Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Κείμενα του Εικοσιένα (17) – Με το ίρτζι τους και ζωήν τους (παράδοση του Νιόκαστρου)

Posted by sarant στο 24 Αυγούστου, 2021


Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος της χρονιάς, αν βέβαια υπάρχει ως τότε αρκετό υλικό από μεριάς μου και αρκετό ενδιαφέρον από δικής σας πλευράς. Θα δώσω προτεραιότητα σε κείμενα που δεν είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Από την προηγούμενή μου τριβή με κείμενα της εποχής, που βέβαια ήταν πολύ έντονη όσο συγκέντρωνα υλικό για το βιβλίο μου Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων, έχω υπόψη μου κάμποσα τέτοια κείμενα, αλλά όποιος έχει υπόψη του κείμενο που το θεωρεί αξιόλογο προς δημοσίευση μπορεί να μου το στείλει στο γνωστό μέιλ, sarantπαπάκιpt.lu.

Το σημερινό άρθρο είναι το δέκατο έβδομο της σειράς – το προηγούμενο βρίσκεται εδώ.

Θα δούμε σήμερα ένα περιστατικό από τον πρώτο χρόνο της επανάστασης, την πολιορκία και την παράδοση, με συνθήκη, του Νιόκαστρου, δηλαδή της σημερινής Πύλου. Με το ξέσπασμα της επανάστασης, οι Τούρκοι της περιοχής κλείστηκαν στα κάστρα, Νιόκαστρο, Κορώνη και Μεθώνη. Ο αποκλεισμός του Νιόκαστρου ήταν πλήρης, από θάλασσα χάρη στους Σπετσιώτες και από ξηρά, κι έτσι οι πολιορκημένοι αναγκάστηκαν, τον Αύγουστο, να συνθηκολογήσουν.

Θα δημοσιεύσω σήμερα δυο έγγραφα σχετικά με αυτή τη συνθηκολόγηση, και την παράδοση του φρουρίου: αφενός, την αναφορά των ηγετών της πολιορκίας προς την Διοίκηση, και αφετέρου τη βεβαίωση των πλοιάρχων που ανέλαβαν να μεταφέρουν τους πολιορκημένους στην Τύνιδα.

Τα κείμενα αυτά βρίσκω πως έχουν και πραγματολογικό αλλά και λεξιλογικό ενδιαφέρον. Θυμίζω άλλωστε ότι στην επανάσταση τα περισσότερα κάστρα κυριεύτηκαν με συνθήκη και όχι «με το σπαθί».

Βέβαια, οι συνθήκες δεν τηρούνται πάντοτε. Και στο Νιόκαστρο, ενώ στις 7 Αυγούστου υπογράφτηκαν τα έγγραφα που θα δούμε, την επόμενη μέρα οι πολιορκημένοι επιχείρησαν έξοδο, με αποτέλεσμα πολλά θύματα και από τις δυο πλευρές, και ανάμεσά τους τον Κωνσταντίνο Πιερράκο Μαυρομιχάλη, οπότε ακολούθησε γενική σφαγή.

Κι έτσι, εικάζω ότι η μεταφορά των 734 πολιορκημένων στο Τούνεζι δεν θα έγινε -και δεν θα τηρήθηκαν οι λεπτομερείς προβλέψεις, ακόμα και για τη διατροφή τους κατά το ταξίδι.

Χωρίζω σε παραγράφους για να είναι πιο ευανάγνωστο. Εκσυγχρονίζω, καλώς ή κακώς, την ορθογραφία (δεφτέρι αντί δευτέρι, μπόμπες αντί μπόμπαις) και το τέλος βάζω και μερικά λεξιλογικά.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ

Φανερώνομεν οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι αρχιστράτηγοι, οι καπεταναίοι ξηράς και θα­λάσσης, ότι από τας 25 Μαρτίου του παρόντος χρόνου, κατά την υψηλήν προσταγήν, ήλθομεν με τα στρατεύματά μας της ξηράς, καθώς και διά θαλάσσης με τα καράβια μας, και επολιορκήσαμεν τό κάστρον, λεγόμενον Νεόκαστρον, και αφού διάφορες φορές επολεμήσαμεν με τους εις το κάστρον πολιορκουμένους Τούρκους με κανόνια, μπόμπες και με ντουφέκια, τους εκαταστήσαμεν μουασερέ* σφικτά και τους εβαστήξαμεν έως την σήμερον, Αυγούστου 5, αποκλεισμένους ξηράς και θαλάσσης, χωρίς να ημπορέσουν ούτε να εμβούν ούτε να έβγουν.

Ετού­τον τον τρόπον τους εφέραμεν εις τέτοιον περεσέ*, όπου έφαγαν τ’ άλογά τους και κάθε άλλο είδος ζώων όπου ευρέθη μέσα, και με αυτόν τον τρόπον μάς επληροφόρησαν όχι μόνον οι καθη­μερινοί εξερχόμενοι Τούρκοι από το κάστρον, και επαραδίδοντο εκ της πείνης σχεδόν αποθαμένοι εις χείρας μας, αλλά και από τους εδικούς μας, ευρισκομένους μέσα, όλα αυτά επληροφορήθημεν.

Εκ τούτης της ανάγκης λοιπόν και κατά το ανθρώπινον χρέος σήμερις εσυμφωνήσαμεν με κατά μέρος αμοιβαία γράμματα, και μας επαράδωσαν το κάστρον και ημείς από το άλλο μέρος φιλανθρώπως τούς εσυμφωνήσαμεν ελεύθερον απέρασμα ξηράς και θαλάσσης με όλα τους τα πράγματα, εκτός των αρμάτων, να τούς υπάγωμεν όθεν ο καθείς ηθέλησεν. Διό εις ένδειξιν τούς δίδομεν το παρόν μας υπογεγραμμένον.

1821 Αυγούστου 7, Νεόκαστρον.

Μεθώνης Γρηγόριος,
Πρωτοπαπατσώρης,
Αναστάσιος Κατσαρός,
Αθανάσιος Γρηγοριάδης,
Νικόλαος Πονηρόπουλος,
Γιαννάκης Μέλιος,
Α. P. X. Γ. A. Ρ. Κ.
Καπετανάκης,
Νικόλας Μπόταση,
Αναστάσης Ανδρούτσου,
Αθανασούλης,
Γαλάνης Παναγιώτης,
Γ. Οικονομόπουλος,
Κωνσταντίνος Διαμαντής,
Τσάννες. Αναστάσης Περωτής,
Γιωργάκης Παναγιώταρος.

 

Και το έγγραφο των πλοιάρχων:

Την σήμερον φανερώνομεν ημείς οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι τρεις καπιταναίοι, οι δύο Πετσώτες, ονομαζόμενοι ο καπετάν Νικόλας Μπότασης και καπετάν Αναστάσης Κολανρούτσος, και καπετάν Γεώργιος Δενδρολίβανος, Ζακύνθιος, με πανδιέρα ελληνική, εις τα οποία τρία καράβια εμπαρκάρονται οι Νεοκαστρίται Τούρκοι, κατά το δεφτέρι οπού βαστούν και τα δύο μέρη, καπεταναίοι και οι Τούρκοι, άνδρες και γυναίκες, οπού γίνονται ψυχές επτακόσιες τριάντα τέσσαρες μεγάλοι και μικροί, Ν. 734. Αυτοί οι άνθρωποι εμπαρκάρονται εις τα άνωθεν καράβια με όλον τους το πραγμα, ό,τι και αν περιποτάζουν*, κατά το δεφτέρι, και να έχουμε χρέος να τούς πηγαίνουμε εις την Αραπιά, εις Τούνεζι, εις το πόρτον Ακαλμπέντι με το ίρτζι* τους και ζωήν τους και βιος τους, και χωρίς ναύλον· και διά το φαΐ τους, παξιμάδι από οκά μίαν την κάθε ψυχήν, κρέας, λάδι και όλα ό,τι κάνουν χρείαν να ήμεθα εις χρέος να τους μαντινίρουμεν*, έως οπού να τούς εβγάλομεν εις την στερεά ως άνωθεν· και διά σιγουριτά* έγινε το παρόν και υπεγράφη από τους καπιταναίους.

 

1821 Αυγούστου 7, Νεόκαστρον.

Μεθώνης Γρηγόριος,
Πρωτοπαπατσώρης,
Αναστάσιος Κατσαρός,
Αθανάσιος Γρηγοριάδης,
Νικόλαος Πονηρόπουλος,
Καπετανάκης,
Γιαννάκης Μέλιος,
Καπεταν Γεωργάκης Τράκος,
ΑP. X. Γ. A. Ρ. Κ.
Νικόλας Μπόταση,
Αναστάσης Ανδρούτσος,
Κωνσταντίνος Διαμαντής,
Γαλάνης Παναγιώτης,
Γεώργιος Οικονομόπουλος,
Τσάννες. Αναστάσης Περωτής,
Γεωργάκης Παναγιώταρος.

Λεξιλογικά

* μουασερέ και μουχασερέ είναι η πολιορκία, από τουρκ. muhasara.

* εις τέτοιον περεσέ: από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι σημαίνει «σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια δεινή θέση», αλλά δεν έχω βρει σε ποια τουρκική λέξη αντιστοιχεί. Ελπίζω στη συλλογική σας σοφία.

* ό,τι και αν περιποτάζουν: υποθέτω πως σημαίνει «έχω μαζί μου, στην ιδιοκτησία μου», μια και θυμάμαι το «αποτάζω» που σημαίνει «αποκτώ».

* το ίρτζι τους: την τιμή τους. Για τη βαριά αυτή λέξη έχω γράψει στις Λέξεις που χάνονται, ενώ την έχουμε συναντήσει και στο άρθρο με τις λέξεις από τον Κασομούλη.

* να τους μαντινίρουμε: να τους συντηρήσουμε, από τα ιταλικά ή ενετικά.

* διά σιγουριτά: για ασφάλεια, επίσης από ιταλικά. Η λέξη συχνή σε κείμενα της εποχής.

Και κλείνω με δυο πραγματολογικά.

Αφενός, ο Ζακύνθιος καπετάνιος σημειώνει ότι έχει «πανδιέραν ελληνικήν», διότι τον καιρό εκείνο υπήρχε η Ιόνιος Πολιτεία, που ήταν βρετανικό προτεκτοράτο και είχε δική της σημαία.

Αφετέρου, τους Οθωμανούς επρόκειτο να τους μεταφέρουν στο «πόρτον Ακαλμπέντι». Ποιο λιμάνι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Το αφήνω σαν συλλογική άσκηση.

 

90 Σχόλια προς “Κείμενα του Εικοσιένα (17) – Με το ίρτζι τους και ζωήν τους (παράδοση του Νιόκαστρου)”

 1. Θρασύμαχος said

  Ίρτζι στο 00:00΄:18΄΄

 2. rizes said

  ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ

  Οι σημαίες

 3. Παναγιώτης Κ. said

  Το παραπάνω με τον Βέγγο, είναι από αυτά που όσες φορές και αν τα δεις και ακούσεις, δεν τα βαριέσαι!

 4. Pedis said

  Δεν είναι πανδιερα, είναι λωρίδα.Παπινιωτης😁

 5. Παναγιώτης K. said

  Παρατηρούμε ότι τα επώνυμα είναι εύηχα και κατά κανόνα δεν φανερώνουν… απαξίωση του φέροντος. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για τα όλα τα επώνυμα στις διάφορες περιοχές της χώρας…

 6. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  4 🙂

 7. Καλημέρα

  Οι συμφωνίες είνι για να καταπατιούνται, ειδικά στον Μωριά, τα έγγραφα για να μένουν να τις θυμίζουν.

  Αδυνατώ να συνδράμω την συλλογική σοφία αν και το Αλκαμπέντι κάπου τόχω ξαναδει, μου φαίνεται σ’ ενα βιβλίο του Μααλούφ, στον Λέοντα τον Αφρικανό.

 8. venios said

  Αυτό το ΑP. X. Γ. A. Ρ. Κ. τι είναι;

 9. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Τι είναι Α. P. X. Γ. A. Ρ. Κ.;

 10. spiridione said

  Ο Φιλήμονας το έχει Ακίλ-Μπέντι. Και τα διηγείται ως εξής: ότι οι Τούρκοι έβαλαν τα πράγματα τους στα ελληνικά καράβια, αλλά κωλυσιεργούσαν. Ότι επιχείρησαν επίθεση οι Τούρκοι όχι από την Πύλο αλλά από την Μεθώνη, και εκεί σκοτώθηκε ο Μαυρομιχάλης. Ότι στις 9 Αυγούστου βγήκαν εν τέλει οι Τούρκοι της Πύλου για να επιβιβαστούν στα καράβια και εκεί τους επιτέθηκαν και τους έσφαξαν όλους. Περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τη στάση των Ελλήνων.
  https://books.google.gr/books?id=2zdGAQAAMAAJ&pg=PA113&dq=%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjsid-hjMnyAhUShv0HHQ8wCgIQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD&f=false

 11. Πουλ-πουλ said

  8,9
  Μάλιστα, στα δύο έγγραφα, όπως το γράφετε άλλωστε, δεν είναι ταυτόσημα ως προς τις τελείες.

 12. Γιώργος Λυκοτραφίτης said

  Καλημέρα.

  Νομίζω ότι το άγνωστο λιμάνι στην Τυνησία είναι το Al Khums ή Al Khoms, γνωστή παραλιακή πόλη της Λιβύης. Ως «Τούνεζι» φαίνεται ότι εννοούσαν την ευρύτερη περιοχή της Β. Αφρικής. Εξάλλου, η Λιβύη «έπεφτε» πολύ πιο κοντά, για ένα τέτοιο θαλάσσιο ταξίδι (που δεν έγινε, βεβαίως, ποτέ).
  Αθετήσαμε, πάλι αθετήσαμε.

 13. ΓΤ said

  Ακαλμπέντι, μια σκέψη: μνήμη παλιά, από ταξίδι στην Τυνησία το 1992…

  ΑΚαΛμπέντι —-> ΑΛκαΜΠέντι —–> al-Qabid ένα από τα προσωνύμια του Αλλάχ

  Πολύ κοντά στο παλιό λιμάνι της Τύνιδας βρίσκεται το τέμενος αζ-Ζαϊτούνα, εκεί όπου ασφαλώς μνημονεύεται ο al-Qabid. Εικάζω ότι, συνεκδοχικά, ακριβώς επειδή το εν λόγω λιμάνι βρίσκεται «δίπλα» στον «al-Qabid», το Ακαλμπέντι έλκει την ονομασία του από τον ιερό χώρο μνημόνευσης του Αλλάχ και, απλά, είναι αυτό το «παλιό λιμάνι»…

 14. leonicos said

  Αντιγράφω τον Gpointofview

  Τί τον έχουμε αυτόν ακόμα εδώ μεσα;

  Έχει φάει όλα τα ψάρια της Μεσογείου

 15. leonicos said

  Βέβαια ο ΓΤ στοο 13 έλυσε το πρόβλημα, νομίζω ικανοποιητικά

  Οπότε μάθαμε κι αυτό.

 16. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Καλημέρες!

  Για το (μ)περεστέ -που σημαίνει ‘κατάντια, (κακή) κατάσταση- παλιότερα, εδώ:
  https://sarantakos.wordpress.com/2017/09/05/zaploutos/#comment-453103

  ‘Στο μπερεστέ που μ’ έφερες, λίγο καιρό θα ζήσω
  και βλαστημώ τη μοίρα μου γιάντα να σε γνωρίσω‘ (Με τον Γ. Αβυσσινό)

  ‘Ω! μερακλίνα κοπελιά κι ερωντοχτυπημένη
  στο μπερεστέ απού μ’ έφερες λυπήσου με καημένη!’ (Με τον Ν. Ξύλουρη)

 17. leonicos said

  Λόγω αναβολής του ταξιδιολυ στο Μαρόκο, η Φωτεινή ήθελε Δουβλίνο. Αλλά φοβηθηκε το Σελφ-τεστ της επανόδου, που θα την υποχρέωνε να μείνει στο Δουβλίνο 14 μέρες, οπότε προέκρινε Ελλάδα.

  Μετά από πολλές παναχωρήσεις, προέκρινε Ρόδο.

  Σας το συνιστώ. Ρόδος, Χάλκη, Σύμη, Καστελόριζο

  Πολύ περπάτημα! Απίθανο παρπάτημα! Αφάνταστο περπάτημα! Κυριολεκτικά ξεποδιάρισμα

  ΑΛΛΑ

  Είδα Καρέτα-Καρέτα στο Καστελόριζο, ζωντανή ολοζώντανη να κολυμπάει δίπλα μου (εγώ ήμουν στην στεριά εννοείται κι έπινα τσίπουρο και τάιζα τ ψάρια με το ψωμί μου). Στο Καστελίροζι υπάρχει επίσης ο μοναδικός στην Ελλάδα Λυκιακός τάφος. Πρόσοψη απείραχτη, εξαιρετικό μνημείο.

  Η Χάλκη απέκτησε κι ένα ιδιωτικό μουσειάκι λαογραφικό, πολύ ενδιαφέρον. Παλιό αρχοντικό.

  Και η Σύμη υπέροχη \\

  Και τα δυο για περπάτημα

  Το Καστελόριζο έχει το Γαλάζιο σπήλαιο, με πολύ χαμηλή είσοδο. Εκεί ενώπιον όλων φώναξα

  Φωτεινή σε αγαπάω

  Και όλοι στη βάρκα βάλανε τα γέλια. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν έπρεπε όλοι οι άντρες να το φωνάξουν; Όλοι μούγγα. Φοβούνται μην εκτεθούν.

  Εγώ δεν εκτίθεμαι, γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι εκτεθειμένος, και ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται.

  Αυτά για την απουσία μου, την οποία απολαύσατε

 18. leonicos said

  16 Μικιέ είσαι ερευνητής

  Είσαι για προαγωγή

 19. ΓΤ said

  Πέθανε ο Ανέστης Βλάχος.

 20. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ε, αφού επιχείρησαν έξοδο οι πολιορκημένοι Τούρκοι, ενώ είχαν υπογράψει τη συνθήκη παράδοσης, αυτοί είναι υπεύθυνοι που χάλασε η δουλειά. Άλλωστε, δεν μιλάμε για πόλεμο μεταξύ εθνικών στρατών αλλά για εξέγερση υπόδουλων. Ο ιπποτισμός και η τήρηση συμφωνιών εκατέρωθεν ήταν η εξαίρεση. Ο κανόνας ήταν η μπαμπεσιά, τα καπάκια, οι σφαγές, το πλιάτσικο…

 21. sarant said

  Eυχαριστώ για τα νεότερα!

  17 Να φωνάξουν όλοι οι άντρες «Φωτεινή σε αγαπάω»;

  16 Μάλιστα, ευχαριστώ. Βέβαια, το κείμενο δεν έχει τ, έχει (μ)περεσέ.

  10 Α μπράβο, έπρεπε να κοιτάξω και τον Φιλήμονα, όχι βέβαια ότι ταυτοποιεί το λιμάνι.

 22. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Και, βέβαια, περισσότερα για τον (μ)περεστέ από τον ειδικό, εδώ (σελ. 193)
  https://doi.org/10.11588/propylaeum.660

  18. 🙂
  Καλώς όρισες! Μόνο Ρόδο και Κω έχω πάει. Κι είχαμε προγραμματίσει εφέτος για εκεί (Σύμη-Χάλκη), αλλά δεν ‘έκατσαν’ οι ημερομηνίες της παρέας. Θα πάμε λοιπόν, Κύθηρα-Ελαφόνησο-Νεάπολη.

 23. ΣΠ said

  Στο δεύτερο έγγραφο γράφει «οι κάτωθεν υπογεγραμμένοι […] Νικόλας Μπότασης και καπετάν Αναστάσης Κολανρούτσος, και καπετάν Γεώργιος Δενδρολίβανος». Από αυτά τα ονόματα μόνο του Νικόλα Μπόταση υπάρχει από κάτω.

 24. Κατερίνα Περρωτή said

  Ίσως το περεσέ να προέρχεται από το perişan που σημαίνει άθλιος, καταρρακωμένος, ελεεινός, διαλυμένος…

 25. spiridione said

  Perese από τον Ρεντχάουζ
  https://books.google.gr/books?id=zDhbAAAAQAAJ&pg=PA446&dq=%22perese%22+turkish&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjUiYaPqcnyAhUWhv0HHXlFA7YQ6AEwA3oECAoQAg#v=onepage&q=%22perese%22%20turkish&f=false

 26. Αφού τα βρήκατε όλα μένω κι εγώ με την απορία για τα αρχικά.

 27. spiridione said

  ο Φιλήμονας λέει νομίζει ότι σημαίνει ΑΡΧΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. Αρκαδιά μάλλον εννοεί, την Κυπαρισσία
  https://books.google.gr/books?id=yb0q67WAjDEC&pg=PA428&dq=%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99+%CE%91%CE%A1%CE%9A&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwi2jf6SrcnyAhUQ3xoKHQseCKMQ6AEwAHoECAMQAg#v=onepage&q=%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%20%CE%91%CE%A1%CE%9A&f=false

 28. sarant said

  27 Λογικό ακούγεται

 29. BLOG_OTI_NANAI said

  2: «δε θ’ αφαιρέσω το σταυρό, μα θα καρφώσω ένα σφυροδρέπανο»

  Αλίμονο, αυτούς με τα σφυροδρέπανα είναι να μην τους ζηλεύει κανείς; Τέλεια τα πήγαν…

 30. ΓιώργοςΜ said

  29 Ενώ αυτούς με το σταυρό…

 31. spiridione said

  Το Ακαλμπέντι πρέπει να είναι το Halq al-Wadi (La Goulette)
  https://en.wikipedia.org/wiki/La_Goulette

 32. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>περεσέ*

  μπερεστές ‘δυσχερής θέση, κατάσταση’
  Βασ. Ορφανός «Τουρκικά δάνεια στα ελληνικά της Κρήτης»
  σελ 148

  16 >> επρόκαμες! 🙂
  Ω μερακλίνα κοπελιά
  κι ερωντοχτυπημένη
  στον περεστέ απου μ΄έφερες
  λυπήσου με καημένη

 33. […] Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2021/08/24/k1821-17/ […]

 34. sarant said

  31 Πολύ λογικό!

 35. Irresistible said

  1) Είναι πολύ περίεργο (για να μή πω ύποπτο) το ότι ο κ. Σαραντάκος δεν μάς λέει από πού πήρε το κείμενο του 1821 που δημοσιεύει. Δύο είναι οι μοναδικές πηγές: Α) Η Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Σπυρίδωνος Τρικούπη, τόμος 2ος, παράρτημα (1η έκδοσις Λονδίνο 1857) και Β) «Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως» του Ιωάννου Φιλήμονος, τόμος 4ος, Αθήναι 1861.

  Είναι προφανές (και από τα σχόλια) ότι πηγή του κ. Σαραντάκου είναι ο Τρικούπης. Ωστόσο, είτε εξαιτίας του OCR, είτε εξαιτίας αβλεψιών του δακτυλογράφου του, ο κύριος Νίκος μεταφέρει το κείμενο με ορισμένα λάθη που αλλοιώνουν την Γλώσσα του 1821. Μεταφέρω μερικά μόνο από τα λαθάκια αυτά:

  Τρικούπης: «ούτε να εμβούν, ούτε να εβγούν» – Σαραντάκος: «ούτε να εμβούν, ούτε να έβγουν» (συμφωνεί με Τρ. ο Φιλήμων)
  Τρικ: «οπού ευρέθη μέσα» – Σαρ: «όπου ευρέθη μέσα» (συμφωνεί με Τρικ. ο Φιλήμων)
  Τρικ: «σήμερης εσυμφωνήσαμεν» – Σαρ: «σήμερις εσυμφωνήσαμεν» (ο Φιλήμων γράφει «σήμερον»)
  Τρικ: «τρείς καπηταναίοι» – Σαρ: «τρείς καπιταναίοι» (δίς) (ο Φιλήμων γράφει «τρείς καπεταναίοι»)
  Τρικ: «καπετάν Αναστάσης Κολαντρούτσος» – Σαρ: «καπετάν Αναστάσης Κολανρούτσος» (συμφωνεί με Τρ. ο Φιλήμων)

  2) Να μάς πεί ο αγαπητός κ. Σαραντάκος αν θα τολμήσει να κράξει στα μεζεδάκια του Σαββάτου την 95χρονη βυζαντινολόγο, Ελενίτσα Αρβελέρ, που σήμερα το πρωΐ μιλώντας στο Α΄ Πρόγραμμα της ΕΡΑ είπε ότι μόνο στα ελληνικά υπάρχει η λέξις «συνάνθρωπος».

  Ως αγγλογνώστρια καταθέτω ότι στα αγγλικά η λέξις «fellow man» σημαίνει ακριβώς «συνάνθρωπος».Καλώ τον εβραιογνώστη σχολιαστή Λεώνικο, τον πολωνογνώστη Αβόνιδα, τον γερμανογνώστη Ιατρού και τον γαλλογνώστη σοφό Νέστορα του Ιστολογίου κ. Αγγελο να μάς πούν αν υπάρχει η λέξις «συνάνθρωπος» σ’ αυτές τις Γλώσσες, ώστε να αντιληφθούν όλοι την αγραμματοσύνη + επιπολαιότητα της 95χρονης Ελενίτσας.

  ΥΓ: Αν ο κ. Σαραντάκος δεν τολμήσει να κράξει το Σαββάτο την υπέργηρη Αρβελέρ γι΄ αυτή την εθνικιστική μπαρούφα που ήδη άρχισαν να εκμεταλλεύονται οι κάθε λογής εθνικοπαράφρονες, η εξήγησις είναι απλουστάτη: Δεν θα θελήσει να θίξει τους μπολσεβίκους δημοσιογράφους του Α΄ Προγράμματος, Κατερίνα Σερέτη και Διονύση Χατζημιχάλη, που δεν τόλμησαν να αντιδράσουν στο άκουσμα αυτής της μεγαλοπρεπούς Αρβελο-μπαρούφας, είτε από άγνοια, είτε από κακώς εννοούμενο σεβασμό.

 36. dryhammer said

  Η εμμονή να παρουσιάζεται ως γένους θηλυκού (εδώ αγγλογνώστρια), μαζί με κάτι άλλες για την εντός του εσωβράκου περιοχήν υποκρύπτουν άραγε κάτι;

 37. Γιάννης Κουβάτσος said

  Τι εννοεί η Αρβελέρ όταν λέει «Η επιδημία στην εποχή του Ιουστινιανού, έδειξε το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας»…Ήταν η χειρότερη επιδημία πανώλης πριν από τον Μαύρο Θάνατο, μείωσε δραστικά τον πληθυσμό της Μεσογείου, αλλά έδειξε το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας; Ως προς την έκταση και τον πληθυσμό εννοεί; Γιατί τέλος από πού κι ως πού;

 38. sarant said

  35 Υπάρχουν στα αρχεία της Παλιγγενεσίας τα κείμενα.

  Και

 39. BLOG_OTI_NANAI said

  30: Το έγκλημα ως καταστατική αρχή δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται, δεν επιτρέπεται στον χριστιανισμό και τιμωρείται αυστηρότατα ακόμα και στην ακούσια μορφή του. Σε αντίθεση με τα νομιμοποιημένα εγκλήματα που έγιναν με βάση καταστατικές αρχές που έλεγαν ότι χωρίς εξόντωση όσων εναντιώνονται στην επανάσταση δεν μπορεί να γίνει η μετάβαση.

  Δεν θα μας πεις τώρα πως επειδή κάποιος δηλώνει ότι σκοτώνει από «ερωτικό πάθος» τη γυναίκα του, θα πει ότι για τις γυναικοκτονίες φταίει το γεγονός ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται…

 40. BLOG_OTI_NANAI said

  Για τα αρχικά έχω βρει μόνο αυτή την ερμηνευτική απόπειρα: «Αρχηγός Αρκαδίων»

 41. Αγγελος said

  Ακαταμάχητη (35), την έχει κράξει (ευγενικά) την Αρβελέρ ο Νικοκύρης για το ίδιο θέμα.

 42. Αγγελος said

  Για κάποιο λόγο δεν μπήκε στο προηγούμενο σχόλιο η παραπομπή. Ορίστε: https://sarantakos.wordpress.com/2015/09/28/kuma/

 43. Γιάννης Κουβάτσος said

  38: Τι γίνεται με την Αρβελέρ; Εδώ και αρκετά χρόνια ρετάρει σε συνεντεύξεις και δημόσιες παρεμβάσεις της. Δεν την προστατεύουν οι δικοί της; Αν και δυσκολότερο πράγμα απ’ το να προσπαθείς να ελέγξεις υπερήλικο δεν υπάρχει.

 44. Irresistible said

  41: Κύριε Άγγελε, τον Σεπτέμβρη του 2015 δεν διάβαζα Σαραντάκο, ήμουν πολύ μικρή και ασχολιόμουν με άλλα πράγματα. Ωστόσο, παρατηρώ ότι και το 2015 ο κύριος Νίκος δεν τόλμησε να αναφέρει το όνομα της Ελενίτσας, γιατί δεν είχε επιβεβαιώσει την ατάκα της. Τώρα που την επιβεβαίωσε, ΟΦΕΙΛΕΙ να την κράξει το Σαββάτο δημοσίως στα μεζεδάκια και όχι μόνο από το Twitter του που το βλέπουν μόνο πέντε άνθρωποι.

  43: Κύριε Γιάννη, η κυρία Αρβελέρ είναι γεννημένη στις 29 Αυγούστου 1926, δηλαδή σε 5 μέρες μπαίνει στα 96. Το ότι ακόμη μπορεί και μιλάει κατανοητά ελληνικά, είναι θαύμα. Γαλλικά δεν έμαθε ποτέ, όπως μπορούν να μάς διαβεβαιώσουν οι γαλλομαθείς του Ιστολογίου (Λουκρητία, Άγγελος, Μαρία, κ. Σαραντάκος).

  Η ευθύνη δεν είναι της κυρίας Αρβελέρ, αλλά των δημοσιογράφων που ακούνε τις μπαρούφες της και δεν την διορθώνουν. Οπότε, αν δεν την διορθώσει το Σαββάτο και ο κ. Σαραντάκος (για να μή θίξει τους μπολσεβίκους δημοσιογράφους που της πήραν την συνέντευξη) θα μείνει «κτήμα ες αιεί» σε όλο το Ρωμέικο ότι μόνο στα ελληνικά υπάρχει η λέξη «συνάνθρωπος». Το ζήτημα είναι κρίσιμο, βούτυρο στο ψωμί των εθνικοπαραφρόνων.

  Σημειωτέον ότι η κυρία Άρβελερ συνηθίζει να γράφει τις αγραμματοσύνες της και στα βιβλία της, όπως π.χ. ότι ο Χριστός είπε «κάμιλος» (= παλαμάρι) και όχι «κάμηλος» (= καμήλα) που αναφέρουν τα Ευαγγέλια

 45. BLOG_OTI_NANAI said

  37: Ουσιαστικά θέλει να πει ότι ήταν το εισαγωγικό συμβάν προς την πορεία των δύο επόμενων «σκοτεινών αιώνων» λόγω της παρακμής των αστικών κέντρων. Φυσικά ακολούθησαν και άλλα γεγονότα που οδήγησαν στην αλλαγή αυτή που είχαν να κάνουν με συγκρούσεις και εισβολές από εξωτερικούς εχθρούς. Από την πλευρά της ταυτότητας που αποκτά το βυζάντιο, στους 7ο και 8ο αι. συντελείται μια μετάβαση από την μέχρι τότε λατινορωμαϊκότητα της εξουσίας προς την ελληνορωμαϊκότητα που θα ισχύσει πλέον έως το τέλος.

  Όπως λέει ο Κων/νος Ζ΄

 46. Γιάννης Κουβάτσος said

  2,30,39: Αν δεν μίλαγε για το ευρώ, θα έλεγε κανείς πως αυτό το στιχούργημα γράφτηκε στα ηρωικά χρόνια του μεσοπολέμου, ατυχής μίμηση του Δήμου Τανάλια.😂

 47. BLOG_OTI_NANAI said

  43: Ότι ρετάρει σε συνεντεύξεις της είναι αλήθεια. Και αυτό που σχολιάζω στο σχ. 45, δεν λέγεται φυσικά «το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας»! Κάτι άλλο ήθελε να πει και άλλο είπε. Άντε να καταλάβει ο καθένας τι εννοούσε.

 48. Γιάννης Κουβάτσος said

  45: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, Μπλογκ.

 49. Νέο Kid said

  Μ´ αρέσει πάντως η αστική ευγένεια με την οποία απευθύνεται ο Άγγελος στον Καπετάνιο!…
  Class!

 50. Irresistible said

  Κύριε Γιάννη (48), χάνω πάσαν ιδέαν για εσάς. Ευχαριστείτε τον αστοιχείωτο κ. Blogotinanai, για ποιόν λόγο; Γιατί προσπάθησε να μάς πείσει ότι ο Ήλιος βγαίνει από την Δύση; Αυτό που είπε η Αρβελέρ (ότι η Πανώλης του Ιουστινιανού σηματοδότησε το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) είναι ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ μεταξύ των Βυζαντινολόγων, εδώ και αιώνες. Ο πρώτος που το έγραψε είναι ο Μέγας Γίββων και έκτοτε έχουν γραφεί δεκάδες βιβλία με τον ίδιο τίτλο. Θα αναφέρω μόνο τα καλύτερα του 21ου Αιώνος, όπως του William Rosen «Justinian’s Flea: Plague, Empire, and the Birth of Europe» (2007) και το «Plague and the End of Antiquity: The Pandemic of 541-750» συλλογικό του Πανεπιστημίου του Cambridge (2006).

  Κορυφαίο όλων είναι ασφαλώς το «Justinian’s Plague and the Caliphate: Pandemics – history of wars» του I. Shafigulin που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάιο (2021) και δείχνει πως επωφελήθηκε ο Μωάμεθ από την Πανώλη του Ιουστινιανού για να πείσει τους Χαλκηδόνιους Χριστιανούς της Συρίας κλπ ότι ο Θεός εγκατέλειψε τους οπαδούς του Ιησού και δείχνει την εύνοια του στους οπαδούς του Αλλάχ. Ο συγγραφέας του ο I. Shafigulin είναι επιφανής Άραβας ισλαμολόγος και γράφει από την σκοπιά των Αράβων

  Για να καταλάβει και ο τελευταίος κάφρος αναγνώστης πώς η Πανώλης του Ιουστινιανού οδήγησε στο τέλος του Αρχαίου Κόσμου, θα πώ επιγραμματικά ότι: Η Επιδημία ξεκίνησε το 541, επτά μόλις χρόνια πρίν πεθάνει από καρκίνο της μήτρας η πόρνη Αυτοκράτειρα Θεοδώρα. Βλέποντας τα τραγικά αποτελέσματα της Πανώλους ( μόνο μέσα στην Κωνσταντινούπολη, σκότωνε 10.000 ανθρώπους την ημέρα, όπως γράφει ο Μέγας Προκόπιος), η Θεοδώρα θεώρησε ότι είναι η τιμωρία του Γιαχβέ για το αμαρτωλό της παρελθόν.

  …Και εξόρκισε τον καψούρη Ιουστιανιανό, αμέσως μετά τον θάνατό της να καταργήσει το ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΕΩΣ (Ωριγένης κλπ) στο οποίο πίστευε μέχρι τότε η Χριστιανική Εκκλησία, ώστε να μή τιμωρηθεί στην επόμενη ζωή της η Θεοδώρα για το πορνικό της παρελθόν. Πράγματι ο Ιουστινιανός το 553 συγκάλεσε την Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο και υποχρέωσε επί ποινή θανάτου τους Επισκόπους των Γαλιλαίων να αφορίσουν τον Ωριγενισμό και να καταργήσουν το Δόγμα της Μετενσαρκώσεως. Αυτό κατά τον Μέγα Γίββωνα και τους άλλους ιστορικούς που ανέφερα σηματοδότησε το τέλος του Ελληνο-Ρωμαϊκού Κόσμου, διότι Ελληνο-Ρωμαϊκός Πολιτισμός χωρίς Μετενσάρκωση δεν υφίσταται. Γι’ αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία αγιοποίησε τον εγκληματία Ιουστινιανό + την αρχιπόρνη Θεοδώρα, τιμώντας την μνήμη τους στις 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους.

 51. Γιάννης Κουβάτσος said

  50: Ευχαριστώ πολύ κι εσένα, Βάτμαν, για τις πληροφορίες. Το Βυζάντιο το έχω παραμελήσει στα διαβάσματά μου, αυτό είναι αλήθεια.☺

 52. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  41-2 Τότε δεν είχα από πρώτο χέρι την τοποθέτησή της, γι’ αυτό και δεν κατονόμασα.

 53. Κώστας said

  41: Με το «αρβελερική κοτσάνα» ήδη από τον Αύγουστο του 2009 είμαστε εντάξει;

 54. Κώστας said

  To 44 εννοούσα φυσικά! 🙂

 55. Irresistible said

  Κύριε Κώστα (53) συγχαρητήρια Αυτό το σχόλιο του 2009 δεν το θυμόταν ούτε ο κ. Σαραντάκος, βάζω στοίχημα. Εγώ το 2009 ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο Λύκειο, δεν ήξερα ούτε ποιά ήταν η κυρία Αρβελέρ

 56. Alexis said

  Αν μη τι άλλο ο Buttman με τις μετενσαρκώσεις του και τις αλλαγές φύλου που επιχειρεί, προσφέρει άφθονο γέλιο…

  Εγώ το 2009 ήμουν πολύ μικρή, πήγαινα στο Λύκειο,
  Στο Αρσάκειο να υποθέσω;

 57. Γιάννης Κουβάτσος said

  Άλλη απορία σχετικά με την Αρβελέρ: αφού είπε αυτήν την κοτσάνα πριν από πολλά χρόνια, δεν της την επισήμανε κανένας, ώστε να μην εκτίθεται επαναλαμβάνοντάς την κάθε τόσο; Και μια διαπίστωση: όταν βλέπεις μια διακεκριμένη επιστημόνισσα (σικ, ρε!) και πρώην πρυτάνισσα (ξανασίκ, ρε!☺) της Σορβόνης να διακινεί σοβινιστικά αναληθή στερεότυπα, τι να περιμένεις από τους αμαθείς και ημιμαθείς ψέκες; Μα και μόνο ο ισχυρισμός «μόνο στην ελληνική γλώσσα…» θα έπρεπε να σημαίνει αντιψεκικό συναγερμό.

 58. Γιάννης Κουβάτσος said

  56: Στο παρθεναγωγείο Χιλλ.☺

 59. Παναγιώτης Κ. said

  Για φαντάσου!
  Με καθυστέρηση είκοσι σχεδόν χρόνων έμαθα σήμερα την σημασία της λέξης (μ)περεστές (=κατάντια, κακή κατάσταση). Την πρωτοάκουσα να την τραγουδούν σε ζωντανό πρόγραμμα οι Χαϊνηδες.
  Εδώ μια εκτέλεση με το συγκρότημα του Ρος Ντέιλι

 60. sarant said

  53 Αλλά και το 2009 ζητούσα τεκμηρίωση 🙂

 61. Irresistible said

  Κύριε Γιάννη (57), με όλη την αγάπη που σάς έχω, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι έχετε «μαύρα μεσάνυχτα» από την ρωμέικη πραγματικότητα. Είναι πασίγνωστο ότι η κυρία Ελένη Αρβελέρ είναι ο μόνος άνθρωπος ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ που έχει βραβευτεί δύο φορές με το Ανώτατο Παράσημο της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή τον Χρυσούν Σταυρόν του Αποστόλου Παύλου. Εξίσου γνωστές είναι οι εχθρικότατες δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς η κ. Αρβελέρ εναντίον της Ορθοδοξίας και οι αποκαλύψεις της (στα βιβλία της και στις συνεντεύξεις της) για τον βρωμερό ρόλο που έπαιξε η Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Παρόλα αυτά, η Ελλαδική Εκκλησία την βράβευσε δύο φορές (μία επί Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη και μία επί Ιερώνυμου Λιάπη) με το Ανώτατο Παράσημό της! Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό;

  Θα χρειαζόμουν τον χώρο τριών Σαραντακείων άρθρων για να μεταφέρω όλες τις κατά καιρούς ύβρεις της Ελενίτσας εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σήμερα θα περιοριστώ μόνο σε μία: Στις 11 Νοέμβρη 2012, η κ. Αρβελέρ είχε δώσει μιά μεγάλη συνέντευξη στην «Καθημερινή «. Μεταξύ άλλων φοβερών είχε πεί πως η Ελλάδα δεν έχει Κτηματολόγιο, διότι το απαγορεύει η Εκκλησία, προκειμένου να μή φορολογείται για ολόκληρη την τεράστια περιουσία της!..

  Μερικούς μήνες μετά την συνέντευξη αυτή, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος την βράβευσε για 2η φορά με τον Χρυσούν Σταυρόν του Αποστόλου Παύλου!.. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό, κύριε Γιάννη μου; Πώς εξηγείτε ότι η κυρία Αρβελέρ αγωνίζεται τάχα μιά ζωή για την Ελληνική Παιδεία και η Γαλλίδα μοναχοκόρη της Marie – Helene Ahrweiler – Giovachini δεν ξέρει (κατά δήλωσιν της ιδίας της Ελενίτσας!) ούτε μισή ελληνική λέξη και αρνήθηκε πεισματικά βαπτιστεί Ορθόδοξη χριστιανή;

  Θέλετε κι άλλα για να πειστείτε, αφελέστατε κύριε Γιάννη; Στις 10 Οχτώβρη 2011, η 85χρονη τότε κυρία Αρβελέρ βγήκε στην εκπομπή της κόρης βασιλόφρονος Ναυάρχου, Μπήλιως Τσουκαλά (ΝΕΤ), και ξέρασε  όλο το μίσος της για την Ορθοδοξία μας… Διαβάστε τι είπε η γυναίκα και φρίξτε:

  1) Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν Μέγας Εγκληματίας και δεν έγινε ποτέ Χριστιανός, όπως μάς παραμυθιάζουν!.. 2) Η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα που ανεστήλωσε τις Εικόνες (843) ήταν αδίστακτη εφοπλίστρια που έκλεβε τις περιουσίες των υπηκόων της. 3) Ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Άλωση του 1453, Γεννάδιος – Σχολάριος , είχε αφορίσει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ενώ οι Τούρκοι πολιορκούσαν την Πόλη. 4) Η Θεσσαλονίκη παραδόθηκε το 1430 στους Τούρκους από τους εθνοπροδότες μοναχούς της μονής Βλαντάδων που είχαν συνεννοηθεί μαζί τους έναντι πλούσιων ανταλλαγμάτων!..

 62. BLOG_OTI_NANAI said

  50: Βρε κωμικέ, το τέλος της αρχαιότητας δεν σημαίνει το τέλος της… Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο ήταν ακριβώς η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η ταμπακιέρα για την οποία έριζαν Ανατολή και Δύση επί όλους τους μεταγενέστερους αιώνες. Κανείς σε Ανατολή και Δύση δεν είχε την αντίληψη ότι χάθηκε καμία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία όπως βλακωδώς λες. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν ότι μετά το 476 η βασιλεία της Δύσης τελείωσε οριστικά και κληρονόμος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έμεινε μόνο η Ανατολή, ενώ η Δύση πίστευε ότι συνέχιζε εκείνη δικαιωματικά λόγω γλώσσας και εδαφών την αρχαία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

  Οι ιστορικοί απλώς βλέπουν όπως έγραψα, στην περίοδο της πανώλης το τέλος της αρχαιότητας και των αξιών που ίσχυαν έως τότε. Όχι το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ανόητε… Πόσο μάλλον που η συζήτηση αφορά τη ρήση της Αρβελέρ. Μάλιστα, εσύ λες ψευδώς ότι η Αρβελέρ μίλησε για «το τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» ενώ στο διαδικτυακό κείμενο αναφέρει σαφώς ότι η Αρβελέρ είπε: «Η επιδημία στην εποχή του Ιουστινιανού, έδειξε το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας«. Μάθε να διαβάζεις.

  Να κλείσω λέγοντας ότι αν η Εκκλησία μπορούσε να πιεστεί από τον Ιουστινιανό σε οτιδήποτε, θα είχε δεχτεί και το αιρετικό δόγμα του αφθαρτοδοκητισμού που αυτός είχε εφεύρει. Οπότε πες τα σε κανέναν άλλον.

  Τέλος, να θυμίσω ότι είχα δείξει πάλι την ασχετοσύνη σου εδώ και 7 χρόνια που έλεγες ότι ο Ιουστινιανός είναι άγιος, και σου είχα ξαναπεί ότι η Εκκλησία στις 15 Νοεμβρίου τιμά τους «Ιουστίνο [Α΄] και Θεοδώρα», όπου η Θεοδώρα θεωρείται η δεύτερη γυναίκα του Ιουστίνου Α΄ και εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ακριβώς ο εξοβελισμός του Ιουστινιανού και της Θεοδώρας από την λειτουργική πράξη της Εκκλησίας:

 63. Γιάννης Κουβάτσος said

  61: Καλά όλα αυτά, ρε Βάτμαν, για να χτυπιέσαι έτσι δε μπορεί, δίκιο θα ‘χεις, αλλά τι σχέση έχουν με τις απορίες μου στο 57; Απλώς ήθελες να τα πεις και τα ‘πες. Τέλος πάντων, αφού μου έχεις αγάπη, σε συγχωρώ που με «έλουσες», καλή καρδιά, κσι εγώ σ’ αγαπώ, όλοι Παναθηναϊκοί είμαστε (εκτός από τον Αλαφούζο).☺

 64. Irresistible said

  Κύριε Blogotinanai, η 95χρονη κ. Αρβελέρ κι αν ακόμη είπε (δεν άκουσα την εκπομπή) «Βυζαντινή Αυτοκρατορία» εννοούσε «Ρωμαική Αυτοκρατορία», είναι ολοφάνερο. Όσο για το αν είναι Άγιοι ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα, σάς προκαλώ:

  Είμαι σίγουρη ότι δέχεστε κι εσείς πως κορυφαίος αγιολόγος της Ορθοδοξης Εκκλησίας θεωρείται ο μακαριστός Μητροπολίτης Σωφρόνιος Ευστρατιάδης, συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας» (έκδοσις της «Αποστολικής Διακονίας» με πρόλογο του Ευάγγελου Θεοδώρου). Ρίξτε μιά ματιά τί λέει ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης για τον Ιουστινιανό και την Θεοδώρα και πώς παρεισέφρυσε ο θείος του ο Ιουστίνος σε ορισμένα Αγιολόγια από τραγικό λάθος του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη.

  Σάς προκαλώ να αναρτήσετε το σχετικό απόσπασμα του Ευστρατιάδη, ειδάλλως θα με αναγκάσετε να το αναρτήσω εγώ και θα ξεφτιλιστείτε

 65. BLOG_OTI_NANAI said

  64: Γνωρίζω τι ακριβώς γράφουν όλα όσα έχουν γραφτεί για το ζήτημα αυτό. Όμως το να θεωρεί ο Ευστρατιάδης ότι πρόκειται για τον Ιουστινινό είναι απλώς μια επιστημονική άποψη. Τα είχαμε ξαναπεί και όταν στην ΘΗΕ είχε αναφερθεί ότι είναι αγία η Ειρήνη η Αθηναία και είχα αποδείξει το αντίθετο.

  Και σου είχα πει τότε (όπως σου είχα πει και την τελευταία φορά: «Τα Μηναία, είναι οπωσδήποτε τα μόνα έγκυρα βιβλία όπου κάποιο πρόσωπο μπορεί να μνημονεύεται«).

  Η Εκκλησία έχει λειτουργική πράξη και η πράξη αυτή τελείτε στους ναούς. Σου είχα πει ότι ακόμα κι αν διαβάσεις στην ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι ο τάδε είναι άγιος, αν αυτός δεν υπάρχει στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας τότε δεν υφίσταται μνήμη τέτοιου αγίου.

  Δεν παίρνει ο καθένας το κινητό του ή το ipad για να μνημονεύσει αγίους ανάλογα με το τι λέει η τάδε ιστοσελδία ή το τάδε βιβλίο που αγοράζει στο βιβλιοπωλείο. Ο άγιος μνημονεύεται ΜΕΣΑ στον ναό, την ώρα της Θείας Λειτουργίας και της γιορτής του αγίου, με βάση τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλήσίας. Αν δεν υπάρχει το όνομα του αγίου μέσα σε αυτά ώστε να μνημονευτεί μέσα στον ναό ο άγιος την ώρα της λειτουργικής πράξης, τότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λες είναι για τα πανηγύρια.

  Ό,τι κι αν γράφει λοιπόν ο Ευστρατιάδης, το διαδίκτυτο ή οποιοσδήποτε άλλος, δεν μνημονεύονται ΠΟΤΕ στην Εκκλησία αυτά που γράφει ο ο Ευστρατιάδης, αλλά αυτά που γράφουν τα συναξάρια στα λειτουργικά βιβλία και πάντα, θα μνημονεύεται ο Ιουστίνος και η Θεοδώρα.

  Πάρε λοιπόν ένα Black & Decker να τα βάλεις καλά στο μυαλό σου αυτά που σου λέω και σταμάτα να μου παριστάνεις τον πονηρό.

 66. BLOG_OTI_NANAI said

  61: Δυστυχώς γι’ αυτό την ειρωνεύεονται την Αρβελέρ που κατταφέρνει να απαξιώνει τον εαυτό της.

  Για τον Μ .Κων/νο τα έχουμε ξαναπεί και ότι βαπτίστηκε είναι στις πηγές δεδομένο.
  Όπως επίσης είναι δεδομένο ότι η Θεσ/νίκη κατακτήθηκε από τους Ενετούς με μάχη και όχι με… προδοσία:

  Όπως επίσης ότι στην απολύτως τελευταία δημόσια τοποθέτηση του ο Σχολάριος (ένα εξάμηνο πριν την Άλωση όπως καταχωρήθηκε το έγγραφο), όπου ενώ κατακρίνει έντονα τους ενωτικούς, δηλώνει αγάπη για τον βασιλιά και την πατρίδα και κανέναν… «αφορισμό»!
  Δυστυχώς, αυτά είναι αστεία πράγματα. Καταρχάς, ο αφορισμός είναι εκκλησιαστική συνοδική πράξη, δεν αφορίζει όποιος θέλει.

  Μάλιστα, σε αυτή την τελευταία του παρέμβαση ο Σχολάριος για τον οποίο έχει ειπωθεί ψευδώς ότι ήταν διχαστικός μέχρι το τέλος, δηλώνει ότι δέχεται απειλές και σιωπά οριστικά διότι δεν κατάφερε να πείσει. Εκείνη την περίοδο οι πάντες ήταν φοβισμένοι και απασχολημένοι με τις αμυντικές προετοιμασίες και ήθελαν να ξεγελούν τον εαυτό τους και να ελπίζουν -μάταια όπως αποδείχτηκε- στή δήθεν βοήθεια των δυτικών:

 67. Irresistible said

  Τα ύστερα του κόσμου: Ο κ. Blogotinanai αμφισβητεί τον «Πατριάρχη» της Ορθόδοξης Αγιολογίας, Σωφρόνιο Ευστρατιάδη!.. Κύριε Μπλόγκ, τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο μακαριστός πάτρωνάς σας, παπα-Γιώργης Μεταλληνός, όταν κάποιοι τον ρωτούσαν αν είναι Άγιος της Ορθοδοξίας ο δολοφόνος 15.000 Θεσσαλονικέων, Μέγας Θεοδόσιος (γιορτάζει στις 17 Γενάρη μαζί με τον Μέγα Αντώνιο):

  π. Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ: – Ρε παιδιά, ό,τι θέλουν ας γράφουν τα βιβλία. Είδατε κανέναν ορθόδοξο ναό στο όνομα του Μεγάλου Θεοδοσίου; Άρα, δεν είναι Άγιός μας, δεν τον γιορτάζουμε σαν Άγιο!..

  Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα χρησιμοποιούσε ο παπα-Μεταλληνός και για τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσόστομο Καλαφάτη (1867 – 1922): Επειδή τον θεωρούσε αρχιμασώνο (ως γνωστόν ο Καλαφάτης οπλοφορούσε), χάλασε τις σχέσεις του με τον Χριστόδουλο και δεν του ξαναμίλησε, επειδή ο Χριστόδουλος μεσολάβησε στο Φανάρι για να γίνει Άγιος ο Καλαφάτης!.. Κι αγωνιζόταν ο δύστυχος ο Μεταλληνός για την ξε-αγιοποίηση του Εθνομάρτυρα Σμύρνης, επειδή ήταν μασώνος και οπλοφορούσε!.. Αλλά όταν φιάχτηκε ο πρώτος ναός στην Ελλάδα στην μνήμη του Καλαφάτη, ο Μεταλληνός το βούλωσε και δεν ήξερε πού να κρυφτεί, μέχρι και την υβριστική (για τον Καλαφάτη) αρθρογραφία στον «Ορθόδοξο Τύπο» σταμάτησε!..

 68. Ω τέμπορα, ω μόρες,,,

  τελικός κυπέλλου Αγιοποίησης μεταξύ Μπλογκοτινάναι και Βαταλίδος της Ιρεζιστίμπλος με θεατή τον βάζελο Κουβάτσο !!

  Ο Τζόλης γκολ και ασσίστ στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης επίσημης συμμετοχής του στην Νόριτς, Ουδείς τα αμφισβητεί αυτά !!

 69. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  16β ΜΙΚ συμπάθα με! τώρα μόνο είδα -μα τον Ισού Χριστό, ότι είχες βάλει και τον Ξυλούρη. Να έπεσα στην «χαραμάδα» ίσαμε ν΄ αναρτηθεί και τ΄αποδέλοιπο; τί να πω! Μέχρι να το βρω, καθώς και το βιβλίο του κ. Ορφανού, πέρασε κάμποσο χωρίς ανανέωση, δεν ξηγάται αλλιώς. Μεσοστραβώθηκα; 😦

  >> «πανδιέραν ελληνικήν»
  παντιγιέρα η παντιέρα στην Κρήτη
  παντιγιερόλι, κάθε είδους πανί που το φουσκώνει ή και το παίρνει ο αέρας «Εφύσα αέρας κι ήκαμε τη φούστα τζη παντιγερόλι».
  Και δράττομαι της ευκαιρίας να (ξανα)βάλω το όμορφο τραγούδι «Παντιγιέρα».
  Γεια σου Παναγιώτη Κ. σχ.59

 70. Irresistible said

  Κύριε Gpoint (68), δεν είμαστε όλοι άμπαλοι, όπως ίσως νομίζετε. Ακόμα κι εμείς οι κοπέλλες, μπορούμε να αντιληφθούμε πότε η Θεά Τύχη βάζει το χέρι της στο Ποδόσφαιρο. Το 1ο γκόλ του Τζόλη με τα «καναρίνια» ΄ήταν το άκρον άωτον του τυχερού γκόλ. Μετά από 3 καραμπόλες, η μπάλα πήγε και καρφώθηκε στην γωνία, για να μη την πιάσει ο τερματοφύλακας. Ας το δούν οι αναγνώστες και ας κρίνουν

  https://streamable.com/3zr4w7

 71. Γιάννης Ιατρού said

  70: Δεν ξέρω αν είστε άμπαλη, αλλά πάντως σαν την Mατoύλα δεν είστε, εκείνη ήταν (ποδο-)σφαιρικά ενήμερη (κι αυθεντική, όχι κακέκτυπο🙄)

 72. sarant said

  71 Μάλλον το έχω αφαιρέσει το όνομα απο τη μαύρη λίστα 🙂

 73. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  8,9
  A.Ρ.Χ.Γ.Α.Ρ.Κ. Τα στοιχεία ταύτα σημαίνουσιν αρχηγοί Αρκαδίας
  λέει
  https://aristomenismessinios.blogspot.com/2016/11/blog-post.html

 74. Περί Τζόλη το.

  fortuna audaces juvat !!

 75. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @63. Ἀπ’ αὐτά πού βλέπω, Γιάννη, ὅ,τι πολιτικοῑδεολογικό καί νά σᾶς χωρίζη ἐσᾶς τούς Παναθηναϊκούς, στό τέλος τά βρίσκετε μεταξύ σας. Δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί μέ ἐμᾶς τούς δεξιούς, πού μᾶς χωρίζουν ἀκόμη καί οἱ τριτεύουσες λεπτομέρειες τῆς Ἱστορίας. Κι ἐγώ, λοιπόν, ἀνατριχιάζω μέ τήν πολιτεία τοῦ ζαχαριαδικοῦ «ὑποστράτηγου» Βλαντᾶ καί τῶν ὁμοίων του (τῶν λεγομένων Βλαντάδων τοῦ ΔΣΕ), ἀλλά ὁ ἀντικομμουνισμός μου δέν φτάνει μέχρι τοῦ σημείου νά κάνω λογοπαίγνια μέ τούς «εθνοπροδότες μοναχούς της μονής Βλαντάδων». 🙂 Τήν έν λόγῳ μονή (λίγο πιό πάνω ἀπό τό σπίτι μου) ἐξακολουθῶ νά τήν ἀποκαλῶ «μονή Βλατάδων».

  Πηγαίνοντας γιά ὕπνο, καλημέρα σας!

 76. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Καί τόν κῶλο σου νά χτυπᾶς καταγῆς, ὁ Τζόλης θά εἶναι σέ 1-2 χρόνια πρῶτο ὄνομα στό Ἀγγλικό ποδόσφαιρο. Μυρίζεται τό γκόλ σάν σκυλί ναρκωτικῶν τῶν ἀεροδρομίων καί δέν εἶναι οὔτε εἴκοσι χρονῶν..

 77. sarant said

  Καλημέρα από εδώ!

  73 Ή «Αρκαδιάς» = Κυπαρισσίας

 78. Κώστας said

  74: Φοβερός ο Τζόλης! Κρίμα που η τρομερή, πλήρης στολή της Νόριτς (Αdmiral) που ‘χα από έφηβος δεν μου κάνει πια… 🙂

 79. ΓΤ said

  Αντιγράφω από το σημερινό sdna

  «Ο Τσιμίκας MVP της Λίβερπουλ, ο Τζόλης ντεμπούτο με δυο γκολ στη Νόριτς, ο Βλαχοδήμος ήρωας στην πρόκριση της Μπενφίκα στο Τσάμπιονς Λιγκ, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι εδώ, είναι στο εξωτερικό». 🙂

 80. spiridione said

  Μερικά παραλειπόμενα από την πολιορκία του Νιόκαστρου:
  -Όπως γράφει ο πρωτοσύγκελλος Αμβρόσιος Φραντζής στην Ιστορία του, λίγο μετά την έναρξη της πολιορκίας έφυγαν οι Αρκαδιανοί πολιορκητές, που ήταν και οι περισσότεροι, για να κάνουν Πάσχα στα χωριά τους, με αποτέλεσμα να βρουν ευκαιρία να επιτεθούν οι Τούρκοι και να κινδυνεύσει να διαλυθεί η πολιορκία. Γενικά πρέπει να ήταν κουραστικό για τους πολεμιστές να παραμένουν επί μήνες πολιορκώντας το κάστρο. όταν όμως μαθεύτηκε ότι το Νιόκαστρο ήταν έτοιμο να πέσει, συνέρρευσε πλήθος πολεμιστών – 3.000 έτοιμοι σαν κοράκια για λαφυραγωγία λέει ο Φιλήμονας.
  -Ο Φραντζής επίσης, που ήταν παρών, λέει ότι είχαν συμφωνήσει οι Έλληνες με τους Τούρκους να τους στείλουν στη Μικρά Ασία. Μπορεί να είχε συζητηθεί αυτό επειδή ήταν πιο κοντά, αλλά μετά ενδεχομένως να σκέφτηκαν να τους πάνε κάπου πιο μακριά που να μην υπάρχουν Έλληνες, γιατί, όταν έστειλαν τους Τούρκους από το κάστρο της Μονεμβασιάς στη Μικρά Ασία, αυτοί στράφηκαν εκδικητικά κατά των εκεί Ελλήνων (και σε έγγραφο της Διοίκησης με οδηγίες που έχει ο Φιλήμονας λέει ‘να εκλέξωσι τόπον κατοικίας εις τα παράλια της Ανατολής ή όπου αλλού είναι δυνατόν χωρίς βλάβη του Γένους’).
  – Ο Φραντζής πάλι, διηγούμενος τα της σφαγής των πολιορκούμενων λέει ότι, αφού είχαν φορτώσει τα κιβώτια με τα πράγματα απ’ το κάστρο στα καράβια και τη στιγμή που έβγαιναν, οι Τούρκοι εξόργισαν τους Έλληνες λέγοντάς τους περιφρονητικά «βρε Ρωμαίοι». Εντάξει, ήθελε να δικαιολογήσει λίγο και τους συμπατριώτες του τους Αρκαδιανούς.
  -Λέει επίσης ότι είχαν κάνει γραπτή συμφωνία οι οπλαρχηγοί με τους καπετάνιους για το μοίρασμα της λείας: 1/3 στους στεριανούς, 1/3 στους θαλασσινούς και 1/3 στο Έθνος. Όμως οι Σπετσιώτες δεν τήρησαν τη συμφωνία: πήραν λέει τα καλύτερα απ’ τα κιβώτια στα καράβια που είχαν, και κάλεσαν μετά τον Φραντζή για λογαριασμό των στεριανών και του έδωσαν τον κατιμά, απειλώντας τον ότι αν αρνηθεί θα κάνει συντροφιά στα ψάρια.
  -Και ένα τελευταίο: λίγο μετά το τέλος της πολιορκίας λέει ο Φραντζής σε ένα καφενείο της Πύλου έγινε μια παρεξήγηση και κάποιος οπλαρχηγός, ο Παπαναστάσης απ’ τα Φιλιατρά, σκότωσε τον Γιαννάκη Μέλιο, που υπογράφει και στα έγγραφα, αρχηγό των Ντρέδων (Σουλιμοχώρια) και μετά για αντίποινα σκότωσαν τον Παπαναστάση και έναν ακόμα οπλαρχηγό.
  https://books.google.gr/books?id=h0lGAQAAMAAJ&pg=PA409&dq=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82+%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiNmJ24xsvyAhVE_rsIHZKAAkoQ6AEwAnoECAIQAg#v=onepage&q=%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82%20%CE%9C%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82&f=false

  Για τους Ντρέδες
  https://zoipress.gr/anypotachtoi-ntredes/

 81. Γιάννης Κουβάτσος said

  75: Αν έχετε παράπονο οι δεξιοί για τις ενδοπαραταξιακές αντιθέσεις σας, γιατρέ μου, τι να πουν οι αριστεροί; Έκατσε κάποτε ο μακαρίτης ο Γλέζος να μετρήσει τα επισήμως καταγεγραμμένα αριστερά κόμματα, κομματίδια, αποκόμματα και γκρουπούσκουλα και του κάηκε το κομπιουτεράκι. Μόνο οι προτεσταντικές αιρέσεις στις ΗΠΑ ίσως και να είναι πιο πολυάριθμες.☺

 82. Γιάννης Κουβάτσος said

  Όντως ο Τζόλης δεν θυμίζει σε τίποτα Έλληνα παίκτη. Ένα από τα λίγα καλά της υπόθεσης Μπόσμαν, το μοναδικό ίσως, είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε παίκτες μικρών ομάδων και μέτριων ή ασήμαντων ποδοσφαιρικά χωρών ν’ ανοίγουν τα φτερά τους και να δείχνουν τις δυνατότητές τους στα μεγάλα πρωταθλήματα. Φανταστείτε τώρα τον Τζόλη, ως άλλο Σαραβάκο και Χατζηπαναγή, να χαραμίζει το ταλέντο του στη σουπερλίγδα. Καλά να είναι το παιδί, σοβαρούς τραυματισμούς να μην έχει, και θα παίξει σπουδαία μπάλα σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Το ίδιο και ο Τσιμίκας, μεγάλο ταλέντο κι αυτός, ελπίζω να εδραιωθεί στην εντεκάδα της Λίβερπουλ.

 83. sarant said

  80 Μπράβο Σπύρο!

 84. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @81. Ἄχ, Γιάννη! Γιά τό φιλαράκι σου (61, παρ. τελευταία) τό έγραψα.. 🙂

 85. Γιάννης Κουβάτσος said

  84: Ναι, το κατάλαβα, απλώς, όπως συμβαίνει στο σαραντακέικο, από το ένα θέμα πήγα στο άλλο.☺

 86. Γιώργος Κεγκέρογλου said

  Παντιγερόλι- το σκιάχτρο: αμέτε να σάσετε ένα παντιγερόλι στον κήπο γιατί δε θα αφήσουν πράμα τα πουλιά.

 87. Δεν πιστεύω πως μπορεί ο Τσιμίκας να κάνει καριέρα στην Λίβερπουλ. Θα του δίνει εύκολα παιχνίδια ο Κλοπ ώστε να μπορέσει να πιάσει μια κάποια καλή τιμή να τον δώσει, Τα 16 ήταν πολλά κι αν δεν συνοδεύτηκε ο παίκτης με κανένα κιλό λουκουμόσκονη (να μην ξεχνάμε πως από το Νουρ1 βγήκανε κάπου 800 κιλά πριν τους μαγκώσουν ) θα βγει ζημιά στην ομάδα, ενώ από την άλλη δεν φαίνεται να μπορεί να εκθρονίσει κάποιο από τα δύο ακραία μπακ της Λίβερπουλ και δεν είναι και τόοοοσο μικρός για να περιμένουν εξέλιξη ( 25+ )

  Για τον Γιαννούλη η αγορά από την Νόριτς νεαρού παίκτη στην θέση του, έχει διπλή ανάγνωση : ή πιστεύουν πως δεν αντέξει στα δύσκολα (χλωμό το βλέπω με ένα-δυο ματς μόνο ) ή πιστεύουν πως θα κάνει σούπερ χρονιά και θα τον μοσχοπουλήσουνε και φροντίζουν από τώρα το μπακάπ του.

  Για τον Τζόλη όλα διχνουν υπέρ του και μακάρι να γίνουν. Τυχερός που έπεσε στον Πάμπλο Γκαρσία που τον ήξερε και τον προστάτευσε πέρισυ αντ’ι να τον ξεζουμίσει για να φανεί ο ίδιος. Ο Κούτσιας θεωρείται μεγαλύτερο ταλέντο αλλά με Λουτσέσκου δύσκολα θα βρει κατανόηση.

 88. sarant said

  86 Κοίτα να δεις, δεν το ήξερα.

 89. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Ρεσιτάλ στραβωμάρας μου χθες. Μα να μην δω που και ο Σταζι και ο Μπλογκ το είχαν ήδη αναρτήσει και σωστά το ΑP. X. Γ. A. Ρ. Κ.;! Άλλη μια συγγνώμη.
  77. Ναι, Αρκαδιά και Αρκαδινοί ενίοτε. Απρόσεχτη δις.Το κοπιπάστωσα ανέλεγκτα.
  Χάρη στο νήμα έμαθα για τις συνθήκες και τους πρωταγωνιστές στο πάρσιμο από τους επαναστάτες του Νιόκαστρου από την αρχή του αγώνα (που επανακαταλήφθηκε από τον Ιμπραήμ μέχρι το τέλος, 1828, με την ίδια μέθοδο, του αποκλεισμού)

  86. Μα ναι! Το σκιάχτρο, η βασική σημασία για το παντιγερόλι (ακούγεται μπαντιγιερόλι) που ξέχασα να τ΄αναφέρω, η αλλουβρέχισσα 🙂

  Ένα μερακλίδικο περιβολάκι στο Λιλιανό Πεδιάδος

 90. Κουτρούφι said

  Παντιερόλι στη Σίφνο, το ανεμούριο στο αλώνι για το λύχνισμα. Σχετικό βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=4_RGpB-rLXM&t=5s
  Το παντιερόλι στο 1:00

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: