Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο τζιτζιλόμης είναι κύριος!

Posted by sarant στο 2 Απριλίου, 2015


Η εφημερίδα Χρονικά της Δυτικής Μακεδονίας βγαίνει κάθε βδομάδα στα Γρεβενά, σε χαρτί. Στο Διαδίκτυο δεν κυκλοφορεί, αλλά έχω αλληλογραφία εδώ και καιρό με τον Αντώνη Παπαβασιλείου, που τη βγάζει, μιαν αλληλογραφία που ξεκίνησε από την κοινή μας αγάπη για τον Παπαδιαμάντη.

Τις προάλλες, ο Αντώνης μού έστειλε μια επιστολή αναγνώστη στην εφημερίδα του (όχι τυχαίου αναγνώστη), από την οποία αναδεικνύεται μια ωραία λέξη που δεν την έχουν τα λεξικά, και που μας δίνει το υλικό για το σημερινό μας άρθρο.

Στα Χρονικά δημοσιεύεται η τακτική στήλη του π. Κων. Καλλιανού από τη Σκόπελο. Σε ένα πρόσφατο φύλλο, στο άρθρο με τίτλο Οι ξεχασμένες λέξεις, που ήταν αφιερωμένο σε λέξεις και φράσεις που θυμόταν ο αρθρογράφος από τη γιαγιά του, υπήρχε και το εξής απόσπασμα:

Επίσης όταν τρώγαμε, έλεγε: «Να μην είσι τζιτζιλόμ’ς [μίζερος] στου φαΐ. Ό,τ δίν’ ου Θεός».

Από αυτή τη λέξη, τζιτζιλόμ’ς, πήρε το έναυσμα ο αγαπητός Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλος, που του οφείλουμε την οριστική κριτική έκδοση του Παπαδιαμάντη, οπως και την ανακάλυψη τόσων άγνωστων μεταφράσεών του, και όλα τα άλλα, και έστειλε στην εφημερίδα την εξής επιστολή (που δημοσιεύεται με την άδειά του):

Κύριε Διευθυντὰ,

Μὲ τὸν πατέρα Κων. Ν. Καλλιανὸ ἔχουμε κοινὲς ἀγάπες, τοὺς κοντονησιῶτες του Ἀλέξανδρους τῆς Σκιάθου, τοὺς ὁποίους τόσο συχνὰ μνημονεύει, ὄχι μόνο στὰ γραπτά του ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον του θυσιαστηρίου.

Χαίρομαι, λοιπόν, ποὺ ἡ συνεργασία του μὲ τὰ “Χρονικὰ Δυτικῆς Μακεδονίας” εἶναι τακτικὴ καὶ ἀποπνέει πάντοτε τὸ ἄρωμα μίας ἄλλης Σκοπέλου, μυστικῆς καὶ ἀόρατης ἴσως, ὅμως ὑπαρκτῆς.

Γλωττοθήρας ἐλόγου μου, λεξιθηρικὰ τὰ Χρονικά, ἀποφασίζω, λοιπόν, νὰ σχολιάσω τὴ λέξη «τζιτζιλόμ’ς», ποὺ συνάντησα στὸ σημείωμα «Οἱ ξεχασμένες λέξεις» τοῦ π. Κ.Ν.Κ. (Χρ. Δυτ. Μακεδονίας, φ.619, 23-1-2015). Ὅλη ἡ φράση τῆς γιαγιᾶς τοῦ π. Κ. εἶναι: “Νὰ μὴν εἶσι τζιτζιλόμ’ς (μίζερος) στού φαΐ. Ὅ,τ’ διν οὑ Θιός». Ὁ ἀείμνηστος λόγιος Σκιαθίτης Χρῆστος Β. Χειμώνας, σὲ κάποιο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ «Μὲ τοῦ Βορηᾶ τὰ κύματα», ὁμολογοῦσε ὅτι ἦταν «τζιτζιλόμ’ς» (ἴσως ἐκεῖνος ἔγραφε «τζιτζιλούμ’ς»). Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι ἡ λέξη ἐπιχωρίαζε στὶς Βόρειες Σποράδες.

Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι δὲν τὴν συναντοῦμε στὰ κείμενα τῶν Ἀλεξάνδρων οὔτε στὸ «Γλωσσάριο τῆς Σκοπέλου καὶ Γλώσσης» τοῦ Ἀδ. Σάμψων. Ἀπουσιάζει καὶ ἀπὸ τὸ Γλωσσάριο τοῦ Γ’ τόμου τοῦ ἔργου «Σκιάθου λαϊκὸς πολιτισμός», πού μᾶς χάρισε ὁ ἀείμνηστος παπὰ – Γιώργης Ἀντ. Ρήγας.

Παραθέτω τὸ σχετικὸ λῆμμα τῆς Ἐπιτομῆς (τόμ. Α΄) τοῦ Μεσαιωνικοῦ Λεξικοῦ Ἐμμ. Κριαρᾶ: “γεντιλόμος ὁ· ζιντιλόμος, τζιντιλόμος. Ἄνθρωπος μὲ εὐγενικὴ καταγωγή: εὐγενής: ἐβάλανε καπετάνιο τόν μισὲρ Πέτρο Λορδάνο, τζιντιλόμο Βενετσάνο, Χρον. σουλτ. 529.”.

Στὸ ἐτυμολογικὸ τμῆμα ἡ Ἐπιτομὴ σημειώνει ὅτι ὁ βασικὸς τύπος γεντιλόμος προέρχεται ἀπὸ τὸ ἰταλικὸ gentiluomo, ἐνῶ ὁ τύπος ζιντιλόμος ἀπὸ τὸ βενετικὸ zentilomο. Στὸ Λεξικὸ τοῦ Somavera μαρτυρεῖται καὶ τύπος τζεντιλόμος.

Ἀπὸ τοὺς τύπους λοιπόν, τζιντιλόμος καὶ ζιντιλόμος εὔκολα μποροῦσε νὰ προκύψει τὸ τζιτζιλὸμ’ς ἤ τζιτζιλούμ’ς (καὶ τὸ τζιτζιλόμκους, ποὺ κάποτε κάπου πῆρε τὸ μάτι μου). Καὶ ἐπειδὴ οἱ εὐγενεῖς ἔτρωγαν ἐκλεκτὰ φαγητά, ἡ λέξη κατέληξε νὰ σημαίνει τόν μίζερο, ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἱκανοποιεῖται μὲ τὰ κοινὰ ἐδέσματα.

Δὲν ἔχω τώρα τὴν ὑπομονὴ νὰ κοιτάξω τὸ θεατρικό του Ἄγγελου Τερζάκη “Νύχτα στὴ Μεσόγειο”, ὅπου νομίζω ὅτι συνάντησα τὸν τύπο γεντιλόμος, μὲ τὴν ἀρχικὴ σημασία.

Ἐλπίζω νὰ μὴ βαρυστομάχιασαν μὲ αὐτά τὰ σχολαστικὰ οἱ ἀναγνῶστες. Καὶ εὐχαριστῶ τὸν π. Κ.Ν. Καλλιανό, ποὺ μὲ ξανάφερε στὰ προσφιλῆ νερὰ τῶν Β. Σποράδων.

Ἕνας ἀναγνώστης

Οι δυο Αλέξανδροι είναι βέβαια ο Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης, εξάδελφοι στη ζωή και «κοντονησιώτες» επειδή ο μεν Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλος γεννήθηκε στη Λίμνη Ευβοίας, ο δε π. Καλλιανός στη Σκόπελο.

Όσο για την αθησαύριστη λέξη «τζιτζιλόμ’ς», δηλαδή τζιτζιλόμης/τζιτζιλόμος, η εξήγηση που δίνεται είναι απόλυτα σωστή. Ο γεντιλόμος ή τζεντιλόμος ή ζιντιλόμος, λέξη που θα ήρθε κατά τη Φραγκοκρατία, ο ευγενής, λογικό ήταν να τρώει εδέσματα πιο εκλεκτά, πιο ραφινάτα από τον απλό λαό, οπότε ήταν επόμενο να ονομαστεί έτσι, ίσως στην αρχη ειρωνικά, όποιος κοινός θνητός (παιδί ιδίως) δεν ικανοποιείται με το καθημερινό, κοινό φαγητό.

Ο Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος εικάζει (βάσιμα) ότι η λέξη επιχωρίαζε στις Βόρειες Σποράδες, Σκιάθο και Σκόπελο -αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ακουγόταν μόνο εκεί. Όπως έχουμε ξαναπεί, ανάμεσα στις πανελλήνιες λέξεις και στις τοπικές υπάρχει και μια ενδιάμεση κατηγορία, εκείνες που, χωρίς να είναι πανελλήνιες, ακούγονται σε περισσότερα από ένα τμήματα του ελλαδικού χώρου.

Θέλησα λοιπόν να διερευνήσω αν ο τζιτζιλόμ’ς ακουγόταν και σε άλλες περιοχές.

Πραγματι, γκουγκλίζοντας βρίσκω αρκετές ακόμα εμφανίσεις.

Σε μανιάτικο γλωσσάρι, βρίσκω: μορφοτζιτζιλόμης και τζιτζιλόμης: αυτός που φροντίζει την εμφάνισή του, ο κομψευόμενος.

Σε γλωσσάρι βιβλίου με χιώτικες ιστορίες διαβάζουμε: τζιτζιλόμης: ο λεπτεπίλεπτος.

Ο κομψευόμενος δεν είναι εντελώς ίδιο πράγμα με τον λεπτεπίλεπτο, ούτε με τον δύστροπο στο φαγητό, αλλά είναι πολύ εύκολο να δούμε ότι η κοινή αρχή είναι πάντοτε ο γεντιλόμος, ο ευγενής.

Όσο για τον τύπο τζιτζιλόμος, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι είναι και επώνυμο, που εμφανίζεται κυρίως στην Πελοπόννησο.

Επίσης, σε εργασία του Βασ. Φάβη από το 1931 διαβάζουμε: ο εκλεκτικός περί τα εδέσματα λέγεται τζιτζιλόμος -και προτείνεται ως προέλευση το gentiluomo.

Τέλος, σε ένα παλιό Λεξικογραφικό Δελτίο της Ακαδημίας βρίσκω ότι στους Γαργαλιάνους ακούγονταν οι τύποι τζιτζιλόμος, αλλά και τζιτζιλονόμος (κατά παρετυμολογία με τη λ. νόμος!).

Τα ευρήματά μας δεν ήταν πολλά, αλλά απλώσαμε αρκετά τις περιοχές όπου ακούγεται η λέξη και είδαμε κι άλλες σημασίες της.

Υπάρχει και το επίθετο Τζιτζιλώνης, πολύ πιο διαδεδομένο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι παραλλαγή του τζιτζιλόμη. Υπάρχει βέβαια και το τζιτζιλόνι, όπως λέμε κάτι το πολύ ωραίο, και οπως λέγονταν παλιότερα ένα είδος μπίλιες, αλλά αυτό, σύμφωνα με το Βικιλεξικό, προέρχεται από μιαν αλβανική λέξη xixëllonjë (πυγολαμπίδα). Οπότε, το τζιτζιλόνι (ήταν σκέτο τζιτζιλόνι, έλεγε εκείνο το τραγούδι του Γ. Ζήκα) θα το θεωρήσουμε άσχετο με τον τζιτζιλόμη -αφού πρώτα επισημάνουμε ένα παλιό άρθρο της Λεξιλογίας για τις γκαζές όπου αποθησαυρίζονται επίσης οι τύποι τζιτζιλόνες, τζιτζιλίθρες, τζιτζίλια.

Όσο για την αρχική λέξη, τον γεντιλόμο ή ζιντιλόμο ή τζεντιλόμο, δεν φαίνεται ποτέ να εξελίχθηκε η σημασία της πέρα από την κυριολεξία, του ευγενή, και άλλωστε έχει πάψει να ακούγεται εδώ και αιώνες στη γλώσσα μας, αν και ένα εγγονάκι της χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Πρόκειται, βεβαίως για τον τζέντλεμαν ή και τζέντελμαν, δάνειο του εικοστού αιώνα από το αγγλικό gentleman, που ναι μεν πλάστηκε στ’ αχνάρια του γαλλικού gentilhomme και του gentiluomo, αλλά έχει εκδημοκρατιστεί πλέον και σημαίνει ό,τι και το δικό μας κύριος. Οπότε, ο τζιτζιλόμης είναι τζέντλεμαν -ή, αν προτιμάτε, είναι κύριος -κι ας είναι λιγο εκλεκτικός στο φαγητό του!

Υστερόγραφο: Αυτονόητο είναι ότι στα σχόλια σάς παρακαλώ να αναφέρετε αν ξέρετε τη λέξη, σε ποια μορφή και με ποια σημασία, και από ποια περιοχή.

 

140 Σχόλια προς “Ο τζιτζιλόμης είναι κύριος!”

 1. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  Όχι. (Ρούμεgl, Τριμήκλινη, Δυοθάλασσες(=Τύλος))

 2. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  Έχω όμως (ακούσει) παραλλαγές του Gentleman . Τζέντλεμαν, Τσέντελμαν, Τζέντελμαν

 3. Γς said

  Καλημέρα

  Α, θέλω κι εγώ ένα έντυπο. Για να το συμπληρώσω.

  [του υστερόγραφου
  >παρακαλώ να αναφέρετε αν ξέρετε τη λέξη, σε ποια μορφή και με ποια σημασία, και από ποια περιοχή]

 4. Γιώργος Κόφτης said

  Εμείς στον Σωχό Θεσσαλονίκης λέγαμε «τζιτζιλόνι», στο ουδέτερο γένος, για κάτι καινούργιο. Προφανώς προέρχεται από την τουρκ. λέξη cici (προφέρεται Τζιτζί με παχύ τζ) και σημαίνει ωραίος.

 5. spiral architect said

  @4: Από το slang.gr, κάποια katsoyannou, που πιθανόν να είναι η κυρία που σχολιάζει και εδώ:
  Τζιτζί: Προέρχεται από το τουρκικό cici «όμορφο, χαριτωμένο». Χρησιμοποιείται ως επίρρημα, αλλά και ως άκλιτο επίθετο: Το αυτοκίνητο ήταν τζιτζί, αστραφτερό και περιποιημένο μέσα-έξω.

  Άσχετο βέβαια το παραπάνω, αλλά για τον τζιτζιλάμη θα ρωτήσω την σύντροφο που κρατάει από Σκόπελο.

  Καλημέρα. 🙂

 6. Πάνος με πεζά said

  Φυσικά ο Τζιτζιλώνης :

  Κι επειδή λεξικολογούμε, τζιτζί : καταπληκτικά ωραίο, προκαλεί διπλό οργασμό του σημείου G ! 🙂

 7. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  4-5: Το τζιτζί ασφαλώς είναι από το τουρκ. cici. Το τζιτζιλόνι όμως μπορεί να είναι είτε από το αλβανικό (όπως λέει το άρθρο) είτε κάποια εκφραστική επαύξηση της λ. τζιτζί, όπως υποθέτει ο Γιώργος στο 4.

 8. Πάνος με πεζά said

  Τα μάθατε; Δραπέτευσε η Βίκυ Σταμάτη από το Δρομοκαϊτειο.
  Όπως όλες !…

 9. sarant said

  Το Δρομοκαϊτειο είναι νοσοκομείο και έχει χαλαρή επιτήρηση. Συνήθως δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν πού να πάνε.

 10. atheofobos said

  Στο Ιστορικό Λεξικό του Μυκωνιάτικου Ιδιώματος του Σταύρου Μάνεση γράφει:
  τζεντιλόμος ο, σινdιλόμος, σιdιλόμος
  Εκτός από τους Γαργαλιάνους αναφέρει τον τύπο κιντιλόμος και από την Κύπρο τον ζαντιλόμος ,πιθανώς από το gentillome (ευπατρίδης από τους Ιωαννίτες)
  Από την σημασία δε του ευγενή στην του απαιτητικού, ιδιότροπου:
  Πολύ σινdιλόμος είναι! (ιδιότροπος στο φαγητό), Παναγιά ‘δε σινdιλόμα!(ενν. που ‘ναι!)

 11. Πάνος με πεζά said

  Gentilhomme δεν είναι γαλλικό; «Le Bourgeois gentilhomme», o «Aρχοντοχωριάτης» του Μολιέρου.

 12. sarant said

  11: Ναι, ναι.

  10: Α μπράβο. ώστε σιντιλόμος στη Μύκονο. Ευχαριστώ πολύ!

 13. το κομούνι της αυγής said

  Ήθελα να ξερα που τα βρίσκεις όλα αυτά.Πηγές ,κείμενα παλιά,μεσαιωνικά,κτλ…Στο ίντερνετ;Έχεις γιγάντια βιβλιοθήκη;Ποιος σε ενημερώνει;

  Πάμε τώρα στα πολιτικά.

  Τις προάλλες είχα πει ότι με είχαν μπουζουριάσει στα καλά καθούμενα επειδή ‘δεν δικαιολογούσα την παρουσία μου στο σημείο’.

  κόκκινη μπατσοκρατία
  Δυστυχώς όμως,φαίνεται ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.Γίνεται μπροστά στα ματιά μου αυτό που φοβόμουνα.Κατακόρυφη αύξηση του κρατικού τραμπουκισμού ,παρενόχλησης αλλά και σύλληψης (!) χωρίς μάλιστα ουσιαστικό λόγο.

  Επειδή τυχαίνει να μένω σε περιοχή με πολλούς μετανάστες και γνωρίζω ανθρώπους πράγματα και καταστάσεις (τα συζητάμε),μετά από μένα έπεσε θύμα και ένας γνωστός μου μετανάστης ,τον συνέλαβαν μέρα μεσημέρι γιατί δεν είχε χαρτιά.Δεν τα είχε μαζί του βέβαια,φωτοτυπίες κουβάλαγε ο άνθρωπος για να μην τα χάσει αλλά στην αστυνομία που τον πήγαν ,δεν έκατσαν να το ψάξουν και πολύ ,τον συνέλαβαν και ακολούθησαν διαδικασία απέλασης.Μετά ο άνθρωπος έτρεχε και δεν έφτανε :οι φωτοτυπίες από μόνες τους εδειχναν ότι είχε χαρτιά και μπορούσε να ψαχτεί .Δεν το δέχτηκαν οι μπάτσοι.Του φέραν τα χαρτιά στο τμήμα,εκείνει δεν τα δέχονταν ,τους έστελναν τους συγγενείς στο αλλοδαπών.Εκεί του παν βάλε δικηγόρο…Πλήρωσε δηλαδή δικηγόρο για να τα πάει στο αλλοδαπών.Απ’τους συγγενείς του δεν τα δεχόντουσαν.Και έκατσε και καμιά δεκαριά μέρες ‘μέσα’ μέχρι να καθαρίσει.

  Τα φαινόμενα αυτά φίλτατοι αριστεροί του καναπέ,της θεωρίας και των Παρισίων αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστάτικα αλλά γενικευμένη κατασταση που μάλιστα επιδεινώνεται.Εμείς ,Έλληνες και μετανάστες της φτωχολογιάς και χαμηλότερης μόρφωσης και όχι τόσο ευγενικής καταγωγής με ποιητές,κουλτουριάδης και συγγραφείς παππούδες,τα ζούμε και τα νιώθουμε στο τομάρι μας τί σημαίνουν.

  Έχουμε δηλαδή κόκκινη αστυνομοκρατία.Χούντα πάει να εξελιχτεί το πράμα.Δεν περίμενα ποτέ ότι με αριστερή κυβερνηση θα γινόταν κάτι τέτοιο.

  Καταλήψεις
  Αυξάνονται οι καταλήψεις και πολλές μάλιστα είναι παρωδία.
  Τί σχέση έχουν τα αιτήματα των ‘καταληψιών’ για τον Ξηρό και τις άλλες παπαριές με το Καποδιαστριακό πανεπιστήμιο και τη λειτουργία του;Να γελάει ο κόσμος.Και να κλαίει μαζί.

  Δεν κυβερνάτε εσείς .Τελείωσε.Κυβερνούν οι μηχανισμοί που προυπήρχαν.Εκτός αν είναι δική σας ιδέα και τα στηρίζετε τα παραπάνω.

 14. Δ. Χαρβάτης said

  Νομίζω ότι όποιος έχει οδηγήσει στην Εθνική Οδό ξέρει τις περίφημες «Νταλίκες Τσιντσιλώνη» :-).

 15. sarant said

  13 Στα πιο πολλά, δυστυχώς, έχεις δίκιο.

 16. Νίκος Παναγιωτόπουλος said

  Πριν 50 χρόνια περίπου οι γονείς μου στην Πάτρα με αποκαλούσαν τζιτζιλόμο επειδή δυστροπούσα στο φαγητό.

  Νίκος Παναγιωτόπουλος από Πάτρα

 17. Tάκης Μαντούκος said

  Εδώ στην Κω λέμε την λέξη τζιτζελόνι ή και τζιζιλόνι για κάτι που είναι φταγμένο με γούστο ή για την εμφάνιση . » ωραία την έκανες την βέσπα , τζιτζελόνι» , » ωπα και κουστουμιά , είσαι τζιτζιλόνι ! «.

 18. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  «Δεν διαρρεύσαμε εμείς τη λίστα» λέει ο αγαπημένος του Φυσικού.
  Προβλέπω αναβίωση άρθρου περί μεταβατικών,αμετάβατων κ.λ.π… 🙂
  http://www.nooz.gr/economy/varoufakis-den-diarreisame-emeis-ti-lista

 19. Νίκος Α. said

  – 8 αν σε ακούσει η Ζωή…
  – 13 και οι δικηγόροι κλέφτες θα γίνουν; «Κατακόρυφη αύξηση του κρατικού τραμπουκισμού» έχεις κάποια στοιχεία; Εγώ βλέπω να παρακολουθούν απαθείς καταλήψεις κλπ.
  – Μοντέρνα εκδοχή του τζιτζιφιόγκος υπάρχει άραγε;

 20. Spiridione said

  Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Τρ. για τον Τερζάκη και τη Νύχτα στη Μεσόγειο. Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο γεντιλόμος Περάτσος Μαλιπιέρος, ιστορικό πρόσωπο – ήταν ο πρώτος Ενετός προβλεπτής του Ναυπλίου. Να σημειώσουμε ότι το έργο έχει ανέβει μία μόνο φορά, το 1958 από το Εθνικό Θέατρο, με τη Τζένη Καρέζη στο ρόλο της πρωταγωνίστριας Μαρίας ντ’ Ανγκιέν, κυράς τ’ Αναπλιού, τελευταίας απογόνου των Φράγκων ηγεμόνων της περιοχής, και το Νίκο Τζόγια στο ρόλο του Περάτσου Μαλιπιέρου. Μια σημείωση του Τερζάκη:
  «Ίσως δεν θα ήταν άσκοπο ο θεατής να έχει πρόχειρα υπ’ όψη του µερικούς όρους της παλιάς γλώσσας, που συναντιόνται στο κείµενο του έργου και που µπορεί να τον ξαφνιάσουν. Είναι παρµένοι από τα ελληνικά της εποχής[…] κι από φράγκικες λέξεις που πέρασαν στη µεσαιωνική γλώσσα µας: βαστέρνιο= διάδροµος, βουργησέος= αστός, γεντιλόµος= ευπατρίδης […] καντσιλιέρης= τελετάρχης, κιβιτάνος= φρούραρχος […]».
  Περισσότερες πληροφορίες εδώ (σελ. 189).
  http://invenio.lib.auth.gr/record/48678/files/gri-2006-757.pdf?version=1

 21. Χαίρετε και συγχαρητήρια στον χαζομπαμπά Στέλλιο!

  Σε Αχαΐα και Μεσσηνία δεν τον έχω ακούσει το τζιτζιλόμη.
  Αλλά πάλι ποτέ δεν ήμουν δύσκολος στο φαγητό :o)

 22. 13 Εγώ πάλι γιατί θαρρώ πως όλ’ αυτά είναι κόλπα των παλιών μηχανισμών για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση; (Απανωτές εξακριβώσεις να διαμαρτύρεται ο κόσμος, καταλήψεις κλπ που αν θες να τις αποφύγεις πρέπει να χρησιμοποιήσεις βία και δεν σου πάει, άρα να δούμε μέχρι που μπορεί να τραβήξει ώστε να διαμαρτύρονται οι άλλοι, βρε δεν υπάρχει κράτος). Μάλλον γιατί είμαι αμετανόητος συνωμοσιολόγος του ΚΚΕ 🙂

 23. # 22

  Οπως υπάρχουν άνθρωποι για όλες τις δουλειές, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται σαν «πρωταίτιοι επεισοδίων» για όποιον τους νοικιάσει. Ενα επάγγελμα είναι κι αυτό το οποίον σέβονται οι δυνάμεις της τάξης διότι έτσι δικαιολογούν την ύπαρξή τους. Στον αγώνα ΜΑΤ- χούλιγκαν είναι πιο ευδιάκριτα τα πράγματα και γύρω στα 9 μύρια τον χρόνο η αμοιβή των ΜΑΤ για να παρακολουθούν τα επεισόδια. για τις αμοιβές των χουλιγκάνων δεν υπάρχουν στοιχεία

 24. Alexis said

  #22: Δεν χρειάζεται να είσαι «αμετανόητος συνωμοσιολόγος» για να συμπεράνεις κάτι τέτοιο. Είναι εύκολη υπόθεση (δυστυχώς) για οποιοδήποτε κομάτι της Δημόσιας Διοίκησης (και όχι μόνο για την Αστυνομία) να υπονομεύσει εκ των έσω την όποια πολιτική της όποιας κυβέρνησης.
  Δια της δυσφήμισης και της απαξίωσης.
  Και της πρόκλησης αγανάκτησης στον πολίτη…

 25. akate said

  Στά 1229 Τόκκος, Φλαμανδός ευγενής, κύριος της Λευκάδος, των Ιωαννίνων και του Αγγελοκάστρου.
  […..]tra’ quali sú vn Gentilhuomo Fiammengo di Tochi, quals’ impadroní di S. Maura, Gianina , o uer Giouãnina Angelo Castro & altri luoghi come piú á basto si vedrà[…..]
  Από: Andrea Morosini, Corsi di penna e catena di materie sopra l’isola della Ceffalonia, Venetia 1628 , σ. 75, [http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2 BZ174155802].

 26. Γς said

  19:
  >Μοντέρνα εκδοχή του τζιτζιφιόγκος υπάρχει άραγε;

  Τον Μιχάλη Λιάπη αποκαλούσαν έτσι πρόπερσi με τις πινακίδες του 4×4.

  Αλλά μάλλον αδικουσαν τον τζιτζιφιόγκο όστις κατά το slang.gr

  «Παλαιότερα αποτελούσε μειωτικό χαρακτηρισμό των οπαδών και μελών της ομάδας του Παναθηναϊκού στη λογική ότι η ομάδα εκπροσωπούσε τα αστικά και μεγαλοαστικά στρώματα της Αθήνας, και δη των Βορείων Προαστίων, με λίγα λόγια τους φλώρους της υπόθεσης, σε αντίθεση με τον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό, που αντιπροσώπευε το λιμάνι, την εργατιά και την προσφυγιά (λέμε τώρα) ή τις προσφυγικές ομάδες της Α.Ε.Κ. και του Π.Α.Ο.Κ.»

  😉

 27. 23 🙂

  Νικοκύρη, τα χιώτικα τ’ ανέκδοτα δεν ανοίγουν…

 28. sarant said

  Eυχαριστώ πολύ για τα νεότερα!

  27: Τώρα ανοίγουνε.

 29. Στο χωριό μου (νότια Λακωνία) «τζιτζιλόμικο» = το λεπτεπίλεπτο, εύθραυστο, εύκολο να χαλάσει, «ψεύτικο», μικροκαμωμένο κ.λ.π.

  Φχαρστιόμαστε.

 30. Πέπε said

  > > Όσο για την αθησαύριστη λέξη «τζιτζιλόμ’ς», δηλαδή τζιτζιλόμης/τζιτζιλόμος…

  Θα έλεγα μάλλον:

  Όσο για την αθησύριστη λέξη«τζιτζιλόμ’ς» -δηλαδή τζιτζιλόμης- ή «τζιτζιλόμος»…
  Ή κάτι ανάλογο, που να ξακαθαρίζει ότι η λέξη εμφανίζεται και με -ης, όπου το η κάποτε (κατά την τοπική προφορά) χάνεται, και με -ος. Το ο δε χάνεται ποτέ (μπορεί να γίνει ου, αλλά εδώ δεν αναφέρθηκε τέτοια περίπτωση και άλλωστε σπάνια θα έμπαινε κανείς στον κόπο να σημάνει ειδικώς τη συγκεκριμένη προφορά).

  @7: Νομίζω και τα δύο. Στους χρήστες της σημερινής αργκό το τζιτζί είναι πολύ πιο γνωστό από το τζιτζιλόνι-γκαζά, επομένως το δεύτερο πολύ πιο εύκολο να εκληφθεί ως «εκφραστική επαύξηση» του πρώτου. Από την άλλη δεν αποκλείεται οι πρώτοι που έβγαλαν το τζιτζιλόνι (ως εκφρ. επ.), ή οι πρώτοι που το άκουσαν και το ξανάπαν ώστε τελικά να διαδοθεί, να είχαν υπόψη τους έστω ως αόριστη ανάμνηση και το άλλο τζιτζιλόνι.

 31. Ηλεφούφουτος said

  Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτα. Εγώ, να πω την αλήθεια, μόνο το τζιτζιλόνι του άσματος ήξερα και συνδυάζοντας τις ετυμολογικές πληροφορίες που διάβασα για το τζιτζιλόνο, λογικότερο μου φαίνεται να υποθέσω ότι εν αρχή ην το τουρκικό τζιτζί και στην παραγωγή του τζιτζιλονιού και επέδρασαν από κοινού η ανάγκη για εκφραστική ανάπτυξη με την αλβανική λέξη.

  Έχω προτείνει να ονομάζονται περιφερειακές οι λέξεις που δεν είναι πανελλήνιες αλλα δεν συνδέονται και με μία μόνο διάλεκτο\ιδίωμα.
  Δεν εχω υπόψη μου καθιερωμένο όρο στα λεξικά ή στη διαλεκτολογία.

 32. Ηλεφούφουτος said

  31 …πληροφορίες που διάβασα για το τζιτζιλόνΙ

 33. Ηλεφούφουτος said

  31 … και στην παραγωγή του τζιτζιλονιού ΝΑ επέδρασαν από κοινού

  γαμώ το κεφαλι μου, το ξώπορτο, γαμώ

  Γ. Σακελλαρίδης: «Τα σενάρια για κυβέρνηση μνημονιακής ενότητας είναι όνειρα εαρινής νυκτός»
  ήτοι, όσες προσπάθειες κι αν έγιναν από στρατευμένες μεταφράσεις να εκδημοτικιστεί ο τίτλος «Ονειρο θερινής νυκτός» σε «Ονειρο καλοκαιρινής νύχτας», στην κοινή γλώσσα έχει παραμείνει λόγιο, και λόγιες οι παραφράσεις του.

 34. Λ said

  Πολύ ωραίο άρθρο. Που είναι η Χρονοποιούσα να βάλει τη φαντασία πάρα ουν ζιαντιλόμπρε του Ροντρίγκο

 35. Reblogged this on anastasiakalantzi50.

 36. Πέπε said

  @33: Εγώ, αν ακούσω «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», σκέφτομαι Σέξπιρ. Αν ακούσω «όνειρο θερινής νυκτός», σκέφτομαι την έκφραση (αυτήν που εννοούσε ο Σακελλαρίδης).

 37. το κομούνι της αυγής said

  19 ‘και οι δικηγόροι κλέφτες θα γίνουν’

  Δηλαδή για να κατέβεις να πετάξεις τα σκουπίδια πρέπει να έχεις μαζί και δικηγόρο μην τυχόν και γίνει κλέφτης.

  ‘ έχεις κάποια στοιχεία;’

  Άπειρα ,από προσωπική εμπειρία και εμπειρία πλήθος άλλων.

  22 Σ’αυτό ακριβώς αναφέρομαι.Στα κόλπα των παλιών μηχανισμών για να προκαλέσουν προβλήματα και συγχρόνως για να φανούν και κάποιοι καλοι.Το παλιό,καλό σκυλοκομματικό σύστημα.Αυτά πρέπει να χτυπηθούν άμεσα.

 38. Πάνος με πεζά said

  Η Ραχήλ όμως, αν και ήρθε από σπόντα, τους «πάγωσε» (δείτε το πριν το κατεβάσουν)
  http://www.axiaplus.gr/article/90861/toys-pagwse-h-raxhl-makrh/

 39. Και ο γνωστός (στους παλαιότερους) αμυντικός βράχος Claudio Gentile, που όχι μόνο δεν ήταν ιδιαίτερα επιλεκτικός στις γαστρονομικές προτιμήσεις του, αλλά και έτρωγε λάχανο όποιον επιθετικό πλησίαζε με απειλητικές διαθέσεις.

  Γνωστή είναι και η καλλιτεχνική ευαισθησία του, όπως την διατύπωσε σε συνέντευξη μετά την επική αναμέτρησή του με τον (τι θεό, ημίθεο – από χέρι) Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 82:

  «Το ποδόσφαιρο δεν είναι για μπαλαρίνες.»

 40. Λ said

  Ομολογώ πως η μόνη λέξη που ήξερα που αρχίζει από τζιτζι ήταν ο τζίτζικας.

  Και η φαντασία

 41. Γς said

  Πριν από λίγο μια μαθήτρια της Σχολής Νοσηλευτριών του ΟΑΕΔ στην Πέτρου Ράλλη μαχαίρωσε τρεις συμμαθήτριές της.

  Τέλεια. Τη βλέπω να προσλαμβάνεται στα Χειρουργεία. Εχει και προϋπηρεσία.

 42. Λ said

  Ακούοντας ανοίγεται η όρεξη.

 43. Ηλεφούφουτος said

  Τώρα μου ήρθε φλας και θυμήθηκα μια φίλη μου που μου διηγόταν τη ζημιά που είχε προκαλέσει μια φορά με το αυτοκίνητό της σε αυτοκίνητα άλλων.
  Κάποιος από τους παθόντες που της επιτέθηκαν (μόνο λεκτικά ευτυχώς – ένας άλλος της ε΄ιπε πως αν ηταν αντρας θα του (=της) έριχνε μπουνιά) είπε για αυτήν πως είναι τζιτζιλόνης (ή κάπως έτσι) και από τα συμφραζόμενα καταλαβε η εν λόγω πως την κατηγορούσε ότι πρόσεξε την ώρα του ατυχήματος να γίνει η ζημιά με τέτοιον τρόπο που το δικό της αμάξι να πάθει τα λιγότερα, την πάρτη της δηλαδή φρόντισε.
  Αναρωτιόμασταν τι σόι λέξη ήταν αυτή.

 44. Γς said

  40:

  Τώρα θα μάθεις και τον τζιτζιλόμη!
  Και θα πεις κι ένα τραγούδι!

  Την Τυλερίτισσα!

 45. sarant said

  Eυχαριστώ πολύ για τα νεότερα!

  29: Ωραία, επεκτείνεις λίγο τη σημασια

  31: Ναι, περιφερειακές είναι καλός όρος.

  33 Μεσοκαλοκαιριάτικης νύχτας λέει εκείνος ο τίτλος, ισως και γιαυτό να μην έπιασε

  38 Μπράβο της Ραχήλ!

 46. Λ said

  Αυτό (το τραγούδι) θα το πει ο Τύλιος.

 47. 43 πρόσεξε την ώρα του ατυχήματος να γίνει η ζημιά με τέτοιον τρόπο που το δικό της αμάξι να πάθει τα λιγότερα
  ——————————-
  Είχε τέτοια ετοιμότητα αλλά παρόλα αυτά δεν το γλίτωσε το τρακάρισμα!

  Α, στην ερώτηση του άρθρου: κι εγώ πρώτη φορά ακούω όλες αυτές τις λέξεις (και τον τζιτζιλόμη δηλαδή και το τζιτζιλόνι κτλ)

 48. Γς said

  45:
  Ουπς, την Τηλλυρκώτισσα!

 49. Λ said

  Επίσης σήμερα έμαθα τη λέξη δρομάς, δρομάδα. Είδαμε την Έξοδο, τη νέα ταινία για το Μωισή, και ανακάλυψα ότι δεν ήξερα καλά την Παλαιά μου Διαθήκη. Ψάχνοντας έμαθα και τη δρομάδα αν και η ταινία πολλές – πολλές καμήλες δεν είχε. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο θηλ. τύπος αλλά δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ο δρομέας και η δρομάδα.

 50. Γς said

  49:
  >ανακάλυψα ότι δεν ήξερα καλά την Παλαιά μου Διαθήκη.

  Ποιος είσαι; Θεός;
  Η διαθήκη διάθεσης των περιουσιακών σου στοιχείων [Και πολύ σου είναι]

 51. ὄχι, δὲν τὴν ξέρω τὴν λέξι, κι ἔτσι ὅπως τὴν διάβασα ἐδῶ στὴν ἀρχὴ μοῦ φάνηκε σὰν νἄχῃ σχέσι μὲ τὸν γαλαντόμο. ἐτυμολογικὴ ἐννοῶ.

 52. 37 (και όχι μόνο) Κατατέθηκε, λένε οι ειδήσεις, το νομοσχέδιο για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Έτσι θα είναι και δικαιωμένοι όσοι κάνουν κινητοποιήσεις για την κατάργησή τους (και θα τις συνεχίσουν μέχρι να ψηφιστεί και μετά να βρουν κάτι άλλο).

 53. 52 Ήταν γνωστό, βέβαια, ότι θα κατατεθεί, εδώ και δέκα-δεκαπέντε μέρες.

  Απ’ την άλλη, ειπώθηκαν και εξωφρενικά πράγματα: http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231397470

 54. sarant said

  52 Έχει κι άλλα αιτήματα από πίσω, που δεν τα πιάνει το νομοσχέδιο. Οπότε, ναι.

 55. Την εποχη της αθωοτητας (1954-1964), στη Σαλονικη τζιτζιλονια λεγαμε τις καινουριες και γυαλιστερες γυαλινες μπιλιες (γκαζες). Τα κουρσουμια ηταν οι χοντρες βαρυες μεταλλικες μπιλιες απο ρουλεμαν.

 56. Μαρία said

  52
  http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6060

 57. Γς said

  Μα ποιον κοροϊδεύουν;

  Τους ζητάνε να πληρώσουν για την χρήση των συχνοτήτων και τα κανάλια λένε ότι έχουν πατσίσει με τον τηλεοπτικό χρόνο που έδωσαν στα κόμματα σε εκλογές!

  Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια γελοία συμφωνία:

  Τράμπα μερικών ορών με τον συνεχή, μέρα νύχτα διαφημιστικό χρόνο

 58. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  «Tράμπα μερικών…http://f.internetara.com/onbellek/12/04/05/iuuq_NV_00xxx_SL_cjsefmjojohvomvhv_SL_dpn0sftjnmfsjn0tfsvn_SL_kqh.jpg
  😆

 59. Αυτό εδώ τ’ αφήνω ή στο άλλο για τα φυλτσάνια;

 60. Γς said

  55. 30:

  >ο τζιτζί είναι πολύ πιο γνωστό από το τζιτζιλόνι-γκαζά, επομένως το δεύτερο πολύ πιο εύκολο να εκληφθεί ως «εκφραστική επαύξηση» του πρώτου

  Και κοίτα σύμπτωση: Στη θέση του τζιτζιλόνι-γκαζά ακουγόταν το κουρσούμι [η «μεταλλική γκαζά»]
  >για κάτι καινούργιο. [#4]

  Κι ήταν τα κουρσούμια ολοκαίνουργια αστραφτερά. Μπίλιες απ τα ρουλεμάν

  Ορκίζομαι ότι όταν λέγαμε πιτσιρικάδες στο Βύρωνα ότι κάτι ήταν κουρσούμι εννοούσαμε ότι ήταν «μπραντ νιού»

 61. sarant said

  57 Και πού να δεις πόσο κοστολογούσαν μερικά κανάλια το «κεφάλαιό» τους δηλ. τις παλιές εκπομπές τους, όταν ήταν να πάρουν δάνειο.

 62. Πόσο ποιό παπάτζες μπορούν να γίνουν;

 63. Σοβαρά, ειπώθηκε αυτό το επιχείρημα;

 64. Περί κουρσούμ

  Γς (στο 60), προσφυγικός ο Βύρων, οικείο το κουρσούμ.

  Στα Τρίκαλα έχουμε το Κουρσούμ Τζαμί, πολύ όμορφο και ιστορικότατο. Δίπλα στις παλιές φυλακές και μελλοντικό (Ινσαλλάχ) μουσείο Βασίλη Τσιτσάνη.

 65. Γς said

  57, 58:
  Φτού!

  >Τράμπα μερικών ορών

  ωρών! ΤΚΤΤ! [το κέρατό μου το τράγιο!]

  Και ο Κιντ μου θύμισε τις δυο νοσοκόμες

 66. sarant said

  63 Σοβαρότατα ειπώθηκε και το υποστήριξε κι ο Άδωνης

 67. sarant said

  66:
  http://tvxs.gr/news/internet-mme/speydei-o-georgiadis-gia-toys-kanalarxes-den-exoyn-xrei-ta-kanalia-saxlamares-toy-?fb_action_ids=748400718613433&fb_action_types=og.comments

 68. Μαρία said

  67
  Σχόλιο στο τιτίβισμα μπουμπούκου:
  Αν υποψιαστώ, πως πληρώνω κιόλας για να βλέπω τον @AdonisGeorgiadi στα κανάλια, θα πεθάνω!

 69. ΕΦΗ ΕΦΗ said

  Άργησα,μπαίνω με φούρια
  κι έπεσα σε γεννητούρια!
  της ζωής χαρά και γέλιο
  ήρθε ο πελαργός στο Στέλιο
  Να σου ζήσει να σου ζήσει
  και να σου πολυχρονίσει
  το γλυκό σου το αγόρι,
  άιντε,στ άλλο,μισοφόρι 🙂

 70. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  Τον τζιτζιλοτέτοιο εμείς τον λέμε «τσελεμπής» (να είσαι τσελεμπής στο ντύσιμο και το μαλλί καφαϊάδα, μου έλεγε ο παππούς μου).
  Από την άλλη το τζιτζί (και σπανιότερα το τζιτζιλόνι) ακούγεται ενίοτε στα Γιάννενα, όχι στα χωριά, δηλαδή ήταν λέξη του γιαννιώτικου ιδιώματος. Κατά κόρον τα άκουγα, όταν ήμουν φαντάρος στη Σάμο, από έναν ντόπιο Ανθ/στη.

 71. Μαρία said

  66
  Δεν υπάρχει, όμως, διάταξη που να προβλέπει συμψηφισμούς για το τέλος αυτό. Τελευταία φορά που υπογράφτηκαν παρόμοιες αποφάσεις καταβολής ανταλλαγμάτων ήταν από τον τότε Υπουργό Επικρατείας κ. Παντελή Καψή για τα έτη μέχρι το 2010 και από τότε μέχρι σήμερα δεν εκδόθηκε καμία σχετικά απόφαση. http://www.typologies.gr/2015/04/02/%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CE%B1/

 72. ΕΦΗ ΕΦΗ said

  Ο τζιτζιλόμης που δεν τον ματάκουσα μου θύμισε τον τζιτζιφρίγκο, λιγόφαγο, αδυνατούλη,της κακιάς ώρας κομψευάμενο (και όνομα για πουλιά 🙂 -το καναρίνι στη γνωστή ταινία)
  το τζιτζιλόνι,σε κάποια από τις σημασίες που διάβασα κατεβατό-ξέχασα και πού να πάω πίσω, θυμίζει το μπιρμπιλόνι ή τζιρτζιλόνι, στολιδάκι.
  Σ’ ένα χριστουγεννιάτικο παζάρι τις ξύλινες σβούρες τις πούλαγαν ως τζιντζιλόνια.Αν γράφτηκε και μου ξέφυγε,πάσο.
  Τζίρτζιλα κάποια φρούτα,κορόμηλα; Τζίρτζιλα μίρτζιλα, σαν αρχή από καθαρογλωσσίδι μα το λέμε για τα διάφορα μικροεργαλεία ή ανακατωμένες ψιλοκουβέντες/

 73. ΕΦΗ ΕΦΗ said

  71.>>Δεν υπάρχει, όμως, διάταξη που να προβλέπει συμψηφισμούς για το τέλος αυτό
  Νωρίτερα ερχόμενη το άκουγα αυτό το θέμα στο ράδιο και παραξενεύτηκα.Έλεγε ο Κουφόπουλος,ότι το 2012 είχαμε διπλές εκλογές άρα μάλλον πατσίσανε οι σταθμοί αφού το 2%, μειώνεται στο μισό με την προβολή των προεκλογικών σποτ των κομμάτων και με τη δεύτερη εκλογή,πάει και το υπόλοιπο μισό.
  Τους έχουνε όλοι στο κυάλι-παρένθεση μου φαίνεται.

 74. Πέπε said

  @60:
  > > Ορκίζομαι ότι όταν λέγαμε πιτσιρικάδες στο Βύρωνα ότι κάτι ήταν κουρσούμι εννοούσαμε ότι ήταν «μπραντ νιού»

  Δηλαδή (περίπου) τζιτζί. Τζιτζιλόνι, που λέμε. Τελικά ποια η διαφορά;

  @73:
  > > Τζίρτζιλα κάποια φρούτα,κορόμηλα; Τζίρτζιλα μίρτζιλα, σαν αρχή από καθαρογλωσσίδι

  Παρ’ ημίν τζίντζιρα:

  Ο τζίντζιρας, ο μίντζιρας, ο τζιτζιμιτζιχόντζιρας
  ανέβηκε στην τζιντζιριά, στη μιντζιριά, στην τζιτζιμιτζιχοντζιριά
  να κόψει τα τζίντζιρα, τα μίντζιρα, τα τζιτζιμιτζιχόντζιρα.

  Νομίζω ότι ο τζίντζιρας είναι ο τζίτζικας.

  Από φρούτα, ή έστω καρπούς, υπάρχουν τα τζίτζυφα. Τα βγάζουν οι τζιτζυφιές, που αφθονούν στις Τζιτζυφιές.

  ΥΓ: Ο γλωσσοδέτης -καθαρογλωσσίδι- μου ‘βγαλε την πίστη στην πληκτρολόγηση!! 🙂 τζι, τζί, ντζι, ντζί…

 75. cronopiusa said

 76. Pedis said

  Για να δούμε, για να δούμε που θα τα βάλει η κυβέρνηση με το μέγκα! … και τα δισεκατομμύρια των καλαναρχών λέει θα απαιτήσει!
  Ούτε ο Τσάβες που του στήναν οι μουμουέδες ένα πραξικόπημα το χρόνο (ροζ, πορτοκαλί, σκατί) δεν κατόρθωσε να τους βάλει χέρι με την πολιτική των αστικοδημοκρατικών συμβιβασμών, θα τους βάλει η ανελιστερά με τη Μακρή … Καλάαα…

 77. Pedis said

  Για την ώρα η κυβέρνηση την έχει πέσει στα φραγκοδίφραγκα: αύξηση στα εισιτήρια των μουσείων.
  http://www.imerodromos.gr/museums/

  Αναφέρεται στο ανωτέρω ότι περιμένει …»να εισπραχθούν 5 με 10 εκ. ευρώ και 20 εκ. ευρώ από το 2016 και τα επόμενα χρόνια.»

  Έχουμε και λέμε (και η .. Μαρία, παρακαλώ – ποιος άλλος; -, να κάνει κροςς-τσεκ διότι η ΕΛΣΤΑΤ μάλλον την έχει γράψει με τα πόδια την αναφορά):

  Click to access A1802_SCI21_DT_MM_07_2014_01_F_GR.pdf

  Για το διάστημα Ιαν.-Ιουλ. 2014 υπήρχαν 2.8 εκ επισκέπτες και συνολικό ύψος εσόδων περί τα 28.5 εκ. Ε. Άντε για όλο το έτος οι εισπράξεις να ήταν 40 εκ. Το 2016 που σκοπεύει να βγάλει 16 εκ επιπλέον σκοπεύει να κάνει μέση αύξηση εισιτηρίου κατά 40% ;

  Ναι, θα επιτρέψει κάποιες κυριακές, λέει, του καλοκαιριού ελεύθερη είσοδο … για να συνταχθεί, λέει, με τα ευρωπαικά δεδομένα. Και στο ύψος των εισιτηρίων.
  (Και δεδομένης τηε μισέριας στην οργάνωση των περισσότερων ελληνικών αρχαιολογικών χώρων.)

  Εγώ ξέρω ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ, οι ανήλικοι (κάτω των 18) και οι συνταξιούχοι δεν πληρώνουν ή οι δεύτεροι πληρώνουν πραγματικά μειωμένο εισιτήριο. Σε άλλες, πχ στη Γερμανία και στην Ισπανία, κατά περίπτωση, η ετήσια συνδρομή, με δικαίωμα για ελεύθερες επισκέψεις όλο το χρόνο και με συνοδό άτομο, στα μεγαμουσεία είναι δεν είναι λίγες δεκάδες ευρώ.

  Αν παίρνουν το παράδειγμα της Ιταλίας στην πολιτική της τιμής εισιτηρίου, τότε να περιμένουμε και πρόταση ιδιωτικοποίησης;

  Κοροιδία και μιζέρια. Τα πίνατς τα δίνουν στους φτωχούς, δεν τους τα παίρνουν! Για τα μπάζα.

 78. Pedis said

  Τώρα που το βλέπω ολόκληρο το σχόλιο δεν είναι 40%, αλλά 50% αύξηση η εκτίμηση για τα έσοδα από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους το 2016. Για τα μπάζα, λέμε. Πίνατς του κερατά και ξεκλεμμένα.

 79. Pedis said

  Αυτά που βγαίνουν από τα μουσεία μέσα σε ένα έτος είναι τόσο όσο το συνολικό κόστος 1.5 – 5 χιλιομέτρων «εθνικής» οδού. Δεδομένου ότι το 10% θα είναι μίζες, το 10% έξτρα, το 10% πανωπροίκια και άλλα τόσα δεξιά κι αριστερά, θα μπορούσε η κυβέρνηση να κάνει 20 χιλ. κοντότερες τις «εθνικές» οδούς, που έτσι κι αλλιώς είναι για κλάματα άσε που δεν παραδίδονται ποτέ, μόνο από τα λαδώματα και προσφέρει δωρεάν μουσεία για όλους.

 80. Λ said

  Συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ λοιπόν. Οι Ιρανοί που ούτε ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητά τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν λόγω του εμπάρκου πανηγυρίζουν.

 81. sarant said

  Eυχαριστώ για τα νεότερα! Θα δούμε τι θα γίνει με τα κανάλια!

  (Άμα το παίρνεις έτσι, Pedis, εδώ κοτζάμ Λένιν δεν κατάφερε τίποτα…)

 82. sarant said

  70: καφαϊάδα;

 83. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  Αυτό πάντως το απύθμενο μίσος κάποιων φίλων κουκουέδων για οτιδήποτε Συριζαϊκό, χρίζει βαθειάς ψυχαναλυτικής διερεύνησης…

 84. cronopiusa said

  «Δικαιοσύνη»… όπως λέμε εξωτικό φρούτο! Ε Όχι και 26 μήνες στον Βαξεβάνη. Ο Βγενόπουλος έχει διεθνές ένταλμα σύλληψης

  Καλή σας μέρα

 85. Παναγιώτης Κ. said

  @83.(Kid) Δεν θυμάμαι που το είδα αλλά το βρήκα επιτυχημένο!
  «κκε ή ναρκωτικά» 🙂

 86. Pedis said

  # 81 – εντελώς άσχετο. Λυπάμαι νικοκύριε.

  # 83 – ναι, δεν μπορεί να είναι νορμάλ αυτό που συμβαίνει. Η ψυχανάλυση θα το λύσει; Τόσος σοβαρός κόσμος να βλέπει τη Μακρή να κανει περισσότερα απ’ ό,τι ο Λένιν του Νικοκύρη στο # 81!

  Άσε ρε κίντ … σύμπτωμα της πολιτικής κατάθλιψης δεν ειναι να βλέπεις τους άλλους να θέλουν το κακό σου; σα μανιακούς ένα πράμα.

  Δεν βλέπεις και τα χειρότερα, ο Παναγιώτης (# 85) θα το ρίξει στη ντρόγκα για να αντέξει.

  Σκεφτείτε τα 20 χιλ δρόμου (#79) μείον μείον και τη γλυτώσει ο κοσμος. Να τη σφυρίξετε στο Λαφαζάν όταν τραγουδάει εμβατήρια και έχει αναπτερωμένο ηθικό να τα βάλει με τους εργολάβους.

  Καλημέρα παίδες.

 87. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  #82
  Καφαϊάδα είναι αυτό το χτένισμα της δεκαετίας του ’40-’50, το φουσκωτό μαλλί, που γυάλιζε από το μπριόλ! 🙂
  Υπάρχει και η καπέτα, δηλ. είναι η χωρίστρα η κολλημένη που στρίβει πάνω από το αυτί.

 88. sarant said

  86: Όχι και τόσο.

  87: Και από πού βγαίνει;

 89. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  #88β
  Δεν έχω ιδέα. Έριξα μια πρόχειρη ματιά σε λεξιλόγια, αλλά δεν την ετυμολογούν.

 90. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  83 – Το πρόβλημα μεγεθύνεται, όταν δεν έχεις να προτείνεις και κάποια πετυχημένη εναλακτική λύση, ή έστω κάποια εφικτή νέα. Ασχέτως του τι θα πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα κανάλια, το σίγουρο είναι πως για πρώτη φορά απο την δημιουργία τους, καλούνται να πληρώσουν. Αν δεν πληρώσουν τίποτα ή λιγότερα απο όσα πρέπει, τότε θα κριθεί αναλόγως, μέχρι τότε, καλό είναι να περιμένουμε.
  Υ.Γ – Να μη ξεχνούμε βέβαια, οτι στους καναλάρχες που δεν πλήρωναν ανήκει και το ΚΚΕ, άλλο που απέδειξαν για πολλοστή φορά, πόσο άχρηστοι είναι στην διαχείρηση της πληροφορίας και ενημέρωσης.

 91. 4 και 5, για «τζιτζί»: Στην περιοχή Σερρών, τζιτζί=το βύζαγμα, το γάλα του μωρού (μην κλαι’ς, έλα να σε δώσω τζιτζί). Επίσης, «ντύθηκε τζιτζί» (στο σικ, πολύ περιποιημένα).

 92. Λ said

  Μόνο ο τζουτζούκος έμεινε να αναφέρουμε

  Τζουτζούκος μου, ο

  Τραγουδιστής: Γαρυφάλλου Ρόη, Μέρλου Μίκα

  Συνθέτης: Φακίδης Νάσος

  Στιχουργός: Φακίδης Νάσος

  Σημειώσεις: «Καινούργιο Τραγούδι» 15 Αυγ 1952

  http://palia.kithara.gr/index.php?cmd=ci&cre=vakidgs+nasps

 93. Λ said

  Τον τζουτζούκο δεν το βρήκα αλλά βρήκα μια τζουτζούκα που δεν την ήξερα

 94. Πέπε said

  @93:

  Να το: https://www.youtube.com/watch?v=TA7b_9l62G0.

  Να πω την αμαρτία μου, την απεχθάνομαι αυτή τη λέξη. Μάλλον, επειδή ήμουν από τα παιδιά που μεγάλωσαν εξ αρχής με κανονικό λεξιλόγιο, όχι «άτα» και τέτοια, έχω αναπτύξει παιδιόθεν μια έντονη άπωση για τέτοιου είδους λέξεις. Πόσο μάλλον όταν ο τζουτζούκος λέγεται και μεταξύ μεγάλων.

  Να που ωστόσο κι αυτή η σαχλή λέξη έχει την ιστορία της: στα τούρκικα τσοτζούκ (cocuk με σεντίγ στο πρώτο) σημαίνει παιδί. Δεν είναι ούτε έκφραση τρυφερότητας ούτε τίποτε, απλά και μόνο η λέξη παιδί.
  Έχουμε πολλές λέξεις που στα τούρκικα σημαίνουν απλώς αυτό που σημαίνουν ενώ στα ελλληνικά έχουν περισσότερο συναισθηματικό φορτίο παρά σημασιολογικό περιεχόμενο, αλλά συνήθως αυτό το συναισθηματικό φορτίο είναι αρνητικό. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο.

 95. Πέπε said

  διόρθωση: 94 @92, όχι @93

 96. sarant said

  89: Οκ, ευχαριστώ!

  94: Το ΛΚΝ δίνει και «το τζουτζούκι», θωπευτική προσφ. σε παιδιά

 97. Πέπε said

  96β:
  Δεν ξέρω αν το έχω ακούσει… Πάνω στην τρυφεράδα και τη σαχλαμάρα κάθε λέξη μπορεί να βγει σε κάποιο χαριτωμένο υποκοριστικό ή παραλλαγή. Το κατά πόσον μπορεί να θεωρηθεί «υπαρκτός» ξεχωριστός τύπος είναι αρκετά σχετικό.

 98. Μαρία said

  94
  Και το «μωρό μου» λεγεται μεταξύ μεγάλων.

  97
  Υπαρκτότατη η προσφώνηση.

 99. Vouts said

  Στον τηλεφωνικο κατάλογο βλεπω περιοχη Τζιτζιλομαίικα Αργολίδος αλλα δεν τα βρίσκω στο χάρτη

 100. Πέπε said

  98 α: Τώρα να συζητήσουμε περί γούστων; Ούτε το «μωρό μου» μ’ αρέσει, αλλά τουλάχιστον είναι κανονική λέξη κι αυτό το σώζει.

 101. Μαρία said

  100
  Δεν είναι θέμα γούστου. Το τζουτζούκι είναι κανονική λέξη, όπως και τα γιαβρί μου, τζιέρι μου και λοιπά τούρκικα που ακούγονται στο βορρά κι όχι μόνο απο Μικρασιάτες ή Πολίτες.

 102. sarant said

  99 Υπάρχει και επώνυμο Τζιτζιλόμος στην Πάτρα.

 103. Πέπε said

  101: Ναι, τελικά αποδεικνύεται ότι έχεις δίκιο.
  Δε γίνεται αντιληπτό έτσι όμως. Κι ο λόγος νομίζω ότι είναι οι δύο όμοιες συλλαβές, όπως μαμά, μπαμπάς, νονός, πιπί, κακά, τουτού κλπ., που παραπέμπουν σε παιδική γλώσσα.

 104. leonicos said

  Ομολογώ ότι δεν περίμενα τέτοια ‘στροφή’ του τζιντζιλίμου. Συναγωνίζεται το προχθεσινό φλιτζάνι

  τζιτζιλίθρες, τζιτζίλια για τις γκαζές, μάλλον πρέπει να το θεωρήσουμε ηχομιμητικό.

  Ένας παλιός μου (φευ) φίλος έλεγε το εξής ανέκδοτο (δηλαδή όταν το έλεγε περίμενε να γελάσουμε)

  Α: Where could I piss?
  B: Go downstaires, you’ll see a sign ‘Gentlemen’! Ignore it and proceed.

 105. sarant said

  Α, εμενα μου άρεσε το αστείο!

 106. Pedis said

  Εγώ θα επανέλθω στα είκοσι εκατομμύρια πασατέμπο που θα βγαλει, λέει, από την αύξηση κατά 50% (?) των εισιτηρίων των μουσείων ή τα πενήντα εκ. στραγάλια που χρωστάνε (μόνο?) τα κανάλια (της αποχέτευσης):

  «Ερωτήματα για την απόφαση αναβάθμισης αεροσκαφών εν μέσω κρίσης»

  500 εκ $ για πεπαλαιωμένα αεροπλάνα .. ανθρωπιστική προσφορά στις πενόμενες κι άπορες εταιρίες.

  http://www.efsyn.gr/arthro/erotimata-gia-tin-apofasi-anavathmisis-aeroskafon-en-meso-krisis

  Α ναι, αυτά δεν τα έκανε ο σύριζα, θα μας πούνε σε καμιά εικοσαριά χρόνια άλλοι «αριστεροί» μα ίδιοι με ετούτους, αλλά τα έκανε η κυβέρνηση της «καμμενης αριστεράς».

  Τα άλλα με το περήφανο ξαναστήσιμο «κώλου» στα τρία των θεσμών ο Βαρουφάκης, τα φασιστικά ο Νικολόπουλος, τα εθνικιστιά η Μακρή, τα θεσμοδιαστροφικά ο Φώτης (να στε σίγουροι θα χωθεί κι αυτός, οσονούπω), τα ά-τιμα 12% ο Κατρούγκαλος, τα ύπουλα ψυχαρικά ο Πανούσης.

 107. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  106 – Γιατί πιστεύεις οτι κυβερνούν οι κυβερνήσεις σ΄αυτόν τον ρημαδοπλανήτη; ή για να το κάνω πιο ευκολοχώνευτο, πώς νομίζεις οτι κυβερνούν; Το θέμα, είναι αν υπάρχει άμεση εφικτή εναλλακτική λύση, κι απ΄ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει. Όποιος ελέγχει την σκέψη, ελέγχει τον κόσμο, και το σύστημα παραγωγής ψευδαισθήσεων, προσδοκιών, και ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ, είναι ακλόνητο εδώ και 150 χρόνια, και ελέγχεται απόλυτα απο την οικονομική ελιτ.

 108. 106

  Προφανώς δεν είναι αρκετή η δικαιολογία «Ο Καμμένος τα έκανε» ούτε η «Μα το είχε υπογράψει ο Σαμαράς»

  (σχετ: http://www.defence-point.gr/news/?p=126173 )

  Το «πεπαλαιωμένα» πάντως δεν ισχύει, καθώς αυτά τα αεροσκάφη δεν πετάνε σε μεγάλα υψόμετρα και δεν υφίστανται σημαντικές καταπονήσεις από την συμπίεση/αποσυμπίεση, όπως πχ τα μαχητικά.

  Το αν είναι χρήσιμα, τώρα, αυτό είναι άλλο ερώτημα.

 109. sarant said

  106-108 Έχει κάποια επιχειρήματα το άρθρο που αλλάζουν σε σημαντικό βαθμό την εικόνα που είχα σχηματίσει.

 110. 109

  Κοίταξα την αγγλόφωνη Βικιπαίδεια για το P-3C Orion. Το αεροσκάφος που προβλέπεται να το αντικαταστήσει, το P-8 Poseidon, κοστίζει πάνω από 250 μύρια το κομμάτι. Δηλαδή, με το ποσό αγοράς των δύο νέων εκσυγχρονίζουν τα έξι παλαιά.

 111. Pedis said

  $ 107 – 110 – ειδικός, προφανώς, δεν είμαι και γι αυτό δεν προτίθεμαι να χάψω με μία ανάγνωση οτιδήποτε γράφει το ντιφένς ή η εφσυν είτε υπέρ είτε κατά.

  Το σχόλιό μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι γίνεται τόση φασαρία

  — για 5, 10, 20 εκ. ευρωστραγάλια που όλες οι κυβερνήσεις βρίσκουν τρόπο να τα κόβουν από δω κι απο κει και να πείθουν τον μικροαστό ότι κάνουν νοικοκύρεμα

  και τόσος θόρυβος

  — για τα χρεή των καναλιών (όχι τα πραγματικά)

  και όλα τα παραπάνω αθροισμένα δεν κάνουν ούτε το 10% της αξίας αναβάθμισης 6 πεπαλαιομένων αεροσκαφών του κερατά!

  Όταν δηλ. μας λέγανε, χτες μόλις, ότι η μέση μίζα στα εξοπλιστικά είναι 2.5%! Οι υπερτιμολογήσεις και τα ανταλλακτικά θα είναι πενηνταδιόμισυ τοις εκατό (λέω εγώ), η εκπαίδευση, σύμβουλοι και λοποί καλλικανζταραίοι του δημόσιου ταμείου άλλα τόσα, και η χρησιμότητα μηδέν !

  Αυτό λέω για να μην παρεξηγηθώ.

 112. Pedis said

  Η θεσμοτρόικα, λένε, έσκουξε και στρίγκλισε και ο Σόιμπλε πήγε να πάθει εγκεφαλικό με το που έμαθαν ότι η κυβέρνηση θα δώσει 200 εκ ευρωδεκάρες για τους πτωχοί.

  Με τα 500 εκ τι έγινε; Ακούστηκε κιχ; ‘Η θα «μας» μαλώσουν που δεν είναι 5 δις που δεν θα πάνε στη Ζίμενς;

 113. physicist said

  #111, #112. — Κάτσε βρε συνάδελφε, προτού στεγνώσει η μελάνη εκεί που λες ότι βασικά δεν έχεις ιδέα ποια είναι η αλήθεια, το γυρνάς πάλι σε τρόικες και ιστορίες. Άσε, κάνε λίγο υπομονή να μάθουμε πρώτα τι ισχύει. Ούτε κι εγώ ξέρω αλλά η παρουσίαση της εφυσν και εκείνη της ντηφένς απέχουν τόσο πολύ η μία από την άλλη, ώστε τουλάχιστον ένας από τους δύο το έχει τερματίσει (ίσως και οι δύο τελικά). Είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί τον ΥΕΘΑ προσωπικά αλλά εδώ βγαίνουν μέσα σε δευτερόλεπτα τερατοϊστορίες που όσο και να κάνεις δεν έχουν ίχνος απόδειξης πάνω τους. Ήρεμα και με το μαλακό.

  Παρεμπ, στο άλλο αεροπορικό ζήτημα: η Λουφτχάνσα έχει μεγάλα ζόρια επειδή δεν είχε αναφέρει στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ότι ο Α. Λ. είχε βαρύ επεισόδιο το 2009. Από πού κι ως πού «βολεύει» την εταιρία η εσκεμμένη αυτοκτονία, μάλλον το αντίθετο θα προκύψει τελικά.

 114. Pedis said

  # 113 – 2.5% συνάδελφε, άλλο έγραψα και εννόησα και ήμουν σαφής. Δεν υπάρχει καμία ιστορία τεράτων. Τζαστ μπίσνες και δούλεμα για να γίνονται οι μπίζνες.

  (Εγώ ξέρω ότι αν έχεις πρόβλημα με το λάστιχο δεν κάνεις οικονομία νερού με το να να κλείσεις με το δακτυλο την τρυπίτσα που σου καταβρέχει τα πόδια ή μειώνεις την κατανάλωση. Κλείνεις πρώτα την κάνουλα, ελέγχεις το λάστιχο, το τσοντάρεις ή το αλλάζεις, ενίοτε αντικαθιστάς και τη βρύση. Καθόλου ριζοσπατικά πραγματάκια, απλά κευνσιανά!)

 115. Pedis said

  Το φάγε το κοπυπάστωμα: «2.5%, συνάδελφε, είναι η μίζα από τα εξοπλιστικά, έτσι κι αλλιώς. Πάντως, άλλο έγραψα και εννόησα και ήμουν σαφής. Δεν υπάρχει καμία ιστορία τεράτων. Τζαστ μπίσνες και δούλεμα για να γίνονται οι μπίζνες. «

 116. Pedis said

  # 113 – Πάντως, συνάδελφε, κράτα το 112 β να το σχολιάσεις στο μέλλον.

 117. physicist said

  Δεν ξέρω αν αυτή η μπίζνα ήταν αναγκαία για την Εθνική Άμυνα της Ελλάδας, ειλικρινώς δεν το ξέρω αυτό. Αν ήταν, επειδή δεν συνορεύεις με την Ανδόρρα και τον Άγιο Μαρίνο λέω, μπορεί και να είναι έξοδο από κείνα που δεν κόβονται. Τώρα, για ποιο λόγο εταιρεία που ούτως ή άλλως τρέχει μόνη της (αφού αυτή έφτιαξε τ’ αεροπλάνα που θα ανακαινισθούν) να πληρώσει και μίζα από πάνω, δεν ξέρω.

 118. physicist said

  #116. — Ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι αξίζει να τη θυμόμαστε αυτή την υπόθεση, να τη σχολιάσουμε στο μέλλον, και όχι μόνον αυτή! Ένα πράμα που παίρνω ανάποδες είναι που ζητήματα (και καλά) «θεμελιώδη, βασικά, καυτά κλπ κλπ» μονοπωλούν το ενδιαφέρον για καναδυο μέρες και μετά εξαφανίζονται. Κι όταν ξαναδείς μετά από κανα εξάμηνο πώς εξελίχθηκαν και πώς ξεφούσκωσαν, νοιώθεις μεγάλο κορόιδο.

 119. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  110 – To θέμα ρε σκύλε, δεν είναι αν είναι πιο φτηνή λύση ο εκσυγχρονισμός των παλιών αεροπλάνων, αυτό είναι δεδομένο, όπως και το οτι θα επισκευαστούν εδώ, είναι καλό. Αυτό που θα περίμενε κανείς (όχι εγώ βέβαια) απο μιά έστω τσουρούτικη αριστερή κυβέρνηση, αντί να «κονταροχτυπιέται» με τους δανειστές «εταίρους μας» για την ανθρωπιστική και κοινωνική προσφορά, για αύξηση 50 ευρώ στις συντάξεις των 500 ευρώ, και άλλα τέτοια αριστερά και ανθρωπιστικά, να πάει στο γιουρογκρούπ και να πεί, ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΑΛΙΟΚΑΘΙΚΙΑ, ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑΤΕ ΑΛΥΠΗΤΑ, ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΕ ΜΟΝΙΜΩΣ ΜΕ GREXIT, (εδώ χαμηλώνει τον τόνο και συνεχίζει) αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε όλες τις ρυθμίσεις που μας λέτε, και να αποδεχτούμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, με μία μόνο προϋπόθεση, (ανέβασμα του τόνου ξανά) ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΟΠΛΟ, ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Η Ε.Ε ΘΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΑΧΟ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΠΑ ΝΑ ΓΑ..ΣΥΝΟΥΣΙΑΣΤΕΙΤΕ, ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΣΑΣ ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ. Αν σου φαίνεται σκληρό ή ανέφικτο, υπάρχει και το πλάνο β, που είναι πιο σύντομο και χαμηλότονο, μέχρι να σας ξεχρεώσουμε, ο αμυντικός προϋπολογισμός και εξοπλισμός, δεν θα υπερβαίνει αυτόν της Αυστρίας, να δούμε μετά ποιός λαός είναι τεμπέλης και σπάταλος. Ας δημοσιοποιήσουν πανευρωπαϊκά, πόσο μας στοιχίζουν οι εξοπλισμοί τα τελευταία 40 χρόνια, πόσα στοιχίζουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε, ποιοί μας προμηθεύουν με όπλα, πόσα παίρνουν, και ας θέσουν το ερώτημα στους ευρωπαίους πολίτες, και ειδικά στους δουλευταράδες και προκομένους Γερμανούς (που είναι φίλοι μας μη το ξεχνούμε) γιατί συμβαίνει αυτό.

 120. Λάμπρο, μέσα!

  Ιδιαίτερα το δεύτερο μέρος με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο.

 121. Pedis said

  # 117 – Φυσικέ, μίζα υπάρχει παντού. Νόμιμη, παράνομη, νομιμοποιημένη, συμβουλευτικών επιτροπών, προμελέτη, μελέτη, μεταμελέτη, από θεσμικά λόμπυ ή από παράγκες. Είναι το λαδάκι του καπιταλισμού. Μπορούν, κάλλιστα, οι ιθύνοντες να μην επιλέξουν να κάνουν αναβάθμιση και να παραγγείλουν απο αλλού. Αλλά δεν είναι το ζητούμενο το πώς γίνεται αλισβερίσι, αλλά το τίμημα. Σε παραπέμπω στο # 111, για να μην παρεξηγούμαστε.

  # 118 – » «θεμελιώδη, βασικά, καυτά κλπ κλπ» μονοπωλούν το ενδιαφέρον για καναδυο μέρες και μετά εξαφανίζονται. Κι όταν ξαναδείς μετά από κανα εξάμηνο πώς εξελίχθηκαν και πώς ξεφούσκωσαν, νοιώθεις μεγάλο κορόιδο.»

  Εδώ συμφωνούμε.

  Αυτό γίνεται γιατί σε λιγότερο από εξάμηνο, συνήθως, έχει ξανανακατευτεί η τράπουλα, ο γκρουπιέρης έχει αλλάξει τακτική ή «τον έχουν αλλάξει», και γίνεται πάλι παιχνίδι μέχρι το επόμενο στούπωμα.

 122. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  111 – Mάλλον το 109 εννοούσες με το 107, όχι;

 123. physicist said

  #121. — [Η μίζα] είναι το λαδάκι του καπιταλισμού.

  Κάτσε λίγο εδώ πέρα, η μίζα είναι χαρακτηριστικό των κρατικών δομών, όχι του καπιταλισμού. Να σου θυμίσω ότι στον Υπαρκτό οι μίζες έδιναν κι έπαιρναν. Κάθε χώρα είχε και μιαν ψευδοεταιρεία, κρατική, που έκανε αλισβερίσια με τις Δυτικές εταιρίες κι αποφάσιζε ποια θα πάρει το συμβόλαιο για να γίνει το τάδε έργο, ποια θα έχει την αποκλειστικότητα να εισαγάγει στον Υπαρκτό το τάδε προϊόν. Της κακομοίρας γινότανε εκεί πέρα από μίζες, όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο. Πάρε μια γεύση αν θέλεις από αυτήν την ιστορία που έγινε διάσημη.

 124. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  117 – Φυσικέ, καμία τέτοια μπίζνα δεν είναι αναγκαία για την εθνική άμυνα της Ελλάδας, η μόνη χώρα στα σύνορά μας που είναι εκτός ΝΑΤΟ, είναι η NO NAME, δεν νομίζω οτι χρειαζόμαστε τέτοιους εξοπλισμούς για να τους αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση εισβολής τους. Είναι όμως πολύ αναγκαίες τέτοιες μπίζνες, για τις οικονομίες των ΗΠΑ, Γερμανίας και Γαλλίας κατά κύριο λόγο. Αν με ρωτήσεις, απο πού κι ως πού, επιτρέπεται στην Γερμανία να κατασκευάζει όπλα (όχι όμως αεροπλάνα, το ίδιο και η Ιαπωνία) και να (μας) τα πουλάει πανάκριβα πλουτίζοντας, δεν ξέρω, όπως έχω ξαναπεί, ρώτα την Αμερική που την κατέχει, αυτή μάλλον θα ξέρει.

 125. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  120 – To πρώτο μπορεί να το χαρακτηρίσουν σεξιστικό ε; καταλαβαίνω (χαμόγελο).

 126. physicist said

  #124. — … επιτρέπεται στην Γερμανία να κατασκευάζει όπλα (όχι όμως αεροπλάνα …)

  Η Γερμανία συμμετέχει με 33% στο κονσόρτσιουμ Eurofighter Jagdflugzeug GmbH με έδρα το Halbergmoos (δεύτερη στάση του προαστιακού S8 από το αεροδρόμιο του Μονάχου στο κέντρο της πόλης), που κατασκευάζει το μαχητικό αεροσκάφος Eurofighter Typhoon.

 127. Pedis said

  # 123 – έλα τώρα φυσικέ, άστον τον υπαρκτό που δεν θα τον υποστηρίξω και δεν με ενδιαφέρει. Εδώ δες τι γίνεται, στον καλύτερο των δυνατών κόσμο.

  Το 60% και πλέον της παραγωγής του ιδιωτικού κεφαλαίου αγοράζεται από τον κρατικό τομέα (και στις ΗΠΑ ακόμη περισσότερο). Αυτό για να γίνει, έχει πολλά και μεγάλα μεταλλικά μέρη ο μινώδεινοσαυρος θέλει … λαδάκι.

  Και για ένα λόγο παραπάνω. Το μεγαλύτερο μέρος είναι κοινωνικώς ΑΧΡΗΣΤΑ προιόντα που πρέπει να φανούν χρήσιμα: εξοπλισμοί … και υποδομές ώστε να γίνεται εφικτή η συγκεκριμενου τύπου αναπαραγωγή του κεφαλαίου.

  Μίζες πέφτουν για να θαφτούν οι εξτερνάλιτις (πώς διαόλο λέγεται στα γκρiικ;) να μην ξυπνήσει ο κόσμος και τους χυμήξει.

  Μίζες πέφτουν για να προτιμηθεί η μία εταιρία από την άλλη και η δεύτερη από την τρίτη. Η μίζα είναι καλό πράγμα: εκφυλίζει, εξανδραποδίζει, σε ταυτοποιεί με το σύστημα των μιζαδόρων. «Όλοι ίδιοι είναι», λες. «Γι αυτό φάε σκατά αλλά καλύτερης ποιότητας».

  Μίζες δεν παίρνουν μόνον οι γραφειοκράτες αλλά και οι ειδήμονες οι «ανεξάρτητοι» εμπειρογνώμονες, τα γραφεία μελετών που μιζώνονται από τους ιδιώτες για να κάνουν το ντήλ της μίζας με τους μιζαποδοχείς, του κράτους της μίζας, του οποίου οι πολιτικοί με το πέρας της πολιτικής τους καριέρας αναλαμβάνουν να στήσουν τις μίζες με αυτούς που άφησαν στο πόδι τους.

  Δες τα νομιμοποιημένα λόμπυ της μίζας στις ΗΠΑ και κρίνε.

 128. physicist said

  #127. — Δεν υπαινίσσομαι ότι έχεις πρόθεση να υπερασπιστείς τον Υπαρκτό αλλά όταν κάνεις τη δήλωση ότι η μίζα είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, τότε θάπρεπε να αναρωτηθείς αν υπήρχε, και σε ποιαν έκταση, στο σύστημα που αποτελούσε τον αντίποδα της καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας. Δεν έχω αντίρρηση ότι ορισμένοι εξοπλισμοί και ορισμένες υποδομές είναι άχρηστες αλλά σπάνια το ξέρουμε αυτό εκ των προτέρων.

  Κατά τ’ άλλα, φοβάμαι ότι αοροστολογείς. Σε κοινωνίες με μεγάλο καταμερισμό εργασίας και αυστηρή εξειδίκευση, χρειαζόμαστε τις συμβουλές εμπειρογνωμώνων, κι αυτές δεν είναι δωρεάν. Το πρόβλημα δεν είναι οι εμπειρογνώμονες, το πρόβλημα είναι οι κρατικοί φορείς (δηλ. συγκεκριμένοι άνθρωποι σε θέσεις-κλειδιά εκεί) που δεν θα δώσουν το συμβόλαιο αν δεν πέσει λάδωμα.

 129. Φίλιππος - Βόλος said

  Πάντως στην περιοχή της Μαγνησίας, η λέξη σημαίνει όντως τον δύστροπο στο φαγητό, και τον καχεκτικό (λόγω «αναφαγιάς»).
  Τα γατάκια που δεν αναπτύσσονταν όσο τα αδερφάκια τους τα αποκαλούσαμε «τζιτζιλόμικα», εννοώντας τα αδυνατισμένα λόγω πείνας…

 130. Pedis said

  # 128 – Βρε φυσικέ, σε άλλα κοινωνικά συστήματα αυτό που ονομάζεις μίζα είναι ιδιοποίηση μέρους της παραγωγής (συνήθως κοινωνικώς χρήσιμης παραγωγής) για προσωπικό όφελος ή για μεταπώληση. Για παράδειγμα ένας γιατρός στο κρατικό συστημα υγειας το οποίο τροφοδοτείται με φάρμακα από μία κρατική βιομηχανία, στην περίπτωση που η παραγωγή φαρμάκων δεν αρκεί να καλύψει τη ζήτηση, ο γιατρός είναι σε θέση να αποκτήσει το πλεονέκτημα να κάνει «μαύρη αγορά». Δεν είναι μίζα.
  Εκλείπει δε με αύξηση της παραγωγής του συγκεκριμένου προιόντος.

  Η μίζα αναφέρεται στο ανάλογο παράδειγμα ενός γιατρού στο καπιταλιστικό σύστημα (παραγωγής φαρμάκων) όπου «τα παίρνει» από τις φαρμακευτικές εταιρείες για να συνταγογραφήσει συγκεκριμένα φάρμακα, που μπορεί να είναι άχρηστα, επικίνδυνα ή λειψά και αν ο γιατρός (ή/και ο διευθυντής του ή/και ο μάνατζερ του νοσοκομείου ή/και ο υπουργός ή/και βουλευτές που ψηφίζουν συγκεκριμένους νόμους) δεν «τα παίρνε» το συγκεκριμένο προιόν δεν θα είχε κανένα λόγο για να παραχθεί αφού δεν θα είχε πιθανότητα να πουληθεί. Κι έτσι, όχι μόνον το ποσοστό της μίζας δεν θα ήταν χασούρα αλλά ΚΑΙ ολόκληρο το κοινωνικό προιόν που συνοδεύει την παραγωγή του άχρηστου/επικίνδυνου/λειψού προιόντος.

  Μην τα μπερδεύεις.

  Δες πάλι το # 127 και σκέψου ποιοί συνιστούν τα λόμπυ, ποιος είναι ο ρόλος τους, ποια η δράση τους.

 131. sarant said

  129: Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήρθατε!

 132. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  126 – Έλα φυσικέ, καταλαβαίνεις τι λέω, μη παίζουμε με τις λέξεις όπως ο Αλέξης, (ο πρώτη φορά αριστερός πρωθυπουργός μας ντε) μόνη της εννοώ δεν της επιτρέπεται, εκτός κι αν νομίζεις οτι δεν έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή για να το κάνει (όπως βέβαια το τονίζω και η Ιαπωνία). Το ξέρεις οτι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένες να αγοράζουν αμερικανικά αεροπλάνα, ακόμα και η Βρετανία και η Γαλλία που βγάζουν και πουλάνε δικάτ ους; Οι ΗΠΑ όμως δεν αγοράζουν απο κανέναν, κατά τ΄άλλα είμαστε ισότιμοι σύμαχοι στο ΝΑΤΟ, όπως και εταίροι στην Ε.Ε.

 133. physicist said

  #132. — Δεν παίζω με τις λέξεις, εσύ έγραψες ότι της απαγορεύεται να φτιάξει (μαχητικά) αεροσκάφη κι εγώ επισήμανα ότι δεν είναι έτσι. Πες ότι έγραψες λάθος, δεν πειράζει. 😉

  Ωραία, τότε για να είμαστε ισότιμοι εταίροι, προτείνω ν’ αγοράζουμε κι εμείς ντομάτες Βεστφαλίας και οι Γερμανοί από μας αξονικούς τομογράφους.

 134. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  128-130 – Δεν υπάρχει λόγος να διαφωνείτε για διαφορετικά συστήματα, πάντα ένα υπήρχε, ενίοτε με μερικές μικροδιαφορές , το κρατικό καπιταλιστικό σύστημα, κι αυτό εξακολουθεί να υφίσταται. Η ελεύθερη αυτορυθμιζόμενη αγορά, βρισκόταν μόνο στην φαντασία του Άνταμ Σμίθ, (όπως και στου Μάρξ η εργατική εξουσία) όλες οι μεγάλες εταιρείες επιδοτούνται απο το κράτος, οι δε τράπεζες σώζωνται παρανόμως με κρατικά κεφάλαια, ή κρατικοποιούνται κι όταν «ξεχρεώσουν» με τα λεφτά του λαού, επιστρέφονται στους ιδιώτες. Αν αυτό είναι ελεύθερος καπιταλισμός, εγώ είμαι ΦΥΣΙΚΟΣ και μη μου κουνιέστε,(χαμόγελο).

 135. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  133 – «Ωραία, τότε για να είμαστε ισότιμοι εταίροι, προτείνω ν’ αγοράζουμε κι εμείς ντομάτες Βεστφαλίας και οι Γερμανοί από μας αξονικούς τομογράφους.»
  Δεν έχω αντίρρηση, αλλά έχουν αυτοί που δεν μας αφήνουν να φτιάξουμε αξονικούς τομογράφους, όπως και να έχουμε πολεμική βιομηχανία, παρ΄όλη την (τεχνητή) μεγάλη ανάγκη μας για εξοπλισμούς. Για ποιό λόγο νομίζεις οτι βρίσκεσαι στο εξωτερικό (εκτός κι αν σε έκλεψε η κυρά σου) εσύ και χιλιάδες άλλοι αξιόλογοι επιστήμονες;

 136. physicist said

  Μ’ έκλεψε, μ’ έκλεψε! Δεμένο πιστάγκωνα με τράβαγε. 😉

  Άντε, καλή Μεγαλοβδομάδα ρε μάστορα, εδώ πέρασε κιόλας το Πάσχα. Τα λέμε!

 137. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  136 – Kαλή δεύτερη μεγάλη εβδομάδα και σε σένα Φυσικέ, (ενα απο τα καλά της μετανάστευσης). Τώρα που το σκέφτομαι, με αφορμή την αρπαγή του Πάρη απο την ωραία Ελένη, δεν μου λές ρε μάστορα, τόση εξαγωγή εξαιρετικής ποιότητας και σπάνιας βαρβατίλας που κάνουμε εδώ και 50 χρόνια, δεν μετράει; πόσο την κοστολογούν οι ευρωπΕοι εταίροι μας; και δεν βάζω και την ηδονή που είναι ανεκτίμητη (χαμόγελα). Άντε καλές γιορτές να έχουμε.

 138. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Τζιτζιλόμη ἀποκαλοῦσε, πρὶν ἀπὸ μισὸν αἰώνα καὶ βάλε, μιὰ θειά μου τὸ γιό της ποὺ ἤτανε ἀδυνατούλης, σὲ ἀντίθεση μὲ μένα ποὺ «τό ‘τρωγα τὸ φαΐ μου». Τώρα βέβαια ὁ ξάδελφος μὲ συναγωνίζεται στὰ κιλὰ.

  Νὰ ποὺ ἔμαθα κι ἀπὸ ποῦ βγῆκε.

 139. Γς said

  Πότε το διάβασες; τον Απρίλη του 15;

  Και χρειάστηκες 2 χρόνια να το εμπεδώσεις;

  Μπράβο Δημήτρη…

 140. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Ἀντανακλαστικὰ Ράν-τάν-πλάν. Τοῦ πατᾶνε τὴν οὐρὰ στὴ σελίδα 17 κι ἀκολουθεῖ τὸ «κάι-κάι-κάι» στὴ σελίδα 21. 🙂

  Πρὸς ἐνημέρωσιν τυχὸν ἐνδιαφερομένων πάντως, τὸ βρῆκα στὸ χθεσινὸ ἄρθρο (https://sarantakos.wordpress.com/2017/03/12/kousathanas/#comments) σὲ παραπομπὴ τοῦ σχολίου 63 τῆς Μαρίας. Ἀπλῶς ἔβαλα τὸ σχόλιό μου στὸ σχετικό νῆμα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: