Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Κείμενα του Εικοσιένα (22) – Αύτη η αποστασία δεν αρέσει του Θεού

Posted by sarant στο 16 Νοεμβρίου, 2021


Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος της χρονιάς, αν βέβαια υπάρχει ως τότε αρκετό υλικό από μεριάς μου και αρκετό ενδιαφέρον από δικής σας πλευράς. Θα δώσω προτεραιότητα σε κείμενα που δεν είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Από την προηγούμενή μου τριβή με κείμενα της εποχής, που βέβαια ήταν πολύ έντονη όσο συγκέντρωνα υλικό για το βιβλίο μου Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων, έχω υπόψη μου κάμποσα τέτοια κείμενα, αλλά όποιος έχει υπόψη του κείμενο που το θεωρεί αξιόλογο προς δημοσίευση μπορεί να μου το στείλει στο γνωστό μέιλ, sarantπαπάκιpt.lu.

Το σημερινό άρθρο είναι το εικοστό δεύτερο της σειράς – το προηγούμενο βρίσκεται εδώ (στις 2 Νοεμβρίου δεν είχαμε άρθρο της σειράς λόγω των γενεθλίων ενός φίλου του ιστολογίου).

Θα διαβάσουμε σήμερα μιαν επισκοπική εγκύκλιο, την εγκύκλιο που έστειλε στις αρχές Ιουλίου του 1822 ο Καλλίνικος, επίσκοπος Κυδωνίας, προς τους Χριστιανούς της μητρόπολής του, που είχαν εξεγερθεί, με την οποία τους καλεί να καταθέσουν τα όπλα και να προσκυνήσουν τον βεζίρη.

Βέβαια, ο Καλλίνικος δεν τα γράφει αυτά με ελεύθερη βούληση -όπως βρίσκω στις πηγές, από τον Ιούνιο του 1821 βρισκόταν φυλακισμένος. Μάλιστα, πέθανε στη φυλακή, από τις κακουχίες και τις στερήσεις, λίγες μόνο μέρες μετά την επιστολή αυτή.

Ο Καλλίνικος Σαρπάκης, με καταγωγή από τη Σαντορίνη, έχει αγιοκαταταχθεί. Πολλοί άλλοι ανώτεροι κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια του ξεσηκωμού.

Πήρα το κείμενο από τα Αρχεία της Παλιγγενεσίας (τόμος 15αβ, σελ. 116). Η επιστολή του Καλλίνικου έχει ενδιαφέρον και στο περιεχόμενο, αλλά και στη γλωσσική μορφή, καθώς είναι γραμμένη σε μικτή γλώσσα, κατά βάση δημοτική με καθαρευουσιάνικα ποικίλματα, και με αρκετά διαλεκτικά στοιχεία. Διατηρώ την ορθογραφία του πρωτοτύπου. Στο τέλος εξηγώ μερικές λέξεις και στη συνέχεια θέτω μια άσχετη ερώτηση, επί της διαδικασίας, ας πούμε.

+ Όλους σας ευλογημένοι χριστιανοί, τόσον τους Αποκωρονιότας, όσον και τούς Χά­νια νααγεσλίδες, παπάδες και λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους, ευχόμεθα πατρικώς από ψυχής και καρδίας και ευλογούμεν εν Αγίω Πνεύματι.

Είναι τώρα έξη μήνες, οπού με προσταγήν του αυθεντός μας, υψηλοτάτου βεζύρη και βαλί των Χανιών σάς εξανάγραψα και σάς εφανέρωνα το τόσον μεγαλώτατον μερχαμέτι του πολυχρονισμένου βασιλέως μας, οπού έχει εις όλον του τον ραγιά.

Επειδή εκείνους οπού εφάνηκαν πιστοί και δεν εσύκωσαν άρματα, τιμά και αγαπά, και εκείνους πάλιν, οπού από την αγνωσίαν τους και με το να τους γελάσουν οι κακοί άνθρωποι, εσύκωσαν τα άρματα κατά της Τουρκιάς, σαν γνωρίσουν το σφάλμα τους και μετανοήσουν και αφήσουν τα άρματα, τους ευσπλαγχνίζετε, τους συμπαθά και τους βάνει πάλιν εις τας αγκάλας του ωσάν καλός κύρις τα παιδιά του.

Και εκείνο το γράμμα με ένα άλλο πατριαρχικόν μαζύ, οπού έγραφε και αυτό τα ίδια, τα εγύρισεν ο παπά Γιώργης Σφακιανός και τα εδιάβασεν εις πολλά χωριά τού Χάνια νααγεσιού και καθώς έγραφεν ο παπάς ύστερα, ευχαριστήθηκαν όλοι εις το μερχαμέτι και αγάπην του πολυχρονισμένου βασιλέως μας, και εκλινεν η γνώμη τους και αποφάσισαν μόνον να έλθουν τα χαρατζοχάρθια τους, διά να έχουσι θάρρος να μην φοβούνται να προσκυνήσουσι, και να κατεβούσι εις τα σπήτια τους.

Όμως φαίνεται πως εφοβήθηκαν πάλιν από περιστατικά του καιρού και δεν εκατεβήκασι, καθώς υποσχέθηκαν τότε. Λοιπόν ιδού και τώρα με προσταγήν του υψηλοτάτου αυθεντός μας (επειδή και ευρίσκομαι εις το σκέπος του ύψους του με όλην μου την ανάπαυσιν και ησυχίαν, ο ύψιστος Θεός να του χαρίζη χρόνους πολλούς και να αυξάνη το ντοβλέτι του) σας γράφω πάλιν και σας βεβαιώνω εκ στόματός του, ότι ποτέ κανένα φόβον να μην έχετε· μόνον να ελθήτε να προσκυνήσετε διά το καλόν σας, να ήστε πάλιν εις τα σπήθια και πράγματά σας απείρακτοι και ανενόχλητοι.

Διά τούτο, χριστιανοί μου, και εγώ με κάθε θάρ­ρος και βεβαιότητα σας γράφω το παρόν και σας βεβαιώνω κατά Θεόν, ότι κανένα φόβον δεν έχετε. Και μάλιστα οπού ο υψηλότατος και μεγαλοπρεπέστατος αυθέντης μας Χασάν Πα­σάς ήλθε με υψηλήν βασιλικήν προσταγήν και με χέρι του Μεχμέτ Αλί Πασά, ήλθε λέγω εδώ με το ασκέρι του, όχι διά να σας θανατώση και να σας αφανίση, αλλά διά να λάβετε μεγάλον θάρρος να μην φοβείσθε από κανένα διά την ζωήν σας, ωσάν προσκυνήσεται, και να καθίσεται πάλιν εις τα χωρία σας, κάθε ένας να ορίζη το σπήτι του και το πράγμα του σαν και προτήτερα. Να έχετε ταις εκκλησίαις σας και να ταις διορθώσετε πάλιν, να σας γένη μιντάτι από καρπούς, και από ό,τι άλλο πράγμα σάς χρειάζεται, έως όπου να αναβασταχθήτε και να ευρήτε τους απατούς σας με κατάστασιν και να σας δώσουσι ταις γυναίκες και τα παιδιά σας, όσα ζούσι, διά ευχαρίστησίν σας.

Αυτά όλα οπού σας γράφω χριστιανοί, είναι αληθινά και έτζι είναι η απόφασις και το μερχαμέτι και των δύω μας αυθεντών και υψηλοτάτων βεζυράδων και των αγάδων μας και της Τουρκιάς όλης, ε­πειδή με την προσταγήν τους σας γράφω.

Κάμετε λοιπόν διά αγάπην Θεού, χριστιανοί, και με μεγάλον πόνον της καρδιάς μου σας λέγω να λυπηθήτε τους εαυτούς σας, τας γυναίκας και τα παιδιά σας, αν ζούσι· δεν εβαρεθήκετε ταις πείνες, δίψαις, ξεγδυμνιασμούς και τόσαις άλλαις κακοπάθειαις, οπού έχετε σερμέναις έως τώρα; Αύτη η αποστασία δεν αρέσει του Θεού, και κοντά οπού θα χάσετε την ζωήν, τέλος πάντων θανά κολάσεται και την ψυχήν σας εξάπαντος.

Φθάνει σας λοιπόν πλέον ή τόση αγνωσία και ελάτε εις τον νουν σας, ταλαί­πωροι έως πότε να ακούεται των κακών ανθρώπων οπού σας πλανούσι και σας περιπαίζουσιν οι ψεύσται και σας αφάνισαν και σας έκαμαν να κατοικάτε εις τας ερήμους και εις τα βουνά, τα οποία έφθειραν την ζωήν σας. Παραιτήσετέ τους λοιπόν και ελάτε με κάθε αφοβίαν και με όλην σας την όρεξιν να προσκυνήσεται, και εγώ κεφίλι σας ότι δεν παθένετε κανένα κακόν, αλλά θέλετε ελευθερωθεί, δυστειχισμένοι, από τα τόσα πάθη και δυστιχίαις. Διότι τέλος πάντων, αν δεν εισακούσεται την ευσπλαγχνικήν συμβουλήν των υψηλοτάτων αυθεντών μας και προσταγήν, και προσέτι και εμένα του δυστυχούς τας συμβουλάς και παρακίνησιν, οπού με τα δάκρυα εις τα μάθια σάς γράφω, σας βεβαιώνω ότι θέλει έλθη καταπάνω σας όλον το ορτού.

Και τότε θέλουν σας αφήσουν μονάχους οι ψεύσται φίλοι σας και Σφακιανοί και όσοι άλλοι ξένοι είναι οπού σας πλανούσι, και εσείς να εξωλοθρευθήτε από μιας, και είστε κρίμα, Αποκορονιώταις και Χάνια νααγεσλίδες, να χαθήτε αδίκως και ανοήτως. Αφήσετέ τους λοιπόν εκείνους και ξια τους, και στοχασθήτε εσείς την ζωήν σας και το συμφέρον σας. Προσμένω δε με μεγάλην μου επιθυμίαν την ευπείθειαν και προσκυνισμόν σας με γράμμα σας εις τους υψηλοτάτους αυθέντας μας βεζυράδες, οι οποίοι θέλουσι, να τους γράψετε όσα παράπονα έχετε και όσα ζητήματα θέλετε χωρίς κανένα φόβον και δειλίαν· και θέλουσι τα ακούση με όλην την προσοχήν, διά να καταλάβωσι τα δίκαια και να τα διορθώσωσι.

,αωκβ’ Ιουλίου δη

+ Ο Κυδωνίας Καλλίνικος και εν Χριστώ ευχέτης σας!

Λεξιλόγιο

* τους Χάνια νααγεσλίδες: τους κατοίκους «του Χάνια νααγεσιού», δηλαδή του ναχαγιέ (ας πούμε, επαρχίας) των Χανίων.

* μερχαμέτι: το έλεος.

* χαρατζοχάρθια, τα χαρατζοχάρτια: Αποδείξεις πληρωμής χαρατσιού, κεφαλικού φόρου.

* μιντάτι: η ενίσχυση, λέξη συχνή σε στρατιωτικά συμφραζόμενα. Εδώ γίνεται λόγος για γεννήματα, βέβαια.

* εγώ κεφίλι σας: κεφίλης είναι ο εγγυητής.

* το ορτού: το στράτευμα.

* ξια τους: ο γνωστός και σήμερα κρητικός ιδιωματισμός (ξα σου), εδώ με τη σημασία «ας κάνουν εκείνοι ό,τι θέλουν».

Επί της διαδικασίας. Επειδή ζούμε σε καιρό απογραφής, θα σας ενοχλούσε να πάρετε μέρος σε μια μίνι απογραφή των φίλων του ιστολογίου και να γνωστοποιήσετε, ανωνύμως, προσωπικά στοιχεία όπως ηλικία (σε ζώνες);

Advertisement

160 Σχόλια προς “Κείμενα του Εικοσιένα (22) – Αύτη η αποστασία δεν αρέσει του Θεού”

 1. Ναχιγές είναι το σωστό.
  (ευχαρίστως να απογραφώ και εδώ)

 2. […] Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2021/11/16/k1821-22/ […]

 3. takis#13 said

  ναι , να το κάνουμε , γιατί όχι;

 4. «τους ευσπλαγχνίζετε, τους συμπαθά» είναι λάθος του Καλλίνικου ή της πληκτρολόγησης; (Και οι δύο εκδοχές έχουν το ενδιαφέρον τους)

 5. Πουλ-πουλ said

  «με όλην μου την ανάπαυσιν και ησυχίαν» απογράφομαι ανυπερθέτως.

 6. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  4 Έτσι είναι στο κείμενο.

 7. Georgios Bartzoudis said

  Τα γραφόμενα του Καλλίνικου είναι …γαργάλημα, κοντά στην αφοριστική εγκύκλιο του Γρηγορίου Ε’, ένα χρόνο πρωτύτερα:
  «Γρηγόριος ελέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης και Oικουμενικός Πατριάρχης.
  »Οι τω καθ’ ημάς αγιωτάτω, πατριαρχικώ, αποστολικώ και οικουμενικώ θρόνω υποκείμενοι ιερώτατοι μητροπολίται και υπέρτιμοι και θεοφιλέστατοι αρχιεπίσκοποί τε και επίσκοποι, εν αγίω Πνεύματι αγαπητοί αδελφοί και συλλειτουργοί, και εντιμότατοι κληρικοί της καθ’ ημάς του Χριστού μεγάλης εκκλησίας και εκάστης επαρχίας, ευλαβέστατοι ιερείς και οσιότατοι ιερομόναχοι, οι ψάλλοντες εν ταις εκκλησίαις της Πόλεως, του Γαλατά και όλου του Καταστένου και απανταχού, και λοιποί απαξάπαντες ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα εν Κυρίω ημών αγαπητά, χάρις είη υμήν και ειρήνη παρά Θεού, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία και συγχώρεσις!
  »Η πρώτη βάσις της ηθικής, ότι είναι η προς τους ευεργετούντας ευγνωμοσύνη είναι ηλίου λαμπρότερον, και όστις ευεργετούμενος αχαριστεί είναι ο κάκιστος των ανθρώπων. Αυτήν την κακίαν βλέπομεν πολλαχού στηλιτευομένην και παρά των ιερών γραφών και παρ’ αυτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ασυγχώρητον, καθώς έχομεν το παράδειγμα του Ιούδα. Όταν δε η αχαριστία ήναι συνωδευμένη και με πνεύμα κακοποιόν και αποστατικόν εναντίον την κοινής ημών ευεργέτιδος και τροφού, κραταιάς και αηττήτου βασιλείας, τότε εμφαίνει και τρόπον αντίθεον, επειδή ουκ έστι, φησί, βασιλεία και εξουσία ειμή υπό Θεού τεταγμένη όθεν και πας ο αντιττατόμενος αυτή τη θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένη κραταιά βασιλεία, τη του Θεού διαταγή ανθέστηκε.
  »Και τα δύο ταύτα ουσιώδη και βάσιμα ηθικά και θρησκευτικά χρέη κατεπάτησαν με απαραδειγμάτιστον θρασύτατα και αλαζονείαν ο,τε προδιορισθείς της Μολδαυίας ηγεμών ως μη ώφειλε, Μιχαήλ, και ο του γνωστού αγνώμονος και φυγάδος Υψηλάντου αγνώμων υιός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Εις όλους τους ομογενείς μας είναι γνωστά τα άπειρα ελέη, όσα η αέναος της εφ’ ημάς τεταγμένης κραταίας βασιλείας πηγή εξέχεεν εις τον κακόβουλον αυτόν Μιχαήλ από μικρού και ευτελούς τον ανύψωσεν εις βαθμούς και μεγαλεία από αδόξου και ασήμου τον προήγαγεν εις δόξας και τιμάς τον επλούτισε, τον περιέθαλψε, τέλος πάντων τον ετίμησε και με τον λαμπρότατον της ηγεμονίας αυτής θρόνον και τον κατέστησεν άρχοντα λαών.
  »Αυτός όμως, φύσει κακόβουλος ων, εφάνη τέρας έμψυχον αχαριστίας και συνεφώνησε μετά του Αλεξάνδρου Υψηλάντου, υιού του δραπέτου και φυγάδος εκείνου Υψηλάντου, όστις παραλαβών μερικούς ομοίους του βοηθούς ετόλμησε να έλθη αίφνης εις την Μολδαυίαν, και αμφότεροι απονενοημένοι επίσης, αλαζόνες και δοξομανείς, ή μάλλον ειπείν, ματαιόφρονες, εκήρυξαν του γένους ελευθερίαν και με την φωνήν αυτήν εφείλκυσαν πολλούς των εκεί κακοήθεις και ανοήτους, διασπείραντες και αποστόλους εις διάφορα μέρη δια να εξαπατήσωσι και να εφελκύσωσιν εις τον ίδιον της απωλείας κρημνόν και άλλους πολλούς των ομογενών μας.
  »Διά να δυνηθώσι δε τρόπον τινά να ενθαρρύνωσι τους ακούοντας μετεχειρίσθησαν και το όνομα της Ρωσσικής Δυνάμεως, προβαλλόμενοι, ότι και αυτή είναι σύμφωνος με τους στοχασμούς και τα κινήματά των, πρόβλημα διόλου ψευδές και ανύπαρκτον, και μόνον της ιδικής των κακοβουλίας και ματαιοφροσύνης γέννημά τε και αποκύημα επειδή, εν ώ το τοιούτον είναι αδύνατον ηθικώς και πολλής προξένον μομφής εις την ρωσσικήν αυτοκρατορίαν, και ο ίδιος ενταύθα εξοχώτατος πρέσβυς αυτής έδωκεν έγγραφον πληροφορίαν, ότι ουδεμίαν ή είδησιν ή μετοχήν έχει το ρωσσικόν κράτος εις αυτήν την υπόθεσιν, καταμεμφόμενον μάλιστα και αποτροπιαζόμενον του πράγματος της βδελυρίαν και προσεπιπλέον η αυτού εξοχότης ειδοποίησεν εξ επαγγέλματος τα διατρέχοντα, υπομνήσας το βασίλειον κράτος, ότι ανάγκη πάσα να φροντίση ευθύς εξ αρχής τον αποσκορακισμόν και την διάλυσιν των τοιούτων κακών και τόσον εκ της ειδοποιήσεως ταύτης, όσον και από τα έγγραφα, τα οποία επιάσθησαν από μέρους των μουχαφίσιδων [των κατά τα μεθόρια αρχών] των βασιλικών σερχατίων, και από άλλους πιστούς ομογενείς επαρρησιάσθησαν, έγεινε γνωστή εις το πολυχρόνιον κράτος η ρίζα και η βάσις όλου αυτού του κακοήθους σχεδίου.
  »Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία.
  »Αντί λοιπόν φιλελευθέρων εφάνησαν μισελεύθεροι, και αντί φιλογενών και φιλοθρήσκων εφάνησαν μισογενείς, μισόθρησκοι και αντίθεοι, διοργανίζοντες, φευ, οι ασυνείδητοι με τα απονενοημένα κινήματά των την αγανάκτησιν της ευμενούς κραταιάς βασιλείας εναντίον των ομογενών μας υπηκόων της, και σπεύδοντες να επιφέρωσι κοινόν και γενικόν τον όλεθρον εναντίον παντός του γένους. Και αγκαλά είναι γνωστόν, ότι, όσοι είναι κατηρτισμένοι τω όντι εις την ευσέβειαν, όσοι νουνεχείς και τίμιοι και των ιερών κανόνων και θείων νόμων ακριβείς φύλακες δεν θέλουν δώσει ευηκοίαν εις τας ψευδολογίας των αχρείων εκείνων και κακόβουλων, επειδή όμως είν’ ενδεχόμενον να σηνηρπάσθησάν τινές και παρασυρθώσι και άλλοι, διά τούτο προκαταλαμβάνοντες εκ προνοίας εκκλησιαστικής υπαγορεύομεν πάσιν υμίν τα σωτήρια, και γράφοντες μετά των περί ημας ιερωτάτων συναδελφών, του μακαριωτάτου πατριάρχου των Ιεροσολύμων, των εκλαμπροτάτων και περιφανεστάτων προυχόντων του γένους, των τιμιωτάτων πραγματευτών, των αφ’ εκάστου ρουφετίου προκριτωτέρων και όλων των εν τη βασιλευούση ορθοδόξων μελών εκάστης τάξεως και εκάστου βαθμού, συμβουλεύομεν και παραινούμεν και εντελλόμεθα και παραγγέλλομεν πάσιν υμίν τοις κατά τόπον αρχιερεύσι, τοις ηγουμένοις των ιερών μοναστηρίων, τοις ιερεύσι των εκκλησιών, τοις πνευματικοίς πατράσι των ενοριών, τοις προεστώσι και ευκαταστάτοις των κωμοπόλεων και χωρίων, και πάσιν απλώς τοις κατά τόπον προκρίτοις να διακηρύξετε την απάτην των ειρημένων κακοποιών και κακοβούλων ανθρώπων, και να τους αποδείξετε και να τους στηλιτεύσετε πανταχού ως κοινούς λυμεώνας και ματαιόφρονας, και να προσέχετε όσον το δυνατόν εις τας απάτας αυτών και ραδιουργίας, γινώσκοντες, ότι η μόνη απόδειξις της αθωότητος των είναι να εμφανίσωσιν όσα γράμματα λάβωσι τυχόν εις χείρας περί της αυτής υποθέσεως, ή ειδήσεις μάθωσι, και να παρρησιάσωσιν οι μεν ενταύθα εν βασιλευούση προς ημάς, οι δ’ εν τοις έξω μέρεσιν εις τους κατά τόπον αρχιερείς και τους διοριζομένους παρ’ ημών εκκλησιαστικούς εξάρχους και τους βασιλικούς εξουσιαστάς και διοικητάς, δηλοποιούντες και παραδίδοντες και εκείνους τους απλουστέρους, όσοι ήθελαν φωραθή ότι ενεργούν ανοίκεια του ρεαγιαδιακού χαρακτήρος, καθότι οι τοιούτοι διαταράττουσι την γενικήν ησυχίαν, και κατακρημνίζουσι τους αδυνάτους και αθώους ομογενείς μας εις της απωλείας το βάραθρον.
  »Και τόσον υμείς οι αρχιερείς, οι μοναστηριακοί, οι ιερωμένοι, και οι προεστώτες και ευκατάστατοι και πρόκριτοι εκάστου τόπου με την άγρυπνον προσοχήν σας, όσον και οι λοιποί εκάστης τάξεως και βαθμού άνθρωποι με τας εκ μέρους σας αδιαλείπτους συμβουλάς και νουθεσίας, και κατά τας πατρικάς και προνοητικάς εκκλησιαστικάς ημών οδηγίας και παραινέσεις να γενήτε εδραίοι και αμετακίνητοι επί του κέντρου του ρεαγιαλικίου, και εξ όλης ψυχής και καρδίας σας να διαφυλλάττετε την πίστιν και κάθε υποταγήν και ευπείθειαν εις αυτήν την θεόθεν εφ’ ημάς τεταγμένην κραταιάν και αήττητον βασιλείαν, και να αποδεικνύετε εντελώς με όλα τα πραγματικά της ειλικρινείας σημεία, καθότι η μετ’ ευχαριστίας και ειλικρινείας υποταγή χαρακτηρίζει και την προς Θεόν αγάπην και πίστιν, και την προς τας θείας αυτού εντολάς και τας υπαγορεύσεις των θείων νόμων και ιερών κανόνων υπακοήν, και την ευγνωμοσύνην της καρδίας ημών διά τ’ άπειρα ελέη, οπού απολαμβάνομεν παρά της βασιλικής φιλανθρωπίας.
  »Επειδή δε προς τοις άλλοις εγένετο γνωστόν, ότι οι το σατανικόν της δημεγερσίας φρόνημα επινοήσαντες, και εταιρίαν τοιαύτην συστησάμενοι προς αλλήλους συνεδέθησαν και με τον δεσμόν του όρκου, γινωσκέτωσαν, ότι ο όρκος αυτός είναι όρκος απάτης, είναι αδιάκριτος, και όμοιος με τον όρκον του Ηρώδου, όστις, διά να μη φανή παραβάτης του όρκου του, απεκεφάλισεν Ιωάννην τον βαπτιστήν. Αν ήθελεν αθετήσει τον παράλογον όρκον του, τον οποίον επενόησεν η άλογος επιθυμία του, έζη βέβαια τότε ο θείος πρόδρομος, ώστε ενός απλού όρκου επιμονή έφερε τον θάνατον του προδρόμου. Η επιμονή άρα του όρκου εις διατήρησιν των υποσχεθέντων παρά της φατρίας αυτής, πραγματευομένης ουσιωδώς την απώλειαν ενός ολοκλήρου γένους, πόσον είναι ολεθρία και θεομίσητος είναι φανερόν. Εξ εναντίας, η αθέτησις του όρκου αυτού, απαλλάττουσα το γένος εκ των επερχομένων απαραμυθήτων δεινών, είναι θεοφιλής και σωτηριώδης. Διά τούτο τη χάριτι του παναγίου Πνέυματος έχει η εκκλησία αυτόν διαλελυμένον, και αποδέχεται και συγχωρεί εκ καρδίας τους μετανοούντας και επιστρέφοντας, και την προτέραν απάτην ομολογούντας, και το πιστόν ρεαγιαλίκι αυτών εναγκαλιζομένους ειλικρινώς.
  »Ταύτα αμέσως να κοινολογήσετε εις όλους του γνωστούς σας, και να κατασταθήτε όλοι προσεκτικώτεροι, ανατρέποντες και διαλύοντες ως αραχνιώδη υφάσματα, όσα η απάτη και η κακοβουλία των πρωταιτίων εκείνων καθ’ οιονδήτινα τρόπον συνέπλεξε. Επειδή, εάν, ο μη γένοιτο, δεν ήθελε καθαρισθή η θανατηφόρος αύτη λύμη, και φωραθώσί τινες τολμώντες εις επιχειρήματα εναντία των καθηκόντων του ρεαγιαλικίου, κοντά οπού οι τοιούτοι έχουσι να παιδευθώσι χωρίς ελέους και οικτιρμών (μη γένοιτο, Χριστέ βασιλεύ!) αμέσως θέλει εξαφθή η δικαία οργή του κράτους του καθ’ ημών, και ο θυμός τής εκδικήσεως γενικός των εχλιϊσλάμιδων [Μουσουλμάνων,], και θέλουν εκχυθή τόσων αθώων αίματα αδίκως και παραλόγως, καθώς αποκριματίστως ταύτα πάντα διεσάλπισεν η κραταιά και αήττητος βασιλεία διά του εκδοθέντος και επ’ ακροάσει κοινή ημών αναγνωσθέντος υψηλού βασιλικού προσκυνητού ορισμού.
  »Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρεύει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς. Ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας, ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.
  »Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνέυματι αγίω αποφαινόμεθα διά του παρόντος εκκλησιαστικώς, εάν δεν δείξετε εν έργω την επιμέλειάν σας και προθυμίαν εις την διάλυσιν των σκευωριών, εις την αναστολήν των καταχρήσεων και αταξιών, εις την επιστροφήν των πλανηθέντων, εις την άμεσον και έμμεσον καταδρομήν και εκδίκησιν των επιμενόντων εις τα αποστατικά φρονήματα, εάν δεν συμφωνήσετε τη εκκλησία του Θεού, και, εν ενί λόγω, εάν καθ’ οιονδήτινα τρόπον δολιευθήτε και κατενεχθήτε κατά της κοινής ημών ευεργέτιδος κραταιάς βασιλείας, έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας, και τη δύναμει του παναγίου Πνεύματος εκπτώτους του βαθμού της αρχιεροσύνης και ιερωσύνης και το πυρί της γεέννης ενόχους, ως την κοινήν του γένους απώλειαν προτιμήσαντας. Ούτω τοίνυν γινώσκοντες, ανανήψατε προς Θεού και ποιήσατε καθώς γράφομεν εκκλησιαστικώς και γενικώς παρακελευόμεθα, και μη άλλως εξ αποφάσεως, ότι περιμένομεν κατά τάχος την αισίαν των γραφομένων αποπεράτωσιν, ίνα και η του θεού χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών. Αμήν
  αωκα’ εν μηνί Μαρτίω.
  Υπεγράφη συνοδικώς επάνωθεν του ιερού θυσιαστηρίου παρά της ημών μετριότητος, και της μακαριότητός του, και πάντων των συναδελφών αγίων αρχιερέων.
  Ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αποφαίνεται.
  Ο Ιεροσολύμων Πολύκαρπος συναποφαίνεται.
  Ο Καισαρίας Ιωαννίκιος, Ο Νικομηδείας Αθανάσιος, Ο Δέρκων Γρηγόριος, Ο Αδριανουπόλεως Δωρόθεος, Ο Βιζύης Ιερεμίας, Ο Σίφνου Καλλίνικος, Ο Ηρακλείας Μελέτιος, Ο Νικαίας Μακάριος, Ο Θεσσαλονίκης Ιωσήφ, Ο Βερροίας Ζαχαρίας, Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος, Ο Βάρνης Φιλόθεος, Ο Ρέοντος Διονύσιος, Ο Κυζίκου Κωνστάντιος, Ο Χαλκηδόνας Γρηγόριος, Ο Τουρνόβου Ιωαννίκιος, Ο Πισειδίας Αθανάσιος, Ο Δρύστας Ανθιμος, Ο Σωζοπόλεως Παίσιος, Ο Φαναρίου και Φερσάλων Δαμασκηνός, Ο Ναυπάκτου και Άρτης Άνθιμος».

 8. Κουνελόγατος said

  Επί της διαδικασίας. Επειδή ζούμε σε καιρό απογραφής, θα σας ενοχλούσε να πάρετε μέρος σε μια μίνι απογραφή των φίλων του ιστολογίου και να γνωστοποιήσετε, ανωνύμως, προσωπικά στοιχεία όπως ηλικία (σε ζώνες);

  Δεν θέλω να απογραφώ, διότι θα χαλάσει το ντι εν έι και θα έρθει ο εξ εξ εξ και θα μας πάρουν τη Μακονία.

 9. dryhammer said

  Κανένα πρόβλημα με την απογραφή. [παίζουνε και τιράντες ή μόνο ζώνες;]

 10. ΓΤ said

  7@
  «Ο Διδυμοτοίχου Καλλίνικος»…

 11. ΓΤ said

  8@

  Μετά την κατάταξη του Καλλίνικου στο Αγιολόγιο έρχεται η κατάταξη ημών στο Ηλικιολόγιο

 12. Νέο Kid said

  Ούτε εγώ θέλω να απογραφθώ. Σας πειράζει να πάρω την οικογένεια και να πάω στην Αίγυπτο;

 13. B. said

  Δεν τη γνωστοποιήσαμε ήδη την ηλικία μας γράφοντας τραίνο, αυγό κλπ.;

 14. Corto said

  Χαίρετε!

  Σπανίως παρεμβαίνω σε τοποθετήσεις άλλων φίλων σχολιαστών. Να με συγχωρούν λοιπόν καταρχήν οι ειδήμονες επί των θεμάτων αυτών (ιστορικοί, φιλόλογοι, θεολόγοι κλπ) και ειδικότερα ο κ. Μπαρτζούδης (σχ.7) για την παρακάτω παρατήρηση, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επισημανθεί το εξής:

  Η εγκύκλιος του Γρηγορίου Ε’ (της οποίας ένα και μοναδικό αυθεντικό αντίτυπο σώζεται στο μουσείο Φαλτάιτς στην Σκύρο) δεν είναι αφοριστική, αλλά συμβουλευτική. Με το κείμενο αυτό δεν αφορίζεται κανείς κανονικά, αλλά νουθετούνται οι επαναστάτες. Η διαφορά αυτή είναι ουσιαστική (και πιθανότατα έγινε αφορμή για να οδηγηθεί ο Γρηγόριος ο Ε’ στην αγχόνη).

  Αυτά και συγγνώμη για την παρέμβαση.

 15. ΓΤ said

  7@

  «εαν μη βαδίσετε» —-> εάν μη βαδίσΗτε

 16. ΓΤ said

  14@

  Αυτόν τον Μπαρτζού, αν τον άγχωνε η αγχόνη, θα ξεδίπλωνε σεντόνι;

 17. sarant said

  11-13 🙂

 18. LandS said

  Μωρέ να απογραφώ και να επιγραφώ άμα λάχει. Μεταξύ μας είμαστε.

 19. Για την απογραφή: βεβαίως δεν με πειράζει. Άλλωστε σε άλλο νήμα βρήκα τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μου, οπότε ποια ηλικία και ποια ζώνη, όλα φανερά…🤗

 20. Corto said

  16:
  Ήταν μεγάλο το φόβητρο όχι μόνον για τον Πατριάρχη, αλλά και για τους Ρωμιούς της Πόλης που κινδύνευαν με γενική σφαγή. Γνωρίζω τις αντιρρήσεις επί αυτής της θέσης, αλλά εμένα αυτή η εξήγηση μου φαίνεται λογική. Οι κάτοικοι της ορεινής Ελλάδας ήταν ταμπουρωμένοι, οι αστικοί πληθυσμοί ήταν έκθετοι.

 21. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Θα είναι ενδιαφέρουσα μια απογραφή των φίλων του ιστολογίου. Όχι μόνο ως προς την ηλικιακή κατανομή, αλλά και το ποσοστό αυτών που σχολιάζουν ή απλώς διαβάζουν, πόσο συχνά συνδέονται με το ιστολόγιο, πόσο συχνά σχολιάζουν, από πού μπαίνουν στο ιστολόγιο (Ελλάδα ή εξωτερικό και από πού), ποια κατηγορία άρθρων τους ενδιαφέρει περισσότερο, αν διαβάζουν μόνο τα άρθρα ή και τα σχόλια, προτάσεις αν θα ήθελαν να προστεθεί κάτι, κλπ.

  Θα με ενδιέφερε να δω τα αποτελέσματα μια τέτοιας απογραφής. Εύχομαι να γίνει.

 22. leonicos said

  Επί της διαδικασίας.

  Συμφωνώ ν’ αποκαλύψω τ’ αναποκάλυπτα 77 + χρόνια, όνομα συζύγου και ηλικία, για να με ζηλεύουν οι μεγάλοι και να με μιμούνται οι μικροί, Φύλο, ΑΡΡΕΝ να μην το αποκαλύψουμε κι αυτό, τηλέφωνο (για όποια θέλει να με παίρνει ελευθέρως, έτσι κι αλλιώς η Φωτεινη θα το σηκώσει, (σηγγνώμη για τα κεφαλαία, αλλά για να φάινεται), ύψος, νούμερο παπουτσιού (μέσω αυτού λέμε κι άλλα πράγματα εμμέσως), απόσταση ρινός (μυτης) – ωτός (αφτιού), υψος μετωπου, απόσταση ρινός – πώγωνος (σαγονιού) και περίμετρο κοιλιάς.

  ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΜΕ. ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ. ΝΑ ΚΑΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΜΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

 23. leonicos said

  απατός = εαυτός

  το πρωτάκουσα αό την τέως, Χανιώτισσα. για τον απατό σου.

 24. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ωραία ιδέα η ενδοϊστολογική απογραφή. Πλάκα έχει. 😊👍

 25. leonicos said

  ΚΑΝΕΝΑ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ

  Εκτός από τονΤζι. Αυτός μπορεί να με εγγράψει στους οπαδούς του ΠαΟΚ εν αγνοία μου. Αίσχος!

 26. Tomás de Torquemada said

  #14>7
  Εννοείται ότι πρόκειται για αφορισμό. Οι αποστάτες φορτώνονται με κατάρες (αράς), εἰναι μέλη σεσηπότα που έχουν αποκοπεί από την εκκλησία (κλασική έκφραση αφορισμών), και τελοσπάντων το έγγραφο λέει ότι είναι «αφωρισμένοι» και «μετά θάνατον άλυτοι»…
  Έχει βέβαια και παραθυράκι σωτηρίας, να αναλάβουν και πάλι το «ρεαγαδικό επάγγελμα»!

  «Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρεύει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς. Ως μέλη σεσηπότα, τους έχει αποκεκομμένους της καθαράς και υγιαινούσης χριστιανικής ολομελείας, ως παραβάται δε των θείων νόμων και κανονικών διατάξεων, ως καταφρονηταί του ιερού χρήματος της προς τους ευεργέτας ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας, ως εναντίοι ηθικών και πολιτικών όρων, ως την απώλειαν των αθώων και ανευθύνων ομογενών μας ασυνειδήτως τεκταινόμενοι, αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος.»

 27. Konstantinos said

  Βάλε και επίπεδο εκπαίδευσης και κατεύθυνση, να δούμε αν θα βγούν περισσότεροι μηχανικοί η δάσκαλοι.

 28. Corto said

  26: Στον αφορισμό δεν πρέπει να υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο;
  Επίσης δεν ισχύει αυτό που υποστηρίζεται, ότι το επίμαχο σημείο είναι γραμμένο στην ευκτική (αφωρισμένοι υπάρχοιεν – ή υπάρχειεν, έστω) άρα υπονοεί «αφορισμένοι ας είναι όσοι από εδώ και εμπρός….» και όχι ότι έχουν ήδη αφορισθεί;
  Ερωτήσεις κάνω. Δεν γνωρίζω την εκκλησιαστική γλώσσα. Κάθε απάντηση καλοδεχούμενη.

 29. sarant said

  21 Μερικά που λες τα είχα σκεφτεί, αλλά όχι όλα, χρήσιμα είναι.

 30. Costas Papathanasiou said

  Καλημέρα!
  Ναι μεν λέει ο Κακόηττος «Αύτη η αποστασία δεν αρέσει του Θεού», αλλά κατά τα συμφραζόμενα μάλλον εννοεί «…δεν αρέσει του Αλλάχ».
  Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της θρησκείας και του λάικ των Κυρίων, ο μεν υπόδουλος είναι “ελεύθερος” να ζητάει οτιδήποτε (εκτός απ’το αυτονόητο: τη λεφτεριά του– αλλιώς θα πάει σε κόλαση, τάχα χειρότερη απ’αυτή που ζει), οι δε αυθένται του να του δίνουν ό,τι τους φωτίσει ο Θεός (π.χ. από χτύπημα στην πλάτη έως βουρδουλιά και λοιπά οθωμανικά δίκια).
  Απ’ όλα τα ορθογραφικά μεγαλύτερη πλάκα έχει το «δυστειχισμένοι», το οποίο, σε συνδυασμό με το προηγηθέν «αλλά θέλετε ελευθερωθεί», μπορεί να ιδωθεί ως μονόλεξο ποίημα, τραγική γενίκευση και απόσταγμα των καβαφικών τειχών, προφητικό και οικουμενικό για τους σημερινούς, εν διασπορά όπου γης, κορωνιασμένους και αποκορωνίατους, συνάνθρωπους.

 31. Tomás de Torquemada said

  #27
  Εδώ πρόκειται για την περίπτωση ανώνυμου αφορισμού που γινόταν όταν οι δράστες ήταν άγνωστοι ή πολλοί. Π.χ. σε περίπτωση κλοπής, εκδιδόταν αφορισμός κατά «εκείνου που έκλεψε το τάδε» (έχω δει τον αμίμητο αφορισμό «κατά των κοπριζόντων επί της θύρας» της τάδε γυναίκας). Επρόκειτο για μέσο ψυχολογικής πίεσης του δράστη, αφού δεν ήταν γνωστός στην κοινότητα ώστε να απομονωθεί.
  Το κείμενο του αφορισμού είναι εξ ορισμού ΚΑΙ συμβουλευτικό. Αφενός για τους αμαρτάνοντες, ώστε να σταματήσουν, αφετέρου και κυρίως για το λοιπό ποίμνιο… 🙂

 32. sarant said

  30 Ωραίο!

 33. Tomás de Torquemada said

  Για τον αφορισμό υπάρχει η μερακλίδικη μελέτη του Μιχαηλάρη.

  http://helios-eie.ekt.gr/EIE/handle/10442/13778

  Παλιά είχαν την τελική τυπωμένη μορφή, τώρα βλέπω έβαλαν την αρχική διατριβή.

 34. Αυτό («Παλιγεννεσίας») έμεινε έτσι;

 35. Corto said

  31: Μάλιστα, άρα το κείμενο έχει διττό ας πούμε χαρακτήρα. Ευχαριστώ για την απάντηση!

 36. Tomás de Torquemada said

  #35
  Να είστε καλά!

  Η Σύνοδος είχε κι άλλα πράγματα να ασχοληθεί την Άνοιξη του 1821, όχι μόνο τον αφορισμό των αποστατών…

  https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/7943/7718

 37. sarant said

  34 Δική μου αβλεψία

 38. Πέπε said

  Κόρτο, δεν ξέρω μεν τι συνηθίζει τώρα η παλιότερα η Εκκλησία, αλλά δε θα με εξέπληττε αν το «αφορισμένοι να ‘ναι» σημαίνει «είναι, τους αφορίσαμε αυτή τη στιγμή μ’ αυτήν ακριβώς τη φράση».

  Είναι οι περιπτώσεις που λέμε ότι ο λόγος γίνεται έργο. Για να σε καταραστώ (ως απλός ιδιώτης) λέω «την κατάρα μου να ‘χεις» και, με το που το είπα, το ‘κανα. Όπως για να σου δώσω μια υπόσχεση λέω «σου δίνω μια υπόσχεση». Η Εκκλησία δεν είναι μεν απλός ιδιώτης, όμως πρώτον κάνει πολλές πράξεις που υλοποούνται απλώς με τον λόγο (σε βαφτίζω, σε παντρεύω, σου δίνω άφεση, σε χειροτονώ…) και δεύτερον συνηθίζει να εκφράζεται τελετουργικά.

 39. Αγγελος said

  “επειδή με την προσταγήν τους σας γράφω.”
  Αυτό, νομίζω, τα λέει όλα.
  Μια απορία: αν ο Καλλίνικος ήταν επίσκοπος Κυδωνιών, γιατί απευθύνεται στους πιστούς των Χανιών και του Αποκορώνου;

 40. Κιγκέρι said

  39: Άγγελε,

  Κυδωνίας, όχι Κυδωνιών:

  https://orthodoxcrete.com/el/places/holy-metropolis-of-kydonia-and-apokoronos/

 41. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  38, Πέπε + Corto
  Όπως το λέει ο Πέπε, ισχύει το ίδιο και με τις ευχές: ‘Την ευκή μου να ‘χεις!’ (που μού έλεγε η γιαγιά μου) σημαίνει ‘έχε –τώρα- την ευχή μου!’. Και η έκφραση είναι σαφώς τελετουργική της Εκκλησίας.
  Και εκείνο το «υπάρχειεν» ευκτική δεν είναι;

  39, Άγγελε
  Η ‘Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου’ περιλάμβανε –και περιλαμβάνει- και τις ενορίες των Χανίων.

  (Περισσότερα, αν προλάβω, πιο βράδυ…)

 42. leonicos said

  ;;αα

 43. Corto said

  38: Πέπε, φιλολογικώς σωστότατο μου φαίνεται αυτό που λες, αλλά γενικώς περί της τυπικής ή κανονικής ισχύος του εν λόγω αφορισμού έχω διαβάσει διάφορες αμφισβητήσεις. Γιαυτό διερευνώ την ακριβή διατύπωση, αν τυπικώς ένας αφορισμός οφείλει να είναι σε έγκλιση (αν το λέω καλά) οριστική ή ευκτική. Επιπλέον τίθεται ένα θέμα στο επίμαχο απόσπασμα:
  «Εκείνους δε τους ασεβείς πρωταιτίους και απονενοημένους φυγάδας και αποστάτας ολεθρίους να τους μισήτε και να τους αποστρέφεσθε και διανοία και λόγω, καθότι και η εκκλησία και το γένος τους έχει μεμισημένους, και επισωρεύει κατ’ αυτών τας παλαμναιοτάτας και φρικωδεστάτας αράς.» κλπ

  Λογικά οι πρωταίτιοι κατά το κείμενο είναι οι Υψηλάντηδες. Όμως υποθέτω ότι τουλάχιστον ο Αλέξανδρος Υψηλάντης θα ανήκε στο Ρώσικο Πατριαρχείο, όχι στο Οικουμενικό, αφού ήταν Ρώσος πρίγκιπας. Άρα τι εκκλησιαστική δικαιοδοσία είχε ο Γρηγόριος ο Ε’ πάνω σε Ρώσο υπήκοο; Γιατί άλλο πράγμα μου φαίνονται οι κατάρες που του απευθύνει και άλλο ο αφορισμός. Το δεύτερο φαντάζομαι προϋποθέτει κανονικές/ συνοδικές διαδικασίες.
  Δεν γνωρίζω. Απορίες έχω και τις διατυπώνω.

 44. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  40, Κιγκέρι μου
  Συγνώμη, σε είδα κατόπιν… αναρτήσεως! 🙂

 45. leonicos said

  39 Άγγελε

  Ο αρχαιολογικός χώρος των Κυδωνιών βρίσκεται καταχωμένος κάτω από τον οικιστικό ιστό των Χανιων. Αποκόρωνας είναι άλλη επαρχία

 46. Theo said

  Το θέμα του αφορισμού των επαναστατών (σχ. 7), το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Υπάρχει ένα βιβλίο του Πέτρου Γεωργάντζη (το έχω διαβάσει το βιβλίο αλλά δεν το έχω πρόχειρο – μια παρουσίασή του εδώ), που αποδεικνύει πως ήταν εικονικός, και οι επαναστάτες το κατάλαβαν*. Αργότερα το κατάλαβαν κι οι Τούρκοι, και το Πατριαρχείο αναγκάστηκε να εκδώσει δεύτερο αφορισμό, απευθυνόμενο μόνο προς τον μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας.
  Κι επειδή οι Τούρκοι είχαν κάποιες πληροφορίες για τη σχέση του Πατριάρχη με τους επαναστάτες, στις 10 Απριλίου 1821 τον κρέμασαν μαζί με άλλους εφτά μητροπολίτες, κι ο γιαφτάς (απόφαση) που τον οδήγησε στο ικρίωμα έγραφε: “…ου μόνον δεν εγνωστοποίησε ουδ’ ετιμώρησε τους απλούς ανθρώπους…αλλά αυτός ο ίδιος μετέσχε κρυφίως ως αρχηγός της επαναστάσεως…”.

  *Ήδη, από τις 29 Ιανουαρίου 1821, ο Υψηλάντης έγραφε προς τον Κολοκοτρώνη τα εξής: “…Ο Πατριάρχης, βιαζόμενος παρά της Πόρτας, σάς στέλλει αφοριστικά…εσείς όμως να θεωρήτε πάντα ταύτα ως άκυρα, καθότι γίνονται με βίαν και άνευ θελήσεως…”.

 47. Theo said

  Αυτό είναι το βιβλίο του Γεωργαντζή (όχι Γεωργάντζη, όπως έγραψα παραπάνω).

 48. Επί της απογραφής…

  ηλικία σε ζώνες…για τις ζώνες προτείνω νηπιακή, εφηβική, αιωνίως εφηβική,, -αντάρες και-αντάρηδες, των 50 αποχρώσεων, σουασάντ για είκοσι χρόνια, τετράκις εικοσάρης γι άλλα είκοσι, αιωνόβιος πλας. Ομως θα έλεγα και σε είδος, π.χ. πολλοί έχουν μείνει στην σχολική ηλικία, άλλοι στην εφηβική, στην ποδοσφαιρική, άλλοι στην καθιαυτού κ.λ.π.

 49. sarant said

  43 Κατά τη γνώμη μου δεν εννοεί τους Υψηλάντηδες αλλά τους ντόπιους επικεφαλής.

 50. Corto said

  49: Σωστά. Και σε αυτούς προφανώς περιλαμβάνει και τους ιερείς που επαναστάτησαν, από όσο καταλαβαίνω τουλάχιστον:

  Τα αυτά δε και κατά της αρχιερωσύνης σας και ιερωσύνης σας επανατείνομεν, εαν μη βαδίσετε, εις όσα εν Πνεύματι αγίω αποφαινόμεθα διά του παρόντος εκκλησιαστικώς, (…), έχομεν υμάς αργούς πάσης ιεροπραξίας…

  Ενδιαφέρον πάντως είναι το γεγονός ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός (που διαβάζουμε ότι μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία ήδη από το 1818) ήταν ανιψιός του Γρηγορίου του Ε’.

 51. Λεύκιππος said

  Για την απογραφή, απογράψτε μας να δω τι θα καταλάβετε. 😂😂😂😂😂

  Συμφωνώ βεβαίως.

 52. Εάν απογραφώ θα προβώ σε αποκαλύψεις.

 53. BLOG_OTI_NANAI said

  36: Χαρά μας είναι να διαψεύδουμε όσους διαβάζουν μονόπατα και παραμένουν άσχετοι ως προς την ουσία των ζητημάτων…
  Πρώτον, για τους αφορισμούς έχουμε ξαναπεί. Προς τιμή του Νίκου αυτά που γράφει. Και είναι ντροπή να επιβιώνουν σήμερα λαϊκισμοί για τα αίτια και τη σημασία των αφορισμών. Τα ίδια έγραφαν εδώ κάποιοι και για τον αφορισμό των Κολοκοτρωναίων, αλλά είδαν ότι τα πράγματα που έλεγαν δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα.

  Επίσης, οι συνδέσεις του Γρηγορίου Ε΄ με δήθεν επιθέσεις κατά της μόρφωσης, θα πρέπει να μας πούν πώς στην ευχή συσχετίζονται με τα γεγονότα της Σμύρνης, εφόσον ο Γρηγόριος Ε΄ ήταν από τους… προστάτες του Φιλολογικού Γυμνασίου.

  Επιπλέον, μέγιστο μέρος των λογίων όλης της Τουρκοκρατίας ήταν κληρικοί. Άρα, η αποσύνδεση γενικώς Εκκλησίας και μόρφωσης είναι γελοία και πηγάζει αποκλειστικά από φανατικούς.
  Το γεγονός ότι η θρησκευτική πίστη ήταν βασική αξία επιβίωσης του ίδιου του ελληνισμού, μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι η εισαγωγή θρησκευτικών επιθέσεων από τη Δύση έκανε επιφυλακτικά πολλά εκκλησιαστικά πρόσωπα και αυτό το δεχόμαστε, είναι αλήθεια. Πέραν τούτου όμως, πολλές επιθέσεις της ιεραρχίας προς τις δυτικές ιδέες, ήταν απαραίτητες για να μην εξαγριώνονται οι Τούρκοι κατά των υπόδουλων ότι υποθάλπουν επαναστατικές ιδέες.

  Όμως, οι επιθέσεις κατά εκκλησιαστικών προσώπων κάποιες στιγμές ξεπερνούν τα όρια της αστειότητας. Για παράδειγμα ο Αθανάσιος ο Πάριος, πράγματι πολύ συντηρητικός και εχθρικός απέναντι στις εισαγώμενες ιδέες, παριστάνεται από τους φανατικούς και ως… τουρκολάτρης, τη στιγμή που έχουμε στα χέρια μας την επιστολή του στους Ρώσσους όπου χαίρει που κατέστρεψαν στο Τσεσμέ τους Τούρκους! Δεν μπορεί κάποιος να συγχέει την εχθρική του στάση προς τις αντιθρησκευτικές ιδέες με δήθεν τουρκολατρία.

  Τέλος, είναι τραγική η μονόπλευρη παρουσίαση των γεγονότων, όπου από όλους τους φανατικούς αποσιωπάται ότι η σύγκρουση για τη σχολή στη Σμύρνη ήταν πρωτίστως σύγκρουση συμφερόντων όπου ενεργό ρόλο είχαν οι… Άγγλοι. Είναι απαράδεκτο να εκπονούνται δήθεν μελέτες, όπου αποσιωπούνται τόσο σημαντικά γεγονότα, τη στιγμή που ο ΙΔΙΟΣ ο Κούμας, θεωρεί υπαίτιους τους Άγγλους για την πίεση που άσκησαν στην σύνοδο να παρέμβει! Φυσικά ο Κούμας δεν είναι φίλος της Εκκλησίας, αλλά τουλάχιστον, στην επιστολή αυτή προς τον Κοραή που σούρει τα μύρια όσα στον Αθανάσιο τον Πάριο, έχει την ειλικρίνεια να μην δεν αποσιωπά τους παράγοντες των επιθέσεων, όπως κάνει π.χ. Κιτρομηλίδης και όχι μόνο.

  Και στην παρακάτω εικόνα πάλι ο ΙΔΙΟΣ ο Κούμας διαψεύδει τις ανοησίες του Ηλιού για δήθεν μονόπλευρη εκκλησιαστική ευθύνη στα γεγονότα της Σμύρνης, και λέει ότι η Εκκλησιαστική αρχή του ΠΡΟΤΕΙΝΕ να αναλάβει το Γυμνάσιο, αλλά ο ίδιος αρνήθηκε διότι έβλεπε τον ξεσηκωμό να πλησιάζει:

 54. GeoKar said

  Νομιζω ότι ιδιαίτερη, μάλλον υπαινικτική, σημασία έχει η πρόταση στο τέλος της 7ης παραγράφου «επειδή με την προσταγήν τους σας γράφω», με άλλα -κτγμ- λόγια, ήγουν, τουτέστι, δηλαδή «όχι αυτοβούλως».
  Όσο για την επί της διαδικασίας ερώτηση, τώρα που πήραμε το κολάι της μεγάλης απογραφής σε τούτη τη μίνι θα κολλήσουμε? Άσε που ήδη απο χτες, λόγω τραίνων κ αυγών, εδήλωσα με ακρίβεια μαν2μαν -κ όχι σε ζώνη- την ηλικία (μας) αγαπητέ Ν(ο)ικοκύρη 😎😎😎

 55. BLOG_OTI_NANAI said

  Απαράδεκτη κάθε ερμηνεία του αφορισμού χωρίς νηφάλια κριτική των περιστάσεων:

 56. @ 48 Gpointofview

  Σωστό. Εξάλλου οι τρεις ηλικίες είναι τουλάχιστον τέσσερις, οι εξής πέντε, κάτι σαν four score and seven years and more…:
  1. Ανάπτυξη (0 – 19)
  2. Νεότητα (20 – 39)
  3. Ωριμότητα (40 – 59)
  4. Γήρας (60 – 79)
  5. Βαθύ γήρας (80 – ξερωγώ).

 57. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

 58. leonicos said

  18

  Μωρέ να απογραφώ και να επιγραφώ άμα λάχει. Μεταξύ μας είμαστε.

  Τί ακούω, και τι άκουσα!!!!!!!

  γειά σου Λαντς

 59. Sofia said

  * το ορτού: το στράτευμα. Αρα το κρητικό «ορτακιάσανε» (π.x. δύο οικογένειες για να θερίσουν) σημαίνει συστρατεύτηκαν, συνεταιρίστηκαν;

 60. Όχι, ορτάκ ortak είναι πάλι τούρκικο, ο συνέταιρος, εντελώς διαφορετικής ετυμολογίας από το ορντού ordu.

 61. Παναγιώτης Κ. said

  Περιμένω τη φόρμα, να τη συμπληρώσω και να τη στείλω…

 62. Μαρία said

  νεκροί
  80+5 ξεχασμένοι = 85

 63. William T. Riker said

  Καλή η ιδέα της απογραφής! Αναμένουμε νεότερα

 64. William T. Riker said

  56. Fun fact: για τους Βυζαντινούς, όπως φαίνεται μέσα από πάμπολλα αγιολογικά κείμενα, η λεγόμενη «πρώτη ηλικία» άρχιζε κάπου στα 6 με 7, οπότε το παιδί παραδιδόταν σε παιδευτή για τα πρώτα γράμματα, η «δεύτερη ηλικία» στα 12 με 14.
  Λογικό βέβαια, αν αναλογιστούμε το χαμηλό προσδόκιμο ηλικίας των ανθρώπων κατά το Μεσαίωνα…

 65. Georgios Bartzoudis said

  (α) 14 Corto said: «…Η εγκύκλιος του Γρηγορίου Ε’ (της οποίας ένα και μοναδικό αυθεντικό αντίτυπο σώζεται στο μουσείο Φαλτάιτς στην Σκύρο) δεν είναι αφοριστική, αλλά …»

  # Το κείμενο που παρέθεσα είναι αντιγραφή από τα «απομνημονεύατα» του αγωνιστή Σπηλιάδη, τόμος-1, (σελ. 49-56) εκδοθέντα το 1851.
  Ο Αναστάσιος (γιος του Εμμανουήλ Παπά) χαρακτήρισε «τις κατάρες και τους εξορκισμούς» του Γρηγορίου του Ε’, «γυναικείες» και «κατά διαταγή του Σουλτάνου» που «δεν πιάνουν» αφού «ο σκοπός [μας] είναι ιερός». Αυτά έγραφε την 6(18).4.1821 (και όχι το …1985) λαϊκός ών, χωρίς καμία σχέση με το όποιο Ιερατείο. Βρισκόταν στη Βιέννη και δεν γνώριζε ότι ήδη την 23.3.1821 ο πατέρας του έφυγε από την Πόλη στο Άγιο Όρος, όπου οργάνωσε την εξέγερση. Είχε όμως πληροφορηθεί ότι την 21.2.1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης είχε κηρύξει την επανάσταση στις παραδουνάβιες χώρες. Και μετέβη στη Μολδοβλαχία και συμμετέσχε στον αγώνα του Υψηλάντη.

  (β) 50 Corto said: «…Ενδιαφέρον πάντως είναι το γεγονός ότι ο Παλαιών Πατρών Γερμανός (που διαβάζουμε ότι μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία ήδη από το 1818) ήταν ανιψιός του Γρηγορίου του Ε’».

  # Τί σύμπτωση! Ομοίως πως και ο Αναστάσιος Εμμανουήλ Παπά, αφού κατέβηκε το 1824 στην επαναστατημένη Ελλάδα, και πολέμησε σε διάφορα μέρη, και διεσώθη κατά την Έξοδο του Μεσολογγίου, διορίστηκε Δικαστής στην Πάτρα, και παντρεύτηκε την ΑΝΕΨΙΑ του Γρηγορίου Ε (πλην όμως δεν τέκνωσε).

 66. Georgios Bartzoudis said

  Σε ότι αφορά την απογραφή του Νοικοκύρη, θα συμμετάσχω και ίσως …προεδρεύσω ως γηραιότερος γερουσιαστής!
  Σχετικά όμως με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, τους έστειλα (όπως και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) το παρακάτω μαίηλ:
  «Μόλις προ ώρας συμπλήρωσα το δελτίο απογραφής, και έχω μια ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ απορία: Τα ΑΦΜ και τα ΑΜΚΑ, τί τα θέλουν;; Είμαι ΣΙΓΟΥΡΟΣ ότι θα διαρρεύσουν ΟΛΑ προς τους επιτήδειους»!!!
  [ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ!!!!]

 67. sarant said

  64 Πόσο ήταν αλήθεια το προσδόκιμο σε μια πλούσια περιοχή όπως η Πόλη του Πορφυρογέννητου;

 68. ΓΤ said

  66@

  Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη απαντήσει.

  Γιατί είναι απαραίτητος ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ);

  Αξιοποιώντας τον ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ των απογραφόμενων, η ΕΛΣΤΑΤ είναι σε θέση να συνδέει και αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί για τις έρευνές της. Οι Απογραφές, και ειδικά η Απογραφή Πληθυσμού, είναι το βασικό εργαλείο και πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών της ΕΛΣΤΑΤ (π.χ. Έρευνες Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδας, Συνθηκών Διαβίωσης, Οικογενειακών Προϋπολογισμών). Mε βάση τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2021 θα επικαιροποιηθούν τα πλαίσια δειγματοληψίας, βάσει των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός των δειγματοληπτικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ σε νοικοκυριά.

  Γιατί είναι απαραίτητος ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ);

  Η ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, μετά τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών θα καταρτίσει στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού. Ο ΑΦΜ ή εναλλακτικά ο ΑΜΚΑ θα αποτελέσει ένα από τα κλειδιά με τα οποία θα ενημερώνονται τα στατιστικά μητρώα από διάφορες διοικητικές πηγές.

  Πηγή: https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-faq

 69. Πέπε said

  68

  Πάντως είναι γεγονός ότι το ΑΜΚΑ βγήκε, όπως είχε διατυμπανιστεί, για να μη χρειάζονται ένα κάρο άλλοι αριθμοί, πιστοποιητικά και έγγραφα. Για παράδειγμα, ο κάτοχος ενός ΑΜΚΑ μπορεί να έχει μόνο ένα ΑΦΜ, άρα η υπηρεσία που ξέρει το ΑΜΚΑ του γιατί του γυρεύει και ΑΦΜ;

  (Ουδέτερα πάντοτε. Το άμκα, το αφιμί – κι ας σημαίνουν ο αριθμός τάδε, ο αριθμός δείνα… Έχω ακούσει σπανιότερα και «ο άμκα», αλλά ποτέ «ο αφιμί»)

 70. sarant said

  69β Ισχύει

 71. Μαρία said

  69
  Μάλλον δεν πρόσεξες τη διάζευξη ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ.
  Να θυμίσω την αναφορά στη βουλή του Πλεύρη και Άδωνη για τον διαβολικό ΑΜΚΑ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7266331.pdf

 72. Αφού δεν την ανέβασε ο ΓΤ, παραθέτω την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ σχετικά με τον 4ετή αμειβόμενο πλέον διορισμό των πρωταγωνιστών του σκανδάλου της Επιτροπής Επγγελματικού Αθλητισμού :

  «Ουδεμία έκπληξη προκαλεί η επιβράβευση με έμμισθη παραμονή στην ΕΕΑ του κουμπάρου του υφυπουργού αθλητισμού Νικόλαου Τζουλάκη και του Ηλία Αρκούδη, εκ των πρωταγωνιστών στο πρωτοφανές φιάσκο της δήθεν πολυϊδιοκτησίας, που είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική νόθευση του πρωταθλήματος του 2020 και ως συνέπεια να έχει τεθεί σοβαρό θέμα ακεραιότητας του εν λόγω πρωταθλήματος.

  Είναι πια πασιφανές ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης αντιλαμβάνεται τον αθλητισμό μόνο ως πεδίο «νταλαβεριών», παιχνιδιών εξουσίας και ωμών παρεμβάσεων. Το ότι συνεχώς επιμένει να «τρώει τα μούτρα του» είναι πια δικό του πρόβλημα και όσων τον επιλέγουν.

  Όσοι βουλευτές της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας δια της ανοχής ή ακόμη και της στήριξής τους, του επιτρέπουν να ξεδιπλώσει την προσωπική του ατζέντα με ανθρώπους που πρόσβαλαν βάναυσα τους πολίτες της περιοχής τους- και όχι μόνο- , θα κριθούν από τους ψηφοφόρους τους.

  Εμείς πέρα από τις δικαστικές δικαιώσεις που απολαμβάνουμε συνεχώς από τη μέρα που η ΕΕΑ αποφάσισε να αντιπαρατεθεί μαζί μας, είμαστε σε αναμονή νέων αποφάσεων της δικαιοσύνης, που θα ολοκληρώσουν τον εξευτελισμό της επιτροπής στα μάτια και του τελευταίου φιλάθλου στη χώρα».

  Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σφυρίζουν αδιάφορα περιμένοντας μήπως (συγ)κυβερνήσουν για να χώσουν με την σειρά τους, τους δικούς τους σε επιτροπές. Σε καμιά 20ριά χρόνια θα είναι ορατό τοις πάσι …

 73. ΓΤ said

  69@

  Επειδή, εικάζω, σίγουρα υπάρχουν άτομα που δεν έχουν συνδέσει τον αποδοθέντα σε αυτά ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ τους. Μία διαδικασία για την οποία, όσο γνωρίζω, απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα ΚΕΠ, ή πρόσβαση στο myKEPlive. Δίνοντας, επίσης, όλοι μας «πακέτο» αυτήν την «1 προς 1″* αντιστοίχιση-ζεύξη των αριθμών, το κράτος έχει άλλη μία έτοιμη βάση για να προχωρήσει στον αριθμό-μάνα όλων, στο εγγύς μέλλον τον ΠΑ, τον Προσωπικό Αριθμό.

  * Η αντιστοίχιση αυτή βαφτίστηκε καταχρηστικά «1 προς 1». Εξηγούμαι: Υπάρχουν άτομα που διαθέτουν τουλάχιστον 2 ΑΜΚΑ, ακριβώς επειδή ο ΑΜΚΑ είναι εξέλιξη του παλαιού ΑΜ ενός Ταμείου, και αυτά ενδεχομένως δεν έχουν υποβάλει αίτηση «διπλοεγγραφής»**, και διατήρηση μόνο ενός ΑΜΚΑ.

  **Η «διπλοεγγραφή» ακούγεται βέβαια κωμική αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 2 Έλληνες που λαμβάνουν 10 συντάξεις ανά μήνα. Φαντάζομαι ότι ασφαλώς αυτοί έχουν μεριμνήσει ώστε να καταργήσουν τους άλλους 9 ΑΜΚΑ από τα υπόλοιπα Ταμεία τους…

 74. BLOG_OTI_NANAI said

  67: Μια σχετική αναφορά:

 75. leonicos said

  ωω

 76. ΚΑΒ said

  Καλησπέρα.

  Συμφωνώ με το περιεχόμενο της απογραφής που προτείνει ο ΣΠ στο 21.

  Όσο για τον αφορισμό του Πατριάρχη ας μην είμαστε τόσο αφοριστικοί. Έχω σταματήσει να βλέπω τα πράγματα μονολιθικά.

 77. Κιγκέρι said

  67: Αν δούμε τους αυτοκράτορες, για τους οποίους έχουμε στοιχεία, ο ίδιος ο Κων/νος ο Ζ´ Πορφυρογέννητος πέθανε στα 54, ο πατέρας του, ο Λέων ο Στ´, στα 46, πιο πριν από αυτούς ο Θεόφιλος μόλις στα 29, ο Ρωμανός ο Λεκαπηνός, γερό σκαρί, στα 78, παραλείπουμε μερικούς δολοφονημένους και πάμε παρακάτω, ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος 67, ο Κων/νος ο Η Πορφυρογέννητος 68, ο Μιχαήλ ο Παφλαγών 31, ο Κων/νος Θ´ ο Μονομάχος 55, μέσος όρος από αυτούς τους οκτώ 53,5,
  να και μια λίστα με όλους:

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD

 78. sarant said

  74-77 Ευχαριστώ!

 79. leonicos said

  69 Πέπε

  Έχω την εντύπωση ότι ο ΑΜΚΑ είναι επαρκέστατος ως Προσωπικος αριθμός. Απομένει να καταργηθούν οι αλλοι. Περιέχει την ηλικία, επομένως είναι κατάλληλος και για στατιστικη επεξεργασία.

 80. Νίκος Κ. said

  Πολύ καλή η ιδέα της απογραφής.
  Θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίσης και τον τόπο διαμονής.

 81. Theo said

  @69, 73:
  Στις αρχές του χρόνου ο γιατρός που με παρακολουθεί μού συνέστησε να εγγραφώ στην άυλη συνταγογράφηση. Το ανέθεσα στον δικηγόρο μου, που είχε κάνει τη διαδικασία πολλές φορές. Προσπάθησε τρεις τέσσερις φορές και δεν τα κατάφερε. Προσπάθησα κι εγώ για κανά δίωρο και πάλι δεν μπορούσα να εγγραφώ, γιατί το σύστημα μου έλεγε πως δεν μπορούσα να εγγραφώ μέσω ΑΦΜ άλλου προσώπου, θεωρώντας με προστατευόμενο μέλος οικογένειας (όταν και οι δυο γονείς μου έχουν αποβιώσει εδώ και 20 ή 43 χρόνια). Απευθύνθηκα σε φίλο γιατρό, παλιό συνδικαλιστή και αντιδήμαρχο. Με παρέπεμψε στον γραμματέα του που κι αυτός είχε κάνει τη διαδικασία πολλές φορές. Στην αρχή ο γραμματέας ήταν αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρει στο άψε σβήσε γιατί όλοι κάνουμε ένα λάθος από βιασύνη κι αυτός θα τα έκανε σωστά, αλλά κι αυτός είχε τις ίδιες δυσκολίες με εμένα. Πήρε τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν κατάφερε να βρει άκρη με τα μαγνητοφωνημένα μηνύματα: «Αν ενδιαφέρεστε για το Χ, πατήστε τον αριθμό Ψ», κλπ. Μετά πήρε την ΗΔΙΚΑ. Αφού περίμενε κανά εικοσάλεπτο, βγήκε μια υπάλληλος και του είπε πως δεν είχανε τον ΑΦΜ μου, και γι’ αυτό και το σύστημα έβγαζε αυτό το μήνυμα. Τους έδωσε το ΑΦΜ μου, κι έτσι γράφτηκα στην άυλη συνταγογράφηση.
  Αλλά ο ΑΦΜ μου υπήρχε στο Taxisnet και, μπαίνοντας στο σύστημα, αυτό με παρέπεμπε στο Taxisnet και μου ζητούσε να τους εξουσιοδοτήσω να πάρουν τα στοιχεία μου από εκεί. Το γιατί δεν έπαιρνε το ΑΦΜ θα πρέπει να μας το πουν οι φωστήρες που σχεδίασαν την ψηφιοποίηση του Δημοσίου.

 82. leonicos said

  Γνωρίζετε τις, κατά δήλωσή μου, θρησκευτικές μου πεποιθήσεις

  Είναι αναμφισβήτητο ότι η Ορθοδοξία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Χωρις αυτήν δεν θα υπηρχε ελληνικό κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προτιμούσα μια πιο πολυεθνική εξέλιξη σε μια διαμορφωμένη διαφορετικά χώρα μετους ελληνόφωνους μέχρ τα βάθη της Μ. Ασίας, όπου ως γνωστόν υπάρχουν ακόμα σημερα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.

  Το βέβαιο είναι ότι ελληνική εθνική συνείδηση χωρίς τη συγκεκριμένη εκκλησία, δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και αυτό προσπάθησε ν’ αποτρεψει η ίδρυση του Τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου της Κων/πολης, του παπα-Εφτύμ.

  Το ίδιο ισχύει και για τον εβραϊσμό. Θα υπήρε εβραίος σήμερα χωρίς τους ραββίνους;

  Το ότι εξαναγκάστηκαν είτε για να σώσουν το τομάρι τους, είτε για να σώσουν το ποίμνιό τους οι θρησκευτικοί ηγέτες, ήταν μια φυσιολογική τακτική υποχώρηση, λογική και καθ’ όλα αναμενόμενη και νόμιμη.

  Είναι λογικά αδύνατο να υπήρξαν συνειδητοί ‘τουρκόφιλοι’ ιερείς τέλη 18ουκαι αρχές 19ου αι.

  Νομίζω πως δεν χρειάζονται γραοτές αποδείξεις, αρκεί η κοινή λογική

 83. Theo said

  @67, 74, κα:
  Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σε ηλικία 50 ετών. Δίσταζε να αναλάβει το αξίωμα και παραπονιόταν πως ήταν γέρος. Ο Βαρθολομαίος εξελέγη σε ηλικία 51 ετών, κι όλοι έγραφαν πως ήταν νέος· και το ότι έχει πολλές δυνάμεις ακόμα, 30 χρόνια μετά, δείχνει πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, το προσδόκιμο, κλπ.

 84. ΓΤ said

  81@

  Τα Πρωτόκολλα* των Σοφών του Δημοσίου δεν είναι πάντοτε επαρκή…

  * https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_protocol

  Μιλάμε, ρε μαν, για πρωτόκολλα του κώλου…

 85. leonicos said

  72 Τζι

  Τί ωραία που τα λες;

  Αλλά δεν κατάλαβα. Αναφέρεσαι στην απογραφή ή στον Πατριάρχη;

 86. Theo said

  @82:
  Κι εγώ, Λεώνικε, θα προτιμούσα μια πιο πολυεθνική εξέλιξη σε μια διαμορφωμένη διαφορετικά χώρα, μιαν επιβίωση ή αναβίωση του Βυζαντίου μετά το Βυζάντιο, αλλά και στην περιοχή μας τα σάρωσε όλα η λαίλαπα του νεωτερικού εθνικισμού.

 87. ΓΤ said

  (Και ενώ έχω αυτοαπογραφεί από το προηγούμενο Σάββατο, και ασφαλώς η ΕΛΣΤΑΤ είχε εκδώσει για μένα την αντίστοιχη .pdf βεβαίωση, μόλις τώρα μου ήρθε μέιλ από την ΕΛΣΤΑΤ που με ενημερώνει ότι ο Απογραφέας Περιοχής θα μου πετάξει ένα χαρτάκι κάτω από την πόρτα κ.λπ. κ.λπ…)

 88. William T. Riker said

  Από ανθρωπολογικές μελέτες πάντως προκύπτει ότι το προσδόκιμο του «homo byzantinus» κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο δεν πρέπει να ξεπερνούσε κατά μέσο όρο τα 40-45 έτη για τους άνδρες και τα 30-35 για τις γυναίκες

 89. ΓΤ said

  85@

  «Αλλά δεν κατάλαβα. Αναφέρεσαι στην απογραφή ή στον Πατριάρχη;»

  Πρόκειται για την Απογραφή Ενεργειών του Πατριάρχη Λαμογιάς

 90. sarant said

  88 Ειναι εντυπωσιακό ότι οι γυναίκες είχαν χαμηλότερο προσδόκιμο.

 91. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  >>Πολλοί άλλοι ανώτεροι κληρικοί της Εκκλησίας της Κρήτης μαρτύρησαν στα πρώτα χρόνια του ξεσηκωμού.
  Είναι ιστορικά διαπιστωμένο ότι πολλοί ανώτεροι και κατώτεροι κληρικοί της Κρήτης είχαν μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία, μεταξύ των οποίων και – πιθανότατα – ο Καλλίνικος Σαρπάκης. Επίσης, ότι αρκετοί βοήθησαν στην επανάσταση είτε ως μαχητές, είτε ως πολιτικοί και διπλωμάτες αλλά και ενίσχυσαν τον αγώνα οικονομικά, κυρίως από τα έσοδα των μοναστηριών.

  >>Βέβαια, ο Καλλίνικος δεν τα γράφει αυτά με ελεύθερη βούληση -όπως βρίσκω στις πηγές,…
  Δύο από τις πηγές:
  https://imgur.com/0ZYgokV
  και
  https://imgur.com/fQkW1lY
  ===-===
  53, Blog κ.α.
  Πράγματι, ας μη βλέπουμε τα πράγματα μονόπλευρα. Μια και μιλάμε για τον Καλλίνικο, να τι αναφέρει ο καθηγητής Θεοχ. Δετοράκης στην ‘Ιστορία της Κρήτης’, (Αθήνα, 1986, σ. 315):

  (Για τον Ι. Βαρβάκη πρόκειται, προφανώς)
  ===-===
  Επί της διαδικασίας: Συμφωνώ με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ερώτηση σχετική με την ύπαρξη …προσωπικού καζανακίου. 🙂

 92. Χαίρετε, καλησπέρα σας.
  Επέστρεψα (από αποστολή που καλά πήγε) κι έτσι επιστρέφω (στο ιστολόγιο)
  Επί της διαδικασίας. Αν είναι για ζώνες καλά. Γιατί αλλιώς θ’ αρνηθώ την απογραφή που μεθοδεύεται τώρα που γέρασα. Θάπρεπε να γίνει την περασμένη βδομάδα να τη βγω του Νικοκύρη.

  81 Περί εγγραφής στην άυλη: αυτό που έλλειπε ήταν τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία σε τράπεζα. Ενώ λέει:
  «για να ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα χρειαστείτε:

  τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  τον ΑΜΚΑ τον δικό σας ή/και των ασφαλιστικά εξαρτώμενων μελών σας
  τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου ή/και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail)
  Θα πρέπει να ενημερώσετε τα στοιχεία της διεύθυνσης σας στην ενότητα Ατομικά Στοιχεία.»

  Στην πράξη πρέπει να κάνεις μια φορά σύνδεση με στοιχεία τράπεζας ή να πας σε ΚΕΠ και μετά να προχωρήσεις. Γιατί οι τράπεζες έχουν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου για το ebanking τους.

 93. Μαρία said

  92
  Δεν έχουν όλοι ebanking.
  Τον αριθμό του κινητού ή/και το μέιλ το ζητάνε, γιατί κατα την εγγραφή σου έρχεται κωδικός στο κινητό, για να συνεχίσεις τη διαδικασία. Ότι γίνεται και στο ebanking.

 94. ΓΤ said

  Ελλαδάρα: H Καβάλα θα ντεμπουτάρει στην Β’ Εθνική την Κυριακή με 3 ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι θα είναι μπασκετμπολίστες και μποξέρ…
  https://www.protothema.gr/sports/article/1182330/apisteuto-ki-omos-elliniko-i-kavala-tha-kanei-premiera-stin-sl2-me-basketbolistes-kai-boxer/

 95. freierdenker said

  Μια λέξη σλανγκ για τον υπέργηρο, η οποία νομίζω οτι έχει πλέον αποσυρθεί και δεν την βλέπω στο slang.gr, είναι ο Μακεδονομάχος.

  Πιθανολογώ οτι προέκυψε από τις παραλέσεις, όπου στα τμήματα βετεράνων οι Μακεδονομάχοι ήταν οι γηραιότεροι. Υπήρχε και κάποια αμφισβήτηση σχετικά με το αν ήταν δυνατόν να είναι όντως Μακεδονομάχοι, ή απλώς ηλικιωμένοι με παραδοσιακές στολές, οπότε η λέξη υπέκρυπτε και έναν τόνο απορίας που κάποιος ακόμα ζει, ή που ακόμα συνεχίζει κάποια δραστηριότητα (π.χ. ακόμα δουλεύει, ή συχνάζει σε μια λέσχη, ή είναι ακόμα φοιτητής).

 96. Επειδή διατυπώθηκε η απορία τι το θέλουν το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ (μ’ αυτό το γένος συνηθίζω να τα λέω) κι έτυχε πριν λίγο να μιλώ με την απογραφέα μου και στην κουβέντα βγήκε πως τα θέλουν για να αποφευχθούν οι διπλοαπογραμμένοι (κάτι ξέρω απ’ αυτά https://gevseis.blogspot.com/2021/11/blog-post.html).

 97. 93 Τόγραψα για. Αν δεν έχεις ebanking τότε ΚΕΠ.

 98. Νέο Kid said

  Τι; Δε πιστεύω να ζητήσει κι ο Νικοκύρης άμκα και μαλακίες, έτσι;
  Όχι, γιατί άμα είναι έτσι , στ αλήθεια φορτώνω και φεύγω για Αίγυπτο ( και να πα να τιμηθούν κι ο Αύγουστος και ο Ηρώδης ! …)

 99. voulagx said

  #97: Γιαννη καμμια σχεση με ημπανκιν και ΚΕΠ. Καποιο λαθος θα κανεις, ειναι πολυ ευκολη η διαδικασια. Εχει δικιο η Μαρια στο #93.

 100. Πισμάνης said

  Χάνια, λοιπόν, κι όχι Χανιά. Αποκτά ετυμολογική σαφήνεια.

 101. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  Εγώ απογράφομαι.

  Μια άλλη μελέτη για τον αφορισμό από τον Γρηγόριο:
  https://www.msn.com/el-gr/news/other/%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5/ar-BB1eWD65

 102. Μαρία said

  97
  Σ’ αυτό που έγραψες τα έμπλεξες. Δεν χρειάζεται να έχεις ebanking, για να γραφτείς διαδικτυακά στην άυλη. Αρκεί να έχει κινητό ή/και μέιλ.
  Ο Βλάχος το κατάλαβε 🙂

 103. 99Την περασμένη βδομάδα πήγα να το κάνω για ξαδέρφη μου που δεν έχει ημπάνκιν ενώ είχε τους κωδικούς του τάξις. Αλλά δεν μ’ άφηνε νε προχωρήσω γιατί το κινητό της δεν ήταν ήδη καταχωρισμένο στο τάξις κι έτσι ήθελε την πρώτη φορά να μπεις από κει για να πάρει στοιχεία. Μούχε τύχει και μένα παλιότερα. Ισχύει για την πρώτη φορά στο gov.gr «με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)» κι από κει πέρα μπορείς να μπεις σε όποια υπηρεσία ζητάει πιστοποίηση τάξισνετ

 104. 92, 93, 96, 103

  Πιο απλά ήτανε τότε με τους τούρκοι. Πολύ μπερδεγουέι η επανάστα.

 105. 104 Έτσα

 106. sarant said

  92 Ζώνες, για να μην έχουμε τέτοια.

 107. Γιάννης Ιατρού said

  93: Αν δεν βάλει με SMS ο Νίκος τέτοιο για το μπλογκ εδώ, ό,τι και ν΄ απογραφεί θα είναι ανεπιβεβαίωτο, εκτός αυτών που γνωρίζει (-ουμε) προσωπικά.

 108. spyridos said

  14
  «και πιθανότατα έγινε αφορμή για να οδηγηθεί ο Γρηγόριος ο Ε’ στην αγχόνη»
  Κάτι που διάβασα τα τελευταία χρόνια είναι ότι κι ο αρχιιμάμης (δεν θυμάμαι τον τίτλο του) βασανίστηκε μέχρι θανάτου επειδή επαναστάτησαν οι γκιαούρηδες.
  Με μπέρδεψε σε πολλά επίπεδα.
  – γιατί δεν μας το είπαν στο σχολείο;
  – γιατί δεν τον αγαπάμε κι αυτόν; Για εμάς δεν θυσιάστηκε;
  – δεν είναι οι μουσουλμάνοι εξ ορισμού εχθροί μας;
  και διάφορα παρόμοια.

 109. spyridos said

  Σεϊχουλισλάμ Χατζή Χαλίλ

 110. ΓΤ said

  Κονταβέιτ-Σάκκαρη 2-1

 111. BLOG_OTI_NANAI said

  108: Μας τα έχουν κρυμμένα λες; Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν στην ιστορία 5-6 που τους μνημονεύουν ο Φρατζής, ο Τρικούπης και άλλοι, όπως ο Χατζή Χαλίλ ήταν και ο Βεζύρης Μπεντερλή Αλή και δυο πασάδες που αρνήθηκαν τη σφαγή στη Σμύρνη, και δυο αγάδες που αρνήθηκαν τις μαζικές σφαγές στην Κρήτη.

  Αλλά όλα βρίσκονται σε μια σχετικότητα. Μπορεί για λόγους θρησκευτικής ευσυνειδησίας να αρνήθηκαν μαζικές σφαγές αθώων, εντούτοις, τις μαζικές σφαγές των Σέρβων στα 1807 δεν τις είδαν, τη σφαγή στο Γαρδίκι δεν την είδαν και πλήθος άλλων. ΆΝθρωποι που ανέρχονται σε τέτοιες θέσεις, αποτελούν βασικά γρανάζια του συστήματος, του ίδιου ακριβώς συστήματος που είχε σφαγιάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και είχε στείλει στο δουλεμπόριο άλλες τόσες, και άρπαζε τα παιδάκια και τα έκανε γενίτσαρους και καταπίεζε με χίλιους τρόπους τους υπόδουλους.

  Εντούτοις, όλα τα σημαντικά ιστοριογραφικά μας έργα τους αναφέρουν, και ιδιαίτερα τον Χατζή Χαλίλ που ήταν άξιος επαίνου είτε έδρασε αυτοβούλως, είτε πείστηκε από τον Γηργόριο τον Ε΄, διότι ήξερε ότι έπαιζε με τη ζωή του.

  Αντίστοιχα, αξιέπαινοι οι Ναζί που επιχείρησαν να σκοτώσουν τον Χίτλερ, αλλά έως τότε, σε πόσες σφαγές είχαν συμμετέσχει υπό τις διαταγές του;

  Όλα έχουν μια σχετικότητα.

  Και το κυριότερο, όταν εσύ σιχτιρίζεις διαρκώς τον κλήρο, και ουδέποτε αναγνώρισες τη θυσία του Γρηγορίου Ε΄, τις θυσίες δεκάδων αρχιερέων, τις σφαγές πλήθους κατώτερων κληρικών ή των μοναχών που σφαγιάστηκαν ή πολέμησαν στην Τουρκοκρατία, προς τι αυτή η επιλεκτική και μονόπλευρη ευαισθησία;

 112. Νέο Kid said

  90. Εντυπωσιακό; Απολύτως αναμενόμενο είναι Νικοκύρη! Το γυναικείο προσδόκιμο ζωής είναι αλληλένδετο με την βρεφική και παιδική θνησιμότητα . Βασικά μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα ήταν έτσι! Όταν πεθαίνουν πολλά παιδιά στη γέννα ,πεθαίνουν και μανάδες….
  Είναι λάθος (αυθαίρετο) να συμπεράνουμε οτι «οι Βυζαντινοί δεν έφταναν σε γήρας» απ αυτά τα στοιχεία.

  * απ τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά το προσδόκιμο ζωής παγκόσμια (αλλά ειδικά στην Ευρώπη) εκτοξεύτηκε. Γιατί; Ειρήνη και (κυρίως!) εμβόλια!

 113. Καλημέρα
  93, 103 Έχεις δίκιο κι εγώ λάθος. Ναι, την άυλη την υλοποίησα 🙂 μόνο με τάξις. Δεν θυμάμαι τι ήθελε μετά που ζήταγε την επιβεβαίωση. Ζητώ συγγνώμην, τώρα μούρθε η φλασιά.

 114. Πέπε said

  106

  Θα δηλώνουμε σε ζώνες και τα ονόματα; Π.χ.:
  Α: από Άδωνις έως Γωγώ
  Β: από Δανάη έως Ζώης
  …κλπ.

 115. Νέο Kid said

  112. Το fallacy είναι το εξής. ( και κατά argumentative βάση είναι το ίδιο με το «9 στους 10 άρρωστοι είναι ανεμβολίαστοι» , του Αδωνομητσοτάκι…) Όταν εξετάζουμε στατιστικούς μέσους όρους , όπως είναι και το προσδόκιμο ζωής , το correlation δεν αποτελεί αναγκαστικά causation .
  Το προσδόκιμο ζωής σε ένα μαιευτήριο σήμερα στην Αθήνα είναι περίπου ξέρω γω τα 70 έτη. (Δεν τοχω ψάξει. Λέω έναν αριθμό που θεωρώ λογικό). Σε ένα γηροκομείο σήμερα στην Αθήνα το προσδόκιμο ζωής είναι τα 85 έτη. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι το γηροκομείο μακραίνει τη ζωή , ούτε βέβαια ότι κάποιος θα προτιμούσε να βρίσκεται -ως τρόφιμος- σε ένα γηροκομείο παρά σε ένα μαιευτήριο …

 116. Κιγκέρι said

  112: Και αντιβιοτικά Κιντ, και αντιβιοτικά!

 117. Νέο Kid said

  116. Σωστά! Οπωσδήποτε!

 118. Alexis said

  Καλημέρα.
  Δεν έχω πρόβλημα με την ιστολογική απογραφή και συμφωνώ με όσα γράφει ο Σταύρος στο #21.
  Ενδιαφέρον θα έχει.

 119. Ναι, ναι το ξέχασα. Ιστολογική ανάλυση. Μέσα. 🙂

 120. Νέο Kid said

  Άντε Νικοκύρη! Σήκωσε το πανό για το Πολυτεχνείο , να κάνω το παραδοσιακό μου σχόλιο, γιατί έχουμε και δουλειές…

 121. Πέπε said

  Παραδοσιακά καλό θα ήταν επίσης να δέναμε και τον βάρδο. (Δεν υπάρχει τέτοια παράδοση, θα έπρεπε όμως.)

 122. Θρακας said

  Εμεις της ομογενειας και της διασπορας σε ποια ζωνη θα καταχωρηθουμε?Στην εξ αποστάσεως?

 123. sarant said

  122 Με βάση τον συνήθη τόπο κατοικίας.

 124. Georgios Bartzoudis said

  68 ΓΤ said: «Η ΕΛΣΤΑΤ έχει ήδη απαντήσει…. Αξιοποιώντας τον ΑΦΜ ή ΑΜΚΑ…»

  # Σε περνούσα για πιο …ξουράφι! Το ερώτημα «τί το θελουν το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ» είναι ρητορικό. Το «ζουμί» βρίσκεται στη ΣΙΓΟΥΡΗ διαρροή προς επιτήδειους. Ασφαλώς και χρησιμεύουν στην ΕΛΣΤΑΤ. Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι είναι ΣΙΓΟΥΡΗ η διαρροή τους και μπορεί να «χρησιμεύσει» και σε «ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ». Κι ας σου το κάνω πιο λιανά, για να δεις πως μπορεί να «χρησιμεύσει» σε τοιούτους:
  (1) Οι έξη πρώτοι αριθμοί του ΑΜΚΑ είναι η ημερομηνία γέννησής σου. Μπορούν λοιπόν κάποιοι «καλοί άνθρωποι» να …συμπεράνουν αν είσαι συνταξιούχος, αν είσαι ηλικιακά «ευάλωτος» κλπ, κλπ.
  (2) Μπορούν οι ίδιοι επιτήδειοι (ίσως με κάποια επιπλέον …βοήθεια) να αγοράζουν φάρμακα, χρεώνοντας τον αμκα ανυποψίαστων πολιτών (πολλοί από τους οποίους δεν γνωρίζουν τον αμκα τους!)
  (3) Μπορούν …απλώς να «πληροφορούνται» ότι χθες την τάδε ώρα βρισκόσουν στην …Κολοπετινίτσα, στο μικροβιολογικό εργαστήριο επί της οδού Σπάρτης …τόσο, και έκανες εξετάσεις για …χλαμπάτσα!
  Αντίστοιχα «κολπάκια» μπορούν να σοφιστούν οι επιτήδειοι για τον ΑΦΜ, τον οποίο μόνο όσοι εκδίδουν αποδεικτικά αγοραπωλησίας υποχρεούνται να τον βγάζουν στο μεγντάνι.
  Νομίζω ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπέπεσε σε μεγάλη γκάφα ή βαρειά αμέλεια (το λιγότερο), επιτρέποντας στην ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Τώρα, αν ζητά «εναλλακτικά» μόνο το ένα ή το άλλο (όπως λεει η Μαρία στο σχόλιο 71), δεν το πρόσεξα. Εναλλακτικά πάντως, ή διαζευκτικά, ζητά και το τηλέφωνο ή το μαίηλ, αλλά παραλίγο και θα με μπέρδευε διότι κάποια στιγμή τα κοκκίνιζε και τα δύο. Γενικά, το gov.gr δεν είναι πολύ «φιλικό στον χρήστη», όπως λέγαμε …πρό τινων δεκαετιών!

 125. Georgios Bartzoudis said

  95 freierdenker said: «Μια λέξη σλανγκ για τον υπέργηρο, η οποία νομίζω οτι έχει πλέον αποσυρθεί και δεν την βλέπω στο slang.gr, είναι ο Μακεδονομάχος. Πιθανολογώ οτι προέκυψε από τις παραλέσεις, όπου στα τμήματα βετεράνων οι Μακεδονομάχοι ήταν οι γηραιότεροι. Υπήρχε και κάποια αμφισβήτηση σχετικά με το αν ήταν δυνατόν να είναι όντως Μακεδονομάχοι, ή απλώς ηλικιωμένοι με παραδοσιακές στολές, οπότε η λέξη υπέκρυπτε και έναν τόνο απορίας που κάποιος ακόμα ζει, ή που ακόμα συνεχίζει κάποια δραστηριότητα (π.χ. ακόμα δουλεύει, ή συχνάζει σε μια λέσχη, ή είναι ακόμα φοιτητής)».

  # Δεν ξέρω τί λένε στο slang.gr, ή στο … τσιπρολαθρεμπορang.gr, αλλά αν έχεις βγάλει το Δημοτικό Σχολείο θα όφειλες να έχεις διαβάσει στα λάβαρα που κρατούν στις «παραλέσεις», εδώ και πάνω από μισό αιώνα, γράφουν «Σύλλογος Μακεδονομάχων ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΝΩΝ»

 126. Χαρούλα said

  Απογραφή
  Μπαίνω. Με αναγνωρίζει, αλλά δεν επιτρέπει να πάω παρακάτω… Με γυρνάει στην αρχική.
  Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον απογραφέα, αλλά φαίνεται μη συνδεδεμένος..
  Έχετε κάποια ιδέα; Ή θα φτάσω να πιώ καφέ με τον απογραφέα; Αν είναι ανδρας νοστιμούλης, δεν με ενοχλεί!🤣😂

 127. Μαρία said

  126
  Δοκίμασε να μπεις με άλλο πλοηγό, ελλην. μπράουζερ, αν έχεις. Το είχα πάθει, όταν προσπάθησα να βγάλω το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

 128. Πισμάνης said

  @125
  Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα.

 129. Αγγελος said

  Μόλις αυτοαπογράφηκα. Δεν ξέρω αν τα έκανα όλα όπως έπρεπε, πάντως το σύστημα τα δέχτηκε όπως τα έδωσα.

 130. sarant said

  Εμάς δεν μας ήρθε ακόμα ο μοναδικός φάκελος με τον μοναδικό κωδικό.

 131. Χαρούλα said

  #127 Ευχαριστώ Μαρία.
  Θα προσπαθήσω ξανά. Αν και δεν κατάλαβα τι, και αν έχω. Θα ρωτήσω τη νέα γενιά που με καθοδηγεί!🥰

 132. Μαρία said

  131
  Εδώ με ποιο μπράουζερ βρίσκεσαι; Με μοτζίλα, με χρομ, με …;

 133. ΣΠ said

  Τελείωσα κι εγώ την αυτοαπογραφή. Απλό ήταν.

 134. Χαρούλα said

  Μαρία, safari; Αυτό εννοείς; Είμαι αρκετά άσχετη. Μην γελάσετε οι υπόλοιποι!😂🤫

 135. 94, … H Καβάλα
  θα ντεμπουτάρει στην Β’ Εθνική την Κυριακή
  με 3 ποδοσφαιριστές. …

  Για τους δικυκλιστές
  τρικάβαλο.

 136. Μαρία said

  134
  Ναι. Άλλον εφεδρικό δεν έχεις; Παιδευόμουν με μοτζίλα να βγάλω πιστοποιητικό και μου έβγαζε κάτι τρελά. Μετά ο Μάγος με συμβούλεψε να αλλάζω μπράουζερ κι όλα πήγαν καλά.
  Τον σαφάρι δεν τον ήξερα 🙂

 137. Αγγελος said

  Χαρούλα (134), ναι, αυτό εννοεί. Browser, ελληνοπρεπώς φυλλομετρητής, λέγεται το πρόγραμμα που σου επιτρέπει να περιδιαβάζεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι πιο συνηθισμένοι είναι οι Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari, Opera, Firefox…
  H ΕΛΣΤΑΤ συνιστά η είσοδος στην εφαρμογή της απογραφής να γίνεται από Google Chrome και Microsoft Edge. Δεν ξέρω αν οι άλλοι φυλλομετρητές δημιουργούν προβλήματα!

 138. Αγγελος said

  (136) Ο Safari είναι, νομίζω, της Apple.

 139. Χαρούλα said

  #136 στο πιστοποιητικό τα πήγα καλά.
  Σ´ευχαριστώ πολύ πάντως. Θα προσπαθήσω να κατεβάσω κι άλλον για εφεδρικό.

 140. Απογράφημεν και ημείς.
  Πάντως εκεί που λέει ότι είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ μπει, είναι το ίδιο και δεν χρειάζεται να μπουν και τα δύο, μου έβγαζε λάθος όταν συμπλήρωνα μόνο τον ΑΦΜ.

 141. 139 Αν δεν έχεις μηχανάκι με I μπροστά (αυτά με το μηλαράκι) έχεις ήδη ένα δυο απ’ τη Μάικροσοφτ. Όπως λέει ο Άγγελος H ΕΛΣΤΑΤ συνιστά η είσοδος στην εφαρμογή της απογραφής να γίνεται από Google Chrome και Microsoft Edge. Κάποιο λόγο θα έχουν. Εμένα το Χρομ μου κολλάει (αλλά όχι μόνο σ’ αυτήν την εφαρμογή, σε διάφορες ιστοσελίδες δεν μπορώ να προχωρήσω) οπότε άλλαξα σε εντγκε (δεν ξέρω πώς διάολο λέγεται) κι όλα πήγαν μια χαρούλα, Χαρούλα. 🙂

 142. Χαρούλα said

  Μαλλιαρέ μου (141) νομίζω πως ναι, στο 🍎 είναι το πρόβλημα!
  Gates εναντίον Jobs! Ο νεκρός έχασε….

 143. Γιάννης Ιατρού said

  141: Εdτζ => die Spitze (η αιχμή, για να μην ξεχνιόμαστε ρε συ 🙂 ). Κι αυτό μηχανή chrome έχει, όλα παίζονται στα settings (παραμετροποίηση), πιθανώς στα θέματα ασφαλείας κλπ. Εμένα παίζει με όλα (firefox, chrome και παράγωγα, λέγεμε π.χ. brave, opera, edge. Safari και γενικά μήλο-κεντρικά δεν έχω, μου πέφτουν πολύ ακριβά γι αυτά που προσφέρουν, αυτό που λέμε …μεταξωτές κορδέλες).

 144. Μαρία said

  Παίδες, με μοτζίλα δεν μου δεχόταν την οριστική υποβολή, μου έσπασε τα νεύρα, το αποθήκευσα και τελικά το υπέβαλα πριν απο λίγο με χρώμη.
  Μη μου πείτε οτι θυμόσασταν ακριβείς ημερομηνίες εγκατάστασης σε άλλη πόλη ή άλλη χώρα. Θυμάμαι βέβαια μήνα και χρονιά αλλά μέρα έβαλα στα κουτουρού 🙂

 145. ΓΤ said

  144@

  Κάπου λέει η ΕΛΣΤΑΤ, με ψειρίδια γράμματα, ότι η υποβολή πρέπει να γίνει είτε μέσω Chrome είτε μέσω Edge.

 146. Georgios Bartzoudis said

  128 Πισμάνης said: «Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα».

  # Στέργιους ξιπισμάνιψι, ΤσιπρολαθρεμποροΣτιργιανή δεν πισμάνιψι!

 147. Α. Σέρτης said

  140
  «Απογράφημεν και ημείς.»

  Μρε, τι τις θες τις ελληνικούρες αφού δεν κατέεις πράμα;

 148. Μαρία said

  145
  Μωρέ το είδα αλλά πρόκειται για σύσταση που βλακωδώς την αγνόησα.

 149. 144 Το παίρνει και χωρίς ημέρα (ξεχάστηκα κάποια στιγμή γιατί έψαχνα πότε να βάλω πως μετακόμισα εδώ που μένω τώρα, είπα τον Αύγουστο αλλά όχι πόσες και δεν χτύπησε). Δεν θυμάμαι αν έχει αστεράκι ότι είναι απαραίτητο.

 150. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ημείς δεν απογράφημεν, ουπς, συγγνώμη, δεν απεγράφημεν, να προσέχουμε τι και πώς τι γράφουμε, μας παρακολουθεί ο Μεγάλος Ιεροεξεταστής. Δεν πέρασαν ακόμα από τη γειτονιά μας. Λέτε να μην περάσουν, επειδή είναι γειτονιά μεταναστών;

 151. Γιάννης Κουβάτσος said

  150:Τι και πώς το γράφουμε. Ελπίζω να το διόρθωσα εγκαίρως, Παναγίτσα μου…

 152. Α. Σέρτης said

  150
  Έλα που κάνεις πως δεν ξέρεις τη διαφορά μεταξύ lapsus και clapsus

 153. odinmac said

  Χαρούλα δεν χρειάζεται να κατεβάσεις άλλον φυλλομετρητή, με τον safari είσαι δύο κλικ μακριά από αυτό που θέλεις.
  Στο μενού του safari επάνω αριστερά κλικ στο «Develop» -> «User Agent» -> «Microsoft Edge» και αυτό ήταν! η σελίδα θα ξαναφορτώσει και θα «βλέπει» τον «edge»
  (δες την εικόνα)
  https://ibb.co/CBWMwgc

 154. sarant said

  150 Ούτε από εμάς έχουν περάσει ακόμα

 155. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Αντιγράφω από τον Β΄τόμο «Κρήτη-Ιστορία και Πολιτισμός»- Κεφάλαιο «Τουρκοκρατία στην Κρήτη 1669-1898»-από Θεοχάρη Ε Δετοράκη σελ.375

  Το θέρος του 1822 η επανάσταση στην Κρήτη αντιμετώπιζε σοβαρότατο κίνδυνο. Οι εκκλήσεις του Αφεντούλη για επείγουσα βοήθεια έμεναν αναπάντητες. Μόνον τον Ιούλιο του 1822 ο Στέφανος Βασιλόπουλος έφερε 900 όπλα, που είχαν αγοραστεί στη Μασσαλία με χρήματα του Ιωάννη Βαρβάκη* και δόθηκαν στις ανατολικές επαρχίες για την αναζωπύρωση της επανάστασης.
  Όταν μετά τις πρώτες επιχειρήσεις ο Χασάν πείσθηκε ότι η καταστολή της κρητικής επανάστασης δεν ήταν έργο εύκολο, επιχείρησε να εφαρμόσει μεθόδους διαφορετικές και ηπιότερες. Αποφυλάκισε τον επίσκοπο Κυδωνίας Καλλίνικο και τον εξανάγκασε να αποστείλει στους επαναστάτες ποιμαντική εγκύκλιο, υποδεικνύοντάς τους να καταθέσουν τα όπλα και να υποταχθούν (4 Ιουλίου). Παράλληλα ο Χασάν με προκηρύξεις καλούσε τον κρητικό λαό να υποταχθεί στον «φιλάνθρωπο» ηγεμόνα της Αιγύπτου Μεχμέτ Αλή, με την υπόσχεση μια δίκαιης και αγαθής διακυβέρνησης. Οι Χανιώτες οπλαρχηγοί Χάληδες ζήτησαν την άδεια από την Κεντρική Διοίκηση να απαντήσουν στον επίσκοπο και στον Χασάν και να διατρανώσουν την απόφαση για τη συνέχιση του αγώνα:
  » Ηπορήσαμεν όταν είδομεν να μας προτρέπητε να υποταχθώμεν και δευτέραν φοράν. Το αυτό δε νομίζομεν, ως να μας λέγετε να δέσωμεν τας χείρας μας δια να μας σφάξωσιν πάλιν. ουδείς δ΄εξ ημών θα υπήρχε σήμερον ένεκα της σκληρότητος των Τούρκων της Κρήτης εάν δεν επρολαμβάνομεν να υπερασπίσωμεν εαυτούς δια των όπλων. Ημείς εκάμαμεν σταθεράν απόφασιν, ή με αυτά να αποθάνωμεν όλοι ομού ή να απαλλαχθώμεν τοιαύτης
  φρικτής τυραννίας. Όθεν και παρακαλούμεν του λοιπού να μη μας γράψητε περί τούτου. ούτε την ευχήν σας ζητούμεν ούτε την κατάραν σας φοβούμεθα»

  * 91 ναι Μικ. -Βαρβάκης

 156. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  155
  «Κρήτη-Ιστορία και Πολιτισμός» Επιστημονική επιμέλεια Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης. Εκδοτική φροντίδα Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.
  Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης. Κρήτη 1988

 157. Χαρούλα said

  #153 odinmac ευχαριστώ πολύ.
  Ακόμη δεν πρόλαβα να ξαναασχοληθώ, αλλά με πρώτη ευκαιρία θα ακολουθήσω οδηγίες.

 158. Χρήστος Π. said

  Η επιστολή του Πάριου προς τους Ρώσους ήταν διπλωματική κίνηση όπως και τα καλοπιάσματα στους Τούρκους. ‘Αλλωστε και από πατριωτισμό να έγραφε, δεν σχετίζεται αυτό με την αντίληψή του για τη παιδεία και τα γράμματα. Σκοταδιστική ήταν και η Ρωσία. Το τι πίστευε ο Πάριος για την Ελληνική, την επιστημονική, και φιλελεύθερη παιδεία, είναι γνωστό και το γράφει ο ίδιος στην «Αντιφώνηση». Τώρα πάμε να ανακαλύψουμε πάλι τι ήθελε ο Πάριος; Το ίδιο γνωστό είναι και το τι έκανε. Αν έγινε πρόταση στο Κούμα ήταν γιατί οι θρησκόληπτοι σκοταδιστές δεν είχαν πάρει ακόμα πρέφα για τι επρόκειτο.

  Οι «συντηρητικοί» δηλαδή οι θρησκόληπτοι του Πατριαρχείου καταλάβαιναν πολύ καλά ότι η ανεξαρτησία και η πολιτική χειραφέτηση των Ελλήνων θα περιόριζε την ισχύ και την εξουσία του Πατριαρχείου πάνω τους. Είναι αστείο να λέμε ότι δεν θα αντιδρούσαν προστατεύοντας το θέσμό τους. Ασφαλώς και πιέστηκαν από τους τούρκους να αποκηρύξουν και να αφορίσουν τοπυ επαναστατημένους Έλληνες. Ίσως λομως ο αφορισμός να ερχόταν και χωρίς τιουρκική πίεση ή ίσως και να μην ερχόταν για λόγους τακτικής μόνο, αφού θα έφερνε το Πατριαρχείο αντίθετο με το επαναστατημένο ποίμνιο. Το ίδιο το ποίμνιο είχε θέμα πάντως, Στο Μωρηά άλλοι αναγνώριζαν και άλλοι όχι τους Δεσποτάδες του Πατριαρχείου.

  Ας με απογράψει κι εμένα ο Σαραντάκος δεν φοβάμαι, έχω ήδη πάνω μου το χάραγμα του αντίχριστου.

 159. odinmac said

  157
  Αναρτώ πάλι μια εικόνα γιατί η 153 έληξε!
  https://ibb.co/2kBdWnx

  (εάν δεν σου δείχνει το «develop» το safari, τότε πας στο: safari -> preferences -> advanced και τικάρεις το «snow develop menu in menu bar» )

 160. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Μια μαρτυρία για τον Καλλίνικο Κυδωνίας που βρήκα στο παραπάνω «Κρήτη-Ιστορία και Πολιτισμός» σελ.366:
  Όπως μας πληροφορεί ο Ζαχαρίας Πρακτικίδης, ο Καλλίνικος (ο Βερροιαίος-ιεροδιάκονος σταλμένος από τους Φιλικούς) «εσύστησε και αδελφούς της Φιλικής Εταιρείας τους σημαντικότερους της πόλεως μετά του επισκόπου αγίου Κυδωνίας κυρ Καλλινίκου».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: