Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Χρόνια πολλά στον Μανώλη (ή τον Μανόλη)!

Posted by sarant στο 26 Δεκεμβρίου, 2018


Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων σήμερα, γιορτάζουν οι Μανώληδες, ευκαιρία να τους αφιερώσουμε το σημερινό άρθρο και να προσθέσουμε έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των ονοματολογικών μας άρθρων, το τελευταίο από τα οποία το ανεβάσαμε πριν από δυο ακριβώς εβδομάδες, όταν γιόρταζε ο Σπύρος.

Να θυμίσω ότι στο ιστολόγιο έχουμε δημοσιέψει κι άλλα τέτοια άρθρα, αφιερωμένα σε ονόματα, τη μέρα της γιορτής τους, και έχουμε καλύψει τα περισσότερα πολύ διαδεδομένα αντρικά και γυναικεία ονόματα -τη Μαρία και την Άννα, τον Δημήτρη και τη Δήμητρα, τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Κώστα και την Ελένη, τον Στέλιο και τη Στέλλα, τον Χρίστο (ή Χρήστο) και την Κατερίνα. Από τα λιγότερο συχνά έχουμε αφιερώσει άρθρο στον Σπύρο πρόσφατα και παλιότερα στον Θωμά και στον Στέφανο.

Όπως και ο Σπύρος, έτσι και ο Μανώλης δεν είναι από τα πολύ συχνά αντρικά ονόματα. Σύμφωνα με μια έρευνα, ο Μανώλης έχει τη 17η θέση ανάμεσα στα αντρικά ελληνικά ονόματα, ενώ το θηλυκό, η Εμμανουέλα, είναι αισθητά σπανιότερο, αφού βρίσκεται στην 134η θέση των γυναικείων.

Όμως, αυτή είναι η γενική εικόνα, που ισχύει για το σύνολο της χώρας. Τοπικά, υπάρχουν παραλλαγές -και θα το ξέρετε ότι ο Μανόλης (ή Μανώλης) είναι όνομα πολύ συχνό στην Κρήτη, το συχνότερο μάλιστα, σύμφωνα με διάφορες έρευνες.

Γιατί τους Κρητικούς τούς λένε Μανώληδες; Ακριβώς αυτό το ερώτημα το είχαμε θέσει στο ιστολόγιο σε ένα άρθρο πριν από οχτώ χρόνια. Κι ενώ από τη σχετική συζήτηση είχε επιβεβαιωθεί η θέση για τη συχνότητα του ονόματος στη Μεγαλόνησο, δεν καταλήξαμε ως προς την αιτία της συχνότητας. Πάντως δυο επισημάνσεις που φαίνεται να έχουν βάση είναι οι εξής: α) Η Κρήτη ήταν πεδίο μαζικών εξισλαμισμών-εκτουρκισμών με προσφορά προνομίων. Οπότε, οι Κρητικοί που έμεναν πιστοί στη χριστιανική πίστη ήταν εύλογο να επιλέγουν ένα όνομα εμφανώς δηλωτικό όπως το Εμμανουήλ. β) Ωστόσο, όχι μονο το Εμμανουήλ, αλλά και άλλα δύο ονόματα συχνά στην Κρήτη, Μιχαήλ και Ιωσήφ, είναι εβραϊκά, προέρχονται από το ιερό βιβλίο που είναι κοινό στις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες, την Παλαιά Διαθήκη.

Όμως το πιάσαμε κάπως «ιν μέντιας ρες» το θέμα. Ποια η ετυμολογία του ονόματος; Ο Μανώλης έχει την επίσημη μορφή Εμμανουήλ, που όπως είπαμε πιο πάνω είναι εβραϊκής προέλευσης και σημαίνει «ο Θεός μαζί μας». Η πρόταση δεν έχει ρήμα, οπότε μπορεί κανείς να το θεωρήσει είτε ως ευχή είτε ως διαπίστωση. Στα εβραϊκά είναι Ιμμανουέλ, όπου το «Ελ» αντιστοιχεί στον Θεό.

Το όνομα εμφανίζεται σε προφητεία του Ησαΐα (7.14) στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί (με μόνη διαφορά το «καλέσεις» που γίνεται «καλέσουσιν») στο Κατά Ματθαίον (1.23):

ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὅνομα αὐτοῦ Ἐμμανουηλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.

Οπότε, το Εμμανουήλ («ο Θεός μαζί μας») είναι όνομα που προφητεύτηκε πως θα δώσει ο λαός του Ισραήλ στον Ιησού αναγνωρίζοντας πως είναι υιός Θεού.

Καθώς ήταν όνομα του Ιησού, οι πατέρες της Εκκλησίας το συζήτησαν και το ανέλυσαν, αλλά το όνομα δεν δινόταν σε ανθρώπους κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και, όταν δόθηκε στους ώριμους αιώνες του Βυζάντιου, δόθηκε με τη μορφή Μανουήλ. Ήταν ταμπού να δίνεται σε θνητούς όνομα Θεού. (Ωστόσο, στη γαλλική μόνο Βικιπαίδεια βρισκω έναν Εμμανουήλ που μαρτύρησε επί Διοκλητιανού -θα είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα).

Στη βάση δεδομένων των συγγραφέων του TLG, ο αρχαιότερος Μανουήλ είναι ο Μανουήλ Στραβορωμανός, που έζησε τον 11ο αιώνα, και ακολουθούν, τον 12ο αιώνα, ο Μανουήλ Καραντηνός και ο αυτοκράτορας Μανουήλ Κομνηνός (1118-1180). Σε κάποιο σημείο των Πτωχοπροδρομικών, ο Πρόδρομος για να κολακέψει τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον αποκαλεί «Εμμανουήλ παρά σαρανταπέντε», εννοώντας την αξία των γραμμάτων ΕΜ (ή μάλλον ΜΕ) κατά τα οποία διαφέρουν τα δυο ονόματα.

Αλλά αυτά τα έχει πει καλύτερα από μένα ο Καβάφης (ναι, ο Καβάφης!) οπότε μεταφέρω:

Eνώ απεναντίας βλέπομεν συγχρόνως εν χρήσει αρκετά ονόματα κύρια εκ των ιδιοτήτων του Kυρίου ημών λαμβανόμενα, άτινα οι δίδοντες αυτά προσείχον ίνα, ή διά περικοπής, ή διά προσθήκης, ή διά παρατονισμού, διαφέρωσι κατά τι από των καθαυτό ονομάτων του Yιού του Θεού, ίνα μη θνητοί ανάξιοι φέρωσιν αυτά ταύτα τα θεία ονόματα, αλλά μόνον παρεμφερή προς αυτά. Oύτως οι βυζαντινοί ουδένα εκτός του Xριστού έλεγον Eμμανουήλ, τους δε κοινούς θνητούς Mανουήλ. Kαι μάρτυς μου ο Πτωχοπρόδρομος, ο οποίος Mανουήλ, τον Kομνηνόν προσφωνεί ούτω· «Eμμανουήλ παρά σαρανταπέντε» (βιβλ. β΄ 374)· δηλαδή «―Xριστέ» αλλά μείον αυτού κατά την συλλαβήν «EM», ήτοι πέντε και σαράντα. Tούτ’ αυτό ίσως γινώσκων και ο μεσαιωνολόγος κ. Γεδεών, γράφεται Mανουήλ, και ουχί Eμμανουήλ. (Tο Eμμανουήλ ως κύριον όνομα εγράφη βεβαίως προ εξελλήνισιν του κοινού ονόματος Mανώλης, υπό τινος των τυμβωρύχων δασκάλων της παρελθούσης γενεάς, οίτινες ενησμενίζοντο να προσκολλώσι θνησιμαίας συλλαβάς εις ζώσας λέξεις, και οίτινες κατά κακήν μας τύχην μας εκληροδότησαν αρκετούς διαδόχους κατά την παρούσαν γενεάν.)

Αν δηλαδή έχει δικιο ο Καβάφης, το όνομα Μανώλης/Μανόλης είναι μετεξέλιξη του βυζαντινού Μανουήλ, το δε Εμμανουήλ ως όνομα κοινού θνητού άρχισε να δίνεται τα νεότερα χρόνια. Δυστυχώς, το λεξικό Μπαμπινιώτη, που είναι το μοναδικό από τα μεγάλα λεξικά μας που έχει και κύρια ονόματα και τα ετυμολογεί, δεν διαφωτίζει αυτό το σημείο.

Ένα άλλο περίεργο με το όνομα αυτό είναι πως, αν και βυζαντινό, δεν έχει μεγάλη διάδοση στη σλαβική ορθοδοξία, ενώ το βρίσκουμε στις ρωμανικές καθολικές χώρες, Manuel Μανουέλ στα ισπανικά, Emanuele Εμανουέλε στα ιταλικά, Emmanuel Εμανυέλ στα γαλλικά. Μανόλο αποκαλείται ο ισπανομαθής αθλητικογράφος Μανόλης Μαυρομμάτης.

Στα σημερινά χρόνια, Εμμανουήλ είναι η επίσημη μορφή του ονόματος, ενώ Μανόλης (ή Μανώλης) η συνήθης μορφή του. Την εποχή που επικρατούσε η γραφή Μανώλης, η ορθογραφία του ονόματος μπορούσε να θεωρηθεί δηλωτική γλωσσοπολιτικής τοποθέτησης -έτσι, ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, ενώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός που λέγαμε τα κάλαντα στον Μανόλη Ανδρόνικο και μας εντυπωσίαζε το όμικρον στο όνομά του, στο κουδούνι της πόρτας (έδινε και γερό ρεγάλο, ήταν χουβαρντάς ο συχωρεμένος).

Βέβαια, ο κανόνας έχει εξαιρέσεις, αφού ο δημοτικιστής Κριαράς προτιμούσε να αποκαλείται Εμμανουήλ, ενώ ο συντηρητικός Μπαμπινιώτης στο λεξικό του τάσσεται υπέρ της γραφής Μανόλης, διότι η γραφή με ωμέγα δεν δικαιολογείται ετυμολογικά -και σε αυτό έχει δίκιο, κι ας λέει το αντίθετο ένας Κρητικός θεολόγος εδώ, σε ένα εντυπωσιακά ανόητο άρθρο. Εντύπωσή μου είναι ότι σήμερα εξακολουθεί να υπερέχει η γραφή Μανώλης αλλά λιγότερο απ’ όσο πριν από 40 χρόνια. Στα επώνυμα που παράγονται από το όνομα, η γραφή με ωμέγα κυριαρχεί απόλυτα (Μανωλάκος, Μανωλίδης κτλ.)

Υπάρχουν βεβαίως και τα χαϊδευτικά, που αποφεύγουν το δίλημμα «όμικρον ή ωμέγα», τουλάχιστον ο Μάνος, αν και όχι το κυκλαδίτικο «Νώλης/Νόλης». Στις Κυκλάδες, το όνομα είναι επίσης συχνό. Τον ήρωα Μανώλη Γλέζο (χρόνια του πολλά!) οι συγχωριανοί του τον λένε Νώλη, όπως είχαμε δει σε παλιότερο άρθρο, τέτοια μέρα πριν από έξι χρόνια.

Τσοι ψήφοι μας να δώσομε στο Νώλη που του πιάνει
γιατί δεν υπολόγισε ποτές πως θα πεθάνει.

Νώλη αποκαλούσε και ο Ναπολέων Λαπαθιώτης τον νεαρό φίλο του Μανώλη Κορτέση που ήταν από τη Νιο.

Ο Μανούσος, όμως, δεν είναι παράλληλος τύπος του Μανόλη, παρόλο που επιχωριάζει επίσης στην Κρήτη και παρόλο που γιορτάζει κι αυτός σήμερα. Γιορτάζει σήμερα επειδή έχει παρασυνδεθεί με τον Μανώλη, αλλά είναι άλλο όνομα, ξεχωριστό, που προέρχεται από το βενετικό Manuzio -υπάρχει δηλαδή κάτι κοινό ανάμεσα στον Άλδο Μανούτιο και στον Μανούσο Μανουσάκη.

Είναι βεβαίως και ο κρητικός τύπος Μανωλιός, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν των Μανώληδων του νησιού και όνομα χαρακτηριστικών τύπων στην κωμωδία ή την ευθυμογραφία. Στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ο ηθοποιός Γιώργος Παπαζήσης (που πέθανε φέτος) ενσάρκωνε τον τύπο του Μανωλιού τον οποίο υποδύθηκε σε πολλές κωμωδίες με αποτελεσμα να ταυτιστεί μαζί του.

Ωστόσο, το στερεότυπο του Μανωλιού προϋπήρχε -εννοώ, για παράδειγμα, στήλες που υπήρχαν παλιότερα σε σατιρικές εφημερίδες και σε λαϊκά περιοδικά, όπου κάποιος έγραφε κάθε βδομάδα ένα εύθυμο χρονογράφημα σε κρητική τάχαμου διάλεκτο και το υπέγραφε, συνήθως, Μανωλιός. (Ανάλογα υπήρχαν και για Επτανήσιους, Ρουμελιώτες, Σμυρνιούς, κουτσαβάκηδες). Ακόμα και όταν ήμουν πιτσιρικάς επιβίωναν τέτοιες στήλες με Μανωλιούς.

Υπήρχε, άλλωστε, στα μαθητικά μου χρόνια, και η μαντινάδα με τον Μανωλιό, θα τη θυμάστε, που τον έβαλαν σ’ ένα καράβι μούτσο, και ήρθε ένα σκυλόψαρο και τούφαγε το…. το πόδι, βέβαια. Ή ίσως το μπούτι, όπως προτιμάει ο Γιάννης Μηλιώκας, ο οποίος, όπως ανακαλύπτω με φρίκη μέσω γκουγκλ, έκατσε και τραγούδησε, εξαιρετικά κακόγουστα βρίσκω, τον μελοποιημένο Μανωλιό.

Όμως, και έτσι περνάμε στη φρασεολογία, ο Μανωλιός είναι επίσης παροιμιωδώς γνωστός -και όχι ειδικά στην Κρήτη- επειδή άλλαξε κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Στο Διαδίκτυο θα βρείτε να εξηγείται η παροιμιώδης φράση «Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς» με αναφορά σε κάποιον Μανώλη Μπατίνο, χαρακτηριστικό τύπο της εποχής του Όθωνα. Η εξήγηση αυτή, που προέρχεται από τον Τάκη Νατσούλη, δεν με πείθει -θεωρώ ολοφάνερο ότι ο Μανωλιός διαλέχτηκε ως όνομα για να κάνει ομοιοκαταληξία με το «αλλιώς», κάτι που είναι συνηθισμένο σε παροιμίες με ονόματα (π.χ. Με λένε Ρίζο κι όπως θέλω τα γυρίζω). Αλλά πρόσφατα δημοσιευσαμε άρθρο για την παροιμία αυτή, οπότε σας παραπέμπω εκεί.

Αυτή είναι η μοναδική ευρέως γνωστή παροιμιώδης φράση με το όνομα. Ωστόσο, στα κιτάπια μου βρίσκω ακόμα δυο φράσεις που ίσως να μη λέγονται πια. Σε μια συλλογή λαογραφικού υλικού από τη Σαντορίνη, βρίσκω τη φράση «αγάντα Μανωλιό να κάνουμε το γιο», που λέγεται όταν πρόκειται να κάνουμε μια δύσκολη δουλειά που θέλει μεγάλη προσπάθεια, ενώ αλλού, για αναπάντεχες συμπτώσεις βρίσκω τη φράση «τα ‘φερε ο διάβολος κι η σκούφια του Μανώλη».

Γράψαμε πάρα πολλά για τον Μανώλη και αδικήσαμε την Εμμανουέλα, που είναι σαφώς σπανιότερο όνομα, όπως είπαμε και πιο πάνω, αλλά γνώρισε παγκόσμια διασημότητα χάρη στην πασίγνωστη (στους εφήβους της εποχής μου, τουλάχιστον) ερωτική ταινία Εμμανουέλα (Emmanuelle) του 1974, με πρωταγωνίστρια την, μακαρίτισσα πια, Σύλβια Κριστέλ.

Με βάση το γκουγκλικό διασημόμετρο, ο διασημότερος Μανώλης είναι ο Μανώλης Χιώτης, αφού αυτός βγαίνει πρώτος πρώτος αν γκουγκλίσετε το όνομα. Στην παραλλαγή Μάνος δεν βγαίνει πρώτος ο Μάνος Χατζιδάκις, αλλά κάποια περσόνα του γιουτούμπ.

Να κλείσουμε με ένα τραγούδι με Μανώλη. Δεν θα βάλω «του Μανώλη την ταβέρνα», το παιδικό τραγούδι που το έχουν ακούσει ίσαμε εφτά εκατομμύρια φορές όσοι είχαν παιδιά στην ηλικία περίπου των δικών μου παιδιών. Προτιμώ το ρεμπέτικο για τον Μανώλη που πιάστηκε κορόιδο και έσπασε τον λουλά (ή τον μπαγλαμά). Σύνθεση του Ογδοντάκη (Γιάννη Δραγάτση) που έχει γνωρίσει πολλές έξοχες εκτελέσεις. Προτιμώ να βάλω μια ζωντανή εκτέλεση με την Ελένη Βιτάλη, επειδή παίζει μπουζούκι ένας άλλος Μανώλης, ο Μανώλης Πάππος.

Σε κάποια ρεμπέτικα φόρουμ κυκλοφορεί μια εξήγηση ότι το τραγούδι έχει γραφτεί για κάποιον υπαρκτό Μανώλη από την Κίο της Μικρασίας -προσωπικά είμαι μάλλον δύσπιστος απέναντι σε τέτοιες εξηγήσεις, μάλλον πρόκειται για στιχουργικά μοτίβα που κυκλοφορούν ευρύτερα.

Αλλά τέτοιες μέρες δεν είναι κατάλληλες για τέτοιες έρευνες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους Μανώληδες και Εμμανουέλες γιορτάζουν σήμερα!

Υστερόγραφο: Αύριο το πρωί στις 10.30 είμαι καλεσμένος στην εκπομπή «Απευθείας» της ΕΡΤ όπου θα συζητήσουμε για τις λέξεις της χρονιάς.

 

Advertisement

191 Σχόλια προς “Χρόνια πολλά στον Μανώλη (ή τον Μανόλη)!”

 1. Γς said

  Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  >ενώ το θηλυκό, η Εμμανουέλα, είναι αισθητά σπανιότερο

  αισθησιακά;

 2. Aghapi D said

  Καλημέρα
  Υπάρχει – σπανιότατα – και θηλυκό τού Μανώλης
  https://www.google.com/search?ei=TDQjXNeVJ9LlkgWOoYyYBQ&q=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1+%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7&oq=%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1&gs_l=psy-ab.1.0.0i203j38l2j0i30j38.7726.11450..15572…0.0..0.122.446.0j4……0….1..gws-wiz…….0i71j35i39j35i304i39.1ccTbbR1f2w
  Χρόνια πολλά 🙂

 3. Aghapi D said

  Πρώτη ήμουν;
  Ξενυχτάτε όλες, – οι;
  Και ένας αγαπημένος Μανώλης εδώ

 4. Γς said

  Στον Ηλιο [Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν “Ηλίου„, τόμος δέκατος: Καβαλιανή – Κολίβριον. διεύθυνση σύνταξης Ιωάννης Δ. Πασσάς] αναφέρεται ως Εμμανουήλ Κάντιος, ο Ιμμανουήλ Καντ

 5. Καλημέρα

  Ετυμολογικά Μανόλης, το Μανώλης προύκυψεν (!) με την αντιστροφή της διαδικασίας μετατροπής του -ω- σε -ου- στην δημοτική (σωλήν, σουλήνας )

  Στα ελληνικά κείμενα της αρχαιότητας το πιο κοντινό όνομα που αναφέρεται είναι το Μανόδωρος, όνομα δούλου στον Αριστοφάνη

 6. Le Coeur Gothique said

  Καλημέρα σας.

  Εγώ τώρα γιατί είχα την εντύπωση ότι η θηλυκή εκδοχή τού ονόματος είναι Εμμανουηλία κι όχι Εμμανουέλα;…

 7. Γιάννης Κουβάτσος said

  Καλημέρα.
  Ε, ας βάλουμε και τον κυρ Μανουήλ τον Κομνηνό του Καβάφη, αφού αναφέρθηκαν και οι δύο:

  Μανουήλ Kομνηνός

  Ο βασιλεύς κυρ Μανουήλ ο Κομνηνός
  μια μέρα μελαγχολική του Σεπτεμβρίου
  αισθάνθηκε τον θάνατο κοντά. Οι αστρολόγοι
  (οι πληρωμένοι) της αυλής εφλυαρούσαν
  που άλλα πολλά χρόνια θα ζήσει ακόμη.
  Ενώ όμως έλεγαν αυτοί, εκείνος
  παληές συνήθειες ευλαβείς θυμάται,
  κι απ’ τα κελλιά των μοναχών προστάζει
  ενδύματα εκκλησιαστικά να φέρουν,
  και τα φορεί, κ’ ευφραίνεται που δείχνει
  όψι σεμνήν ιερέως ή καλογήρου.

  Ευτυχισμένοι όλοι που πιστεύουν,
  και σαν τον βασιλέα κυρ Μανουήλ τελειώνουν
  ντυμένοι μες στην πίστι των σεμνότατα.

 8. # 6

  Ητανε αλλά επειδή το Εμμανουηλία θύμιζε την λεία του Εμμανουήλ οι φεμινίστριες επέβαλαν το Εμμανουέλα !!

 9. 2, 6 Μανολία ξέρω κι εγώ στην Κρήτη.
  Στα οθωμανικά έγγραφα βλέπουμε συχνά το υπολοριστικό Μανιός (και ποτέ το Μανόλης, σπάνια το Μανούσος)

 10. Γιάννης Κουβάτσος said

  Έχω την εντύπωση ότι οι πιο γνωστοί λογοτεχνικοί ήρωες με το όνομα Μαν*λης είναι ο «Μανόλης ο ντελμπεντέρης» του Εφταλιώτη, ο «Μανώλης το ταπόι» του Παπαδιαμάντη και ο «Μανολιός» του Καζαντζάκη στο «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sarantakos.com/kibwtos/mazi/ppd_goutou.html&ved=2ahUKEwiipv2Fi73fAhWQ3KQKHWo9CaIQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw0TDIRanqbg8TpRij8KEAXJ

 11. Καλημέρα,
  όπως έγραφα και χτες, οι Μανώληδες γιορτάζουν στην Αθήνα σήμερα (δεν ξέρω και σε ποια άλλα μέρη) αλλά στα νησιά (σε Μυτιλήνη και Σάμο που ξέρω αλλά και στην Κρήτη όπως έγραφε χτες ο γνωστός κακόψυχος 🙂 ) γιόρταζαν χτες, του Χριστού. Η μετατόπιση, έγινε λέει για να μην πέφτουν πολλές γιορτές την ίδια μέρα (και Χρήστοι και Χριστούγεννα και Μανώληδες πάει πολύ)! Έχει κάποιος άλλη ιδέα πώς και η γιορτή σήμερα;

  Και για να κλέψω και λίγη από τη δόξα αρμοδιοτέρων πλην με τις κάρτες που παίρνουν κωλύονται:
  Ο Μανωλιός εψάρευε, στη θάλασσα σαβρίδια
  και φούσκωσε η θάλασσα και τούβρεξε τα γόνατα.

  – Μα δεν κάνει ρίμα.
  – Ε, τι να κάνουμε, δεν φούσκωσε τόσο πολύ 🙂

 12. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Σύγχρονος γνωστός Εμμανουέλ, μακράν ο Μακρόν

  Καζαντζίδης Μανώλια/Μanolya

 13. LandS said

  10 Ο Τραμπαρίφας του Τσιτσάνη; Αρκετά πιο γνωστός από αυτούς που αναφέρεις.

 14. cronopiusa said

  Manoli στας Ισπανίας είναι γυναικείο όνομα και μένουν έκθαμβοι οι Ισπανοί όταν βλέπουν μουστακαλή να απαντά στο

  -Μανόλη, μωρέ Μανόλη

  Το κραγιόν σου πάει τρέλα
  έλα γλυκιά Εμμανουέλα

  Χρόνια πολλά στους Μανόληδες πλην Μακρόν και στις Εμμανουέλες

 15. LandS said

  @13 Δεν είναι του Τσιτσάνη ρε άσχετε.

 16. Γς said

  11:

  >πλην με τις κάρτες που παίρνουν κωλύονται

  και φούσκωσε η θάλασσα και τούβρεξε τα @@

 17. Γς said

  13:

  Στίχοι: Αλέκος Σακελλάριος & Χρήστος Γιαννακόπουλος.
  Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ.

 18. sarant said

  Καλημερα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες που μας διαβάζουν!

 19. Γιάννης Κουβάτσος said

  10, 13: Είχα στον νου μου λογοτεχνικούς ήρωες βιβλίων. Αν θεωρήσουμε ότι η στιχουργία είναι λογοτεχνία, τότε έχεις δίκιο.

 20. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το 19 στο 13.

 21. Γιάννης Ιατρού said

  καλημέρα

  έξοχο το σημερινό, απ΄όλα έχει, λαογραφικά, ονοματολογικά κλπ. κλπ.
  Κι έκανα ένα δύο σχόλια χθες για τους Μανόληδες / Μανούσους, αλλά που νά ΄ξερα πως ετοιμάζεται άρθρο 🙂
  Όσο για την θρυλική Εμμανουέλα…, αξέχαστη, κυρίως για τις τάχα μου – τάχα μου καταδικαστικές αντιδράσεις γνωστών κύκλων της εποχής 🙂

 22. cronopiusa said

  Μάνος Χατζιδάκις

 23. Γς said

  Magnolia ‘Red Lucky’ αλλά εμείς την λέμε Μανώλια

 24. # Ναι, λίγοι οι γνωστοί μου Μανώληδες αλλά εκλεκτοί. Τους καταγράφω κατά σειράν …αρχαιότητας:
  – Ο ένας ήταν καλοκάγαθος και έφυγε προ ετών ευτυχέστατος λόγω …αλτσχάιμερ! Φανατικός πασοκτσής ο μακαρίτης. Μια φορά έτυχε έτσι ώστε να του πάω στο σπίτι ένα προσωπικό του έγγραφο, που το περίμενε πως και πως. Του λέω από μακριά: «Μανώλη, ας είναι καλά το πασοκ, στο σπίτι σας φέρνει τα …χαρτιά». Έγινε …Τούρκος: «Πάρτο πίσω, δεν το θέλω»!
  – Ο άλλος, διετέλεσε Πρόεδρος κόμματος! (ο ευρών το κόμμα …αμειφθήσεται). Ψάχνω να βρω το τηλέφωνό του για Χρόνια Πολλά, οπότε θα μάθω αν εξακολουθεί να είναι Πρόεδρος!
  – Ο τρίτος ήταν μάγκας και λεβέντης (δεινός κυνηγός, χαρτοπαίχτης κλπ, κλπ) αλλά ατυχώς απεδήμησεν εις Κύριον πολύ ενωρίς. Ημέρας τινας πριν …το τελευταίο του ταξίδι, χέρεψε ζεϊμπέκικο στον διάδρομο του νοσοκομείου, υπό την …συναυλία παλαμακίων εκ μέρους των συνασθενούντων. Το τραγούδι ήταν ο «Μανώλης» σε εκτέλεση όμως όχι της Βιτάλη αλλά του Νταλάρα (που τον είχε μεγάλη αδυναμία).

  # Θυμάμαι επίσης το παιδικό παιχνιδοτράγουδο «γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης, χέρια πόδια στην αυλή, όλοι κάθονται στη γη».

  # Τέλος, να πω ότι παρ΄ημίν υπήρχε και η παραλλαγή «Μανώλας» (όπερ σημαίνει μεγάλος Μανώλης) που με τον καιρό έγινε παρατσούκλι των απογόνων και τείνει να γίνει επίσημο επώνυμο (αν δε έχει γίνει ήδη).

  # Χρόνια Πολλά σε όλους τους Μανώληδες και στις σπανιώτατες (αλλά πάντοτε λαχταριστές!) Εμμανουέλες!

 25. # 21

  Ρε συ !! εκθέτεις προσώπατα !!

 26. Γς said

  24:

  >οι γνωστοί μου Μανώληδες αλλά εκλεκτοί. Τους καταγράφω κατά σειράν …αρχαιότητας:

  Κι εγώ τον φίλο μου τον Μανώλη.

  https://caktos.blogspot.com/2015/03/blog-post_4.html

 27. selitsanos said

  Μανόλο φωνάζανε και τον Μανουέλ Βάθκεθ Μοντλμπάν κι έχω μια υποψία ότι από εκεί πήρε την προσωνυμία του και ο δικός μας Μανόλο.

 28. Χαρούλα said

  Καλημέρα! Χρόνια πολλά!
  Μια Μανολοποικιλία μουσική

  Και ένα ακόμη υπέροχο των Φ.Λάδη-Μ.Θεοδωράκη «Χτες στην Βιλχεμ Στράσσε» με αναφορά στον Μ.Γλέζο, που δεν μπορώ να βρω…

 29. atheofobos said

  Όμως μετά τον πράγματι κακόγουστο Μανωλιό, ο Μηλιώκας ζήτησε με ένα εξαιρετικό τραγούδι Συγνώμη!

  Πάντως στο Μεξικό το Jesús είναι συχνό όνομα.

 30. ΓΤ said

  Μανόλης Αναγνωστάκης
  και
  Μανούσος Μανούσακας

 31. ΓΤ said

  Κι από τα «Χασικλίδικα» που είχε τραγουδήσει ο Νταλάρας-Νταλάρας-Νταλάρας το 1983 θυμόμαστε το:

  […] Έλα, ρε Μανωλάκη, να τα λιμάρουμε
  να στρώσουμε κουβέρτα να τους τα πάρουμε […]

 32. Κουτρούφι said

  Στη Σίφνο ο Μαν. (πολύ πιο συχνό απο το Χρήστος) γιόρταζε χθες.
  Με το κόψιμο και την ουδετεροποίηση ο Μαν. γίνεται «το Μανώ» (εναλλακτικά, «το Μανό». Και εδώ υπάρχει ορθογραφικό δίλημμα). Στο Γυμνάσιο κάναμε ένα ποίημα του Βαλαωρίτη που είχε τη φράση «κι αυτό το βόιδι το μανό». Με αυτό κάναμε πλάκα στο συμμαθητή μας, το Μανώ του Κηρύκου. Ο αείμνηστος Σιφνιός θεατρικός συγγραφέας Μαν. Κορρές ήταν «το Μανώ της μαμής».

  Από σατιρικές ρίμες της δεκαετίας του 50:
  Και το Μανώ της Μπαζανιάς θέλει μεγάλη ρίμα
  που αγαπάει το Ρηνιώ και τα πηγαίνουν πρίμα

 33. Χαρούλα said

  Τον Μανόλη που …..με τα λόγια, κτίζει ανώγια και κατώγια, τον αναφέραμε;

 34. cronopiusa said

  Manu Chao – Elláda Libertad

 35. Χαρούλα said

  Ως βορειοελλαδίτισσα να αναφέρω και το Εμμανούλ Παπά, ήρωα του 1821, και όχι ιδιαίτερα διάσημο. Προς τιμήν του η σημερινή κωμόπολη Εμ.Παπά.

  https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AE%CE%BB_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%82

 36. π2 said

  Στα πρώιμα χριστιανικά επιτύμβια είναι πολύ συχνή η επίκληση Ἐμμανουήλ, μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. Οι γραφές του ονόματος του Θεού είναι άπειρες: Ἐμανουήλ, Ἀμανουήλ, Ἐνμανουήλ, Ἐμανοήλ.

  Ως προς το ανθρωπωνύμιο ο Καβάφης μάλλον έχει δίκιο. Το Ἐμμανουήλ είναι μάλλον ανύπαρκτο ως την ύστερη αρχαιότητα που ξέρω να ψάχνω. Το Lexicon of Greek Personal Names καταγράφει έναν μόνο, στην Κω, αλλά νομίζω πρόκειται περί λάθους, είναι μάλλον επίκληση του Θεού. Το μόνο σχετικό αρχαίο όνομα που βρίσκω είναι το Μανόηλος ή Μανοῆλος σε επιγραφή από την Ιωνία προχωρημένων αυτοκρατορικών χρόνων (https://epigraphy.packhum.org/text/252803). Το ενδιαφέρον είναι ότι η επιγραφή δεν μοιάζει χριστιανική.

  Το Μανόδωρος που λέει ο gpoint είναι άσχετο, σχετίζεται με τον σεληνιακό θεό Μήνα, εξαιρετικά δημοφιλή σε όλη τη Μικρασία και συχνότατο πρώτο συστατικό αρχαίων ονομάτων, ιδίως στην Ασία. Αλλά μου δίνει μια ιδέα: μήπως επηρεάστηκαν στην ύστερη αρχαιότητα από τα ονόματα αυτά, με πρώτο συστατικό Μην- / Μαν- από τον Μήνα / Μάνη για το Μανουήλ;

 37. ΓΤ said

  @4 «Ο πατήρ του Ιωάννης Γεώργ. Κάντιος ήσκει το επάγγελμα του σελλοποιού». Για την ιστορία, να πούμε ότι το εκτενέστατο εν λόγω λήμμα το υπογράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Γεωργούλης (1894-1968)…

 38. cronopiusa said

  Μανωλης Μητσιας – Ερωτικο(Με Μια Πιρογα)

 39. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  33. Μα τί σύμπτωση Χαρούλα, αυτό (ο Μανώλης με τα λόγια…) το άκουσα άλλη μια φορά στο ραδιόφωνο κι ετοιμαζόμουνα τώρα να το αναφέρω, αν είναι κι αλλού γνωστό ή ήταν αυτοσχεδιαστικό από την ακροάτρια.

  Μανωλιανά, πολλές συνοικίες/μετόχια/γειτονιές στην Κρήτη.

  Μανωλάκης, πολύ διαδεδομένο επίθετο. Μια απίστευτη σύμπτωση, προ μηνών έπεσα την ίδια μέρα σε ΤΡΕΙΣ Μανωλάκηδες, άσχετους μεταξύ τους.

  Χωρίς δεκάρα πώς θα παντρευτούμε Μανωλιό μου

 40. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  36 Ενδιαφέρουσα η ιδέα. Να υποθέσω ότι δεν βρίσκεις ούτε Μανουήλ στην ίδια πηγή.

  33 Αυτό λέγεται για πολλά ονόματα, νομίζω.

  29 🙂

  24 Αρχηγός κόμματος ηταν και ο Μανώλης Γλέζος πάντως

  21 Ωραία φωτογραφία 🙂

 41. ΓΤ said

  @36 Ίσως και η Μηνοδώρα, από τη Βιθυνία, που γιορτάζει μαζί με τη Μητροδώρα και τη Νυμφοδώρα, κάθε 10 του Σεπτέμβρη…

 42. ANNA PLAKIDA said

  Τσίριο!! Μανώλη!!

 43. Jane said

  Χρόνια πολλά σε όσους κι όσες γιόρταζαν χτες κι όσες/ όσους γιορτάζουν σήμερα.

  Παλιότερα , γιατί σήμερα δεν τηρείται πια , σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας ανήμερα Χριστούγεννα δε γιόρταζε κανείς. Δεν πήγαιναν σε άλλα σπίτια οι άνθρωποι. Ήταν του Χριστού και της οικογένειας η μέρα. Έτσι έλεγαν. Ο Χρήστος κι ο Μανόλης γιόρταζαν τη δεύτερη μέρα και δέχονταν επισκέψεις με τραπέζωμα κανονικό με κρασιά , τσίπουρα, μεζέδες κλπ.

  Σχετικά με το όμικρον ή ωμέγα για μένα ισχύει αυτό που απάντησε ο δάσκαλός μας, όταν ρώτησε ένα παιδί, Μανώλη τον έλεγαν, γιατί να γράφει το όνομά του με όμικρον: «Γιατί έτσι το έγραφε ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης που έγραψε τη γραμματική μας».

  Όχι , άμα ήθελε ας έφερνε αντίρρηση. 🙂

 44. Eli Ven said

  Χρόνια πολλά. Μου κάνει έκπληξη που μαθαίνω οτι οι Μανοληδες γιορτάζουν σήμερα, Για ανήμερα τους είχα. Κατά τα λοιπά, να ένας Μάνος κατά τι γνωστός 😛 . https://www.youtube.com/watch?v=sxXu_LB8Axk. Κι ένας σατιρικός Σαββόπουλος https://www.youtube.com/watch?v=IGtM2bzf_sc. Μάνου και η καλή συνθέτρια https://www.youtube.com/watch?v=HUqMUjszOj0 και μια κι έπιασα τα επώνυμα, Ο Δημήτρης Νόλης, παλιός ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής. Και βέβαια ένας δικός μας Μανόλης που μας ήρθε από τη Νιγηρία μέσω Πολωνίας https://www.contra.gr/Soccer/Hellas/Superleague/article3476787.ece/ALTERNATES/w620/olisadebe.jpg

 45. π2 said

  40α: Μανουήλ βρίσκω κάμποσα σε βυζαντινές επιγραφές, αλλά το LGPN δεν έχει σχετικό λήμμα, κάτι που σημαίνει ότι καμιά από τις επιγραφές αυτές δεν είναι προγενέστερη του 7ου αιώνα.

  41: Ναι, ασφαλώς. Είναι πάρα πολλά τα σχετικά ονόματα και πολύ δημοφιλή στην Ασία: Μάνης, Μανόδωρος / Μηνόδωρος, Μανόδοτος / Μηνόδοτος, Μηνογένης, Μηνοθέα, Μηνομάνης, Μηνόφαντος, Μηνοφίλα, Μηνοφῶν κλπ.

 46. Γιάννης Ιατρού said

  40 (τέλος) του 1974, Βρετάνη (Bretagne) Νίκο 🙂

 47. Eli Ven said

  Α- και συγγνώμη που δευτερολογώ στο καπάκι. Υπήρχε κι ένας Μανολιός που πέντε χρόνια το καημένο το ΄χε αρραβωνιασμένο. https://www.youtube.com/watch?v=QhkLLAPqaSU

 48. ΓΤ said

  Α, και μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι Boxing Day 🙂

 49. ΣΠ said

  44
  Βέβαια, το πραγματικό όνομα της Αφροδίτης Μάνου είναι Αγλαΐα Δημητριάδη (αδερφή της Μαρίας Δημητριάδη).

 50. Χαρούλα said

 51. ΣΠ said

  Η ταινία «Εμμανουέλα» προβλήθηκε στους αθηναϊκούς κινηματογράφους το 1976 μόνο για τέσσερις μέρες. Κατέβηκε με εντολή εισαγγελέα. Την δεκαετία του ’90 προβλήθηκε στην τηλεόραση στις 11 το βράδυ. Πώς άλλαξαν τα πράγματα σε μια εικοσαετία…

 52. cronopiusa said

  Σήμερα είναι η σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου

 53. sarant said

  49-51 Εύστοχες παρατηρήσεις.

 54. Γς said

  37:

  Ούτως ή αλλέως πάντα χρήσιμη η εγκυκλοπαίδεια Ηλίου

 55. loukretia50 said

  Δικαιολογημένη η Μανομανία σήμερα, αλλά εκείνο το Σήφη, τόσοι Κρητικοί πώς τον ξεχάσατε?
  btw
  Η Ευγενία ήταν παραμονή

 56. Πέθανε ο αντιστασιακός Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης

  http://www.efsyn.gr/arthro/pethane-o-antistasiakos-vardis-v-vardinogiannis

 57. π2 said

  40α και πάλι: Σε κάτι βυζαντινές προσωπογραφίες που βρίσκω ονλάιν, υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις Μανουήλ ήδη τον 7ο αιώνα.

 58. Jago said

  Ξεχάσατε κι αυτό μου φαίνεται.

 59. sarant said

  57 Α, το ανεβάσαμε λοιπόν μερικούς αιώνες, ευχαριστω!

  56 Φίλος με τον πατέρα μου, συνεργάστηκαν στην ΕΔΙΑ, μετά με έπαιρνε πότε πότε τηλέφωνο για να με πείσει να διαδεχτώ τον πατέρα μου αλλά από το εξωτερικό δεν γινόταν. Ξεχωριστή προσωπικότητα, από τους δραπέτες των Βούρλων, ανάμεσα σε άλλα.

 60. Jago said

  Πέθανε και ο συνθέτης Θεόδωρος Αντωνίου.

  https://neaselida.gr/ellinika-arthra-eidiseis/pethane-o-spoydaios-synthetis-theodoros-antonioy/

 61. Jimakos said

  Από τα Λάτιν του Νταλάρα, με τη συμμετοχή του Αλ ντι Μέολα…

 62. Γιάννης Κουβάτσος said

  69:Που πολλοί νόμιζαν ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Βαρδή της γνωστής οικογένειας, για να καταλήξουν κουνώντας το κεφάλι «Ωραίος αριστερός!».😊

 63. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το 62 στο 59. Βολικό το σμαρτφόνι αλλά όχι στην αρίθμηση των σχολίων…

 64. Γιάννης Ιατρού said

  63: κάπου στις ρυθμίσεις (…) του browser γράφει: Για υπολογιστές. Τσέκαρε το τετραγωνάκι και θα τις βλέπεις 🙂

 65. Jago said

  62. Είναι από το ίδιο σόι αλλά μακρινά ξαδέλφια με τον άλλον. Δεν είχε δούναι και λαβείν μ΄αυτούς, ζούσε μόνο με τη λιγοστή σύνταξή του.

 66. nestanaios said

  To «Εμμανουήλ» ενδέχεται να είναι ξένο αλλά το «Μανόλης» είναι ελληνικό, γράφεται με ένα «ο» και ετυμολογείται. «Μαν» και «ολ» είναι οι συλλαβές από την μανία και το ρήμα ολέω, ολώ το οποίο συντάσσεται με αιτιατική. «ὀλέσαι τὸν ἄριστον» μας λέει ο Ομηρος και ολέσαι την μανίαν μας λέει ο Μανόλης. Αν το ρήμα συνετάσσετο με δοτική τότε θα είχαμε «Μανώλης» από το μάνο και ολέω.
  Όπως και να έχει, Χρόνια πολλά και καλά σε όλους τους εορτάζοντας επειδή δεν εορτάζουν όλοι, δυστυχώς.

 67. Από δω (Μανολιούς, Μανόληδες, Μανούσους, Μανουήλ, κλπ. δεν έχει):
  Ο Μανώλης με τα λόγια κτίζ’ ανώγεια και κατώγεια
  Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγια και κατώγια, κι αν τα λες και δεν τα κάνεις την υπόληψή σου χάνεις
  Κι ο Μανώλης στο κονσούλτο
  Το είπε κι’ ο κυρ Μανώλης!
  Όπου γάμος και χαρά κι ο Μανώλης μέσ’ τη μέση
  Ο Μανώλης κ΄η Μαρία ο παππάς κι΄η παππαδιά εξ αυγά τρία καθένας
  Α λαλήσ’ κι’ α δε λαλήσ’ κ’δούνια τάχ’ η Μανωλής
  Γιάννης πήγις, Μανώλης ήρτις

  Δηλαδή η μπουμπούκα έχει εορταστικό τριήμερο.

  51: Ας είναι καλά η ΟΝΕ και το διαδίκτυο.

 68. Alexis said

  #40β: Ναι, αλλά με Μανώλη είναι καλύτερο και μετρικά ορθό. 🙂

 69. Γιάννης Κουβάτσος said

  64: Έχεις δίκιο, άρχοντα της τεχνολογίας. Είδα το φως το αληθινό. 👍

 70. Alexis said

  Οι συμβάζελοι του ιστολογίου θα θυμούνται ασφαλώς με συγκίνηση τον δικό τους …Μανώλη:

 71. Γιάννης Κουβάτσος said

  70: Προφανώς θυμόμαστε τον «Μανωλάκη εεε…», δεν γράφω το υπόλοιπο τραγουδάκι της εξέδρας, γιατί διαβάζουν και κυρίες. ⚽🏆💚

 72. Η Εμμανουέλα των 70ζ είχε γίνει και
  Μανώλα σε παρωδία από τον Βουτσά.

 73. Μανούσος said

  Καλησπέρα και από μένα.
  Νομίζω ότι και το (Εμ)Μανουήλ όπως και το Μηνάς έχουν κάποια στενότερη σχέση με την Κοπτική Εκκλησία και ίσως εκεί πρέπει να εντοπιστεί η αρχική προτίμηση.
  Στην Κοπτική ⲙ̅ⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ (προφορά εμμανοουίλ με το ε μόλις προφερόμενο) και ⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ μαρτυρούνται από πολύ νωρίς.
  Το Εμμανουήλ δεν είναι σπάνιο όνομα στην κοπτική ονοματοδοσία.

  πχ

  https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Saad

 74. Μανολίν ο μικρός, μαθητευόμενος του γερο-ψαρά στο «Ο Γέρος και η Θάλασσα».

 75. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος said

  Καλησπέρα σας από το ξακουστό Ιλλινόϊ,

  1) Να μάς πεί ο κ. Σαραντάκος (59β) γιατί κρύβει πως ο εκλιπών φιλαράκος του, Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης, ήτο κλασική περίπτωσις χριστιανομπολσεβίκου: Πίστευε φανατικά στις παπαρολογίες τόσον του ραββίνου Χριστού, όσον και του εγγονού Εβραίου ραββίνου, Καρόλου Μάρξ…

  Για να μή τολμήσουν να με διαψεύσουν οι γνωστοί αερολόγοι του Ιστολογίου (Πέπες, κύρ Γιάννης Κουβάτσος, Theo, Ιατρού κλπ.) αναρτώ την περίφημη φωτογραφία από την επίσκεψη του Τσίπρα στον Άη Στράτη (28 Οκτωβρίου του 2016 ανήμερα…), όπου ο εκλιπών μπολσεβίκος Βαρδής φιλά με κατάνυξη το δεξί χέρι του αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου Λιάπη, υπό το ευτυχές βλέμμα του πρώην κατηχητόπουλου των Αμπελοκήπων, Αλεξίου Τσίπρα και του συριζαίου επικεφαλής της εκκλησιαστικής ΜΚΟ «Αποστολή» Κωστή Δήμτσα… Ο Βαρδής Β. Βαρδινογιάννης ήτο τότε 95 ετών και ξενάγησε επί μισή ώρα τον Τσίπρα, τον Λιάπη και την κουστωδία τους στο Μουσείο του Άη Στράτη, που έγινε επί μπουχέσα Καραμανλή, κατόπιν αιτήματος του ηρωϊκού ΚΚΕ…

  2) Μιάς και το παρόν άρθρο αναφέρεται στους πάσης φύσεως Μανώληδες και Εμμανουέλες, να μή ξεχάσουμε να μνημονεύσουμε και την ΘΡΥΛΙΚΗ ΜΑΝΩΛΙΑ (με ωμέγα, παρακαλώ…), τον ξακουστό κίναιδο των Τουρκοβουνίων, που υπήρξε μέγας αντιστασιακός επί Χούντας και έδρασε (διάβαζε: ψωνιζόταν) στις περιοχές Λυκαβηττού – Αμπελοκήπων. Η Μανωλία υπήρξε στενή φίλη της παγκοσμίως γνωστής Ρωσσίδας ιεροδούλου Γαβριέλλας Ουσάκοβα, η οποία είχε το μπουρδέλο της στον περιφερειακό του Λυκαβηττού (οδός Μάρκου Ευγενικού) και ήταν ενεργή μέχρι τα 75 της (1991), οπότε δολοφονήθηκε από αγνώστους. Πνευματικοπαίδια της Μανωλίας υπήρξαν η περίφημη «Φτερού» του ιστορικού κέντρου των Αθηνών και η αλησμόνητη τραβεστί Αλόμα (κατά κόσμον Χαράλαμπος Ταμουτζίδης), πρωτοπόρος του Κινήματος των Ομοφυλοφίλων στο Ρωμέικο…

  Ο διακεκριμένος σχολιογράφος του παρόντος Ιστολογίου κ. Gpoint (που εκείνη την εποχή σύχναζε καθημερινά στο γήπεδο της Λεωφόρου, καθότι δεν είχε ακόμα δεί το παοκτζήδικο φώς το αληθινόν και ήτο τρελός παναθηναϊκάκιας…) σίγουρα θα θυμάται πώς και γιατί συνέλαβε η Χούντα την Μανωλία και την έκλεισε επί ένα μήνα στην Φυλακή…

  Στις 14 Απρίλη του 1971, έγινε στο στάδιο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου ο πρώτος ημιτελικός του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, μεταξύ του Ερυθρού Αστέρα και του ΠαναθηναΪκού που κατέληξε σε συντριβή των «Πρασίνων» με 4-1. Μορφή του παιχνιδιού υπήρξε ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του Ερυθρού Αστέρα, Στάνισλαβ Κάρασι, που είχε κυριολεκτικά διαλύσει την άμυνα του ΠΑΟ και έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. Επιπλέον ο Κάρασι ήταν και πολύ ωραίο παιδί, ένας πραγματικός κούκλος, πράγμα που δεν διέφυγε της προσοχής της Μανωλίας, η οποία εκείνη την εποχή είχε κακοποιηθεί από κάποιους αληταράδες πίσω από το γήπεδο της Λεωφόρου, κάτω από το περίφημο «Αναμορφωτήριο Κορασίδων».

  Για να εκδικηθεί τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, στις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν μέχρι τον επαναληπτικό της Λεωφόρου (28 Απρίλη 1971), η Μανωλία ντυνόταν προκλητικά μέρα – μεσημέρι, έβγαινε από το σπίτι της στα Τουρκοβούνια για να πάει να δεί την φίλη της την Γαβριέλλα στον Λυκαβηττό και στον δρόμο φώναζε: «Κα-ρά-σι, Κα-ρά-σι»!.. Κι όταν την ρωτούσαν τί ψάχνει, απαντούσε: «Θέλω να γλείψω τα αρχίδια του Καράσι, θέλω να γλείψω τα αρχίδια του Καράσι»!..

  Το προκλητικό σόου της Μανωλίας έφτασε και στ’ αυτιά του πανίσχυρου τότε Ασλανίδη, ο οποίος έδωσε εντολή στην Αστυνομία να την συλλάβει για διατάραξη των χρηστών ηθών!.. Η Μανωλία έμεινε ένα μήνα στην Φυλακή, αλλά ήταν σκληραγωγημένη και δεν της στοίχισε: Καθ’ όλην την διάρκεια της Χούντας, είχε συλληφθεί δεκάδες φορές από την Αστυνομία μαζί με άλλους κιναίδους + πόρνες που ψωνιζόντουσαν τις νύχτες κάτω από τον Λυκαβηττό. Και οι εφημερίδες έγραφαν (αν προκληθώ, θα αναρτήσω τα σχετικά αποκόμματα):

  «Κατά την χθεσινήν εκκαθαριστικήν επιχείρησιν της Αστυνομίας εις τον Λόφον του Λυκαβηττού, συνελήφθη ικανός αριθμός ιεροδούλων και κιναίδων που παρεβίαζον τα χρηστά ήθη…»

  Ο ρέκτης κ. Σαραντάκος, που ήτο έφηβος εκείνη την εποχή, μπορεί να σάς διαβεβαιώσει ότι από εκείνα τα αστυνομικά δελτία είχαν μάθει όλοι οι νεαροί την θαυμάσια ελληνική λέξη «κίναιδοι» και την χρησιμοποιούσαν την άλλη μέρα στο σχολείο για να προσβάλουν τους… θηλυπρεπείς συμμαθητές τους… Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς…

  ΥΓ-1: Ξέχασα να πώ ποιό ήταν το επιχείρημα της θρυλικής Μανωλίας, γιατί πρέπει το όνομα της να γράφεται με ωμέγα… ΈΛΕΓΕ: «Το όμικρον είναι για τις παρθένες. Εμείς οι κωλοπετσωμένες, είμαστε με το ωμέγα, γιατί έχουμε και βυζιά, έχουμε και κωλομέρια»! (σ.σ.: το πεζό ωμέγα όντως μοιάζει με βυζιά ή κωλομέρια…)

  ΥΓ-2: Αξίζει να διαβαστεί από τους ενθάδε ποδοσφαιρόφιλους η άγνωστη (Γενάρης 2017) συνέντευξη του Κάρασι (στον σύνδεσμο που έδωσα πιό πάνω) για το πώς η Χούντα ΝΑΡΚΩΣΕ τους παίκτες του Ερυθρού Αστέρα (ρίχνοντας κάποια ουσία στο φαγητό τους στο ξενοδοχείο «Χίλτον») για να παίξουν σαν υπνωτισμένοι στον επαναληπτικό της Λεωφόρου και να πάει ο ΠΑΟ στο Γουέμπλεϋ

 76. Γιάννης Κουβάτσος said

  Και φυσικά ο λεβέντης Αριστείδης Καμάρας έβαλε στη θέση του τον συκοφάντη:
  https://www.google.com/url?q=https://www.sport24.gr/football/omades/Panathinaikos/kamaras-aisxra-psemata-meta-apo-46-xronia.4469711.html&sa=U&ved=2ahUKEwjh7eT15L3fAhUEaFAKHXFJBWYQFjABegQIChAB&usg=AOvVaw37ZZHQkhJ72QaKgPmuOeY8

 77. Μανόλο (Μπλάνικ) περίφημα (λένε 🙂 ) γυναικεία παπούτσια, που αναφέρονται συχνά (τοποθέτηση προϊόντος) στην τηλεοπτική σειρά Sex and the City.
  Υπήρξε και επεισόδιο με τίτλο «A Woman’s Right to Shoes«, λογοπαίγνιο με το «…to Choose».

 78. sarant said

  65 Έτσι είναι

  67 A γεια σου και δεν το έβρισκα!

 79. 77 υποδη(γ)ματικό λογοπαίγνιο

  https://proxy.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.12P8cc58tghGMdqKG6JoTQHaKG%26pid%3D15.1&f=1

 80. Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση το Μανόλη, όλοι κάθονται στη γη κι ο Μανώλης στο σκαμνί

 81. 79, 😀

 82. Τελευταίος γνωστός Μανόλο ο Χιμένες με το χάρτινο που κατέκτησε…

 83. dryhammer said

  Χρόνια Πολλά σε εορτάζοντες -ουσες και μή.

  Όσο για τη Μανομανία…

  http://www.youtube.com/watch?v=9ytei6bu7kQ

 84. Μια που αναφέρθηκε η Γαβριέλλα το τηλέφωνό της ήταν το 663 333 και ο τηλεφωνητής έδινε τιμολόγιον υπηρεσιών και οδηγίες προσέλευσης…

 85. Av said

  Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους Μανώληδες και τις Εμμανουέλες 🙂

  #11.
  οι Μανώληδες γιορτάζουν στην Αθήνα σήμερα (δεν ξέρω και σε ποια άλλα μέρη) αλλά στα νησιά (σε Μυτιλήνη και Σάμο που ξέρω αλλά και στην Κρήτη όπως έγραφε χτες ο γνωστός κακόψυχος ) γιόρταζαν χτες, του Χριστού.

  Οι Μανωλίες και οι Εμμανουέλες, όμως, γιορτάζουν σήμερα, έτσι δεν είναι;

  (Ο Καντ, βεβαίως, θα είχε αντίρρηση να εορτάζονται χτες κάποιοι Μανώληδες· θα επέμενε ότι πρέπει να γιορτάζουν ή όλοι μαζί ή κανένας τους 😉 )

 86. Avonidas said

  To #85 δικό μου, Νικοκύρη· ο Av είναι ξαδελφάκι από τη Νομανσλάνδη, ας όψεται το στραβοπάτημα των κουμπιώνε 😛

 87. Avonidas said

  την Εμμανουέλα, που είναι σαφώς σπανιότερο όνομα, όπως είπαμε και πιο πάνω, αλλά γνώρισε παγκόσμια διασημότητα χάρη στην πασίγνωστη (στους εφήβους της εποχής μου, τουλάχιστον) ερωτική ταινία Εμμανουέλα (Emmanuelle) του 1974, με πρωταγωνίστρια την, μακαρίτισσα πια, Σύλβια Κριστέλ.

  …και στους εφήβους της δικής μου εποχής, 20χρόνια αργότερα, χάρη στα ρημέικ με την Κρίστα Άλλεν

  https://vignette.wikia.nocookie.net/twohalfmen/images/3/37/Q.jpg/revision/latest?cb=20090610211933

 88. Avonidas said

  Τον Μανολίτο της Μαφάλντας τον είπαμε, τον παλιοκαπιτάλα;

 89. Avonidas said

  #88. Μετάφραση (ας μας το επιβεβαιώσει κι η Κρόνη): «Το χρήμα δεν είναι το παν στη ζωή, υπάρχουν κι οι επιταγές!» 🙂

 90. aerosol said

  Αν δεν κάνω λάθος. το «Στου Μανώλη την ταβέρνα» είναι παραλλαγή της μελωδίας του Giovinezza, του ιταλικού φασιστικού ύμνου -στην ουσία μόνο του ρεφρέν.
  Το οποίο (πάλι αν θυμάμαι σωστά) προήλθε από παλιότερο ιταλικό κεφάτο τραγούδι του κρασιού και της ταβέρνας, ανάλογο των αθηναϊκών κρασο-καντάδων.
  Η μελωδία του αναφέρεται πως χρησιμοποιήθηκε και από τους γερμανούς κομμουνιστές πριν την επικράτηση του Χϊτλερ αλλά δεν το έψαξα.

 91. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  #24:
  Θυμήθηκα τον Μανώλα, ένα εμβληματικό τύπο του Ηρακλείου, ως στα τέλη του 20ου αιώνα. Αχθοφόρος, εντυπωσιακός σε όγκο (εξ ού και το μεγεθυντικό του ονόματος), με τεράστια μυϊκή δύναμη και βροντερή φωνή, κυριαρχούσε με το καρότσι του στους δρόμους του μεταπολεμικού Ηρακλείου. Τον αναφέρω εδώ γιατί ήταν και εξαίρετος άνθρωπος (Λογικά, θα έχει πεθάνει…). Λέγονται πολλά σχετικά με την καλοσύνη, την εντιμότητα και την αξιοπρέπειά του. Εγώ να καταθέσω μια εμπειρία συγγενικού μου προσώπου: Στις αρχές της δεκαετίας του ’50 βρέθηκε να είναι αιμοδότης, για να γίνει μετάγγιση σε κάποιο μικρό κορίτσι που κινδύνευε άμεσα. Παρά τη φτώχεια του, αρνήθηκε επίμονα να πάρει οποιοδήποτε φιλοδώρημα από τον πατέρα…
  (Κάποιοι του ιστολογίου θα τον θυμούνται,,,)

  Και ο Μανώλας εν δράσει!

 92. cronopiusa said

  89

  ¡sí señor!

  Οι σκοταδιστές και o Μανολίτο

 93. cronopiusa said

  Οι σκοταδιστές και o Μανολίτο

  https://sarantakos.wordpress.com/2012/07/12/manolito/

 94. Avonidas said

  #92. Χα! Δεν ξέρω τώρα αν ο Quino όντως πίστευε τον διαδεδομένο μύθο (ότι την εποχή του Κολόμβου δεν ήξεραν πως η Γη είναι σφαιρική), ή τον βάζει στο σκίτσο για την πλάκα. Ελπίζω το δεύτερο.

 95. cronopiusa said

  Στου Μανώλη την Ταβέρνα

  Giovinezza, giovinezza, primavera di bellezza,

 96. Θρασύμαχος said

  #75: η Μανωλία κατά καιρούς έβαζε υποψηφιότητα για βουλευτής ή δήμαρχος, νομίζω ότι κάποια προεκλογικά της συνθήματα παραθέτει ο Πετρόπουλος στα «Καλιαρντά»

 97. π2 said

  Ο Μανώλης ο Τραμπαρίφας που αναφέρθηκε υποτίθεται ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο, ήταν ταξιτζής που χρησιμοποιούσε ως σωφέρ ο Σουγιούλ.

 98. ΣΠ said

  Κι ένας ακόμα Μανώλης.

 99. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  και Εμμανουελίνα παίζει

  κυρ Μανουήλ Πανσέληνος


  Δάκρυ δάκρυ Μανωλάκη
  ποταμάκι έγινε
  χάσαμε και την αγάπη
  κι ο καημός μας έμεινε.

  Μανωλάδα

 100. 35, Χαρούλα said Ως βορειοελλαδίτισσα να αναφέρω και το Εμμανούλ Παπά, ήρωα του 1821, και όχι ιδιαίτερα διάσημο
  # Πολύ υποτιμητικό το σχόλιό σου κυρία «βορειοελλαδίτισσα» για τον «όχι ιδιαίτερα διάσημο» ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟ Μανωλάκη Παπά. Σου συνιστώ να …ψαχτείς, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο!

  40, sarant said: «Αρχηγός κόμματος ηταν και ο Μανώλης Γλέζος»
  # Ναι, έτσι είναι, αλλά «ου συγχρώνται Ιουδαίοι Σαμαρίταις» (μολονότι τον εκτιμώ δεόντως και ιδιαιτέρως).

  75, Ιάκωβος ο Αδελφόθεος said: «αλησμόνητη τραβεστί Αλόμα … πρωτοπόρος του Κινήματος…».
  # Αύτη υπήρχε εις την συμπρωτεύουσαν ντούρινγ των σίξτις. Υπήρχε και άλλη στο Κλεινόν Άστυ;;

 101. Ψαροταβέρνα «Ο Μανώλας»
  Αγία Κυριακή, κάτω απ’ το Τρίκερι Μαγνησίας

 102. Corto said

  Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά!
  Και πολλές ιδιαίτερες ευχές στους εορτάζοντες σήμερα!

  «…κυκλοφορεί μια εξήγηση ότι το τραγούδι έχει γραφτεί για κάποιον υπαρκτό Μανώλη από την Κίο της Μικρασίας -προσωπικά είμαι μάλλον δύσπιστος απέναντι σε τέτοιες εξηγήσεις, μάλλον πρόκειται για στιχουργικά μοτίβα που κυκλοφορούν ευρύτερα.»

  Αυτή είναι η ερμηνεία του Νέαρχου Γεωργιάδη, ο οποίος έχει γράψει ολόκληρη εργασία για το θέμα («ο Ακρίτας που έγινε ρεμπέτης», 1999).
  Ο Γεωργιάδης δεν αναφέρει ότι ο Δραγάτσης έγραψε το εν λόγω τραγούδι για τον ληστή Μανόλη Κάη (όπως ίσως από κακή διατύπωση φαίνεται ότι υποστηρίζεται στο σχόλιο του ρεμπέτικο φόρουμ), αλλά ότι διάφορα στιχουργικά μοτίβα ληστρικών τραγουδιών αναφερόμενα σε αυτόν (στον Κάη) πέρασαν αργότερα σε ρεμπέτικους στίχους -και τελικά στον Μανώλη τον χασικλή.

  π.χ.
  Δεν σε το ‘πα, Μανόλη μ’, με Τούρκο μην παγαίνς
  θα σε σκοτώσ’ Μανόλη μ’, κι άδικα θα παγαίνς;

  -Δεν ήταν, μάνα μ’, Τούρκοι, δεν ήταν χριστιανοί,
  μόν’ ήταν μπισκιτζήδες και παλιοβούργαροι(…)

  Μανόλη μ’, το κεφάλι σ’ το βάλαν στο χεϊμπέ,
  το πήγανε στην Προύσα στο μέγα Μεχκεμέ.

  Δεν μου φαίνεται καθόλου ατεκμηρίωτη αυτή η ανάλυση του Ν.Γ.

 103. Γιάννης Ιατρού said

  Γράφει ο σχολιαστής στο #75 για τον τότε αγώνα του Παναθηναϊκού, αλλά αποσιωπά τελείως τον ρόλο που έπαιξε ο ίδιος σ΄αυτό το θέμα…. (άκα Θ.Χ. 🙂 )


  Βόμβα… λάσπης κατά της πιο μεγάλης συλλογικής ποδοσφαιρικής επιτυχίας της χώρας μας –την πρόκρισης του Παναθηναϊκού στον τελικό του Γουέμπλεϊ το 1971 – εξαπέλυσε το βράδυ της Μ. Τρίτης μέσα από την εκπομπή «Φάκελοι» του Αλέξη Παπαχελά στο MEGA η Δέσποινα Παπαδοπούλου.
  Η σύζυγος του δικτάτορα αναφέρθηκε στον επαναληπτικό ημιτελικό αγώνα του «τριφυλλιού» με τον Ερυθρό Αστέρα, που έγινε στη Λεωφόρο, όπου η ομάδα του Φέρεντς Πούσκας επιβλήθηκε 3-0, ανατρέποντας το 4-1 του πρώτου παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό με τον Άγιαξ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η κ. Παπαδοπούλου, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο ματς ήταν «στημένο»!
  Όπως είπε, είχε πάει στο γήπεδο για να δει τη συνάντηση και καθόταν ανάμεσα στον Στυλιανό Παττακό και τον πρέσβη της Γιουγκοσλαβίας. Όταν το σκορ είχε φτάσει στο 3-0, αγωνιούσε μήπως ο Παναθηναϊκός δεχθεί γκολ αφού σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλειόταν. Τότε ο Παττακός γύρισε και της είπε ότι δεν πρέπει να έχει αγωνία γιατί το παιχνίδι είναι… πληρωμένο.
  «Μην τα λέτε αυτά, κ. Παττακέ, δίπλα μας κάθεται ο πρέσβης της Γιουγκοσλαβίας», απάντησε η Δέποινα Παπαδοπούλου. Ο Παττακός της είπε να μη φοβάται επειδή εκείνος δεν γνωρίζει ελληνικά, αλλά την επόμενη στιγμή ο Γιουγκοσλάβος πρέσβης γύρισε στη σύζυγο του δικτάτορα και της είπε: «Αλήθεια είναι κυρία Παπαδοπούλου. Το παιχνίδι το έχετε πληρώσει και θα το πάρετε»!

  Μετά από το ρεπορτάζ του Παπαχελά, ο ίδιος ο Παττακός ρωτήθηκε επ΄αυτού κι αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο.

  Μεταφέρω από το sportime.gr (5/4/2007):
  Ο Στυλιανός Παττακός έδωσε την δική του απάντηση στα όσα δήλωσε η Δέσποινα Παπαδοπούλου:
  «Το διαψεύδω κατηγορηματικά. Μάλιστα, έχω στείλει και ιδιόχειρο έγγραφο περί τούτου στον βιογράφο μου, τον κ. Χατζηγώγο 🙂 🙂 , γιατί χθες με πήραν πολλοί τηλέφωνο και με ρώτησαν τι με έπιασε και είπα ότι είχαμε αγοράσει εκείνον τον αγώνα. Αυτός ο διάλογος δεν έγινε ποτέ. Άλλωστε, αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνονται, δεν θα ήταν κρυφό κάτι τέτοιο», σχολίασε ο τότε αντιπρόεδρος της στρατιωτικής χούντας.
  Από την πλευρά του, ο Θ, Χατζηγώγος δήλωσε: «Ειπώθηκε η φράση ‘το τι αγωνιάς και έχει λυσσάξει, τον έχουμε αγοράσει τον αγώνα’, αλλά χάριν αστεϊσμού γιατί η Δέσποινα είχε αγωνία και έτρωγε τα νύχια της. Όμως δεν ξαναρώτησε ποτέ για αυτό το θέμα, ο Παττακός δεν της είπε ότι της έκανε πλάκα. Αυτό που προκαλούσε εντύπωση είναι πόσο μειωτικά μιλούσε προχθές για την Δέσποινα στο σημείο που έλεγε ότι: ‘Θα ήθελε να κάνει τα γλυκά μάτια στον Παπαχελά και έκατσε και είπε τέτοιες βλακείες η Δέσποινα. Δεν είναι δα και τόσο μεγάλη να τα έχει χάσει’. Απορούσε μάλιστα πως δεν πήραμε χαμπάρι την πιο σοβαρή πλευρά της συνέντευξης που αποκάλυπτε πως ο δικτάτορας ήθελε το 1967 να αυτοκτονήσει επειδή η Δέσποινα τον είχε απατήσει».

 104. Χαρούλα said

  100
  Ψάχνω-ψάχνομαι και δεν βρίσκω. Μήπως γνωρίζετε εσείς;
  Μακεδονιστί το «όχι ιδιαίτερα διάσημος» σημαίνει «μη άξιος να μνημονεύεται» ή «χαμηλής προσφοράς»;

  Μακεδονομάχε τον ξέχασες! Παραδέξου το και μή ρίχνεις μελάνι να θολώσεις το θέμα!
  Καληνύχτα σου…

 105. sarant said

  Ευχαριστώ πολύ για τα νεότερα σχόλια, όλα πολύ καλά!

  102 Όπως λες κι εσύ, υπάρχει απόσταση ανάμεσα σε αυτό που λέει ο ΝΓ και σε αυτό που γράφει η ανάλυση του φόρουμ.

  94 Η Κρόνη με πρόλαβε ως προς το «σύνδρομο Μανολίτο», που έπρεπε να το αναφέρω. Αλλά βέβαια ο Κίνο κάνει πλάκα.

 106. Alexis said

  #75:
  Σήμερον δύο έργα:
  ΚΑΡΑΤΕ ΚΑΙ ΣΕΞ.
  Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΕΤΑΙ…

 107. Corto said

  105α (Sarant):
  Πράγματι το σχόλιο του φόρουμ είναι κακογραμμένο.

 108. ΓΤ said

  @106
  εναλλακτικά:
  ΔΡΟΣΙΑ – ΨΥΞΙΣ

  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΑΣΑΤΕΜΠΟΣ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 109. Χαρούλα said

  Περί επιθέτων συνέχεια…

  Ο Στέφανος ο Μάνος(που γιορτάζει κι αύριο)
  Η Διαμάντω(που κατ’εμέ τιμά το όνομα της) η Μανωλάκου και
  Η μπουμπουκοσύζυγος η Ευγενία η Μανωλίδου.

 110. Avonidas said

  @105β)

  Ο Κίνο κάνει πλάκα με την ασχετοσύνη του Μανολίτο, που δεν ξέρει σήμερα ότι η Γη είναι σφαιρική. Αλλά δυστυχώς μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν πολύ διαδεδομένος ο μύθος ότι οι Ευρωπαίοι της εποχής του Κολόμβου δεν πίστευαν σε μια σφαιρική Γη. Κι ακριβώς επειδή ο μύθος κυκλοφορεί πολύ, ίσως δεν είναι καλή ιδεά ν’ αναπαράγεται, έστω και για πλάκα.

  Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά το βιβλίο «Απορίες παιδιών: η Γη» της συγγραφέως παιδικών βιβλίων Βούλας Μάστορη (το είχα διαβάσει κάποια στιγμή στη δεκαετία του ’80, αλλά παραδόξως η μόνη έκδοση που βλέπω στο βιβλιονέτ είναι του 2007,

  http://www.biblionet.gr/book/123674/%CE%9C%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B7,_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1,_1945-2016/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7_%CE%93%CE%B7)· εκεί λοιπόν αναφέρεται το τερατώδες πως οι σύγχρονοι του Κολόμβου πίστευαν πως θα πέσει έξω από τη Γη όταν ξεκινούσε το ταξίδι του!

  Θεωρώ πως είναι έγκλημα να γράφεις κάτι τέτοιο σ’ ένα βιβλίο που, υποτίθεται, προορίζεται να λύσει παιδικές απορίες. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, ακόμα και πριν την εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, να μην έχεις ψάξει διεξοδικά το θέμα πριν πιάσεις και το γράψεις.

 111. sarant said

  110 A, τώρα κατάλαβα τι εννοείς!

 112. Avonidas said

  #110. Α, το βρήκα στη Βικιπαίδεια:

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B7

  Απορίες παιδιών – Γη, ΑΣΕ 1989, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 1998

  (ΑΣΕ είναι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις, που πρέπει να έχουν κλείσει πλέον)

 113. ΚΩΣΤΑΣ said

  Για επανεκκίνηση των σχολίων, ο Εμμανουήλ, ο Μιχαήλ και ο Πετρουήλ

  https://www.offsite.com.cy/articles/viral/anekdoto-tis-imeras/188685-anekdoto-imeras-aystiros-epitheoritis

 114. Theo said

  @112:
  Οι ΑΣΕ, που είχαν διευθυντή τον φίλο Θανάση Καρακατσάνη και καλλιτεχνικό διευθυντή τον θείο μου Μάρκο Μέσκο κι είχαν εκδώσει όλα σχεδόν τα βιβλία του Νίκου Πεντζίκη, έκλεισαν εδώ και 22-23 χρόνια.

 115. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ο Μάρκος Μέσκος, ο ποιητής, θείος σου, ε Theo; Αυτές είναι επιρροές.

 116. cronopiusa said

  ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΉ ΠΑΡΑΣΚΉΝΙΟ από το archive ert gr

 117. Avonidas said

  #114. Για λόγους ψυχολογικούς, το παρόν για μένα τοποθετείται γύρω στο 1998-2004, και προβλέπεται να παραμείνει κολλημένο εκεί γύρω μέχρις ότου αποφασίσω να κάνω παιδιά 🙂

 118. Theo said

  @115:
  Ναι, το είχα αναφέρει και παλαιότερα εδώ.

 119. Ιάκωβος ο Αδελφόθεος said

  Παρακαλείται ο κακόψυχος Ιατρού να βγεί και να μάς πεί αν θα έχει ανεβάσει αύριο τέτοια ώρα στο YouTube το βίντεο με την εμφάνιση του κ. Σαραντάκου στην εκπομπή «Απευθείας» (Πέμπτη 27/12, ώρα 10.30 π.μ. στην ΕΡΤ-1) των συριζαίων δημοσιογράφων Μάριον Μιχελιδάκη + Νίκου Μερτζάνη, ώστε να το απολαύσουμε κι εμείς οι απόδημοι.

  Αν δεν μπορεί να το πράξει, ας το δηλώσει δημοσίως, για να επιληφθεί το εν Αθήναις Επιτελείο μας, ώστε να υπάρχουν απτές αποδείξεις για τα τυχόν λάθη, γκάφες κλπ. που θα συμβούν κατά την διάρκεια της αυριανής παρουσίας του κ. Σαραντάκου στην Κρατική Τηλεόραση

 120. # 103

  επειδή την εποχή εκείνη ουδέν περί ενεργειών του ΠΑΟ έμενε κρυφό στους «κύκλους», δεν ακούστηκε τίποτε για το ματς ΠΑΟ-Τσρβενα Ζβέζντα (ή κάπως έτσι) σε αντίθεση με το ματς ΠΑΟ-Εβερτον όπου όμως δεν χρειάσθηκε επέμβαση του διαιτητού, το 0-0 αρκούσε. Η ιδιαίτερη μεταχείριση του ΠΑΟ για να προετοιμασθεί για τους αγώνες με αυτές τις ομάδες και η υιοθέτησή του σαν πουλαίν της χούντας πολλούς οπαδούς προσείλκυσε και κάποιους απομάκρυνε, καθένας με το μυαλό του και τις ευαισθησίες του.

 121. Corto said

  «…ο διασημότερος Μανώλης είναι ο Μανώλης Χιώτης»

  Αφού αναφέρθηκε ο ένας διάσημος Μανώλης του ρεμπέτικου τραγουδιού, ας μνημονευθεί και ο έτερος, ο πιο αδικημένος:

  Εμμανουήλ Χρυσαφάκης (ή Φυστιξής):

  http://rebetiko.sealabs.net/mediawiki/index.php/%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82_(%CE%A6%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BE%CE%AE%CF%82)

  «Οντουλασιόν ποιος σου ‘κανε εσένα Μαρικάκι
  και κατσαρά σου φτιάξανε το μαύρο σου μαλλάκι.»

 122. sarant said

  Eυχαριστώ πολύ για τα νεότερα!

 123. Γιάννης Κουβάτσος said

  Γειά σου, Τζι, ευαίσθητε οπαδέ του Σαββίδη! Να ‘τανε η ζήλια ψώρα! 😜😎

 124. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Δυο Μανώληδες Ηρακλειώτες: Ο Μανώλης Λιδάκης ερμηνεύει στίχους Μανώλη Ρασούλη. Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

 125. Κουτρούφι said

  Και ένα παραδοσιακό από τη Σκύρο:
  Μανώλαρος: https://www.youtube.com/watch?v=7l3bqs5TIKU

 126. Πέπε said

  Βρε Μανόλη βρε λεβέντη:

  -Όπως το τραγουδούν στην Κάρπαθο

  -Όπως το τραγουδούν στη Θράκη:

  Στα περισσότερα άλλα μέρη ο συζυγοκτόνος ήρωας λέγεται Μενούσης. Αυτό το όνομα δεν το έχω ακούσει ποτέ εκτός από το εν λόγω πασίγνωστο τραγούδι. Υποθέτω ότι θα είναι παραλλαγή του Μανούσος.

 127. Corto said

  Ας αναφερθεί και η διασκευή του «Μανώλη του χασικλή» από τον Shantel, που μάθαμε από την ταινία Soul Kitchen (2009) του Φατίχ Ακίν:

 128. ΣΠ said

 129. # 123

  Κι άλλες φορές από κόμπλεξ γράφεις «οπαδός του Σαββίδη» προσπαθώντας να με μειώσεις ενώ ξέρεις πως ΠΑΟΚg’s έγινα και προ Σαββίδη και προ τίτλων. Απλά πονάς γιατί με τον Σαββίδη δεν θα σας ξαναδοθεί η ευκαρία να τρυπήσετε τον ΠΑΟΚ από μέσα όπως μετά το 76 με Τερζανίδη-Ασλανίδη και το 84 με Χρήστο Δημόπουλο. Να το χωνέψεις σιγά-σιγά, τέλος αυτά που ξέρατε, με τον Κάτσε θα βολεύεσθε και θα παρακαλάτε για τον Μουστακίδη. Δες και τις βαθμολογίες στις Κ19, Κ17, Κ15 για να καταλάβεις πως ούτε μέλλον υπάρχει

 130. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Μάνος Ζαχαρίας- Η ιστορία των χρόνων μου

 131. Γς said

  95:

  Το έχω πει εδώ Κρόνη:

  https://sarantakos.wordpress.com/2016/06/27/barrel/#comment-367625

  Στου Μανώλη την ταβέρνα, έπεσε μια τουφέκια
  Και ανοίξαν τα βαρέλια και χυθήκαν τα κρασιά

  που δεν είναι άλλο από το

  Giovinezza, giovinezza
  primavera di bellezza,
  nel fascismo è la salvezza
  della nostra libertà.

  τον Ιταλικό φασιστικό Εθνικό Ύμνο του Μοσσολίνι:

 132. Corto said

  Ένα αριστουργηματικό λάχνισμα (για παιδικό παιγνίδι), από την Κρήτη -μια κάπως περιφρονημένη όψη του λαϊκού μας πολιτισμού:

  Ο Μανόλης ο κνεκνές
  επαντρεύτηκεν οψές
  κι ήπηρε τρεις κοπελιές.

  Η μια του ψήνει τον καβέ
  κι η άλλη το σφουγκάτο
  κι η άλλη τον παρακαλεί
  -κάτσε, Αγά μου, φα’ το.

  Περιλαμβάνεται σε συλλογή του Μανόλη Πιτυκάκη, 1975 ((ιδού ακόμη ένας Κρης)

  (Οπωσδήποτε ανιχνεύονται αναλογίες με τον «Μπουφετζή» του Μπάτη:
  Η μια κρατά τον αργιλέ,
  κι η άλλη το τσιμπούκι κλπ)

 133. Γιάννης Ιατρού said

  …….
  Ποια η ετυμολογία του ονόματος; Ο Μανώλης έχει την επίσημη μορφή Εμμανουήλ, που όπως είπαμε πιο πάνω είναι εβραϊκής προέλευσης και σημαίνει «ο Θεός μαζί μας». Η πρόταση δεν έχει ρήμα, οπότε μπορεί κανείς να το θεωρήσει είτε ως ευχή είτε ως διαπίστωση. Στα εβραϊκά είναι Ιμμανουέλ, όπου το «Ελ» αντιστοιχεί στον Θεό.

  Το όνομα εμφανίζεται σε προφητεία του Ησαΐα (7.14) στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν αυτολεξεί (με μόνη διαφορά το «καλέσεις» που γίνεται «καλέσουσιν») στο Κατά Ματθαίον (1.23): ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὅνομα αὐτοῦ Ἐμμανουηλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός

  Οπότε, το Εμμανουήλ («ο Θεός μαζί μας») είναι όνομα που προφητεύτηκε πως θα δώσει ο λαός του Ισραήλ στον Ιησού αναγνωρίζοντας πως είναι υιός Θεού.
  …………….

  Επανερχόμενος στο ανωτέρω, μιά παρατήρηση:
  Ναι μεν η απόδοση (μεταφραστικά) του εβραϊκού Ιμμάνουελ με το «ο Θεός μαζί μου/μας» γίνεται ευρύτατα αποδεκτή αλλά το ότι αποτελεί προφητεία περί του ερχομού του Ιησού (και επομένως και ονομασία που θα του αποδοθεί) αμφισβητείται με σοβαρά επιχειρήματα από πολλούς γνώστες και εξιδεικευμένους μελετητές της Βίβλου.

  Εν ολίγοις και πολύ απλοποιημένα, υπάρχει και η ερμηνεία, πως ο προφ. Ησαΐας αναφέρεται στον βιβλικό βασιλιά Άχαζ και ειδικά στο διάδοχό του Εζεκία (σε σχέση με τους Ασσυρίους) κλπ. και όχι προφητικά σε κάποιον Μεσσία πολύ αργότερα. Επίσης υποστηρίζεται από αρκετούς ερευνητές, πως με βάσει συγκριτικές μελέτες, ορισμένες φράσεις στον προφ. Ησαΐα έχουν υποστεί μια κάποια «επεξεργασία» ή έχουν προστεθεί μεταγενέστερα στα κείμενα της Π. Διαθήκης.
  Αργότερα, η Χριστιανική Θρησκεία, δηλ. εν προκειμένω ο Ματθαίος, προσάρμοσε το σχετικό εδάφιο στον Ιησού και από εκεί πήρε το όνομα τον δρόμο του ως εμάς σήμερα.

  Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία επί του θέματος, θα αναφέρω δύο-τρία έργα/δημοσιεύσεις, πρόσφατα και εμπεριστατωμένα και από αναγνωρισμένους μελετητές της Παλαιάς Διαθήκης, που εξετάζουν όλες της πτυχές του θέματος:

  Α. «Who is Immanuel?: Τhe rise and the foundering of Isaiah’s messianic expectations», (1988),
  (διατριβή του Antti Laato (394 σελίδες)
  B. «An Examination of Kingship and Messianic Expectation in Isaiah 1-35», 1992
  βιβλίο του Paul D. Wegner, καθηγητή για θέματα Παλαιάς Διαθήκης, (397 σελίδες)
  Γ. «Immanuel», 2009/2012, δημοσίευση του Dr. Thomas Wagner, Λέκτορα στη Θεολογική Σχολή του πανεπιστημίου του Wuppertal (14 σελίδες)

 134. Γιάννης Ιατρού said

  133: Χμμ, δεν έκλεισαν τα λοξά γράμματα μετά το «…μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός», αλλά διαβάζεται κι έτσι 🙂

 135. Γιάννης Ιατρού said

  Να συμπληρώσω, πως επίσης συζητείται και η ορθότητα της απόδοσης των λέξεων «νεαρά γυνή» (δεν αναφέρεται κάποιο όνομά της) στο εβραϊκό κείμενο (Ησ. 7,10-16) του Ησαΐα στην Π.Δ. με τη λέξη «παρθένος» (στα Ελληνικά) στο κείμενο του Ματθαίου στην Κ.Δ.. Αλλά αυτό είναι περισσότερο θέμα που μπορεί να συναρπάσει τον γνωστό πολυώνυμο σχολιαστή … 🙂

 136. Κατά το

  Αναψε το τσιγάρο, δος μου φωτιά
  έχω μεγάλο ντέρτι μεσ’ στην καρδιά

  έφιαξα και το

  Αναψε την γκαζιέρα, ψήσε καφέ
  το καφεκούτι είναι μεσ’ στον μπουφέ

  όταν έκοψα το τσιγάρο…

 137. Γς said

  Το καφεκούτι δεν επαρκεί όμως

 138. Γς said

  137:

  https://caktos.blogspot.com/2013/02/1988.html

 139. Παντελής Βλαχάκης said

  Μανωλιός όπως και ο Πολιός, δεν είναι από το Παύλος ο Πολιός αλλά, από το ΠΟΛΟΣ με τους πάγους….. επωμένως, Πολιός = Ασπρομάλης,

 140. Παντελής Βλαχάκης said

  Χρίστο (ή Χρήστο)
  Άν μιλάμε γιά απλό άνθρωπο το η μέ Ήτα, , εάν γιά καπιον που έχει λάβει Χρίσμα, με Ιώτα,
  Εμμανουήλ = Ο άνθρωπος του θεού μεταξύ μας,
  Ηλ, = Ήλιος = Θεός
  Μαν = Δωρικη λέξη που σημαίνει άνθρωπος
  Man of Athens ή, Άνδρες Αθηναίοι = το ίδιο πράγμα, Man και Άνδρας = περικλείει άνδρες γυναίκες και παιδιά….ANDRAN = DNA-RNA
  ΜΑΝ…. «Μάν Ούσιος» = άνθρωπος με ουσία ο Μανούσος

  Eάν δεν καταλάβεις τη θα πει Ισραήλ, Εβραίος, Ιουδαίος, Ιησούς, ποτέ δεν θα καταλάβεις ότι ο Χριστός ήτο ΈΛΛΗΝΑΣ όπως έλληνες είναι οι Ισραηλίτες, Εβραίοι, (από το δεύρο) Ιουδαίοι Κ.Λ.Π.
  Ό κρητικός τύπος Μανωλιός, η ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ, υπήρξε Χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, Στην Κρήτη «λέει» γενήθηκε ο Θεός, Ο Διας, στο Ιδαίον Άνδρον
  Ο Δίας είναι ο Ήλιος, το Φως….. δηλαδή στη Κρήτη γενήθηκε Η ΚΝΩΣΗΣ (γνώσης) εξ, ου’ και ΚΝΩΣΟΣ γενήθηκαν τα Γράμματα, (δίσκος Φαιστού) ΔΙΑΣ ο Ήλιος και ο χώρος (στεμα η στημα (Δωρικα) γύρω από αυτόν, το ΔΙΑΣΤΗΜΑ…. και το Όνομα ΚΡΗΤΗ δεν είναι τυχαίο, από όλα τα ουράνια σώματα που ξέρουμε μόνο στη γη υπάρχουν όντα με ΚΡΙΣΗ ο έχων κρίση είναι κρητής ΚΡΗΤΗΣ είναι ο πλανήτης ΓΗ και τημητικά η νήσος Κρήτη (οι κρήται ψεύδωνται που είπε ο Επιμενίδης) = οι άνθρωποι ψεύδωνται…Όχι οι Κρητικοί,
  Ιδαίοι = «Λάτρεις του Ιδαίου Διός», = Ιουδαίοι δεν είναι τυχαίο που η πρώτη συναγωγή του σύπμαντος κόσμου υπάρχει ακόμη στη Κρήτη στα Χανιά και λυτουργεί ως μουσείο…

  Η μπούκλα στα μαλλιά απεικόνιζε το νήμα του ΔΝΑ, δείτε εδώ την Γυναίκα της Κνωσού και τόν σημερινό Ορθόδοξο ΙΔΑΙΟ (Ιουδαίο)


 141. sarant said

  Καλημέρα από εδώ!

 142. Alexis said

  Μας την πέσανε!

  ΦΡΟΥΡΑ! ΦΡΟΥΡΑ! ΦΡΟΥΡΑ!

 143. cronopiusa said

  142

  Καλή σας μέρα!

 144. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  142 🙂 Χρόνια Πολλά!
  Κάνε τα μαλλιά σου μπούκλες
  να τρελάνεις τσι ψαρούκλες 🙂

 145. leonicos said

  με πρωταγωνίστρια την, μακαρίτισσα πια, Σύλβια Κριστέλ.

  Μπορούσε να μην πεθάνει με τόσο φαΊ;

 146. # 144

  Μπούκλα από το μούχλα, φυσικά…

  η υγρασία στο μυαλό
  πολλά κακά του φέρνει
  το μάθανε οι Ελληνες
  από τον Τισαφέρνη !!

 147. leonicos said

  Εμ (Ιμ) άνου Ελ
  μεθ’ ημών Θεό;

  αου σύνμηση του ανάχνυ = εμείς (δεν έχουν πτώσεις τα εβραΪκα. Πτώσεις είχαν οι αρχαιοτερες μορφές των σημιτικών γλωσσών, αλλά ‘οχι από τη στιγμή που ξεχωρίυν ως εβραϊκά

 148. leonicos said

  Μόλις επέστρεψα από το καταπληκτικό Βελιγράδι, υπέροχο Νόβι Σαντ και τα απίθανα από ομορφιά Σκόπια

 149. # 148

  Καλώς επανέκαμψες

 150. 104, Χαρούλα said: «Ψάχνω-ψάχνομαι και δεν βρίσκω. Μήπως γνωρίζετε εσείς;
  Μακεδονιστί το «όχι ιδιαίτερα διάσημος» σημαίνει «μη άξιος να μνημονεύεται» ή «χαμηλής προσφοράς»; Μακεδονομάχε τον ξέχασες! Παραδέξου το και μή ρίχνεις μελάνι να θολώσεις το θέμα! Καληνύχτα σου…»

  # Λοιπόν, στο είπα …χαλαρά λόγω …εορτών. Τώρα σου το λεω και χοντρά: Ο Αρχιστράτηγος Μανωλάκης Παπάς, μόνο στα πλαίσια παχυλής άγνοιας, όπως η δική σου, θα μπορούσε να θεωρηθεί «όχι ιδιαίτερα διάσημος». Τα υπόλοιπα που γράφεις είναι …υποτροπές της ίδιας πάθησης! Καλή Χρονιά!

 151. loukretia50 said

  «Το όνομα θα μιλήσει!» – επιστημονική φαντασία

  Ο Μανόλης των πάγων – κληρονομίας ενάγων

  Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή αγαπητέ Μανώλη?
  Μη χολοσκάς, δεν έμειναν πολλοί ονειροπόλοι.
  Μόνο αν φθάσει στην καρδιά ο πάγος να φοβάσαι
  Τότε μιλάει η καταγωγή και μοναχός σου θάσαι
  Στο κρύο και την παγωνιά που φέρνουν οι καιροί
  Όλη η φλόγα θα χαθεί, θα σβήσει σαν κερί
  ΛΟΥ
  Κι εσύ και οι αιπόλοι μας κρυφτείτε στο μαντρί…

 152. cronopiusa said

  pdf ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΑΠΗΣ «Θα κλάψουν γυναίκες εξαιτίας της»:
  Η περίπτωση της ταινίας Εμμανουέλα στη συγκυρία της Μεταπολίτευσης

 153. cronopiusa said

  152

  σελ. 44

 154. 150 Αυτή η μακεδονική ευγένεια και καλοπιστία… Έξι χρόνια στη Σαλονίκη άλλη εντύπωση είχα σχηματίσει :mrgreen:

 155. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  154 Δωδεκάμερο αφού 😦 🙂

 156. Πάνος με πεζά said

  Νώλης υπήρξε και στη Λακωνία, στενός φίλος του πατέρα μου και αγωνιστής. Νώλης Δρίβας, το πλήρες ονοματεπώνυμο του συχωρεμένου – μάλιστα ευτύχησε να αναγράφεται και σε αρκετούς καταλόγους Μακρονησιωτών, φυλακισθέντων και εξορισθέντων κλπ.κλπ.κλπ., ο πατέρας μου πάλι, όχι. Αντιστάρ !

 157. sarant said

  156 Πράγματι, παράδειγμα

  https://www.lifo.gr/articles/almanac/105059

 158. Tomás de Torquemada said

  Σκέφτομαι μήπως αυτός ο Μανωλιός (άρα και ο Νικολιός;) σχηματίστηκε παρετυμολογικά όπως τα με δεύτερο συνθετικό το Λιός (=Ηλίας) ονόματα, π.χ. Κουτσολιός, Μοσχολιός, Γιωργολιός, Κωσταλιός, τ’ Αϊλιός κλπ κλπ.

  Χρόνια πολλά σε όλους.

 159. Μανούσος said

  Στα εβραϊκά είναι ιμ-νου-ελ το ιμ είμαι η πρόθεση «μαζί» και στην σύνθεση με τις εγκλιτικές προσωπικές/κτητικές αντωνυμίες διπλασιάζεται το μ και παίρνει και ένα μακρό α.
  Η πρόσφυση των εγκλιτικών αντωνυμιών (προσωπικών/κτητικών) σε άλλες λέξεις δημιουργεί φωνολογικές ανωμαλίες όπως η προαναφερθείσα έκταση της αντωνυμίας.
  Πχ στα αραμαϊκά έλεγαν αρχικά ελω(χ)ί (Θεέ μου) αλλά αργότερα σε κάποιες διαλέκτους έγινε ελί (εξ ου και η διαφορά στα Ευαγγέλια ηλί ηλί λαμά σαβαχθανί ή Ελωί Ελωί κλπ) ενώ στα συριακά έμεινε τελείως άφωνο: γράφουν ελαουχι όμως προφέρουν ελ = Θεέ μου.

  Η πρόθεση ιμ δεν αρχίζει με ι αλλά με ένα σύμφωνο, το άιν το οποίο είναι λίγο δύσκολο στην προφορά για εμάς και είναι συγγενές με το γάμμα. Αυτό συνήθως ακούγεται ως ε και από εκεί προκύπτει το Ε στο Εμμανουήλ, ενώ το προτεσταντικό Ιμμάνουελ είναι μεταγραφή από τα εβραϊκά με το σύμφωνο άιν άηχο, όπως κατέληξε σε κάποιες σημιτικές γλώσσες ήδη από την ρωμαϊκή εποχή.

  Επειδή στις σημιτικές γλώσσες το συνδετικό ρήμα (είμαι) στις ενεστωτικές προτάσεις κανονικά παραλείπεται, το Εμμανουήλ είναι μία κανονική πρόταση στην οριστική: Μαζί μας (είναι) ο Θεός.

 160. Μαρία said

  154
  Έχασε και το στοίχημα που έβαλε με το Νικοκύρη.

  https://sarantakos.wordpress.com/2018/06/08/mpampiniotis-2/#comment-508207
  Ναι, βάζω στοίχημα ότι οι εκλογές θα γίνουν το αργότερο στα μέσα Ιανουαρίου 2019

 161. Πάνος με πεζά said

  @ 157 : A, για δες ! Τον θυμήθηκα και πως ήταν…

 162. 161, Θα χάσω το στοίχημα, όταν το χάσω!

 163. loukretia50 said

  Όπως λένε : όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Αν δεν πάνε, δεν ήρθε το τέλος!
  (ταινία : The very best Marigold Hotel)

 164. sarant said

  160-162 Δηλαδή; Αφού είχαμε πει το αργότερο τέλη του Γενάρη.

 165. Μαρία said

  164
  Ε ναι.

  (αφού ως γνωστόν η μείωση των συντάξεων θα γίνει γνωστή τοις πάσι, στο τέλος Ιανουαρίου του 2019)
  https://sarantakos.wordpress.com/2018/06/08/mpampiniotis-2/#comment-508190

 166. Μαρία said

  Στο μεταξύ διαβάζω οτι τα Χριστούγεννα είχαμε εισβολή Μακεδονομάχων στη Γευγελή, όπου ξεσάλωσαν στο καζίνο https://www.casino-f.com/el/nea/
  Οι αγεωγράφητοι βέβαια χαμουτζήδες τοποθετούν το καζίνο στα Σκόπια https://www.news247.gr/celebrities/skopia-i-adianoita-kayti-stikoydi-ekane-ena-kazino-na-anastenaxei.6679820.html

 167. 164
  Μέσα Γενάρη είπαμε Νοικοκύρη. Ήτοι, αν δεν γίνουν μέχρι 20 Ιανουαρίου χάνω το στοίχημα. Έχουμε άλλες 2 μέρες …να σκεφτούμε τι θα κάνουμε!

 168. Γιάννης Ιατρού said

  167: το εικοσιδύο το γράφουν με δύο 2άρια 🙂

 169. π2 said

  166: Σκόπια με την έννοια της χώρας εννοούσαν.

 170. π2 said

  Α, παρεμπιπτόντως, επιβεβαιώθηκε πρόσφατα επιγραφικά ότι στη Γευγελή (στη θέση Vardarski Rid 2 χλμ. ανατολικότερα) βρισκόταν η αρχαία Γορτυνία.

 171. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  168. Η αναγκαία χρονική απόσταση 🙂 . Συμβουλέψου τς εκλογικούς καταλόγους. Μομφή με παπαρδέλες φουρνίζουν 🙂

 172. Γιάννης Ιατρού said

  170: Π2
  κι εγώ που διαβάζοντας τις πρώτες λέξεις του σχολίου. νόμισα πως θα μας έλεγες πως βρέθηκε, εντοιχισμένο σ΄ένα σπίτι που ανακαινιζόταν, το χαμένο από το 1908 ψήφισμα της Νικουριάς 🙂

 173. π2 said

  172: Έχει και έμμεσο καβαφικό ενδιαφέρον η επιγραφή, αφού ασχολείται με τον Φιλοκλή, βασιλιά της Σιδώνας (και αξιωματούχο του πτολεμαϊκού ναυτικού).

 174. sarant said

  167 Δεκτό. Ας κάνουμε υπομονή μερικές μέρες.

 175. Γιάννης Ιατρού said

  173: Εμ, Πτολεμαίοι, Μακεδονία, μεταβιβάσεις …. Εδώ το κείμενο διά τους παρεπιδημούντες ἐν τῷ παρόντι ῥέκτας 🙂

 176. loukretia50 said

  175 και καμιά μετάφραση δε βλάφτει τέτοια ώρα…
  Δεν είναι δύσκολο, αλλά πχ
  «…τῶν εἰσφορῶγ κουφίσας,…»
  τιντουτοπαλι?

 177. Γιάννης Ιατρού said

  176: Από τους χειριστάς του μέτρου και του διαβήτου το ζητάς;
  Περιγραφή και σχόλια επ΄αυτού στο μνημειώδες σύγγραμμα της κας Χαριτίνης Κοτσίδου: «TIMΗ KAI ΔΟΞΑ: Ehrungen für hellenistische Herrscher im griechischen Mutterland und in Kleinasien unter besonderer Berücksichtigung der archäologischen Denkmäler», 2014, στις σελ. 203-205 (δυστυχώς μόνο γερμανιστί 😦 ).

 178. Γιάννης Ιατρού said

  177: (συνέχεια) διά τους ερευνητάς: ΚΝr.: 131, μπας και βρουν και κανένα σχετικό ελληνικό κείμενο, καθότι ο εξυπηρετητής του υπογείου κάνει μπακαπ και θέλει ακόμα μερικές ώρες …

 179. Γιάννης Ιατρού said

  Μιάς και βρήκα τρόπο πρόσβασης, εδώ το απόσπασμα (με την όποια… οσιάρ λόγω αρχαίων/πολυτονικού) από το αναφερόμενο στο σχ. 177 σύγγραμμα της κας Χαριτίνης Κοτσίδου για το ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΙΚΟΥΡΙΑΣ (από το αντίγραφό του στη Δήλο) 🙂

 180. Γιάννης Ιατρού said

  176: …τῶν εἰσφορῶγ κουφίσας,… => απήλλαξε από εισφορές, κουφίζω = ξαλαφρώνω, γκουγκλίζεται, δεν είναι και μεγάλος κόπος να τό ‘βρεις 🙂

 181. Πέπε said

  176-180:

  Η ερώτηση είναι για το κουφίσας ή για το εισφορώγ;

  Σε πολλά σημεία, όπως και εδώ στο «εισφορώγ», έχει τελικά -μ και -γ που αποδίδουν την προφορά του ν όταν ακολουθεί χειλικό ή ουρανικό, αντίστοιχα, σύμφωνο (δηλαδή το ίδιο που στη σύνθεση ήταν και είναι ακόμα η αποδεκτή ορθογραφία: «τημ πάτριομ πολιτείαμ πάσιγ καταστήσας και των εισφορώγ κουφίσας» όπως «συμπολιτεία» και «εγκαταστήσας»). Οι περισσότεροι σημερινοί νεοέλληνες που να ξέρουν αρχαία, αν το έβλεπαν γραμμένο κανονικά (την πάτριον πολιτείαν κλπ.), σε αρκετά σημεία θα το πρόφεραν όπως περίπου είναι γραμμένο τώρα (τηmbάτριον…).

 182. Γιάννης Ιατρού said

  181: Πέπε
  την ερώτηση την κατάλαβα για το «κουφίσας», το «εισφορών» δεν θέλει και πολύ κατανόηση 🙂

  Για την επαχθή φορολόγηση του Δημητρίου του Πολιορκητή στα νησιά του Αιγαίου, για να βγάλει τα έξοδα των πολέμων του, και από την οποία κατόπιν τα απάλλαξε (==> ανα-«κούφισε» 🙂 ) ο Πτολεμαίος, το έγγραφο που ανέβασα, εκτός του κειμένου της Χ. Κοτσίδου, έχει και αναλυτικά σχόλια (χωρίς οσιάρ 🙂 ), τόσο στα γερμανικά (του δικού μας Κώστα Μπουραζέλη, 1982 για τον Δημήτριο τον Πολιορκητή και τα τεκτενόμενα στα νησιά αυτά) όσο και στα γαλλικά, του Julius Delamarre (1904), για τις συμβάσεις με την Αμοργό.

 183. sarant said

  181 Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί αυτά τα τελικά μ σε αρχαία επιγραφή -βέβαια ο π2 μπορεί να μας πει κατά πόσον είναι διαδεδομένο το φαινόμενο.

 184. π2 said

  183: Συχνότατα μαρτυρούμενα στις επιγραφές είναι και τα δυο φαινόμενα που περιγράφει ο Πέπε. Ψάχνοντας π.χ. για την αιτιατική ενικού του οριστικού άρθρου γραμμένη με μ αντί ν, βρίσκει 1091 παραδείγματα «τομ» στη επιγραφική βάση του Packard. Αντίστοιχα, υπάρχουν 411 παραδείγματα «τογ». Στις προευκλείδειες επιγραφές της Αττικής είναι σχεδόν συστηματική αυτή η παρακολούθηση της προφοράς στην ορθογραφία.

 185. π2 said

  176: Αγγλική μετάφραση (μέχρι τον στ. 45, μετά κόβεται η γκουγκλοπροεπισκόπηση): https://books.google.gr/books?id=Xebyor4-4KwC&pg=PA451&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Παρεμπιπτόντως, μια πολύ καλή πηγή για μετάφραση επιγραφών (1840 στον αριθμό) από την ελληνιστική περίοδο είναι εδώ: http://www.attalus.org/docs/inscriptions.html

 186. Γιάννης Ιατρού said

  185: Π2
  Να συνεισφέρω λίγο παραθέτοντας όλες τις σελίδες (450-452) εδώ (από το The Hellenistic World From Alexander to the Roman Conquest (2006), του Michael M. Austin)

 187. loukretia50 said

  ΠΡΟΣ ΤΟΜ ΠΕΠΕΓ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΟΜ ΠΑΡΑΥΤΑ
  Ευχαριστώ για τημ πολύ άμεσηγ και θετικήγ , κατατοπιστικήμ πραγματικά, ανταπόκριση
  στηγ χθεσινήγ κουφίζουσαγ –χαζήγ- καίτοι
  ειλικρινήμ παρέμβασή μου.
  Απαντήσατε με τηγ γνωστήγ φοβερήγ κατάρτισιγ και
  τηγ χαριτωμένημ πειρακτικήγ καλωσυνάτημ προθυμίαμ που σας χαρακτηρίζει!
  τηγ καλημέρα μου!

  αιτούμαι THΓ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ!!!

 188. π2 said

  Αν κάποιος θέλει να τριφτεί με τα αρχαία, η μετάφραση επιγραφικών κειμένων, και ιδίως ψηφισμάτων, είναι μια εξαιρετική άσκηση. Ο λόγος είναι μακροπερίοδος και σύνθετος, η σύνταξη συχνά προβληματική, η ορολογία διαφορετική από τα γραμματειακά κείμενα και η διαδικασία της μετάφρασης πολύ συχνά βοηθάει την κατανόηση του κειμένου, γιατί οι μεταφραστικές επιλογές εξαρτώνται από πολλές παραμέτρους, συχνά ιστορικής και όχι γλωσσικής φύσης. Οι φοιτητές βέβαια όλο και περισσότερο θεωρούν δεδομένο ότι όταν τους δίνεις επιγραφικό κείμενο για σχολιασμό θα τους δώσεις και τη μετάφραση.

  187: Πολύ καλό.

 189. Γιάννης Ιατρού said

  187: 🙂 🙂 🙂 (Ρε συ, τώρα είμαστε στο μ.Χ. !)

 190. loukretia50 said

  189. So what?
  Ιδού, στώμεν μετά Χαράς – πρόσχωμεν της λογίας αναφοράς…
  μελετάμε επιγραφάς (ενίοτε κουφάς)… δια τα καθ΄ημάς!

 191. loukretia50 said

  Π2 – δεν έχω πρόχειρο με επιγραφή… επιφυλάσσομαι!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: