Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Το παλαιόσπιτον Κάρακα (ένα χρονογράφημα του Βριάρεω)

Posted by sarant στο 31 Ιανουαρίου, 2023


Τρίτη σήμερα, μέρα που επί σειράν ετών έβαζα κείμενα του πατέρα μου, που όμως πια εξαντλήθηκαν, αφού βάλαμε και το ανέκδοτο μυθιστόρημά του. Σκέφτηκα να βάλω λοιπόν κείμενα του παππού μου, που όμως τα περισσότερα είναι αυτοτελή, π.χ. τα χρονογραφήματά του.

Πέρυσι τέτοιον καιρό, ενώ δεν είχα ακόμα έτοιμο το ανέκδοτο μυθιστόρημα, είχα βάλει σαν γέφυρα ένα χρονογράφημα του παππού μου, οπότε σήμερα θα δούμε άλλο ένα, που δημοσιεύτηκε το 1929 στην εφημερίδα Δημοκράτης της Μυτιλήνης, με το ψευδώνυμο Βριάρεως.

Ο Βριάρεως ήταν ένας από τους τρεις Εκατόγχειρες της Τιτανομαχίας. Το όνομα του Βριάρεω συνδέεται με το επίθ. βριαρός = ισχυρός, ενώ στην Ιλιάδα μαθαίνουμε οτι οι θεοί τον έλεγαν έτσι αλλά στους ανθρώπους ήταν γνωστός ως Αιγαίων. Στην αγγλική Βικιπαίδεια βρίσκω μια γελοιογραφία που παρουσιάζει το εργατικό κίνημα ως Εκατόγχειρα Βριάρεω, οπότε ίσως δεν είναι τυχαία η επιλογή του ψευδωνύμου από τον παππού μου. 

Πρέπει να πω ότι τα χρονογραφήματα αυτά τα εντόπισε και τα κατέγραψε ο φίλος ερευνητής Αριστείδης Καλάργαλης στο αρχείο του Δημοκράτη -συνολικά κατέγραψε, με επιτόπια αποδελτίωση στα γραφεία της εφημερίδας, σχεδόν 40 χρονογραφήματα για την περίοδο από Αύγουστο 1928 έως Μάιο 1929 και μου έστειλε τις φωτογραφίες. Ο παππούς μου είχε στα χαρτιά του κρατήσει αρκετά από αυτά, σε ένα τετράδιο με κολλημένα αποκόμματα, που το τιτλοφορεί «Περισωθέντα νεανικά αμαρτήματα». 

Το συγκεκριμένο χρονογράφημα δημοσιεύτηκε στον Δημοκράτη στις 20 Φεβρουαρίου 1929 (ο πατέρας μου είχε μόλις σαραντίσει, δηλαδή), με τον υπέρτιτλο «Αναμνήσεις». Εδώ μονοτονίζω και εκσυγχρονίζω την ορθογραφία. Ο παππούς γράφει σε καθαρεύουσα, που ταιριάζει με το περιπαικτικό ανάλαφρο ύφος των περιγραφών του. Να σημειώσουμε ότι ήταν 26 χρονών όταν τα έγραφε αυτά και ότι το περιστατικό που αφηγείται πρέπει να συνέβη 3-4 χρόνια νωρίτερα. 

Ο τίτλος θα παραξενέψει αρκετούς, αν και τον έχω αναφέρει ξανά στο ιστολόγιοΤο «Παλαιόσπιτον Κάρακα» (Masure Gorbeau στα γαλλικά) είναι παρμένο από την περίφημη μετάφραση των Αθλίων από τον Ισιδωρίδη Σκυλίτση. Είναι το σπίτι όπου μένουν για λίγο ο Γιάννης Αγιάννης και η Τιτίκα, μόλις την παίρνει από τους Θεναρδιέρους -και το 4ο βιβλίο του 2ου τόμου των Αθλίων τιτλοφορείται Masure Gorbeau. Ο Σκυλίτσης είναι αυτός που καθιέρωσε τις αποδόσεις Γιάννης Αγιάννης, Γαβριάς, Τιτίκα κτλ. που τις τηρούν οι περισσότερες νεότερες μεταφράσεις, αλλά νομίζω ότι οι νεότεροι δεν ακολουθούν τον Σκυλίτση στην υπόλοιπη ονοματολογία -ας πούμε, το «παλαιόσπιτον Κάρακα», ο Κοτζιούλας το αποδίδει «το σαράβαλο του Κόρκα». Και οι δυο μεταφραστές την ίδια σκέψη κάνουν, το Gorbeau είναι παράφραση του corbeau (κόρακας). Καθώς οι Άθλιοι είχαν διαβαστεί πολύ, για το «παλαιόσπιτον Κάρακα» έχουν γράψει επίσης ο Σπύρος Μελάς και ο Κωστής Παλαμάς, σίγουρα και άλλοι.

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΣΠΙΤΟΝ ΚΑΡΑΚΑ

Κάποτε Άγγλος περιηγητής, επεσκέφθη την Ακρόπολιν, ήτο δε τόσον υπερφίαλος και εγωιστής ώστε πάντα τα επιδεικνυόμενα αυτώ υπό του ξεναγού αρχαία κειμήλια ουδεμίαν του έκαμνον εντύπωσιν, αλλ’ απήντα στερεοτυπως : «εκομε και μεις στο Αγγλία». Απαυδήσας ο ξεναγός ήρχισε να του «κόβει κούρες» ήτοι να ψεύδηται άσυστόλως και να τον εμπαίζει εις πάσαν ερώτησιν, λέγων άλλ’ αντ’ άλλων, ότε δε ο υπερήφανος ξένος ηρώτησε περί δύο στρογγυλών λιθαρίων, ευρισκομένων επί τινος μαρμάρου, του απήντησεν ότι ήσαν τα μάτια του Αδάμ. Έκομε και μεις στο Αγγλία, ήτο η απάντησις του Άγγλου. Αμ πώς τα ’χετε και σεις Χριστιανέ μου, αφού είχε δυο όλα όλα και βρίσκουνται και τα δυο εδώ;

Εάν και ημείς ευρισκόμεθα ποτέ παρ’ ελπίδα εις Παρισίους, και εξεναγούμεθα υπό του Βίκτωρος Ουγκώ θά ηδυνάμεθα ν’ απαντήσομεν όπως ο ρηθείς Άγγλος «έκομε και μεις στο Ελλάδα» όταν θα μας επεδείκνυε το «Παλαιόσπιτον Κάρακα» των Αθλίων του, είτε αυτούς τούτους τους αθλίους, ευρισκομένους ως γνωστόν αφθόνως και παρ’ ημίν, και μόνον με τον Δήμαρχον Μαγδαληνήν θα μας απεστόμωνε διότι τοιούτον ούτε έχομεν ούτε θα αποκτήσομεν ίσως.

Έν παλαιόσπιτον αντάξιον του υπό Β. Ουγκώ περιγραφομένου, θ’ αποτελέσει το θέμα της παρούσης «αναμνήσεως», κείμενον εν Αθήναις παρά την οδόν Κωλέττη υφ’ ό επί τρίμηνον ανεπαύθημεν.

Η οδός Κωλέττη είναι περίφημος διά  την εκλεκτής ποιότητος λεπτοτάτην σκόνην της, ήν και απλή γεφυρίτις αύρα αρκεί να αναγάγει εις περιωπήν νέφους. Είναι εξ άλλου «αριστοκρατική» οδός ήτοι ουδέν μεταξύ των οικιών της περιλαμβάνουσα μαγαζείον. Επειδή δε απέχει εκατοντάδας τινας βημάτων μόνον από την Ομόνοιαν εκρίθη ως η καταλληλοτέρα οδός εις ήν έπρεπε να αναζητήσομεν ενδιαίτημα.

Προβάντες εις ακριβή επισκόπησιν των θυρών και των παραθύρων, όπου συνήθως επικολλώνται τα ενοικιαστήρια, διεκρίναμεν εις το παράθυρον παλαιοτάτης τινός και σχεδόν ηρειπωμένης οικίας τετράγωνον χαρτίον επί του οποίου οργίαζεν ή ανορθογραφία ως να είχε συνταχθεί υπό σημερινού τελειοφοίτου του γυμνα­σίου, και όπερ μας επληροφόρησεν ότι εφθάσαμεν εις το τέρμα του περιπάτου μας.

Κρούσαντες όθεν την θυραν ανεμείναμεν επί τινα λεπτά μετά την πάροδον των οποίων ηκούσθη ένδον αυτής παν­τοίων σιδηρικών κρούσις διαρκέσασα ουκ ολίγον. Ταύτην διεδέχθη ελαφρά υποχώρησις του θυροφύλλου και εμφάνισις μορμολυκείου τινός #εις την θέαν του ό­ποιου παρ’ ολίγον να τραπώμεν εις φυγήν.

Τούτο ανήκεν εις την μέλλουσαν σπιτονοικοκυράν μας ακούουσαν εις το όνομα «κυρά-Κατίνα», ήτο δε λιπόσαρκον ως αιγυπτιακή μούμια και κεκαρμένον εν χρω. Αι μόναι τρίχες των οποίων είχε φεισθεί η αδηφάγος ψαλίς ήσαν πλήν των οφρύων και τινες, αρκετά μακραί, επανθούσαι επί του άνω χείλους.

Αφού το μορμολύκειον επείσθη ότι ουδεμία επιθετική διάθεσις ενυπήρχεν εις την τετράδα των επισκεπτών και επληροφορήθη τον σκοπόν της επισκέψεως ήνοιξε τελείως την θύραν και μας απεκάλυψε το σύνολον μικροσώμου γραίας κρατούσης ορμαθόν βαρυτάτων κλειδίων ως να ήτο βοηθός του αγίου Πέτρου. Εισήλθομεν εις πλακόστρωτόν τινα υποκοριστικήν αυλήν, κοσμουμένην υπό σειράς ημικεκομμένων πιθαρίων άτινα εχρησίμευον ως γλάστραι, άγουσαν εις τα άδυτα σκοτεινού υπογείου αφ’ ενός και τα ύπερθεν αυτού ενοικιαστέα δύο δωμάτια αφ’ ετέρου. Προηγούμενης τής γραίας ανήλθομεν ανά είς χωριστά, εκ φόβου μήπως πέσει, σαθροτάτην ξυλίνην κλίμακα τρίζουσαν θλιβερώς εις έκαστον πάτημα. Εις το κεφαλόσκαλον ίστατο η γραυς ενθαρρύνουσα το παράτολμόν μας εγχείρημα διά των λόγων, «Είναι γερή η σκάλα. Δεν πειράζει που τρίζει, μια φορά, βαστάει κι εκατό νοματαίους».

Τα δωμάτια ήσαν «επιπλωμένα» ήτοι εκοσμούντο από δύο προϊστορικάς κλίνας έκαστον, ένα κοινόν αμφοτέροις νιπτήρα, έν κοινόν ζεύγος παναρχαίων καθισμάτων και εν χωλόν τραπέζιον άνωθεν του οποίου έκυπτεν επιχαρίτως τετράγωνος καθρέπτης αμαυρός ως οφθαλμός πάσχων από καταρράκτην.

Το πάτωμα εποικίλλετο υπό διαφόρων τεμαχίων λαμαρίνας ή τενεκέ αποκρυπτόντων οπάς, από δε την οροφήν έλειπον ολόκληρα τεμάχια κονιάματος και έτερα απεσπασμένα κατά το ήμισυ εκρέμαντο ως Δαμόκλειοι σπάθαι απειλούντα τας κεφαλάς μας.

Όλα αυτά πας άλλος θα τα εθεώρει τρωτά ενώ ημείς απεναντίας τα εθεωρήσαμεν ως προτερήματα. Μη βιασθείς να μας αποκαλέσεις τρελούς αγαπητέ αναγνώστα, αλλά συλλογίσου μεθ’ ημών, ότι οι­κία εν τοιαυτη διατελοϋσα καταστάσει θα ήτο προσιτή δια το ήμέτερον βαλάντιον ενώ εάν ήτο κάπως ευπρεπεστέρα θα ήτο απρόσιτος. Εν τουτοις το ενοίκιον όπερ εζήτησεν η γραία ανήρχετο εις δραχμάς χιλίας τετρακοσίας …μόνον με προπληρωτέαν μίαν τριμηνίαν και ανάληψιν ύποχρεώσεως εγκαίρου κατά τό εσπέρας προσελεύσεως, ησύχου και αθο­ρύβου παραμονής, και απολύτως σεμνής φρασεολογίας κατά τας συζητήσεις —η γραυς ήτο «ακόμη» δεσποινίς συνοικού­σα μς ανεψιάν της επίσης δεσποινίδα.

Ετέθη ακόμη ως όρος και δη εκ των σπουδαιοτέρων η αυστηρά τήρησις της απαγορεύσεως εισόδου θηλέων υπό οιανδήποτε ιδιότητα, απεκλείσθη δε και πά­σα εκ μέρους φίλων επίσκεψις.

Εις παρατήρησίν μας ότι εν τοιαύτη περιπτώσει έπρεπε να μεταβώμεν να διαμείνομεν εις την εκκλησίαν και όχι εις το σπίτι της, η παρθένος γραία μάς απήντησε: «Το σπιτικό μου είναι ανώτερο κι από εκκλησία …καθώς κατάν­τησαν σήμερα.»

Δεν έμενε παρά να δεχθώμεν τους όρους ή να φύγωμεν και εδέχθημεν καταβαλόντες τό «καπάρο» και εγκατασταθέντες οριστικώς την επιούσαν. Τα κατά την εκεί τρίμηνον διαμονήν ίσως αφηγηθώ εν επομένη «άναμνήσει».

Advertisement

153 Σχόλια προς “Το παλαιόσπιτον Κάρακα (ένα χρονογράφημα του Βριάρεω)”

 1. Προτού το διαβάσω: φαντάζομαι είχε σαρανταρίσει, και όχι σαραντίσει, ο παππούς 🙂 https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%B6%CF%89&dq=

 2. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  1# Ο πατέρας μπρε, όχι ο παππούς.

 3. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα! Πολύ ωραίο, φρεσκότατο ύφος, σε αντίστιξη με τη σιτεμένη οικία και οικοδέσποινα 🙂

  Το οσιάρ άφησε κάτι διαλυτικά αντί περισπωμένης σε ένα υ και ένα Λεν αντί για Δεν στο τέλος.

 4. #2 Ωχ έχεις δίκιο, τώρα κατάλαβα τη φράση! Παρακαλώ να διαγραφεί το #1.

 5. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  1-2 Ακριβώς. Ο παππούς γεννήθηκε το 1903, ο πατέρας 8/1/1929.

  3 Και επειδή η φωτογραφία της εφημερίδας ήταν στην ποιότητα που βλέπεις, με παίδεψε πολύ το οσιάρ, σχεδόν το έγραψα εξαρχής.

 6. sarant said

  4 Ε, δεν πειράζει ( = βαριέμαι).

 7. atheofobos said

  Απολαυστικό, γιατί διαθέτει πηγαίο χιούμορ που γίνεται ποιο αποτελεσματικό με την χρήση της καθαρεύουσας!
  Το «κόβει κούρες» δεν το είχα ακούσει, αν και στα νιάτα μου το αντίστοιχο ήταν οι ξουρίες.

 8. SteliosZ said

  Καλημέρα. «τετράγωνον χαρτίον επί του οποίου οργίαζεν ή ανορθογραφία ως να είχε συνταχθεί υπό σημερινού τελειοφοίτου του γυμνα­σίου».

  Τελικά, κρατά πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση για την ανορθογραφία των νέων…

 9. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  4# Όχι ρε, εκεί θα μείνει, να σε εκθέτει στον αιώνα τον άπαντα. Μαζί με την απόπειρά σου στο #4 να διαταράξεις την αρίθμηση των σχολίων για να σώσεις την υστεροφημία σου. Α μα πχια.

 10. Καλημέρα

  Μου άρεσε σαν κείμενο και πολλά έβγαλε από την σκονισμένη μνήμη μου η οδός Κωλέτη… μέχρι τα 6 μου μέναμε Θεμιστοκλέους και Σόλωνος και στην οδό Κωλέττη είχε σπάσει το πόδι της η αδερφή μου που δεν της το φιάξανε καλά και ταλαιπωρήθηκε 12 χρόνια με άλλα τρία σπασίματα και μοσχεύματα οστού από την ίδια και την μητέρα μου λόγω κύστης.
  Μετά ήρθαμε στην Κυψέλη, αλλά εγώ γύρναγα κάθε μέρα στην Κωλέττη, εκεί ήταν τότε το Βαρβάκειο.
  Καλά τα είχα ξεχάσει …

 11. «ο πατέρας μου είχε μόλις σαραντίσει». Σαράντισε ο Σαραντάκος! Pun intended;

 12. Alexis said

  Καλημέρα.
  Μικρό κομψοτέχνημα το σημερινό.
  Μένω έκπληκτος με τον άρτιο τρόπο που χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα σε ένα κείμενο με καθαρά χιουμοριστικό ύφος.

  Λεξιλογικά:
  ήρχισε να του «κόβει κούρες» ήτοι να ψεύδηται
  Την έκφραση δεν την έχω ξανακούσει, πρέπει να είναι πολύ «αρχαία», αλλά ο πατέρας μου συνήθιζε να λέει κάτι παραπλήσιο: «αυτός λέει ξούρες»=λέει ψέματα, παραμύθια, ιστορίες απ’ την κοιλιά του.
  Επίσης εδώ στην Ήπειρο έχω ακούσει να λένε «κόβει χοντρές», με την ίδια σημασία.
  Δεν ξέρω ποιο ουσιαστικό υπονοείται εδώ (κουβέντες μήπως;)

 13. Georgios Bartzoudis said

  Ετέθη ακόμη ως δρος =όρος (οσιάρ ατασθαλία).
  Δεν περίμενα να γράφει καθαρευουσιάνικα ο πάππος του Νοικοκύρη (και δεν φαντάζομαι τους σημερινούς «γυμνασιόπαιδες να τον ορίζουν ως ο πάτερ του πάτερ του Νοικοκύρη!).
  Πολύ στρωτή γραφή, θα έλεγα «παπαδιαμαντίζουσα». Είναι λογικό να αναμένουμε ποιάν τινα εύχαριν συνέχειαν.
  Υ/Γ: Με ένα απλό κλικάρισμα ενεργοποίησα (χθες) το e-ταχυδρομείο. Σήμερα δεν θα ξανακλικάρω, προκειμένου να διαπιστώσω αν η χθεσινή ενεργοποίηση ήταν διαρκής ή «στιγμιαία»

 14. voulagx said

  «Και οι δυο μεταφραστές την ίδια σκέψη κάνουν, το Gorbeau είναι παράφραση του corbeau (κόρακας).»
  Τότε πιο πετυχημένο μου φαίνεται θα ήταν το «Παλαιόσπιτον Γκόρακα».

 15. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  13 Με ειδοποιεί με μέιλ μια φίλη ότι η ειδοποίηση μέσω ηλεταχυδρομείου αποκαταστάθηκε. Γιά πείτε κι άλλοι αν ισχύει.

  11 🙂

  9 Ακριβώς 🙂

  7-12 Όλα αυτά ισχύουν και δεν πολυλέγονται σήμερα.

 16. spyridos said

  Καλημέρα

  15α
  Ναι. Μετά από τρεις μέρες σιγής αναστήθηκε.
  Δεν έκανα καινούργια εγγραφή.

 17. voulagx said

  Μικροδιορθώσεις:
  Προηγούμενης τής γραίας ανήλθομεν ανά είς χωριστά → Προηγουμένης

  η γραυς ήτο «ακόμη» δεσποινίς συνοικού­σα μ[ε] ανεψιάν της επίσης δεσποινίδα.

 18. spyridos said

  Πολύ ωραίο.
  «ως να είχε συνταχθεί υπό σημερινού τελειοφοίτου του γυμνα­σίου,»
  Διαχρονική γκρίνια.

 19. michaeltz said

  Λεπτομέρειες, κάποια υπολείμματα πνευμάτων στη αρχή των λέξεων, κάποια πνεύματα που έιναν τόνοι σε μονοσύλαβες λέξεις (είς),, ένα κόμμα μετά το μόνον» στη φράση «χιλίας τετρακοσίας …μόνον με προπληρωτέαν μίαν τριμηνίαν»…Ερώτηση: υπήρχε στο αρχικό κείμενο η υποτακτική των ρημάτων που διορθώθηκε; (…αρκεί να αναγάγει…)

 20. michaeltz said

  19.
  Λάθος: …που έγιναν τόνοι..

 21. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Ωραίος όπως πάντα ο παππούς αλλά, μου έκανε εντύπωση αυτό -«διεκρίναμεν εις το παράθυρον παλαιοτάτης τινός και σχεδόν ηρειπωμένης οικίας τετράγωνον χαρτίον επί του οποίου οργίαζεν ή ανορθογραφία ως να είχε συνταχθεί υπό σημερινού τελειοφοίτου του γυμνα­σίου» – σα να μη πέρασε μιά μέρα.😂
  Άλλη μιά απόδειξη της συνεχιζόμενης εκπαιδευτικής απάτης.😊

  Σε δύο μαθήματα ήμουν πολύ καλός (άριστος) στο δημοτικό, που μετά κόπων, βασάνων και χατηρικώς μερικώς, έβγαλα τελικά,😂 στην γεωγραφία και στην ορθογραφία, (χωρίς γραμματική, δεν την έμαθα ποτέ, σκάρτα μισή) για να ανακαλύψω στα πενήντα μου που άρχισα να σχολιάζω εδώ, πως είμαι ανορθόγραφος.😂 Στο μεσοδιάστημα δεν μου χρειάστηκε σχεδόν καθόλου η ορθογραφία.
  Κατά τ΄άλλα, μιά χούφτα καρεκλοκένταυροι, αποφασίζουν και διατάσσουν, τι είναι σωστό και τι λάθος ορθογραφικά!

 22. Αγγελος said

  Χίλιες τετρακόσιες δραχμές — σχεδόν τέσσερις χρυσές λίρες — για δυο δωμάτια και σαράβαλο κιόλα; Πολύ ακριβά τα νοίκια στην τότε Αθήνα!

 23. Λάμπας said

  Να μην εκπλαγούμε πάντως, αν όντως επιδεικνύονται κάπου και τα μάτια του Αδάμ…

 24. Παναγιώτης Κ. said

  28,29,30 και σήμερα, αποκατάσταση. Αυτά ως προς τις ειδοποιήσεις της WP.

  Ο παππούς Σαραντάκος ωραία στήνει σκηνικό και δράση. Περιμένω με ζωηρό ενδιαφέρον τη συνέχεια.

 25. Παναγιώτης Κ. said

  28,29,30 κενό δηλαδή χωρίς ειδοποιήσεις.

 26. ΚΩΣΤΑΣ said

  Από τον παππού ως τον εγγονό, σόι πάει το βασίλειο, όλοι… και λογοτέχνες! 😉

  …………………

  «ως να είχε συνταχθεί υπό σημερινού τελειοφοίτου του γυμνα­σίου…»

  Θα πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι ως Γυμνάσιο εκείνη την εποχή (1928-29) νοούνταν οι δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Ε’ και ΣΤ’ και η σημερινή Α’ Γυμνασίου. Από την μεταρρύθμιση του 1929 και μετά έγιναν και γίνονται μέχρι σήμερα αρκετές αλλαγές. Ίσως να ήταν απόφοιτη παλαιού Σχολαρχείου ως λέει πολλάκις ο ακατονόμαστος κορυφαίος σχολιαστής! * 😜 

  * Γράφω από μνήμης, δεν θυμάμαι πλέον και καλά, αλλά βαριέμαι να ανοίγω κιτάπια! Αν κάνω λάθος, υπάρχουν εδώ εξαιρετικοί φιλόλογοι/ίνες, παγκοσμίως άγνωστοι βεβαίως, που μπορούν να με διορθώσουν. 😂 

 27. Παναγιώτης Κ. said

  21. Η γκρίνια των ανθρώπων είναι διαρκές χαρακτηριστικό.
  Γκρίνια και εξιδανίκευση του παρελθόντος. (Διευκρίνιση: ΄Οχι ο παππούς δεν εξιδανικεύει κάτι).
  Τελευταία διάβασα κάτι σχετικό με τον Δημοσθένη. Μιλώντας στους συμπατριώτες του, για να τους παρασύρει ώστε να συμφωνήσουν με την αντίθεσή του προς τον Φίλιππο επικαλείται τους παλαιότερους και πόσο γενναίοι αυτοί ήταν, υπονοώντας ότι οι σύγχρονοί του είναι…κότες. 🙂

 28. Costas Papathanasiou said

  Καλημέρα! Ωραίος χαρακτήρ η καρακα-ηδόνα γκορακοζώητη(βλ.σχ.14 ), κορκα-δείλια, Αγιο-Πετρούλα, παλαιογραύς.
  Διά της οποίας το αφήγημα προσφέρεται σαφώς για επιμέρους ασφαλή συμπεράσματα του τύπου: ‘Οικώνας μου είσαι κοινωνία και σου μοιάζω”, ’Όπου μορμοΛύκειο,/ ορθό γράμμα:ανοίκειο”, “Άμα είσαι ερείπιο/ δεν θυμίζεις νήπιο”,”Οι πελάται της θεούσης/ τέκνα της καθαρευούσης” και-τέλος- “Τί τη θες τη σπιταρόνα/ αν νοικιάζεις παρθενώνα;”. Όθεν, αναστοχαζόμενοι την παράγραφο:“Τα δωμάτια ήσαν «επιπλωμένα» ήτοι εκοσμούντο από δύο προϊστορικάς κλίνας έκαστον, ένα κοινόν αμφοτέροις νιπτήρα, έν κοινόν ζεύγος παναρχαίων καθισμάτων και εν χωλόν τραπέζιον άνωθεν του οποίου έκυπτεν επιχαρίτως τετράγωνος καθρέπτης αμαυρός ως οφθαλμός πάσχων από καταρράκτην.”, μπορούμε να ξεναγηθούμε νοερώς και στο αντίστοιχο ‘παλαιόσπιτον’ του…Κολοκοτρώνη του Θόδωρου (βλ. ΑΝΤΥΠΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=2vV-6AOUNtk )

 29. ΚΩΣΤΑΣ said

  26 διόρθωση
  απόφοιτη–> απόφοιτοι

 30. Παναγιώτης Κ. said

  22.Ξέρουμε ποια ήταν η ισοδυναμία χρυσής λίρας με δραχμή; Μεταπολεμικώς θυμάμαι μια λίρα ισοδυναμούσε με 300 δραχμές μέχρι κάποια χρονολογία (ποια;).
  Πάντως, είναι ένας καλός τρόπος για να κάνουμε συγκρίσεις.

  Ρώτησα έναν μελισσοκόμο: Πόσο στοιχίζει μια κυψέλη με το μελίσσι;
  Μου απάντησε ως εξής: Πάντα μια κυψέλη με το μελίσσι έκανε μια χρυσή λίρα!
  (Δεν αξιολογώ την αξιοπιστία της απάντησης).

 31. Alexis said

  #24: Μα… δεν υπάρχει συνέχεια.
  Χρονογράφημα είναι, μικρό αυτοτελές κείμενο.

 32. ΓΤ said

  @Καλάργαλης: η βουλευτής

  https://el-gr.facebook.com/photo/?fbid=3537699653183399&set=ecnf.100008301970012

 33. Δεν νομίζω πάντως πως οι πάσχοντες από καταρράκτη οφθαλμοί μαυρίζουν !!!

 34. Χαρούλα said

  Ωραίο χιούμορ και ακόμη ωραιότερη η γλώσσα! Ως υποστηρίκτρια της δημοτικής, είχα ξεχάσει πόσο εκφραστική είναι και η καθαρεύουσα!

 35. Costas X said

  Υπέροχος παππούς, απολαυστικός, πολύ χιούμορ, μου θύμησε τον Κονδυλάκη.

 36. michaeltz said

  «…επανθούσαι επί του άνω χείλους.»
  Δεν είναι πλεονασμός;

 37. Παναγιώτης Κ. said

  «Τα κατά την εκεί τρίμηνον διαμονήν ίσως αφηγηθώ εν επομένη «άναμνήσει».»

  31. Σε αυτό αναφέρθηκα.

 38. Πέπε said

  Για ιστορία που δε θέλει να μας πει τίποτε, αριστουργηματικά γραμμένη! Βιρτουόζικη καθαρεύουσα, απολύτως κατάλληλη για τον ειρωνικό σκοπό του κειμένου. Μ’ αρέσει ιδιαίτερα η χρήση λέξεων που κανονικά σήμερα χρησιμοποιούνται με τελείως άλλη έννοια, ενώ εδώ (και αλλού παρομοίως) με την ετυμολογική, την οποία με σύντομο φρενάρισμα συνήθως πιάνουμε, π.χ. «προηγουμένης της γραίας». Αντίστοιχα θυμάμαι σε κάποιο (Ππδιαμαντικό;) κείμενο την «ακολασία» με την κυριολεκτική σημασία της ατιμωρησίας, και άλλα παρόμοια.

  > οργίαζεν ή ανορθογραφία

  Εδώ θεωρώ ότι ο εκσυγχρονισμός της ορθογραφίας (από «ωργίαζεν») είναι λάθος. Το αναύξητο σε τέτοιο σχολαστικό στη γλώσσα του κείμενο χτυπάει πολύ αταίριαστα, ενώ το δικό μας αναύξητο «οργίαζε» είνα απλά άλλος τύπος, βασισμένος σε άλλους κανόνες μιας άλλης γλωσσικής μορφής.

  Αντίθετα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να διορθωθούν κάποια κόμματα που σήμερα αποτελούν λάθος ενώ τότε ήταν αποδεκτά, όπως π.χ. αρχή αρχή «περιηγητής, επεσκέφθη».

  Μα άκου κει να θεωρείται αυτονόητο ότι η σπιτονοικοκυρά θα σου βάζει όρους ποιους να δέχεσαι σπίτι σου! Τι εποχές …

 39. Πέπε said

  33: θαμπώνουν

 40. Πέπε said

  21
  Ρε συ Λάμπρο, κι εγώ έναν καιρό ήμουν αστέρι στο να υπολογίζω τιμές σε δραχμές, αλλά ήρθε το ευρώ κι έχασα τον μπούσουλα. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε.

 41. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  40 – Προσαρμόστηκα Πέπε, δεν φαίνεται;😊
  Το κοινό σημείο, είναι πως και στις δύο περιπτώσεις, άλλοι αποφάσισαν τις αλλαγές χωρίς να με – μας ρωτήσουν, και το πιο σημαντικό, και οι δύο, είναι οι μεγαλυτερες απάτες στην ανθρώπινη ιστορία , διάλεξε πια είναι μεγαλύτερη.

 42. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  41 – Το χρήμα και η εκπαίδευση εννοώ.😊

 43. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Πολύ ωραία επιλογή! Έχουμε λοιπόν πολύ υλικό! Χαίρομαι.

  >>Η οδός Κωλέττη είναι περίφημος διά την εκλεκτής ποιότητος λεπτοτάτην σκόνην της, ήν και απλή γεφυρίτις αύρα αρκεί να αναγάγει εις περιωπήν νέφους.

  Έναν αιώνα μετά, στο σημείο (που λένε κ στα εγκλήματα) η λασπουριά καλά κρατεί. Από τη μια τα σκαψίματα στο μετρό και στου Στρέφη παρακεί κι από την άλλη οι ανοιχτές χαβιές των σπασμένων πεζοδρομίων, με προπετάσματα άθλιες λινάτσες, του δημάρχου Σκαβογιάννη, κατά μήκος της Πανεπιστημίου ως τη Βιβλιοθήκη πια, κατέβασε μια ωραία ιλύ με τις πρόσφατες βροχές. Δεν πλένεται και ποτέ θαρρώ η πόλη (και πάντως όχι τα μισητά Εξάρχεια/εξάχρεια όπως θένε). Σκονίζεσαι/λασπώνεσαι ωραία και σήμερα εκεί!

  28 >> “Τί τη θες τη σπιταρόνα/ αν νοικιάζεις παρθενώνα;”
  η γραυς ήτο «ακόμη» δεσποινίς συνοικού­σα μς ανεψιάν της επίσης δεσποινίδα.

 44. sxoliastis2020 said

  Απολαυστικότατο!

  …από δε την οροφήν έλειπον ολόκληρα τεμάχια κονιάματος και έτερα απεσπασμένα κατά το ήμισυ εκρέμαντο ως Δαμόκλειοι σπάθαι απειλούντα τας κεφαλάς μας.
  😉

 45. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  43 – Αντί να πεις ένα μπράβο στον δημαρχίδη, που, κόντρα στις σαρωτικές αλλαγές της εξέλιξης, κρατάει μια ιστορική συνέχεια, εσύ τον βρίζεις.
  Τι να σου πώ, πάντα τέτοια ήσουνα.😂

  Πριν 25 χρόνια, τρείς γνωστοί μου και φίλοι αρχιτέκτονες, είχαν κάνει μια μελέτη ανάπλασης του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και των παλιών κτιρίων, με κυριολεκτικά ελάχιστο κόστος και κατά 70% χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Αυτό που κυριαρχούσε, ήταν ο σεβασμός στην ιστορία και η αγάπη σ’ αυτό που είχαν (και έχουν) να πούν τα παλιά κτίρια, μια αληθινή ομορφιά. Αλλά όλες οι προσπάθειες τους, έπεσαν στον Καιάδα τις μίζας.😊

  Θέλω να πω πως, λύσεις εφικτές πάντα υπάρχουν, γιατί ποτέ δεν προκρίνεται μια, στην πόλη που γέννησε το μέτρο;

  Από μικρό παιδί με πονάει η ηλιθιότητα των κατοίκων αυτής της, παρ’ όλα αυτά, όμορφης πόλης.

 46. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα! Χαίρομαι για την αποκατάσταση των ειδοποιήσεων

  19 Ναι, εκσυγχρόνια την ορθογραφία και στην υποτακτική

  31-37 Πρέπει να δω αν έγραψε επόμενο συναφές χρονογράφημα

 47. Πέπε said

  43
  Αυτό Έφη είναι ένα από τα παράπλευρα κέρδη που μας χαρίζει το μετρό: μας αποκαλύπτει την πόλη κάτω από την πόλη. Κάτω στον χώρο = πίσω στον χρόνο. Μην κοιτάς που όταν αποκαλύπτονται κλασικές και ρωμαϊκές αρχαιότητες τραβάνε απάνω τους όλα τα φώτα, υπάρχει και η νεότερη ιστορία. Βλέπουμε σε όλους τους παλαιούς, Ροΐδη π.χ., και σήμερα Αντιπροσαραντάκο, να υμνούν αυτή την περίφημη αττική σκόνη, που τότε μεν συμπύκνωνε θαυμαστά όλη την ουσία και την ταυτότητα του Κλεινέως Άστυ, σήμερα δε είναι βάναυσα θαμμένη στον ασφάλτινο και τσιμεντένιο τάφο της. Και ιδού, ο μετρόμυς την ξαναζωντανεύει για λίγες μοναδικές βραδιές μόνο για σας: ζήστε κι εσείς σαν τον Ροΐδη, γκρινιάξτε σαν τον Βριάρεω, κάντε ένα μαγικό ταξίδι στο ένδοξο παρελθόν της πόλης μας!

 48. ΣΠ said

  47
  του Κλεινέως Άστυ;

 49. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>η γραυς
  όταν μαθαίναμε την κλίση αρχαίων ανωμάλων ουσιαστικών,
  ἡ γραῦς- τῆς γραός- τῇ γραυΐ- τήν γραῦν- (ὦ) γραῦ
  ήταν παρέα με το: ἡ ναῦς- τῆς νεώς- τῇ νηί- τὴν ναῦν- (ὦ) ναῦ.
  Θυμάμαι που γελάσανε, μικρούλες οι ανιψιές μου όταν ρωτήσανε/επιβεβαιώσανε τί είναι η γραία (τους διάβαζα ένα διήγημα του Ππδιαμάντη τις γιορτές). Η γραυς, θα τους ήταν ακόμη πιο περίεργο.

  47 🙂

 50. GeoKar said

  #15α: επανηλθε η ημειλική ειδοποίηση

 51. Je veux dire à vous que l’email n’est plus corrompu

 52. … λεπτοτάτην σκόνην …, ήν και απλή γεφυρίτις αύρα αρκεί να αναγάγει εις
  περιωπήν νέφους. …

  Ενδιαφέρουσα αντιμετάθεση — ίσως λέγαμε σήμερα
  «… να αναγάγει εις νέφος περιωπής«

 53. 45, … στην πόλη που γέννησε το μέτρο; …

  Το τετραγωνικό μέτρο;

 54. Αγγελος said

  Παναγιώτη Κ (30), μετά την κατάρρευσή της λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής, η δραχμή σταθεροποιήθηκε το 1927 σε 375 δρχ. τη λίρα (77 το δολάριο). Δεν κράτησε βέβαια παρά πολύ αυτό – με την εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα από την Αγγλία το 1931 επήλθε νέα νομισματική αναστάτωση, αλλά πάντως το 1929 τόσο είχε.

 55. … Το παλαιόσπιτον Κάρακα …

  Το νεότερον Caracas Center εν Αμαρουσίω

 56. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  53 – Όχι, το τρέχον.😊

 57. Βάγια said

  Ωραία ιστοριούλα! Πάντως σε μια μετάφραση των Αθλίων που έχω, η οποία είναι παλιά, το γράφει ως «το παλιόσπιτό Κόρακα», όχι Κάρακα ή κάποια παραφθορά. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο μεταφραστής κι από εδώ δεν έχω τη δυνατότητα να το ελέγξω.

 58. Φαλλωδός said

  Είναι απορίας άξιον πώς οι παλιοί ήξεραν τόσο καλά την καθαρεύουσα στα 26 τους χρόνια. Σήμερα οι 26χρονοι δεν ξέρουν ούτε τη δημοτική. Και δεν πιστεύω ότι ο Βριάρεως αποτελούσε εξαίρεση μεταξύ των συνομηλίκων του

 59. xar said

  Πολύ ωραίος και στρωτός ο λόγος, απολαυστικό το χιούμορ. Το χάρηκα!

  Μου έκανε εντύπωση που μιλάει για την Ομόνοια ως σημείο αναφοράς, γιατί λαθεμένα νόμιζα ότι η Ομόνοια αναπτύχθηκε αργότερα.
  Εικόνα της πλατείας το 2030:

 60. xar said

  @59 Το 1930, όχι το 2030!

 61. sarant said

  47 🙂

  51 🙂

  58 Μεταξύ των συνομηλίκων του που είχαν τελειώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έκαναν δουλειά γραφείου και είχαν έφεση για τα γράμματα -θα ήταν ένα 1%;

 62. aerosol said

  Φίνος ο παππούς. Αναμένω συνέχεια!

 63. Πέπε said

  58
  Ας λάβουμε υπόψη μας, πέρα απ’ όσα λέει ο Νίκος στο #61, πρώτον: ότι ο παππούς του ήταν λογοτέχνης, επειδή ήθελε να είναι λογοτέχνης. Ήταν μερακλής με τη γλώσσα, και ήξερε καλά τη γλώσσα (δεν έχει σημασία ποιαν). Ειδικά σε τέτοιο κείμενο, γεμάτο υπομειδιώσα ειρωνεία απ’ αρχής μέχρι τέλους, το δείχνει αυτό ξεκάθαρα. Εφόσον αυτά είναι που ήθελε να πει, όποιο εργαλείο και να του δίνανε θα έψαχνε να βρει τη λειτουργία του στην εντέλεια.

  Δεύτερον, ότι όσοι τότε, έστω και λίγοι, ήσαν εγγράμματοι, διάβαζαν περισσότερο, αφού ούτε τηλεόραση έβλεπαν ούτε άλλου είδους περισπασμούς είχαν όπως εμείς σήμερα. Μιλάμε για την εποχή όπου οπαδοί ποιητών και θεατρικών συγγραφέων άνοιγαν τα κεφάλια των αντιπάλων τους.

 64. Απολαυστικό! Η καθαρεύουσα σε μεγάλα κέφια:
  ωραία σάτιρα, λεπτό χιούμορ (διεισδυτικό στην αρχή, πιο ανάλαφρο μετά), η περιγραφή του χώρου πανέξυπνη (π.χ. του καθρέφτη και της σκάλας, που καθιστούσε «παράτολμο εγχείρημα» το απλό ανέβασμα 🙂).
  Αλλά είναι και τα νιάτα – που, όσο να πεις, μπορούν και βγάζουν τη γλώσσα σε κάθε ασχήμια και δυσκολία («τί με νοιάζει, εγώ είμαι νέος!», που έλεγε κι ο Χορν).
  Αχ, πολύ μου άρεσε – ευχαριστούμε!

 65. sarant said

  63β Ακριβώς. Διάβαζαν περισσότερο, οι λίγοι που διάβαζαν. Και δεν είχαν και πολλά θετικά μαθήματα στο σχολείο.

 66. Costas Papathanasiou said

  Ματιές και ενός νεότερου Βριάρεω για το Κοινόν των Εξαρχείων εδώ (βλ.και σχ. 43,45,47):
  “Γιατί εδώ; Γιατί έτσι; Γιατί ποιητές, ζωγράφοι, θεατρίνοι και κινηματογραφιστές δουλεύουν και συγχρωτίζονται εδώ; Γιατί η καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων παραμένει ζωντανή και αναμμένη, παρά τους χαλασμένους δρόμους, σε πείσμα της εγκληματικής παραμέλησης του Δήμου, παρά τον κλεφτοπόλεμο των αναρχικών με τα ΜΑΤ, παρά το διαρκές νταραβέρι των τοξικομανών που συνεχώς προς το «άβατο» προωθούνται; Γιατί;
  Είπαμε. Γιατί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη έναν κοινόχρηστο χώρο, ελεύθερο δημόσιο χώρο, χώρο ολοήμερης και ολονύχτιας ζωής, έχουν ανάγκη μια συνοικία ονείρων και ανταλλαγών, μια γειτονιά ομιλιών και αντεγκλήσεων, να σε ανέχονται και να μη σε επικρίνουν γιατί δεν ταιριάζεις στις νόρμες, να σε αποδέχονται γι’ αυτό που είσαι, ό,τι είσαι, πένης, σαλός, νεραϊδοπαρμένος, προκομένος, μοναχοδαρμένος, υπερκοινωνικός, φαφλατάς, ανέστιος, πλάνης, και νοικοκύρης.”(Ένα βλέμμα, Του Νικου Γ. Ξυδάκη, Καθημερινή. 28.12.2008 https://www.kathimerini.gr/opinion/712444/ena-vlemma-388/ )
  Επίσης:”Η πόλη είναι η μνήμη της, μάλλον οι μνήμες των ανθρώπων της, αυτών που έζησαν κι αυτών που τη ζουν τώρα, συνυφασμένες αξεδιάλυτα σ’ ένα συνεχές χωροχρόνου άλλοτε ορατό κι άλλοτε κρυμμένο, πάντα εκεί, πάντα εδώ, περιμένει να το δούμε, να μας μιλήσει, να μας παρωθήσει σε αυτογνωσία.”(https://www.kathimerini.gr/opinion/787295/oi-dromoi-miloyn-ta-ktiria-lene/ ).Και:”Η θλίψη αυτής της πτωχευμένης, αχτένιστης, παρατημένης πόλης αντισταθμίζεται από κρυφές χάρες, αυτές που δεν πολυνιώθαμε στους αμέριμνους καιρούς.”( https://www.kathimerini.gr/opinion/790611/poli-glykeia-paratimeni/ )
  Τέλος, μία ενδελεχής ανασκόπηση της γειτονιάς στο https://www.athensvoice.gr/life/life-in-athens/731923/exarheia-i-istoriki-aythentiki-mpoem-geitonia-tis-athinas/ και κάμποση γκρίνια εδώ: https://www.alithia.gr/apopseis/i-athina-tis-nostalgias-apo-ton-antonio-aimilio-tahiao1-k-i-i-koletti-17-exarheia

 67. Αγγελος said

  Κώστα (26), νομίζω πως αυτές οι τρεις τάξεις που λες αποτελούσαν το Σχολαρχείο ή Ελληνικό, και ότι το Γυμνάσιο ερχόταν μετά, άλλα 4 χρόνια. Αλλιώς, πώς λεγόταν το σχολείο που προετοίμαζε για το Πανεπιστήμιο;
  Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα: https://sarantakos.wordpress.com/2013/10/08/axtos-2/#comment-189353

 68. Theo said

  @38, τέλος:
  Το 1977, φοιτητής ων, έψαχνα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και δεν έβρισκα. Τελικά απευθύνθηκα σ’ ένα γνωστό που διαχειριζόταν κάποια ακίνητα γυναικείου μοναστηριού. Μου νοίκιασε ένα διαμέρισμα που ανήκε σε μια μοναχή και το επέβλεπε ο πατέρας της που έμενε στο διπλανό. Ο μόνος όρος που μου έθεσε ήταν να μη βάζω κοπέλες μέσα.
  (Στο προηγούμενο διαμέρισμα που έμενα ο τοίχος είχε ένα μπάλωμα μισού τετραγωνικού περίπου. Ο ιδιοκτήτης μου είπε πως, πριν από μένα, στο διαμέρισμα έμεναν φοιτητές, ενώ πίσω από τον τοίχο φοιτήτριες, κι είχαν ανοίξει την τρύπα για να μπαινοβγαίνουν από το ένα διαμέρισμα στο άλλο, χωρίς να τους παίρνει είδηση κανείς. Μήπως και τότε, πενήντα χρόνια μετά την ιστορία του παππού Σαραντάκου, τα ήθη δεν είχαν αλλάξει και πολύ; )

 69. Theo said

  Αυτό με την τρύπα στον τοίχο το είδα τελευταία στο ertflix: https://www.ertflix.gr/vod/vod.202828-erotas-sta-tuphla 🙂

 70. ΓΤ said

  Ετοιμαζόταν να ανοίξει τα φτερά της για το Stanford, κι ου βλάχους τη ρώτησε: «Μα καλά, δεν θα μείνεις εδώ να παντρευτείς;»

  https://www.kathimerini.gr/society/562249399/asimina-arvanitaki-oi-ellines-protoporoyn-stis-anakalypseis-sti-fysiki/

  https://perimeterinstitute.ca/people/asimina-arvanitaki

 71. Aghapi D said

  Πολλά χαμόγελα μού χάρισε το χρονογράφημα.
  Ανταποδίδω (αν και είναι λίγο πολύ πικρά εδώ):
  http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm

 72. 68# Ε καλά, αυτή ήταν ειδική περίπτωση διαμερίσματος όσον αφορά τις κοπέλες.

 73. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  67 – Μπήκα στο λινκ και ψιλομελαγχόλησα βλέποντας πρώτο πρώτο τον Spiral Architect. Τι ωραίος τύπος, κρίμα που δεν γνωριστήκαμε από κοντά.
  Από την άλλη, πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια και πολλοί συνεχίζουμε ακάθεκτοι με πρώτο και καλύτερο τον Νικοκύρη, κι αρκετοί έχουμε γνωριστεί κι έχουμε περάσει και περνούμε ωραία σε συνάξεις.
  Γεροί να είμαστε να το συνεχίσουμε, και να αυξηθεί η Σαραντάκεια «οικογένεια», εντός αλλά και εκτός ιστολογίου.
  Όσοι πιστοί και άπιστοι προσέλθετε!😊

 74. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>εν Αθήναις παρά την οδόν Κωλέττη υφ’ ό επί τρίμηνον ανεπαύθημεν.
  (…) με προπληρωτέαν μίαν τριμηνίαν…

  ίσα την εγγύηση, όπως τη λέμε σήμερα, έκλεισαν!

 75. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  10 >>αλλά εγώ γύρναγα κάθε μέρα στην Κωλέττη, εκεί ήταν τότε το Βαρβάκειο.
  Καλά τα είχα ξεχάσει …

  Το Βαρβάκειο που το διαδέχτηκε (αρρένων μόνο και απογευματινό, γιατί στεγαζόταν στα δημοτικά της οδού Κωλέττη), ήταν μια πρόγευση της στρατιωτικής θητείας και προτιμώ να το ξεχάσω και αυτό και τους καθηγητές που ατυχήσαμε να έχουμε στο Κλασσικό.
  https://www.oanagnostis.gr/10-chronia-quot-a-quot-otan-imoyn-deka-chronon-toy-alexi-panselinoy/

 76. spyridos said

  68
  10+ χρόνια αργότερα.
  Στο υπερσυντηρητικών ηθών (Ρωμαιο-) Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λόιβεν ( https://tinyurl.com/y2rmzzaa ) έπρεπε να σκαρφιστώ απίστευτα ακροβατικά, αλά Αλίκη στο Ναυτικό, για να επισκεφτώ τις γυναικείες φοιτητικές εστίες.
  Αυστηρός διαχωρισμός ανδρικών και γυναικείων εστιών και αυστηρή απαγόρευση επισκεπτών του άλλου φύλου.
  Οι απαγορεύσεις ισχύουν ακόμα.

  67
  Ναι έτσι ήταν η δομή. Το Σχολαρχείο κάποια χρονική περίοδο το έλεγαν ημιγυμνάσιο.
  Γυμνάσιο πήγαιναν ελάχιστοι και οι περισσότεροι νομοί είχαν δυό – τρία.

 77. 68 Τη Ρεβάνς, μου θύμισε αυτό.

 78. sarant said

  68 Ωραία ιστορία!

  73 Ασε ρε Λάμπρο, διαβάζω παλιά άρθρα και μελαγχολώ

 79. #75

  Την εποχή μου, η πρώτη και η δευτέρα πήγαιναν πρωινό μαζί με το δημοτικό. Μάλιστα γι αυτό τον σκοπό είχαν κτίσει αίθουσες στον πάνω όροφο με δυο ταράτσες ένθεν και ένθεν για να μην κατεβαίνουν τα παιδιά στα διαλείματα. Την ίδια εποχή εκεί στεγαζότανε το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης που χρησιμοποιούσε τα τμήματα του Βαρβακείου (πρότυπο τότε με 40 μαθητές ανά τάξη) για εξεταστικές και υποδειγματικές διδασκαλίες

 80. # 73, 78β

  Το αποφεύγω όσο μπορώ, είμαι και ευσυγκίνητος ….

 81. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  78 – 80 – Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις.
  Να δείτε και την θετική πλευρά όμως όπως κάνω εγώ. Κανείς δεν θα γνώριζε κανέναν, αν δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, κι αυτό το ιστολόγιο. Είμαστε τυχεροί που συνεχίζουμε να υπάρχουμε αλλά, και να συνυπάρχουμε εδώ μέσα, με τα καλά μας και τα στραβά μας, κι όποτε χρειαστεί, το ρίχνουμε κι έξω άμα λάχει και περνάμε όμορφα.😊
  Τόσες γνώσεις και τόσες ανταλλαγές συναισθημάτων, είναι μεγάλο κέρδος στην ζωή, είναι η ίδια η ζωή.😊
  Φανταστείτε αυτή την δεκαετία χωρίς αυτά που έχουμε μάθει και βιώσει εδώ μέσα. Μανι Μάνι, εγώ θα ήμουν ανορθόγραφος.😂
  Όσο για τις μεγάλες απώλειες, συνεχίζουν να ζούν στην μνήμη μας, άλλωστε, και μ’ αυτούς, εδώ γνωριστήκαμε.

  Εις οιωνός άριστος, ΝΑ ΠΕΡΝΑΜΕ ΚΑΛΑ! Ακούστε τον θείο Λάμπρο, και δεν θα χάσετε.

 82. Pedis said

  Νικοκύρη, όταν ευκαιρήσεις, λεφτέρωσε ένα καημένο σχολιάκι.

 83. Στην Ελλάδα αλήθειες λένε μόνο τα παιδιά, οι μεθυσμένοι, οι τρελλοί και ο Λουτσέσκου !!!

  Everybody’s wearing a disguise
  To hide what they’ve got left behind their eyes
  But me, I can’t cover what I am
  Wherever the children go I’ll follow them

 84. Alexis said

  #73: Όσοι πιστοί και άπιστοι προσέλθετε!

  Πού; Πότε;

 85. Alexis said

  Το Σχολαρχείο (επίσημη ονομασία: Ελληνικόν Σχολείον) πρέπει να καταργήθηκε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1928-29 της κυβέρνησης Βενιζέλου.

  Μ’ ένα πρόχειρο γκούγκλισμα δεν μπόρεσα να βρω πολλά στοιχεία γι’ αυτό, γράφω Σχολαρχείο και μου βγάζει μεζεδοπωλεία! 😆

 86. Pedis said

  Το ανέκδοτο με τον Άγγλον … υπερφίαλο και εγωιστή «ώστε πάντα τα επιδεικνυόμενα αυτώ υπό του ξεναγού αρχαία κειμήλια ουδεμίαν του έκαμνον εντύπωσιν, αλλ’ απήντα στερεοτυπως : «εκομε και μεις στο Αγγλία»», θυμίζει το ανέκδοτο με τον Αμερικάνο στη Ρώμη που παίρνει ταξί για να κάνει ένα τουρ. Έτσι, καθώς περνάνε από το Βατικανό, ρωτάει ο Αμερικάνος «τι είναι τούτο το μέγαρο;» κι ο ταξιτζής του απαντά ότι «είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου», και «πόσο καιρό έκαναν να τη φτιάξουν;», «μεγάλο έργο, ίσαμε πενήντα χρόνια!», «Α, εμείς στην Αμερική για κάτι τέτοια δεν θέλουμε ούτε δεκαπέντε μέρες», λίγο αργότερα, «Αυτή είναι η περίφημη πιάτσα ντι Σπάνια με τη Τρινιτά ντέι Μόντι και τη σκάλα της», «και πόσο καιρό τους πήρε να τη φτιάξουν;», «μα, σίγουρα δέκα χρόνια», «ε, εμείς στην Αμερική δεν θα κάναμε ούτε τρεις μέρες», λίγο μετά περνάνε από το Κολοσσέο, γυρίζει ο Αμερικάνος και ρωτάει «τι είναι αυτό;», «ποιο;» του απαντά ο ταξιτζής, κοιτάζοντας έκπληκτος, «πού να ξέρω, σήμερα το πρωί που πέρασα απο δω δεν υπήρχε!».

  Διασκεδαστικό το διήγημα. Βοηθάει και η καθαρεύουσα που είναι γελοία και σοβαροφανής. Φλύαρη.

 87. sarant said

  Καλημέρα από εδώ!

  82 –> 86

 88. nikiplos said

  Καλημέρα κι από εδώ… Ωραία η παραφθορά του Κάρακα αλλά και του Κόρκα. Ευτυχώς το στράτευμα διέσωσε το «κεκαρμένος εν χρω» για το γουλί. Η γλώσσα ωραία, ειρωνική, εμένα προσωπικά μου θύμισε Ροΐδη και όχι Παπαδιαμάντη. Ίσως η ειρωνία αυτής της γλώσσας να προκύπτει αβίαστα, καθώς έχουμε εθιστεί στη χρήση της μόνο από σοβαρούς ή σοβαροφανείς θεσμούς (Εκκλησία, Δικαιοσύνη, Στράτευμα κλπ). Την ίδια ιδέα έχω διαβάζοντας τον Μποστ…

 89. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  86# Αδικείς όμως την τεράστια λογοτεχνική μας παρακαταθήκη στην καθαρεύουσα. Χώρια που σήμερα είναι και καταπληκτικό εργαλείο για να κάνεις πλάκα.

 90. Pedis said

  # 89 – Άστ’ αυτά. Και κυκλοφορούν κάτι πρήχτες, τάχαμου … Για πες μου, το ανέκδοτο σού άρεσε;

  Παράξενες διαδρομές που κάνουν τα ανέκδοτα …

 91. nikiplos said

  90@ και πριν. Εντύπωση μου κάνει που το μετέφερες στη Ρώμη. Κυκλοφορεί σε ελληνική εκδοχή εδώ και 20 χρόνια με το Καλλιμάρμαρο στη θέση του Κολοσσαίου. Πρέπει να είναι Βρετανικό, αν κρίνω από το στυλ.

 92. nikiplos said

  Άραγε ποιός να ήταν ο Δήμαρχος Μαγδαληνής? Κάποιος Γάλλος της εποχής?

 93. Theo said

  @92:
  Χαρακτήρας των Αθλίων του Ουγκό.

 94. # 84

  Στείλε ένα μέιλ ενδιαφέροντος στον Νικοκύρη

 95. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  92# Ο Γιάννης Αγιάννης όταν ξέκοψε από το παρελθόν του, έκρυψε την παλιά του ταυτότητα και πρόκοψε.

  90# Το ήξερα, καλό είναι. Σου πω, δε μπιστεύω να με κατατάσσεις στους πρήχτες.

 96. xar said

  @85 «Μ’ ένα πρόχειρο γκούγκλισμα δεν μπόρεσα να βρω πολλά στοιχεία γι’ αυτό, γράφω Σχολαρχείο και μου βγάζει μεζεδοπωλεία!»
  Η λήθη του διαδικτύου λόγω του όγκου των άχρηστων πληροφοριών, ή, όπως το περιέγραψε ο gpoint προχθές, «όλα πιά αποθηκεύονται στην παγκόσμια μνήμη που λόγω του όγκου της ταυτίζεται με την παγκόσμια λησμονιά». Πολλές φορές βοηθάει να αποκλείεις όρους που φορτώνουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης με λινκσ που δε σε ενδιαφέρουν. Π.χ. δοκίμασε να αναζητήσεις: σχολαρχείο -μεζεδοπωλείο -εστιατόριο.

  @88 «εμένα προσωπικά μου θύμισε Ροΐδη και όχι Παπαδιαμάντη»
  Και εμένα μου θύμισε πιο πολύ Ροΐδη, αν και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος στο προκείμενο είναι ελαφρώς πιο «επίσημος» από του Ροΐδη.

 97. Pedis said

  # 90 – Εγώ, λες, το μετέφερα;

  Βρετανικό; Μπα … λόγω στυλ. Έπειτα, λόγω περιεχομένου αλλά και της … ανάγκης που εκφράζει στους ιθαγενείς, με τίποτα.

  Χτήνε, το έχεις παρατηρήσει ότι ενώ στην Ελλάδα, όσον αφορά τα ανέκδοτα, προτιμάται το 2+μία έβγα για το γέλιο, στην Ιταλία είναι 3+μία; Έχει τίποτα να κάνει με το φιλιόκβε;

 98. Pedis said

  97 α -> 91 (Νίκιπλος).

  95 β – Ξέρωγώ!? Γεροπαράξενος θα είσαι και του λόγου σου, κάθε μέρα στου Σαραντάκου … 😝

 99. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  97# Για σπάστα και ξαναρίχτα αυτά με τις προσθέσεις γιατί νον νε καπίσκο ουν κάτσο.

 100. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  84 – Η πρόσκληση είναι διπλής φύσεως, στην πρώτη περίπτωση, να αποφασίσουν να σχολιάσουν όσοι επισκέπτες το σκέφτονται αλλά, για δικούς τους λόγους δεν το κάνουν, έτσι θα μεγαλώσει το Σαραντακοχωριό😊 αλλά κι ο πλουραλισμός των σχολίων, και παράλληλα και η συλλογική γνώση.

  Στην δεύτερη περίπτωση έχω πεί στους «αρμόδιους» να δημοσιοποιήται η όποια σύναξη, όπως γινόταν στις αρχές, 14,15, νομίζω και το 16, για να μπορούν να το δουν όλοι.
  Ο συγχωρεμένος Ιατρού, που ήταν ο οργανωτής των εκδηλώσεων, από ένα σημείο και μετά, θεώρησε πως δεν ενδιαφέρονταν πλέον άλλοι, κι έτσι έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα μεγάλο μεν, αλλά κλειστό κλάμπ σεμμετεχόντων, που είναι όμως πάντα ανοιχτό σε όλους.😊

  Όλα αυτά τα έχει επιφορτιστεί ο άξιος συνεχιστής του αξέχαστου Ιατρού, Γιάννης Μαλλιαρός. Όσοι θέλετε να έρθετε σε σύναξη, που για ευνόητους λόγους, όλες γίνονται στην Αθήνα, πείτε το στο Νικοκύρη, κι από κει και πέρα, θα βρεθεί εύκολα η άκρη.😊
  Δεν ξέρω κάποιο άλλο τρόπο, πείτε κι εσείς που ενδιαφέρεστε, προσωπικά, πολύ θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά, εσένα, τον Αerosol, την ΕΦΗ ΕΦΗ, τον Πέπε (για να δω αν είναι πιο όμορφος από τον σκύλο μου😂) τον Κιντ, τον Δύτη, τον αόρατο😂 Stazybo Horn, την σοφή Μαρία, τον σύντροφο Pedis, τον Theo, κλπ που «γνωριζόμαστε» πάνω από δέκα χρόνια, αλλά κι όλους τους άλλους λιγότερο παλιούς πχ, ΚΩΣΤΑ, ΣΠ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ, και νέους.
  Ένα θέμα, είναι κατά πόσο θέλετε εσείς να με γνωρίσετε από κοντά, αλλά θα έχετε το κέρδος της γνωριμίας με τους άλλους που θέλετε. Νομίζω πως αξίζουν την θυσία μιας χειραψίας μαζί μου, 😂 γιατί πραγματικά, είναι πολύ αξιόλογοι!

  Από πριν τον κόβιντ, έχω την ιδέα να διοργανώσουμε μια εκδρομή 2 ή 3 ημερών, σε μέρη που μπορούν να έρθουν κι άλλοι εκτός Αθηνών.
  Πείτε κι εσείς καμία ιδέα, όλα εγώ πχιά;😂

  Καλημέρα

 101. Pedis said

  # 99 – Αμίκο, συμπεριφέρσου κον ντεκόρο ε ρισπέτο ο μ’ινκάτσο, ματίνα-ματίνα.

  Π.χ. η Ιταλική εκδοχή για το ανέκδοτο στο #86 έχει *απαραίτητα*, μετά τις φάσεις στον Αγ. Πέτρο και την Πιάτσα ντι Σπάνια, κι ένα τρίτο μνημείο, π.χ. Λατεράνο ή Φοντάνα ντι Τρέβι πριν γίνει η έξοδος.

 102. xar said

  @100 «για να δω αν είναι πιο όμορφος από τον σκύλο μου»
  Από το δικό μου μπασταρδάκι, δύσκολο 😛

  Και εγώ πάντως ίσως να ήθελα να συμμετάσχω σε κάποια σύναξη. Το ίσως όχι λόγω απροθυμίας, λόγω μικρού παιδιού.

 103. sarant said

  84-100 Στέλνω μέιλ

 104. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  101# Νον ινκατσάρτι, μι κομπόρτο κύριος και τη φίλη μου τη Ματίνα να μην την πιάνεις στο στόμα σου, άντε μπράβο.
  Δεν έχω προσέξει κάτι τέτοιο, ίσα-ίσα που υπάρχουν ελληνικά ανέκδοτα που ξεδιπλώνονται για κάμποσο πριν την κορύφωση.

 105. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  104+
  Πχ το ανέκδοτο με τον μπάρμπα από την Αμερική που ήρθε να δει τον ανηψιό του και όπως πηγαίνανε στον δρόμο ο νέος του έδειχνε τα αξιοθέατα. Η Αττική Οδός του μπάρμπα του μαθημένου στα αμερικάνικα τεράστια μεγέθη του φαινότανε μονοπάτι, το Χίλτον παράγκα, το ΟΑΚΑ αλάνα κλπ. Στο σπίτι λοιπόν ο νεαρός του ετοίμασε αφρόλουτρο και μέσα στη μπανιέρα, κάτω από τη σαπουνάδα έκρυψε μεγάλα ζωντανά καβούρια που πήρε από το ψαράδικο της γειτονιάς. Κι όταν πετάχτηκε ο μπάρμπας έξω από το μπάνιο ξεφωνίζοντας και μ’ ένα καβούρι να κρέμεται από τ’ απαυτά του και τον ρώτησε τι είναι αυτό, ο ανηψιός του είπε «αυτό μπάρμπα είναι ελληνική μουνόψειρα και μη μου πεις πως στο Αμέρικα έχετε μεγαλύτερες για θα σε γαμήσω» 🙂

 106. Pedis said

  # 104 – ίσα-ίσα που υπάρχουν ελληνικά ανέκδοτα που ξεδιπλώνονται για κάμποσο πριν την κορύφωση.

  Νόμιζα ότι το έκαναν παιδιά μικρότερα από δέκα χρονώ.

  Κι εγώ που τους βρίζω τον Μπενίνι που κάνει την ίδια πλάκα, μα την ίδια ο poustis! δέκα φορές κι αυτοί θα γελάγανε και με την ενδεκάτη. Σι νότι που κατεβάζω τον τόνο για να είμαι στο κλίμα του ποστ!

 107. # 100

  Τις δυο πρώτες φορές συναντηθήκαμε σε παρουσιάσεις βιβλίων και αποφασίσαμε να πιούμε κάπου ένα κρασί μετά, δεν ήτανε οργανωμένο. Αν δεν με απατά η μνήμη μου η επόμενη φορά ήταν με πρόσκληση του συγχωρεμένου Γς στα μέρη του. Μετά ανέλαβε ο αξέχαστος Ιατρού με την γνωστή μεθοδικότητα κι οργάνωση και φυσικά προτίμησε να μην γίνεται γνωστός ο τόπος, ο χρόνος και οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις την στιγμή που κυκλοφορούνε τρολλ και άλλα στο διαδίκτυο, ποτέ δεν ξέρεις.
  Οποιος ενδιαφέρεται το ανακοινώνει και άκρη θα βρεθεί.
  Σχετικά με την εκδρομή θα σου έχω νέα μετά από 20-30 μέρες

 108. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  102 – Ναι αλλά τον δικό μου, που είναι επίσης μπάσταρδος, τον λένε Πέπε, σαν τον φιλόλογο μας.😂

  Φέρτο κι αυτό μαζί να μαθαίνει στο γλέντι, και να κοιμάται με φασαρία. Εμείς πάντα τις παίρναμε μαζί μας τις κόρες μας και δεν είχαμε πρόβλημα.😊

  103 – Άντε κάνε κι εσύ παιχνίδι.😊

  107 – Σε απατά η μνήμη σου και πολύ μάλιστα, καμία σχέση αυτά που λές. Θυμήσου μόνο την αρχική πεντάδα στους Αμπελόκηπους το Νοέμβρη του 14, και το μαγαζί το είχες προτείνει εσύ. Ήταν κι η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε την μαγειρική σου με το ΟΝΕΙΡΕΜΈΝΟ χταπόδι.👍😊

 109. Alexis said

  #103: Ευχαριστώ, το έλαβα.

  #105: Καλά αυτό υπάρχει και σε παραλλαγή με φρούτα στο μανάβη, που ο Αμερικάνος τα έβρισκε όλα πολύ μικρά σε σχέση με τα δικά τους και όταν είδε τα καρπούζια λέει στον Έλληνα «αυτά τι είναι;», «α, δεν ξέρω πώς τα λέτε εσείς» λέει ο Έλληνας «εμείς τα λέμε αρακά» 🙂

  Και μιας και ο λόγος για ανέκδοτα αναρωτιέμαι αν υπάρχουν σε άλλους λαούς ανέκδοτα του τύπου: «Ήταν ένας Άγγλος, ένας Γάλλος, ένας Τούρκος κι ένας Έλληνας…»

 110. # 108

  Αυτή ήταν η δεύτερη ή πιο πέρα, την πρώτη είμαστε 4 ή 5 μετά από βιβλιοπαρουσία, δεν ήταν προσχεδιασμένο-ψάχναμε πρώτα κοντά στην παλιά βουλή,με τον Αγγελο να δυσκολεύεται- και φυσικά δεν είχα φέρει χταπόδι, θα έπρεπε να το κουβαλάω στην βιβλιοπαρουσίαση !!
  Πιθανόν αυτή που λες ήταν η πρώτη δική σου εμφάνιση, είχες έρθεις και (καθυ)στερημένος (φατσούλες γελαστές)

 111. Αγγελος said

  (110) Κι εγώ αυτό θυμάμαι. Μετά από παρουσίαση βιβλιου για το Βάρναλη στην Ένωση Συντακτών πήγαμε 5-6 άτομα (ο Νικοκύρης, ο Γς, ο G, o Λάμπρος κι εγώ) στο Λαντζόι, στον Αγ. Δημήτρη Αμπελοκήπων.

 112. # 111

  Χταπόδι έφερα την δεύτερη φορά πάλι στο Λαντζόι που ήταν κανονισμένο. Νομίζω τότε πρωτοήρθε ο Λάμπρος. Την πρώτη μου φαίνεται πως ήταν ο Τριάντ

 113. Καλημέρα και καλό μήνα
  «από δε την οροφήν έλειπον ολόκληρα τεμάχια κονιάματος και έτερα απεσπασμένα κατά το ήμισυ εκρέμαντο ως Δαμόκλειοι σπάθαι απειλούντα τας κεφαλάς μας» Ας το εικονογραφήσουμε λίγο

  Πρόσφατη φωτογραφία. Σχεδόν έναν αιώνα μετά από την εποχή που αναφέρεται το χρονογράφημα 🙂

 114. sarant said

  112 O Tριάντ ήταν πάντως.

 115. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  110-111-112-114- Γ
  Γερόντια τα έχουμε πολλές φορές αλλά ξεχνάτε. Πάμε άλλη μια.😂

  Οργανωμένη πρώτη φορά, ήταν αυτή στο Λαντζόι που βρεθήκαμε όσοι λέει ο Άγγελος. Ήταν να έρθουν τουλάχιστον 8 (και η ΕΦΗ ΕΦΗ) αλλά τελικά ήμασταν μόνο εμείς.

  Την προηγούμενη φορά όπως λέει ο Gee, είχατε βρεθεί τυχαία σε βιβλιοπαρουσίαση και ήταν κι ο Τριάντ, εγώ όχι.
  Τις συναντήσεις τις πρότεινα γιατί μου αρέσει να ξέρω με ποιούς μιλάω σοβαρά ή για πλάκα και μ’ ενοχλεί το απρόσωπο του διαδικτύου.
  Όποιος έχει την δυνατότητα, μπορεί να βρει τα σχόλια μου κυρίως του 14 (αν και το είχα πει από το 13) που έλεγα «να οργανωθούμε ρε παιδιά»😂. Δηλαδή, αφού είμαστε κάποιοι που σχεδόν καθημερινά μιλάμε και γελάμε μαζί, αντί να γράφουμε ΧΑ ΧΑ ΧΑ, (ακόμη δεν είχαν βγει οι φατσούλες, ή δεν ξέραμε να τις βάζουμε 😂) ας το κάνουμε και δια ζώσης που είναι και καλύτερο (όπως έχει αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία).

  Το βασικότερο κίνητρο όμως, ήταν για να γνωρίσω τον Γς, τον μοναδικό που είχα «συναντήσει» που συμφωνούσε με τα λεγόμενα μου για την σεξουαλικότητα και τον Ράιχ. Τελικά δεν είχε καμία σχέση με την θεωρία,😂 αλλά αυτό δεν έχει σημασία.😊

  Κάπου στα τέλη Οκτώβρη η αρχές Νοέμβρη του 14, συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση, και καταλήξαμε στο Λαντζόι που πρότεινε ο Gee. Εκεί έφερε και το θεϊκό χταπόδι, κι αρχίσαμε τα μακροβούτια στο ζουμί.😂
  Αυτά τα ολίγα, περισσότερα στην σύναξη.😂

 116. Πέπε said

  97
  Πέδη, ο «νόμος των τριών» λειτουργεί στα ανέκδοτα με τον ίδιο τρόπο όπως στα δημοτικά τραγούδια και στα λαϊκά παραμύθια. Ήταν μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς κι είχε τρεις κόρες. Οι δύο πρώτες είτε δε μας ενδιαφέρουν, είτε είναι κακές και εντελώς ίδιες μεταξύ τους (δηλαδή ένας χαρακτήρας, που διπλασιάζεται απλώς για να βγει το στερεοτυπικό άθροισμα 3). Η τρίτη, που ήταν πεντάμορφη, είναι η ηρωίδα μας.

  Η μια ‘χτισε τον Δούναβη, η άλλη των Αφράτη, κι εγώ η πιο βαριόμοιρη της Άρτας το γιοφύρι.

  Τι τρέχει; Μήνα… [κάτι άσχετο]; Μήνα… [άλλο άσχετο]; -Μήτε… [το πρώτο], μήτε… [το δεύτερο], μόνο…[αυτό που μας ενδιαφέρει].

  Εκπλήσσομαι που δεν ισχύει παντού, κι εκτός Ελλάδας, το ίδιο, αν και το 3+1 πάλι παραλλαγή του νόμου των τριών το λες.

 117. 14ος νόμος του Όλρικ. Η Μαρία ξέρει γιατί τους θυμάμαι. https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_Laws_of_Folk_Narrative

 118. Prince said

  Τί θα λέγατε να δοκιμάσετε μία (ή την) επόμενη σύναξη με γενική ανακοίνωση – εδώ μέσα, σ’ένα σχόλιο;
  Τί θα μπορούσε να πάει στραβά; Εκτός ίσως ότι δε θα χωρούσαν όλοι σ’ένα τραπέζι. Αλλά δεν αξίζει το ρίσκο;

 119. # 115

  Δηλαδή είχαμε μια πρώτη συνάντηση στο Λαντζόι π.Λ. κι άλλη μια πάλι πρώτη, πάλι στο Λαντζόι μ.Λ. (ούτε κουκουέ να ήτανε )

  Δεν σου χαλάμε χατήρι Λάμπρο, κι αν πάρουμε ελέφαντα σαν σύλλογος, Λάμπρο θα τον βγάλουμε !!

 120. Πέπε said

  117
  Μπράβο! Δεν το ήξερα, ευχαριστώ Δύτη. Μου ανοίγεις πεδία μελέτης! Το #10 (The central character can manifest as a duo), αν το τροποποιήσουμε ώστε να ισχύει και για τους δευτερεύοντες, εφαρμόζεται επίσης εδώ. Όπως και το #15 (When several similar situations are presented in sequence, the main emphasis is on the final one).

  Το #8 όμως (Events occur sequentially and in order of causation. Synchronous events are avoided) δε μου ταιριάζει: τουλάχιστον στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια, είναι κλασικό το «ας αφήσουμε όμως τον Χ και ας πάμε να δούμε τι έκανε στο μεταξύ ο Ψ».

 121. Χαρούλα said

  … θα μαζευόταν παπαράτσι!☺️
  Τα μέιλ των σχολιαστών υπάρχουν. Επομένως όποτε και αν αποφασισθεί, μπορούν να κληθούν… Ακόμη και επιλεγμένα.
  Λίγο απρεπές για μένα δεν είναι η μη κλήση, αλλά η εκ των υστέρων δημόσια συζήτηση για το γεγονός. Εσείς και εμείς…

 122. # 118

  Δεν βλέπω τον λόγο που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν θα στείλει ένα μέιλ ζητώντας συμμετοχή. Μήπως δεν στέλνει ένα μέηλ ια να σχλιάσει ; Κάποιος πιθανόν κακόβουλος όμως διαβάζει τα σχόλια χωρίς να υποχρεωθεί να δώσει έστω ένα μέηλ τπυ. Επίσης κάποιοι έχουν προσκληθεί από μέλη που τους ήξεραν προσωπικά. Αλλά η γενική ανακοίνωση διαβάζεται από όλους και κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί το ποιόν και τις προθέσεις όλων

 123. Triant said

  111: Άγγελε, όπου Λάμπρος βάλε Triant. Έμπλεξες τους λοκατζήδες (μόνο που ο Λάμπρος ήταν κανονικός κι εγώ γιαλαντζί). Έχει και φωτογραφίες ο Τζι στο σάιτ του.

 124. 117,
  Ενδιαφέρον, δεν το ήξερα.
  Θα είχε επίσης ενδιαφέρον αν ΑΙ μπορούσε να διατυπώσει τέτοιους νόμους (αν δεν το έχει κάνει ακόμα).

 125. Αν σας άρεσε ο Όλρικ, δείτε και τον Προπ: https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp

 126. sarant said

  125 Εγώ αυτόν ξέρω.

 127. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  119 – Όχι βρε Gee, είχατε μια τυχαία συνάντηση στην βιβλιοπαρουσίαση και είπατε να πάτε να πιείτε μια μπύρα κάπου, και κανείς άλλος στο ιστολόγιο δεν ήξερε τίποτα.

  Η συνάντηση που κάναμε αρκετό καιρό μετά, ήταν από πριν οργανωμένη κι απευθύνονταν και σε άλλους μια και την είχαμε δημοσιοποιήσει στο ιστολόγιο, και δεν είχε σχέση με βιβλιοπαρουσίαση, που νομίζω πως πάλι ήταν ο Νίκος με τον Άγγελο και ήρθαν από εκεί.

  Αν πάρετε ελέφαντα, μεγάλη μου τιμή να του δώσετε το λαμπρό μου όνομα, αλλά και Ελπινίκη να τον βγάλετε, (μπορεί να είναι λίγο ροζουλής😊) εμένα δεν με χαλάει.

  118-120 – Αρχικά αυτό γινόταν, μάλιστα ο Γιάννης Ιατρού δημοσίευε και φωτογραφίες αλλά, σωστά σταμάτησε μετά και τις έστελνε ιδιωτικά.
  Το είχα πει και παλιά το λέω και τώρα, η δημοσίευση πως θα γίνει σύναξη, δεν έχει κανένα κίνδυνο, ενώ μπορούν να την δούν κι όσοι καινούριοι ενδιαφέρονται, ή παλιοί που δεν έχουν έρθει σε άλλες, κι έτσι δεν ειδοποιούνται μέσω μέλη, από τον πολυχρονεμένο μας Βεζύρη, Γιάννη Μαλλιαρό.😊
  Το γιατί σταμάτησε, το εξήγησα πιο πάνω.

  Υ.Γ – Να τα βλέπει αυτά το αερικό του ιστολογίου που μου φωνάζει.😂

 128. 126 Κι εγώ αυτόν ήξερα, τον Όλρικ όχι, και τον έμαθα the bitter way (στις προφορικές εξετάσεις).

 129. # 127

  Λάμπρο ό,τι κι αν λες, πήγαμε πρώτη φορά ψάχνοντας, μας βόλεψε και μας άρεσε που μαζευτήκαμε και πήγαμε δεύτερη φορά εκεί για να μην ψάχνουμε που με πιο διευρυμένους ορίζοντες. Δεν δικαιούσαι τον τίτλο του ιδρυτικού μέλους, δεύτερος και καταϊδρωμένος (είχες έρθει και λίγο καθυστερημένος)
  Επειδή είσαι καλό παιδί σου επιτρέπουμε να την θεωρείς πρώτη συγκέντρωση αλλά απαραίτητα μ’ ένα μουλου (μ.Λ. όχι λουμου σαν τα κουκουέ)

  Προφανώς δεν μπαίνεις στο φέηςμπουκ να δεις τι τοξικότητα επικρατεί ορισμένες φορές στις αναρτήσεις του Νίκου και γι αυτό μιλάς (κάπως ανεύθυνα) για δημοσιότητα της συγκέντρωσης.
  Και πάνω απ ‘όλα δεν είναι τόσο κόπος για όποιον θέλει να στείλει ένα μέηλ στον Νίκο, δεν πουλάμε πράγματα για να προσελκύουμε πελάτες !

 130. xar said

  @126
  Σε κάποιο μυθιστόρημα οι ήρωες κάνανε ανάλυση της πλοκής με βάση του κανόνες του Προπ, οι οποίοι παρατίθονταν αναλυτικά. Αν θυμάμαι καλά, στον Αλγόριθμο της Μελαγχολίας του Frabetti.

 131. xar said

  @130 «παρατίθονταν»; Μήπως παραθέτονταν ή παρετίθεντο; Δεν ξέρει τι να διαλέξει κανείς!

 132. sarant said

  131 Παραθέτονταν 🙂

  129 Και πού να έμπαινε στο Τουίτερ

 133. 127 Πρόσεχε Λάμπρο θα γλιστρήσεις στα σάλια με τόσο γλείψιμο που μου ρίχνεις 🙂
  Επί της ουσίας, ανοιχτή ανακοίνωση στο ιστολόγιο εγώ δεν βλέπω. Κι εγώ συμπτωματικά βρέθηκα. Ήμασταν σε βιβλιοπαρουσίαση στη Ραφήνα κι είπε ο Γς να έρθω μαζί σας (και τα πλήρωσε και όλα αυτός). Από κει και πέρα, το μέιλ του Νικοκύρη είναι γνωστό. Το δικό μου επίσης (μιας και δημοσιεύω το σάιτ μου στο οποίο υπάρχει). Άρα αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ας στείλει μήνυμα ενδιαφέροντος και θα ειδοποιηθεί για την επόμενη σύναξη.

  Να πω πως η λίστα είναι αρκετά μεγάλη, κάποιοι είναι οι συνήθεις συμμετέχοντες (δεν αφήνουν εύκολα να χαθεί η ευκαιρία) κάποιοι άλλοι δεν έχουν βολευτεί ποτέ (για διάφορους λόγους, ακόμα και γιατί δεν θέλαν να δουν τη φάτσα κάποιου άλλου) κι άλλοι έχουν έρθει ευκαιριακά (το να μένουν μακριά είναι ο πιο συνηθισμένος λόγος, αν και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τέτοιους περιορισμούς όταν τους ξέρουμε).
  Μια φορά βρεθήκαμε μόνο τρεις! Ήταν να μαζευτούμε καμιά 15αριά κι οι ακυρώσεις έπεσαν βροχή τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν κι αυτά (προς δυσαρέσκεια του μαγαζιού).

  Το πώς βρέθηκα «τελετάρχης» που λέει ο Λάμπρος είναι άλλ’ ιστορία. Μια φορά έκανε το λάθος ο Γιάννης (ο Ιατρού) να βάλει τα μέιλ των κλητών ανοιχτά (ενώ η πρόσκληση γίνεται με κρυφή κοινοποίηση). Εγώ είμαι συλλέκτης και τάπιασα και τα κράτησα κάπου. Όταν λοιπόν ο Γιάννης δεν υπήρχε μου ζητήθηκε να αναλάβω τις σχετικές διαδικασίες (μέτρησε και το γεγονός πως τα καταφέρνω στην ηλεκτρονική επικοινωνία). Η δική μου θέση ήταν πως χωρίς τον Γιάννη τίποτα δεν θα ήταν όπως παλιά. Κάναμε την πρώτη μάζωξη εις μνήμην του. Κι εκεί αποφασίστηκε πως καλό είναι να βρισκόμαστε όσο μπορούμε.
  Συμπέρασμα από το τελευταίο: Καλό είναι να μην αναβάλλουμε πράγματα. Το μέλλον αόρατο.

 134. Και τώρα που το ξανάδα είδα πως έχει λινκ στο μπλοκ κι όχι στο σάιτ (παλιότερα έβαζα αυτό, το άλλαξα, αλλά σε κάποια στιγμή άλλαξε μόνο του). Ε, το βάζω κι αυτό (αν και το μέιλ μου υπάρχει και στα τρία – έχω δυο μπλογκ, ένα ανοιχτό, που συνεχίζει δηλαδή κι ένα κλειστό, που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του – με την ευκαιρία να καλωσορίσω ένα καινούριο μπλογκ που άνοιξε αυτές τις μέρες ένα συσχολιαστής).

 135. ΛΆΜΠΡΟΣ said

  129 – Γιώργο μου, από τη στιγμή που τα εξήγησα, δεν επιμένω για τίποτε, δεν μ’ ενδιαφέρει να πείσω κανέναν για οτιδήποτε, ούτε διεκδικώ κάτι, μου αρκεί που συμβαίνει.😊

  Fb κλπ δεν έχω, γιατί έχω άλλες ασχολίες που με συναρπάζουν και αφιερώνω εκεί τον πολύτιμο χρόνο μου, άλλωστε ζούμε μόνο δύο φορές.😂
  Το να γράψουμε πως θα μαζευτούμε σε ταβέρνα, δεν βλέπω τι το επικίνδυνο έχει για το Νίκο η όποιον άλλον. Αντιθέτως, πληροφορεί όποιον θέλει και μπορεί να έρθει, και τότε μπορεί να στείλει το μέηλ του για τα περαιτέρω, αλλιώς, ή θα πρέπει ο Γιάννης να πάρει αυθαίρετα τα μέηλ όλων από τον Νίκο και κάθε φορά να τους ειδοποιεί όλους (να του το πεις εσύ αυτό 😊) ή να μυρίσουν τα νύχια τους (πχ Alexis)για το πότε.
  Το αυτονόητο Γουότσον.😂

  Τέλος πάντων, κάντε ό,τι νομίζετε σωστό, εγώ ό,τι ήταν να πώ το είπα, και γαμώ του όζοντος την τρύπα.😊
  Κυρίως μ’ ενδιαφέρει να μη μου φωνάζει το αερικό, γιατί μου κόβεται η όρεξη, κι είμαι πάνω στην ανάπτυξη.😂

 136. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  133 – Είναι που φτιάχνεις ωραία γλυκά ρε Γιάννη.😂
  Χωρίς πλάκα, το κενό ήταν δυσαναπλήρωτο και το έχεις καλύψει επάξια και μπράβο σου!

  Άλλο η δημοσίευση ενός μελλοντικού γεγονότος, όπως κάνει πχ ο Νίκος για κάποια βιβλιοπαρουσίαση, κι άλλο η δημοσίευση των μέηλ.😊
  Όπως είπα, εσείς ξέρετε καλύτερα, εγώ είμαι έξω από τον χορό.😊

 137. # 135

  Λάμπρο, είναι δικαίωμα του καθενός να έχει την άποψή του και να πιστεύει πως είναι σωστή, μπορεί όμως να την εφαρμόζει εκεί που είναι μόνος του γιατί όταν κάτι αφορά και άλλους μετράει και η γνώμη των άλλων. Οπως έγραψες δεν ξέρεις τι συμβαίνει στο φουβου όπως και γω δεν ξέρω τι συμβαίνει στο τουίτερ αλλά δεν μπορεί να μην είδες το σχόλιο του Νίκου στο 132β.
  Και νομίζω πως ένας να μην θέλει δημοσιότητα, είναι σεβαστό από όλους.
  Ισως αν ζούσε ο Γιάννης ο Ιατρού να στο εξηγούσε καλύτερα αλλά μεγάλο το κενό που άφησε.

 138. sarant said

  134 Καινούργιο μπλογκ;

 139. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  113, Σήμερα πέρασα από την Κωλέττη. Στο νούμερο 21 υπάρχει μια παμπάλαιη μονοκατοικία/ερείπιο πια, που και σαν ταβέρνα πριν μερικά χρόνια, ταίριαζε πολύ με την περιγραφή τού «παλαιόσπιτου Κάρακα»

 140. 138 Κι όμως ναι. Φρέσκο, φετινό, από τακτικό σχολιαστή εδώ!

 141. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  137 – Βρε Γιώργο για ποιά δημοσιότητα λες, «σε 15 μέρες θα κάνουμε σύναξη, όσοι πιστοί προσέλθετε» ποιος κινδυνεύει από αυτή την δημοσιοποίηση; Αυτό χωρίς τις μέρες δεν έγραψα στο 73 και ρώτησε, πού, πότε ο Αλέξης; Και σημείωσε, πως είναι πιο παλιός εδώ κι από τους δύο μας, κανονικός βροντόσαυρος. 😂
  Την ίδια γενική πρόσκληση δεν είχα κάνει πέρυσι και μου φώναζε η Λου πως δεν λέμε ποτέ, πότε γίνεται, για να ξέρουν κι άλλοι;
  Κάντε ότι νομίζετε σωστό, αλλά δεν βλέπω κάτι παράλογο σ’ αυτό που λέω.

  Με τον Ιατρού τα είχαμε συζητήσει αυτά, θα σου εξηγήσω από κοντά.

  Καληνύχτα.

 142. sarant said

  140 Μυστικό είναι μπρε;

 143. # 141

  Βρε Λάμπρο, με τις λέξεις παίζουμε ; αμα γράψεις σε 15 μέρες μαζευόμαστε όσοι πιστοι προσέλθετε ΠΟΙΟΣ ΘΑΡΘΕΙ ΑΜΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΟΥ ; κι αν πρέπει να μάθει ιδιαιτέρως το που γιατί να μη μάθει ιδιαιτέρως και το πότε ;; Δεν τόχουμε μυστικό πως συναντιόμαστε, όποιος θέλει θα βρει την άκρη και την έχουν βρει πολλοί, αλλά υπεύθυνα.
  Λες εγώ να μην τα είχα συζητήσει με τον Γιάννη ;
  Το παρατραβήξαμε το θέμα, παράτα το.

 144. Πέπε said

  125
  Κι εγώ ήξερα τον Προπ, αν και όχι βέβαια τόσο αναλυτικά. Όπως όλα δείχνουν, έχει τύχει μεγαλύτερης προβολής από τον Όλρικ.

  Αλλά κι ο Προπ πάλι, σου λέει: «Ο ήρωας». Ωραία. «Η βασιλοπούλα»: την παντρεύεται ο ήρωας. Κι αν η ηρωίδα είναι κοπέλα, είτε βασιλοπούλα είτε όχι;

  Επίσης, σχετικά και με τους δύο: υπάρχει και η περίπτωση όπου ο ήρωας, αφού ολοκληρώσει ένα κατόρθωμα, δεν παντρεύεται τη βασιλοπούλα γιατί όλη αυτή η αφήγηση αποτελεί υποκεφάλαιο μιας ευρύτερης, όπου από την αρχή έχει εμφανιστεί άλλη βασιλοπούλα την οποία και παντρεύεται τελικά ο ήρωας. Οπότε, δεν τηρείται ούτε το ότι όλη η ιστορία πλέκεται γύρω από ένα και μόνο κεντρικό γεγονός. Μοιάζει σαν απλός συμφυρμός δύο παραμυθιών σε ένα, αλλά δεν εμφανίζεται τυχαία κάπου σε μια καταγραφή, ώστε να πεις ότι κάποιος αφηγητής τα μπέρδεψε, είναι κανονικός παραμυθιακός τύπος με διάδοση και παραλλαγές.

  Συγκεκριμένα, η ιστορία όπου ο ήρωας, σε κάποιο σημείο της πορείας του, βρίσκεται σ’ έναν κάτω κόσμο όπου το θεριό κρατάει το νερό, βαζουν εξιλαστήριο θύμα τη βασιλοπούλα, κι ο ήρωας τη σώζει, σκοτώνει το θεριό, γλιτώνει τη χώρα, αλλά είναι ήδη λογοδοσμένος οπότε αντί άλλης αμοιβής ζητάει απλώς να τον στείλουν στον τόπο του. Το οποίο υπάρχει και αυτοτελώς ως η ιστορία του Άη Γιώργη με τον δράκο – ούτε ο Άη Γιώργης βέβαια παντρεύεται τη βασιλοπούλα.

 145. Alexis said

  #140, 142: Ας μου επιτραπεί να παρέμβω με την ιδιότητα του… βροντόσαυρου, που λέει και ο Λάμπρος.
  Πιθανολογώ ότι ο αγαπητός Γιάννης Μαλλιαρός αναφέρεται σε μένα, οπότε ας γράψω ένα μικρό σεντονάκι 🙂 για να εξηγήσω.

  Από το 2011 με δική μου πρωτοβουλία ξεκίνησα ένα ιστολόγιο του εδώ τοπικού μας συλλόγου με θέματα και άρθρα που αφορούν τον κλάδο. Σ’ αυτό το ιστολόγιο ήμουν και ο μοναδικός διαχειριστής και συντάκτης και τολμώ να πω ότι η προσπάθεια πήγε πολύ καλά, ανέλπιστα καλά ίσως. Το σάιτ, και μέσω αυτού ο σύλλογος, έγιναν ευρύτερα γνωστά όλα αυτά τα χρόνια και απέκτησαν φωνή και ταυτότητα.
  Το σάιτ αυτό ήταν και το λινκ προς το οποίο παρέπεμπε το χρηστώνυμό μου εδώ, ο γαλάζιος (θου Κύριε 😆 ) Alexis
  Το τελευταίο διάστημα όλη αυτή η προσπάθεια είχε ατονήσει σημαντικά, λόγω δικής μου προσωπικής «κόπωσης» και κορεσμού με το θέμα. Αν και ανεβαίνουν σποραδικά νέα άρθρα, η σελίδα ολόκληρη βρίσκεται σε μια στασιμότητα. Ελπίζω ότι νεότεροι από μένα συνάδελφοι, με περισσότερη όρεξη για δουλειά, θα την αναλάβουν σύντομα και θα την συνεχίσουν επάξια.
  Αποφάσισα λοιπόν ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή (αν όχι τώρα, πότε; που λέει και το κλισέ) για να ξεκινήσω κάτι που από πολλά χρόνια ήθελα αλλά συνεχώς ανέβαλλα, ένα προσωπικό ιστολόγιο στο οποίο θα καταγράφω κάποια δικά μου πράγματα.
  Το ξέρω ότι ο καιρός που διανύουμε είναι τέλος εποχής για το προσωπικό μπλόγκιν αλλά εγώ ως βροντόσαυρος (😅) δεν μπορώ να προσαρμοστώ εύκολα και επιμένω να είμαι κολλημένος στα παλιά μέσα και στους παλιούς τρόπους έκφρασης.
  Είναι κάτι που για μένα λειτουργεί σαν μια βαλβίδα εκτόνωσης, ένας τρόπος να γράψω κάπου κάποια πράγματα που χρόνια είχα φυλαγμένα σκόρπια, και που αντί να τα γράψω σε κάποιο χαρτί ή στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή μου διάλεξα να τα γράψω κάπου δημόσια για να μπορούν να τα δούνε και να τα διαβάσουν κι άλλοι.
  Είναι βέβαια κάτι σε πολύ πρωταρχικό στάδιο, το υλικό είναι ελάχιστο, αλλά ελπίζω σιγά-σιγά να εμπλουτιστεί σε μορφή και σε περιεχόμενο και να γίνει πιο ενδιαφέρον.
  Σ’ αυτό το μπλογκ παραπέμπει πλέον ο γαλάζιος (ξανά θου Κύριε 😆 ) Alexis

  Αυτά τα ολίγα από μένα και ελπίζω να μην σας κούρασα με τις προσωπικές μου ανησυχίες…

 146. sarant said

  145 Να σουλατσάρει στη Σταδίου ένας βροντόσαυρος είναι θέαμα εξαιρετικό. Κάποια στιγμή θα αναδημοσιεύσουμε εδώ κάτι, αν δεν έχεις αντίρρηση.

 147. Alexis said

  #146: Εννοείται πως δεν έχω αντίρρηση Νίκο. 🙂

 148. Πισμάνης said

  Τέλειος ο παππούς. Νά επαναληφθεί.

 149. Πέπε said

  #38 (δικό μου):

  > Μ’ αρέσει ιδιαίτερα η χρήση λέξεων που κανονικά σήμερα χρησιμοποιούνται με τελείως άλλη έννοια, ενώ εδώ (και αλλού παρομοίως) με την ετυμολογική, την οποία με σύντομο φρενάρισμα συνήθως πιάνουμε, π.χ. «προηγουμένης της γραίας». Αντίστοιχα θυμάμαι σε κάποιο (Ππδιαμαντικό;) κείμενο την «ακολασία» με την κυριολεκτική σημασία της ατιμωρησίας…

  Ναι, Ππδιαμαντικό: https://sarantakos.wordpress.com/2021/09/12/ppd-11/#comment-759382

 150. gbaloglou said

  68 Παράξενο, αλλά σαν να την θυμάμαι από κάπου αυτήν την ιστορία! 🙂

 151. Theo said

  @150:
  Ή σου τη διηγήθηκαν κάποιοι, ή συνέβη και αλλού, όχι μόνο στη Θ. Χαρίση 15 που έμενα 🙂

 152. Abecedar said

  Το σχόλιο είναι άσχετο με το θέμα. Απλά βάζω το λινκ να υπάρχει για τον αρχαιολόγο του μέλλοντος (και του παρόντος).

  https://abecedar.blogspot.com/2023/02/v-behaviorurldefaultvml-o.html

 153. […] από δεκατέσσερις μέρες δημοσίευσα ένα χρονογράφημα του παππού μου, συνεχίζω σήμερα με άλλα δύο, που επίσης δημοσιεύτηκαν […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: