Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο Φυσικός Άνθρωπος (το κατά Γιάννη Μακριδάκη Ευαγγέλιο)

Posted by sarant στο 21 Απριλίου, 2019


Σήμερα είναι Κυριακή, μέρα που συνηθίζουμε να βάζουμε κάτι λογοτεχνικό. Είναι και η θλιβερή επέτειος της 21ης Απριλίου 1967, είναι ομως και η Κυριακή των Βαΐων. Βρισκόμουν σε δίλημμα ποιο από τα δύο θέματα να προτιμήσω, αλλά είδα στη σελίδα του συγγραφέα Γιάννη Μακριδάκη, που πολύ τον αγαπώ και έργα του έχω κατ’ επανάληψη παρουσιάσει εδώ, το αφήγημα που θα διαβάσετε και μου άρεσε και του ζήτησα την άδεια να το αναδημοσιεύσω -τον ευχαριστώ πολύ.

Πρόκειται όπως βλέπετε για μια παράφραση της Μεγάλης Εβδομάδας και των Παθών του Ιησού Χριστού. Τέτοιες παραφράσεις γνωρίζει αρκετές η λογοτεχνία μας -θα αναφέρω πρόχειρα την αρκετά γνωστή «Μεγάλη βδομάδα του πρεζάκη» του Μ. Καραγάτση. Φυσικά, η κατά Μακριδάκην Μεγαλοβδομάδα διαπνέεται από τις πεποιθήσεις του συγγραφέα για τον φυσικό ανθρωπο, που τις εχει εκφράσει και στις νουβέλες του, ίσως πιο καθαρά στο «Αντί Στεφάνου«.

Σχολιάζει ο Μακριδάκης:

Το έγραψα το 2017, μετά από παραγγελία του Γιώργου Κουμεντάκη, καλλιτεχνικού διευθυντή της Λυρικής Σκηνής, για την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ. Αποτελεί παράφραση των Ιερών Ευαγγελίων της Μεγάλης Εβδομάδας και παρουσιάστηκε στην παράσταση Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής – Παραφράσεις Ιερών Κειμένων, στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στις 4 και 5 Απριλίου 2017, ερμηνευμένο από την ηθοποιό Ράνια Οικονομίδου συνοδεία των αυτοσχεδιασμών στο πιάνο του Αντώνη Ανισέγκου.

Παραθέτω το κείμενο χωρίς άλλα σχόλια:

Ο Φυσικός Άνθρωπος ή αλλιώς το κατά Γιάννη Μακριδάκη Ευαγγέλιο

Την νύχτα εκείνη ο Ιησούς και οι μαθητές Αυτού, εξόν του Ιούδα, μετέβησαν πέραν του χειμάρρου των Κέδρων και εισήλθαν εις τον ελαιώνα της Γεσθημανής όπως προσευχηθούν.

Τον τόπο εκείνον εγνώριζε ασφαλώς και ο Ιούδας, διότι είχαν μεταβεί πλείστες φορές εκεί μαζί με τον Ιησού. Κατέφθασε κατόπιν λοιπόν και ούτος εκεί, επικεφαλής πλήθους οργίλων Καταναλωτών τε και Δούλων του Συστήματος, εχόντων ανά χείρας δαυλούς, λύχνους, ξύλα και μάχαιρες, συνοδευόμενοι υπό πανόπλων Στρατιωτών και Φρουρών, οίτινες είχαν διαθέσει εις αυτόν οι Τραπεζίτες, οι Επενδυτές και οι Άρχοντες.

Ο Ιησούς, ιδών τότε τον όχλο αυτόν, προχώρησε και ρώτησε αυτούς: «Τίνα ζητείτε;». «Τον Ιησού τον Ναζωραίο» του απεκρίθησαν. Και είπεν τότε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι».

Την αυτήν στιγμή ο Ιούδας, όστις είχε λάβει υπό του Κεντρικού Τραπεζίτου τριάκοντα αργύρια ίνα προδώσει τον Ιησού, πλησίασε, χαιρέτισε και ησπάσθη Αυτόν. Ήτο το συμφωνηθέν σήμα του προς τους Στρατιώτες και τους Φρουρούς, οίτινες αμέσως εκινήθησαν κατ’ Αυτού, αλλά ο μαθητής Αυτού Σίμων Πέτρος χύμηξε πρώτος και εκτύπησε σφοδρά εις το πρόσωπο Καταναλωτήν τινά εκ του πλήθους, ονόματι Μάλχον.

Ο Ιησούς τότε ήλξε ευθύς τον Πέτρον οπίσω και είπε εις αυτόν: «Η βία δεν είναι ο Τρόπος. Ο ασκών βία και προξενών τρόμον εις άλλα πλάσματα, πεθαίνει ο ίδιος βιαίως έντρομος». Πλησίασε κατόπιν τον Μάλχον και αφού έλαβε το πρόσωπον αυτού εντός των χειρών Του, τον άγγιξε επί των οφθαλμών, της ρινός, της ματωμένης αυτού γνάθου, λέγων εις αυτόν μεγαλοφώνως, ίνα ακούσουν άπαντες:

Εις το εξής να οράς, να οσφραίνεσαι, να γεύεσαι ως πλάσμα φυσικόν, ουχί να καταναλώνεις εικόνες, αρώματα, τρόφιμα και υγρά, ανθρώπους και τόπους, ω Άνθρωπε.

Ο Δούλος εκείνος τότε εστάθη στα πόδια του στέρεα, εκοίταξε στα μάτια τον Ιησού και ευθύς οπισθοχώρησε ολίγα βήματα έντρομος ως αγρίμι εις την θέα του πλήθους, εις το οποίον μετείχε και ο ίδιος έως πρότινος. Έπειτα, ήρχισεν άξαφνα τρέχων εντός σκότους βαθέος, δια μέσου των ελαιοδένδρων του όρους και εξηφανίσθη. Έκτοτε ουδείς είδε αυτόν εις την Αγοράν και την πόλιν.

Οι Φρουροί και οι Στρατιώτες συνέλαβαν τότε τον Ιησού, τον έδεσαν και τον έφεραν εντός των τειχών της Ιερουσαλήμ. Τον οδήγησαν πρώτα στον Τραπεζίτη Άννα, πεθερόν του Καϊάφα, όστις κατείχε το αξίωμα του Κεντρικού Τραπεζίτου για το τρέχον εκείνον έτος, είχε συμβουλεύσει δε τους Άρχοντες, ότι ήτο προς το συμφέρον του Συστήματος των Αγορών να συλλάβουν τον Ιησού ως Τρομοκράτη των Εμπόρων και πάντων των Επενδυτών, ως επικίνδυνον λαοπλάνο των Καταναλωτών, κατόπιν δε να καταδικάσουν Αυτόν εις θάνατον ως υποσκάπτοντα την ίδιαν την υπόσταση του Συστήματος, ένεκα ο λόγος και η δράσις Του απετέλουν τροχοπέδη δια την ζωογόνον αυτού Ανάπτυξιν.

Εν τω μεταξύ, ο μαθητής του Ιησού Σίμων Πέτρος ηκολούθησε και αυτός την πομπήν και εκάθισε έξω στην αυλή του Τραπεζίτου, μαζί με τους Φρουρούς, οίτινες είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν. Εκεί, τον πλησίασε Δούλη τις του Συστήματος και ειρωνευομένη αυτόν ρώτησε:

«Είσαι και εσύ εξ αυτών των Φυσικών Ανθρώπων, οίτινες δεν επιθυμούν την Ανάπτυξιν;». Ούτος τότε ηρνήθη, παρόντων απάντων, λέγων εις αυτήν: «Δεν κατανοώ όσα λες». Κατόπιν παρελεύσεως ολίγου χρόνου πλησίασε αυτόν ετέρα Δούλη, και σταθείσα πλάι εις αυτόν είπε:

«Ούτος ανήκει εις την ίδια σπείρα Τρομοκρατών με τον συλληφθέντα», αλλά και πάλι ο Πέτρος ηρνήθη: «Δεν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο», είπε εις αυτήν. Καταναλωτής τις όμως εκ των συναγμένων εκεί, συγγενής του άρτι εξαφανισθέντος εκ του Συστήματος Μάλχου, απεφάνθη οργίλος: «Σε είδα εγώ στο όρος των ελαιών μετ’ αυτού, είμαι βέβαιος. Δύναμαι να στοιχηματίσω ολόκληρον τον Μισθό μου».

Τότε ο Πέτρος, ικέτης ίνα πιστεύσει το πλήθος τα λόγια αυτού, έδωσεν όρκο γονυπετής: «Ο Θεός να με τιμωρήσει εάν γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο», είπε. Αμέσως τότε ελάλησε αλέκτωρ τις εξ ανατολών και ενεθυμήθη ο Πέτρος τον λόγον του Ιησού: «Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με». Εξήλθε τότε της αυλής και έκλαυσε πικρά.

Στο εσωτερικό της οικίας ο Τραπεζίτης Άννας ανέκρινε τον Ιησού ερωτών περί των μαθητών και της διδασκαλίας Αυτού. Ο Ιησούς του απήντησε: «Ουδέποτε μίλησα κρυφίως εις τους Καταναλωτές. Μιλούσα πάντοτε εις ταις συναγωγές αυτών έμπροσθεν των Τραπεζών, αλλά και εις την Αγορά. Προς τι ρωτάς εμένα λοιπόν; Ρώτησε τους ιδίους, οίτινες άκουγαν τους λόγους μου».

Λέγων ταύτα τα λόγια, εις εκ των Φρουρών ράπισε Αυτόν λέγων: «Έτσι απαντάς στον κύριο Τραπεζίτη;» Τότε ο Άννας απέστειλε τον Ιησού δεμένον στον Καϊάφα.

Εις την οικία του Κεντρικού Τραπεζίτου συνήλθαν αγωνιούντες πλείστοι υψηλόβαθμοι, Στελέχη Επιχειρήσεων και Τραπεζών. Εκεί, οι Τραπεζίτες, οι Επενδυτές και άπαντα τα μέλη του Συνεδρίου αναζητούσαν ψευδομαρτυρία τινά εις βάρος του Ιησού, ίνα καταδικάσουν Αυτόν εις θάνατον. Παρουσιάστηκαν τότε ψευδομάρτυρες, οίτινες έλεγαν:

«Ούτος έφη, “Δύναμαι να κατεδαφίσω την Κεντρική Τράπεζα, να καύσω δε όλα τα δελτάρια χρήματος, τα ευρισκόμενα εις τα Ταμεία της” ». Ο Κεντρικός Τραπεζίτης Καϊάφας ηγέρθη τότε και είπε εις Αυτόν: «Τι έχεις να απολογηθείς για όλα όσα ούτοι σου καταμαρτυρούσιν;» Ο Ιησούς όμως σιωπούσε και ο Καϊάφας είπε πάλι εις Αυτόν:

«Σε εξορκίζω στο όνομα των Αγορών, ίνα απολογηθείς». Είπεν ο Ιησούς τότε:

«Σας λέγω μόνον ότι συντόμως θα νιώσετε Τρόμον πρωτοφανή και ανείπωτον, όταν κατανοήσετε ότι το Σύστημα των Αγορών σας εδράζεται απολύτως εις το μόνον αυθύπαρκτον και τέλειον Σύστημα, το Οικοσύστημα, το οποίον όμως τόσον απερίσκεπτα καταναλώνετε καθημερινώς, το μολύνετε και το αφανίζετε με την υβριστική σας διαβίωση. Έντρομοι μίαν των ημερών θα αντικρίσετε τον Φυσικό Άνθρωπο εαυτόν σας να εξέρχεται εκ της προβιάς του Καταναλωτή, την οποίαν είστε ενδεδυμένοι και περιφέρεστε εις τας οδούς της πόλεως, εις τας Τράπεζας, τας Επενδύσεις και εις τα Εκτροφεία σας, θα τον δείτε λοιπόν να διαχωρίζεται εκ του σαρκίου σας, να απαρνείται το Σύστημά σας και να οδεύει προς το Οικοσύστημα, ίνα λάβει την θέσιν αυτού δια μέσου των άλλων φυσικών πλασμάτων, των συναποτελούντων την Πλάση, να εγκαταβιώσει δε εκεί ειρηνικά δια παντός, εις άμεσον επαφήν ευρισκόμενος με τον Πλούτο τον πραγματικό των Πόρων των Φυσικών και ουχί τον πλαστόν των χρημάτων σας».

Διέρρηξε τότε τα ιμάτιά του εξ αγανακτήσεως ο Κεντρικός Τραπεζίτης και λαβών τον λόγον είπε προς τα μέλη του Συνεδρίου: «Τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων; Ιδού, μόλις τώρα ακούσατε τους απειλητικούς λόγους του Τρομοκράτη. Τι απόφαση λαμβάνετε;» Εκείνοι δε ευθύς απεφάνθησαν: «Κρίνεται ένοχος συμφώνως των διατάξεων του Αντιτρομοκρατικού Νόμου μας και καταδικάζεται εις Θάνατον».

Κατόπιν αυτών οδήγησαν τον Ιησού στο Πραιτώριο. Ήταν πλέον νωρίς το πρωί. Ο Πιλάτος εξήλθε και ρώτησε τότε το πλήθος: «Για ποίο αδίκημα κατηγορείτε αυτόν;» Του απεκρίθησαν: «Είναι Τρομοκράτης και σου τον παραδίδουμε ίνα τον θανατώσεις».

Ο Πιλάτος εισήλθε πάλι εις το Πραιτώριο, διέταξε να φέρουν τον Ιησού και είπε εις Αυτόν: «Τραπεζίτες, Επενδυτές, Στελέχη όλων των κλάδων Επιχειρήσεων και πλήθος μέγα Καταναλωτών, διατείνονται ότι είσαι Τρομοκράτης και ότι αυτοαναγορεύεσαι Φυσικός Άνθρωπος, Υιός του Σύμπαντος Κόσμου. Τι έχεις να απολογηθείς επί των κατηγοριών αυτών;»

Ο Ιησούς απάντησε: «Αν η δική μου Υπόσταση προερχόταν εκ του Συστήματος τούτου, θα αγωνιζόμουν καθημερινώς ίνα κερδίσω χρήματα και επιδεικνύω συνεχώς τον πλαστό αυτόν πλούτο μου. Αλλά, ως δύνασαι ιδίοις όμμασι διαπιστώσεις, η δική μου Υπόσταση δεν προέρχεται από εδώ».

Λέει τότε εις Αυτόν ο Πιλάτος: «Είσαι, λοιπόν, Φυσικός Άνθρωπος, ουχί Καταναλωτής;» «Ναι, είμαι Φυσικός Άνθρωπος», απεκρίθη ο Ιησούς.

Εξήλθε τότε ο Πιλάτος πάλι εμπρός εις το συναγμένο πλήθος και είπε: «Εγώ δεν βρίσκω κανέναν λόγο ίνα καταδικάσω αυτόν. Άλλωστε, υπάρχει συνήθειά τις, όπως ελευθερώνω προς χάριν σας κατ’ έτος έναν υπόδικο ενόψει του Πάσχα. Προτείνω λοιπόν να ελευθερώσω τον Φυσικόν αυτόν Άνθρωπο». Άπαντες όμως τότε ήρχισαν φωνασκούντες: «Όχι, όχι αυτόν! Τον Βαραββά!» Και ήταν ο Βαραββάς ληστής Τραπεζών.

Τότε ο Πιλάτος διέταξε να φέρουν έξω τον Ιησού και ο ίδιος εκάθισε εις την έδρα του δικαστού, στην Γαββαθά. Ήταν σχεδόν μεσημέρι, παραμονή του Πάσχα. Οι στρατιώτες έπλεξαν στέφανον εξ ακανθών και τον φόρεσαν εις την κεφαλήν του Ιησού, τον ετύλιξαν έπειτα με κατακόκκινο μανδύα και τον χλεύαζαν κραυγάζοντες:

«Ζήτω ο Φυσικός Άνθρωπος!». Λέει λοιπόν ο Πιλάτος εις το πλήθος: «Ιδού ο Τρομοκράτης σας, ο Φυσικός Εαυτός σας!» Τότε εκείνοι ήρχισαν κραυγάζοντες: «Θάνατος, θάνατος, σταύρωσέ τον!» Λέει τότε ξανά εις αυτούς ο Πιλάτος: «Τον Φυσικό Εαυτό σας να σταυρώσω;»

Απεκρίθησαν δε οι Τραπεζίτες και οι Επενδυτές: «Δεν έχουμε άλλον Εαυτό, εξόν τον Καταναλωτή, όστις κυκλοφορεί συνεχώς το χρήμα στις Αγορές, ίνα υφίσταται Ανάπτυξις διαρκής του Συστήματος και εισπράττει φόρους η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ Τιβέριος. Πας εχθρός της Αναπτύξεως, εχθρός του Αυτοκράτορα εστί. Δια τον λόγον αυτόν οφείλεις να τον σταυρώσεις».

Ο Πιλάτος, ακούσας αυτά, εθορυβήθη εντόνως. Έλαβε τότε αμέσως νερό και ένιψε τας χείρας του εμπρός εις το πλήθος, λέγων: «Αθώος ειμί για το αίμα του Φυσικού Ανθρώπου τούτου· το κρίμα Του πάνω σας». Απεκρίθησαν τότε όλος ο όχλος και είπαν: «Το αίμα του πάνω μας και πάνω εις τα παιδιά μας». Απέλυσε λοιπόν ο Πιλάτος τον Βαρραβά, ενώ τον Ιησού παρέδωσε ίνα σταυρωθεί.

Κατόπιν, εξερχόμενοι του διοικητηρίου οι Στρατιώτες ηνάγκασαν διαβάτην τινά, ονόματι Σίμωνα Κυρηναίον, όπως σηκώσει τον σταυρό του Ιησού και οδήγησαν Αυτόν εις Γολγοθά, όπερ σημαίνει «Κρανίου Τόπος» και συμβολίζει την εικόνα της Γης όταν θα παραδώσουν αυτήν οι Καταναλωτές στις επερχόμενες γενεές των Ανθρώπων.

Εκεί τον σταύρωσαν και διαμοιράστηκαν κατόπιν τα ιμάτια Αυτού ρίπτοντες κλήρον. Η ώρα ήταν ενάτη πρωινή. Την αιτία της σταυρώσεως ενέγραψαν επί ξύλου κρεμάμενου άνωθεν της κεφαλής Αυτού: «Φυσικός Άνθρωπος Τρομοκράτης Καταναλωτών».

Εκ δεξιών και αριστερών Αυτού σταύρωσαν και δύο ληστές Τραπεζών. Οι διερχόμενοι εκ του τόπου εκείνου κουνούσαν ειρωνικά το κεφάλι τους: «Α, εσύ που χλεύαζες τον βίο μας και απειλούσες να καύσεις τα χρήματά μας», έλεγαν εις Αυτόν. Τον χλεύαζαν επίσης οι Τραπεζίτες, οι Επενδυτές και τα Στελέχη, οίτινες παρέμειναν συγκεντρωμένοι επί ώραν κάτωθι του σταυρού:

«Ιδού ο Φυσικός Άνθρωπος», έλεγαν, «ο έχων εμπιστοσύνη στο Χάος το δημιουργικό του Σύμπαντος Κόσμου!».

Κατόπιν ο Ιησούς είπε: «Διψώ». Ευθύς, εις εξ αυτών έλαβε ανά χείρας σπόγγον επί κοντού και προσέφερε εις Αυτόν χολή και όξος ίνα καταναλώσει. Ο Ιησούς δοκιμάσας ηρνήθη, έγειρε τότε την κεφαλήν και ξεψύχησε.

Ήταν η ώρα δωδεκάτη μεσημβρινήν και ευθύς ο ήλιος εχάθη. Πλήρες σκοτάδι εκάλυψε την γη. Τότε ηκούσθη κρότος εκκωφαντικός και εσκίσθη το καταπέτασμα της Κεντρικής Τραπέζης, η γη εσείσθη και έσπασαν οι προβιές και τα προσωπεία πλείστων Καταναλωτών, οι φυσικοί άνθρωποι απελευθερώθησαν εξ αυτών και ήρχισαν περιηγούμενοι τας οδούς της πόλεως Ιερουσαλήμ.

Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι Στρατιώτες, οίτινες φρουρούσαν τον Ιησού, νιώσαντες τον σεισμό και ακούσαντες τον τρομερόν της γης βρυχηθμόν, εφοβήθησαν, μετανόησαν και εκραύγαζαν χτυπώντες στα στήθη τους: «Ήτο αλήθεια ούτος εις Φυσικός Άνθρωπος».

Κατόπιν όμως αυτών των συμβάντων και λόγω της εορτής του Πάσχα οι Τραπεζίτες και οι Επενδυτές εφοβήθησαν ίνα μην διαταραχθεί το εορταστικό κλίμα και επηρεασθεί η ψυχολογία των Καταναλωτών εις ταις Αγορές. Ούτω, παρεκάλεσαν τον Πιλάτο όπως διατάξει την αποκαθήλωσιν των εσταυρωμένων. Ούτος λοιπόν έδωσε διαταγή και οι Στρατιώτες έθραυσαν τα σκέλη των δύο ληστών, τον Ιησού όμως τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ο εκατόνταρχος Λογγίνος λόγχισε την δεξιάν αυτού πλευρά και αμέσως ανέβλυσε ύδωρ και αίμα εκ της πληγής.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, άνδρας τις ονόματι Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας, όστις, δια τον φόβο των Τραπεζιτών, των Επενδυτών και των Αρχόντων ήτο κρυφός μαθητής του Ιησού, μετέβη εις Πιλάτον και εζήτησε εξ αυτού το σώμα του Ιησού.

Ο Πιλάτος έδωσε τότε την άδεια εις τον Ιωσήφ ίνα λάβει τον νεκρό Ιησού και ούτος μετέβη εις Γολγοθά και απεκαθήλωσε Αυτόν. Μετέβη επίσης επί τόπου και άλλος κρυφός μαθητής Αυτού, ονόματι Νικόδημος, φέρων μίγμα σμύρνων και αλόης. Τύλιξαν τότε οι δύο αυτοί άνδρες εντός σινδόνης τον νεκρόν Ιησού, περιέλουσαν Αυτόν αρώματα και τοποθέτησαν το σαρκίον Αυτού εις μνήμα λαξευμένο επί βράχου τινός. Κατόπιν, έσπρωξε λίθον ο Ιωσήφ και εσφράγισε το μνήμα Του.

Την επομένη, Σάββατο των Αγορών, μετέβησαν οι Επενδυτές και οι Τραπεζίτες πάλιν εις τον Πιλάτο και είπαν: «Κύριε, ο νεκρός μας απειλούσε λέγων: “σε τρεις ημέρες θα αναστηθώ”. Δώσε διαταγή ίνα φρουρηθεί ο τάφος του έως την τρίτη ημέρα τουλάχιστον, ίνα μην απαγάγουν αυτόν οι μαθητές αυτού και διαδώσουν κατόπιν εις τους Καταναλωτές μας ψευδώς ότι ανεστήθη». Ο Πιλάτος τότε διέθεσε εις αυτούς την Φρουρά λέγων ίνα πράξουν κατά πως οι ίδιοι νομίζουν.

Έλαβαν λοιπόν την Φρουρά οι Τραπεζίτες και οι Επενδυτές, την έστησαν εις κάθε γωνία της πόλεως, όπου ευρίσκεται έκτοτε στημένη ακόμη, όπως φρουρεί εις τον αιώνα τον άπαντα, ίνα μη αναστηθεί ο Φυσικός Άνθρωπος εκ του σαρκίου του Δούλου αυτών Καταναλωτή και αλώσει το Σύστημά τους.

Advertisement

133 Σχόλια προς “Ο Φυσικός Άνθρωπος (το κατά Γιάννη Μακριδάκη Ευαγγέλιο)”

 1. Παναγιώτης Κ. said

  Πολύ ωραία δούλεψε η φαντασία του Μακριδάκη!

 2. Γς said

  Ο Κεντρικός Τραπεζίτης:

  -Τι χρείαν έχομεν πλέον μαρτύρων;

 3. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα,

  αυτό με τις «αγορές, κεντρικούς τραπεζίτες» κλπ. είναι πετυχημένο! Τ΄ άλλα διαδραματιζόμενα, το σενάριο, είναι βασικά «κατά τας Γραφάς». Το «Φυσικός» δεν μας το εξηγεί όμως, το αφήνει να το πάρει ο καθένας όπως αυτός νομίζει. Υπάρχουν και Α-φύσικοι;
  Συνολικά μου άρεσε.
  (Να να βγει ο Λάμπρος να δώσει εξηγήσεις! Που βαδίζομεν; 🙂 )

 4. Το παλιό στερεότυπο του κακού βιομήχανου και του κακού εφοπλιστή με την το ημίψηλο και το πούρο έχουν αντικατασταθεί με τον κακό Τραπεζίτη, τον κακό Επενδυτή και τα κακά Στελέχη Επιχειρήσεων… Φτου κακά!

 5. Καλημέρα

  Απορία : το ανάγνωσμα είναι για την Λαμπρή ή για τον (δικό μας) Λάμπρο ; Μόνο αν το σχολιάσει ο Λάμπρος επεξηγηματικά θα πιάσουμε τα κρυφά νοήματα !!

 6. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  3 Υποθέτω πως ο κατά Μακριδάκη Φυσικός Άνθρωπος είναι ένα ιδανικό που πολύ απέχει από τον σημερινό κάτοικο των πόλεων, τον Καταναλωτή.

 7. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το Κατά Σερζ Λατούς Ευαγγέλιον της ολιγαρκούς αφθονίας. Γεσθημανή γράφει ο Μακριδάκης, περίπτωση Μονμάρτρης και η Γεθσημανή. 😊
  Ένα υπέροχο ποίημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε:

  Ράινερ Μαρία Ρίλκε, «Πριν από τα πάθη»

  “Αν αυτό ‘χες θελήσει, δεν έπρεπε μέσα

  από σπλάχνα γυναίκας να περάσεις:

  ας έσκαβαν, σωτήρες για να βρουν τα σπλάχνα

  των βουνών, όπου από το σκληρό το σκληρό βγαίνει.

  Δεν νιώθεις πόνο εσύ, έτσι να ερημώνεις

  την αγαπημένη κοιλάδα σου; δες την ανημποριά μου!

  Δεν έχω παρά ρυάκια από γάλα κι από δάκρυα μόνο-

  μα εσύ μέσα στο υπέρμετρο ήσουν πάντα…

  Με πόση δε μου ευαγγελίστης πολυτέλεια!

  Γιατί όμοια άγριος απ’ τα σπλάχνα μου δε βγήκες;

  Αν μόνο τίγρεις χρειάζεσαι, να σε ξεσκίσουν,

  γιατί μ’ έμαθαν, τότε, στον γυναικωνίτη,

  ένα απαλό, καθάριο ρούχο να σου υφαίνω,

  που, μήτε μια φορά, το πιο μικρό της ραφής ίχνος,

  να σε στενοχωρά;- Η ζωή μου έτσι ήταν όλη,

  και, τώρα, ξαφνικά, αναποδογύρισες τη φύση.”

  (Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Ποιήματα, μτφ. Άρης Δικταίος, εκδ. Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος)

 8. Σ said

  Μου φαίνεται ότι με τέτοιες προχειρότητες δεν προάγεται η υπόθεση την οποία υπερασπίζεται ο Μακριδάκης. Κι αυτό προσωπικά με στενοχωρεί.

 9. Γιάννης Ιατρού said

  Έχουμε και τις εκλογές σε Ουκρανία και Βόρεια Μακεδονία σήμερα …. Να τα λέμε κι αυτά 🙂

 10. Theo said

  Καλημέρα,

  Ευχαριστούμε για την παράφραση του Μακριδάκη.
  Είναι υπερβολικός, αλλά καταδεικνύει πού βαδίζει η υφήλιος, υπό τα δεσμά των «Αγορών» και με τη μανία του καταναλωτισμού. «Φάγωμεν καὶ πίωμεν. Αὔριον γὰρ ἀποθνήσκωμεν», που είπε κι ο Απόστολος.

  Η Δεξιά δεν συμπαθεί τον Μέσκο. Το ξέραμε αλλά τώρα το εμπεδώνουμε.

  Έγραψε χθες κι ο Μπουκάλας σχετικά.
  Μόνο που πόλη του ποιητή δεν ήταν η Θεσσαλονίκη. Αν κι έζησε 38 χρόνια εκεί, η μητέρα πόλη ήταν η Έδεσσα:
  «Παίρνω τ΄ άλογο και φτάνω/ στο Βαρώσι να πεθάνω. Έδεσσα και Βοδενά μου/ φίλοι μου γεια σας και γεια μου».

 11. Νέο Kid said

  9.Τι εκλογές έχει η Fyrom σήμερα;

 12. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ο φυσικός άνθρωπος σε αντιδιαστολή προς τον ψυχικό άνθρωπο.
  «Εἶναι πολὺ διαϕωτιστικὴ ἡ σχετικὴ ρήση τοῦ μεγάλου τῆς Ἐκκλησίας μας πατρὸς καὶ ἑρμηνευτῆ, τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας· γράϕει: Ψυχικὸς εἶναι «ὁ κατὰ σάρκα ζῶν καὶ μήποτε τὸν νοῦν ϕωτισθεῖς διὰ τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ μόνην τὴν ἔμϕυτον καὶ ἀνθρωπίνην σύνεσιν ἔχων».»
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.pigizois.net/tefxi_filadia/151_200/tefxos_171.doc&ved=2ahUKEwiM69zQ3-DhAhXNJFAKHfTkC3MQFjACegQIAxAB&usg=AOvVaw0oZMj5lyawIfSQRLWujiHr

 13. rizes said

  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
  https://vgiannelakis.wordpress.com/2014/04/12/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%ae%cf%82/

 14. sarant said

  10 Ποιο Βαρώσι είναι αυτό; Η παλιά πόλη της Έδεσσας μήπως; (Βαρώσι είναι και στα Τρίκαλα η παλιά πολη)

 15. Νέο Kid said

  Η Αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Ιησούς ήταν ο εκπρόσωπος του χρηματοτραπεζικού συστήματος και οι Φαρισαίοι και ο Βαραββάς οι αληθινοί Φυσικοί άνθρωποι! Κάποτε θα γράψω αυτή την αλήθεια, για να ξεστραβωθειτε…

 16. Παναγιώτης Κ. said

  Οτιδήποτε δαιμονοποιούμε βάζοντας ταμπέλες είναι τελικώς απατεωνία!

  Και η πληροφορία της ημέρας για να γνωρίζει ο Φυσικός Άνθρωπος: Κατά την προηγούμενη δεκαετία οι επιβαρύνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και οι φόροι αυξήθηκαν κατά 641%. Την ίδια περίοδο η μέση αύξηση στις άλλες χώρες της ΕΕ δεν ξεπέρασε το 71%.

 17. Βαρόσι είναι ας πούμε το προάστιο (όχι η εντός του κάστρου περιοχή), οθωμανικό varoş από μια ουγγρική λέξη που σημαίνει πόλη.

 18. Παναγιώτης Κ. said

  Διαβάζει ο Μακριδάκης Σαραντάκο; 🙂
  «Και πασών των Επενδυτών…»

 19. Georgios Bartzoudis said

  Σαν λογοτεχνικό έργο, αλλά και σαν «εξυπνάδα», είναι πολύ καλό το μακριδάκειο κατασκεύασμα. Κατά τα λοιπά, είναι …άναρθρη κραυγή υπέρ του περιβάλλοντος και ανόητη επίθεση εναντίον της «ανάπτυξης». Και τα δύο χαρακτηρίζουν τους δήθεν αριστερούς, που μετά την κατάρρευση του …ανύπαρκτου σοσιαλισμού δεν έχουν πού την …σκέψιν κλίναι! Ευτυχώς, βρίσκουν τρόπο να ροκανίζουν από τον «τόκον» του μακαρίτη τραπεζίτη Νιάρχου.
  Εκτός από τον Νιάρχο, νομίζω ότι οι ως άνω «αριστερούληδες» οφείλουν χάριτας και εις τον Χριστόν, τον οποίο δύνανται να παραφράζουν ή και να υβρίζουν (σε άλλες περιπτώσεις). Διότι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι, αν τολμήσουν να παραφράσουν κανέναν άλλον ιδρυτή θρησκείας, θα τους φάει το μαύρο σκοτάδι!
  Καλή Ανάσταση σε Πιστούς και Άπιστους!

 20. Γιάννης Κουβάτσος said

  16: Θέλεις να πεις, Παναγιώτη, ότι ο υπήκοος-καταναλωτής (όχι και πολίτης!) της Δανίας του νότου είναι ένα υπερφορολογημένο κορόιδο, που ξεσπάει σατιρίζοντας στο τουίτερ τον Τσίπρα και τον Άδωνη; Δεν νομίζω, σε άλλη χώρα ζεις.

 21. sarant said

  17 Ναι, αυτό ισχύει, αλλά στα Τρίκαλα είναι η παλιά πόλη ή κάποιο κομμάτι της.

 22. Γιάννης Κουβάτσος said

  19: Πριν γράψετε, κύριε Μπαρτζούδη, τις αντιαριστερές ιερεμιάδες σας, φροντίστε να ενημερώνεστε πρώτα:
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.pemptousia.gr/2014/12/i-orthodoxia-sinanta-tin-ikologia/&ved=2ahUKEwjY4KmB8ODhAhVSzaQKHYYoDpEQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw1Hl1jBRqY-91ROc6A_Wkh5&cshid=1555839058521

 23. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Καλημέρα σας.

  Δὲν μοῦ ἄρεσε. Τὸ βρῆκα ἀρκετὰ προχειρογραμμένο, χωρὶς εὑρηματικότητητα, μὲ εὔκολους καὶ πιασιάρικους παραλληλισμούς.

  Γλωσσικὰ δείχνει νὰ μήν κατέχει τὴν γλώσσα τῶν εὐαγγελίων, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὴν ἁπλῆ καθαρεύουσα.

  Παλιότερα, ὅσοι ἀποτολμοῦσαν τέτοιες ἀσκήσεις ὕφους εἶχαν ἄριστη γνώση τῆς γλώσσας ποὺ ἤθελαν νὰ μιμηθοῦν. Πρόχειρα μοῦ ᾿ρχεται στὸ νοῦ ὁ Βάρναλης μὲ ὅσα ἔγραψε σὲ ὕφος Παπαδιαμάντη.

 24. Ούτε μένα μου άρεσε, να πω την αλήθεια (βασικά ταυτίζομαι ακριβώς με τον αποπάνω 🙂 )

 25. Πιο απρόβλεπτο (και οργανικά ενταγμένο σε ευρύτερο σύνολο): http://www.ogdoo.gr/erevna/thema/o-salos-pou-prokalese-to-logokrimeno-pisteyo-tis-lenas-platonos

 26. Καλημέρα σας
  Με αφορμή την επάρατη επέτειο της 21ης Απριλίου ένα εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά (ας πούμε από 10 χρονών) αλλά και για κάθε ενήλικο. Το βιβλίο της Μαρίζας Ντεκάστρο «2651 Ημέρες Δικτατορίας, 21 Απριλίου 1967-24 Ιουλίου 1974» σε εικονογράφηση Βασίλη Παπαγεωργίου αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή τα παιδιά-αναγνώστες με μια σημαντική περίοδο της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Το βιβλίο ξεκινάει με τη νύχτα της 21ης Απριλίου του 1967, όταν μια ομάδα στρατιωτικών καταλαμβάνει την εξουσία, και φτάνει μέχρι τη νύχτα της 24ης Ιουλίου του 1974 και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ανάμεσα στις δύο αυτές νύχτες μεσολάβησαν 2651 σκοτεινές μέρες που βύθισαν την Ελλάδα στο τέλμα των βασανιστηρίων, των εξοριών, της λογοκρισίας και χιλίων άλλων δεινών. (Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο).
  Δυο κριτικές παρουσιάσεις του :
  στον Αναγνώστη από την πανεπιστημιακό Αγγ. Γιαννικοπούλου (https://www.oanagnostis.gr/2651-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9/)
  και στο Διάστιχο από τον Φίλιππο Φιλίππου (https://diastixo.gr/kritikes/efivika/11659-ntekastro-diktatoria?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_content=kalatheri%40sch.gr&utm_campaign=Newsletter_27_1_2019_17_7).

 27. 26
  διορθώνω (φτου, γιατί να βιάζομαι…)
  …..αναλαμβάνει να φέρει…

 28. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Γιάννη Μακριδάκη σήμερα; Γιούπι!!
  Αγαπάμε, διαβάζουμε , μεταδίδουμε Γιάννη Μακριδάκη από /στη Βολισσό Χίου, φυσικό καλλιεργητή και συγγραφέα – παλιά και μαθηματικό 🙂
  (Πάω να τον διαβάσω τώρα)

 29. sarant said

  25 Μπράβο, αυτή η ιστορία δεν είναι πολύ γνωστή.

 30. Γιάννης Ιατρού said

  11: Τώρα επέστρεψα, Κίντο εδώ

 31. Faltsos said

  14
  Ναι το Βαρόσι είναι παραδοσιακός οικισμός, στο άκρο της σύγχρονης Έδεσσας

  Αντιγράφω από http://hotelsline.com/el/article/varosi-edessas-xartis-axiotheata-plirofories-diamoni-xenodoxeia-domatia

  «Κατά την αρχαιότητα τα όρια της συνοικίας σχεδόν συνέπιπταν με τον προϊστορικό αγροτικό οικισμό, που από τον 4ο αι. π.Χ. εξελίχθηκε στην ακρόπολη της Εδεσσας, σημαντικής πόλης της αρχαίας Μακεδονίας, ενώ χαμηλότερα στους πρόποδες του βράχου στην περιοχή Λόγγος με την πυκνή βλάστηση βρισκόταν η κάτω πόλη.
  Με τη σταδιακή εγκατάλειψη της κάτω πόλης κατά τους βυζαντινούς χρόνους η αρχαία ακρόπολη μεταμορφώθηκε στο «θεοφρούρητο» σύμφωνα με τις πηγές κάστρο των Βοδενών. Μετά την άλωση από τους Τούρκους στα 1385 ή στα 1389 και κυρίως μετά την απελευθέρωσή της το 1912 η Εδεσσα σταδιακά επεκτάθηκε και πήρε τη σημερινή της μορφή.
  Ο παλιός πυρήνας της κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας αποτέλεσε την πιο σημαντική ελληνική συνοικία με το όνομα Βαρόσι, τοπωνύμιο ιρανικής καταγωγής, γνωστό από διάφορες ελληνικές και ευρωπαϊκές πόλεις με το οποίο ορίζεται κέντρο πόλης, οχυρωμένο τμήμα πόλης ή και προάστιο.
  Το 1944, στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου πολέμου το νότιο τμήμα της συνοικίας κάηκε και ανοικοδομήθηκε εκ νέου, στο βόρειο όμως ευτυχώς διασώθηκαν οι παραδοσιακές μεταβυζαντινές κατοικίες.»

  και από https://www.loutrapozar.info/gr/monument/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9-%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82-12/

  «Το Βαρόσι (που σημαίνει οχυρό), είναι η πρώτη χριστιανική συνοικία που δημιουργήθηκε ως εξέλιξη του βυζαντινού οικισμού που αναπτύχθηκε στο χώρο της ακρόπολης και της αρχαίας πόλης. Το 1944 οι Γερμανοί έκαψαν το μεγαλύτερο μέρος της συνοικίας επειδή λόγω της θέσης της χρησίμευε ως κέντρο τω αντιστασιακών. Το 1983 κηρύχθηκε παραδοσιακός οικισμός ενώ πρόσφατα έχει γίνει αποκατάσταση τω σπιτιών η οποία στηρίχθηκε στην μελέτη ανάπλασης του Βαροσίου, η οποία πήρε το 1ο βραβείο μεταξύ άλλων μελετών της Ε.Ε.
  Τα σπίτια που σώζονται στον Βαρόσι χρονολογούνται στον 19ο αιώνα και αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Οι περισσότερες κατοικίες είναι λαϊκές υπάρχουν όμως και αρχοντικά.»

 32. 23/24 Να σας κάνω κι εγώ παρέα?

 33. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  » …Κατέφθασε κατόπιν λοιπόν και ούτος εκεί, επικεφαλής πλήθους οργίλων Καταναλωτών τε και Δούλων του Συστήματος, εχόντων ανά χείρας δαυλούς, λύχνους, ξύλα και μάχαιρες, συνοδευόμενοι υπό πανόπλων Στρατιωτών και Φρουρών, οίτινες είχαν διαθέσει εις αυτόν οι Τραπεζίτες, οι Επενδυτές και οι Άρχοντες… »

  Νομίζω πὼς τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα εἶναι ἐντελῶς ἀσύντακτο.

  Τὸ συνοδευόμενοι ἔπρεπε νὰ εἶναι συνοδευομένων καὶ τὸ οίτινες είχαν διαθέσει εις αυτόν νὰ εἶναι τούς οποίους* είχαν διαθέσει εις αυτόν.

  *δὲν ἔχω τὴν ἀπαίτηση νὰ γράψει «οὕστινας».

  Διαβάζοντας βρῆκα κι ἄλλα σημεῖα ποὺ μοῦ χτύπησαν στὸ μάτι, ἀλλὰ τὸ παραπάνω εἶναι χαρακτηριστικό.

  Λίγη προσοχή δὲν βλάπτει, ἰδιαίτερα ὅταν πρόκειται γιὰ κείμενο ποὺ παρουσιάζεται στὸ κοινό.

 34. Faltsos said

  Όταν επισκεφθείτε την Έδεσσα, εκτός από τους καταρράκτες, μην ξεχάσετε να κάνετε και μια βόλτα στο Βαρόσι.

 35. dryhammer said

  Η ιδέα ήταν καλή. Το έργο μου φάνηκε πρόχειρο και αδούλευτο. Απλή αντικατάσταση ιδιοτήτων. Η γλώσσα του; Τα είπε πιο καλά ο Δημήτρης Μαρτίνος. Κρίμα, γιατί είχε τόπο και χώρο να βγάλει κάτι πολύ καλό και δυνατό αντί για κάτι πού εύκολα θα ξεχαστεί κι ο αλέκτωρ θα γίνει κύβος που θα τον θρηνήσουμε αφού τον ρίξουμε στο τσουκάλι.

 36. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  Δεν έφτασε μέχρι την ανάσταση, υποθέτω θα ήταν κάπως έτσι:
  Αναστήτω ο Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οι εχθροὶ αυτού τραπεζίται και επενδυταί, καὶ φυγέτωσαν απὸ προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν άκρατοι καταναλωταί και fashion victims.

  Συμφωνώ πως ενώ η ιδέα ήταν καλή διάλεξε τον εύκολο δρόμο και το αποτέλεσμα ήταν αδύναμο.

 37. Πιστεύω πως το διήγημα αδικείται στον γραπτό λόγο. Πιστεύω πως αν το ακούγαμε να το διαβάζει ένας ηθοποιός ή ο ίδιος ο συγγραφέας θα μας άρεσε πολύ περισσότερο και τα όποια λάθη δεν θα φαίνονταν, αγνοημένα στην γρηγοράδα της γλώσσας,ενώ αγκιστρωμένα στην τυπωμένη σελίδα, φωνάζουν. Στο διάβασμα υπάρχουν οι χρωματισμοί της φωνής, η ταχύτητα ανάγνωσης που αυξομειώνεται, οι γεμάτες νόημα παύσεις για να κατανοηθεί ένα σημείο και άλλα που δύσκολα αποτυπώνονται στο χαρτί όταν οι σκέψεις στα διηγήματα γίνονται σκέτες λεξεις.

 38. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Μου άρεσε, μου άρεσε, μου άρεσε!
  Κι επειδή έχω μια (τουλάχιστον) βίδα ανάποδα βιδωμένη, θαρρώ πως το λίγο «ξεχαρβαλωμενο» γλωσσικά κι εκφραστικά στιλ (μικτή-περίεργη γλώσσα) είναι επίτηδες! Όπως βγάζει λιθαράκια από το πάγιο οικοδόμημα της υπόθεσης και σφηνώνει δικά του υλικά, το ίδιο κάνει και με τη γλώσσα. Για να το κάνει πιστευτό κι απίστευτο ταυτόχρονα. Είναι και δεν είναι έτσι. Όπως και η φυσική καλλιέργεια που ασπάζεται: έχει ατέλειες η σπορά και η παραγωγή ενδεχομένως -κατά τα γούστα του φορμαρισμένου/τετραγωνισμένου ανθρώπου (η ομορφιά στην εικόνα)- αλλά είναι η γνήσια,η αυθεντική, αυτή που βγαίνει απ΄τη γης δίχως επεμβάσεις.

  Μετά η συνέχεια-ακούω Στοκοκκινο 105.5 και δε θέλω να το χάσω, από τις πρώτες ώρες της Δικτατορίας (Όμιλος Παπαναστάση)

  σ.σ. Εχει εκλογές και η Ουκρανία σήμερα. Ηθοποιός ο επόμενος πρόεδρος δείχνει.

 39. Faltsos said

  3 «Το «Φυσικός» δεν μας το εξηγεί όμως, το αφήνει να το πάρει ο καθένας όπως αυτός νομίζει. Υπάρχουν και Α-φύσικοι;»

  Μάλλον σε πρώτη επιφανειακή ανάγνωση οφείλεται η παρατήρηση. Γιατί όχι μόνο εξηγεί, αλλά περιγράφει με πολλούς τρόπους τι είναι ο φυσικός και τί ο «αφύσικος» άνθρωπος. Αυτή είναι και η δύναμη και η αξία του διηγήματος:

  1.Εις το εξής να οράς, να οσφραίνεσαι, να γεύεσαι ως πλάσμα φυσικόν, ουχί να καταναλώνεις εικόνες, αρώματα, τρόφιμα και υγρά, ανθρώπους και τόπους, ω Άνθρωπε.
  2.«Είσαι και εσύ εξ αυτών των Φυσικών Ανθρώπων, οίτινες δεν επιθυμούν την Ανάπτυξιν;»
  3.Σας λέγω μόνον ότι συντόμως θα νιώσετε Τρόμον πρωτοφανή και ανείπωτον, όταν κατανοήσετε ότι το Σύστημα των Αγορών σας εδράζεται απολύτως εις το μόνον αυθύπαρκτον και τέλειον Σύστημα, το Οικοσύστημα, το οποίον όμως τόσον απερίσκεπτα καταναλώνετε καθημερινώς, το μολύνετε και το αφανίζετε με την υβριστική σας διαβίωση. Έντρομοι μίαν των ημερών θα αντικρίσετε τον Φυσικό Άνθρωπο εαυτόν σας να εξέρχεται εκ της προβιάς του Καταναλωτή, την οποίαν είστε ενδεδυμένοι και περιφέρεστε εις τας οδούς της πόλεως, εις τας Τράπεζας, τας Επενδύσεις και εις τα Εκτροφεία σας, θα τον δείτε λοιπόν να διαχωρίζεται εκ του σαρκίου σας, να απαρνείται το Σύστημά σας και να οδεύει προς το Οικοσύστημα, ίνα λάβει την θέσιν αυτού δια μέσου των άλλων φυσικών πλασμάτων, των συναποτελούντων την Πλάση, να εγκαταβιώσει δε εκεί ειρηνικά δια παντός, εις άμεσον επαφήν ευρισκόμενος με τον Πλούτο τον πραγματικό των Πόρων των Φυσικών και ουχί τον πλαστόν των χρημάτων σας».
  4.«Είσαι, λοιπόν, Φυσικός Άνθρωπος, ουχί Καταναλωτής;» «Ναι, είμαι Φυσικός Άνθρωπος»
  5.«Ιδού ο Τρομοκράτης σας, ο Φυσικός Εαυτός σας!» …Απεκρίθησαν δε οι Τραπεζίτες και οι Επενδυτές: «Δεν έχουμε άλλον Εαυτό, εξόν τον Καταναλωτή, όστις κυκλοφορεί συνεχώς το χρήμα στις Αγορές, ίνα υφίσταται Ανάπτυξις διαρκής του Συστήματος και εισπράττει φόρους η Αυτού Μεγαλειότης ο Αυτοκράτωρ Τιβέριος. Πας εχθρός της Αναπτύξεως, εχθρός του Αυτοκράτορα εστί.
  6.Έλαβαν λοιπόν την Φρουρά οι Τραπεζίτες και οι Επενδυτές, την έστησαν εις κάθε γωνία της πόλεως, όπου ευρίσκεται έκτοτε στημένη ακόμη, όπως φρουρεί εις τον αιώνα τον άπαντα, ίνα μη αναστηθεί ο Φυσικός Άνθρωπος εκ του σαρκίου του Δούλου αυτών Καταναλωτή και αλώσει το Σύστημά τους.

 40. ΚΩΣΤΑΣ said

  Ωραίο! Ως θέμα, εκφράζει την άποψη του συγγραφέα και ως ροή λόγου, ευχάριστο.

  Εντάξει, δεν με συγκινούν ιδιαίτερα τα μηνύματα που θέλει να περάσει, αλλά και από την άλλη, ο άκρατος καταναλωτισμός, θέλει το αντίπαλο δέος. Ας υπάρχουν λοιπόν και τέτοιες φωνές, σαν του Μακριδάκη.

 41. Παναγιώτης Κ. said

  @20. Θέλω να πω Γιάννη ότι περνάνε διάφορα πράγματα στα μουλωχτά χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι.

  Πάντως, η βάση των πολιτικών μου προβληματισμών έχει ως εξής: Στην κοινωνία την οποία ζούμε τον πλούτο τον παράγουν σχετικά λίγοι ενώ οι περισσότεροι σιτίζονται στο πρυτανείο.
  Τα βόλια πολύ λίγο τα στρέφω εναντίον αυτών που καμώνονται ότι δουλεύουν. Κυρίως στρέφονται εναντίον των εκάστοτε κυβερνώντων διότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εννοώ ότι δεν ελέγχουν. Αφήνονται τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Π.χ ποιος έλεγχος γίνεται σε μας τους εκπαιδευτικούς; Όλα αφήνονται στην αγαθή μας προαίρεση.

  Τελευταία έμαθα κάτι που ναι μεν το άκουγα και παλαιότερα αλλά δεν του είχα δώσει σημασία θεωρώντας το υπερβολικό.Τώρα όμως , το έμαθα από φοιτητή αυτής της κατηγορίας που γράφω παρακάτω.(Ως γνωστόν η κορωνίδα της απόδειξης σε ένα… έγκλημα είναι η ομολογία…)
  Τα ηγετικά στελέχη των φοιτητικών παρατάξεων στα πανεπιστήμια παίρνουν το πτυχίο τους στο… σπίτι. Θέλω να πω ότι δεν πατάνε στις παραδόσεις ούτε στις διάφορες εξετάσεις και περνάνε τα μαθήματα.
  Το συγκεκριμένο λοιπόν πρόσωπο μου…ομολόγησε και κάτι ακόμη! Υποχρεωτικά η πορεία μου είναι μονόδρομος. Δηλαδή πρέπει να κάνω πολιτική καριέρα αφού την επιστήμη την οποία σπούδασα δεν μπορώ να την υπηρετήσω. Από την άλλη, γιατί να απεμπολήσω αυτό που κατέκτησα από την συνδικαλιστική μου δράση; Εννοώ την γνώση να διαχειρίζομαι π.χ τους ψηφοφόρους!!!

 42. Theo said

  @14:
  Πολυταξιδεμένε Νικοκύρη, μάλλον δεν έχεις επισκεφτεί την Έδεσσα και χάνεις 🙂

  Ναι, το Βαρώσι (ή μήπως Βαρόσι; ) είναι η συνοικία δίπλα στους καταρράχτες, η παλαιότερη της σημερινής Έδεσσας, στον χώρο της αρχαίας ακρόπολης. Ένα τμήμα της γλίτωσε από το κάψιμο των Γερμανών το 1944 και διασώζει την παραδοσιακή μακεδονική αρχιτεκτονική. Ανάμεσα στα κτήρια που διασώθηκαν είναι και η παλαιά Μητρόπολη (ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τοιχογραφίες του 14ου αι.· εκεί μάλλον στέφθηκε αυτοκράτορας κι ο τσάρος των Βουλγάρων Συμεών γύρω στο 1000), με το παρακείμενο Παρθεναγωγείο του 1877, και ο ναός των Αγίων Πέτρου και Παύλου, κι αυτός με τοιχογραφίες του 14ου αι.

  @31:
  Με πρόλαβες κι ευχαριστώ. Αλλά όχι και «οικισμός» το Βαρόσι! Η καρδιά του παλιού αστικού ιστού είναι 🙂

 43. Theo said

  Αντί για ένα όμικρον, «πάχυνα» σχεδόν όλο το σχόλιο 😦
  Συγγνώμη!

 44. Γιάννης Κουβάτσος said

  «Π.χ ποιος έλεγχος γίνεται σε μας τους εκπαιδευτικούς; Όλα αφήνονται στην αγαθή μας προαίρεση.»
  Παναγιώτη μου, ξέρεις ότι το σχολείο, και ιδίως τα μνημονιακό σχολείο, λειτουργεί χάρη στο περίφημο φιλότιμο του εκπαιδευτικού. Τι να αξιολογήσουν οι εκάστοτε κρατούντες; Ας φροντίσουν πρώτα να παράσχουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και όλα τα χρειαζούμενα και ύστερα ας έρθουν να μας ξετινάξουν στην αξιολόγηση, ποιος λέει όχι;

 45. Παναγιώτης Κ. said

  @37. Είναι έτσι όπως το έγραψες! Έχω μάλιστα προσωπική εμπειρία.
  Σε ένα γκρουπ δημιουργικής γραφής σκαρώσαμε οι μαθητές από ένα διήγημα έκαστος. Ο δάσκαλος δεν έβγαλε κάποιον… ενθουσιασμό για το δικό μου πόνημα!
  Με έβαλε όμως και το διάβασα και άλλαξε άποψη!

  Έχω και εγώ παραδείγματα όπου η ανάγνωση π.χ ενός ποιήματος από ηθοποιό του δίνει φτερά, το απογειώνει! Και εκεί που το αντιμετώπιζες αδιάφορα, εκπλήσσεσαι θετικά καθώς το ακούς!

  Από την άλλη τα διηγήματα πρέπει να διαθέτουν τη δική τους δύναμη χωρίς την επικουρία του…Κατράκη! 🙂

 46. Γιάννης Κουβάτσος said

  37, 45: Έτσι είναι. Όπως γράφει ο Πολ Όστερ στην αυτοβιογραφία του «Ημερολόγιο του χειμώνα», όταν άκουσε τον Τρεντινιάν να διαβάζει απόσπασμα από βιβλίο του (του Όστερ) σε δημόσια ανάγνωση, του φάνηκε πολύ καλύτερο και κατάλαβε ότι η φωνή ξεχωρίζει τον μεγάλο ηθοποιό από τον απλώς καλό ηθοποιό.

 47. π2 said

  Η άνω πόλη της Έδεσσας περιγράφεται από πολλούς περιηγητές ως τον 20ο αιώνα ως ένα από τα μαγευτικότερα τοπία των Βαλκανίων. Αντιγράφω για τους γαλλομαθείς τη γλαφυρή περιγραφή του Γάλλου αρχαιολόγου Alfred Delacoulonche («Mémoire sur le berceau de la puissance macédonienne, des bords de l’Haliacmon à ceux de l’Axius», Archives des missions scientifiques et littéraires 8 [1859] 67-288, συγκεκριμένο χωρίο 72-73) που έχω εύκαιρη:

  La ville bulgare de Vodéna est située à l’extrémité nord-ouest de l’ancienne Εmathie, dans une vallée que les dernières ramifications du Kitarion séparent de la grande plaine du Lydias, et qui
  ne communique avec elle que par une étroite ouverture des collines. Qu’on se figure un immense plateau demi-circulaire, d’une hauteur de 120 à 150 pieds, coupé à pic sur trois de ses côtés, adossé aux contre-forts de deux hautes montagnes, dont les pentes s’abaissent et livrent un passage aux eaux réunies de plusieurs lacs. Ces eaux claires et limpides circulent partout sur le plateau, y entretiennent l’humidité et la fraîcheur, se répandent en cascades jaillissantes sur les flancs presque perpendiculaires du rocher, à travers les arbustes qui les couvrent, et vont se perdre enfin au milieu d’une véritable forêt de jujubiers, de saules, d’ormeaux et de platanes. Il faudrait ici la main d’un peintre : la parole ne saurait rendre tout ce que ce spectacle a de grandiose et d’enchanteur. L’Acropole d’Athènes est le plus beau rocher du monde, mais le plus magnifique plateau qui ait jamais porté une ville est peut-être celui de Vodéna. Montez maintenant l’un des sentiers étroits qui conduisent à la ville ; placez-vous sur la terrace de l’archevêché ou sous les platanes du cimetière bulgare, c’est un autre point de vue, d’une richesse et d’une splendeur admirables ; sous vos pieds, les eaux bondissantes dont l’écume brille aux feux du soleil ; au bout de l’horizon, Salonique et les superbes contours de son golfe ; au milieu, le lac d’Yenidjé, et partout des métairies, des villages, des champs entourés de bois, des torrents signalés par de grands fourrés d’arbres.

  Το τοπίο άλλαξε κυρίως με τα υδροηλεκτρικά έργα στον Άγρα (δεκαετία 50 νομίζω).

 48. nikiplos said

  Πολύ ωραίο το κείμενο και με λεπτή πνευματώδη σάτιρα.

  Μόνο να σημειώσω την απαισιόδοξη νότα, πως ο Φυσικός Άνθρωπος, ως πρωτεύον θηλαστικό, επιδεικνύει ομαδική βία και σκοτώνει συχνά τους ομοειδείς του, εάν κρίνει ότι κινδυνεύει από αυτούς «το γάλα των παιδιών του».

  Προσωπικά προτιμώ τον Πολιτικό Άνθρωπο, με όλα τα μειονεκτήματα που αυτή η ιδιότητα συνεπάγει. Αυτό όμως δεν ακυρώνει την ευφυΐα του σημερινού κειμένου.

 49. Γιάννης Ιατρού said

  39: Δηλαδή ο όποιος ορισμός δίνεται σχεδόν αποκλειστικά «με την άρνηση, δηλαδή με το τι δεν είναι»;

 50. Μανούσος said

  Κοιλάδα των Κέδρων, παρετυμολογία του εβραϊκού ναχάλ κιδρόν, δηλ. σκοτεινό ποτάμι, ένα πολύ στενό φαράγγι έξω από το τείχος των Ιεροσολύμων. Έχει καθιερωθεί όμως η παρετυμολογία στην χριστιανική παράδοση. Ποτέ δεν είχε κέδρους.

  Γεθ – σημανή όχι Γεσ – θημανή (από το εβραϊκό μέσω της αραμαϊκής που σημαίνει ελαιοτριβείο και μέχρι σήμερα σώζονται μυλόπετρες ελαιοτριβείων-άλλωστε η ευρύτερη Συρία είχε ως κύριο προϊόν το ελαιόλαδο)

  Βαρόσι από το ουγγρικό varos (varosh) κατά τον οθωμανολόγο Φεκέτε που σημαίνει πόλι και έχει περάσει και στα οθωμανικά.

 51. Theo said

  @47:
  Ευχαριστώ για την παράθεση.

  Το τοπίο έξω από την Έδεσσα (στα Β-ΒΔ της) άλλαξε λίγο με τα υδροηλεκτρικά έργα στον Άγρα (ολοκληρώθηκαν το 1960).
  Στους καταρράχτες και τις παρυφές τους (και παρυφές του Βαροσιου) το τοπίο άλλαξε με το ξεθεμελίωμα του παλαιού νεκροταφείου που διαμορφώθηκε στο σημερινό πάρκο των καταρραχτών στην Κατοχή, με πρωτοβουλία του λοχία Φριτς που αγγάρεψε τους κατοίκους γι’ αυτό. (Κι όταν ο τελευταίος επισκέφτηκε την πόλη τη δεκαετία του ’60, έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής.)

 52. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  37 Αυτό με το άκουσμα προφανώς ισχύει για κείμενα με θεατρικότητα.

  31-42 Στην Έδεσσα μόνο πολύ μικρός. Είναι βέβαια στα υπόψη.

  50 Πολύ ενδιαφέρον αυτό με την παρετυμολογία. Και πώς αναλύεται η Γεθσημανή;

 53. Αγαπητέ αν θέλεις να γνωρίσεις τον Ανθρωπο με πραγματικό κεφαλαίο άλφα και χωρίς άλλους προσδιορισμούς, η συνταγή είναι μία : τετράμηνες διακοπές, ενασχόληση σ’ αυτές μόνο με αγαπημένα πρόσωπα και χόμπυ και αποχή από κάθε ενημερωτικό πόστο, τηλεοράσεις, εφημερίδες, διαδίκτυο. Με την επιστροφή σου στον «πολιτισμένο κόσμο» αρχίζεις να γελάς με τις ειδήσεις που διαπιστώνεις πλέον πως δεν σε αφορούν, με τους πολιτικούς που βλέπεις καθαρά πως δεν σε εκφράζουν γιατί βγήκες από το κοπάδι, καταλαβαίνεις πως ένα ματς ποδοσφαίρου μπορεί να είναι πολύ πιο κρίσιμο από τις εκλογές, απολαμβάνεις σαν τροφή την μουσική που σου αρέσει και βλέπεις την βαθειά αλήθεια σε όλα τα γεγονότα, μόνο τις οικονομικές θεωρίες του Λάμπρου δεν θα κατανοήσεις αλλά δεν θα σε νοιάζει πλέον…
  (γελαστές φατσούλες)

 54. ΚΑΒ said

  Και εις την Κάρταν την Αγίαν την Ζωοποιόν την εκ του Πατρός εκπορευομένην και συνδοξαζομένην και λαλήσαν δια του Πολιτισμού.

  Μπορεί να είναι όμως τυπογραφικό λάθος λόγω του διπλού σα

 55. nikiplos said

  53@ Τετράμηνες Διακοπές? Μόνο στην Απόλυση το βλέπω, με την βιβλική έννοια της λέξης.

  Ο Μαθηματικός Μπακόπουλος κάπου μας είχε πει, πως αν πάτε με τους φίλους σας διακοπές και συγκατοικήσετε σε μια εβδομάδα δεν θα θέλετε να τους ξαναδείτε! Κανείς φύσει εγωκεντρικός όπως ο Homo Sapiens Sapiens δεν αντέχει εύκολα στην κριτική…

 56. Theo said

  @47:
  Ξεφυλλίζοντας για άλλη μια φορά το βιβλίο του καθηγητή μου Κώστα Σταλίδη «Η Έδεσσα στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 14ος αι.-1912» (Έδεσσα 1988), βλέπω πως οι μεγάλες αλλάγές στο τοπίο χρονολογούνται στο ύστερο Βυζάντιο και στην πρώιμη Τουρκοκρατία. Σύμφωνα με τη θεωρία του A. Grisebach (επισκέφτηκε την πόλη το 1839) που παραθέτει, και βάσει μαρτυριών των Γεωργίου Κεδρηνού και Μιχαήλ Γλυκά, στα Δ της πόλης το νερό που ερχόταν από τη λίμνη του «Ὀστροβοῦ» (Άρνισσας) χανόταν σε κάποιες καταβόθρες και επανεμφανιζόταν στα Α. Το 1350 που ο Ιωάννης Καντακουζηνός αναφέρεται στην πόλη, οι δίοδοι του νερού είχαν φραχτεί και υπήρχε μια μικρή λίμνη στα Δ. της Έδεσσας. Λίγο αργότερα «τα νερά βρίσκουν φυσική εκροή στα ανατολικά της πόλης και σχημάτισαν τους γνωστούς πια καταρράκτες (σσ. 2111-212).

  Υπάρχει και μια ειδυλλιακή περιγραφή της πόλης και του τοπίου Paul Lindenberg, που τα επισκέφτηκε το Πάσχα του 1904, στις σσ. 213-222.

 57. Γιάννης Κουβάτσος said

  «αρχίζεις να γελάς με τις ειδήσεις που διαπιστώνεις πλέον πως δεν σε αφορούν»
  Σε αφορούν και σε παρααφορούν. Μόλις έρθει ο ΕΝΦΙΑ και όλα τα άλλα τα κερατιάτικα και μόλις βρεθείς ψιλοάοπλος στον βόθρο της καθημερινότητας, τότε γέλα και πες πως δεν σε αφορά. Εκτός αν έχεις τη δυνατότητα για δωδεκάμηνες διακοπές εφ’ όρου ζωής, οπότε, ναι, γέλα όσο θες, Τζι.

 58. Theo said

  @56, διόρθωση:
  Υπάρχει και μια ειδυλλιακή περιγραφή της πόλης και του τοπίου από τον Paul Lindenberg, που τα επισκέφτηκε το Πάσχα του 1904, στις σσ. 213-222.

 59. Γιάννης Ιατρού said

  Για την Έδεσσα και το Βαρόσι κι εδώ σχετικές πληροφορίες

 60. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  Αχ οι τετράμηνες διακοπές…

 61. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Φυσικός Άνθρωπος φαντάζομαι, και από τα άλλα γραπτά του Μακριδάκη, ιδίως το Αντί Στεφάνου, ο αρχέγονος άνθρωπος που πορεύεται με τους κανόνες/εναλλαγές της φύσης.Είναι μέρος της, αφήνει όλα τα λουλούδια ν΄ανθίσουν, δεν διαταράσσει τους κύκλους της για τις ορέξεις του (να καταναλώνει ό,τι του κεφάρει άπληστα και άχρονα). Να δίνει τόπο και στα άλλα όντα, άγρια και ήμερα. Να μην εξευτελίζει το περιβάλλον.
  Ένας Ιησούς-Μακριδάκης 🙂 . Παράφραση των Ευαγγελίων – Παθών.

  Τα σημερινά Πάθη https://left.gr/news/mparaz-aimatiron-ekrixeon-se-ekklisies-kai-xenodoheia-sti-sri-lanka

 62. Αφώτιστος Φιλέλλην said

  Πολυ υπερτιμημενος ο Γ.Μ. Βοηθα και το μεταχιππικο 🙂 φυσικ του .Εχω διαβασει εδω πολυ καλυτερα διηγηματα σχολιαστων.

 63. Theo said

  @59:
  Ευχαριστώ, Γιάννη.

  Δεν ήξερα πως ο καλός μου φίλος Γιώργος Τριανταφυλλίδης που μας άφησε πρόωρα πριν από δύο χρόνια είχε ασχοληθεί και με την Έδεσσα.

 64. Αφώτιστος Φιλέλλην said

  63. Τον ειχα γνωρισει το 1995. Ευγενικος και με χιουμορ. Το 2017 ψαχνοντας στους παλιους γνωστους εμαθα οτι πριν λιγες μερες ειχε – αδικως/προωρως- φυγει….

 65. Theo said

  @64:
  Μετριόφρων και ευαίσθητος, σε αγαστή συνεργασία, και ως σύζυγος και ως αρχιτέκτονας, με τη δυναμική Δήμητρά του.

 66. Theo said

  42, διόρθωση:

  η παλαιά Μητρόπολη (ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τοιχογραφίες του 14ου αι.· εκεί μάλλον στέφθηκε αυτοκράτορας κι ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ γύρω στο 1000).

  Τὸ γὰρ γῆρας… 🙂

 67. Σ said

  Η πολύ ωραία παρωδία της Πλάτωνος μου θύμισε την «Ωμολογία» που είχε αναρτήσει εδώ ο ΓΤ στις 30/12/18. Κάνω μια προσπάθεια να βάλω λινκ:
  https://sarantakos.wordpress.com/2018/12/30/tsirkas/#comment-551715

 68. 37, 45, 46, 52
  Πριν από χρόνια, σε παρουσίαση βιβλίου, που περιείχε συνταγές μαγειρικής, άκουσα έκπληκτος τον Θανάση Λάλα, που καθόταν στο πάνελ, να απαγγέλλει, εν είδει παιδιάς, μια συνταγή μαγειρικής σαν να ήταν ποίημα. Ήταν τόσο πειστικός που, αν δεν σκεφτόσουν ότι μιλούσε για κρεμμυδάκια και τσιγαρίσματα, νόμιζες ότι, με τα χρωματίσματα της φωνής του, απολάμβανες ένα ποίημα. Ύστερα από αυτό, συνειδητοποίησα την απατηλή δύναμη της απαγγελίας.

 69. pan said

  Ο Φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που είναι κοντα στη φύση, που είναι μέρος ενός φυσικού κύκλου. Είναι αυτός που με πολύ μόχθο παράγει προιόντα και καταναλώνει τόσο όσο χρειάζεται, χωρίς να στερεί την επιβίωση από τις μελλοντικές γενιές. Κάποτε που στο χωριό της γιαγιάς μου λειτουργούσε το μοντέλο της αυτάρκειας, δηλαδή πολλά χρόνια πριν από σήμερα, μου έλεγε η γιαγιά μου πως το μόνο που αγόραζε από το μπακάλικο ήταν καφές και ζάχαρη… Οι κοινωνίες μας σήμερα έχουν πάρει άλλο δρόμο, αυτόν της ανάπτυξης και όχι της αυτάρκειας. Τα καταναλωτικά μας αποτυπώματα, τα σκουπίδια μας θα μας πνίξουν αλλά δεν το βλέπουμε ακόμα γιατί πιστεύουμε ότι ο πλανήτης είναι μεγάλος και οι χωματερές έχουν χώρο..
  Δεν είναι εύκολο να είσαι Φυσικός άνθρωπος, δεν είναι εύκολο να είσαι παραγωγός, δεν είναι εύκολο να είσαι αυτάρκης.. Δεν είναι όλοι οι παραγωγοί σήμερα στο πρότυπο ενός Φυσικού ανθρώπου αλλά στο μόχθο του παραγωγού, σε αυτό που λέγεται πρωτογενής τομέας στηρίζονται οι άλλοι δύο, ο δευτερογενής και ο τριτογενής. Στους οποίους τομείς βέβαια εργάζεσαι λιγότερο και αμοίβεσαι περισσότερο. Βγάζω το καπέλλο στο Φυσικό άνθρωπο, σκύβω με σεβασμό μπροστά του γιατί ξέρω πως χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να επιβιώσω. Νομίζω αυτή τη διάσταση ήθελε να δώσει το διήγημα του Μακριδάκη. Προσωπικά, θεωρώ υποδεέστερα τα γλωσσικά ατοπήματα γιατί έχει πιο πολύ βαρύτητα, το κεντρικό του νόημα.

 70. sarant said

  67 Καλά που τη θυμήθηκες

 71. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  53 Γεια σου Τζη. Όταν ανθίσουν τα μοσχομπίζελα στείλε …φλασιές 🙂

  Γιάννης Μακριδάκης: “Στροφή στη φυσική διαβίωση, καλλιέργεια και διατροφή”
  http://yiannismakridakis.gr/?page_id=8169

 72. Γιάννης Κουβάτσος said

  69: Δεν είναι μανιφέστο, είναι λογοτεχνικό κείμενο. Και στη λογοτεχνία η γλώσσα, το ύφος, η μορφή, τα ευρήματα, η πρωτοτυπία έχουν μεγάλη σημασία. Έχω διαβάσει 3 βιβλία του Μακριδάκη και νομίζω πως μπορεί καλύτερα.

 73. Γιάννης Ιατρού said

  Όσοι έχετε *πολύ γέρο* στομάχι, να ρίξετε μιά ματιά στα σημερινά bankingnews

 74. leonicos said

  Χάι

 75. Γιάννης Κουβάτσος said

  73:Κάτω απ’ το πλυντήριο υπάρχει ένα δυνατό σχόλιο, που αξίζει να διαβαστεί.

 76. Μαρία said

  17
  Ακριβώς το αντίθετο. Το σερραϊκό βαρόσι ήταν ο βυζαντινός πυρήνας της πόλης. Κι επειδή μεγάλωσα σε πρώην δυτικό προάστιο, για τους κατοίκους του κέντρου οι παλιοί χρησιμοποιούσαν το επίθετο βαροσνιός/σνιά.

 77. 76 Το ήξερα ότι κάτι μπερδεύω πάντα με το βαρόσι. Είναι όμως εντός της ακρόπολης;

 78. sarant said

  75 Ναι, έτσι.

 79. Theo said

  @76:
  Κι εγώ παλαιότερα το βαρόσι το είχα βρει με τη σημασία «προάστιο», «κήποι», κλπ. και απορούσα γιατί και στην Έδεσσα το Βαρόσι είναι ο βυζαντινός πυρήνας της πόλης.
  Ο Σταλίδης (βλ. σχ. 56) θεωρεί πως η μετοίκηση των κατοίκων από την αρχαία πόλη στον Λόγγο (κάμπο) στην τότε ακρόπολη, στην άκρη του οροπέδιου, δηλαδή στο σημερινό Βαρόσι, έγινε από το 1351 και εξής, μετά την καταστροφή της αρχαίας πόλης από τον Στέφανο Δουσάν τον Ιανουάριο του 1351.

 80. sarant said

  Eγώ δεν θυμάμαι αν ξαναέχει γίνει εδώ αυτή η συζήτηση ή στο Φέισμπουκ 🙂

 81. Να συνοψίσω κάτι από δω: Svetlana Ivanova, «Varoş: the Elites of the Reaya in the Towns of Rumeli», στο Α. Αναστασόπουλος (επιμ.), Provincial Elites in the Ottoman Empire, Ρέθυμνο 2005.
  Η ουγγρική λέξη αναφέρεται σε ένα ανοχύρωτο προάστιο ή οικισμό. Στα Βαλκάνια είχε ήδη αρχίσει να χρησιμοποιείται πριν από την οθωμανική κατάκτηση. Σε οθωμανικά έγγραφα χρησιμοποιείται με τρεις τρόπους: α) το παλιό τμήμα του χτισμένου χώρου της πόλης, οχυρωμένο ή μη – τον 18ο αιώνα συχνά σημαίνει και την αριστοκρατική συνοικία [στις βουλγάρικες πηγές], β) ζώνες κατοίκησης που εμφανίστηκαν μετά την οθωμανική κατάκτηση, είτε σε αντίθεση με την ακρόπολη είτε σε αντιδιαστολή με μη χριστιανικές συνοικίες, γ) ιδίως σε πόλεις με μουσουλμανικό κυρίως πληθυσμό, συνώνυμο σχεδόν της συνοικίας (μαχαλά), συχνά όμως σε χρήση για τον μοναδικό μαχαλά με χριστιανούς κατοίκους. Είναι δηλαδή κατά περίπτωση η κάθε ονομασία, αλλά έχει συνήθως σύνδεση με χριστιανικό πληθυσμό σε μια μικτή πόλη.

 82. Μαρία said

  77
  Ναι, εντός.
  Οτι η λέξη είναι μαγιάρικη το ξέρουμε κι απ’ τη Φέρεντσβαρος 🙂

 83. Μαρία said

  81
  Εμείς είμαστε στο α. ειδικά για την αριστοκρατική 🙂

 84. Ήσασταν πάντως οι χριστιανοί αριστοκράτες έτσι; Για να δω αν κατάλαβα καλά. Παραδόξως ο φίλος μου ο Κοτζαγεώργης δεν γράφει τίποτα για βαρόσια στο βιβλίο του.

 85. https://books.google.gr/books?id=JF6LDwAAQBAJ&pg=PA290&lpg=PA290&dq=varos+Ottoman+term&source=bl&ots=QYEfYhHKAr&sig=ACfU3U2Mvv-Prb0XDq3LoBJQODA9EnLhqg&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjT6oTKxeHhAhWN16QKHYJaD-oQ6AEwAHoECAkQAQ#v=onepage&q=varos%20Ottoman%20term&f=false

 86. Μαρία said

  84
  Δεν ήμασταν, οι βαροσνιοί ήταν.
  Παραπέμπει αλλού κι έχει τους λόγους του. Δες. σ. 64κεξ http://teachers.teicm.gr/theod/files/Serres_1900-1940.pdf

 87. # 71

  Εφη αναπτύσσονται ικανοποιητικά τα περισσότερα φυτά αλλά δεν μπουμπούκιασαν ακόμα, δεν ζέστανε ο καιρός Τα παρακολουθώ καθημερινα και σε θυμάμαι με ευγνωμοσύνη.

  ΠΑΟΚ-Λεβαδιακός 2-0 στο ημίχρονο, άντε τρία τέταρτα μείνανε για το ζεϊμπέκικο…

 88. Κιγκέρι said

  Βαρούσι επίσης στην Ελασσόνα, στα Φάρσαλα και αλλού. Για το Βαρούσι των Τρικάλων αντιγράφω από εδώ:
  https://www.trikala.net/trikala/varousi
  «Η ονομασία «Βαρούσι» χρησιμοποιήθηκε σε ολόκληρο το Βαλκανικό χώρο, χαρακτηρίζοντας οικισμούς που αναπτύχθηκαν έξω και γύρω από κάποιο κάστρο. Χρησιμοποιήθηκε επίσης σε πολλά μέρη της Ελλάδας για να ονομάσει τις Χριστιανικές συνοικίες των τουρκοκρατούμενων πόλεων, όπως στο Βελεστίνο, τις Σέρρες, τη Βέροια και άλλες πόλεις της Μακεδονίας και Θράκης. Υπάρχουν εκδοχές που αναγνωρίζουν τουρκική, αλβανική, περσική, αραβική ή ουγγρική ρίζα της λέξης και ότι σημαίνει «προάστιο» ή «την έξω από το φρούριο συνοικία».

  Η λέξη Βαρούσι, υποδηλώνοντας την Ελληνική συνοικία των Τρικάλων, αναφέρεται συχνά στα γραπτά του κώδικα Τρίκκης. Η παλιότερη εκκλησιαστική πράξη που την αναφέρει είναι του έτους 1708. Σε άλλες πράξεις συναντάμε φράσεις όπως «Χριστιανοί του Βαρουσίου, οι τιμιότατοι Βαρουσιώται», «ο νοικοκύρης Βαρουσιώτης», «οι προεστώτες του Βαρουσίου», που δείχνουν ότι το Βαρούσι ήταν η χριστιανική και παράλληλα εύπορη και αυτοδιοικούμενη συνοικία της πόλης.»

 89. Γιάννης Ιατρού said

  86: οσιάρ με άγνωστη κωδικοσελίδα …. ρε τι τραβάμε!

 90. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Συγχαρητήρια μΠΑΟΚ Τζη !

 91. Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Η Σ Ο Π Α Ο Κ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 92. Γιάννης Ιατρού said

 93. 91. Χαιρόμαστε που χαίρεσαι!

 94. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  – Έξυπνη η βασική ιδέα Γιάν. Μακριδάκη και η σύλληψη (και η σύλληψη…) του Φυσικού Ανθρώπου, αλλά η υλοποίηση, ως λογοτέχνημα, δεν μου άρεσε (συμφωνώ με σχ. 72-Γ.Κουβάτσος). Δεν με πείραξε τόσο η μικτή-περίεργη γλώσσα (σχ. 38-ΕΦΗ), όσο η κάπως πεζή-πρόχειρη-ανέμπνευστη χρήση της.

  @16, Παναγιώτης Κ. said: «… Και η πληροφορία της ημέρας για να γνωρίζει ο Φυσικός Άνθρωπος: Κατά την προηγούμενη δεκαετία οι επιβαρύνσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και οι φόροι αυξήθηκαν κατά 641%. Την ίδια περίοδο η μέση αύξηση στις άλλες χώρες της ΕΕ δεν ξεπέρασε το 71%.»

  Δεν ξέρω τι σκοπό εξυπηρετεί η παραπληροφορία (άσε που όπως είναι η διατύπωση δεν βγαίνει συμπέρασμα…). ΄Η μας κάνει πλάκα…

  – ΔΕΗ: Επειδή μου χρειάζονται οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και τις παρακολουθώ εδώ και χρόνια, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι η (μέση) τιμή της κιλοβατώρας στο οικιακό τιμολόγιο, μαζί με τις επιβαρύνσεις+ΦΠΑ, είχε την εξής εξέλιξη:
  2006: 0,10 ευρώ
  2009: 0,12 €
  2012: 0,17 €
  2019: 0,23 €, ήτοι αύξηση στην τελευταία δεκαετία: Μικρότερη από 100%.

  – Φόροι: Είμαι συνταξιούχος και είχα επιβάρυνση φόρου ως ποσοστό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος: το 2012 = 12,3%, το 2014 = 16,3% και από το 2015 έως 2018 = 15,9% (σταθερό). Άρα, αν βάλω και τις αυξήσεις στους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ), θα προκύψει μια αύξηση 20% (το πολύ). Άντε, να δεχθώ ότι για επαγγελματίες αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο.
  Αλλά προφανώς τα νούμερα αυτά ουδεμία σχέση έχουν με το «θηριώδες» 641%!! (Μήπως ήθελες να γράψει ο/οο; Και πάλι εξωπραγματικό είναι…)

  @91: Πρόωρη Ανάσταση ο ΠΑΟΚ! Συγχαρητήρια!

 95. Γιάννης Ιατρού said

  Και ο απολαυστικός ΚΥΡ για τους τρεις μνηστήρες 🙂

 96. Georgios Bartzoudis said

  22, Γιάννης Κουβάτσος said: « 19: Πριν γράψετε …. τις αντιαριστερές ιερεμιάδες σας, φροντίστε να ενημερώνεστε πρώτα»:

  # Ιερεμίου το ανάγνωσμα! Τί να κάνω με σένα;; (κάνεις πως) δεν κατάλαβες τί έγραψα. Και αυτό αποδεικνύεται από την παραπομπή που μου κάνεις. Δεν πειράζει. Του χρόνου θα τα μάθεις καλλίτερα, που λεν και οι δάσκαλοι!

 97. Γιάννης Ιατρού said

  94: ΜΙΚ_ΙΟΣ
  μάλλον απ΄εδώ προέρχεται η πληροφόρηση

 98. Πάνος με πεζά said

  Τώρα, ντρέπομαι να μην έχω διαβάσει το διήγημα, και να μπω να γράψω συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τον πανάξιο τίτλο του, αλλά αμέσως πιο πάνω διάβασα για την εξέλιξη της τιμής της κιλοβατώρας… Κι όπως λέει και ο Χελάκης, «Δε διαβάζω άλλο !» 🙂 Mια φορά κι έναν καιρό γελούσαμε με το Γεωργίου που έλεγε «αυτός βάζει το χέρι στην τσέπη, και πιάνει την κάλτσα», και σιγά-σιγά…

 99. Theo said

  @72:
  Κι εγώ, Γιάννη, έχω διαβάσει δύο βιβλία του Μακριδάκη και νομίζω πως μπορεί και καλύτερα.

  @91:
  Συγχαρητήρια και πάλι, Τζι!

 100. mitsos said

  Ως άνθρωπος φυσικός ( με πτυχίο Φυσικής και με αγωνία για τις πρώτα φετινά φυτά που μόλις σκάρισαν στο μποστάνι μου ) θα προσπαθήσω να συνδυάσω τους σημερινούς συνειρμούς …

  Δεν έχω τόσο γερό στομάχι όσο ο Γιάννης Κουβάτσος για να διαβάσω μέχρι τέλους το λινκ του Γιατρού μας για την 21 Απριλίου …

  Για μένα η Επταετία ήταν μια μικρή προσωρινή νίκη του σκοταδισμού, μια πικρή σκληρή ήττα των ελεύθερων σκεπτόμενων ανθρώπων με ημερομξνία λήξεως.

  Τα θρησκευτικά δόγματα των θρησκειών όμως αποτελούν την επικύρωση της υπερτριχιλιετούς καταπίεσης του ελεύθερα σκεπτόμενου Ανθρώπου … τα σύμβολα της υποδούλωσης του πνεύματος των πολλών ανθρώπων … της ταπείνωσης των πραγματικών δημιουργών του ανθρώπινου πολιτισμού και της αποξένωσής τους από αυτόν.

  Το κείμενο του Μακριδάκη διαβάζεται ευχάριστα και μεταφέρει τα μηνύματά του ικανοποιητικά. Το σοβαρότερο μειονέκτημα δεν είναι τα συντακτικά λαθάκια. Για την απόσταση από την γλώσσα των ευαγγελίων που θα ήθελε να μιμηθεί όπως λένε άλλοι φίλοι … δεν μπορώ να έχω γνώμη, διότι η γλώσσα των ευαγγελίων ήταν για μένα πάντα αποκρουστική και συνδεδεμένη με το ανορθόλογο μήνυμά των κατσκευαστών του μύθου ( βασικά του Παύλου ). Το βασικό μεινέκτημα του κειμένου, που αναδημοσιεύει σήμερα ο Νικοκύρης, είναι πως αποδίδει στον Ιησού και σύγχρονο ρόλο Σωτήρα από τις σημερινές μορφές καταπίεσης και υποδούλωσης. Ενώ η αλήθεια είναι ότι και τότε ήταν μάλλον κίνημα χειραγώγησης της όποιας αντίστασης ενάντια στην καταπίεση των Λαών της ανατολικής Μεσογείου από Ρωμαίους και τις δομές εξουσίας τους και εκμετάλλευσης τους σε κάθε τόπο. Και τώρα είναι μέσο συμμόρφωσης και ποδηγέτησης του πνεύματος

  Ακόμη και η πιο καλλιτεχνικά όμορφη δημιουργία της Λένας Πλάτωνος ( ρε τι μαθαίνουμε σε αυτό το δίκτυο ) δαιμονοποιεί μορφές συναλλαγών της σύγχρονης κοινωνίας ( κωδικοί , καρτες κ.λ.π.) που είναι όμως μόνο ένα μέσο και όχι η αιτία της δουλείας του σημερινού παραγωγού. Όντως ένα Πιστεύω ήταν πάντα ο καλύτερος τρόπος να δαιμονοποιούνται οι Εβραίοι, οι Ισκαριώτες ( και όλοι οι άπιστοι και αιρετικοί ) τώρα οι κάρτες και οι κωδικοί , …

  Και αυτες τις ημέρες που οι άλλοι μαζεύονται στις εκκλησίες και τις τηλεοράσεις να δούν την φάση των προημιτελικών του στημένου δράματος ; Εντάξει μπορεί να συμμετάσχω κι εγώ, όπως μερικοί χιλιάδες ακόμα, το Σάββατο τα μεσάνυχτα, στην εντελώς επετειακή απονομή μετά το τελικό. Αλλά για όλες τις άλλες Μεγάλες βραδιές, ξαναδιαβάζω τελετουργικά το αγαπημένο μου :

  Ω!
  Τί μέγα βάρος σήμερα βουλιάζει τον ουρανό! Ανάλαμπος και κρύος του ηλιού ο δίσκος, σαν από ξερό πηλό, θαρρείς, όπου και να ’ναι, θα πέσει απάνου στ’ αντικρινά τα βράχια και θα γίνει θρούψαλα…
  ……….
  κι ας το έχω μάθει όλο απ’ έξω πια … κι ας έχει σχιστεί το εξώφυλλο … Όλο μέχρι … το γεφύρι

 101. Γιάννης Κουβάτσος said

  Τρίτο πρωτάθλημα στην ιστορία του ο ΠΑΟΚ και θεωρείται μεγάλη ομάδα…Κι η μυλωνού τον άντρα της με τους πραματευτάδες. Πάντως φέτος το πήρε πανάξια.

 102. mitsos said

  Μπράβο στους Παοκτζήδες
  Το αξίζατε και το πήρατε όπως λένε με το σπαθί σας ( αλλά βρήκατε και τον Μαρινάκη απασχολξμένο με άλλους αντιπάλους … και δεν αυτοί δεν ξέρουν τι εννοούμε όταν λέμε «με το απαθί σας» … )

  Όσο για το Βαρόσι … Εσέις μετράτε ένα ένα σε πόσα χωριά εμφανίζεται το όνομα αυτό … Ας μην ήταν οι Τουρκαλάδες που ερήμωσαν τα Βαρώσια στην Κύπρο

 103. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  94α ΜΙΚ_ΙΟΣ
  Εγώ αντίθετα το βρήκα κατόρθωμα που στο αμετακίνητο περίγραμμα της γνωστής «δράσης» της Μ.Εβδομάδας , με κάπως παράλληλη των Ευαγγελίων γλώσσα(μετοχές,αντωνυμίες,γενικές) «εχωσε» σκηνές και διαλόγους που γέννησαν/μας έδωσαν τον Φυσικάνθρωπό του στη θέση του Θεανθρώπου της Α.Γ.
  Ο Ιησούς του δε στρέφεται ούτε μια στιγμή σε Επουράνιο Πατέρα (Ηλί Ηλί κλπ) αλλά στους συνανθρώπους (είτε δικαστές είτε πλήθος, είτε ληστές), ούτε ανασταίνεται. Πορεύεται, κηρύσσει (τη μη βία ουσιαστικά σε όλα-μη παραβίαση του φυσικού που το αναδεικνύει σε υπέρτατη αξία και αρετή) και θνήσκει.

  Α! εξέλαβα ως λεπτότατο παιχνίδισμα ευφρόσυνης υπόμνησης των γνωστών κειμένων της Μ.Ε. τη χρήση των αρχαιοπρεπών, ευαγγελικών να πω, *ν* στις αιτιατικές καταλήξεις. Όλοι θυμόμαστε να καμπανίζουν αυτά τα ν στις ακολουθίες των ημερών, ίσως γιατί είναι οι μέρες (βραδιές) που οι περισσότεροί μας πάμε ή πηγαίναμε εκκλησία.
  Επίσης η χρήση των αναφορικών αντωνυμιών τις , ουτος, τινες και δη λίγο αδέξια, μου φάνηκε να υπηρετεί τον ίδιο σκοπό (της υπόμνησης ότι για Ευαγγέλιο μιλάμε -αλλά κατά Μακριδάκη 🙂 )

  *καταναλωτήν, Αγοράν, πόλιν, πεθερόν, Αντιρτρομοκρατικόν

 104. # 101

  Γιάννη μου τι να σου εξηγώ…

  πρόπερσι το πήρε ο ΟΣΦΠ γιατί ο ΠΑΟΚ είχε -3 και το ματς με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης το πήρε ο ΟΣΦΠ με διαιτησία και τύχη. Πέρσι το έχασε στα χαρτιά με μηδενισμούς από την ΑΕΚ. Οταν πριν χρόνια το πήρε ο ΠΑΟ, μπορεί και να το έπαιρνε στα ίσα, αλλά ο Κακαουνάκης έγραφε στο Καρφί » ποιός ΠΑΟΚ ; θα χάσει από Λάρισσα, ΑΕΚ και Λάρισσα» όπως και έγινε. Δεν ξέρω αν είχε μαντικές ικανότητες αλλά τον Σπάθα θα τον ήξερε καλά. Πρωτάθλημα σαν το φετεινό λίγα έχουν υπάρξει και μάλλον το πρώτο που το παίρνει ομάδα που ξεκινά με μείον στην βαθμολογία.
  Και κάτι ακόμα αν είδες την απονομή :
  Ο Σαββίδης είναι ο μόνος ίσως πρόεδρος που δεν πήγε να σηκώσει αυτός το κύπελλο , άφησε τον Βεϊρίνια με τον Μαλεζά να το σηκώσουν και μετά όλους τους παίκτες. Αλλο είδος προέδρου, τον κοροϊδεύανε που έφιαξε αίθουσα τροπαίων στο Μακεδονία Παλλάς, αλλά εγώ θυμάμαι που μίλησε και για ευρωπαϊκή κούπα…

  Ο τρόπος κατάκτησης έδειξε πως γύρισε η σελίδα.

 105. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  Η σημερινή μέρα είχε πολύ Μακριδάκη, διότι τώρα το βραδυ πήγα στα Εξάρχεια (στον Παπαγάλο, οδός Νοταρά) και είδα σε θεατρική διασκευή, από τν Βασ. Βασιλάκη, το «Ήλιος με δόντια», το αγαπημένο μου του Μακριδάκη. Ήταν και ο ίδιος ο συγγραφέας εκεί. Πολύ το χάρηκα, σας συνιστώ να πάτε είτε αύριο είτε σε έκτακτες παραστάσεις που θα γίνουν περί τις 5 Μαϊου.

 106. sarant said

  104 Τζι, συγχαρητήρια. Και μάλλον το ρεκόρ σας θα μείνει ακατάρριπτο.

 107. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  94/97
  Επειδή μου φάνηκε εξ αρχής υπερβολικό, είχα ήδη σκεφτεί μήπως συνδυάστηκε με το πελέκι μισθών και συντάξεων το ΄11-΄12 ιδίως. Δηλαδή το ποσοστό που αντιπροσωπεύει/ξοδεύεται για τη ΔΕΗ (με τις ουρές της) από το ετήσιο εισόδημα. Και αυτό το 641% μύριζε φέικ και να που βρέθηκε νοικοκύρης που κρατά τεφτέρια (μπράβο πατρίδα 🙂 ) και το έβαλε στις διαστάσεις του.

 108. nikiplos said

  Καλησπέρα… σε ηλεσυζήτηση έπαιξε το εξής:

  «συνίστανται ελαφρά ρούχα»
  με διόρθωσαν στο: «συνιστώνται»
  το δέχτηκα καθώς βρήκα αρκετά στοιχεία στη λεξιλογία
  https://lexilogia.gr/forum/showthread.php?1259-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD%CF%89-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9/page2

  Θα ήθελα όμως και τη συλλογική σοφία του ιστολογίου.

  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 109. ΣΠ said

  108
  Σημείωμα από το Λεξικό Μπαμπινιώτη:

  συνίσταται – συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σημασία τους: το συνίσταται σημαίνει (ανάλογα με την πρόθεση, με την οποία συντάσσεται): (α) «αποτελείται» (συνίσταται από) και (β) «έγκειται, βρίσκεται, υπάρχει» (συνίσταται σε): Το βιβλίο συνίσταται από τα εξής κεφάλαια – Η βοήθεια τού Κράτους συνίσταται στο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για το έργο. Αντίθετα, το συνιστάται σημαίνει «προτείνεται, δίδεται η συμβουλή, γίνεται η σύσταση»: Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ανάπαυση τού ασθενούς – Λόγω τού καύσωνα συνιστάται να αποφεύγουν οι ηλικιωμένοι να μετακινούνται στους δρόμους.

 110. Γιάννης Κουβάτσος said

  Η διάρκεια καταξιώνει τις ομάδες, Τζι, όχι οι μεμονωμένες επιτυχίες, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι. Νομίζω, όμως, ότι όντως ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο, αφού έδειξε φέτος σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα, ξεπέρασε τη μεμψιμοιρία (πλην Λουτσέσκου) και τα αυτοκαταστροφικά σύνδρομα που τον κατέτρυχαν και, επιτέλους, βρέθηκε ένας ιδιοκτήτης να δείξει στην «4» ποιος είναι το αφεντικό στην ΠΑΕ. Αν συνεχίσει έτσι, θα γίνει και στους τίτλους μεγάλη ομάδα. Στην Ελλάδα, αφού η Ευρώπη είναι δύσκολο σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες. Ευρωπαϊκό τίτλο οραματιζόταν και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και σε εποχές που ομάδες των κυβικών του Παναθηναϊκού είχαν δικαίωμα στο όνειρο, αλλά έμεινε σε μερικές καλές πορείες. Τώρα η κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου είναι για μεγάλα πορτοφόλια.

 111. sarant said

  109 Έτσι.

 112. loukretia50 said

  109. Νίκιπλε, συνιστάται μεγαλοθυμία σ΄αυτούς που δεν είναι ΠΑΟΚ!

 113. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  97: Άα, έτσι εξηγείται η «εγκυρότητα» της πληροφορίας!

  103, ΕΦΗ-ΕΦΗ: Σχεδόν…, δεν θα διαφωνήσω με όσα γράφεις. ΟΚ ο Φυσικάνθρωπος vs Θεάνθρωπος (η βασική ιδέα…). ΟΚ και οι επισημάνσεις* για τη γλώσσα (τα καμπανιστά –ν, οι αναφορικές αντων., οι ανάμεικτοι ρηματικοί τύποι καθαρεύουσας και κοινής ΝΕΛ κ.ά). Μ’ αρέσει να χρησιμοποιώ κι εγώ αυτά τα τερτίπια -και να τα ακούω- σε «χαλαρές» συζητήσεις, γιατί σπάνε την «ξύλινη» γλώσσα. Ωστόσο, κάτι λείπει νομίζω από το κείμενο, κάτι που του στερεί τη ζωντάνια και τη σπιρτάδα που απαιτεί. Τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά…
  * ’’… λεπτότατο παιχνίδισμα ευφρόσυνης υπόμνησης’’: Καταπληκτική διατύπωση!

  107: Ε, μα γμτ μου (φατσούλα), δηλαδή!

 114. # 110

  Γιάννη υπάρχουν οι μεγάλες ομάδες στις εφημερίδες και οι μεγάλες ομάδες στις καρδιές των ανθρώπων και ο ΠΑΟΚ γιγαντώθηκε στις καρδιές και όχι από τίτλους. Και είναι μεγάλη ομάδα γιατί την υπηρετούν άνθρωποι όπως ο Πρέλιεβιτς, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο Βεϊρίνια, ξένοι που επέλεξαν τον ΠΑΟΚ για την ζωή τους. ΠΑΟΚτσής έγινε ο Σάντος και τελευταίος- σκέφτηκα να το δημοσιεύσω προχθές- ο Γκος που παρότι ξένος και απλήρωτος δεν έφυγε όπως άλλοι μπασκετμπολίστες του ΠΑΟΚ αλλά άκουσε την καρδιά του κι έμεινε να παίξει.
  Δεν νομίζω πως έχουν να επιδείξουν τέτοιες περιπτώσεις οι ομάδες που λόγων τίτλων τις θεωρείς μεγάλες, είναι η λογική των Αριανών που ποτέ δεν θα καταλάβουν πως ο Πρέλιεβιτς μπορεί να μην πήρε όσους τίτλους πήρε ο Γκάλης αλλά κέρδισε το να ακούει το «ω Μπάνε, Μπάνε» όπου εμφανίζεται, τον έβγαλε σήμερα ο Νικολαΐδης στο τόταλ ΦΟΥΤμπολ γιατί…Μπάνε είναι ΠΑΟΚ
  Και βόλλεϋ φιάξαμε την τελευταία πενταετία, μπάσκετ το έχω ξαναγράψει από το 21.

 115. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>εσκίσθη το καταπέτασμα της Κεντρικής Τραπέζης,
  αυτό που έτρωε ,ειδικά στα χρόνια της κρίσης 🙂

 116. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  JE SUIS PAOK
  Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ!

 117. Γιάννης Ιατρού said

  107/113a: ΜΙΚ_ΙΟΣ, ΕΦΗ
  Λοιπόν, επειδή είδα κάτι καραγκιοζάκια στο κέιμενο και επίσης ο συντάκτης (γράφει πως) ήταν δεητζής μανατζέρος το έψαξα λίγο ακόμα. Και διαπίστωσα πως κι «αυτοί» του λίκνου στο #97 (και άλλοι διάφοροι αναμεταδότες) το πήραν (δημοσίευση 10/4) από μιά (ενημερωτική ?) ιστοσελίδα που μόνο από τον τίτλο της θέλει να δείξει πως έχει σχέση με τη ΔΕΗ κλπ., εδώ: Dei Energy News 😂, που το πρωτοδημοσίευσε στις 9 Απριλίου 2019 (μιά μέρα πριν τους «άλλους»).

  Και μιά ακόμα ιδιαιτερότητα: Το άρθρο περιλαμβάνει ουσιαστικά 3 δημοσιεύσεις. Το επίμαχο μέρος (το μεσαίο, με τις αυξήσεις κλπ.) φαίνεται (από τους πίνακες που χρησιμοποιεί) να είναι γραμμένο από το 2018, άλλη ημερομηνία δεν έχει… Τα άλλα δύο μέρη (αρχή & τέλος) έχουν ημερομηνία 9/4/2019. Όλα τα υπογράφει ο ίδιος εξπέρ.

  Τώρα πως καταλήγει ο ειδήμων αυτός σ΄αυτό το ποσοστό (αύξηση 641% φορολογιών επί των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο διάστημα 2009-2018) δεν κατόρθωσα να το καταλάβω. Γενικά το άρθρο του είναι (κατ΄εμέ) χωρίς κατανοητή δομή, μιά από ΄δω, μιά από ΄κει πετάγεται κλπ….. Δεν γράφουν έτσι οι δόκτορες… 🙂 Άσε που το site (του) -εκεί που παραπέμπει ο ίδιος- δεν υπάρχει πλέον (από 08/2018), κι ένα άλλο με παραπλήσιο όνομα, δικό του επίσης, είναι σε ύπνωση από το 2013…. Ύποφτα, πολύ ύποφτα πράματα, μάλλον θα πρόκειται για κανένα think tank 😎🤔🤔🙄

 118. Καλημέρα

  Μερικά πράγματα που βρήκα γραμμένα γι αυτούς που δεν μπορούν να κατανοήσουν…

  Για να υποστηρίζεις τον ΠΑΟΚ έπρεπε να κάνεις προσωπικές υπερβάσεις. Να νικάς την ανθρώπινη φύση που έχει την τάση να υποστηρίζει τον δυνατό, τον δυνάστη, αυτόν που κερδίζει συχνά. Να είσαι έτοιμος για την καζούρα στο σχολείο, στην δουλειά, στο σπίτι.
  Η σχέση του μέσου οπαδού του ΠΑΟΚ με την ομάδα του είναι μία σχέση προσωπικής υπέρβασης.
  Οι ζωντανές συνδέσεις με Μελβούρνη, με Νέα Υόρκη, με Μόναχο και με… Ζάμπια δεν έγιναν τυχαία. Είναι ο ΠΑΟΚ. Αν δεν περιστοιχίζεσαι από αυτή την παράνοια είναι αδύνατον να την καταλάβεις, δεν χρειάζεται να την ερμηνεύσεις.

  και φυσικά για όσους το είδαν…

  αυτό που διοργάνωσε ο ΠΑΟΚ ήταν μία γιορτή υψηλότατου αισθητικού και ποιοτικού περιερχόμενου, που άγγιξε συναισθηματικές χορδές, ήταν εύστοχη, σφριγηλή, έντονη, δεν έκανε κοιλιές, ήταν σύγχρονη, στο κλίμα και τον ήχο της εποχής. Μία φιέστα που αν την έκανε η Γιουβέντους (που φοράει και τα ίδια χρώματα) θα ζηλεύαμε τους μπαγάδησες τους Ιταλούς που ξέρουν να γιορτάζουν.

 119. Γς said

  Χαίρομαι με τη χαρά σας

 120. Παναγιώτης Κ. said

  @94,97. Την πληροφορία μου την μετέφερε φίλος.
  Το κείμενο στην παραπομπή του Γιάννη είναι … θηριώδες! Δεν ξέρω αν θα έχω την υπομονή να το ξεδιαλύνω!

 121. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Αυτό που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα άλλα ζώα, είναι η φαντασία, αυτό είναι και το πλεονέκτημα που μας βοήθησε να κυριαρχήσουμε στον πλανήτη.
  Εν αντιθέση με τα άλλα πρωτεύοντα που αντιλαμβάνονται ένα κόσμο, τον πραγματικό, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται δύο, τον πραγματικό και τον φανταστικό που έχουν δημιουργήσει δίνοντας οντολογική υπόσταση σε διάφορες ιστορίες όπως είναι, οι πατρίδες, οι θρησκείες, τα έθνη, διάφορες ιδεολογίες, τα κόμματα και μετά τον β’π.π διάφορες αθλητικές εταιρείες κάποιων πλουσίων.
  Όσο υπάρχει ισορροπία στους δύο κόσμους όλα είναι καλά και δημιουργικά, τα μεγάλα προβλήματα ξεκινούν με την υπερίσχυση του φανταστικού και εξελίσονται σε καταστροφή όταν οι άνθρωποι ταυτίζονται με τις φανταστικές ιστορίες και τις βιώνουν σαν πραγματικές. Άπειρα τα ιστορικά παραδείγματα, αλλά ως γνωστόν, η ιστορία δεν διδάσκει τίποτε, το θλιβερό γεγονός στην Σρί Λάνκα το αποδεικνύει.

  Καλημέρα

 122. sarant said

  117 Μάλιστα… μπράβο Γιάννη!

 123. nikiplos said

  109@, 111@, σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση!

 124. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα
  117: Βλέπω πως ο σύνδεσμος που έβαλα στο σχόλιο είναι για την αρχική σελίδα του εν λόγω ιστότοπου. Ο σύνδεσμος για το επίμαχο άρθρο είναι εδώ

 125. Γιάννης Κουβάτσος said

  108: Σιγά που πρέπει να κάνεις τόσες υπερβάσεις, για να είσαι Παοκτζής, βρε Τζι. Μια ομάδα είναι, χαλάρωσε, δεν είναι η αντάρτικη ομάδα του Τσε Γκεβάρα. Για μπαλίτσα μιλάμε, ας μην υπερβάλλουμε. 😊

 126. Mπετατζής said

  Η προσωπική μου εκτίμηση για τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές είναι ότι η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που απαρτίζονται από συμπολίτες ενεργούς στους κοινωνικούς αγώνες και υποστηρίζονται από το μοναδικό άτεγκτο κοινοβουλευτικό κόμμα και επίσης μοναδικό πλέον ακρογωνιαίο λίθο της αριστεράς και της αντίστασης στον εκφασισμό και την πολιτική ευτέλεια στην Ελλάδα, το ΚΚΕ, είναι μονόδρομος».https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10182488

 127. voulagx said

  #124: Γιαννη, απο το λινκ σου:
  «Στη δεκαετία 2009 – 2018 οι διάφορες επιβαρύνσεις επί των λογαριασμών του ρεύματος των νοικοκυριών στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά…641% έναντι μέσης αύξησης 71% στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης…»

  Με το «οι διάφορες επιβαρύνσεις επί των λογαριασμών του ρεύματος» μαλλον εννοει τις εισφορες υπερ τριτων. Αν συμπεριλαβουμε σ’ αυτες και τον ΕΝΦΙΑ που για καναδυο χρονια τον πληρωναμε μεσω των λογαριασμων ΔΕΗ ισως να βγαινουν τα νουμερα.
  Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 λεει οτι η αυξηση της τιμης του ρευματος χωρίς φόρους και επιβαρύνσεις, σε ευρώ/ kWh, ηταν 7%.

 128. # 121

  Το πως επανειλημένως έγραψες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει ποτέ πρωτάθλημα αποδεικνύει λοιπόν πως δεν έχεις φαντασία και δεν συμβάλλεις στηγν κυριαρχία μας στον πλαμήτη, είσαι δηλαδή έρμα, την λέξη την μελετήσαμε εδώ προ ημερών αλλά δεν είχες κάνει αυτή την δήλωση και δεν σε συμπεριλάβαμε στον ορισμό, περιορισθήκαμε στο νερό των υφάλων των πλοίων και άλλα άχρηστα πράγματα.
  Παρακαλείται το επιτελείον να σε προσθέσει στους ορισμούς των λεξικών !

  Ου παντός είναι τε και γίγνεσθαι ΠΑΟΚ, δει δη έρματος !!

 129. Γιάννης Κουβάτσος said

  126: Κάθε δημότης, ιδίως στους μικρότερους δήμους, ξέρει ή μπορεί να μάθει ποιοι είναι οι σοβαροί, έντιμοι και εργατικοί υποψήφιοι, που συνήθως δεν είναι μαζεμένοι σε έναν συνδυασμό αλλά μοιρασμένοι σε περισσότερους. Ας κάνει το κουμάντο του ο ψηφοφόρος και ας προσπαθήσει με την ψήφο του να πατάξει την κομματοκρατία στην τοπική αυτοδιοίκηση.

 130. # 125

  Υπομονή λίγα χρονάκια ακόμα και θα χορτάσεις υπερβάσεις !!

  Θα δει κι ο Λάμπρος που μετράει τον ΠΑΟΚ σαν «μια από διάφορες αθλητικές εταιρείες κάποιων πλουσίων» που προκαλεί παρακρούσεις, αγνοώντας φαινόμενα όπως αυτό στο βίδδεο του 2006 όταν ο Σαββίδης δεν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ ακόμα και δεν κατάλαβε πως ήρθε μόνο γι αυτόν τον λόγο αλλιώς θα αγόραζε την ΑΕΚ και θα του ερχότανε και πιο φτηνά όπως έκανε ο Μελισσανίδης.

 131. Γιάννης Ιατρού said

  127: voulagx
  Παπαριές. Με ποιά λογική να ανάγεις τα δεδομένα; Αυτός ανάγει ποσά άσχετα με την κατανάλωση ηλ. ενέργειας, που εισπράττονταν (π.χ. ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ) ή εισπράττονται (π.χ. Δημοτικά τέλη, ΤΑΠ, ΕΡΤ κλπ.) μέσω της ΔΕΗ (έχει καταντήσει ταμίας τρίτων…. η ΔΕΗ), και δεν υπολογίζονται επί των λογαριασμών (κατανάλωσης κλπ.) του ρεύματος (ηλ. ενέργειας), αλλά βάσει χρονικού διαστήματος, εμβαδού, αξίας ακινήτου ή με παρόμοια κριτήρια. Συγκρίνει έτσι πορτοκάλια με μήλα….

  Γενικά είναι υπολογισμοί της πλάκας αυτοί του «εξπέρ», που βάζει και τον μανδύα του (τέως) μανατζέρου της ΔΕΗ (πιθανώς για να προσδώσει κύρος στα άρθρα του…). Κάτι τέτοια κόλπα συνήθως χρησιμοποιούνται από τα διάφορα κέντρα παραπληροφόρησης για εντυπωσιασμό (και δώσ’ του κλικ στην σελίδα-αναμεταδότη….) και σαν «γέφυρες» για να πληγεί γενικά η εκάστοτε κυβέρνηση (εκεί μας φτάσανε … 🙂 ).

  Για να το ξεκαθαρίσουμε:
  Στο λογαριασμό που παίρνουμε από την ΔΕΗ (ή τους εναλλακτικούς παρόχους) διαχωρίζεται πλέον το κόστος μεταξύ της προμήθειας ενέργειας (ΔΕΗ ή άλλοι εναλλακτικοί πάροχοι τώρα τελευταία….) και της μεταφοράς ενέργειας (ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ, για όλους τους παρόχους το ίδιο). Αυτό το κόστος παλιά, δηλ. πριν τον διαχωρισμό σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΕΗ, περιλαμβανόταν στην τιμή της kWh της ΔΕΗ.
  Εκείνο που κυρίως άλλαξε (εκτός του ΦΠΑ…) κι έχει να κάνει με την κατανάλωση ηλ. ενέργειας είναι κάτι επιβαρύνσεις για το CO2 και τις ανανεώσιμες πηγές (ΕΤΜΕΑΡ), για τα νησιά, τις ΥΚΩ (παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για πολύτεκνους, πολύ φτωχούς κλπ.) καθώς και κάτι (ψιλο-)φόροι/επιβαρύνσεις π.χ. ΕΦΚ κλπ. (κι αυτά όλα είναι επίσης για όλους τους παρόχους το ίδιο).
  Έτσι, σιγά-σιγά, βλέπει κανείς το κόστος για την προμήθεια ενέργειας να είναι συγκρίσιμο με αυτό των υπολοίπων χρεώσεων (που υπολογίζονται βάσει της κατανάλωσης, δηλ. ΑΔΜΗΕ/ΔΔΕΗΕ, ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΟ, ΕΦΚ κλπ.).
  Ε λοιπόν, αυτές οι διαχωριζόμενες (και σε μερικές περιπτώσεις πρόσθετες) επιβαρύνσεις *δεν* είναι ούτε κατά διάνοια 641%, το πολύ να φτάνουν το 100% της τιμής προμήθειας της ηλ. ενέργειας (ΔΕΗ).

 132. Μανούσος said

  51
  Γεθσημανή Γεθ-σημανή> από το αραμαϊκό geδ-shmane < από το εβραϊκό ghath shemanim.
  Γαθ σκέτο είναι το πιεστήριο αλλά ειδικά το πιεστήριο του κρασιού. shemen στα εβραϊκά είναι το ελαιόλαδο

 133. voulagx said

  #131: καλα ντε, μη βαρας, κι εχεις και βαρυ χερι παναθεμασε! 🙂
  Και συγνωμη που σ’ αναγκασα να διαβασεις ολο το αρθρο, εγω το διαβασα διαγωνιως.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: