Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια

Posted by sarant στο 21 Ιανουαρίου, 2021


Σήμερα έχουμε 21-1-21 -όχι συμμετρική ημερομηνία (για κάτι τέτοιο θα περιμένουμε τις 12-11-21 ή κάποια άλλη που θα μου πείτε εσείς) αλλά πάντως με επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το 21, που παραπέμπει και στο 1821, ιδίως αν το γράψουμε Εικοσιένα, που φέτος θα γιορταστούν τα 200 χρόνια του.

Σαν σήμερα πριν από 200 χρόνια δεν ξέρω τι έγινε, αν και ίσως βρίσκαμε κάτι αν ψάχναμε την αλληλογραφία των Φιλικών -πάντως δεν ειχε αρχίσει ούτε καν η επανάσταση στη Μολδοβλαχία (η οποία ξεκίνησε σε μιαν άλλη ημερομηνία με επαναλαμβανόμενο μοτίβο, στις 21-02-1821).

Ξέρουμε όμως τι συνέβη στις 21.1.1921, και αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα. Ή μάλλον, στο σημερινό άρθρο θα δούμε τι έγραφαν οι εφημερίδες στις 21.1.1921. Βέβαια, αφού οι εφημερίδες περιέχουν κατά τεκμήριο χτεσινά γεγονότα, θα δούμε γεγονότα της 20ής Ιανουαρίου 1921. Το μόνο αξιοπρόσεκτο γεγονός που συνέβη στον ελλαδικό χώρο στις 21.1.1921 δεν θα το μάθουμε από τις εφημερίδες της ημέρας, διότι το γράφουν οι εφημερίδες της 22ας Ιανουαρίου. Αλλά στο άρθρο μας θα εστιάσουμε κυρίως σε σχόλια και σε ατμόσφαιρα, όσο μπορούμε.

Ας πούμε ότι βρήκαμε σε ένα συρτάρι παλιά φύλλα εφημερίδας και τα περιεργαζόμαστε. Στην πραγματική ζωή βέβαια, οι εφημερίδες σε συρτάρια θα είναι μερικών δεκαετιών -το πολύ πενηντάχρονες ή εξηντάχρονες, και βέβαια οι σελίδες θα έχουν κιτρινίσει και θα σχίζονται εύκολα. Αλλά στα ηλεσυρτάρια οι εφημερίδες διατηρούνται περισσότερο.

Διάλεξα λοιπόν τρεις εφημερίδες της 21ης Ιανουαρίου 1921, πριν από 100 ακριβώς χρόνια και θα παρουσιάσω σήμερα μερικά αποσπάσματα. Κι ας μη μου πει κανείς ότι δεν είναι «πριν από 100 ακριβώς χρόνια» φέρνοντας ως επιχείρημα ότι μεσολάβησε η αλλαγή του ημερολογίου το 1923, διότι έτσι δεν θα βγάλουμε άκρη. Ή θα αρνηθούμε σε κάποιον που γεννήθηκε στις 21.1.1921 το δικαίωμα να σβήσει 100 κεράκια σήμερα και θα του πούμε να περιμένει 13 μέρες;

Για να διατηρήσω το πνεύμα της εποχής, μονοτονίζω μεν αλλά κρατάω την ορθογραφία.

H 21η Ιανουαρίου 1921 κατά σύμπτωση ήταν επίσης Πέμπτη, όπως και σήμερα. Στις 21 Ιανουαρίου 1921 η Ελλάδα είχε κυβέρνηση Δημητρίου Ραλλη ύστερα από τη νίκη της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης στις (μοιραίες για κάποιους) εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 και τη συντριπτική ήττα (σε έδρες τουλάχιστον) του Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων. Μετά το δημοψήφισμα του Νοεμβρίου είχε επιστρέψει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Συνεχιζόταν η Μικρασιατική εκστρατεία, ενώ επρόκειτο να διεξαχθεί διασυμμαχική διάσκεψη στο Λονδίνο, και το φλέγον ερώτημα ήταν ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη διάσκεψη: ο πρωθυπουργός Δ. Ράλλης ή ο υπουργός Στρατιωτικών Δημ. Γούναρης;

Πολλοί σύμμαχοι επιθυμούσαν να εκπροσωπήσει την Ελλάδα ο Ελ. Βενιζέλος. Ακριβώς σε αυτό το θέμα είναι αφιερωμένο το κύριο άρθρο της Καθημερινής στις 21.1.1921, με τίτλο «Περί ονομάτων». Ένα απόσπασμα:

Οι εν Ελλάδι βενιζελικοί και οι εν Ευρώπη φιλότουρκοι, δι’ ίδιον εκάτεροι λόγον, μας πληροφορούν ότι δεν θα σωθώμεν, ειμή μόνον αν εμπιστευθώμεν την σωτηρίαν μας εις τον κ. Ε. Βενιζέλον. Ούτω, κατόπιν άλλων τινών συναδέλφων του, και ο αρθρογράφος ήδη του παρισινού «Χρόνου» μάς πληροφορεί:

Ελαχίστου κύρους θ’ απολαύη εν τη διασκέψει του Λονδίνου αντιπρόσωπος της Ελλάδος, ο οποίος δεν θα ονομάζεται Βενιζέλος.

Λυπούμεθα. Αλλ’ είμεθα, οι Έλληνες, ηναγκασμένοι να δηλώσωμεν και προς τους εν Ελλάδι βενιζελικούς και προς τους εν Ευρώπη εραστάς του ονόματος «Βενιζέλος», ότι είναι απολύτως αδύνατον ν’ αντιπροσωπευθή η Ελλάς υπό του κ. Ε. Βενιζέλου. Και υπάρχουν προς τούτο αποχρώντες λόγοι:

Λόγος πρώτος: ότι ο αναθέτων εις τον κ. Βενιζέλον οιανδήποτε εκ μέρους της Ελλάδος εντολήν θα παρέβαινεν ο ίδιος την εντολήν του Λαού, ήτις, δοθείσα την 1ην παρελθόντος Νοεμβρίου και επεξηγηθείσα πριν και ύστερον, ήτο κυρίως και πρωτίστως εντολή εκκρουστική του κ. Βενιζέλου, ως τυράννου, ως ασπλάγχνου έναντι του λαού, ως περιφρονητού των δικαιωμάτων του.

Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας, σε παραπολιτικό σχόλιο εκφράζεται επίσης καθαρά η αδιάλλακτη στάση κατά των ηττημένων αντιπάλων, αλλά και η πόλωση που είχε προκαλέσει η (ημιδικτατορική, για να πούμε την αλήθεια) διακυβέρνηση της χώρας από τον Βενιζέλο:

«Οι φιλελεύθεροι ούτε τρέφουν, ούτε εκαλλιέργησαν ποτέ το μίσος κατά των αντιπάλων των» -λέγει η πρωινή γείτων της Λέσχης των Φιλελευθέρων. Ποτέ! Τουναντίον τους περιέβαλον πάντοτε διά πατρικής στοργής. Εξώρισαν τον κ. Γούναρην, έσυραν εις ειδικόν δικαστήριον τον κ. Σκουλούδην, τον κ. Ράλλην, τον κ. Σ. Δραγούμην, τους τριάκοντα άλλους πολιτικούς. Εφυλάκισαν ολόκληρον το Συμβούλιον της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως, εφόνευσαν τον Ίωνα Δραγούμην, εφυλάκισαν, εξώρισαν, κατεδίωξαν, κατέστρεψαν και ετουφέκισαν περί τους 150 χιλιάδας αντιβενιζελικών πολιτών. Αλλά, παρ’ όλα ταύτα, δεν εμίσησαν οι φιλελεύθεροι τους αντιπάλους των. Αν τους εμίσουν…»

Σε μια μικρή αγγελία της τελευταίας σελίδας διαβάζουμε ότι Ζητείται πεπειραμένος placier γνωρίζων καλώς τας αγοράς Αθηνών και Πειραιώς. Δεν τον είχα ξαναδεί λατινογραμμένο τον πλασιέ, πιο επίσημος είναι έτσι.

Πάμε τώρα σε μια βενιζελική εφημερίδα, την «Πατρίδα», που είχε διευθυντή και εκδότη τον Δημ. Λαμπράκη, ο οποίος σε λίγους μήνες επρόκειτο να ιδρύσει το Ελεύθερον Βήμα βάζοντας τον θεμέλιο λίθο μιας κραταιάς δυναστείας.

Το κύριο άρθρο της Πατρίδος έχει τίτλο «Αερολογία, ύβρεις, δημαγωγία». Η αρχή του:

Πολλή αερολογία και ουσία μηδέν. Έτσι μόνον δυνάμεθα να συνοψίσωμεν ειλικρινώς το συμπέρασμά μας από τη χθεσινήν συνεδρίασιν της Γ’ Εθνικής Συνελεύσεως των Ελλήνων. Ο Βενιζέλος δεν φαίνεται ότι είχεν απολύτως άδικον, οταν απέκρουε την γνώμην περί προκηρύξεως εκλογών διά Συντακτικήν Συνέλευσιν, ίνα μη ανοίξη τους ασκούς του Αιόλου. Οι ασκοί του Αιόλου ελύθησαν ήδη μέσα εις την αίθουσαν της Βουλής, όχι φυσικά -τουλάχιστον όχι μέχρι της ώρας- υπό την δραματικήν σημασίαν της φράσεως, αλλ’ υπό την άλλην της, την κοινήν, την συνήθως υπό του λαϊκού θυμοσοφικού πνεύματος μεταφραζομένην εις αέρος καβούρδισμα.

Βλέπουμε ότι ο συντάκτης της Πατρίδος δεν είχε διαβάσει τον κ. Μπαμπινιώτη, που λέει ότι είναι λάθος η έκφραση «ασκοί του Αιόλου» στον πληθυντικό διότι έναν ασκό είχε ο Αίολος. Ούτε ο Παπαδιαμάντης τον είχε διαβάσει, κι έτσι το έγραφε, ασκούς. Σε άλλο σημείο της πρώτης σελίδας, ένα παραπολιτικό σχόλιο φαίνεται εκ των υστέρων προφητικό:

Ω, πόσον θα εγελούσαμεν αν η εποχή ήταν για γέλια. Αλλά, δυστυχώς, ενώ εις την σκηνήν παίζεται φάρσα, μετά επιθεωρήσεως και οπερέττας μαζή, εις τα παρασκήνια ενεδρεύει η τραγωδία, έτοιμη να ενσκήψη.

Για λίγο πιο ζωντανή γλώσσα βάζω δυο παραγράφους από το χρονογράφημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου με τίτλο Φλόγες:

Όσοι γυρίζουν εις τα περιβόλια της Κολοκυθούς, των Σεπολιών και των Πατησίων, δεν πιστεύω να βλέπουν άνθη, αλλά κάτι άλλο βέβαια: Φλόγες. Αυτές βγάζει η γη. Φλόγες γαλανές, φλόγες κίτρινες, φλόγες άσπρες φέγγουν υπό φως, υπό βροχήν, υπό ομίχλην και μέσα εις τα σύννεφα και τα σκότη της ανθρωπίνης απαισιοδοξίας. Άσπρη λυχνία το ζαμπάκι. Φως σκοτεινόν, φως βυθισμένων ηλίων, φως όρθρων, φως σεμνής λησμοσυνης και εγκαρτερήσεως, ο μενεξές. Είσαι άνθρωπος και σκέπτεσαι ότι δεν έκαμες τίποτε σπουδαίον, απολύτως τίποτε, διά να βγουν, προς χάριν σου, τέτοια χρώματα, τέτοιες φλόγες! Και όμως βγήκαν. Και σου λέγουν:

— Κύτταξε λοιπόν. Στραβός είσαι; Πού τρέχεις; Τι κυνηγάς; Τον άλλον κόσμον; Πού είνε; Τι να τον κάμης; Αν δεν υπάρχη, γιατί να τον πλάσης; Αν υπάρχη, γιατί δεν τον αφίνεις αγνοημένον, όπως ο Επίκουρος; Έλα άφησε τα κυνήγια σου εις το άγνωστον και κύτταξε τα περιβόλια. Κύτταξέ μας. Σου λέμε πως είσαι πολύ καλά εδώ κάτω.

Δεν είναι δική μου αβλεψία το «άφησε» αμέσως μετά το «αφίνεις». Έτσι το έχει.

Αλλά δεν υπήρχαν μόνο βασιλικοί και βενιζελικοί το 1921. Υπήρχαν και κάτι λίγοι κομμουνιστές, ή έστω σοσιαλεργατικοί, οπότε βάζω και υλικό από τον Ριζοσπάστη της 21.1.1921. Ο Ριζοσπάστης ακόμα δεν είχε σφυροδρέπανο στην προμετωπίδα του και δεν ήταν ακόμα όργανο του ΣΕΚΕ, αλλά «Εφημερίς σοσιαλιστική υπό τον πολιτικόν έλεγχον του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος, με διευθυντή τον Γιάννη Πετσόπουλο. Βρισκόταν σε φάση μεταβατική και μέσα στο 1921 θα δήλωνε πιο ξεκάθαρα την κομμουνιστική του στράτευση. Επίσης, όπως θα δείτε, συντασσόταν σε καθαρεύουσα, έστω και κάπως απλούστερη από των άλλων («αστικών») εφημερίδων. Η μετάβαση της γλώσσας της εφημερίδας (ξέρω, χρωστάω άρθρο) προς τη δημοτική ήταν σταδιακή -ακόμα και το 1927-28 βρίσκει κανείς καθαρεύοντες τύπους στον Ριζοσπάστη.

Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει σε διάφορα άλλα θέματα την πρώτη του σελίδα. Δεν έχει κύριο άρθρο, αλλά είδηση με τίτλο: «Η τρομοκρατία εις την Γιουγκοσλαυίαν. Το πραξικόπημα της κυβερνήσεως Βέσνιτς κατά του Σερβικού Κομμουνιστικού Κόμματος», ενώ στη δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας διαβάζουμε:

Μέγα πένθος του κόμματός μας. Η επιβεβαίωσις της χθεσινής διαδόσεως διά την τραγικήν απώλειαν του Λιγδοπούλου

Χθεσινά τηλεγραφήματα εκ Κωνσταντινουπόλεως προς τινας εφημερίδας ανήγγειλαν την εξαφάνισιν του Έλληνος αντιπροσώπου εις την Τρίτην Διεθνή Δημοσθένη Λιγδοπούλου, αρχισυντάκτου του Εργ. Αγώνος και γνωστού αγωνιστού του Σοσιαλιστικού Εργατικού (Κομμουνιστικού) Κόμματος. Τα εν λόγω τηλεγραφήματα προσέθετον ότι ο γενναίος σύντροφός μας έπεσε θύμα Τουρκολαζών, φονευθείς μετ’ άλλων κομμουνιστών μετά των οποίων συνεταξείδευεν επιστρέφων εκ Ρωσίας εις την Ελλάδα.

Ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ο Πρωτεσίλαος του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, είχε βρει τον θάνατο τον Οκτώβριο του 1920, αλλά η υπόθεση άργησε πολύ να διαλευκανθεί και μετά να μεταδοθεί στην Ελλάδα. Ο Λιγδόπουλος, που αναλάμβανε συχνά τις διεθνείς επαφές του ΣΕΚΕ, είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 1920 για να πάει στη Μόσχα και να εκπροσωπήσει το ΣΕΚΕ στο 2ο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Δοκίμασε να πάει μέσω Αυστρίας αλλά δεν τα κατάφερε και τελικά έφτασε μέσω Τιφλίδας (!) με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ενώ το Συνέδριο είχε λήξει, αλλά έκανε τις απαραίτητες επαφές για την ένταξη του ΣΕΚΕ(ΚΚΕ) στην Κομμ. Διεθνή. Στην επιστροφή, επιβιβάστηκε στην Οδησσό μαζί με άλλους κομμουνιστές σε ένα μηχανοκίνητο πλοίο που θα τους πήγαινε στη Βάρνα. Στο δρόμο, το πλοίο πήρε άλλη πορεία και ο καπετάνιος με το πλήρωμα δολοφόνησαν και λήστεψαν τους επιβάτες. Μαζί με τον Λιγδόπουλο βρήκαν τον θάνατο ο Ρώσος Όικιν και ο Ωρίων Αλεξάκης, Έλληνας κομμουνιστής από τη Μπαλακλάβα της Κριμαίας.

Πριν από μερικούς μήνες, η Σύγχρονη Εποχή έβγαλε ένα βιβλιαράκι αφιερωμένο στον Λιγδόπουλο, που αξίζει να το δείτε. 

Αλλά ας επιστρέψουμε στον Ριζοσπάστη της 21.1.1921. Αντιγράφω ένα σχόλιο.

ΕΙΝΕ ΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΩΝ

Αγών σφοδρός μεταξύ Γούναρη και Ράλλη, ποίος θα είναι ο αρχηγός της Ελληνικής αποστολής. Φρονεί, λέγει μία κυβερνητική εφημερίς, ο κ. Γούναρης, ότι τας εξηγήσεις και ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, τας οποίας ζητούν οι σύμμαχοι,επί της πολιτικής της σημερινής κυβερνήσεως, μόνον αυτός είναι εις θέσιν να τας παρέξη. Ο κ. Ράλλης, επίσης, φρονεί ότι και αυτός δύναται να τας παρέξη. Πρόκειται δηλαδή ποιος από τους δυο τους θα μπορέση εγκυρώτερον να εγγυηθή εις τους συμμάχους ότι η Ελλάς θα είναι δούλη και όργανον των συμφερόντων των εις την Ανατολήν. Εμείς φρονούμεν ότι και οι δύο των είναι εξ ίσου καλοί γι’ αυτή τη δουλειά. Τι έχουν να χάσουν; Εκείνο που δεν είναι ικανοί να κάμουν, ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, είναι να γλυτώσουν τον Ελληνικόν λαόν από τον ζυγόν των ξένων και να τον απαλλάξουν από τον διαρκή πόλεμον και από τας ατελευτήτους εκστρατείας. Να του αποδώσουν την ησυχίαν και την ειρήνην.

Και πάλι ορθογραφική πολυτυπία, «είνε» στον τίτλο και «είναι» στο σχόλιο. Σημειώστε και τον αναλογικό τύπο «να παρέξει» αντί για «παράσχει» που συνήθως λένε σήμερα.

Τελικά, η διαφωνία Ράλλη και Γούναρη για το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Διάσκεψη είχε αποτέλεσμα το ίδιο βράδυ να παραιτηθεί από πρωθυπουργός ο Δημ. Ράλλης. Λίγους μήνες αργότερα θα έφευγε και από τη ζωή. Ο Γούναρης ήταν ένας από τους Έξι.

 

 

Advertisement

122 Σχόλια προς “Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια”

 1. LandS said

  Δεν είναι κάθε συμμετρία κατοπτρική.

 2. Σημείωσε στα κιτάπια σου την 12η Φεβρουαρίου: 12/02/2021

 3. leonicos said

  Αράουτ

  στο 103 της χθες σου έγραψα:

  Τελικώς, μετά και από τις άλλες αναρτησεις, προκύπτει ότι έχει δίκιο.

  Δεν δέχομαι το κατά συνεκδοχή, δεν είναι αυτονόητο, αλλά έχει ςδίκιο με βάση όλα τα άλλα

  ΝΒ Όταν λέω ‘άλλες αναρτήσεις’ εννοώ τους βυζαντινους συγγραφείς.

  Επομέως η άποψη που διστυπώνεται ατο 104 είναι απλώς λανθασμένη

 4. leonicos said

  Οπότε προτείνω ν’ αγοράσουμε μαζικά το Ζορμπαλίκι, για να υποχρεώσουμε τον κ. Νίκο να βγάλει νέα έκδοση

 5. leonicos said

  το δικαίωμα να σβήσει 100 κεράκια σήμερα και θα του πούμε να περιμένει 13 μέρες;

  ευτυχώς που γεννήθηκα μετά το 1923

  όχι όπως ο Τζι, που θα περιμένει 14 μέρες

  μια από μένα για τιμωρία

 6. Avonidas said

  Καλημέρα.

  Σήμερα έχουμε 21-1-21 -όχι συμμετρική ημερομηνία (για κάτι τέτοιο θα περιμένουμε τις 12-11-21 ή κάποια άλλη που θα μου πείτε εσείς)

  Είπα εγώ, στις 12-1-21, αλλά ποιος μ’ ακούει εμένα :-/

 7. leonicos said

  Δεν είναι δική μου αβλεψία το «άφησε» αμέσως μετά το «αφίνεις». Έτσι το έχει.

  Δεν είχαν μαργαριτοκυνηγούς τότε;

 8. LandS said

  Ρε να πάρει η ευχή. Σήμερα ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ έχει στην πρώτη σελίδα την αναγγελία για τον θάνατο του Μάκη Μαΐλη. Διάσημος επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ΚΕ για μεγάλη περίοδο.
  Από τους σημαντικότερους στυλοβάτες του Κόμματος σαράντα και βάλε χρόνια.

 9. leonicos said

  Και πάλι ορθογραφική πολυτυπία, «είνε» στον τίτλο και «είναι» στο σχόλιο.

  ένας πολύ παλιός δάσκαλός μου χρησιμοποιούσε το ‘είνε’ για τον πληθυντικό, αλλά με απέτρεψε να κάνω το ίδιο λέγοντάς μου ότι η διάκριση καταργήθηκε.

  Στο παράδειγμά σου όμως δεν ισχύει. Ίσως το ‘είναι’ του σχολίου να είναι αβλεψία.

 10. leonicos said

  Δοκίμασε να πάει μέσω Αυστρίας αλλά δεν τα κατάφερε και τελικά έφτασε μέσω Τιφλίδας

  Από Βιέννη στο Τμπιλισί είνα έξι ώρες με το αεροπλάνο απ’ ευθείας. Από πού πήγε σιδηροδρομικώς;

  Και από Τμπιλισί Μόσχα, δεν έχω πάει, αλλά δεν θα είναι τρεις;

 11. leonicos said

  Μιλάμε για Οδύσσεια

 12. sarant said

  Kαλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  9 Και ο Λαπαθιώτης αυτή τη διάκριση συνιστούσε

  8 Πράγματι…

  2 Ωχ, δίκιο έχεις, αυτή είναι πραγματικά συμμετρική.

 13. leonicos said

  Ο Δημοσθένης Λιγδόπουλος, ο Πρωτεσίλαος του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος,

  Γιατί Πρωτεσίλαος;

 14. Νέο Kid said

  Είνε κοτούλα; Ναιιι! Είνε κοτούλα; Ναιιι!

 15. leonicos said

  12

  Και ο Λαπαθιώτης αυτή τη διάκριση συνιστούσε

  χαίρμαι που σου τον θύμησα

 16. Νέο Kid said

  Δεν υπάρχουν «συμμετρικές» ημερομηνίες. Μόνο καρκινικές ή παλίνδρομες.

 17. Αγγελος said

  Διαβάζοντας ότι ο Λιγδόπουλος, που δεν τον είχα ξανακούσει, «έπεσε θύμα Τουρκολαζών» γυρίζοντας στην Ελλάδα, σκέφτηκα «καλά, μέσω Τουρκίας γύριζε, ενόσω κρατούσε ακόμη η μικρασιατική εκστρατεία;» Αλλά η αλήθεια, όπως τη διηγείται ο Νικοκύρης, είναι ακόμα πιο απίστευτη!

 18. Αγγελος said

  Λεώνικε (10), προφανώς θα πήρε καράβι από κάποιο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Πώς αλλιώς να φτάσει στη Γεωργία;

 19. sarant said

  13 Ο πρώτος νεκρός.

  17 Εξαλλου την εποχή εκείνη και η Κωνσταντινούπολη ήταν ουδέτερο έδαφος. Μάλιστα, οι πληροφορίες για το τι έγινε μέσω Κωνσταντινούπολης ήρθαν.

 20. Ανδρέας Τ said

  Μου έκανε εντύπωση ο χαρακτηρισμός των βενιζελικών ως φιλότουρκων από τη Καθημερινή.
  Ένα δεύτερο ο κόσμος χανόταν κι όλοι παίζανε.

 21. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Φέτος κάθε μήνας πλην Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου έχει μια συμμετρική ημερομηνία 12-x-21, x = 1,..,9, 11.

  Σήμερα θα μπορούσε να μπει το άρθρο για τον αριθμό 21. Άλλες πιθανές ημερομηνίες είναι 21-2-21, 21-11-21 και 21-12-21.

 22. Νέο Kid said

  21. Σταύρο, μ αυτήν την οπτική της «συμμετρίας» ,όλες οι 21 του μηνός μέσα στο 2021 είναι «συμμετρικές»…
  Τι διαφορά έχει ας πούμε η 21-2-21 από την 21-3-21 ή την 21-4-21 ή την 21-11-21 ; Όλες έχουν άξονα /κέντρο συμμετρίας .
  Γι αυτό λέω ότι δεν έχει πολύ νόημα να μιλάμε για «συμμετρία» αλλά μόνο για «καρκινισμό» που είναι πιο σπάνιος.

 23. LandS said

  12
  Και το 21/2/21 είναι πραγματική συμμετρία. Το 21 μεταφέρεται σε ίση απόσταση από το 2 (ο άξονας). Η κάθετος (ή η παύλα) έχει και ανακλαστική και συμμετρία μεταφοράς (έτσι το λένε το translational symmetry;) .
  Το 12/02/2021 παρουσιάζει ανακλαστική συμμετρία με άξονα τη δεύτερη κάθετο αν αγνοήσουμε την ύπαρξη της πρώτης κάθετου. Η πρώτη κάθετος παρουσιάζει ανακλαστική συμμετρία (και μεταφοράς) με άξονα την νοητή γραμμή ανάμεσα στο 0 και στο 2, τα οποία όμως πρέπει να τα πετάξουμε στη θάλασσα. Σίγουρα, άμα μου φύγει ο πονοκέφαλος που μου προκάλεσαν όλα αυτά, θα δω αν παρουσιάζει κάποια συμμετρία το σχήμα /02/, αλλά όλα αυτά δεν μου φαίνονται για πραγματική/καθαρή συμμετρία του 12/02/2021.
  Το 12/1/21 του #6 είναι πούρα, αναμφισβήτητη ανακλαστική συμμετρία γύρω από τον άσσο και έπρεπε να είχε σημειωθεί με όλα τα εύσημα όταν το είχε επισημάνει ο Avonidas.

 24. sarant said

  21 Ωχ. Θα μπορούσε, ίσως μάλιστα και θα έπρεπε. Διότι, παρόλο που η δική μου σκέψη ήταν να μπει στις 21-11-21, βλέπω τώρα πως πέφτει Κυριακή. Κυριακή πέφτει και η 21-2-21 αλλά μάλλον αυτήν θα προτιμήσω. Αφενός για να μην ξεχάσω και αφετέρου διότι και του χρόνου θα έχουμε 22-2-22, μετά 23-3-23, 24-4-24, 25-5-25 κτλ (να είμαστε και μελλοντοστρεφείς).

 25. Χαρούλα said

  Στον Ριζοσπάστη γράφει ακόμη, πως αποφασίστηκε η αναβολή λογω πένθους οι ερτασμοι δύο χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Ποιό ιδρύθηκε το 1919; Το ΣΕΚΕ το 1918

 26. Χαρούλα said

  #25 διόρθωση
  των εορτασμών

 27. sarant said

  25 Η ίδρυση έγινε Νοέμβριο του 1918 άρα τα δυο χρόνια τον Νοε. 1920. Ο εορτασμός άργησε λίγο.

 28. LandS said

  22
  Έτσι είναι. Και η προτίμηση του Νικοκύρη να θεωρεί «πραγματική» μόνο την ανακλαστική αυτό δείχνει. Είναι λιγότερο συχνή από άλλα είδη συμμετρίας.
  Αλλά μια συμμετρία είναι πάντα αξιοσημείωτη έστω και αν είναι συχνή.

 29. Παναγιώτης Κ. said

  Η καθαρεύουσα αυτή είναι απολύτως βατή και σε πνεύμα δημοτικής. Δεν έχω πρόχειρο κάποιο κείμενο δημοτικής σε πνεύμα καθαρεύουσας. Υπάρχουν ως γνωστόν και τέτοια.

 30. Και μία γνήσια κατερχόμενη: 4.3.21 🙂

 31. Pedis said

  Ή θα αρνηθούμε σε κάποιον που γεννήθηκε στις 21.1.1921 το δικαίωμα να σβήσει 100 κεράκια σήμερα και θα του πούμε να περιμένει 13 μέρες;

  Μα αυτό σημαίνει σφάλμα περίπου ίσο με κείνο της αλλαγής χιλιετίας το 2000 αντί για το 2001!
  Οου μάι γκαντ!

 32. Pedis said

  Συμβάσεις …

  In the United States, dates are traditionally written in the «month-day-year» order, with neither increasing nor decreasing order of significance. This order is used in both the traditional all-numeric date (e.g., «1/21/16» or «01/21/2016») and the expanded form (e.g., «January 21, 2016″—usually spoken with the year as a cardinal number and the day as an ordinal number, e.g., «January twenty-first, twenty sixteen»), with the historical rationale that the year was often of lesser importance. …

  https://en.wikipedia.org/wiki/Date_and_time_notation_in_the_United_States

 33. @ 29 Παναγιώτης Κ.

  >> Η καθαρεύουσα αυτή είναι απολύτως βατή και σε πνεύμα δημοτικής.

  Είναι μια γενική ιδέα ή κριτική σε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο; (Το λέω, επειδή η καθαρεύουσα έχει δύσκολη – δύσχρηστη γραμματική).

 34. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  Η 21/1/21 είναι γνήσια απερχόμενη.😁

 35. Φοβερή -κι απίστευτη- η ιστορία του Λιγδόπουλου…

 36. sarant said

  35 Κι απ ό,τι βλέπω δεν είναι ευρύτερα γνωστή.

 37. ΣΠ said

  22
  Κιντ, το ίδιο λέμε με την διαφορά ότι εγώ λέω για τις 12 κάθε μήνα (πλην Οκτ, και Δεκ.). Η καρκινική διάταξη των ψηφίων στην ημερομηνία έχει άξονα συμμετρίας.

 38. ΣΠ said

  Κι ας μη μου πει κανείς ότι δεν είναι «πριν από 100 ακριβώς χρόνια» φέρνοντας ως επιχείρημα ότι μεσολάβησε η αλλαγή του ημερολογίου το 1923

  Όχι, βέβαια. Τα έτη δεν έχουν σταθερό αριθμό ημερών. Άλλα έχουν 365 ημέρες, άλλα 366 ημέρες και ένα, το 1923, είχε 352 ημέρες.

 39. sarant said

  38 Ωραία διατύπωση

 40. ΚΩΣΤΑΣ said

  Εξαιρετικό για μένα το σημερινό επειδή αναφέρεται σε ιστορικά θέματα των τελευταίων 100 ετών, στα οποία ελαφρώς έχω εντρυφήσει. Όλως παραδόξως 😉 τον Λίγδόπουλο τον ξέρω μέσω Μπεναρόγια, συνιδρυτή του ΣΕΚΕ.

  Επί του σημερινού – και κάπως αυθαίρετα – να πω ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος (μη μπερδευτούμε, 😜 γι΄αυτό βάζω ολόκληρο το μικρό όνομα) υπήρξε ο οξυδερκέστερος Έλληνας πολιτικός των τελευταίων 100 χρόνων. Τον ακολουθούν ο Κων. Καραμανλής και ο Ι. Μεταξάς. Αν χρειαστεί, θα επανέλθω επ’ αυτού.

 41. Εδώ λεπτομέρειες για το τέλος του Λιγδόπουλου: http://kokkinosfakelos.blogspot.com/2011/10/blog-post_8132.html

  Πέρα από την ανακοίνωση της ΚΕ του Κόμματος, ο Γραμματέας της Ν. Δημητράτος έδωσε στον Τύπο μια ολοκληρωμένη αφήγηση με τις λεπτομέρειες που συνθέτουν το θέμα:

  «Η Κεντρική Επιτροπή – είπε – από του παρελθόντος Νοεμβρίου ήρχισε ν’ ανησυχή ζωηρώς περί της τύχης του συντρόφου Λιγδόπουλου από τον οποίον δεν είχε καμμίαν είδησιν από της αφίξεώς του εις Ρωσίαν. Υπελογίζαμεν ότι ο σύντροφος Λιγδόπουλος θα έπρεπε περί τα τέλη Οκτωβρίου ή το πολύ τας αρχάς Νοεμβρίου να είχε επιστρέψη εις την Ελλάδα. Επλησίαζεν όμως να λήξη ο Νοέμβριος και ουδεμίαν ένδειξιν είχαμε εάν ούτος ανεχώρησε διά την Ελλάδα. Διά τούτο αναγκάσθημεν ν’ απευθυνθώμεν εις Βουλγαρίαν, Αυστρίαν και Γερμανίαν ζητούντες πληροφορίας περί της αναχωρήσεώς του εκ Ρωσίας και παρακαλούντες να ειδοποιηθή, εάν ευρίσκεται ακόμη εν Ρωσία, όπως επιταχύνη την επιστροφήν του. Από παντού όμως επληροφορήθημεν ότι ουδεμία είδησις υπήρχε διά τον σύντροφόν μας. Τότε ανησυχήσαμεν περισσότερον υποπτευθέντες ότι πιθανότατα εάν δεν ευρίσκετο εις τη Ρωσίαν, θα είχεν συλληφθή κάπου και δε θα ηδύνατο να επικοινωνήση με τους συντρόφους.

  Τας αρχάς Ιανουαρίου εμάθαμεν εξαίφνης ότι ο σύντροφος Λιγδόπουλος ανεχώρησεν εκ Ρωσίας συνοδευόμενος υπό του γνωστού εν Ρωσία Ελληνος Κομμουνιστού Αλεξάκη και ότι κατά την αντίληψιν της Διεθνούς θα έπρεπε αμφότεροι να ευρίσκονται εις την Ελλάδα. Είχαμε μάλιστα και την λεπτομέρειαν ότι αμφότεροι αναχωρήσαντες εκ Ρωσίας τας αρχάς Οκτωβρίου επεβιβάσθησαν ενός Ρωσικού μοτέρ διά ν’ αποβιβασθούν εις την Βουλγαρίαν και προφθάσουν να συμμετάσχουν της συνδιασκέψεως των συνομοσπονδιών της Βαλκανικής η οποία θα εγίνετο εν Σόφια την 1η Νοεμβρίου. Η λεπτομέρεια αυτή απετέλεσε την πρώτην βάσιν διά την απογοήτευσίν μας διότι εγνωρίζαμεν καλώς ότι ο σύντροφος Λιγδόπουλος δεν είχεν αποβιβασθή μέχρι τέλους Δεκεμβρίου εις Βουλγαρίαν.

  Εσπεύσαμεν αμέσως να ειδοποιήσωμεν εις το εξωτερικόν περί της εξαφανίσεως του συντρόφου μας και παρακαλέσαμεν να γίνη έρευνα παντού όπου ήτο δυνατόν να υπάρξουν υπόνοιαι ότι ευρίσκεται κρατούμενος ως αιχμάλωτος ή φυλακισμένος εφ’ όσον δεν εξηκριβούτο ότι εχάθη εις την θάλασσαν.

  Παρά την αποκαρδίωσίν μας, διετηρήσαμεν ακόμη ελπίδας τινάς περί της σωτηρίας του συντρόφου μας, αναμένοντες πάντοτε ειδήσεις εκ Ρωσίας περί της τύχης του όπου θα ηδύνατο να έχουν πληροφορίας περί της τύχης του μοτέρ το οποίον πιθανώς να είχε συλληφθή υπό των Ρουμανικών ή Βουλγαρικών αρχών ή υπό τινός συμμαχικού πολεμικού πλοίου. Αλλά και αι ελάχιστοι αυταί ελπίδες μας ήρχισαν να χάνωνται σχεδόν εντελώς διότι αργότερον εμανθάνομεν ότι υπήρχε κίνδυνος να είχε συλληφθή το μοτέρ από πειρατάς Τουρκολαζούς και ότι είναι πιθανόν οι σύντροφοί μας να εφονεύθησαν. Η νέα αυτή πληροφορία συνδυαζόμενη εκ μέρους μας με τη διάδοσιν η οποία είχε φθάσει εις Κωνσταντινούπολιν και κατά την οποίαν εις τον Εύξεινον συνελήφθη εν ρωσικόν μοτέρ από Τουρκολαζούς οι οποίοι ελήστευσαν και εφόνευσαν τους επιβαίνοντας «δύο Ρώσους και ένα Βούλγαρον» μας εγέννησε την υποψίαν ότι πιθανότατα επρόκειτο περί του μοτέρ του οποίου επέβαινεν ο σύντροφος Λιγδόπουλος. Είχομεν μάλιστα μάθη ότι διά το μοτέρ αυτό επενέβη και η Σοβιετική Κυβέρνησις και ότι οι Κεμαλικοί, οι οποίοι κάνουν τους φίλους εις τα Σοβιέτ, εθορυβήθησαν και συνέλαβον εις το Ζουγκουλδάκ το πλήρωμα ενός πλοίου του Αβδουραχμάν καπετάν ως ενδεχόμενον διά τον φόνον των δύο Ρώσων και του Βούλγαρου του ρωσικού μοτέρ. Οι δράσται όμως εδωροδόκησαν τους φύλακας και απελύθησαν.

  Οι σύντροφοι όμως, που μας εχορήγουν τας πληροφορίας αυτάς, επίστευον ότι δεν επρόκειτο περί του μοτέρ του οποίου επέβαινεν ο Λιγδόπουλος διότι εσκέπτοντο ότι εάν οι Τουρκολαζοί εφόνευον έναν Ελληνα θα το διεκήρυττον. Αλλ’ η υπόθεσις αυτή ουδόλως εκλόνισε τας υποψίας μας εφ’ όσον η επέμβασις της Σοβιετικής Κυβερνήσεως εις τους Κεμαλικούς υπεδήλωνεν ότι οι «δύο Ρώσοι και ο Βούλγαρος» του ρωσικού μοτέρ ήσαν επίσημα πρόσωπα απολαμβάνοντα ασυλίας και ότι το ταξείδι των διά του μοτέρ εγένετο μετά την έγκρισιν των σοβιετικών αρχών. Επίσης, δεν απεκλείετο ότι εις την αντίληψιν των Τουρκολαζών ο Λιγδόπουλος εθεωρείτο ως «Ρώσος» εφ’ όσον συνωδεύετο από τον Αλεξάκην ζώντα πολλά χρόνια εις την Ρωσίαν και ομιλούντα την ρωσικήν. Εξ άλλου επληροφορήθημεν ότι και εις την Ρωσία ανησύχουν συγκεκριμένως διά το μοτέρ του οποίου επέβαινεν ο Λιγδόπουλος. Η νεωτέρα αυτή πληροφορία έκαμε την Κεντρικήν Επιτροπήν να χάνη πάσαν ελπίδα πλέον. Προφανώς ο σύντροφός μας είχε χαθεί, ευρεθείς πιθανότατα εις το μοτέρ των «δύο Ρώσων» και του Βούλγαρου διά τους οποίους είχε, ως είπαμεν, διαδοθεί ότι τους εφόνευσαν Τουρκολαζοί.

  Απηλπισμένη πλέον η ΚΕ εμάνθανε μετά τινάς ημέρας το τραγικόν γεγονός. Πράγματι επεβεβαιούτο ότι το μοτέρ εις το οποίον ήσαν «οι δύο Ρώσοι και ο Βούλγαρος» ήτο το μοτέρ επί του οποίου ευρίσκετο ο Λιγδόπουλος, αλλά με την διαφοράν ότι το μοτέρ τούτο δεν είχε πέσει εις χείρας Τουρκολαζών, αλλ’ οι αποτελούντες το πλήρωμα του μοτέρ ήσαν Τουρκολαζοί οι οποίοι εφόνευσαν τον σύντροφον Λιγδόπουλον και τους συνοδεύοντας αυτόν συντρόφους, τον Αλεξάκην και τον Βούλγαρον, του οποίου δεν εγνώσθη ακόμη το όνομα. Η αποκάλυψις του γεγονότος οφείλεται εις τον μηχανικόν του μοτέρ, όστις το ανεκοίνωσεν εις Ρώσους ναυτικούς της Μαύρης Θαλάσσης, οι οποίοι έφερον την είδησιν εις τα Σοβιέτ. Ισχυρίζεται μάλιστα ο μηχανικός ότι αυτός ήτο κατά του εγκλήματος.

  Κατά τας ιδίας πληροφορίας οι σύντροφοί μας εφονεύθησαν την δευτέραν νύχταν του ταξειδίου. Οι δράσται, εκτός του μηχανικού, ήσαν τέσσαρες, τρεις ναύται και ο πλοίαρχος, οι αποτελούντες το πλήρωμα του μοτέρ. Είχαν αποφασίσει να τους φονεύσουν εις τον ύπνον και δι’ αυτό φαίνεται παρέτειναν και το ταξείδι διά να τους αναγκάσουν να κοιμηθούν. Ο Βούλγαρος σύντροφος, κατά τας βεβαιώσεις του μηχανικού γνωρίζων από πυξίδα, έκαμεν από ενωρίς την παρατήρησιν ότι δεν κατηυθύνοντο εις την Βουλγαρίαν. Αλλ’ οι σύντροφοί μας δεν υπωπτεύθησαν φαίνεται τίποτε περί των διαθέσεων του πληρώματος και την έπαθαν.

  Δεν αποκλείεται επίσης οι ναύται να είχαν συστηθή ως μπολσεβίκοι και οι σύντροφοί μας να μην επεφυλάχθησαν απέναντί των καθόλου. Τέτοιαι περιπτώσεις υπάρχουν πολλαί αφ’ ότου με την επικράτησιν της μπολσεβικικής επαναστάσεως εις το μπολσεβικικόν κόμμα, εισέδυσαν πολλά ύποπτα στοιχεία μεταξύ των οποίων θα υπάρχουν και οι εισελθόντες διά να επωφελούνται των αναγκών της επαναστάσεως.

  Πληροφορούμεθα επίσης ότι το μοτέρ των ενόχων όπως και οι ίδιοι οι ένοχοι ευρίσκονται εις την Κωνσταντινούπολιν, αποβλέποντες εις την προστασίαν αυτών υπό των συμμαχικών αρχών. Εις Ρωσίαν επίσης συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μοτέρ «Νιαζή», όστις ωδηγήθη εις Χάρκοβον όπου θα δικασθεί. Οι Κεμαλικοί φοβούμενοι νέαν επέμβασιν των Σοβιέτ δεικνύουν επίσης εξαιρετικήν δραστηριότητα διά την σύλληψιν των δραστών, οι οποίοι όμως έχουν καταφύγει εις την Κων/πολιν. Οπωσδήποτε διά της συλλήψεως των δραστών, το έγκλημα δεν επανορθούται και τον αγαπητόν σύντροφον, του οποίου ολοέν αισθανόμεθα την ανάγκην, δεν πρόκειται πλέον να επανίδωμεν. Η απώλειά του αποτελεί διά το Κόμμα γενικώς και την Κεντρικήν Επιτροπήν ιδιαιτέρως, πλήγμα φοβερόν. Χάνομεν τον καλύτερον των συντρόφων και τον δυνατότερον των αγωνιστών. Οιοσδήποτε και αν εχάνετο από ημάς, θα ηδύνατο ν’ αντικατασταθή, αλλ’ ο Λιγδόπουλος δεν αντικαθίσταται. Η δημιουργία ενός νέου Λιγδόπουλου δεν είναι εύκολος. Οι ολίγοι σύντροφοι, οι οποίοι ιδιαιτέρως συνέζησαν μετ’ αυτού εις τον αγώνα του Κόμματος, είναι οι μόνοι ίσως οι οποίοι εγνώρισαν κατά βάθος τον Λιγδόπουλον, και οι οποίοι δύνανται να εκτιμήσουν τον άνθρωπον και τον αγωνιστήν.

  Πονεί όλο το Κόμμα διά τον αγαπητόν σύντροφον, αλλ’ η οδύνη εκείνων οι οποίοι διατηρούν ζωηρώς την ανάμνησιν της σχέσεώς του γνωρίζουν τας λεπτομέρειας της φωτισμένης ζωής του δε δύναται ποτέ να εξαλειφθή».

 42. Πέπε said

  > > Δεν είναι δική μου αβλεψία το «άφησε» αμέσως μετά το «αφίνεις». Έτσι το έχει.

  Θα μπορούσε και να μην είναι αβλεψία. Πιθανόν να θεωρούσαν ότι το -ι- του αφίνω είναι από το αφ-ί-ημι, όπου είναι ενεστωτικός αναδιπλασιασμός και άρα δε διατηρείται πέραν του παρατατικού. Το -η- του άφησα είναι αλήθεια πως δεν έχει κάποιο ακριβές αντίστοιχο στην αρχαία κλίση, εκτός από τον μέλλοντα αφήσω. Βέβαια ο αρχαίος μέλλων δε δίνει τίποτε στα νέα ελληνικά, απλώς χάθηκε, ωστόσο στο συγκεκριμένο ρήμα και ο αόριστος χάθηκε, και ξανασχηματίστηκε απ’ την αρχή κατ’ αναλογίαν προς δεν ξέρω τι ακριβώς, πάντως το -η- ανήκει στο κυρίως θέμα του αρχαίου ρήματος.

  Έτσι κι αλλιώς το ίημι είναι μάλλον το πιο παράδοξο από τα συμβατικώς θεωρούμενα ως ομαλά ρήματα των αρχαίων. Τόση συσσώρευση φθογγικών παθών σε τόσο μικρούς λεκτικούς τύπους δημιουργεί μια σύγχυση. Ούτε η δική μας ορθογραφία (αφήνω – άφησα) είναι ανωτέρα ενστάσεων, ούτε οποιαδήποτε άλλη νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι.

  Αν το αφίνω – άφησα ξανασυναντιέται σε κείμενα της εποχής, παναπεί πως δεν είναι λάθος αλλά άποψη.

 43. @ 34 ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς

  🙂

 44. @ 42 Πέπε

  Έχουμε και τις δύο εναλλασσόμενες εκδοχές (προφορικού λόγου) «αφήκα», «άφηκα» (και συχνότατο στα ΒΙ «άφκα»).

 45. Georgios Bartzoudis said

  Γι’ αυτόν τον Λιγδόπουλο κάπου έχω διαβάσει την εκδοχή ότι τον έφαγε ο ίδιος ο σκληρός πυρήνας του κόμματος, διότι «πρόδωσε» τις αρχές κλπ.

 46. ΚΩΣΤΑΣ said

  44 Το «άφκα» δεν το βρίσκω τόσο σύνηθες, συνηθέστερο το «άφ’σα».

 47. ΓΤ said

  39@

  Τι «ωραία»; Εδώ μιλάμε για γεφυροπλαστιγγάτη προφάνεια 🙂

 48. ΓΤ said

  44@

  Στα βούικα υπήρχαν πολλά προβλήματα με το «άφκα» ίδιως κατά την περίοδο όπου συνταξιούχοι Πρεβέζης λυσσάγανε για την επιστροφή του ΛΑΦΚΑ.

 49. @ 46 ΚΩΣΤΑΣ

  Μμμ… μπορεί. Εγώ σε ΒΙ λόγο χρησιμοποιώ «άφσα» αλλά το «άφκα» το άκουγα από ομιλητές με λιγότερη επαφή με αστικοποιημένη γλωσσική συμπεριφορά, οπότε το κρατάω. Είναι μαζί με το «έβανα» (ως αόριστο).
  — Πού τ΄ άφκις;
  — Πού τό ‘βανϊς;
  🙂

 50. @ 48 ΓΤ

  Κι μι του «έφκα». Ικεί να δείς… 🙂

 51. ΚΩΣΤΑΣ said

  Γιατί τα λέτε βούικα και όχι βόικα; από τον βουν είναι το πρώτο συνθετικό ή από το βόρειος; 😉

 52. sarant said

  41 Α μπράβο

  42 Γραφόταν το «αφίνω». Δεν θυμάμαι να έχω δει «άφισα».

 53. Παναγιώτης K. said

  @33.Αναφέρθηκα στην καθαρεύουσα των κειμένων της σημερινής ανάρτησης.

  @41.Πλήρες! Ανάρτηση μέσα στην ανάρτηση!

 54. Pedis said

  # 38, 39 – και οι χιλιετίες, η μία μπορεί να έχει 999 χρόνια , η άλλη 1000 … 😁 😝

 55. leonicos said

  Γραφόταν το «αφίνω». Δεν θυμάμαι να έχω δει «άφισα

  Γραφόταν το «αφίνω».< αφίημι
  Δεν θυμάμαι να έχω δει «άφισα, σωστά θυμάσαι, διότι ο αόριστον ε΄ναι ἧκα
  Γράφουμε σήμερα αφήνω, κατ' αναλογία προς το άφησα

 56. leonicos said

  αἰχμῆις ὀξείηισι κορωνιόωντα πέτηλα

  για τα πίταλα του κορωνοϊού λέει , που ειναι με οξείες αιχμές

  Απ΄πού είναι;

  εξαιρείται ο Ατακάμα, γιατί είναι ο μόνος που θα το βρει

 57. leonicos said

  49 έβανα

  το άκουγα κάποτ εκι εγώ

  αποτροπιασμος εκ μέρους του πατρός

 58. leonicos said

  52 55

  Αν το αφίνω – άφησα ξανασυναντιέται σε κείμενα της εποχής, παναπεί πως δεν είναι λάθος αλλά άποψη.

  όπως είπε και ο Πέπε

 59. Παναγιώτης Κ. said

  @33. Ένα κείμενο γραμμένο στην καθαρεύουσα γενικώς δεν με δυσκολεύει. Η σύνταξή του λίγο-πολύ είναι ίδια με τη σύνταξη της δημοτικής.
  Σχεδόν ανυπέρβλητη δυσκολία βρίσκω στην κατανόηση αρχαίων κειμένων.
  Δεν…στενοχωριέμαι όμως! Στην ίδια κατάσταση με μένα βρίσκονται αρκετοί φιλόλογοι…

 60. leonicos said

  40 Κώστας

  Γνώρισες τον Μπεναρόγια; Είσαι πάνω από 120 χρονώ

 61. ΣΠ said

  54
  Μόνο; Εδώ υπάρχει δεκαετία με 9 χρόνια. Για τις διετίες δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει άραγε καμιά με 1 χρόνο;

 62. and the winner is… February !!

  A. 12-2-21

  B. 12-02-2021

 63. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Άραγε αυτή η ανακοίνωση του Γραμματέως της ΚΕ του ΚΚΕ για τον Λιγδόπουλο (41) σε άπταιστη καθαρεύουσα έχει «ταξικό πρόσημο» όπως ισχυρίστηκε χθες ο Νικοκύρης; Κι αν ένας κομμουνιστής Γραμματέας με την κατά τεκμήριο ισχυρότερη ταξική συνείδηση στην κοινωνία χρησιμοποιεί ένα ταξικό όπλο του αντιθέτου στρατοπέδου, τί υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε; 🙂

 64. leonicos said

  18 Άγγελε

  Λεώνικε (10), προφανώς θα πήρε καράβι από κάποιο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας. Πώς αλλιώς να φτάσει στη Γεωργία;

  Το αντιλαμβάνομαι, αλλά έπρεπε να πιάσει Ρουμανία. Δεν είναι μικρή χώρα

 65. ΓΤ said

  Κωλόγεροι @ ΑΤΜ για την περίπτωση Μπεκατώρου:

  «Μα πώς να μη γίνουν αυτά στην Ιστιοπλοΐα μ’ αυτά τα κολάν που φοράνε έτσι όπως τεντώνονται εκεί με το πανί;»…

 66. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  54, 61
  Κατ’ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε για πότε μιλάμε. Άλλο οι χιλιετίες σήμερα, κι άλλο την εποχή των παγετώνων που ήταν σαφώς μικρότερες (συστολή λόγω χαμηλών θερμοκρασιών) 😜

 67. @ 51 ΚΩΣΤΑΣ

  Ποιον «βουν», καλέ Κώστα; ΒΙ, βου και ι…

 68. Pedis said

  # 61 – Για σιγουριά και ακρίβεια στον εορτασμό των γενεθλίων να χρησιμοποιείται το μέσο αστρικό έτος. Τουλάχιστον σε ακρίβεια τρίτου δεκαδικού, έτσι ώστε ακόμη και στα εκατοστά γενέθλια να είναι ακόμη ανεκτός ο κατά προσέγγιση εορτασμός.
  😃

 69. Pedis said

  # 66 – Αυτές οι χιλιετίες ήταν προ χριστού και δεν μας ενδιαφέρουν … 😆

 70. @ 59 Παναγιώτης Κ.

  Σωστά. Ούτε κι εμένα, άλλωστε τη διδάχτηκα και τη χρησιμοποίησα 10-20 χρόνια. Αλλά λέω για τον κανονικό ομιλητή. Συμφωνώ και τα αρχαία κείμενα.

 71. @ 61 ΣΠ

  Υπάρχουν, πάντως και πολλές δεκαετίες με 11 χρόνια, π.χ. 1980 – 1990. 🙂

 72. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  69 -> 66
  Α, ώστε δεν μας αφορούν οι συστολές/διαστολές των υλικών. Και δε μου λες, επιστήμονά μου εσύ, έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί το καλοκαίρι οι μέρες είναι μεγαλύτερες και τον χειμώνα μικρότερες? 😁

 73. ΓΤ said

  66@

  Αυτό το ιστολόγιο του Σαραντάκου είναι φοβερό. Μπορείς να ζήσεις άλματα από το Επιγκραβέτειο Πλειστόκαινο στο ατομικό ωρολόγιο…

 74. ΣΠ said

  72
  Διότι το καλοκαίρι έχει περισσότερο ήλιο. 🙂

 75. ΚΑΒ said

  56. Για τον Λεώνικο

  Les uns coupaient,avec des armes tranchantes,les epis flechissant sous le poids du grain

 76. Pedis said

  # 72 – Εμείς που ζούμε στη Γουαγιακίλ δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, κύριε.

 77. Ή να συναντήσεις ευδολιδοσκοπικές μαρτυρίες…

 78. Νέο Kid said

  74.πφφ… Φαιδρά εξήγησις!
  Το σωστό είναι βέβαια ότι οι μέρες είναι μικρότερες το χειμώνα γιατί ο ήλιος πάει γρηγορότερα (επειδή είναι χειμώνας και κρυώνει, οπότε τρέχει για να ζεσταθεί)

 79. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  74 Έτσι μπράβο. Και κάτι σωβρακοφανέλες που έχω από τον Παλαιοζωικό δεν μου μπαίνουνε πιά.

 80. leonicos said

  78 Βρε Νεοκίδιε

  οι μέρες είναι μικρότερες το χειμώνα γιατί ο ήλιος πάει γρηγορότερα (επειδή είναι χειμώνας και κρυώνει, οπότε τρέχει για να ζεσταθεί

  δεν το είχα σκεφτεί. Σωστά!

 81. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  55 Σωστά

  63 Ότι για 10 χρόνια αναγκάζονταν να χρησιμοποιούν αυτή τη γλωσσική ποικιλία, την οποια στη συνέχεια εγκατέλειψαν καθώς πλησίαζαν την εργατική τάξη

  79 Αυτές οι σωβρακοφανέλες είναι ένα ενιαίο ρούχο, ή συλλογική ονομασία όπως μαχαιροπήρουνα και αιγοπρόβατα;

 82. leonicos said

  75 ΚΑΒ εύγε

  οἵ γε μὲν ἤμων αἰχμῆις ὀξείηισι κορωνιόωντα πέτηλα βριθόμενα σταχύων

 83. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  >>Τελικά, η διαφωνία Ράλλη και Γούναρη για το ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Διάσκεψη είχε αποτέλεσμα το ίδιο βράδυ να παραιτηθεί από πρωθυπουργός ο Δημ. Ράλλης.

  – Παραιτήθηκε ο Ράλλης (το βράδυ της 22-1-1921) ή τον παραίτησε ο Γούναρης;
  – Έχει κάποια δόση αλήθειας το ότι ο Ράλλης δεν είχε αντίρρηση να παραβρεθεί στη Διάσκεψη και ο Βενιζέλος, αλλά συνάντησε την κατηγορηματική άρνηση του Γούναρη; Και ότι αυτός ήταν ο βαθύτερος λόγος της διαφωνίας και όχι κάποιες προσωπικές φιλοδοξίες τους;
  Το γεγονός ότι σχολιάζεται αυτό το ενδεχόμενο (της συμμετοχής Βενιζέλου) εκτενώς από συμπολιτευόμενο και αντιπολιτευόμενο τύπο συνηγορεί υπέρ μιας τέτοιας εκδοχής.
  Να π.χ. ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το πρωτοσέλιδο σχόλιο της βενιζελικότατης ΝΕΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ του Ηρακλείου της 21-1-1921:

  – Πάντως, ο συντάκτης Ι.Μουρέλλος είναι συνεπέστατος ως προς το ‘είναι’…:)

 84. Επίσης σαν σήμερα.

 85. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  Τώρα το είδα στο fb

 86. @ 81 Sarant

  Και «μικρομεσαίες», συλλογικό, αλλά τόσο σφαλερό.
  Πάντως, παλιότερα, η Ολυμπιακή έδινε «κουταλοπίρουνα» που δεν ήταν συλλογικός χαρακτηρισμός.

 87. Παναγιώτης Κ. said

  Προληπτικοί όλου του κόσμου ενωθείτε!
  21.21 κάθε 21 του μήνα στην 21η χρονιά του 21ου αιώνα πάνω από το πράσινο τραπέζι του black jack (21 για τα ελληνικά καφενεία). (Αυτά από τον Φεβρουάριο και εφόσον αρθεί το λοκντάουν). 🙂

 88. 81γ
  Δεν προκάνω τώρα, έχω να ασχοληθώ με ένα γυναικόπαιδο (που ‘λεγε κι ο Κονδυλάκης).

 89. sarant said

  84 Σωστα!

  85 Ωχ, καλά λες.

 90. MA said

  Καλησπέρα,

  Ένα διήγημα του Παρορίτη για τον Λιγδόπουλο:

  http://www.katiousa.gr/logotechnia/pezografia/to-diigima-tis-pemptis-to-stoicheiomeno-karavi-tou-kosta-paroriti-sti-mnimi-tou-dimostheni-ligdopoulou/

  Ούτε εγώ τον ήξερα τον Λιγδόπουλο.

 91. Alexis said

  #48: Λύσσαξες με την Πρέβεζα ρε μαν! 😆

 92. @ 91 Alexis

  Πέστα, Αλέξη. 🙂

 93. ΓΤ said

  91@

  Είναι επειδή πάω τρελά τον Βούιμαν! 🙂

 94. ΓΤ said

  Στο Κύπελλο:

  ΠΑΣ-Ατρόμητος 2-2

  Στο Πόλο Γυναικών:

  Ουγγαρία-Ελλάδα 5-8

 95. Αγγελος said

  Το αστείο είναι ότι ο Ήλιος, η φαινομενική του κίνηση δηλαδή κατά μήκος της εκλειπτικής, πράγματι πάει (λίγο) γρηγορότερα το χειμώνα — διότι η Γη περνά από το περιήλιό της στις αρχές Ιανουαρίου (2/1 φέτος, ώρα ελλάδος 3:50 μμ)

 96. 🙂

 97. Πέπε said

  @55

  > > Δεν θυμάμαι να έχω δει «άφισα, σωστά θυμάσαι, διότι ο αόριστον ε΄ναι ἧκα

  Ο αόριστον: κ’ εξέρω, Λέωνικε, ντο γραφς ατα σ’ εμέτερον την λαλίαν, αλλά πάντως το ήτα δεν το έχει σε όλη την κλίση, όθεν και έγραψα: «Το -η- του άφησα είναι αλήθεια πως δεν έχει κάποιο ακριβές αντίστοιχο στην αρχαία κλίση» (#42). Άμα μάλιστα φύγουμε από την οριστική, θα βρούμε και τύπους όπου το μόνο αυτοτελώς αναγνωρίσιμο στοιχείο του θέματος είναι η δασεία (ὧ, ᾗς, ᾗ: δασεία + σκέτες καταλήξεις, όσο κι αν με λίγη ανάλυση όλα εξηγούνται).

  @Δ. Χώρο (Άφηκα, αφήκα, άφκα):

  Δεν ξέρω ποιο απ’ όλα είναι συχνότερο, σίγουρα πάντως κανένα από τα τρία δεν είναι εντελώς σπάνιο. Διερωτώμαι όμως: υπάρχει στ’ αλήθεια ΒΙκή γραμματική; Ή απλώς διάφορα ιδιώματα, το καθένα με τη δικιά του; Υπάρχει σίγουρα ΒΙκη φωνολογία, αυτό είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

 98. @ 97 Πέπε

  Περιγραφή έχει γίνει αλλά δεν έχει προχωρήσει σε ρύθμιση. . Στην περίπτωσή μου, εγώ ακολουθώ τη συνεπή γραμματική που αφομοίωσα από το περιβάλλον μου. Αλλά θυμάμαι που διορθώναμε ή (αυτο)διορθωνάμαστε [-αν] όταν πιάναμε τον εαυτό μας να ξεφεύγει προς εξωγενές (π.χ. σχολικό) πρότυπο. Όπως ξέρουμε, αυτό (δηλ. αυτοέλεγχο) παρατηρούν και οι field linguists στους ομιλητές διαφόρων άγραφων αρρύθμιστων γλωσσών.

 99. ΓΤ said

  και κλείνουμε με

  ΠΑΟ-Χίμκι 94-78

 100. mitsos said

  το αφιέρωμα του Ημεροδρόμου στους Λιγδόπουλο και Αλεξάκη :

  https://tinyurl.com/y38tr8l4

 101. Πέπε said

  @98

  Καλά, φυσικά και υπάρχουν γραμματικές αποκλίσεις σε σχέση με την επίσημη γλώσσα. Μην πάμε μακριά, έχουμε ήδη το άφηκα. Ρωτώ όμως: λένε όλοι οι «βόρειοι» κάποια παραλλαγή του άφηκα / αφήκα; Και τους αντιδιαστέλλει αυτό από όλους τους «μη βόρειους»;

  Προφανώς το άφηκα είναι απλώς παράδειγμα. Καταλαβαίνεις το πνεύμα της ερώτησης. Όπως, για παράδειγμα, όλοι οι «κυπροδωδεκανήσιοι», παρά τη μεταξύ τους ποικιλία, έχουν μια τάση προς τις αυξήσεις με η- (ήβαλα) και προς τα ρήματα με -σι στο γ’ πληθυντικό (τρέχουσι, τρέξασι). Όπου τα συναντήσουμε αυτά, εκεί είναι που θα συναντήσουμε και κάποια συγκεκριμένα φωνολογικά φαινόμενα, και κάποια συντακτικά, κ.ο.κ.

  Αυτούς τους «κακούς» τύπους που διορθώνατε στον εαυτό σας, τους ξανασυνάντησες σε Θεσσαλία – Ήπειρο – Μακεδονία – Θράκη – Μυτλήνη – Σάμο και οπουδήποτε αλλού έχουν παραπλήσια προφορά προς τη δικιά σας;

 102. sarant said

  90 Δεν το ήξερα ή δεν το θυμόμουν το διήγημα

  100 Α μπράβο.

 103. @ 101 Πέπε

  Γενικά τους συναντούμε επειδή βγαίνουν από κάποιες αναλογίες και πάθη συμφώνων ή φωνηέντων που δεν πρόλαβαν να εκδηλωθούν σε μας ή δεν άφησαν ίχνη. Όμως ο αυτοέλεγχος γινόταν κύρια σε σχέση με την προτυποποιημένη ή επικρατούσα γλώσσα. Π.χ. «πάρκαρε» διόρθωση σε «παρκάρισε» (ή «παρκάριζε»).

 104. Κιγκέρι said

  Καλημέρα!
  Μόλις είδα αυτό:

  «Guys, today is the
  21st day of the
  21st year of the
  21st century.
  This won’t happen again until January 22 2122.»

 105. Alexis said

  #61: Για τις διετίες δεν είμαι σίγουρος. Υπάρχει άραγε καμιά με 1 χρόνο;
  Μόνο; Και με 9 μήνες μη σου πω… 😆
  Το σχολικό έτος π.χ. 2020-2021 διαρκεί από Σεπτέμβριο 2020 έως τον Ιούνιο 2021 😆

 106. Κιγκέρι said

  Και μόλις είδα επίσης το 85 του Χριστιανομπολσεβίκου! Sorry..🙁

 107. Alexis said

  Μόλις τώρα στο Δεύτερο Πρόγραμμα:

  «Οι καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατώρου άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου»

  «Ο Τζο Μπάιντεν, ως άλλος Ηρακλής, καλείται να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγεία»

  Μισές δουλειές έχει κάνει ο Μπαμπινιώτης με τους «προσεκτικούς ομιλητές» 🙂

 108. ΓιώργοςΜ said

  107 Είναι πασίγνωστο πως όταν τελείωσε ο Ηρακλής με τις σβουνιές, έπλυνε και το σκύλο του Αυγεία, ο οποίος δεν ήτο καθαρόαιμος.

 109. ΣΠ said

  85
  Αυτός δεν ξέρει να μετράει. Αφού μπήκαμε στον νέο αιώνα το 2000, τώρα βρισκόμαστε στο 22ο έτος του αιώνα. Έτσι δεν είναι, Pedis; 🙂

 110. ymalliaros said

  Καλημέρα,
  Πριν από δω διάβαζα ένα άρθρο του Στρατή του Μπαλάσκα (από και για τη Μυτιλήνη) και μούκανε εντύπωση που γράφει συνέχεια για το μουσείο Θεοφίλου. Εγώ το ήξερα και τόλεγα και το λέω μουσείο του Θεόφιλου. Κι έτσι τ’ ακούω, προπαροξύτονο πάντα παρά τον κανόνα που λέει όταν η λήγουσα είναι μακρά η προπαραλήγουσα δεν τονίζεται. Κι επειδή μένω σ’ έναν δρόμο με ανάποδο πρόβλημα, εγώ το λέω Ξενοπούλου ενώ τη βλέπω γραμμένη Ξενόπουλου σε χάρτες. Βλέπω τώρα και άφηκα – αφήκα,(εγώ λέω κατά κανόνα άφσα, σπάνια το αφήκα).

  105 Το σχολικό έτος έχει 12 μήνες, από 1/9 μέχρι 31/8 του επόμενου χρόνου. Το διδακτικό έτος είναι από 1/9 μέχρι 30/6 του επόμενου (για τη δευτεροβάθμια και 21/6 για την πρωτοβάθμια). Ε, αυτό μας κάνει 10 μήνες κι όχι 9.

 111. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  109 Μα ναι, εννοείται. Τα βασικά θα ξαναλέμε τώρα? Μπορεί να το βεβαιώσει και ο Κίντος που τόχει με τους αριθμοί.

 112. Pedis said

  # 109, 111 – Απλοϊκά χριστιανόπουλα που είστε … Η χρονολογία, να ξέρετε, ξεκινά από το μπιγκμπανγκ και μετριέται (με προσέγγιση η οποία ελπίζω ότι ικανοποιεί προσωρινά και τους πιο απαιτητικούς) σε μονάδες πλανκόχρονου, παραλείποντας το μηδέν για την απλοποίηση των υπολογισμών 😛.

 113. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  112 Επιστήμονα dei miei stivali 😜🤪🤣 πιο πάνω μας έλεγες πως οι π.Χ. χιλιετίες δε μας ενδιαφέρουν.
  Εκτός και το μπιγκ μπανγκ έγινε στη Ναζαρέτ οπότε ανακαλώ και ζητώ συγνώμη 😁

 114. Αγγελος said

  Επειδή από μικρός είχα γλωσσικά ενδιαφέροντα 🙂 όταν παραθέρισα το 1966 στην Κορώνη πρόσεξα πως εκεί λέγανε όχι μόνο «αφήκα» (ή «άφηκα», δεν θυμάμαι), αλλά και «θα αφήκω/είχα αφήκει». Και βέβαια κάθε άλλο παρά βόρειο ιδίωμα μιλούσαν! Χωρίς να το έχω ψάξει, πιστεύω πως οι αρχαίοι τύποι «αφήκα» και «έδωκα» σώζονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, όχι όλα «βόρεια» (και το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί βέβαια η Σάμος δεν είναι γεωγραφικής βόρεια…)ο

 115. Pedis said

  # 113 – Στη Βηθλεέμ θες να πεις, φίλος. Στη Ναζαρέτ, στο καπάκι, συνέβη το ινφλέσιον …

  Μην μπερδεύουμε χωρίς λόγο τους άλλους σχολιαστάς 😄

 116. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Σωστά, πρέπει να ξαναδιαβάζω μυθολογία 🙂

 117. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  ξαναδιαβάσω

 118. Γιάννης Ιατρού said

  107α: Αλέξη
  γιατί κατακρίνεις «τον ασκό« του Αιόλου, ε;😜😎
  👉θα ανοίξουν οι ασκοί του εώλου 😂😂😂

  Υπάρχει και σαραντάκειο άρθρο επ΄αυτού: Πόσοι είναι οι ασκοί του Αιόλου;

 119. dryhammer said

  Πάντως στη Χίο όταν θέλουν να ζητήσουν από κάποιους να μην ενοχλούν κάποιον άλλον θα πουν «Αφήκετέ τον ήσυχο» [πλην Καρδαμυλίων που θα πούν «Ξαπολάτε τον»]

 120. antonislaw said

  119 «Πάντως στη Χίο όταν θέλουν να ζητήσουν από κάποιους να μην ενοχλούν κάποιον άλλον θα πουν «Αφήκετέ τον ήσυχο» [πλην Καρδαμυλίων που θα πούν «Ξαπολάτε τον»]»

  Καλημέρα σας! Και στην Κρήτη θα πούμε «άφης τονε ορνικό ντου»=άσε τον ήσυχο. Ο Ν.Κοντοσόπουλος στο αντίστροφο λεξικό της κρητικής διαλέκτου το «άφης» το ετυμολογεί από το αρχ. άφες. Ο πληθυντικός μάλλον κοινότυπα: «άσετέ τονε ορνικό ντου ή ήσυχο».

  Περί βενιζελικών και αντιβενιζελικών σήμερα: πάντως στην Πάτρα που ζω- ιδιαίτερη πατρίδα του Γούναρη- η «λεωφόρος» Γούναρη (πρώην Καλβρύτων) σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, μπροστά από το δικαστικό μέγαρο κλπ, η λεωφόρος Βενιζέλου έξω, σε νέοτερο τμήμα της πόλης, εκεί που ήταν τα κλειστά σήμερα εργοστάσια Πειραϊκή Πατραϊκή, Λαδόπουλου κλπ, προς το νέο λιμάνι. Εννοείται άγαλμα Βενιζέλου στην Πάτρα δεν υπάρχει.

 121. Νέο Kid said

  119. Dry, το «ξαπόλα με» «ξαπολάτε τον» το λένε πολύ και οι Κύπριοι.

 122. Νέο Kid said

  121. Θυμάμαι ακόμα σε μια οικοδομή πριν χρόνια το μάστρο να λέει στον κάλφα : -Ξαπόλα το εξτένσιο*! Θαυμάσιο δείγμα αρχαιοελληνικής και βαρβαρικής όσμωσης! 😀
  *εξτένσιο= η μπαλαντέζα . Εκ του extension

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: