Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Τα φέικ νιουζ του Εικοσιένα

Posted by sarant στο 29 Ιουλίου, 2020


Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό. Το βλέπουμε και στην εποχή μας, όπου, παρ’ όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας (ή ίσως: χάρη στις δυνατότητες της τεχνολογίας) ο κορμοράνος του Περσικού κόλπου έπεισε χιλιάδες ανθρώπους, για να περιοριστώ σε ένα παράδειγμα.

Τα ίδια ίσχυαν και σε προηγούμενες εποχές, ίσως από την αρχαιότητα. Φήμες και διαδόσεις οργίαζαν ανέκαθεν, είναι στη φυση του ανθρώπου αυτό. Και στον Όμηρο θα πρέπει να υπάρχει κάτι. Αλλά να μην πάμε τόσο πίσω. Θα παρουσιάσω σήμερα ένα κείμενο από τον ξεσηκωμό του 1821, που δείχνει -για να μιλήσουμε με τη σημερινή ορολογία- τα φέικ νιουζ στη υπηρεσία της Επανάστασης.

Για το ενδιαφέρον αυτό θέμα, έχει γράψει μια πολύ κατατοπιστική εργασία ο Απόστολος Βακαλόπουλος, η οποία κάπου κυκλοφορεί σε pdf αλλά μπορείτε να τη βρείτε και σε αυτό το ιστολόγιο. Εκεί υπάρχει και το απόσπασμα μιας επιστολής του Κολοκοτρώνη προς τον Κεχαγιάμπεη, στην οποία ο Γέρος του Μοριά αραδιάζει τη μια μετά την άλλη τις τερατολογίες, θέλοντας έτσι να σπάσει το ηθικό του αντίπαλου.

Εγώ θα βάλω ολόκληρη την επιστολή, που υπάρχει στον Φιλήμονα, τόμ. 3, σελ. 279 κε. Την βρήκα επίσης στον Κόκκινο και έκανα OCR από εκεί επειδή είναι πιο καθαρή η εκτύπωση, αλλά ο Κόκκινος έχει επιφέρει μπόλικες διορθώσεις (και αρκετά λάθη) στο κείμενο του Φιλήμονα και ίσως μού ξέφυγε κάποια.

Βρισκόμαστε στα μεσα Μαΐου 1821, και ο κεχαγιάμπεης Μουσταφάς έχει κατεβεί στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης τον νικάει στην πολύ σημαντική μάχη του Βαλτετσιού οπότε οι Τούρκοι αποσύρονται στην Τριπολιτσά. Τότε ο Κολοκοτρώνης στέλνει στον Μουσταφά το γράμμα που θα διαβάσουμε σήμερα στο οποίο, επιστρατεύοντας ένα σωρό τερατώδη ψέματα, επιδιώκει να σπάσει το ηθικό του αντίπαλου -όχι τόσο του ίδιου του Κεχαγιάμπεη, που ήταν, όπως ο ίδιος τον περιγράφει «καλά τερτιπλής και πολεμικός», αλλά γενικά των αγάδων της Τριπολιτσάς.

Μονοτονίζω και συμμαζευω λίγο την ορθογραφία. Στο τέλος επεξηγώ μερικές λέξεις και τοπωνύμια:

Από εμένα τον Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, άρχοντα των ακαταμαχήτων ελληνικών στρατευμάτων εις εσένα τον Μουσταφά Κεχαγιά βεγή.

Σου φανερώνω, ότι την αλήθεια είσαι αξιοκατάκριτος από το γένος των όμοπίστων σου Τουρκών, και ζητείς άδικα να τους πάρεις στον λαιμό σου. Εσύ εγνώρισες καλά την απόφασιν του Υψίστου Θεού και την απόφασιν όλων των με­γάλων Δυνάμεων της Ευρώπης, διά να ελευθερωθεί το γένος των Χριστιανών από τες αδικίες και τυραννίαν σας, ηξεύροντας τας ανδραγαθίας των Χριστιανών εις την Ρούμελην.

Πλην εστοχάσθης, ότι απερνώντας με ολίγους λουφετσήδες επάνω εις τον Μορέα, πως εύκολα ήθελε φοβίσεις τα ανδρεία άρματά μας· και το εύκολον απέρασμά σου από την Βοστίτσαν έως αυτού διά την απροφυλαξίαν των εκεί μερών, εις καιρόν οπού και εις το Άργος ευρεθέντες τότε ολίγοι στρατιώται σού επροξένησαν πολλά κακά, σε έκαμαν να φθάσεις εις μίαν κακήν υπερηφάνειαν, και να τολμήσεις εναντίον των ελληνικών στρατευμάτων μας κατά το Βαλτέτσι, διά να πάθεις όσα έπαθες και να πάρεις εις τον λαιμόν σου τόσους ομοπίστους σου.

Εξιπάσθης, φαίνεται, ότι εις το Άργος ευρών μερικούς ζευγολάτας και γυναίκας, τους εθανάτωσες άδικα. Ημείς είμεθα ευσπλαχνικότεροι και γενναιότεροι από εσέ. Επειδή, ενώ έχομεν περισ­σοτέρους από χιλίους Τούρκους εις το χέρι, δεν εκαταδέχθημεν να τους πειράξομεν τελείως, αλλά τους έχομεν εις το ρεχάτι, τρώγοντες και πίνον­τες καλύτερον από εσένα.

Ήξευρε δε, όχι όσους εθανάτωσες, αλλά και εκατό μερίδια τόσους αν εθανάτωνες, δεν μας φοβίζεις, ούτε ολιγοστεύομεν· επειδή ως προς εσάς τους Τούρκους, οπού ευρίσκεσθε εις τον Μο­ρέα, είμεθα τόσοι πολλοί, οπού πενήντα από μάς αν σκοτωθούν και ένας από σας, πάλιν με του Θεού το θέλημα, χωρίς άλλο θα σας νικήσωμεν.

Δεν σε έφθασαν αυτά τα ανόητα κινήματά σου, παρά ετόλμησες να στείλεις και προσκυνοχάρτια, διά να έλθουν να προσκυνήσουν οι αυθέντες σου, ενώ ημείς εσένα τον ανάξιον, όχι τα χαρτιά σου δεν φοβούμεθα, αλλ’ ούτε τα άρματά σου στοχαζόμεθα διά άρματα.

Αν εστοχάσθης ότι είναι το παιγνίδι οπού εις τον Μορέα προ πενήντα χρόνους εστάθη, είσαι πολλά γελασμένος, επειδή δεν είναι ωσάν κείνο· διότι όλον το γένος των Χριστιανών εις τον Μορέα, Ρούμελη, Σερβία, Βουλγαρία, Καραταγλίδες, Βλαχομπογδανία και σχεδόν εις αυτήν την Ανατολήν εσηκώθη εις τ’ άρματα, ομοίως και όλα τα νησιά της Άσπρης θαλάσσης.

Μάθε, αν δεν το ηξεύρεις, ότι η Βλα­χομπογδανία, Σερβία, Βουλγαρία, η Φιλιππούπολις, το Σαλονίκι, η Βάρνα, η Εδερνέ ελευθερώθησαν. Η Σκόνδρα είναι μουχασερέ από τους Καραταγλίδες και πολεμείται ανδρείως. Η Κων­σταντινούπολις είναι μουχασερέ από τον πρίγκιπά μας Αλέξανδρον Υψηλάντην με 200 χιλιάδες στράτευμα. Ο Ελτζής της Μεγάλης Ρουσίας έφυγε, 30 καράβια ρωσικά έχουν κλεισμένα το Φαναράκι· 10 καράβια, οπού έμειναν του Σουλ­τάνου σας, τα έχει δεμένα ωσάν γαϊδούρια εις την πόλιν· 30 καράβια Υδριοσπετζώτικα και Ψα­ριανά έχουν κλεισμένο το μπογάζι του Τσανάκ – Καλεσί. Άλλα σαράντα περιπατούν όλην την Άσπρην Θάλασσαν και έχουν 80 καράβια μπεγλίτικα και πραγματευτάρικα κλεισμένα και απάνω από τους 6000 Τούρκους και μάλιστα του Μπεκήρ πασσά, Αττάλια βαλεσή, οπού έρχόταν εις το ιμιντάτι σας. Μάθε ότι ο γενναίος Αλή πασάς Τεπελεντλής, αποφασίσας να ζήσει ειρηνικώς με η­μάς, κατέσφαξεν ανδρείως πολλούς από τους εδικούς σας και τους άλλους μαζί με τον Χουρσίτ πασάν σας ο Ομέρ πασάς Βιριώνη, ο οποίος εσκοτώθη εις το Ζητούνι με όλον του το στρά­τευμα· και τον Πασιόμπεη τον έδωσε του διαβό­λου.

Μάθε ότι η Αθήνα, Θήβα, Λειβαδιά, Ταλάντι, Πατρατζίκι και όλη ή Θεσσαλία, και δεν έμει­νε κανένα άλλο μέρος παρά η Εύριπος και άλλα ολίγα μέρη, τα οποία είναι μουχασερέ δυνατά και από ξηράς και από θαλάσσης.

Είδες εις τα ομμάτιά σου τα ιδικά μας καράβια εις το Ανάπλι. Άλλα δέκα ευρίσκουνται εις Μονοβασίαν, και άλλα 12 ευρίσκουνται εις τον μου­χασερέ Κορώνης, Μεθώνης, Νιοκάστρου και 17 έφθασαν εις τον κόλπον της Πατρός και Κορίνθου και επερίλαβαν τα καράβια, οπού σέ ήφεραν, και όλα τα άλλα οπού ευρίσκονται εις τον πόλεμον· και πλέον λουφετζήδες και μιντάτια δέν θέλεις ιδεί.

Και αν θέλεις, έλα εις αίσθησιν, άνθρωπε, και μη παίρνεις εις τον λαιμό σου τόσους Τούρκους, οι οποίοι, όταν παραδώσουν τα άρματά τους, θέ­λει ζήσουν φιλικά με ημάς υπό την διοίκησιν του κραταιοτάτου και πολυχρονεμένου πριγκίπου μας Αλεξάνδρου Υψηλάντε. Εις ημάς τα προσκυνοχάρτια δεν χρησιμεύουν, αλλά εις εσάς είναι αναγκαία, επειδή ο Θεός έτζι απεφάσισε. Και αν θέλεις έλα εις αίσθησιν διά να μη χαθείς. Ότι, με την βοήθειαν του Θεού, αν φερθείς διαφορετικά, δεν θέλεις γλυτώσει από το σπαθί μου.

Όσους μάς εστείλατε με τα προσκυνοχάρτια, τους περάσαμεν από το σπαθί μας, και προς πλη­ροφορίαν σου. Ιδού οπού στέλνομεν τον παρόν με το παρόν μας, και κάμετε σεήρι, ότι εμείς έχομεν προσταγήν από τον Πρίγκιπα, όχι τους Τούρκους μόνον, οπού δεν κάνουν ιταέτι, να πολεμήσομεν, αλλά και όσους Ρωμαίους τουρκοφρονούν.

Αρκετά σού είναι αυτά, διά να σε φέρουν εις αίσθησιν. Και ήξευρε ότι αν δεν υπακούσεις να παραδώσεις τα άρματα, τα ανδρεία άρματά μας να οπού τα έχομεν εις τα ρουθούνια σας, και, αν θέλεις, δοκίμασε άλλην μίαν φοράν, όχι κλέφτικα, αλλά παλικαρίσια. Επειδή και εγώ, αφ’ ου εμβήκες μέ­σα, επρόσμενα να μου στείλεις την είδηση να πολε­μήσομεν τακτικά, επειδή και ημείς την ρέγουλα των αρμάτων την εμάθαμε και την ηξεύρομεν. Και αν εσένα δεν σου βαστά να έλθεις σαν παλικάρι τακτικά απάνω μου και δεν βαριεστάς από τον κλέπτικόν σου τρόπον, ήξευρε, ότι εγώ έρχομαι απάνω σου και σου δίδω μίαν ημέραν πρωτύτερα την είδησιν διά να ετοιμασθείς. Ταύτα και καλές αντάμωσες εις το σαράγι σου μέσα.

Τω α’ έτει της ελευθερίας, Μαΐου 18».

Λέξεις και τοπωνύμια:

Βοστίτσα: το Αίγιο

λουφετσήδες: οι αμειβόμενοι στρατιώτες / μισθοφόροι

Εδερνέ: η Αδριανούπολη

είναι μουχασερέ: πολιορκείται, από το τουρκ. muhasere.

ελτζής: πρεσβευτής

μπογάζι: το στενό

Τσανάκ – Καλεσί: Ελλήσποντος

Άσπρη Θάλασσα: το Αιγαίο

μπεγλίτικα: μάλλον των μπέηδων, δηλ. πολεμικά

ιμιντάτι: ενίσχυση, βοήθεια (και μεντάτι αλλού)

Ζητούνι: η Λαμία

Ταλάντι: η Αταλάντη;

Πατρατζίκι: η Υπάτη (Νέαι Πάτραι)

κάμετε σεήρι: υποθέτω ότι χρησιμοποιείται με την έννοια «κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε». Κανονικά, κάνω σεΐρι σημαίνει κάνω περίπατο, και κατ’ επέκταση κάνω χάζι.

ιταέτι: υποταγή

 

108 Σχόλια προς “Τα φέικ νιουζ του Εικοσιένα”

 1. nikiplos said

  Αν εξαιρέσει κανείς την καλαμαράδικη γλώσσα, που σίγουρα δεν μίλαγε τέτοια ο Κολοκοτρώνης, ενδιαφέρουσα η επιστολή. Βέβαια στο Βαλτέτσι παραλίγο να πάθει συμφορά ο γέρος του Μοριά, ενώ οι οπλαρχηγοί της Μάνης και αρκετοί προεστοί τρωγόπιναν στα Βέρβενα. Σκέφτομαι τώρα ότι όταν άρχισε η επανάσταση ο «γέρος» ήταν στην ηλικία μου, 50ρης τότε… 🙂

 2. Νέο Kid said

  Ωραίος ο γέρος του Μωριά!
  Μόνο ότι ο 6ος αμερικάνικος στόλος βγήκε στον Περαία δεν έγραψε του καημένου του τουρκάκου! (Αλλά στρατηγός ήταν, όχι προφήτης…)

  Βλαχομπογδανία είναι η Μολδοβλαχία;

 3. rizes said

  Ένα καράβι μίζες
  https://vgiannelakis.wordpress.com/2020/04/18/%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b9-%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%b5%cf%83/

 4. Γιάννης Κουβάτσος said

  Με μια τέτοια επιστολή στο βιογραφικό του, ο Γέρος άνετα θα προσλαμβανόταν σήμερα στον ΣΚΑΕΙ για έγκυρος σχολιαστής και στα Νέα για σοβαρός αρθρογράφος. Επίσης, διαβάζοντας την επιστολή, βλέπουμε πόσο καλή δουλειά έκαναν οι λόγιοι του 19ου αιώνα, που απάλλαξαν τη γλώσσα μας από τα εκατοντάδες ιταέτια και μουχασέρια και ιμιντάτια. Τους οφείλουμε χάριτες.

 5. argyris446 said

  Reblogged στις worldtraveller70.

 6. LandS said

  Και στον Όμηρο θα πρέπει να υπάρχει κάτι

  Καλέ τι μας λες; Δεν έχεις προσέξει τίποτα;

 7. dryhammer said

  Πού πέφτουν οι Καραταγλίδες;

 8. 7 Πρέπει να είναι οι Μαυροβούνιοι.
  Ενδιαφέρουσα η αποστροφή «μη παίρνεις εις τον λαιμό σου τόσους Τούρκους, οι οποίοι, όταν παραδώσουν τα άρματά τους, θέ­λει ζήσουν φιλικά με ημάς υπό την διοίκησιν του κραταιοτάτου και πολυχρονεμένου πριγκίπου μας Αλεξάνδρου Υψηλάντη». Τέτοια, γράφει ο χρονικογράφος Σανιζαντέ, έλεγαν οι χριστιανοί της Πόλης στους μουσουλμάνους γείτονές τους στις αρχές του ’21. (εδώ, στο τέλος: https://dytistonniptiron.wordpress.com/2016/03/26/loucatos/ )

 9. Πάνος με πεζά said

  Και ο «γέρος της Ελλάδας»,στα 95 του…Χρόνια πολλά, για να το ταιριάξουμε και με το θέμα, με «Αρκαδίες»…

 10. sarant said

  Kαλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  7-8 Ναι, το αμέλησα αυτό, οι Μαυροβούνιοι (Καρά Νταγ) που άλλωστε πολιορκούν τη Σκόδρα.

  8 Α μπράβο.

 11. Λ said

  Για το καλό του του τα έγραφε. Τον έπεισε άραγε;

 12. @2 ήρθε ο παππούς του 6ου Στόλου το 1825 όπως διαβάζουμε εδώ
  https://www.history.navy.mil/content/history/nhhc/research/library/online-reading-room/title-list-alphabetically/u/us-greek-naval-relations-begin.html

 13. 8 Βέβαια αν σκεφτείς τι έπαθαν οι Τούρκοι της Τριπολιτζάς, μάλλον κι αυτή η αποστροφή του Γέρου φέικ νιουζ θα πρέπει να λογιστεί. Αν και στα νιάτα του με τον Αλή Φαρμάκη κάτι τέτοιο οραματιζότανε, πράγματι.

 14. Νέο Kid said

  8. Το ερώτημα είναι αν όντως δεν ήξερε ο ΚολήΚοτρόν 😉 ότι ο Υψηλάντης είχε ήδη προ διμήνου μυρίσει το κρίνο στο Δραγατσάνι ή ήταν άλλη μία τερατώδης μπλόφα.
  Αν λέω μαλακιες διορθώστε οι ιστορικοί, αλλά όταν έγραφε την επιστολή ο γέρος, ο Υψηλάντης πρέπει να ήταν ήδη αιχμάλωτος στα χέρια των αυστριακών . Ναι;

 15. ΓΤ said

  Αρχιμεζές Σαββάτου: Στο πρωτοσέλιδο της «Εστίας» απολαύστε το κιόσκΥ του Προεδρικού Μεγάρου…
  https://www.frontpages.gr/d/20200729/26/%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1

 16. dryhammer said

  15. Και δεν είναι πολωνικής καταγωγής (που τότε τους γράφανε με «Υ») ούτε Ρώσικο (να βάλουν ένα «Η» αλα Ντοστογέβσκη)

 17. Στράτος Βασδέκης said

  „Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό” – είναι από ομιλία του αμερικανού πολιτικού Hiram Johnson (1866–1945) στη Γερουσία το 1918 („The first casualty when war comes is truth”).

 18. sarant said

  14 Ιούνιο έγινε το Δραγατσάνι.

  17 Α μπράβο

 19. Νέο Kid said

  18. Mea culpa. Μπέρδεψα τις ημερομηνίες.

 20. nikiplos said

  Δεν θα είχαν περάσει 6 χρόνια από το Βατερλώ και τον Ρότσιλντ που έκανε την κομπίνα στο χρηματιστήριο της Αγγλίας. Τα φέϊκ νιούζ, αποδίδουν πάντα για εκείνον που τα διαδίδει και ζημιώνουν πάντα εκείνους που τα πιστεύουν.
  Καληώρα, αν ο Κεχαγιάμπεης είχε συναίσθηση με τι κατσαπλιάδες είχε να κάμει, θα τους είχε κανονίσει πριν την ώρα τους και θα ήταν Μοραβαλεσής στην Ντροπολιτζά. Επίσης αν είχαν αφήσει τον Χουρσίτ, εκεί στο Μοριά, πάλι κουνούπι δεν θα πετούσε, αλλά έλα που η ιστορία δεν γράφεται με τις νορμάλ καταστάσεις, κι αυτό ο Ερνάν Κορτέζ το είχε καταλάβει, όταν μαχαίρωνε τον Νουνέθ στην Ισπανιόλα για να βουτήξει τα καράβια…

 21. Πέπε said

  > > συμμαζευω λίγο την ορθογραφία. Σ[…] λουφετσήδες: οι αμειβόμενοι στρατιώτες / μισθοφόροι

  Αυτό έμεινε ασυμμάζευτο (λουφετζήδες προφανώς, με την ασάφεια εκείνης της εποχής μεταξύ τσ και τζ)

 22. Pedis said

  Νικοκύρη, απορία: διατηρήθηκε κάποιο αρχείο της αλληλογραφίας του Κολοκοτρώνη (κι αν ναι, από ποιον); Ή ξανασυντάχθηκε αργοτερα η επιστολή για ιστορικούς λόγους στη βάση όσων θυμόταν ο Κ.;

 23. Μυλοπέτρος said

  Τανακ καλε = τσουκαλόκαστρο(;)

 24. Μυλοπέτρος said

  Καραγλιδες πράγματι Μαυροβουνίου.
  Καράνταγ. Κατά το 1870 κατασκευαζόταν εκεί ενα περίστροφο αξιόπιστο το οποίο στην Ελλάδα το λέγανε καραντάς. Νταγ βέβαια το βουνό από όπου και ο νταγλαράς.
  Στη Γαλλία υπάρχουν και τα είδη σχεδίου καραντάς.

 25. sarant said

  21 Ναι

  22 Επιστολές του Κολοκοτρώνη συγκεντρωμένες ολες σε ένα μέρος δεν υπάρχουν. Πολλές βρίσκεις σε μια έκδοση που έκανε ο γιος του, πολλές στα Σπετσιώτικα. Τη συγκεκριμένη την παραδίδει ο Φιλήμων.

 26. Pedis said

  Νικοκύρη, του Βακαλόπουλου μάς το προτείνεις για ευκολία ή επειδή είναι ο μοναδικός (δεν το πιστευω) που έχει καταπιαστεί με το θέμα;

  (Λίγο κάπως … o ιστότοπος ή μου φαίνεται;)

 27. Pedis said

  # 25 – Ε, ρωτάω ακριβώς, αν φύλαγε αρχείο αντιγράφων επιστολών του ο Κ, και ποιος γραμματικός ήταν υπεύθυνος. Η συγκεκριμένη, αν γνωρίζεις, πού βρέθηκε, στο αρχείο του Τούρκου μετά την κατάληψη ή είναι αντίγραφο του αποστολέα;

 28. Στο στρατό, που όλα σχεδόν τα λέγαμε με τα αρχικά τους (Καψιμί, Αραβοχιπί, ΕΗΔ κλπ) θα λέγαμε ότι ο Γέρος έκανε άγριο Ψιπί (Ψ.Π. Ψυχολογικός Πόλεμος), στο τουρκάκο.
  Τα ψέματα που του αράδιασε για να τον ψαρώσει (άλλη μια φανταρίστικη λέξη, ψάρακες οι νεοσύλλεκτοι) ήταν χονδροειδέστατα, επειδή πρέσβευε προφανώς ότι όσο πιο μεγάλο είναι το ψέμα τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να γίνει πιστευτό (ισχύει).

  Άραγε πόσο έπιασε;

 29. leonicos said

  Εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο

  Βέβαια, δεν μου πέφτει λόγος, αλλά έπρεπε να το γράψω, μετά απ’ όσα έγραψα χτες.

 30. tdemis2014 said

  H επιστολή είναι πολύ ωραία αλλά ο τίτλος σας θα είχε κάποιο νόημα αν ο Κολοκοτρώνης ήταν δημοσιογράφος ή ασκούσε κάποιο παρόμοιο επάγγελμα.Θέλω να πω ότι ο Κολοκοτρώνης δεν μεταφέρει κάποιες ειδήσεις , κάποια νέα γεγονότα ( πέστε τα όπως θέλετε τα » news»),
  έστω και παραποημένα (fake ), αλλά ασκεί, έστω και με απλοική μορφή , γιατί δεν υπήρχαν τότε τα μέσα, μια τακτική τρομοκράτησης και παραπλάνησης του αντίπαλου. Οταν τα μεγάφωνα του Κιμ μεταδίδουν την προπαγάνδα τους, δεν μεταφέρουν fake news. Ας μην αδικούμε παρακαλώ ούτε τον Κιμ, αλλά , κυρίως, ούτε και τον Κολοκοτρώνη.

 31. 25, 27 Ξέρω ότι επιστολές ιδιόχειρες του Κολ. φυλάσσονται στα ΓΑΚ, και νομίζω και αλλού (αν δεν κάνω λάθος έχω δει μία από το αρχείο του Κε ντ’Ορσαί, δηλ. του Γαλλ. υπουργείου Εξωτερικών)

 32. Christos said

 33. Christos said

  4. Μιας και συνδύασες τις χάριτες με την εγκυρότητα του ΣΚΑΕΙ, ορίστε κι ένα σημερινό μεζεδάκι.

 34. sarant said

  30 Σε μια εποχή όπου ελάχιστες εφημερίδες υπήρχαν δεν μπορούμε να περιορίζουμε τα φέικ νιουζ στους δημοσιογράφους.

 35. Pedis said

  # 31 – Υπάρχουν σωσμένες επιστολές του προσωπικές, επαγγελματικές ή μόνο από την εξεγερσιακή-επαναστατική περίοδο;

  Να διευκρινίσω γιατί ρωτάω και σένα και τον Νικοκύρη πιο πάνω: Ο Κ. ή άνθρωποι του «επιτελείου» έχουν συναίσθηση ότι γράφουν Iστορία; (Και διασώζουν ντοκουμέντα;)

 36. Γιάννης Κουβάτσος said

  32, 33:Στις καλλιτεχνικές ειδήσεις του Σκάει περιμένουμε να διαβάσουμε «Χάρις τη Χάρις Αλεξίου και χάρις την Άλκηστις Πρωτοψάλτη…»Αχ! ένας ο Πορτοσάλτε και η Σία ακριβή, για να γυρίσει η αριστεία, θέλει δουλειά πολλή.

 37. 35 Για το δεύτερο ξέρω (επαναστατικής περιόδου). Έχω την αίσθηση ότι ό,τι μπορούσαν το κράταγαν, ακόμα και σημειώματα «στείλτε άντρες και φυσίγγια». Θα είχαν και γραμματικούς αλλά το ότι ο Κολοκοτρώνης ας πούμε είχε συναίσθηση της ιστορικής στιγμής φαίνεται πχ στη χρονολόγηση (α’ έτει της ελευθερίας)

 38. sarant said

  35-37 Υπάρχουν και προεπαναστατικές, μερικές πολύ γνωστές όπως αυτή προς Βαρνακιώτη, που βεβαια τη διέσωσε ο ίδιος ο Β.

  «Ευγενέσταται αδελφαί καπητάν γιοργάκη, δουλικώς και πονετικώς σας χαιρετώ. […]Το αίτιο οπού δεν σας έγραφα είναι τούτο, ότι η ευγενείαν σας ελάβατε την πατρίδαν σας και τρώτε κριάς αζύγιαστο και εγώ το τρω με την λύτραν και εις αυτό σάς έχω παράπονα, ότι ο χορτάτος τον νιστικό δεν τον πιστεύει, όμως έτζι είναι ο ντονιάς και εγώ παρακαλάω τον θεόν να ακούω τους συμπατριώτας μου να είνε καλά και ας τρόνε αυτοί τα αρνιά και εγώ ας τρώγω γελαδοκρέατο. […] Τόσον και μένω και προστάξετέ μας εις ότι ήμαστε ικανοί να σας δουλεύσομαι.”

 39. Pedis said

  # 37 (38) – Ωραία, κατάλαβα, ευχαριστώ!

 40. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  37, 38

  Στο Η Γλώσσα και το 21 ο Σιμόπουλος διασώζει το μοναδικό αναφερόμενο ως ιδιόχειρο σημείωμα του Θ.Κ.
  «Γείφτο γήφτο είσαι από σόι γύφτικο και στοχάσου» (με επιφύλαξη για την ορθογραφία, από μνήμης το ανασύρω).

  Αναφέρει και ένα άλλο ιδιόχειρο σημείωμα του ΘΚ προς κάποιον ηγούμενο μοναστηριού, αίτημα για παροχή τροφίμων: «Γούμενε τυρί».

 41. Πέπε said

  > > και ας τρόνε αυτοί τα αρνιά και εγώ ας τρώγω γελαδοκρέατο

  !!!
  Άλοι καιροί, άλλα ήθη!

 42. Πέπε said

  @41 (@ 38)

  Ή μάλλον…
  Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να μην είναι μόνο τα ήθη που άλλαξαν. Λένε ότι οι αγελάδες που ξέρουμε είναι ολλανδέζικη ράτσα, και ότι οι παλιές ελληνικές ήταν σαν αυτές των μινωικών τοιχογραφιών, πιο ψιλόλιγνες (λογικό: πιο προσαρμοσμένες στα ορεινά και ανώμαλα ελληνικά εδάφη). Αυτές σίγουρα δε θα ‘χαν τρυφερό κρέας. Και στον καιρό της Επανάστασης, μάλλον αυτές (οι ντόπιες) θα υπήρχαν.

 43. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  41 Το βόδι ήταν εργαλείο για το χωράφι. Το να το σφάζεις για φαΐ ήταν σαν να διαλύεις σήμερα το αμάξι σου για να φτιάξεις πχ υπόστεγο με τις λαμαρίνες.
  Αντιθέτως οι Αμερικάνοι, βόρειοι και νότιοι, τρώγανε μοσχάρι (μεγάλες εκτάσεις κατάλληλες για την εκτροφή του). Στο Λούκυ Λουκ (Σύρματα στα Λιβάδια) αποτυπώνεται η κυριαρχία των βοϊδοδιακινητών έναντι αγροτών και προβατοκατόρων, προβατοκάτοχων ή όπως δγιάλο τους λένε 🙂

 44. dryhammer said

  42,41
  Όχι μόνο ήταν άλλη ράτσα (με λιγότερο κρέας) αλλά και δουλεμένες και περπατημένες (μιλά για γελάδες – όχι μοσχάρια), που τις έσφαζαν άμα πια δεν είχαν άλλο τίποτα να δώσουν, οπότε το κρέας (θα) ήταν σκύλος.

 45. Πέπε said

  @43:
  Εντάξει, αυτά οι γεωργοί. Δε θα υπήρχαν και κτηνοτρόφοι με κοπάδια αγελάδων; Στην αρχαιότητα σίγουρα υπήρχαν, όπως προκύπτει από τη μυθολογία (τα βόδια του Γηρυόνη, του Ήλιου, του Απόλλωνα κλπ.), και η Οδύσσεια είναι γεμάτη σκηνές αγελαδοφαγίας. Στους νεότερους χρόνους δεν ξέρω, ούτε έχω πετύχει αναφορές αλλά ούτε και τις έχω αναζητήσει.

 46. 40 Α, μπορεί τότε σ’ αυτά που είχα δει εγώ μόνον η υπογραφή να ήταν ιδιόχειρη.

 47. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  45 Ναι, υπάρχει αυτή η αντίθεση με την αρχαιότητα, αλλά δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο προέκυψε η διαφοροποίηση.

 48. Γιάννης Κουβάτσος said

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://twitter.com/nikosarantakos/status/1288129249640153089%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Etweet&ved=2ahUKEwir5v6Fq_LqAhWNposKHQfHBVEQglR6BAgEEBM&usg=AOvVaw3pTy3U-v9TJ1n6O6kmGh2l
  Μια χαρά είναι, Νικοκύρη. Πράξη αντίστασης στη γαυροκρατία. Μην του στοιχίσει τη θέση του φοβάμαι. ☺

 49. dryhammer said

  48. Τι κι αν φοράει τριφύλλι, όταν μας ταΐζει σανό…

 50. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  45 Η αίσθησή μου είναι πως στους νεότερους χρόνους οι αγελάδες ήταν εξαιρετικά ολιγάριθμες σε σχέση με τα αιγοπρόβατα, μάλλον δεν υπήρχαν κοπάδια. Ίσως 2-3 ζωντανά ανά κάτοχο. Δεν ξέρω όμως σίγουρα, ψυχανέμισμα είναι.

 51. Pedis said

  # 49 – Για φαντάσου να αρχίσουν οι πολιτικοί να επιδεικνύουν το σήμα της αγαπημένης τους ΠΑΕ τι έχει να γίνει;

  Δεν θα πρόκειται μόνον για το (κοινό και συχνό στους δρόμους αγγλικό) κακόγουστο φαινόμενο του (κ)οπαδισμού με τη μπλούζα (και με τις επίσημες διαφημίσεις παρακαλώ) της ποδοσφαιρικής ομάδας του κάθε καυμένου αλλά για κάτι πολύ χειρότερο.

 52. Αγγελος said

  Όπως λέει ο Κίττο στο κλασικό του The Greeks, in Homer the heroes eat an ox every two or three hundred verses, and to eat fish is a token of extreme destitution; in Classical Times fish was a luxury, and meat was almost unknown.

 53. sarant said

  50 Nομίζω ναι.

 54. dryhammer said

  51. Πόσοι έχουν σκάσει μύτη με διάφορα κασκόλ παραμονές εκλογών;

 55. ΓιώργοςΜ said

  50 Στο χωριό, όταν ήμουν μικρός, γελάδια είχαν ένας-δύο, κι αυτά ήταν λίγα. Πρόβατα από δυο τρία είχαν όλοι, οι τσοπάνηδες αρκετές εκατοντάδες.
  Μετά το ΒΠΠ, οι παππούδες μου είχαν δύο αγελάδες, και ήταν από τους λίγους στο χωριό (πρέπει να δόθηκαν ως οικονομική βοήθεια δάνεια από την Αγροτική τράπεζα, θα ρωτήσω). Ολλανδέζες, τεράστιες σε σύγκριση με τις ντόπιες, ίσως διπλάσιες. Η μάνα μου πο τις βοσκούσε τις θυμάται πάντα πεινασμένες, δεν υπήρχαν αρκετά βοσκοτόπια προσβάσιμες για τέτοια ζώα.

 56. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  55 Την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ, η ανάπτυξη του κλάδου ήρθε μετά τον ΒΠΠ. Κουζινικώς μιλώντας, το ψήσιμο του βόειου κρέατος δεν ήταν ποτέ το φόρτε μας, όπως πχ των ηπανών ή των Αργεντίνων. Γουρούνι τα Χριστούγεννα, αρνοκάτσικα το Πάσχα.
  Ακόμα θυμάμαι εκείνο το ψητό βοδινό (tagliata di bue το λένε ιταλικά) που είχα πρωτοφάει στο Ντίσελντορφ σε αργεντίνικο μαγαζί. Σαν τη γροθιά μου σε όγκο και σχήμα, με το αίμα του μέσα, κοβόταν με το μαχαίρι σαν ζελέ και έλιωνε στο στόμα. Καλά, βγάζω το σκασμό 🙂

 57. Χαρούλα said

  Το λύσαμε με τις επιστολές, ή να τηλεφωνήσουμε στον αρμόδιο ειδικό, αρχηγό κόμματος;😊

  Μπογάζι λέγεται και ο Βόσπορος. Ίσως γιατί είναι στενά και του …Βοσπόρου. Εμείς έδω πάνω, μπογάζι λέμε και τον διαπεραστικό ψυχρό άνεμο, που νοιωθεις σε κάποια σημεία. πχ Πρόσεχε εχει ένα μπογάζ´ εκεί! ή έπιασε μπογάζ´.

  Το Τσανάκκαλε/Δαρδανέλλια(Ελλήσποντος) από την τσανάκα(πήλινο) εντάξει. Γιατί όμως η μάχη της Καλλίπολης λεγεται επίσης μάχη του Τσανάκκαλε; Κοινή λέξη μόνο, ή απλά κοινή περιοχή;

 58. gpoint said

  Πολύ ενδιαφέρον άρθρο…

  Τότε αρνιά και μοσχάρια, σήμερα μερσεντέ και φιατάκια !

 59. Triant said

  Καλημέρα.

  Εγώ εξακολουθώ να μην προτιμάω το ελληνικό μοσχάρι. Έχω την πεποίθηση πως δεν έχουμε ούτε παράδοση ούτε τα βοσκοτόπια που έχουν οι βόρειοι. Αρνάκι, κατσίκι, γουρούνι, ναι! Ιδίως στις Κυκλάδες!

  Κιντ δες το χτεσινό.

 60. 57 Το Τσανακκαλέ είναι πόλη https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale και η αντίστοιχη επαρχία https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87anakkale_Province
  Δαρδανέλλια είναι τα στενά, ή Ελλήσποντος. Καλλίπολη ή Γκελίμπολου είναι πόλη στην αλλη ακρη του Ελλήσποντου, απέναντι από τη Λάμψακο https://en.wikipedia.org/wiki/Gelibolu#/media/File:Dardanelles_map2.png και συνεκδοχικά όλη η χερσόνησος.

 61. Γιάννης Ιατρού said

  Χαιρετώ,

  Πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο, από πολλές πλευρές 🙄 άρθρο. Θα επανέλθω εργότερα για επιμέρους σχολιασμό.

  Εκτός από τις πληροφορίες που μας μεταφέρει και το όλο πολύ χρήσιμο ιστορικό περιεχόμενο του Βακαλόπουλου, η συνοπτική μεν αλλά ιδιαίτερα πετυχημένη αναφορά του με την περιγραφή της «Φήμης» (απόσπασμα από την Αινειάδα του Βιργιλίου, βιβλ. IV, 174ff) με έκανε να χαμογελάσω.🤗😉👍

  Όποιος ενδιαφέρεται, το κείμενο του ιστότοπου που αναφέρει ο Νίκος (αλλά εμπλουτισμένο με τις παραπομπές του Βακαλόπουλου κλπ.) καθώς και το αυθεντικό (σκαναρισμένο, στο τέλος) από τις «Επιστημονικές Επετηρίδες Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης» τόμ. ΣΤ’, Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 209-229, θα το βρεί
  εδώ, όλα μαζί σε ένα πιντιέφι, προσφορά του υπογείου.

 62. Εκνευρισμός και εκφοβισμός του αντιπάλου με φραστική επίθεση που περιλαμβάνει κάθε λογής (υβριστικά και ψαρωτικά) μαργαριτάρια και το trash talk.
  Γνωστός για τις επιδόσεις του και ο κορυφαίος MJ και αξέχαστο το coup de boule του Ματεράτσι.

 63. Προσπάθεια εκφοβισμού του αντιπάλου με ανυπόστατους (φέικ) ισχυρισμούς περιείχαν και οι στιχομυθίες του αλυσοδεμένου Πράκτωρ Σμαρτ (Get Smart) που συνήθως ακολουθούσαν το κλισέ

  Smart: At the moment, seven Coast Guard cutters are converging on us. Would you believe it?
  Mr Big: I find that hard to believe.
  Smart: Hmmm . . . Would you believe six?
  Mr Big: I don’t think so.
  Smart: How about two cops in a rowboat

 64. Βέβαια, κι ο Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί αποδέκτης φέικ νιους (αν και ασύγκριτα μικρότερης έκτασης) για παραπλάνηση, όταν ο Δράμαλης, με το στράτευμά του χωρίς εφόδια, προσπάθησε να πείσει πως επρόκειτο να συνεχίσει την επέλασή του, αντί να υποχωρήσει. Έπεισε μερικούς.

 65. […] Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό. Το βλέπουμε και στην εποχή μας, όπου, παρ’ όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας (ή ίσως: χάρη στις δυνατότητες της τεχνολογίας) ο κορμοράνος του Περσικού κόλπου έπεισε χιλιάδες ανθρώπους, για να περιοριστώ σε ένα παράδειγμα. Τα ίδια ίσχυαν και σε προηγούμενες… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2020/07/29/1821-14/ […]

 66. aerosol said

  Και λίγα του είπε! Δεν ανάφερε καν τα διαστημόπλοια με τους Ελ που είχαν ξεχυθεί από τον Σείριο.

 67. BLOG_OTI_NANAI said

 68. Γρηγόρης Αντωνόπουλος said

  Είναι αλήθεια ότι η διασπορά ψεύτικων πληροφοριών εντάσσεται στην στρατηγική του πολέμου. Αναφορές όμως σε φέικ νιούζ από τα ΜΜΕ της εποχής καταγράφονται εκτεταμένα στο εξαιρετικό πεντάτομο έργο του Κυριάκου Σιμόπουλου «ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 » 1821-1829 .

 69. sarant said

  68 Το σχόλιό σας είχε κρατηθεί, συγγνωμη

  61 Α γεια σου

  56 Ίσως γι’ αυτό και δεν έχουμε συνηθίσει να τρώμε το μοσχαρίσιο κρέας rare όπως οι ξένοι.

 70. 66 Ποιά διαστημόπλοια, σοβαρά μιλάμε? Ούτε καν τους ΝΑΤΟικούς μας συμμάχους δεν του ανέφερε.

 71. 69 τέλος

  Εμείς το φτιάχναμε rarely.

 72. ΣΠ said

  Μια περίπτωση παραπλάνησης του εχθρού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Operation Mincemeat, η οποία περιγράφεται στο βιβλίο The Man Who Never Was, που έγινε και ταινία.

 73. 72 Και η σοβιετική maskirovka, μασκάρεμα σα να λέμε.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_military_deception

 74. 69, 71
  My well-done steak is medium-well, a happy medium between medium and well done.

 75. Με πολεμική παραπλάνηση, γέλασα πολύ χτες μ’ αυτό:

 76. geobartz said

  Τα Φέικ-Νιους στην Ελλάδα ήρθαν επί Σύριζα, κι ας Σκάει όποιος γουστάρει, δάσκαλος ή μη: Πιο μπροστά τα λέγαμε προπαγάνδα, που επί ΣυριζΑνελέητης προώθησε ο εξειδικευμένος στα γκαιμπελικά υπουργός-Ιερέας!
  Τόχω πει και άλλη φορά ότι η πιο …ανίκητη προπαγάνδα δεν είναι το ψέμα αλλά η μισή αλήθεια. Ανειδίκευτος στα ΧιτλεροΣταλινικά ο καημένος ο Γέρος του Μωριά, χρησιμοποιεί σχέτο-νέτο το ψέμα, οπότε τον πιάσαμε στα πράσα ακόμα και οι ανιστόρητοι.
  Όταν στις 16.6.1913 οι Βούλγαροι (εν οις και οι Βουλγαρο-Σκοπιανοί) επιτέθηκαν απροειδοποίητα εναντίον Ελλήνων και Σέρβων, επί 24 και πλέον ώρες ο «Ιερέας» αυτών διέδιδε στις ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι οι Έλληνες ήταν αυτοί που επιτέθηκαν! Και τότε ήταν που αμόλησαν τις «Μακεδονικές Λεγεώνες», τους γνωστούς κομιτατζήδες, να κατασφάζουν παν έμψυχον (μη εξαιρουμένων των βοοειδών και των προβατοειδών).
  Μια και ήρθαμε στις …ιερές αγελάδες, να πω ότι μεταπολεμικά το βόειον κρέας ήταν δυσεύρητο. Και νομίζω ότι αν πήγαινες τότε σε κρεοπωλείο κα ζητούσες μισή οκά μοσχάρι, ο κασάπης θα γελούσε. Ήταν σαν να ζητούσες σήμερα κρέας …ταράνδου. Θυμάμαι που μια φορά ρώτησα τον πατέρα μου αν …τρώγεται το μοσχάρι.
  Τα βοοειδή χρησιμοποιούνταν κυρίως ως ζώα εργασίας. Τα …τυχερά που δεν προλάβαιναν να ψοφήσουν, τα έσφαζαν! Και έτσι κάπου-κάπου υπήρχε κιμάς αγελαδινός, που αγοράζαμε για αρρώστους κλπ.
  Αντίθετα, υπήρχαν αρκετές ποσότητες κρέατος προβατοειδών: Όπως ξέρουν οι εξ ημών …Βλάχοι από την εποχή του Ομήρου, τα μισά αρνιά της ετήσιας γέννας (όλα τα αρσενικά) σφάζονται.

 77. sarant said

  74 🙂

 78. Παραπλάνηση του εχθρού με φέικ νιουζ συνιστά και ο Σουν Τζου στο τελευταίο κεφάλαιο της Τέχνης του Πολέμου, αφιερωμένο στους κατασκόπους:

  «21. The enemy’s spies who have come to spy on us
  must be sought out, tempted with bribes, led away and
  comfortably housed. Thus they will become converted
  spies and available for our service.

  22. It is through the information brought by the
  converted spy that we are able to acquire and employ local
  and inward spies.

  23. It is owing to his information, again, that we can
  cause the doomed spy to carry false tidings to the
  enemy»

 79. BLOG_OTI_NANAI said

  Ο Κολοκοτρώνης υπαγόρευε διαταγές και επιστολές στον Θεόδωρο Ρηγόπουλο που τον είχε γραμματικό. Προφανώς, για να μπορούν να αποδειχθούν πράγματα, κρατούσαν αντίγραφα.

 80. 56,
  Πρέπει να ήταν φιλέ μινιόν, το οποίο πράγματι είναι ακριβώς όπως περιγράφεται στο σχόλιο.

 81. 75,
  😀

  Οι Έλληνες θα είχαν χρησιμοποιήσει το ιππικό, με ξύλινα άλογα – λόγω πείρας.

 82. BLOG_OTI_NANAI said

  79:

 83. Πουλ-πουλ said

  Πως προτιμάτε το κρέας;

  Ένας φίλος μετά από ένα ταξίδι στην Πόλη και το Παρίσι, ψώνισε ταινία,το σκουλήκι. Ακολουθεί ο διάλογος με τον εντερολόγο:

  -Μήπως είχες πάει ιταξίδι τελευταία;
  -Ναι ρε γαμώτο στην Κωνσταντινούπολη, εκεί φαίνεται τη ψώνισα.
  – Άλλο, άλλο. Πουθενά αλλού πήγες;
  – Στο Παρίσι.
  -Έφαγες κρέας με το αίμα του;
  -Ναι.
  -Το βρήκαμε.

 84. 80 Όντως. Διαβάζοντας το λυγξ σου είδα και θυμήθηκα την ισπανική ονομασία solomillo.

 85. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Αν μας άκουγε κανένας πρωτοετής Εύελπις να κάνουμε αυτήν την συζήτηση υπ’ αυτό το πρίσμα, θα χαμογελούσε κάτω από τα μουστάκια του. Πόλεμος χωρίς παράλληλο Ψυχολογικό Πόλεμο (θα δίσταζα να τα χαρακτηρίσω φέηκ νιούς..) ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ! Και σ’ αυτόν, ο Θοδωράκης Κολοκοτρώνης, ο Αρχιστρτηγος του Γένους μας, φαίνεται πως τα πήγαινε εξίσου καλά..

 86. dryhammer said

  85. Ακριβώς! Από το κείμενο μέχρι την ημερομηνία ακόμα [α’ έτει της ελευθερίας] φαίνεται πως και πόσο λογάριαζε τις επιπτώσεις στο ηθικό και των δυο πλευρών.

 87. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @4β. Σπουδαία η παρατήρησή σου, Γιάννη!
  @82. Μπράβο σου, BLOG_OTI_NANAI

 88. dryhammer said

  86 (συνέχεια – αφού βιάζομαι να το στείλω, λες κι έχω χρονοχρέωση).

  Η ημερομηνία δεν θα θύμιζε στους Τούρκους την Εγίρα, που άρχιζαν να μετρούν από τότε – τόσο οριστικό!

 89. 83 Καλού-κακού να το πούμε στους τουρκοφάγους μας, να προσέχουν τη δίαιτά τους όταν πάρουμε την Πόλη.

 90. BLOG_OTI_NANAI said

  87: Να’ σαι καλά Γιώργο 🙂

 91. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  ..και επειδή το βλέμμα ουκ ολίγων χαμουτζήδων δεν ξεπερνάει την Μελούνα 🙂 , ας παραδειγματιστούν από τον Αρχηγό: «Το Σαλονίκι ελευθερώθη» στην καρδιά του, έναν αιώνα πριν να γίνει στρατιωτικοπολιτική πραγματικότητα (προς μεγάλην λύπην των Θεοδωρίδη, Κωστόπουλου, Βοσκόπουλου, Λιθοξόου και Σία)

 92. Χαρούλα said

  #60 Δύτη σ´ευχαριστώ πολύ και ντρέπομαι για την τεμπελιά μου… θα έπρεπε να τα είχα ψάξει μόνη και να μην σε κουράζω!😔 Νάσαι καλά να μας βοηθάς!

 93. sarant said

  82 Αυτό το ημερολόγιο αναρωτιέμαι αν υπάρχει πουθενά

 94. dryhammer said

  93. Βρήκα αυτό
  https://palaio-biblio.gr/manufacturer/ueodvros-rhgopoylos/katastima/istoria/apomnimonevmata/results,1-100.html?type=rss

 95. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>κάμετε σεήρι
  Επήλωσές* με στη φωθιά
  κι εδά σύρνεσ΄ οπίσω
  και κάνεις το σεήρι μου
  να δεις πώς θα κεντίσω**

  *μ΄έσπρωξες
  ** θα κατακαώ

  >>Χουρσίτ Πασάς
  Τανία :Ο χαμένος θησαυρός του Χουρσίτ Πασά Σταύρος Τσιώλης / Αργύρης Μπακιρτζής

 96. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>κριάς
  γιαγιάς μου γλώσσα! Κριάς το έλεγε.

 97. Nestanaios said

  95.
  Τον ανάγκασαν με δόλιο τρόπο να παραδώσει τον θησαυρό λίγο λίγο πριν την μεγάλη σφαγή. Όλοι οι οπλαρχηγοί πήραν και ίσως αυτός είναι ο λόγος της μετάβασής τους εκεί. Και ίσως αυτός είναι ο λόγος που συνέχισαν τον αγώνα.

 98. Γς said

  >Βλα­χομπογδανία;

  Βλα­χομπογδανία είσαι και φαίνεσαι!

  https://caktos.blogspot.com/2020/07/blog-post.html

 99. BLOG_OTI_NANAI said

  93: Πριν εκδοθούν τα απομνημονεύματα (σχ. 94) είχε κυκλοφορήσει μερικώς ή ολόκληρο, δεν ξέρω, στον Γ΄ τόμο μιας έκδοσης με τίτλο Ιστορικόν Αρχείον Θεοφανίδου. Σε βιβλιογραφικό σημείωμα του 1939 βλέπω ότι το ημερολόγιο του Ρηγόπουλου καταλαμβάνει 16 σελίδες μόνο. Στην έκδοση αυτή αναφέρεται πολύ συχνά ο Βακαλόπουλος. Την βρήκα και σε έναν κατάλογο παλαιοπωλείου:

  Φαντάζομαι η μεταγενέστερη έκδοση των απομνημονευμάτων με τις 353 σελίδες θα περιλαμβάνει επιπλέον υλικό εκτός του ημερολογίου. Εδώ μια καταχώρηση για τα απομνημονεύματα που βρήκα στην «Ψηφιοθήκη»:

 100. sarant said

  99 Χμ, μπράβο, κάπου θα υπάρχει.

  (Απλολογία στο κείμενο: απομνηματογράφος).

 101. Γιάννης Ιατρού said

  Καλά ρε παιδιά, γιατί δεν αναφέρει κανείς πως τέρμα τα fake για το 1821 κλπ. ; Αλλά ξέρω, την κρύβετε την είδηση από κακία 🙂 🙂

 102. sarant said

  101 Τι ακριβώς κάνει το ΕΚΠΑ;

 103. Γιάννης Ιατρού said

  102: Νίκο, εδώ https://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/PDF-files/anakoinwseis/genikes_anakoinwseis/2018/parousiasi_drasewn_1821.pdf
  τα λέει

 104. sarant said

  103 Ευχαριστώσε!

 105. Γιάννης Ιατρού said

  103/104: Το πρόγραμμα αυτό είναι από το 2018, επομένως είναι πιθανό να υπάρχουν αλλαγές σήμερα. Δεν το έψαξα περισσότερο, μιας κι όποιος ενδιαφέρεται απ΄αυτό ήδη σχηματίζει μια εικόνα για το που επικεντρώνεται το ΕΚΠΑ κλπ.

 106. Antigeist said

  Μια χαρά πλούσια βοσκοτόπια έχουμε στην Ελλάδα. Παράδοση στα γελαδοκοπάδια δεν έχουμε γιατί δεν χρειάστηκε να αναπτύξουμε. Υπάρχουν είδη βοοειδών που είναι εξαιρετικά προσαρμοσμένα στην μεσογειακή χλωρίδα μας. Ένα από αυτά δυστυχώς κινδυνεύει να εξαφανιστεί. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309174015300140

  Πολιτιστικοί κι όχι κλιματικοί ή περιβαλλοντικοί είναι οι λόγοι που δεν έχουμε γελαδοπαράδοση στην Ελλάδα. Είμαστε παραδοσιακά μια οικονομία συντήρησης και η εντατική εκτροφή βοοειδών ανθεί σε περιβάλλον πιο οικονομικά ανεπτυγμένο όπως η περιοχή του Ρήνου ή του Λεβάντε. Εμείς της απομονωμένης από μεγάλες αγορές ψωροελλαδίτσας σε ποιον θα πουλάγαμε τόσο πολύ προϊόν;

 107. Γιάννης Ιατρού said

  106: σιγά μην δώσουμε 36 ντόλαρς το αγοράσουμε το paper 🙂 🙂

 108. […] Τα φέικ νιουζ του 1821 […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: