους τομείς που μπορεί να αποφέρουν φορολογικά έσοδα στον κύριο Βενιζέλο…)

  Φόρος στην αυτοκίνηση, φόροι και στη βενζίνα
  Φόρος σε κάθε ουζερί, φόροι και στη ρετσίνα
  Φόρος σε γαύρο, βάζελο ακόμη και χανούμη
  Φόροι και στο εισαγόμενο, το ζουμερό χαλούμι
  Φόροι σε γλώσσας λεξικά και εις τον Μπαμπινιώτη
  Φόροι και στα γλυκίσματα, στη σαντιγί τη Γιώτη
  Φόροι στο γρήγορο φαί, φόροι και στο τσιμπούσι
  Φόροι και στο σπληνάντερο και ακόμη και στο σούσι
  Φόρος σε κάθε κοίταγμα, σε κάθε τσαλιμάκι
  Φόρος και στο φλερτάρισμα, φόρος και στο καμάκι…
  Φόροι σκληροί στα τζόβενα, φόροι και στους γερόντους
  Κι όποιος σκοτώσει κάνα δυο ,θα πάρει λέει πόντους
  Φόροι σκληροί, φόροι παντού, φόροι στην Εφορία!
  Φόροι και στους αρτιμελείς που τα χουνε και τρία!
  Φόρος και στα ταξίδια μας τα νοερά σου λέω
  Μη φόρους και στη σκέψη μας, θα βάλουνε οέο?
  Κι όταν οι φόροι πληρωθούν και θα ναι η τσέπη άδεια…
  Μαζεύτε τους και ρίχτε τους μέσα εις τα πηγάδια!

 34. Μαρία said

  30, 31 Άλλωστε το «όπως είπε ο ποιητής» είναι πρόσφατη προσθήκη.

 35. φόροι στοὺς φόρους κι εἰσφορὲς ἐπὶ τῶν τέτοιων φόρων
  καὶ τώρα δίχως τὴν ΔΕΗ καὶ τέλος φανοκόρων.

 36. νέο kid στο block said

  Με τη ΔΕΗ κι άλλα πολλά ,πάνε αλά μπρατσέττα
  Μη χολοσκάς, υπάρχουνε ωραία σπαρματσέτα!

 37. τυχγάνω λάτρης ἔνθερμος κηρῶν ἅμα καὶ λύχνων
  ὅθεν καὶ χαίρω τὴν ΓΕΝΟΠ εἰς τὸν Καιάδα ῥίχνων!

 38. λάτρις

 39. νέο kid στο block said

  Ωιμέ, τον συνδικαλισμό μάλλον αποκηρύττεις…
  Είσαι γενναίος, θαλερός ,ίδιος ο Ψηλορείτης

 40. νέο kid στο block said

  Που είσαι? ‘Παραδόθηκες’ ? που τρέχει ο λογισμός σου?
  Λόγω του πολυτονικού, αργεί το δίστιχό σου?
  🙂

 41. tamistas said

  Το είδα ολίγον τι αργώς το πόνημα ετούτο,
  του Κορνηλίου το στιχηρόν για το παλιό το φρούτο
  των φόρων, που είναι, αναιδώς, φρούτον παντός καιρού
  και φρούτον πάσης εποχής· και γράφω υπερ ου,
  του Κορνηλίου, δηλαδής, που στίχους ενσταλάζει
  στων λέξεων το ιστόρημα, στίχους ωσάν χαλάζι,
  που ακολουθούν τη φορορμή, του Δράκουλα την πείνα,
  που, αναγγέλλων τη δρομή, έπνιξε την Αθήνα
  με δακρυγόνα καυτερά, των φόρων γιουσουφάκια,
  του μνημονίου χανούμισσες, των σκοταδιών τσανάκια.
  Αλίμονο, Κορνήλιε, η χώρα καταρρέει,
  το σύστημα κλονίζεται κι όλοι μοιάζουν ακραίοι
  στης εποχής τις κόλασες, στο μέτωπο της δύσης.
  Δεν είναι μόνο, θε να πω, οι δυο μεγάλοι λάθος,
  η σκέψη αυτή μπάζει νερά κι είναι πολύ το βάθος
  στο πέλαο που βρεθήκαμε με ξάρτια σαπισμένα,
  που παξιμάδια μοιάζουνε και μάλιστα βρεγμένα,
  υπάρχει κίνδυνος μικροί, οι ελάσσονες που λένε,
  το έθνος να ευδοκήσουνε να σώσουν «κι ας μη φταίνε»
  και τα παιδιά τα φουσκωτά – που είδαμε με κουκούλες
  στα ματ μέσα να κρύβονται και στις αναμπουμπούλες
  να σπάν, να καιν με ενόραση εθνοσωτήρια δήθεν
  και να τσαμπουκαλεύονται ένθεν, που λεν, κακείθεν –
  υπάρχει κίνδυνος, λοιπόν, οι φύρερ οι αγύρτες
  να τα επιστρατεύσουνε, να κλείσουν και τους σύρτες
  και να μας μπουζουριάσουνε με γύψους στο Ελλάντα·
  γι’ αυτό απαιτούν ανάλυση ψύχραιμη τα συμβάντα.
  Ας είναι, την εχάρηκα την έμπνευση από φόρους,
  που απ’ τα γέλια έφερε στο νου παλιούς Τσιφόρους.
  Και τώρα που το σκέφτομαι, υπερβολή μου μοιάζει
  να έχουμε για φόβητρο όσους ο κόσμος κράζει.
  Κι αν οι καιροί ου μενετοί, εγώ θα πω αβάντι!
  Να στείλουμε στα σπίτια τους της Κόλασης του Δάντη
  τους εμπνευστές, που φοριαμούς με φόρους εγεμίσαν
  και χαρατσώνουν το λαό ποιούμενοι την νήσσαν.

  (ο 17ος στίχος οφείλεται στους στίχους του Θ. Παπακωνσταντίνου:
  «Φοράει ο μέρμηγκας γυαλιά κι οι πέτρες έχουν γένια,
  έχεις και συ κακόμοιρε κουπιά σε μαύρα χάλια
  που μόλις πέσουν στο νερό λιώνουν σαν παξιμάδια.»)

 42. Ἀργεῖ διότι ἔμπλεξα μὲ ἄλλα ἀσχολίας
  καὶ ἔγινα τῶν στιχουργῶν ὁ ἔσχατος παρίας.

 43. νέο kid στο block said

  Πα ντε κουά!Μεσιέ Κορνή, μ’ ακόμη και παρίας…
  γλυτώνεις απ το δόκανο, θαρρείς της εφορίας?

 44. νέο kid στο block said

  Ωριό το παιγνιδάκι μας, κι άρχισε αυθορμήτως
  Θαρρώ και άλλος ρε παιδιά, μπορεί να παίξει τρίτος!

 45. Οὐδεὶς ποτὲ ἐγλύτωσε καὶ φόρο καὶ δεκάτη
  πλὴν τέτοια φορολόγησι μοῦ φαίνεται ἀπάτη
  ὡς ἄλλος αὐτοκράτορας τοῦ γένους τῶν Φλαβίων*
  ὁ Μπένι φόρο ἔβαλε τὸν ἐπ’οὑρητηρίων.

  *ὁ Βεσπασιανός

 46. sarant said

  Μωρέ μπράβο τσουνάμι έμπνευσης! Πάντα τέτοια!

  Ταμίστα, στο 41 έχεις έναν στίχο απάντρευτο («…της δύσης») -μήπως ξέχασες το ταίρι του;

  34: Σωστή η παρατήρηση!

 47. νέο kid στο block said

  Το δίστιχο ξεπέρασες, άλλαξες τον κανόνα
  Γι’αυτό κι εγώ ακολουθώ ,διαβαίνω Ρουβικώνα…
  Τον Μπένι το χοντρούλη μας, Ύπατο δεν θα ελάλουν
  Παχύσαρκου, πουλυλουγά θα ‘λεγε η θειά μου …μάλλουν

 48. νέο kid στο block said

  Καλώς τον Νικοδέσποτα, τ’ άξιο παλικάρι!
  Για πρέφα τρίτον ψάχνουμε, πας ένα πενηντάρι?
  Μα ξέχασα εσύ είσαι νόμπλ και νόμπλ παίζεις παιχνίδια
  Ζατρίκι ,μπριτζ και σολιταίρ τα ίδια και τα ίδια…

 49. sarant said

  Ξεκίνησαν δυο νεαροί
  των στίχων τη λατρεία
  στους δύο τρίτος δεν χωρεί
  χαλάει τη συμμετρία

 50. Τώρα ἡ Ῥώμη ἀπαιτεῖ καὶ ὁ λαὸς ἀντάμα
  νὰ ῥίξη στιχοπλόκιον ὁ μέγας Νικοκύρης
  ἀλλιῶς θ’ ἀναβιώσουμε τὴν συμφορὰ στὴν Ζάμα
  κι ὁ Ἀσδρούβας-Δύτης δάκρυα θὰ ῥίχνῃ θλίψεως πλήρης.

 51. νέο kid στο block said

  Δικαιολογίες οι φθηνές! Μάλλον έχεις μπριτζάκι
  Νότος, βοράς, Δύση, Βαλές με αναμμένο τζάκι…
  Εσύ ότι πεις αφεντικό, μαχαίρι και πεπόνι
  Μα φαίνεται ότι και ο Κορνής μας κάνει το ..παγώνι

 52. νέο kid στο block said

  Τη ταπεινή συγγνώμη σου, Κορνηλιεκλιπαρώ
  Επόσταρα και επόσταρες, ταυτόχρονα θαρρώ..
  🙂

 53. sarant said

  Καλύτερα ο Κορνήλιος να κάνει το παγόνι
  παρά ο άγριος βοριάς τ’ αρνάκια να παγώνει 🙂

 54. νέο kid στο block said

  delenda carthago λοιπόν λέει ο μέγας Κάτων
  μα ομού και πέριξ Βρυξελών, η σύναξις των ‘γάτων’
  Των γάτων λέγω υπουργών, των ευρωσωτηράδων
  Delenda Athenae θα πουν, για χάρη των παράδων…
  Τώρα διάλειμμα εγώ θα κάνω για λιγάκι
  Χαρμάνιασα μεσιέ Κορνή, πάω για τσιγαράκι…

 55. νέο kid στο block said

  Προηγούμαι και στο σκορ ….και είμαι χαλαρός 🙂

 56. tamistas said

  46:
  τώρα το είδα, φχαριστώ, μου ξέφυγε τελείως
  κι είδα το στίχο απάντρευτο και είπα αιωνίως
  λάθη θα κάνω επί λαθών, μα σημασία δεν έχει
  αφού ο δεσπότης, άτρωτος, ελεγκτού θέση επέχει…:

  Αλίμονο, Κορνήλιε, η χώρα καταρρέει,
  το σύστημα κλονίζεται κι όλοι μοιάζουν ακραίοι
  στης εποχής τις κόλασες, στο μέτωπο της δύσης,
  σ’ αυτό το ζόρικο καιρό που τρέφουν οι ειδήσεις.

 57. νομίζεις παλιοψάρακλα πὼς δῆθεν προηγεῖσαι
  γιατὶ πολλαὶ τυγχάνουσιν ᾠδαὶ ἀναρτηθεῖσαι
  πρὶν ἢ τολμήσῃς ἀναιδῶς εἰς τοῦτο τὸ ἄγιο μέρος
  νὰ ῥιξῃς τοὺς ἰάμβους σου ἐν ᾦ μεσοῖ τὸ θέρος.

  μ’ ἂν τάχα γίνω ποιητὴς ἐλάσσων καὶ νικήσῃς
  κερδίζοντας μὲ δίστιχα λεφτὰ καὶ διακρίσεις
  σὲ ἄλλη τέχνη θὰ στραφῶ, κι ἴσως αὐτὴ ἡ νίκη
  τὴν κάταρξι νὰ σήμαινε στοῦ πρίγκηπος τὴν δίκη. 😛

 58. στοῦ πρίγκιπος

 59. νέο kid στο block said

  Πληγή μου άνοιξε βαθιά, στα στήθια το μαχαίρι
  Τα λόγια σου ατσάλινα, καυτά σα μεσημέρι
  Όντως είμαι ενας ψαρακλας και ακόμη κι αν τολμάω
  Τον (κορν)ήλιο δίχως γυαλιά στα μάτια να γροικάω
  Συχώρα με βρε φιλε μου και πες μου τι σημαίνει
  Ετούτο δα το ‘κάταρξι’ για… ντεν καταλαβαίνει…
  🙂

 60. νέο kid στο block said

  Kορνήλιε? …μήπως είπα κάτι ‘κακό’? Στα σοβαρά ρώτησα πάντως για το ‘κάταρξι’.
  Αδαής γαρ…

 61. τίποτε φίλατε, ἁπλῶς λέω ὅτι ἂν ἡττώμενος κατὰ κράτος στὴν ποίησι στραφῶ στὴν πεζογραφία θ’ἀρχίσῃ καὶ ἡ πολύκροτος δίκη τοῦ Ῥῆτζεντ (καθ’ὅτι τοῦ Τσοχατζόπουλου δὲν τὸ κόβω λόγῳ παραγραφῆς)

 62. ο θειος (ξερετε ποιος) said

  Κατι για την περισπαση

  Τα ποιματα μου παντοτε οταν ξαναδιαβαζω
  εξισταμαι και απορω, τονους γιατι δεν βαζω
  μα μονο στον προφορικο λογο τον τονο υψωνω
  κι αναρωτιεμαι ανησυχων: Μην ειμαι κανα ψωνιο;

  Εν αντιθεσει -θα’λεγα- με την στιχουργικη
  τονων κανω καταχρηση εις την μαγειρικη:
  Τονοσαλατα αν θα φας φτιαγμενη απο ‘μενα
  θα χασεις το αερόπλανο τα πλοια και τα τρενα
  αφου θα θελεις παντοτε στο πλαϊ μου να μεινεις
  τονοσαλατα τρωγοντας, μεχρι που θα παχυνεις!

  Το μυστικο στη συνταγη οταν θα ετοιμαζεις
  τονοσαλατα για να φας, ειναι τι τονο βαζεις.
  Θα μπεις σε περιπετεια και σε δοκιμασια
  αν στην σαλατα που θα φας ο τονος θα ειν’ η οξεια
  διοτι καθως τα πνευματα μεσα θα της προσθεσεις
  τα πνευματα θα οξυνθουν και οι αντιπαραθεσεις.

  Αν θελεις με τους φιλους σου να ‘σαστε αγαπημενοι
  οταν σε γευμα τους καλεις βαζε περισπωμενη,
  οι φιλοι δεν θα αντιδικουν, παρεες δεν θα διασπωνται
  οταν σαλατες και φαγια ολα θα περισπωνται!

  Και του Τόνου!

 63. ο θειος (ξερετε ποιος) said

  Το ανωτερω άχαστο αριστουργημα δημοσιευεται εδω σε παγκοσμια δευτερη (η παγκοσμια πρωτη ηταν στην «καρακαξα» του Παπουλη οπου επηγε ακλαφτο)με την προσδοκια οτι θα κοψει πολλα εισητηρια, ευχαριστω.

 64. Ένα εισιτήριο για το Θείο από μένα!

 65. εξαδάκτυλος said

  κύριε, κύριε, να πώ κι εγώ;;;

  Φόροι εδώ, φόροι εκεί, φόροι και παραπέρα,
  ο διάολος τα κατάφερε, μας πήρε τον πατέρα.
  Ο νόμος υπογράφτηκε, και μπήκαν οι σφραγίδες
  Τώρα δουλειά μπορεί να βρείς – ίσως – να βόσκεις γίδες.

  «Δεν τα εφάγαμε μαζί!», φωνάζεις των Παγκάλων
  αλλά του κάκου φωνασκείς – τυρβάζουν περί άλλων.
  Και άμα σε παίρνει, φώναξε. Διαδήλωσε άν θέλεις.
  Και θα φροντίσει ο Παπουτσής να μην το ξαναθέλεις.

  Και οι φόροι που σου κράτησαν και που ζητάν συνέχεια;
  Αυτοί θα πάν να καλυφθεί του κράτους η ανέχεια,
  σε δακρυγόνα και σε γκλόμπ, στολές, κράνη κι ασπίδες
  και σε μισθούς στους πραίτωρες, ήρωες ΜΑΤατζήδες,

  γιά να μπορούν να κοπανούν με μπρίο και με χάρη,
  από απέξω απ’ τη Βουλή ώς του Μπαϊρακτάρη,
  εκεί που ο ήρως Κωσταντής ρευώμενος τζατζίκι
  αντίσταση ξεκίνησε εις το νταβατζιλίκι,

  και είδαμε που κατέληξε… Και ήρθε ο Γιωργάρας,
  ο ήρως της καταστροφής και ιππότης της δεκάρας.
  Ο «χρήματα υπάρχουνε», ο «λύσεις θα βρεθούνε»,
  «μαζί πηγαίνουμε μπροστά» και «δεν μας σταματούνε»…

  «Μαζί πηγαίνουμε μπροστά» κατά την λαιμητόμο,
  «κανείς τους δε μας σταματά» στου Γολγοθά το δρόμο.
  «Λεφτά σαφώς υπάρχουνε» στην τσέπη τη φτωχή
  Τους πλούσιους μην αγγίζετε και «λύση θα βρεθεί».

  Άντε λοιπόν φτωχέ μπροστά, με το εικονοστάσι.
  Βοήθα τον, τον πλούσιο, φτωχέ να μην σου μοιάσει!
  Με τις ευχές των Άνθιμων και με τις προσευχές
  πλήρωνε φτωχοδιάβολε και πίστευε σ’ ευχές!

  Έμπρός και ‘συ μικροαστέ που ζούσες με ελπίδα
  πως με μιά-δύο λαμογιές θα έκανες παρτίδα,
  και πως με τα κονέξια θα βγείς από το λούκι
  να δείς τώρα πόσο βαθιά σου μπήκε το παλούκι.

  Το σπίτι πήρε η τράπεζα; Τι κλαίγεσαι ακόμα;
  Για δε ζητάς βοήθεια, όπως παλιά, στο κόμμα;
  Δουλεία είχες μα την έχασες και έμεινες αμανάτι;
  Δες τώρα πως το μάτι σου το βγάζει το γινάτι

  να ‘χεις εσύ την πιό χοντρή απ’ όλους πορτοφόλα –
  Τώρα που όλα αλλάξανε κατάπιε την τη φόλα!
  Γιά δάνειο δεν υπόγραψες; Κακό της κεφαλής σου…
  Άντε και προσημείωσε το πρώτο το παιδί σου.

  Εμείς είμαστε υπεύθυνοι, εμείς και οι βολεμένοι
  σούμα τώρα να κάνουμε, να δούμε τι απομένει…
  Δεν απομένει τίποτα, πουλήθηκαν τα πάντα,
  μας κλείσανε από μπροστά, μας κλείσαν κι απ΄την μπάντα.

  Τελείωσαν τα όργανα, επέρασε η φιέστα,
  κι’ όπως είναι πράγματα, κατούρα τα και χέστα
  Και όσο τους αφήνουμε, χειρότερα θα γένουν.
  Εκείνοι θ’ αυγαταίνουνε κι εμάς θα μας φυραίνουν.

  Ελπίδα πιά δεν έμεινε; Εφτάσαμε στον πάτο;
  Τι περιμένετε λοιπόν, να πάμε και πιό κάτω;
  Ας μήν αποφασίζουμε, ας μένουμε στα λόγια,
  και όσοι επιζήσουνε ας λένε μοιρολόγια…

 66. sarant said

  Εξαδάκτυλε, πολύ καλό -μ’ άρεσε και η μποστική γενική «φωνάζεις των Παγκάλων»

 67. […] αυτή την φορά υπήρξε ένα post στο blog του κ. Νίκου […]

 68. voulagx said

  Φορος και στην ανασα μας, φορος και στο φαΐ μας
  φορος στο αραλικι μας, φορος και στο τσαρδι μας
  φορος στην ευφορια μας, φορος και στην μιζερια
  φορος και στα ποδαρια μας, στα ματια και στα χερια
  φορος στις καλλιτεχνιδες (ε, οχι και στη Τζουλια!)
  φορος και εις του Παγκαλου τα τριδιπλα προγουλια
  φορος και εις την ποιησιν του Μπενι, ανυπερθετως,
  μπας και την σκαπουλαρουμε,στη ζουλα, ακομα φετος.

 69. νὰ δῆτε ποὺ τὸ μεσοπρόθεσμο θὰ βγάλῃ καὶ ἀνθολογία!

 70. sarant said

  68: Βουλάγξ, πολύ καλό το στιχούργημα -και μάλιστα επεκτάσιμο. Στην επόμενη φοροκαταιγίδα παίρνουμε το ίδιο, και τον πέμπτο στίχο τον κάνουμε «ακόμα και στη Τζούλια»!

 71. voulagx said

  #70: Σαραντ, κλικαρω τις επεκτατικες σου βλεψεις στη Τζουλια! :mrgreen:

 72. Πάλι έχασα επεισόδια, με χρέη έως φόρους…
  και ρίμες τόσες έχασα, πολλές και εκλεκτές –
  αλλά σε κάθε βήμα μου βρίσκω ως Εωσφόρους,
  τις έγνοιες που με κράτησαν μακριά απ’ τους ποιητές.

  Στου Σαραντάκου γύρισα, στη δύση ενός Ηλίου
  πάλαι ποτέ αναγνώστρια κι εγώ του Κορνηλίου.

 73. sarant said

  Περίμενα να περάσεις από εδώ -πήγα να το βγάλω έμμετρο, αλλά είναι πρωί 🙂

 74. Voulagx said

  Φόρον εις το κατούρημα
  και φόρον εις το κλάμα
  φορολογούνται χωριστά
  ή και τα δυο αντάμα.
  ‘Ομως το εις την ύπαιθρον
  λαμβάνον χώραν χέσιμον
  τυγχάνει εξαιρέσιμον.

  Γεώργιος Σουρής

 75. sarant said

  Βουλάγξ, ξέρεις ότι στον Σουρή πολλά αποδίδονται που δεν είναι δικά του 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: