Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο Κασιδιάρης και η συνταγματική τάξη

Posted by sarant στο 8 Φεβρουαρίου, 2023


Κατά πάσα πιθανότητα, σήμερα ή αύριο συζητιέται στη Βουλή η τροπολογία της κυβέρνησης που θα  αποσκοπεί στο να εμποδιστεί το κόμμα του Κασιδιάρη να κατέβει στις επικείμενες εκλογές. Στην τροπολογία αυτή αναφέρθηκα παρεμπιπτόντως στο άρθρο του Σαββάτου, αλλά κυρίως για να επισημάνω ένα γλωσσικό της ολίσθημα. Σήμερα θα μπούμε στην ουσία.

Να δούμε την τροπολογία όπως δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες:

Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμών στις βουλευτικές εκλογές – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 32 Π.Δ. 26/2012

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 26/2012 (Α’ 57) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Στις βουλευτικές εκλογές λαμβάνουν μέρος είτε συνδυασμοί υποψηφίων ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσότερων του ενός συνεργαζόμενων κομμάτων, είτε συνασπισμοί ανεξάρτητων υποψηφίων, είτε μεμονωμένοι υποψήφιοι. Για την κατάρτιση συνδυασμού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα.

β) Ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής, ο νόμιμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να μην έχουν καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισείουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, ή σε ισόβια κάθειρξη για κάθε άλλο αδίκημα. Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου, η πραγματική ηγεσία έχει την έννοια ότι πρόσωπο άλλο από εκείνο που κατέχει τυπικά θέση προέδρου, γενικού γραμματέα, μέλους της διοικούσας επιτροπής ή νομίμου εκπροσώπου με συγκεκριμένες πράξεις του εμφανίζεται να ασκεί διοίκηση του κόμματος, ή να έχει τοποθετήσει εικονική ηγεσία, ή να έχει τον ηγετικό πολιτικό ρόλο προς το εκλογικό σώμα.

γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα και στις ποινές του πρώτου εδαφίου της περ. β).

Στην περίπτωση συνασπισμού κομμάτων οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για καθένα από τα κόμματα που απαρτίζουν τον συνασπισμό.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου. Προς υποβοήθηση της κρίσης του, πολιτικά κόμματα και κάθε εκλογέας έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υπόμνημα με στοιχεία τεκμηρίωσης μέχρι την επομένη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 34.».

Εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά κάποιες γενικές αρχές που έχω με κάνουν να είμαι αντίθετος στην τροπολογία. Καταρχάς, πρόκειται για ρύθμιση φωτογραφική. Κατά δεύτερο λόγο, έρχεται μόλις δυο ή τρεις μήνες πριν από τις εκλογές. Κατά τρίτο και βασικότερο, παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας, διότι ο Κασιδιάρης μόνο σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί. Κι έπειτα, όπως τονίζει το ΚΚΕ, η τροπολογία εισάγει «επικίνδυνες γενικεύσεις και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές», που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την απαγόρευση συμμετοχής αριστερών κομμάτων. Εκτός της τελευταίας, οι αντιρρήσεις μου αυτές ισχύουν και για την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ.

Επειδή όμως δεν είμαι νομικός, παραθέτω ένα πρόσφατο άρθρο του καθηγητή της Νομικής κ. Αντώνη Καραμπατζού, που το βρήκα πειστικό.

Ανάγκη περιφρούρησης της συνταγματικής τάξης

Aσφαλώς, η φιλελεύθερη δημοκρατία αμύνεται έναντι των εχθρών της. Και αρκετές φορές επιτυχώς, όπως καταδεικνύει η (πρωτόδικη) ποινική καταδίκη των μελών της Χρυσής Αυγής (ΧΑ), αλλά και η αποτυχία της να εισέλθει εκ νέου στη Βουλή το 2019. Ωστόσο, η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν αυτοαναιρείται, ακόμη και όταν συγκρούεται με τους πιο μισητούς εχθρούς της· δεν απεμπολεί, ακόμη και τότε, τις θεμελιώδεις αξίες της, ούτε παραβιάζει βασικές συνταγματικές επιταγές.

Η κατατεθείσα ρύθμιση της κυβέρνησης για τη δυνατότητα απαγόρευσης συμμετοχής πολιτικού κόμματος στις εκλογές προσκρούει πολλαπλώς στη συνταγματική τάξη της χώρας. Τυχόν δε υιοθέτησή της δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για την Ελληνική Δημοκρατία.

Κατ’ αρχάς, όπως έχει ήδη ορθώς επισημανθεί στον δημόσιο διάλογο, η κατατεθείσα ρύθμιση αντιβαίνει στη βασική αξιολόγηση του συντακτικού νομοθέτη του 1975 να μην αποδεχθεί τη δυνατότητα διάλυσης ή θέσεως εκτός νόμου ενός πολιτικού κόμματος. Κατά τη συζήτηση, μάλιστα, για την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, ο εισηγητής της πλειοψηφίας είχε ταχθεί σαφώς κατά της υιοθέτησης της δυνατότητας θέσεως εκτός νόμου ενός κόμματος του οποίου η δράση θα έτεινε στην ανατροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος, θεωρώντας κάτι τέτοιο επικίνδυνο για την ίδια την υπόσταση της δημοκρατίας. Στο δε άρθρο 29 § 1 Συντ. πράγματι περιελήφθη η πρόβλεψη ότι η οργάνωση και δράση ενός κόμματος οφείλει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά, όπως ορθώς γίνεται δεκτό από την κρατούσα γνώμη, η πρόβλεψη αυτή δεν μπορεί να δικαιολογήσει μία νομοθετική ρύθμιση περί απαγόρευσης πολιτικών κομμάτων. Σημειωτέον δε ότι ένα κόμμα ιδρύεται για να συμμετάσχει στις εκλογές· αν στερηθεί αυτή τη δυνατότητα, πρακτικώς τίθεται εκτός νόμου.

Εξόχως προβληματικό, επίσης, είναι ότι, σύμφωνα με την κυβερνητική πρόταση, επί του επίμαχου ζητήματος θα κληθεί να αποφανθεί ο Άρειος Πάγος (ΑΠ) σε μία διαδικασία-εξπρές (48 ωρών), στο πλαίσιο υποβολής των εκλογικών συνδυασμών (π.δ. 26/2012). Μάλιστα, ο ΑΠ θα πρέπει, εντός του συντομότατου αυτού χρόνου, να διαπιστώσει τη συνδρομή ή μη του όρου της «πραγματικής ηγεσίας» (του κόμματος) με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Η ταχύτατη αυτή διαδικασία θέτει ζήτημα παραβίασης των άρ. 20 § 1 Συντ. περί αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και άρ. 6 ΕΣΔΑ περί δίκαιης δίκης. Επιθέτει δε στον ΑΠ ένα δυσβάστακτο βάρος.

Περαιτέρω, η προτεινόμενη ρύθμιση αντιβαίνει και στο άρθρο 51 § 3 Συντ., το οποίο και απαιτεί αμετάκλητη ποινική καταδίκη ενός προσώπου για τον αποκλεισμό του εκλογικού δικαιώματος, τελώντας, έτσι, σε αρμονία με το θεμελιώδες τεκμήριο αθωότητας. Αντιλαμβάνομαι ότι μία τέτοια ρύθμιση μπορεί να μην ικανοποιεί τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κατάστασης, αλλά αυτό λέει το Σύνταγμά μας και πρέπει να γίνει σεβαστό. Και ενώ οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει στην αποτελεσματική οργάνωση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, ώστε να έχουμε φθάσει πλέον, μετά δέκα περίπου έτη από τη σύλληψη των μελών της ΧΑ, σε κάποιες αμετάκλητες καταδίκες, η παρούσα κυβερνητική πλειοψηφία τρέχει τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές, να εκβιάσει τη συνταγματική τάξη της χώρας. Τέλος, ο εσπευσμένος και συγκυριακός χαρακτήρας της αναληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας κινδυνεύει, και δη εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να πυροδοτήσει εντάσεις, να ηρωοποιήσει πρόσωπα και καταστάσεις και να ενισχύσει την αντισυστημική ψήφο. Υπό την πίεση δε των στιγμών, εισάγεται μία διαδικασία που δύσκολα μπορεί κανείς να προβλέψει πώς θα εφαρμοστεί σε μελλοντικές περιπτώσεις πέραν της τρέχουσας συγκυρίας.  

[Δημοσιεύτηκε στην εφημ. Τα Νέα της 6.2.23]

Σημειώνω ότι και άλλοι ειδικοί έχουν εκφραστεί κατά της τροπολογίας. Ο καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης, ο οποίος δεν τάσσεται εκ προοιμίου εναντίον της δυνατότητας αποκλεισμού κομμάτων (σχετική εκτενής μελέτη του) έγραψε πρόσφατα στο Φέισμπουκ: Ήρθε σήμερα στη Βουλή από την κυβέρνηση η περίφημη ρύθμιση για εκλογικό αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη. Αδίκως γράψαμε και μιλήσαμε τόσοι νομικοί για την αλυσιτελεια, τη μη εφαρμοσιμότητα, αλλά και την επικινδυνότητα της νομοθετικής πρότασης. Φωνές βοώντος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κρυφή ατζέντα ή νομικοπολιτική τύφλωση, όμως αν η ρύθμιση ψηφιστεί ως έχει ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για «παράπλευρες απαγορεύσεις» και ταυτόχρονα διακινδυνεύεται μία ανέξοδη προεκλογική καμπάνια για το ακροδεξιό κόμμα.

Αυτός ο τελευταίος κίνδυνος είναι υπαρκτός και σοβαρός. Επί του πιεστηρίου, που λένε, προσθέτω μιαν ακόμα, πιο πρόσφατη, ανάρτηση του κ. Κοντιάδη:

Ζούμε θλιβερές στιγμές για τη δημοκρατία μας. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζεται αύριο η περίφημη τροπολογία για την απαγόρευση συμμετοχής κομμάτων στις εκλογές χωρίς να αλλάξει ουσιωδώς το κυβερνητικό σχέδιο. Αρα, σε ένα μήνα που θα προκηρυχθούν εκλογές, τα κόμματα θα κληθούν αφενός να υποβάλουν στον Αρειο Πάγο τους εκλογικούς τους συνδυασμούς και αφετέρου να υποβάλουν ενστάσεις κατά της ανακήρυξης των συνδυασμών άλλων κομμάτων.

Υποβάλλονται λοιπόν ενστάσεις όλων εναντίον όλων ή πάντως εναντίον πολλών, με ισχυρισμούς ότι τα κόμματα αυτά δεν εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή ότι υπάρχει μια κρυφή ηγεσία πίσω από την πραγματική, με συμμετοχή προσώπων που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

Στη συνέχεια υποχρεούται το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου να ακούσει τα μέρη, να λάβει αποδεικτικά στοιχεία, να αξιολογήσει υπομνήματα και να δημοσιεύσει αιτιολογημένες αποφάσεις μέσα σε ασφυκτικό χρόνο, και μάλιστα εν μέσω μίας τεταμένης προεκλογικής ατμόσφαιρας, χωρίς στοιχειώδεις εγγυήσεις δίκαιης δίκης.

Ας προσπαθήσουν να φανταστούν για λίγα δευτερόλεπτα αυτή την εικόνα οι επιπόλαιοι εμπνευστές της τροπολογίας, μήπως συνειδητοποιήσουν, έστω την τελευταία στιγμή, ότι ετοιμάζονται να προκαλέσουν μία αδιέξοδη, χαοτική κατάσταση, χωρίς να προσθέσω καν στα προηγούμενα τις ενστάσεις ασυμβατότητας προς την ΕΣΔΑ και αντισυνταγματικότητας της ίδιας της ρύθμισης που θα πρέπει να κρίνουν διαδοχικά ο Αρειος Πάγος, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, υπό συνθήκες επίμονης αμφισβήτησης του κύρους των εκλογών.

Συνεπώς, ας μου επιτραπεί μια πιο ελεύθερη διατύπωση, η λέξη που συνοψίζει όσα θα συμβούν είναι: Αλαλούμ.

Για όσους ασκούμε δικηγορία εδώ και δεκαετίες, άρα γνωρίζουμε τη δικαστηριακή πράξη, αυτό που αναμένεται να συμβεί μας προκαλεί σκοτοδίνες. Το κυριότερο όμως, για όσους έχουμε εμπειρία ως προς τους όρους διεξαγωγής του εκλογικού παιχνιδιού, όλο αυτό φαντάζει μια παρωδία που θα ευνοήσει την αντισυστημική Ακροδεξιά και θα ευτελίσει τους δημοκρατικούς θεσμούς.

YΓ. Έχω προτείνει εδώ και πολλές μέρες μία εναλλακτική ρύθμιση, που με μικρές παραλλαγές προτείνουν επίσης έμπειροι νομικοί με διαφορετικές πολιτικές αναφορές, όπως ο Ν. Αλιβιζάτος, ο Θ. Καμπαγιάννης, ο Δ. Χριστόπουλος και την οποία σήμερα στη Βουλή υποστήριξε και η αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχει λύση για να αποφευχθεί ένα προεκλογικό θεσμικό χάος.

Advertisement

145 Σχόλια προς “Ο Κασιδιάρης και η συνταγματική τάξη”

 1. Κουνελόγατος said

  Ο φασισμός τελειώνει στην κοινωνία, όχι με απαγορεύσεις. ΤΕΛΟΣ.

 2. Και εδώ ένα άρθρο του φίλου μου του Δημήτρη Χριστόπουλου https://www.news247.gr/gnomes/dhmhtrhs-xristopoylos/pos-amynetai-i-dimokratia-choris-na-aytokatargeitai.9925198.html#.Y9yfUVrMQ80.twitter

 3. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα.
  Αν έχουμε ανάγκη από τέτοιες απαγορεύσεις, κάτι βρωμάει στη Δανιμαρκία.
  Κάποια εγκλήματα (ίσως λιγότερα απ’ ότι θα έπρεπε, ας πουν οι νομικοί ποια είναι) επιφέρουν την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, άρα του εκλέγειν-εκλέγεσθαι. Συνεπώς, αν η δικαστική εξουσία κάνει τη δουλειά της, το θέμα λήγει εκεί για τους εκλέξιμους.
  Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν κάποιοι που κινούν τα νήματα από τη σκιά, κανένας εφοπλιστής πχ λέω έτσι τυχαία 🙂 δύσκολο είναι αυτό να περιγραφεί νομικά. Χώρια που αν τύχει κάποιος να διαθέτει και ΜΜΕ έχει μοχλό πίεσης της κοινής γνώμης. Ευτυχώς δε συμβαίνει κάτι τέτοιο 😛 😛
  Εις την φιλοτιμίαν των Ελλήνων επαφίεται, σωστά; Και τη μη οκνηρία τους, να προσθέσω, στην υπεράσπισή του.

 4. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  2# Καίριες επισημάνσεις.

 5. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  2 Χρήσιμο άρθρο, δεν το είχα δει.

 6. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  3# Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Τελεία.

 7. Θρασύμαχος said

  https://www.avgi.gr/gallery/podcasts/438565_efialtiki-i-emploki-toy-areioy-pagoy-sta-katastatika-ton-kommaton

 8. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Όπως τα λέει ο Κουνελόγατος, κι επειδή ο ανθρωπάκος, είναι κατά βάσιν φασίστας, αφήστε τον να εκφραστεί, η δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα κι ούτε κινδυνεύει, σύστημα διακυβέρνησης είναι, όχι οντότητα, έτσι ξεχωρίζουν και οι άνθρωποι από τα ανθρωπάκια.

 9. Θρασύμαχος said

  https://www.constitutionalism.gr/to-kratos-dikaiou-antimetopo-me-tous-arnites-tou/

 10. Θρασύμαχος said

  https://www.kathimerini.gr/politics/562217050/arthro-toy-s-vlachopoyloy-stin-k-syntagma-ton-thesmon-i-tis-sygkyrias/

 11. Μάνα δεν είμαι νομικός
  τους νόμους να διορθώνω
  ξέρω μονάχα εγώ το πως
  ψύλλους να πεταλώνω

  Μια και οι πολιτικοί δεν κάνουν τίποτε αν δεν προκύπτει κάποιο όφελος, δεν προκαλεί έκπληξη πως το νομοσχέδιο για τον αποκλεισμό της Χ.Α. μπορεί να χρησιμοποιηθεί και (έστω σαν απειλή) γι άλλα κόμματα.

  Η ύπαρξη του στιγμιαίου επέτρεψε από την αρχή της μεταπολίτευσης την συμμετοχή διαφόρων χουντοβασιλικοναζιστικών μορφωμάτων που -μετά από αρκετές θνησιγενείς προσπάθειες- κατέληξαν στο ανφάν γκατέ, την Χ.Α.
  Οποια πέτρα κι αν σηκώσεις τον «εθνάρχη» θα βρεις …

 12. atheofobos said

  γ) Η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων για τα αδικήματα και στις ποινές του πρώτου εδαφίου της περ. β).

  Είναι προφανές ότι οι αντιδράσεις στην προτεινόμενη τροπολογία οφείλονται στην παραπάνω παράγραφο, γιατί προφανώς η δικτατορία του προλεταριάτου, που εξαγγέλλει το ΚΚΕ, δεν αποσκοπεί στην ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
  Γι΄αυτό βέβαια προστέθηκε η παράγραφος για καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό.
  Στην Γερμανία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο δύο κόμματα έχουν απαγορευτεί, το 1952 το Κόμμα Σοσιαλιστικού Ράιχ, που διαδέχθηκε τους ναζιστές του Χίτλερ, και το 1956 το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Δυτική Γερμανία.
  Μετά την Ένωση το κυβερνών εως τότε κομμουνιστικό κόμμα της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας (SED), ως PDS πλέον, για να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της ενωμένης Γερμανίας αποκήρυξε το παρελθόν του και τη μαρξιστική-λενινιστική του θεωρία.

 13. sarant said

  9-10 Xρήσιμα.

  12 Αν είναι να αναφέρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, να το αναφέρουμε σωστά. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, δύο φορές τέθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο (το 2003 τελευταία φορά, νομίζω) η απαγόρευση του νεοναζιστικού NDP και απορρίφθηκε, μάλιστα ύστερα από μακρόχρονες διαδικασίες, όχι εντός διημέρου όπως εδώ προβλέπεται.

 14. LandS said

  12
  Δύο πράγματα ως προς την Δικτατορία του Προλεταριάτου.
  Το ΚΚΕ δεν εννοεί ότι θα καταλύσει την Δημοκρατία ή ότι το Πολίτευμα δεν θα είναι Δημοκρατικό. Η διάζευξη δεν είναι μεταξύ Δημοκρατίας – Δικτατορίας αλλά μεταξύ Αστικής – Εργατικής Τάξης.
  Αν αυτό μπορεί να εξηγηθεί χωρίς προσφυγή στην ιστορική πείρα και καλό είναι να αποφεύγεται ή καλύτερα να εγκαταλειφθεί ο όρος, είναι πολιτικό-ιδεολογικό θέμα, όχι νομικό.

  Όσες φορές έγινε προσπάθεια επιβολής ή επιβλήθηκε ή υποστηρίχτηκε ότι επιβλήθηκε η Δικτατορία του Προλεταριάτου ή κάτι που βαφτίστηκε Δικτατορία του Προλεταριάτου, έγινε σε συνθήκες δικτατορίας, με τη συνήθη έννοια, ή σε πολύ ανώμαλες καταστάσεις ή χάους.

 15. Fremder said

  @13

  Η αιτήση για απαγόρευση του NPD υποβλήθηκε το 2001 στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το Κοινοβούλιο και το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο.

  Η διαδικασία διακόπηκε από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο στις 18 Μαρτίου 2003 για διαδικαστικούς λόγους επειδή πληροφοριοδότες από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος ήταν επίσης ενεργοί στο διοικητικό επίπεδο του κόμματος. Δεν εξετάστηκε αν το NPD είναι αντισυνταγματικό κόμμα.

  Στις 3 Δεκεμβρίου 2013, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο υπέβαλε [εκ νέου] αίτηση στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο για την απαγόρευση του NPD.

  Η απόφαση εκδόθηκε την 17 Ιανουαρίου 2017. Το δικαστήριο έκρινε το NPD ως αντισυνταγματικό αλλά, λόγω της ασημαντότητάς του στα πολιτικά δρώμενα, δεν δικαιολογείται η απαγόρευση του κόμματος.

  https://de.wikipedia.org/wiki/NPD-Verbotsverfahren_(2013%E2%80%932017)

 16. Fremder said

  Η αντισυνταγματικότητα του NPD στοιχειοθετήθηκε κυρίως από την ρατσιστική του ιδεολογία.

 17. costasl said

  Εδώ και πολλά χρόνια λέω και επιμένω σε διάφορες περιπτώσεις ότι democracy is a sword that cuts both ways, δεν νοείται η δημοκρατία a la carte… Τέλος πάντων, για το συγκεκριμένο θέμα να θυμίσω κάτι αστεία κόμματα που κατέβαιναν πριν πολλά χρόνια στις εκλογές που έπαιρναν 20 ψήφους σε όλη την Ελλάδα και κανένας δεν ασχολιόταν, όπως ένας παλαβός που στεκόταν με μια πινακίδα έξω από τη Βουλή και αμόλαγε διάφορα ασυνάρτητα. Όλα αυτά τα κόμματα θα περνάνε quality control σύμφωνα με τη νέα διάταξη; Μπλέξαμε…

 18. Yiannis KYRiakides said

  #14 συμφωνω.
  Εξαλλου πότε δεν βγηκαν καλα οργανωμενες συμμοριες αριστερων ή κομμουνιστικων κομματων, με ροπαλα και πιστολια στα χερια, για να σκοτωσουν αντιπαλους ή και απλά αντιθετους ιδεολογικα

 19. Georgios Bartzoudis said

  # Συμφωνώ σε όλα (ή σχεδόν τέλος πάντων) με τις παρατηρήσεις του Νοικοκύρη ή/και των πηγών του.
  # Ομοίως, ως ο Νοικοκύρης, διαφωνώ με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τον (πρόσθετο λόγο) ότι «ρητά αναφέρεται σε ναζιστικά και ρατσιστικά κόμματα»: Μια τέτοια διάταξη θα απέκλειε από τις εκλογές τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ ως ρατσιστικό κόμμα: Έχω επισημάνει και άλλες φορές τον ανυπόκριτο ρατσισμό του ΣΥΡΙΖΑίων εναντίον των εργαζομένων στην Αστυνομία. Μόλις ακούσουν για οποιαδήποτε αντιπαράθεση της Αστυνομίας με οποιονδήποτε (ακόμα και με ποινικούς εγκληματίες) τους φταίει η Αστυνομία. Ο ορισμός του ρατσισμού. Όχι, δεν θέλω τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός εκλογών, παρά το γεγονός ότι τσιπρο-ξεπούλησε ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ τη Μακεδονική Γλώσσα και Ταυτότητα στους ΒουλγαροΣκοπιανούς!
  # Έχουν δίκιο όσοι επικαλούνται την …πράξη των δύο άκρων και φοβούνται παρόμοια αντιμετώπιση (αν βεβαίως σκοπεύουν να …εγκληματίσουν!). Και βέβαια, δεν γλιτώνουν από χαρακτηρισμούς, όπως ναζισμός ή φασισμός. Στην πράξη δεν έχει καμιά διαφορά αν ο φασισμός είναι μαύρος ή κόκκινος. Είτε μαύρος σκύλος σε δαγκάσει είτε κόκκινος (είτε …ροζέ), το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Κάθε δάγκαμα είναι «άγριο»!
  # Για τους ξεχασιάρηδες, θα θυμίσω τί έκανε ο Καραμανλής (ο πρεσβύτερος) στη δεκαετία του ’50: Εγκάθειρκτοι, ως εγκληματίες (κάποιοι και για εσχάτη προδοσία) εκλέγονταν βουλευτές της ΕΔΑ (που είχε για πραγματικό αρχηγό έναν Σταλινόπληκτο στο Εξωτερικό!). Και ο «Εθνάρχης», όπως τον αποκάλεσε κοροϊδευτικά κάποιος σήμερα, τους απελευθέρωνε αμέσως για να ασκήσουν τα βουλευτικά τους καθήκοντα. Μεταξύ των «ΕΔΑϊτών» που ευνοήθηκαν ως ανωτέρω, ο Μανώλης Γλέζος και ένας κοντοχωριανός μου, ταγματάρχης του (αντι)Δημοκρατικού Στρατού, ονόματι Παπαθανασίου. «Θέλει αρετήν και τόλμην η Ελευθερία» (και η Δημοκρατία)!

 20. Costas Papathanasiou said

  Καλημέρα! “…η λέξη που συνοψίζει όσα θα συμβούν είναι: Αλαλούμ.”
  Η οποία, περαιτέρω, ίσως σημαίνει ότι αφού “ο λύκος στην αντάρα χαίρεται” και αφού δεν είναι εφικτή η ποινικοποίηση της υποκρισίας, ο κάθε αρκούντως πονηρός ανθρωποφάγος, βάζοντας μια προβιά, μπορεί ευκόλως να περνάει τον όποιο νομομηρυκάζοντα στην πύλη του μαντριού, επιβεβαιώνοντας το «ΣΧΟΛΙΟ» της Δήμητρας Χριστοδούλου:
  “Καμπάνες από άκρου εις άκρον μες στη χώρα/ Ή πυρκαγιά ή εθνική γιορτή θα είναι./
  Ή αφίχθηκε στο κεντρικό αεροδρόμιο/ το φέρετρο το σκεπασμένο με σημαία/
  που μες στην ένταση της διεθνούς περιοδείας/ το λησμονήσαμε στην γκαρνταρόμπα/.
  Εκτός κι αν άλλαξε η γεωγραφική μας θέση./ Μπορεί.
  Τόσοι έχουν μεταμεληθεί, τόσοι δηλώνουν πλέον/
  Χορτοφάγοι.”
  Και -αν είναι έτσι- ας ελπίσουμε ότι δεν θα επαληθευτεί και ο γκρινιάρης γερο-Μίκης:
  “…Γιατί το χειρότερο είναι το γεγονός ότι έχουμε καθημερινά και ολοένα αυξανόμενα δείγματα φασιστικής νοοτροπίας στην καθημερινή μας ζωή, τόσο στις διαπροσωπικές σχέσεις με την έλλειψη κάθε έννοιας σεβασμού της διαφορετικότητας, όσο και στις διακομματικές σχέσεις με την έλλειψη κάθε έννοιας σεβασμού στο δικαίωμα της διαφωνίας και της διαφορετικής άποψης. Πράγμα που αποτελεί απόδειξη έλλειψης πραγματικής Παιδείας και Πολιτισμού. (…), το πλοίο ΕΛΛΑΣ είναι περισσότερο από βέβαιο ότι θα πέσει σε κάποια απροσδόκητη ξέρα καθώς τα τρία Φ (Φαρισαϊσμός, Φασισμός και Φανατισμός) εμποδίζουν την ασφαλή πορεία προς το μέλλον….” (TA NEA 15 Οκτωβρίου 2020, https://www.tanea.gr/2020/10/15/greece/mikis-theodorakis-gia-xrysi-aygi-o-agonas-kata-tou-fasismou-den-teleiose/ )

 21. ΓΤ said

  08.02.1981 Θ7

 22. ndmushroom said

  Θα κάνω μια εξαίρεση από το μη σχολιασμό ορισμένων αναρτήσεων για να χαιρετίσω την αναγνώριση του ότι οι αστυνομικοί αποτελούν ξεχωριστή ράτσα (ξεχωριστό είδος, θα υπερθεμάτιζα) από τους υπόλοιπους ανθρώπους. 😋
  Επί της ουσίας, η απαγόρευση κομμάτων (και όχι φυσικών προσώπων) είναι προβληματική ούτως ή άλλως, ακόμα κι αν δε λάβουμε υπόψη την πρόχειρη, νομικά επικίνδυνη, υποκριτική και ξεκάθαρα υποκινούμενη από μικροκομματικά κριτήρια συγκεκριμένη προσπάθεια.

 23. atheofobos said

  13
  Δεν γράφω για το νεοναζιστικό NDP, αλλά για το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ράιχ (SRP) το οποίο εμφανίστηκε το 1949 ως διάδοχος του Ναζιστικού του Χίτλερ.

 24. nikiplos said

  Είμαι φύσει και θέσει κατά της απαγόρευσης.
  Η Δημοκρατία δεν κινδυνεύει από την εκλογική κάθοδο ενός κόμματος που έχει ναζιστικά χαρακτηριστικά, αλλά από το:
  -παραδικαστικό
  -ατιμωρησία των ισχυρών
  -καταστρατήγηση κάθε κράτους δικαίου για μερίδα πολιτιών
  – αθωώσεις greek-mafia
  – παραγραφές σκανδάλων
  – κατάφωρα παράλογη, εγκληματικά άδικη και εκδικητικά με όρους μαφίας φυλάκιση πολιτών (Ινδιάνος, μητέρα 12χρονης στον Κολωνό)
  -μόχλευση της δικαιοσύνης (άλματα στην επετηρίδα, «αυτοκαθάρσεις» παραδικαστικού κλπ)

  Αυτά κατά τη γνώμη μου είναι χειρότερα και φασιστικότερα από το να κατέβει ή όχι η Κασιδιάρα με τους ομοίους της στην πολιτική…

 25. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  24# Βάλε και την έντονη νεοναζιστική μπόχα που αναδίνουν κάποια σημεία αιχμής του κρατικού μηχανισμού, πχ αστυνομία και ειδικότερα τα ματ. Βάλε και τις ΧΑτικες δικογραφίες που μουχλιάζανε χρόνια στο συρτάρι του Δένδια. Βάλε και τους διάφορους ΝΔτες νομικούς που υπερασπίστηκαν χάβγουλα σε διάφορες δίκες. Πασπάλισέ τα όλα με λίγο ψιλοτριμμένο διευθυντή υποκαταστήματος ΕΤΕ στον Βόλο και θα βγει πιο νόστιμη η συνταγή.
  (σόρυ για το ύφος, δεν απευθύνεται σε σένα προσωπικά. Σκασίλα και λύσσα είναι πιο πολύ, παρά ειρωνεία).

 26. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  25+
  Τούρτα χωρίς κερασάκι δε γίνεται.
  http://vathikokkino.gr/archives/83006

 27. Alexis said

  Πολύ καλή και εύστοχη ανάρτηση!
  Δεν θα μπορούσαν να τα πουν καλύτερα και πιο απλά οι δύο νομικοί.
  Και δεν είναι οι μόνοι που παίρνουν αυτή τη θέση, όπως βλέπω.

 28. Alexis said

  #24: -παραγραφές σκανδάλων

  Χμμμ… κάτι χειρότερο.
  Όποιος καταγγέλλει σκάνδαλο βρίσκει τον μπελά του και βρίσκεται κατηγορούμενος για… σκευωρός!

 29. ΣΠ said

  Τι φοβόμαστε από το κόμμα του Κασιδιάρη και θέλουμε να το εμποδίσουμε να συμμετάσχει στις εκλογές;

 30. sarant said

  15-6 Bέβαια, κατά καιρούς το NPD έχει εκλέξει βουλευτές σε κοινοβούλια ομόσπονδων κρατών της Γερμανίας και μία φορά (2014-19) είχε ευρωβουλευτή. Στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας δεν κατάφερε ποτέ να μπει.

 31. leonicos said

  Ο φασισμός τελειώνει στην κοινωνία, όχι με απαγορεύσεις. ΤΕΛΟΣ.

  Το σχόλο Νο 1 είναι όντως νάμπερ ουάν.

  Επικροτώ και συμμετεχω

 32. ΣΠ said

  Τέλος, ο εσπευσμένος και συγκυριακός χαρακτήρας της αναληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας κινδυνεύει, και δη εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να πυροδοτήσει εντάσεις, να ηρωοποιήσει πρόσωπα και καταστάσεις και να ενισχύσει την αντισυστημική ψήφο.

  Μεζεδάκι. Λανθασμένη χρήση του «κινδυνεύει».

 33. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  29 – Τον καθρέφτη!

 34. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  1, 31
  Το θέμα (γενικότερο, άσχετα με τη σημερινή ανάρτηση) είναι τι γίνεται όταν εκφασίζεται η κοινωνία…

 35. Άρθρο του Αλέξανδρου Κεσσόπουλου, επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
  https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-tolmi-tis-dimokratias-apenanti-stoys-exthroys-tis

 36. Α. Σέρτης said

  32
  Μεζεδάκι αποτελεί η παρατήρηση πως πρόκειται για μεζεδάκι -αφού είναι ολόσωστο…

 37. Λάμπας said

  Η στάση της αριστεράς σε όλες τις εκδοχές της θα έπρεπε να είναι ένα ξεκάθαρο και απόλυτο ΟΧΙ, για όλους τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Και όσοι αριστεροί (με ή χωρίς εισαγωγικά) μπαίνουν σ΄αυτήν τη συζήτηση, επειδή αγχώθηκαν μήπως τους ξεπεράσει σε αντιφασισμό ο γραμματέας της νεολαίας ΕΠΕΝ, σε λίγο καιρό, που θα φανεί ξεκάθαρα ο χαρακτήρας και η ευρύτερη στόχευση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, θα χτυπούν τα στήθια τους και θα φωνάζουν υποκριτικά «δεν ξέραμε», όπως «δεν ήξεραν» το καλοκαίρι του 89, όταν στο όνομα της κάθαρσης (εδώ γελάμε) μας φόρτωσαν το αίσχος της ιδιωτικής τηλεόρασης και την πιο αδίστακτη πολιτική φαμίλια που γνώρισε ποτέ ο τόπος.
  Εξαιρετική η ανακοίνωση του ΜΕΡΑ25.
  https://www.efsyn.gr/politiki/antipoliteysi/377068_mera25-gia-tin-tropologia-tis-kybernisis-peri-apokleismoy-ton-neonazi

 38. Avonidas said

  Καλημέρα.

  #14. Δύο πράγματα ως προς την Δικτατορία του Προλεταριάτου.
  Το ΚΚΕ δεν εννοεί ότι θα καταλύσει την Δημοκρατία ή ότι το Πολίτευμα δεν θα είναι Δημοκρατικό. Η διάζευξη δεν είναι μεταξύ Δημοκρατίας – Δικτατορίας αλλά μεταξύ Αστικής – Εργατικής Τάξης.

  Εδώ και χρόνια προσπαθώ να καταλάβω τι στο καλό πάει να πει αυτό. Ακούω να μιλάνε για «αστική δημοκρατία», αλλά δεν έχουμε ούτε ένα παράδειγμα «λαϊκής δημοκρατίας» άξιας του ονόματός της – που να μην είναι δηλαδή μια δικτατορία/τυραννία/μονοκομματικό κράτος.

  Δεν αρνούμαι ότι η αστική τάξη – δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο – λύνει και δένει στην κοινοβουλευτική μας δημοκρατία, ότι η χώρα κυβερνιέται προς το συμφέρον τους, από πολιτικούς εξαρτώμενους από το μεγάλο κεφάλαιο. Το ζήτημα είναι ότι κυβερνούν έτσι de facto κι όχι de jure. Με την τυπική δηλαδή, αν όχι και την ουσιαστική, ανοχή όλων των ψηφοφόρων. Ένα κόμμα, λοιπόν, που διεκδικεί ν’ αλλάξει αυτή την κατάσταση μέσα από τις υπαρκτές διαδικασίες που προβλέπει και επιτρέπει το σύνταγμα, δεν απειλεί τη δημοκρατία. Ένα κόμμα που πρεσβεύει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από το «αστικό» σύστημα, και ζητάει να το ανατρέψει, την απειλεί, έστω κι αν δεσμεύεται να το κάνει έχοντας την πλειοψηφία των πολιτών με το μέρος του. Το Σύνταγμα προβλέπει ΚΑΙ τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες μπορεί να αναθεωρηθεί· και προβλέπει ότι δεν αρκεί γι’ αυτό ούτε καν η θέληση της (απλής) πλειοψηφίας των ψηφοφόρων. Ξεκάθαρα πράγματα.

 39. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  34 – Για να εκφασιστεί, θα πρέπει πρώτα να μην είναι φασιστική. Μένει να βρούμε ποιά κοινωνία δεν είναι, και κινδυνεύει με εκφασισμό.

 40. Avonidas said

  Εννοείται βεβαίως πως είμαι κάθετα αντίθετος με την απαγόρευση κομμάτων μέσα από τέτοιες αδιαφανείς και εσπευσμένες διαδικασίες. Αποφάσεις της Δικαιοσύνης εντός 48 ωρών, μέσα σε τεταμένο κλίμα εκλογών, και μ’ αυτή τη Δικαιοσύνη που έχουμε, αυτό είναι συνταγή για εκτροπή. Που δηλαδή, και στοιχειωδώς ανεξάρτητη Δικαιοσύνη να είχαμε δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει μέσα σε τέτοια ασφυκτικά χρονικά περιθώρια.

 41. sarant said

  32-36 Είναι άραγε ολόσωστο το «κινδυνεύω» με την έννοια «προκαλώ τον κίνδυνο»; Εγώ θα το έλεγα γαλλισμό (ceci risque de…) ή ίσως αγγλισμό. Απ’ όσο είδα σε ΛΚΝ, Μπαμπι και ΜΗΛΝΕΓ δεν έχουν τέτοια σημασία.

 42. antonislaw said

  Γεια σας! Εξαιρετικό και το σημερινό άρθρο και πολυεπίπεδο.

  Νομίζω ότι το πρώτο στάδιο για την ανάγκη νομοθέτησης είναι ακριβώς η διαπίστωση αυτής της (κοινωνικής) ανάγκης, και επομένως η αναγωγή σε γεγονότα και συμβάντα της καθημερινότητας. Εκτός και αν πρόκειται για ένα νομοθέτημα που προηγείται της κοινωνικής ανάγκης που θέλει να ρυθμίσει και τότε δρα παιδαγωγικά, κάτι που δεν είναι στην περίπτωσή μας.
  Κατά την άποψή μου αποτελεί κοινωνική ανάγκη να εξοβελιστούν τα ναζιστικά κόμματα από τη Βουλή, και αυτό αποτελεί το ελατήριο της βούλησης του νομοθέτη, τη ratio του νόμου. Αυτή η ανάγκη είναι εντός των πλαισίων που θέτει το ισχύον Σύνταγμα. Τώρα, είναι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία φωτογραφική; Κατά τη γνώμη μπορεί εύλογα να υποστηριχθεί πως όχι γιατί αναφέρεται σε όλα τα ναζιστικού τύπου κόμματα και όχι μόνο στο του Κασιδιάρη, ασχέτως αν η αφόρμηση δόθηκε από την δική του περίπτωση. Προσωπικά άκουσα τον καθηγητή μου στη Νομική, τον Νίκο Αλιβιζάτο στην εκδήλωση που έγινε στο Ινστιτούτο Γκαίτε στις 26 Ιανουαρίου για το θέμα αυτό και με έπεισε. Ουσιαστικά τα ίδια επιχειρήματα ανέπτυξε και στην Ερτ πριν λίγες μέρες. Υποστήριξε τα εξής: ««όλοι συμφωνούμε, και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση και πρέπει να συμφωνεί και το ΚΚΕ, ότι οι καταδικασμένοι ήδη δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι».

  Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του για κάποιες από τις άλλες διατάξεις της τροπολογίας.

  «Το δεύτερο βήμα είναι, αν υπάρχει αυτή η απαγόρευση, ο κουμπάρος να το πω έτσι λίγο λαϊκά του κ. Κασιδιάρη, μπορεί να είναι υποψήφιος;», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλιβιζάτος, διερωτώμενος με ποια κριτήρια θα κριθεί ότι παίρνει εντολές ή πώς θα κρίνει ο Άρειος Πάγος ότι αυτό ευσταθεί ή δεν ευσταθεί;

  Ο κ. Αλιβιζάτος θεωρεί ως πιο προβληματική την 3η διάταξη της τροπολογίας σύμφωνα με την οποία «η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος»:

  «Πώς θα αποδεικνύεται αυτό; Λέει: «Για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής λαμβάνεται υπόψη τυχόν καταδίκη». Αν ήταν αποκλειστικά τυχόν καταδίκη, ότι δηλαδή κάποιος από τους υποψήφιους έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα το θεωρούσα ικανοποιητικό. Αλλά επειδή δεν το λέει ρητά – μάλιστα η διατύπωση η αρχική ήταν «ιδίως», έφυγε αυτό το ιδίως – υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να αρχίσει να καλείται – και νομίζω ότι οι αρεοπαγίτες θα το θέλουν αυτό – να κρίνει αν και κατά πόσον ένα κόμμα υπηρετεί μια αθέμιτη ιδεολογία», τόνισε ο κ. Αλιβιζάτος σημειώνοντας πως η ένσταση του ΚΚΕ έχει μια βάση και πως αυτό «συνέβαινε σε άλλες εποχές, στην εποχή του ψυχρού πολέμου κλπ».

  «Καλύτερα λοιπόν αντικειμενικά κριτήρια. Έχεις καταδικαστεί; Και μάλιστα πολύ σωστά η τροπολογία της κυβέρνησης λέει «σε κάθειρξη». Ένας διαδηλωτής ας πούμε – κι εκεί κάνει λάθος το ΚΚΕ – που σπάει μια βιτρίνα, δεν μπορεί να θεωρηθεί εχθρός της Δημοκρατίας, γιατί αν έχει καταδικαστεί, θα έχει καταδικαστεί για πλημμέλημα, όχι με κάθειρξη» επεσήμανε ο κ. Αλιβιζάτος.»

  Επομένως αντικειμενικά κριτήρια για μη δυνατότητα συμμετοχής καταδικασμένων σε κάθειρξη και απάλειψη των κριτηρίων της περίπτωσης γ’ «η οργάνωση και η δράση του κόμματος να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος».

 43. antonislaw said

  42 https://www.ertnews.gr/dimosio-vima/arthrografia/alivizatos-stin-ert-i-tropologia-gia-to-komma-kasidiari-einai-ena-proto-vima-exei-vasi-i-enstasi-tou-kke/

 44. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  39# Ιδού τα αποτελέσματα της κατάχρησης των βαριών λέξεων. Ο φασιστοναζισμός (ναι, τόσο ακραία κατάσταση, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, από πάντα) ξεχειλίζει σε όλες τις κοινωνίες (=τα μέλη τους) και δίνει τον τόνο. Δεν χρειάζεται καν σπρώξιμο από τους μηχανισμούς της εξουσίας, η δουλειά γίνεται από εμάς τους ίδιους. Σχεδόν όλοι μας είμαστε ναζίδια και δεν το ξέρουμε.

 45. antonislaw said

  Όλοι οι νομικοί έχω την εντύπωση ότι φοβόμαστε μην ζήσουμε ξανά τον τρόπο που καταλύθηκε η Δημοκρατία της Βαϊμάρης από τους Ναζί, όταν τους δόθηκαν τα πολιτικά και τα νομικά όπλα μέσω της ίδιας της δημοκρατίας για να την καταλύσουν. Γιατί θα συμφωνήσω ότι τα καθεστώτα εδραιώνονται ή και κατακρημνίζονται από τη βάση αλλά δεν θα πρέπει να μην βλέπουμε και τη δύναμη νομικών εργαλείων που δεν πρέπει να πέσουν στα χέρια αρνητών της δημοκρατίας. Επομένως δεν είναι θέμα πιστεύω αριστεροφροσύνης ή δεξιοφροσύνης , ούτε και το γεγονός για το ποιο κόμμα τελικά ωφελείται από την απαγόρευση ενός άλλου συγκεκριμένου κόμματος θα πρέπει να οδηγήσει την εν γένει στάση μας και ενδεχομένως και την επιστημονική μας θέση.

 46. Yiannis KYRiakides said

  Και με τους ψηφοφορους που ψηφιζουν τετοια κομματα τι γινεται; Χαιρομαστε που ψηφιζουν Δεξια, και μας αρεσει που η Δεξια τούς εχει αναγκη για τις ψηφους και αναγκαζεται να δινει και υπουργεια σ’ αυτους που εκλεγονται με αυτες τις ψηφους…
  Αλλά ξεχασα, αυτο ΔΕΝ ειναι συνεργασια κομματων, ειναι «προσχωρηση βουλευτων»

 47. Avonidas said

  #42. Κατά την άποψή μου αποτελεί κοινωνική ανάγκη να εξοβελιστούν τα ναζιστικά κόμματα από τη Βουλή

  Και κατά τη δική μου· και λοιπόν; Το υπάρχον νομικό πλαίσιο και το Σύνταγμα είναι εκεί ακριβώς για να προστατεύουν το πολίτευμα απ’ αυτά που θεωρεί η αφεντομουτσουνάρα μου/σου/του ότι αποτελούν «κοινωνική ανάγκη».

  Αν λοιπόν δεν θέλουμε να μπαίνουν ναζί στη Βουλή, θα πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να μην τους ψηφίζει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουμε/ξέρουμε πώς να πείσουμε τον κόσμο, και ψάχνουμε μια νομοθετική φόρμουλα για να το πετύχουμε ερήμην τους. Να τους προστατέψουμε, δηλαδή, από τον εαυτό τους.

  Καμιά τέτοια νομική φόρμουλα δεν θα δουλέψει· είτε θα ξεφεύγουν φασίστες απ’ το κόσκινό της, είτε θα πιάνει κι άλλους, στ’ αριστερά ή τα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Το εκλογικό σώμα, με πολύ, πολύ κόπο, μπορεί να γίνει αρκετά έξυπνο για να καταλαβαίνει πότε ένας υποψήφιος είναι φασίστας – και κυρίως για να καταλαβαίνει γιατί δεν πρέπει να τον στείλει στη Βουλή. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν διαθέτει τέτοια οξυδέρκεια, κι ούτε θα τη διαθέτει ποτέ, γι’ αυτό στα νομοσχέδια πρέπει να βάζουμε τα απολύτως βασικά και τα απολύτως τεκμηριώσιμα, κι όπου δημιουργούνται ασάφειες θα πρέπει να δίνεται αρκετός χρόνος για να τις επιλύουν οι αρμόδιοι κατά περίπτωση. Δεν είναι δυνατόν να υποκαθιστούν οι νόμοι την πολιτική κρίση των πολιτών και των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους.

 48. Avonidas said

  #45. Αυτό που θα έπρεπε να φοβάστε οι νομικοί είναι το πώς το Σύνταγμα έγινε ένα κουρελόχαρτο από τους Παπανδρέου/Βενιζέλους/Πικραμένους/Σαμαράδες/Τσιπροκαμένους/Μητσοτάκηδες όποτε τους βόλευε, χωρίς να χρειαστεί ν’ ανακατευτούν οι (εκλεγμένοι) νεοναζί στο ελάχιστο. Είναι ωραίο πράγμα οι δικλείδες του πολιτεύματος, αλλά όταν μπορεί κανείς να τις γράφει στα παλιά του τα παπούτσια χωρίς πολιτικό κόστος, το ν’ ανησυχούμε για την ακροδεξιά είναι αντιπερισπασμός.

 49. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Χρειαζόμαστε αντιναζιστική νομοθεσία, όχι επικίνδυνες κυβερνητικές μεθοδεύσεις
  (…)Η ρύθμιση που έχει προταθεί κρύβει σημαντικούς κινδύνους και προδίδει την πρόθεση της κυβέρνησης να γενικεύσει τους εκλογικούς περιορισμούς (…) Η νομοθέτηση της εξουσίας του Αρείου Πάγου να προβαίνει σε ουσιαστικό έλεγχο ανοίγει μια επικίνδυνη ατραπό, ειδικά σε μια περίοδο αυταρχικής σκλήρυνσης και εργαλειοποίησης της δικαστικής εξουσίας από την εκτελεστική.
  https://www.efsyn.gr/politiki/375232_hreiazomaste-antinazistiki-nomothesia-ohi-epikindynes-kybernitikes-methodeyseis

 50. ΣΠ said

  36
  Μεζεδάκι αποτελεί και ο ισχυρισμός ότι είναι ολόσωστο…

 51. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Προτάσεις
  https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/377139_apokleiste-toys-katadikasmenoys-gia-egklimata-me-ratsistiko-kai-nazistiko

 52. Avonidas said

  Και μιας και πιάσαμε τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης: είναι αλήθεια ότι οι Ναζί εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις τρύπες της για να αναρρηθούν στην εξουσία. Αλλά αυτό που τους επέτρεψε να υπάρξουν ως πολιτική δύναμη, για να τις εκμεταλλευτούν, ήταν η ήττα και η ταπείνωση της Γερμανίας στον Α’ ΠΠ, η οικονομική κρίση και ανέχεια που την ακολούθησε, και η (θεωρούμενη) προδοσία, ανειλικρίνεια και τυχοδιωκτισμός των αριστερών και σοσιαλιστών. Κι αντίστοιχα, αυτό που έκανε τη ΧΑ κοινοβουλευτικό κόμμα από περιθωριακή συμμορία ήταν τα μνημόνια, τα μνημόνια, τα μνημόνια!

  Κοιτάμε, λοιπόν, πώς θα θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας, αλλά δεν έχουμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε την αιτία της νόσου, και πάμε να καλύψουμε τα συμπτώματα. Θέλουμε οι άρρωστοι να σταματήσουν να πηγαίνουν στους κομπογιαννίτες, και γι’ αυτό ξηλώνουμε τις περγαμηνές των κομπογιαννιτών, τους καταργούμε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ναι, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι ο κόσμος να ‘χει και πραγματικούς γιατρούς να τον γιατρέψουν. Όσο δεν τους έχει, πάντα θα βρίσκει έναν κομπογιαννίτη στα σκοτεινά σοκάκια.

 53. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  44 – Ακριβώς αυτό, είναι το βασικό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών (αυτών που γνωρίζουμε εμπειρικά τουλάχιστον) η μη αυτογνωσία των μελών τους, κι όχι η κατάχρηση βαριών λέξεων.
  Οι λέξεις, έχουν πάντα την βαρύτητα αυτού που τις προφέρει, τίποτε παραπάνω ή παρακάτω.
  Όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι προοδευτικοί και δημοκράτες, και ειδικά αυτοί που λένε πως εκπροσωπούν τον λαό και τους εργάτες, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη, κι ας μας εξηγήσουν γιατί ξεχειλίζει ο ναζιστοφασισμος!

  Υ.Γ – Καλό είναι να μη ξεχνούμε πως, κι επί χούντας, συνταγματική δημοκρατία είχαμε!
  Τώρα έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική.
  Δεν μας χέζεις ρε Μπιθικώτση!😊

 54. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  42 – «Κατά την άποψή μου αποτελεί κοινωνική ανάγκη να εξοβελιστούν τα ναζιστικά κόμματα από τη Βουλή»
  Μα στην Βουλή, εκπροσωπείται η λαϊκή βούληση, αν αυτή θέλει ναζιστικά κόμματα στην Βουλή, ποιά κοινωνική ανάγκη εξυπηρετεί ο εξοβελισμός τους.
  Όπως λέει κι ο Κουνελόγατος στο 1, «Ο φασισμός τελειώνει στην κοινωνία, όχι με απαγορεύσεις. ΤΕΛΟΣ».

  Είναι βαθύτερα τα αίτια και δεν είναι μόνο μαύρου χρώματος, αλλά πολύχρωμα.

  Μόνη λύση, Α.ΣΕ.ΔΗ (όπως το θέλει ο ΓΓ😊).

 55. # 54

  Τελικά θα κατέβη στις εκλογές η Α.ΣΕ.ΔΗ. να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε ή να το ρίξουμε στο Α.ΣΕ.ΚΑ. (ά σε καλύτερα !!)

 56. sarant said

  54-55 A.ΣΕ.ΔΗ. = ;

 57. Avonidas said

  #55. Εγώ ψηφίζω Δ.Γ.Ν.Α. 😉

 58. Avonidas said

  #56. Ανεδαφικές ΣΕσημασμένες ΔΗμαγωγίες 😆

 59. Triant said

  57: Όπου Α. -> ασπρίσει(ς);

 60. # 56

  Ανεξάρτητη Σεξουαλική Δημοκρατία

 61. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  55 – Είπαμε πως θα κατέβουμε (εδώ στο ιστολόγιο 😊). Από κει και πέρα, ο καθένας ας ψηφίσει κατά συνείδηση, εμείς προεκλογική και κομματική προπαγάνδα δεν κάνουμε.

  56 – Αυτορρυθμιζόμενη Σεξουαλική Δημοκρατία! Το πρότεινε ο ΓΓ και το αποδέχθηκε η ολομέλεια.😂
  Σύνθημα μας, ΟΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑ!
  Και τι χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι αληθινά χαρούμενοι;😊

 62. # 61

  Και τι χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι αληθινά χαρούμενοι;

  το 60 χρειαζότουσαν φως, νερό τηλέφωνο (να κτίσουν το οικόπεδο)

  σήμερα Λαϊκή (αγορά), Συνδρομιτική (τηλεόραση) Σεξουαλική (γυναίκα του γείτονα )

  (μόνο αν γίνεις ΠΑΟΚg’s θα νοιώσεις απόλαυση)

 63. Avonidas said

  #59. Ναι 🙂

 64. ΓΤ said

  Φιλιπήδης

  ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού
  αθώος για τον βιασμό

 65. Avonidas said

  #61. Και τι χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι αληθινά χαρούμενοι;

  Να είναι δυστυχισμένοι οι άλλοι 😛

 66. ΝΕΣΤΑΝΑΙΟΣ said

  Δημοκρατία και λαοκρατία. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το ένα και τι το άλλο.

 67. xar said

  Από τη βουλή πρέπει να αποκλείονται μόνο όσοι έχουν καταδικαστεί για τα συγκεκριμένα εγκλήματα που προβλέπει ο νόμος. Οτιδήποτε παραπέρα αφήνει παραθυράκια για (παρ)ερμηνείες και διώξεις πολιτικών αντιπάλων, ακόμα και αν η αρχική πρόθεση είναι μικροκομματική, όπως φρονώ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τους ναζιστές (βουλευτές) πολλοί εμίσησαν, τους ναζιστές (ψηφοφόρους) ουδείς.

  Έχω όμως αντιρρήσεις με μερικά από τα επιχειρήματα. Π.χ.:
  «Τέλος, ο εσπευσμένος και συγκυριακός χαρακτήρας της αναληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας κινδυνεύει, και δη εν μέσω προεκλογικής περιόδου, να πυροδοτήσει εντάσεις, να ηρωοποιήσει πρόσωπα και καταστάσεις και να ενισχύσει την αντισυστημική ψήφο.»
  Τι είναι «αντισυστημική» ψήφος (ψήφος στην ΧΑ; στον Ανταρσύα; σε οτιδήποτε πλην ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-άντε-και-ΚΚΕ;) και γιατί είναι απευκταία; Από πότε η «ενίσχυση» οποιουδήποτε είδους ψήφου είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία; Γιατί κάτι τέτοιο πρέπει να είναι παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη κατά τη νομοθέτηση; Σαν να πυροβολεί τα πόδια του μου φαίνεται με αυτή τη φράση.

 68. sarant said

  61 A, σωστά!

 69. xar said

  @44 «Σχεδόν όλοι μας είμαστε ναζίδια και δεν το ξέρουμε.»

  ζε σουί ναζί;! 😛

 70. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  62 – Το προσπερνώ γιατί σ’ αγαπάω και δεν θέλω να σε πονέσω, αλλά ξέρεις ποια είναι η απάντηση.😊

  65 – Αυτοί είναι εντελώς δυστυχισμένοι, και δυστυχώς, είναι η μεγάλη πλειοψηφία, εξ ου κι αυτό που βλέπουμε στον κόσμο.

 71. Georgios Bartzoudis said

  22 Ndmushroom said: «Θα κάνω μια εξαίρεση από το μη σχολιασμό ορισμένων αναρτήσεων για να χαιρετίσω την αναγνώριση του ότι οι αστυνομικοί αποτελούν ξεχωριστή ράτσα (ξεχωριστό είδος, θα υπερθεμάτιζα) από τους υπόλοιπους ανθρώπους».

  # Καλοσύνη σου σύντροφε fungus (για την «εξαίρεση») αλλά …την πάτησες! Στην επικρατούσα, εδώ και δεκάδες χρόνια, άποψη, ο ρατσισμός δεν αναφέρεται μόνο σε ράτσες (άσπροι, μαύροι κλπ). Ρατσισμός είναι όταν φέρεσαι αρνητικά προς κάποιον, ΜΟΝΟ και ΜΟΝΟ επειδή είναι, π.χ. ομοφοβικός. Ρατσισμός είναι όταν φέρεσαι αρνητικά προς κάποιον, ΜΟΝΟ και ΜΟΝΟ επειδή είναι, π.χ. αστυνομικός. Το «ΜΟΝΟ και ΜΟΝΟ» είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ «ρατσιστή» και «αντιφρονούντα».
  # Το πιο απεχθές είναι ότι, όπως υποψιάζομαι, γνωρίζεις πολύ καλά την «ειδοποιό διαφορά» και παριστάνεις τον Κινέζο!

  Υ/Γ: Ούτε καρφί δεν μου καίγεται για τον «μη σχολιασμό»!

 72. Α. Σέρτης said

  41/50

  κινδυνεύω+απαρέμφ.= διατρέχω τον κίνδυνο να/είναι δυνατόν ή πιθανόν να συμβεί κάτι/μπορώ να/έχω την ευκαιρία να

  Οπότε, στο τάχα μου «μεζετζίδικο» παράδειγμα («[…] ο εσπευσμένος και συγκυριακός χαρακτήρας της αναληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας κινδυνεύει […] να πυροδοτήσει εντάσεις») το «κινδυνεύει»=ενέχει τον κίνδυνο/είναι δυνατόν/είναι πιθανόν/μπορεί να

  Εδώ μερικά σκόρπια παραδείγματα από σώματα κειμένων:
  «Επιπλέον, η εταιρεία κινδυνεύει να φανεί παλιά ή ξεπερασμένη στους καταναλωτές»
  «με τα καμώματά σου κινδυνεύει να καταρρεύσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα»
  «Ένας ξαφνικός πανικός κινδυνεύει να καταπιεί την οικογενειακή περιουσία.»
  «τον τόπο τους που κινδυνεύει να ερημωθεί από την πείνα»
  «Η ετερότητα, όταν πραγματώνεται υπαρκτικά δεν κινδυνεύει να καταλυθεί καθεαυτήν»

  ΥΓ. Έχουμε 2-3 φιλολόγους εδώ. Για να μας πουν αν είναι «μεζεδάκι» ή όχι το κατηγορηθέν ως τοιούτον…

 73. # 70 α

  – Μάνα, θα πάω στο γήπεδο !

  – Μεζούρα να πάρεις !!!

  ( για τους άσχετους, να μετρήσει το ύψος των δοκαριών )

 74. sarant said

  72 Δεν είναι όλα τα παραδείγματά σου της ίδιας τάξεως

  Άλλο είναι το κινδυνεύω να… = αντιμετωπίζω το δυσάρεστο ενδεχόμενο να… (ΛΚΝ), αντιμετωπίζω κίνδυνο (Μπαμπι)
  κι άλλο είναι το «ο εσπευσμένος χαρακτήρας της ρύθμισης κινδυνεύει να πυροδοτήσει εντάσεις», που επισημάνθηκε επικριτικά, που έχει τη σημασία «ενέχει τον κίνδυνο», την οποία τα λεξικά δεν καταγράφουν, απ’ όσο είδα.

  Από τα σκόρπια παραδείγματά σου, το 1, το 2, το 4 και το 5 είναι στη λεξικογραφημένη σημασία, το 3 είναι στην επίμαχη.

 75. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  68 – Με την ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ μνήμη που έχεις, αποκλείεται να μη το θυμάσαι, άρα, απλά δεν θα μας ψηφίσεις και κανείς τάχα μου ερώτηση. Αλλά όπως και τις προηγούμενες φορές που ψήφισες, εσύ θα χάσεις!😊
  Παίζει μεγάλο ρόλο βέβαια κι ο γενικός λαϊκός εθισμός, στους ψεύτες και τους κλέφτες.😂

 76. Το «Ρ» της Φωκίωνος Νέγρη said

  66: Σε μια πρώτη ανάγνωση είναι η ίδια λέξη στην αρχαία και νέα ελληνική εκδοχή της. Οι ολιγαρχικοί της αρχαιότητας έβγαζαν φλύκταινες όταν άκουγαν για δημοκρατία, το ίδιο και οι σημερινοί ολιγαρχικοί (π.χ. ο Άδωνις Γεωργιάδης) βγάζουν φλύκταινες όταν ακούν για λαοκρατία.

 77. Μαρία said

  74
  Ακριβώς. Η ετεροπροσωπία (κινδ. + βουλητική πρόταση) μας φαίνεται σόλοικη.

 78. rogerios said

  Άμα κάποιος γουστάρει τόσο πολύ να αναλάβει ρόλο τρολλ του ιστολογίου, να μας το πει για να το ξέρουμε. 😦

 79. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  78 – Το χρήμα πολλοί εμίσησαν, την δόξα ουδείς.😊

 80. rogerios said

  @78: Σόρρυ, ρε Λάμπρο αρχηγέ, αλλά αυτό πώς κολλάει τώρα; 😉

 81. Πέπε said

  72-74
  Ναι: ακριβώς ίδιας τάξεως είναι το τρίτο από τα παραδείγματα του 72, αυτό με τον πανικό. Δεν αισθάνομαι να με ικανοποιεί απόλυτα…

  Αλλά δεν το λέω επικαλούμενος τη φιλολογική μου εξουσία. Σαν ομιλητής το λέω, όπως ο καθένας που μπορεί να πάρει θέση αν θέλει.

 82. rogerios said

  Άλλο πράγμα το «κινδυνεύω» κι άλλο το «ενέχω τον κίνδυνο». Σαφές δεν είναι αυτό; [μάλλον όχι, όπως αποδεικνύεται]

 83. Avonidas said

  #78. Όλοι είμαστε τρολ κατά διαστήματα. Απλά για τους περισσότερους είναι μερική απασχόληση 🙂

 84. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Με προβληματική τροπολογία επιχειρούν αποκλεισμό των ναζί
  Συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ και υπερψηφίζει την τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.
  https://www.efsyn.gr/politiki/boyli/377780_me-problimatiki-tropologia-epiheiroyn-apokleismo-ton-nazi

 85. sarant said

  75 🙂

  81-82 Ναι, αυτό λέω

  83 🙂

 86. rogerios said

  Ο Λάμπρος με αναγκάζει να πω ότι όταν αναφέρομαι σε τρολλ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΕΙΝΟΝ! Σε καμία, όμως…

 87. Α. Σέρτης said

  Από τέτοια «μεζεδάκια» έχει μπόλικα ο διαδικτυακός μπαξές (διαχρονικά!):

  «Η ένταση ανεβαίνει την ώρα του τυριού, η συζήτηση κινδυνεύει να πάρει φωτιά.»
  «Ό,τι δεν τείνει προς κοινήν ωφέλειαν, ό,τι κινδυνεύει να εξαλείψη την ισότητα από το συνάλλαγμα, ό,τι βαρύνει το έτερον μέρος μόνον» (1831)
  «Αύτό πού στα άλήθεια κινδυνεύει να γίνη αρνητικός παράγοντας στην οικονομική οίκοδόμησι της ΕΟΚ είναι ή εσωτερική ομοιόμορφη ανάπτυξη»
  «Το τρίτο Μνημόνιο κινδυνεύει να είναι επανάληψη των προηγούμενων δύο»
  «Η στοχοποίηση του ευρώ […] κινδυνεύει να λειτουργεί παραπλανητικά»

 88. Λάμπας said

  Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει παρών στην τροπολογία Βορίδη, η Δούρου χαρακτήρισε τον υπαρκτό ολοκληρωτικό καθεστώς και ο εισηγητής της θεωρίας των δύο άκρων Μαραντζίδης παίζει για τα ψηφοδέλτια του κόμματος. Πολλά δε μαζεύονται;

 89. ΣΠ said

  72
  Στο 3ο παράδειγμα αντί «κινδυνεύει» ταιριάζει «απειλεί».

 90. ι. κ. Μαμουλάκης said

  Συμφωνώ πλήρως με το άρθρο. Είναι τόσο καταφανή τα ελαττώματα και οι αδυναμίες του νομοσχεδίου που δεν μπορεί κανείς μή διερωτάται αν πρόκειται για απλή αβελτηρία των εισηγητών του ή για μια ωμή περιφρόνηση (και υπονόμευση) του Συντάγματος και της έννομης τάξης της χώρας.

 91. sarant said

  87 Καμιά αντίρρηση ότι έχει ειπωθεί ξανά. Πάντως λεξικό δεν καταγράφει τη σημασία.

  88 Κακώς θα ψηφίσει παρών.

 92. ΣΠ said

  87
  Σωστή είναι η χρήση όταν ο κίνδυνος αφορά το υποκείμενο. Στο δεύτερο παράδειγμα σεν ισχύει αυτό. Στα υπόλοιπα είναι εντάξει.

 93. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  80 – Καταρχάς δεν είμαι αρχηγός, αν εννοείς το κόμμα Α.ΣΕ.ΔΗ😊 έχει μόνο ΓΓ, τον φίλο και συναγωνιστή ΚΩΣΤΑ.😊

  Για το επίμαχο θέμα, αν έχω μετρήσει σωστά το γενικά διακριτικό σου χιούμορ, κολλάει γι’ αυτόν που νομίζεις, κι είμαι βέβαιος πως έχω καταλάβει ποιος είναι, κι εννοείται πως δεν είμαι εγώ, πράγμα αδύνατο ούτως ή άλλως γιατί δεν έχω τις προϋποθέσεις.😊

 94. Το «Ρ» της Φωκίωνος Νέγρη said

  88: Ο Τσίπρας είχε πρόσφατα δύο συναντήσεις (Δεκέμβρη ’22και Γενάρη ’23) με τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Καστοριάς της ΕΑΑΣ, Υπτγο ε.α. Ηλία Τζωρτζόπουλο. Για όποιον δεν θυμάται η ΕΑΑΣ είναι αυτά γελοία εμφυλιοπολεμοχουντοβασιλικά απολειφάδια που διοργανώνουν κάθε χρόνο κάτι χουλιγκανικές γιορτές αντικομμουνιστικής υφής στο Βίτσι και στον Γράμμο. Είναι η ένωση αυτή που κατά καιρούς αποκτά δημοσιότητα εξαιτίας του πρωτόγονου αντικομμουνισμού που ξερνάει «δημοσία δαπάνη», αφού αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΘΑ. Μάλιστα, σε αυτή την αντικομμουνιστική φιέστα-μαγνήτη φασιστοειδών από όλη τη χώρα, φέτος (28 Αυγούστου του 2022), ο Τζωρτζόπουλος -και συνομιλητής του ΣΥΡΙΖΑ- ήταν από τους βασικούς ομιλητές! Μιλάμε για την ένωση που έχει κάνει αγωγή εις διπλούν (στην πρώτη πήραν στο δικαστήριο την τετραγωνική ρίζα του 9) κατά του Νίκου Μπογιόπουλου, γιατί τα απολειφάδια θίχτηκαν επειδή ο δημοσιογράφος τους αποκάλεσε με το όνομα τους: Αντικομμουνιστές και φασίστες!

 95. Pedis said

  # 88 – Καλά, για τον Αντώναρο δεν ανησυχώ, τον Κύρτσο θα τον βολέψουν κάπου; Κρίμα είναι.

 96. xar said

  Το δοκάρι κινδυνεύει να μας πέσει στο κεφάλι.
  Κινδυνεύουμε να μας πέσει στο κεφάλι το δοκάρι.

  Ο σκύλος κινδυνεύει να σε δαγκώσει.
  Κινδυνεύεις να σε δαγκώσει ο σκύλος.

  Η εταιρεία κινδυνεύει να προκαλέσει μόλυνση.
  Η εταιρεία κινδυνεύει να φανεί παλιά ή ξεπερασμένη στους καταναλωτές.

  Ένας ξαφνικός πανικός κινδυνεύει να καταπιεί την οικογενειακή περιουσία.
  Η οικογενειακή περιουσία κινδυνεύει να χαθεί από έναν ξαφνικό πανικό.

  Σε όλα τα ζεύγη, το πρώτο είναι λάθος, παρότι μερικές φορές μπορεί να το ακούμε, ιδίως στον προφορικό και δημοσιογραφικό λόγο.

 97. ΓΤ said

  Πετράν «Πάρτον» Φιλιπήδης: χαλαρά, ωραία, ξεκούραστα, έφαγε 8 χρονάκια.
  Παραλίγο να το ξεχάσω: με αναστολή ασφαλώς…

 98. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Τους φασίστες τους βλέπουμε σε καθημερινή βάση, και είναι οι πλέον αναγνωρίσιμοι, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Οι κομμουνιστές πού είναι; έστω κι ένας ρε παιδί μου, έτσι για σύγκριση. Πουθενά, ούτε για δείγμα!
  Μόνο, λόγια, λόγια, λόγια, κατάλαβες Χτήνος;

  88 – Σ΄αυτό δίκιο έχει η Δούρου.

  91 β – Γιατί, τι περίμενες να κάνει. Πιο στημένο πεθαίνεις!

  Στον Ρογήρο που τον σύγχυσα χωρίς να το θέλω.😊

 99. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  (Μεταξύ των άλλων) >> «η πραγματική ηγεσία του κόμματος»
  Με τί αποδείξεις θα καταδειχθεί ακράδαντα; Λίαν μαχητό αυτό. Πες ότι με χ «στοιχεία τεκμηρίωσης», απορρίπτει ο Άρειος Πάγος έναν υποψήφιο συνδυασμό, φυσικά και θ΄ανοίξει ο χορός των προσφυγών και καλά ξεμπερδέματα.
  «Δημοκρατία των δικαστών» παρατήρησε κάποιος, δεν είναι καλή δημοκρατία.

 100. antonislaw said

  61
  «Αυτορρυθμιζόμενη Σεξουαλική Δημοκρατία! Το πρότεινε ο ΓΓ και το αποδέχθηκε η ολομέλεια.😂
  Σύνθημα μας, ΟΠΟΥ ΥΠΆΡΧΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΧΑΡΑ, ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΑ!
  Και τι χρειάζονται οι άνθρωποι για να είναι αληθινά χαρούμενοι;»
  Λάμπρο δηλώνω παρών στο κόμμα και επιθυμώ να προσφέρω ως απλός στρατιώτης του.😁
  Και παίρνω αμπάριζα και απαντώ και στο ρητορικό ερώτημά σου: Οι άνθρωποι για να είναι ευτυχισμένοι χρειάζονται στοργή,αγάπη,φροντίδα και απαλλαγή από τα ναζίδια και τα σταγονίδιά τους!

 101. Τελικά ψηφίστηκε η τροπολογία από τους -αγκαζέ όπως παλιά- ΠαΣοΚ και Ν.Δ.

 102. sarant said

  96 Συμφωνώ, και το θεωρώ αγγλισμό (ή γαλλισμό)

  101 Eμ…..

 103. leonicos said

  καληνιύχτα.
  Αυτή η πολυθρόνα είναι πολύ πρωτότυπη. Τα μπροστινά της πόδια είναι ανθρωπινα

 104. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  100 – Δεκτός Αντώνη (αφού απαντήσεις στο ερώτημα😊) αλλά όχι ως στρατιώτης, δεν είμαστε μιλιταριστές και δεν θέλουμε, ούτε απλούς στρατιώτες, ούτε μεγαλόσχημους αξιωματικούς, παρά μόνο ισότιμους, συνειδητούς, δημοκρατικούς, και σεξουαλικά ισορροπημένους πολίτες. Η όποια ηγεσία θα είναι φυσικό αποτέλεσμα της αυτορρύθμισης.

  Το ερώτημα δεν είναι καθόλου ρητορικό, αλλά καίριο, και δεν το απάντησες. Αυτά που λές, είναι παράγωγα της απάντησης του ερωτήματος, ενώ τα ναζίδια εκ των πραγμάτων θα εκλείψουν γιατί δεν θα έχουν τροφή να τραφούν.😊

  Βασικός στόχος, είναι η κατάργηση του χρήματος, του τραπεζικού και χρηματιστηριακού συστήματος, και η δημιουργία μιάς οικονομίας μηδενικού ισολογισμού κι όχι πλεονασματικής όπως είναι όλες μέχρι τώρα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πλεόνασμα χωρίς έλλειμα, άρα όταν κάποιοι κερδίζουν, κάποιοι άλλοι χάνουν. Ας το πώ αλλιώς, όταν έχει κάποιος δύο, κάποιος άλλος δεν έχει κανένα, κι όσο πιο πολλά έχει ο ένας, τόσοι περισσότεροι δεν έχουν κανένα, εξ ου και τα 2/3 του κόσμου λιμοκτονούν!

  Μία από τις μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις των ανθρώπων, είναι η τίμια δουλειά και το τίμιο χρήμα από αυτήν. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην πραγματικότητα, το χρήμα εκ φύσεως δημιουργεί ανισότητα, και κατ΄επέκτασιν, αδικία, καταπίεση κλπ «ομορφιές».😊
  Μπορεί οι ίδιοι να μην κλέβουν άμεσα, κλέβουν έμμεσα όμως μέσω των τραπεζών και του χρηματιστηρίου και ειδικά των παραγώγων που τζογάρουν οι τράπεζες, κλέβοντας τις πρώτες ύλες (και όχι μόνο) από τους οικονομικά ασθενέστερους.
  Κι όμως, όλοι γι΄αυτό παλεύουν κι αφιερώνουν την ζωή τους, και υποχρεώνουν και τα αθώα παιδιά τους να μπούν σ΄αυτό τον φαύλο και διεστραμμένο κύκλο, σκοτώνοντας από την βρεφική ηλικία τους τις αισθήσεις και τα συναισθήματά τους, σκοτώνοντας την χαρά της ζωής!

  Σπουδές, σταδιοδρομία, καριέρα, επιτυχία, πλούτος, δύναμη, εξουσία, και το γαμημένο κενό, παραμένει κενό, δεν γεμίζει με τίποτα, και στο τέλος;😂

  Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που θεωρούν την δουλειά τους σπουδαία. Όσο πιο ασήμαντοι για τον εαυτό τους, τόσο πιο σπουδαία η δουλειά τους.
  Τι πιό σημαντικό και σπουδαίο από το να βοηθάς τους άλλους και να μοιράζεσαι;
  Η λέξη κλειδί, είναι, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ! Προς το παρόν, κυριαρχεί ο πατριαρχικός ανταγωνισμός. Εμείς θα φυτέψουμε τον σπόρο που θα τον καταργήσει, κι αν ευδοκιμήσει, θα αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο, αν όχι, εμείς θα έχουμε προσπαθήσει, και το κυριότερο, χωρίς πόλεμο καταστροφές και σκοτωμούς, χωρίς ανατροπές, παρά μόνο με φυσική μετάβαση.😊

  Αυτό που ακούω για σένα.

 105. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  101 – Ενώ οι παρών κράτησαν χαρακτήρα.😂 Για τους κατά, ας μη μιλήσουμε καλύτερα.
  Θέατρο σκιών γαμώτο, τόσο ολοφάνερο και τόσο ηθελημένα αθέατο!

  Σ΄αγαπάω Παπέν μου, σ΄αγαπάω, αλλιώς θα μου στρίψει.

 106. Alexis said

  #100: Ώπα, τι βλέπω εδώ;
  Κι άλλοι εθελοντές στο κόμμα του Λάμπρου;
  Πρόεδρε έχεις ρεύμα! 😆

 107. # 106

  Πες του να κλείσειτην πόρτα, μην κρυώσει !!

 108. Πάντως στις εκλογές, το ΤΣΕΚΠΕΠ, το κόμμα στο οποίο είμαι αντιπρόεδρος (έχω την πλήρη υποστήριξη του χρηματοδότη-κάτι σαν τον Μπουμπούκο δηλαδή- τον πρόεδρο τον έχουμε για πλάκα) δεν αποκλείει την (υπό όρους) συνεργασία με το ΑΣΕΔΗ του Λάμπρου
  από το κόμμα
  ΤΣιλιμπουρδίζουμε ΕΚ ΠΕΠοιθήσεως

 109. Alexis said

  #108: Μπααα… αποκλείεται να τα βρούν αυτά τα δύο κόμματα, ο πρόεδρος του ΑΣΕΔΗ έχει δηλώσει απόλυτη προσήλωση στη μονογαμικότητα. 😅

 110. Alexis said

  #105: Ενώ οι παρών κράτησαν χαρακτήρα.😂 Για τους κατά, ας μη μιλήσουμε καλύτερα.

  Ας δεχτώ ότι το «παρών» δεν είναι μια ξεκάθαρη στάση (αν και η σχετική επιχειρηματολογία αναπτύχθηκε επαρκώς)
  Οι «κατά» δήλωσαν κατά και το καταψήφισαν.
  Τι άλλο έπρεπε να κάνουν;
  Να πέσουν κάτω και να τραβάνε τα βυζιά τους; 😊

  Θέατρο σκιών είναι ο ίδιος ο τρόπος που λειτουργεί το Κοινοβούλιο που έχει καταντήσει ένας θλιβερός κομπάρσος και χειροκροτητής της εκτελεστικής εξουσίας.
  Οτιδήποτε φέρει η κυβερνητική (πλαστή) πλειοψηφία στη Βουλή, οι βουλευτές-ανδρείκελα της ΝΔ θα το ψηφίσουν χωρίς πολλά-πολλά, αφού το λέει ο αρχηγός.
  Απόλυτη ξεφτίλα και εξαχρείωση του ρόλου του Κοινοβουλίου και του βουλευτή. 😡

  Διάκριση εξουσιών και παραμύθια με δρακόντους…

  ΥΓ: Είχα πει να μην ξανασχολιάσω τίποτα άλλο πέρα από γλωσσικά-πραγματολογικά, πώς παρασύρθηκα γαμώτο και άνοιξα τέτοια κουβέντα με τον πρόεδρο; 🤣

 111. Α. Σέρτης said

  96
  Σε όλα τα ζεύγη το πρώτο είναι βέβαια σωστό

  Να βάλουμε και μερικά ολόσωστα του μακρινού παρελθόντος:

  «Η παντελής όμως αχρηματία […] και πολλάς άλλας εργασίας […] κινδυνεύει να παραλύση» (Ζαΐμης 1826)

  «Ο Ιωάννης Βλάχος και Νικόλαος Ζαχαρίτσας […] βλέποντες ότι κινδυνεύει να χάσωσιν οι Αθηναίοι όπερ με τόσους αγώνας εκέρδισαν» (Σουρμελής 1853)

  «Ο εις τούτο απαιτούμενος πολύς καιρός κινδυνεύει να καταστήνη τους άρχοντας κακωτικούς της ελευθερίας των πολιτών» (1829)

  «Ο Ιωάννης Βλάχος και Νικόλαος Ζαχαρίτσας […] βλέποντες ότι κινδυνεύει να χάσωσιν οι Αθηναίοι όπερ με τόσους αγώνας εκέρδισαν» (Σουρμελής 1853)

  «Η εφαρμογή αυτών (ελευθεριών και δικαιωμάτων) κινδυνεύει να παραβλάψη την συνεκτικότητα του όλου κοινωνικού οργανισμού» (1891)

 112. sarant said

  Καλημέρα από εδώ!

  111 Τόσοι και τόσοι λεξικογράφοι να μην καταγράψουν μιαν ολόσωστη χρήση;

 113. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  106 – Άντε πάλι, δεν είμαι πρόεδρος είπαμε ούτε αρχηγός, ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ!😂 Μόνο ΓΓ έχει το κόμμα, τον πιο ικανό.
  Το ότι είχα την ιδέα, δεν σημαίνει πως έχω και τις ηγετικές ικανότητες, εδώ ούτε για τρολ δεν κάνω όπως είπα και στον Ρογήρο.😂
  Όσο για το ρεύμα, είναι που πρεσβεύουμε διαχρονικές πανανθρώπινες αξίες, το φθήνηνε κι η Κουλή μπουμπουκοκυβέρνηση κι εκμεταλλευόμαστε την συγκυρία.😂

  108 – Τσιλιμπουρδίσματα κάνουν μόνο οι σεξουαλικά πεινασμένοι, οι οι οργασμικά ισορροπημένοι δεν τα χρειάζονται. Είμαστε εκ πεποιθήσεως, υπέρ της ελεύθερης φυσικής οργασμικής ευχαρίστησης, οπότε ξεχάστε την όποια συνεργασία μαζί μας, να πάτε αλλού. 😂

  Καλημέρα 👍😊

 114. antonislaw said

  104 Καλημέρα σας!
  Λάμπρο, ευχαριστώ για την αποδοχή μου στο ΑΣΕΔΗ! Νομίζω ότι το κείμενό σου στο σχόλιο στέκει και ως καταστατική διακήρυξη των ΑΣΕΔΗστών. Και ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι, υπέροχοι οι VNV Nation-ντροπή μου δεν τους ήξερα- και το ακρωνύμιό τους εξαιρετικό: Victory Not Vengeance (νίκη όχι εκδίκηση). Κάνει και για εισαγωγικό τραγούδι για τις πολιτικές συγκεντρώσεις, όπως έβαζε το Ο Fortuna ο Ανδρέας 😀

 115. antonislaw said

  108,109,113
  Ναι ο Πρόεδρος, η ΓΓ αν θέλει, δεν θα μαλώσουμε γι’αυτό, καταστατικά και από θέμα αρχής δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΤΣΕΚΠΕΠ του Τζη, θα κατέβουν αυτόνομα τα δυο κόμματα, κάτι σαν το ΜΛ ΚΚΕ, ΚΚΕ ΜΛ. Το ΤΣΕΚΠΕΠ νομίζω πρέπει να είναι βασικά πρώην Πασόκοι του ρεύματος Ρίτας Σακελαρίου ή κάνω λάθος; 😀 😀

 116. Α. Σέρτης said

  Για όσους δυσκολεύονται στην κατανόηση της σημασίας του «κινδυνεύει+να» (που προέρχεται από την ομολογοανάλογη σημασία που είχε παρ’ αρχαίοις), θα πρότεινα το εξής «τρικ»: όπου πρόκειται για άνθρωπο να εξυπονοείται η σημασία «διατρέχει τον κίνδυνο», όπου πρόκειται για αφηρημένη έννοια να εξυπονοείται η σημασία «ενέχει τον κίνδυνο». Σε κάθε όμως περίπτωση η σημασία είναι: «είναι δυνατόν να/ είναι πιθανόν να/μπορεί να» (όπως παρ’ αρχαίοις, π.χ. κινδυνεύει αληθής δόξα επιστήμη είναι= φαίνεται πιθανόν κλπ)

 117. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Τί μεσολάβησε από τις εκλογές του ΄19 όπου τα χαβγουλα μείναν εκτός Βουλής και τώρα χρειαζόμαστε ειδική (έωλη κι επίφοβη) νομοθετική ρύθμιση; Οι επιτελοκούληδες άφησαν χαλαρά κι ωραία να κάνει τηλεπαρουσιάσεις από το κελί η κασιδοπαρέα και τώρα (ονομαστικά σχεδόν-διαολίστηκα!) και με αεροπαγίτικα (σικ) ξύλινα τείχη, πάνε (;) να τους αποκλείσουν. Με βορβορίδεια εισήγηση… , καλά κρασά αδέρφια 😦 .
  Επίφοβα, ξαναλέει το φτωχό μου μυαλό, όλα αυτά για (πολύ μεγάλα-ο μη γένοιτο) ντράβαλα.
  Αν δε βγει πρώτο κόμμα ο σύριζα από την πρώτη Κυριακή – του ντογιακάγκελου θα γίνει.
  Καλημέρα.

  Συγγνώμη για τις μαύρες σκέψεις, αλλά είχα εφιάλτες (και) μετά τα χθέσινα.

 118. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  109 – Που το έχεις δει γραμμένο αυτό, γιατί ΠΟΤΕ δεν το έχω πει.
  Η προσήλωση είναι στην σεξουαλική ικανοποίηση και των δύο μερών, από εκεί προκύπτει η ειδική ψυχική ευχαρίστηση και κατ’επέκτασιν η γενική που κάνει ευχάριστη την συμβίωση, αυτορρυθμίζοντας όλες τις αναγκαίες λειτουργίες, χωρίς κυρίαρχο το εγώ αλλά, το εμείς.😊
  Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, το ζευγάρι δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ λόγο να είναι μαζί, γιατί η συμβίωση είναι μαρτύριο και για τους δύο.
  Δυστυχώς, στην συντριπτική τους πλειονότητα, τα ζευγάρια για τους γνωστούς ηθικοκοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, ζουν συμβιβασμένα στην δυστυχία τους, με συνέπεια, τα τραγικά αποτελέσματα που βλέπουμε, κυρίως για τα παιδιά που υποτίθεται πως γι’ αυτά υποφέρουν την συνεχή κόλαση.

  Το μέτρο της ζωής, είναι η χαρά, όταν απουσιάζει, έρχεται η δυστυχία με διάφορες μορφές. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που βαφτίζουν το μαύρο άσπρο και δυστυχία ικανοποίηση.

 119. Α. Σέρτης said

  Όστις αν γουλάρει τόσο κάργα να απολέσει τη ρηγματώδη όσο και επαισθητώς ευτράπελη «αβρότητά» του, να μας το δηλώσει, ώστε να εξακολουθήσουμε να τον προγυμνάζουμε για να φθάσει αμελλητί εις το «μετεβλήθη εντός μου κι ο ρυθμός του κόσμου»…

 120. michaeltz said

  Με μεγάλο σεβασμό προς όλους, αλλά και προδηλωμένη την πεποίθησή μου ότι δεν έχω, σώνει και καλά, πάντα δίκιο, θεωρώ ότι το σημερινό άρθρο δεν έπρεπε να αναρτηθεί, επειδή δεν ανήκει στην γκάμα της θεματολογίας του μπλογκ, έστω κι αν αυτό το «…και όλα τα άλλα» στην κύρια σελίδα του τυπικά το επιτρέπει.
  Διαπιστώνεται επανειλημμένα ότι κάθε ένας/μία από εμάς έχει ένα σύνολο απόψεων που θα μπορούσαν να συναποτελέσουν την «ιδεολογία» ενός αυτοτελούς κόμματος. Το σύνολο των απόψεών μας δεν καλύπτεται από κανένα πολιτικά ενεργό κόμμα. Οπότε συντασσόμαστε με εκείνο που καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις απόψεις μας. Πολύ δύσκολο, γιατί από το σύνολο των αντιθέσεων είναι δύσκολο να συμφωνήσουμε ποια είναι η κύρια και ποιες οι δευτερεύουσες.
  Διακρίνω τους συμπολίτες μου σε δύο κατηγορίες: Αυτούς που η ζωή τούς οδήγησε (για λόγους έλλειψης τύχης, οικογενειακής περιουσίας, ακόμα και ευφυίας, αλλά και συμπτώσεων) να περάσουν μέσα από ένα σκατόλακο, και τους άλλους που δεν πέρασαν. Αυτοί που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τη δοκιμασία έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Βλέπουν τη ζωή αλλιώς, δεν μπορώ να πω ακριβώς πώς, ρωτήστε αυτούς που σώθηκαν από επιθετικό καρκίνο ή από πτώση από μεγάλο ύψος ένα πράγμα. Αλλάζουν οι αξίες τους και η ιεράρχησή τους.
  Εγώ, για παράδειγμα, έχω ως βάση της στάσης μου την αντίθεση Ειρήνη-Πόλεμος. Ό,τι προωθεί την ειρήνη είναι αναίμακτο, ό,τι την υπονομεύει είναι ματωμένο. Η «παραδοσιακή» διάκριση των πάντων στην αντίθεση κεφάλαιο-προλεταριάτο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα. Να πούμε ένα; την Τεχνητή Νοημοσύνη, που συζητούσαμε πρόσφατα.
  Σε αυτή τη βάση, ας πούμε, αξιολογώ και όσα γράφτηκαν γι’ αυτό το θέμα. Πόσες από τις αναρτήσεις δεν στάζουν αίμα; Επειδή η συντριπτική πλειονότητα το κάνει, κρίνω ότι το άρθρο ήταν ατυχές. Τι να πω σε κάποιον που μου κολλάει στο μέτωπο τον χαρακτηρισμό «φασιστίδιο»;
  Γι’ αυτό προτιμώ, Νικοκύρη, να λεξιλογούμε!

  Σας προσφέρω ένα σχετικό ποίημά μου:

  Ενρηκτική λεξιπλασία

  Εκεί που ειρηνικά χάιδευα τις λέξεις μου μέσα στις φούχτες μου,
  τις κανάκευα και τις έβαζα στη σειρά
  – ήμερες λέξεις, μικρές, καθημερινές, ερωτικές, μεροκαματιάρες,
  ευχετήριες –
  πήρε να σκοτεινιάζει και κάτι φαίνεται πως έπαθα,
  φαίνεται πως κάτι συνέβη και,
  χωρίς τον παραμικρό ήχο, χωρίς πανικό,
  μια μικρή έκρηξη,
  όχι, λάθος, ένρηξη είναι αυτό που συνέβη,
  και οι φράσεις μου διαλύθηκαν, ανακατώθηκαν,
  οι λέξεις έσπασαν κομμάτια χίλια
  και προσπαθούσαν να ανασυνδυαστούν στην τύχη,
  ναι, ένρηξη ήταν αυτό που συνέβη,
  αν ήταν έκρηξη θα είχαν διασκορπιστεί κατασυντριμμένες
  πάνω στους τοίχους, και επάνω μου,
  ένρηξη ήταν,
  και οι κατακομματιασμένες λέξεις σάλευαν, τραυματίες χωρίς βογκητά,
  κουβάρι κομματιασμένοι γεωσκώληκες,
  σέρνονταν μέσ’ στη φούχτα μου και προσπαθούσαν
  να ξαναταιριάξουν από μόνες τους,
  ακολουθώντας δικούς τους πανάρχαιους κανόνες,
  και μόνο μερικοί απρόσμενοι συνδυασμοί
  γραμμάτων και συλλαβών,
  παναγιάμου, βοήθεια, ουρλιαχτό,
  αναδύονταν λικνιστά και ανέβαιναν κυματιστά και κατέκλυζαν τον χώρο,
  και μόνο χιλιάδες κλώνοι μιας λέξης,
  Αίμα,
  γλιστρούσαν ανάμεσα από τα δάχτυλα και έσταζαν,
  εφιαλτική γραμμάτινη αιμάτινη λίμνη,
  μπροστά μου.

 121. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  110 – Αχ βρε Αλέξη, με βρήκες μεγάλο και με παρασέρνεις, άλλα είχαμε υποσχεθεί και οι δύο.😊 Έχε χάρη που είσαι από τους καλύτερους τύπους εδώ μέσα.😂

  «Ας δεχτώ ότι το «παρών» δεν είναι μια ξεκάθαρη στάση» Ας δεχτείς; δηλαδή μπορεί και να είναι ξεκάθαρη; Είναι αξιωματική αντιπολίτευση και λέει παρών! ΔΗΛΑΔΗ;

  «(αν και η σχετική επιχειρηματολογία αναπτύχθηκε επαρκώς)» Ακριβώς αυτό, λόγια του αέρα για το τίποτα, κατά τ΄άλλα, ο αρχηγός και διάφοροι άλλοι, αυτοαποκαλούνται κομμουνιστές. Εκεί που χέσανε οι κομμουνιστές, φυτρώσανε αυτοί και οι άλλοι Περισσοί κρατικοδίαιτοι καρεκλοκένταυροι.
  Άσε με ρε φίλε.

  «Οι «κατά» δήλωσαν κατά και το καταψήφισαν.
  Τι άλλο έπρεπε να κάνουν;
  Να πέσουν κάτω και να τραβάνε τα βυζιά τους; 😊»
  Απ΄αυτό που έκαναν καλύτερο θα ήταν, θα γίνονταν και βάιραλ.😂
  Δές ποιοί το έκαναν και για ποιό λόγο.

  Βασικά όμως δεν το είπα γι΄αυτό αλλά, για την εκ του ασφαλούς και χωρίς κόστος διαχρονική πρακτική. Ήμουνα νιός και γέρασα και πάντα το ίδιο παραμύθι από το ΚΚΕ (οι άλλοι είναι ευκαιριακοί και αναλώσιμοι) που υποτίθεται εκπροσωπεί την λαϊκή και εργατική τάξη.
  Ξέρεις πόσο είναι το πληθυσμιακό ποσοστό αυτής της τάξης; Για ποιό λόγο δεν εκφράζεται και εκλογικά; ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ! ΛΟΓΙΑ ΨΕΥΤΙΚΑ.

  Αν έχουν αρχίδια, ας φτιάξουν μία νομική ομάδα προστασίας δανειοληπτών στεγαστικών δανείων από τις τοκογλυφικές τράπεζες, υπάρχει δεδικασμένο που μπορούν να πατήσουν, πέρα από το ότι οι τράπεζες δεν είχαν τα χρήματα που δάνειζαν, τα δημιουργούσαν την στιγμή της υπογραφής και ταυτόχρονα αποκτούσαν και ενυπόθηκη εμπράγματη αξία.
  Η μεγάλη λαϊκή υποστήριξη, θα είναι δεδομένη.
  Ας βγάλουν στην φόρα τι και πώς για τα Πανάμα πέιπερς να μάθει κι ο λαουτζίκος ποιά είναι τα λαμόγια που έχουν οφ σορ στα καϊκια του Καρατζαφέρη😂.
  Η επαναστατική λογική, λέει πως πρέπει να το κάνουν, γιατί δεν το κάνουν τόσα χρόνια; Money money money, πάνω από ιδεολογίες και ανθρώπινες αξίες!

  «Θέατρο σκιών είναι ο ίδιος ο τρόπος που λειτουργεί το Κοινοβούλιο που έχει καταντήσει ένας θλιβερός κομπάρσος και χειροκροτητής της εκτελεστικής εξουσίας.»
  Μα σ΄αυτό αναφέρομαι κι εγώ, γιατί όμως δεν αλλάζει αυτό το ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ καραγκιοζιλίκι; Καλά οι καρικατούρες δεν έχουν λόγο να το κάνουν, γιατί είναι υπαρξιακό το θέμα, αλλά ο κυρίαρχος λαός με το αλάθητο κριτήριο για ποιό λόγο το δέχεται και το υποστηρίζει; Είναι δυνατόν να μη το βλέπει; Απ΄ότι φαίνεται, είναι, κι ας έχει εξαλειφθεί ο αναλφαβητισμός. Δυστυχώς για μας, μαζί μ΄αυτόν, εξαλείφθηκε και η κριτική σκέψη.😂

  «Οτιδήποτε φέρει η κυβερνητική (πλαστή) πλειοψηφία στη Βουλή, οι βουλευτές-ανδρείκελα της ΝΔ θα το ψηφίσουν χωρίς πολλά-πολλά, αφού το λέει ο αρχηγός.»
  Γιατί το περιορίζεις στην ΝΔ, πότε ήταν διαφορετικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο!

  «Απόλυτη ξεφτίλα και εξαχρείωση του ρόλου του Κοινοβουλίου και του βουλευτή.
  Διάκριση εξουσιών και παραμύθια με δρακόντους…»

  Βλέπεις που συμφωνούμε τελικά;😂

  Δεν θα επανέλθω στο θέμα, ακόμη κι αν προκληθώ.
  Να περνάς καλά.

 122. ΣΠ said

  116
  Έστειλα ημέιλ στον Γ. Μπαμπινιώτη. Ιδού το ημέιλ και η απάντησή του:

  —————–
  Καλημέρα κ. Μπαμπινιώτη,

  Είναι σωστή η χρήση του “κινδυνεύει” στην φράση “Ένας ξαφνικός πανικός κινδυνεύει να καταπιεί την οικογενειακή περιουσία”;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  —————–

  Όχι. Πρέπει να λεχθεί «υπάρχει κίνδυνος».

  Γ. Μπαμπινιώτης

 123. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  114 – Για την διακήρυξη εσύ ξέρεις καλύτερα που είσαι νομικός.😊

  Γιατί είναι ντροπή σου που δεν τους ήξερες; Ένα πράγμα που έμαθα εδώ πρίν αρκετά χρόνια από τον πολύ αγαπητό μου Λεώνικο, είναι το – ΔΕΝ ΤΑ ΞΕΡΩ ΟΛΑ – κι όπως είπα, τα λόγια έχουν την ανάλογη βαρύτητα με αυτόν που τα προφέρει, κι έτσι τα υιοθέτησα.
  Ντροπή δεν είναι να μη ξέρεις αλλά , να μη μαθαίνεις κι ακόμη περισσότερη, να μη θέλεις να μάθεις.

  Με τον Παπατζή μου το χάλασες.😂

  115 – Το θέμα, είναι πως δεν είμαστε καταστατικό κόμμα, αλλά στάση ζωής, οπότε είναι αδύνατον να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε νομικό καταστατικό πλαίσιο. Ακολουθούμε τους νόμους της φύσεως, μέσα στον αρρωστημένο νομικό ωκεανό της διαστροφικής πατριαρχικής κοινωνίας.

  Αγάπα τον εαυτό σου, την συντρόφισσά σου, τα παιδιά σου, δημιουργήστε χαρούμενο σεξουαλικό λειτουργικό περιβάλλον, ανταλλαγής όμορφων συναισθημάτων και ικανοποίησης των αισθήσεων.
  Χωρίς αυτές τις συνθήκες, ο βίος γίνεται αβίωτος και αρρωστημένος για όλους και δεν υπάρχει λόγος να είστε μαζί, γιατί η όμορφη συμβίωση, γίνεται υποχρεωτική διαβίωση.
  Το σημαντικό, είναι να ζούμε αισθαντικά κι όχι απλώς να υπάρχουμε, όπως θέλουν τα διάφορα δόγματα της οικονομικής ελίτ.

  Μη ξεχνάς πως ζούμε μόνο δυό φορές.😂

 124. LandS said

  38 @
  Απλά έβαλα με πολύ λίγες λέξεις (άρα και ελλιπέστατα) τη θεωρητική αιτιολόγηση του όρου.
  H έννοια είναι του Μαρξ, ο οποίος θεωρούσε ότι η δικτατορία είναι πάντα παρούσα εφόσον υπάρχει κυρίαρχη τάξη.
  Σήμερα με τη Δημοκρατία να έχει χωρικά, πολιτικά και λειτουργικά ευρύτερη εφαρμογή από ότι είχε τον 19ο αιώνα, η έννοια μάλλον έχει αλλάξει πολύ. Όσο δε για τον όρο πέραν από το ανεπίκαιρο της δεύτερης λέξης, η πρώτη εκφράζει απεχθή έννοια.

 125. #123

  …Ακολουθούμε τους νόμους της φύσεως… οι γάτες οι σκύλοι, τα ζώα που ζούνε σε αγέλες δεν ακολουθούνε τους νόμους της φύσης επειδή…τσιλιμπουρδίζουν ; χαχαχαχ
  Μόνο τα πουλιά μένουν πιστά στο ταίρι τους κι αυτά όχι πάντα, ελπίζω να ξέρεις την εξελικτική διαφορά τους από τα θηλαστικά.
  Η κοινωνία επιβάλλει την διεστραμμένη μονογαμία κι ο άλλος που λέει ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτω. Η μονογαμία έχει νόημα την εποχή της τεκνοποιΐας, μετά είναι βαρίδι. Και μονογαμικός είναι ή δεν είναι όποιος δηλώνει, είναι στάση ζωής.
  Αυτορρυθμίσου !!

 126. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  120 μερικοί είμαστε της ρίμας 🙂 :
  Στα τετράχρονα του ιστολογίου,
  Ορεσίβιος said
  17 Φεβρουαρίου, 2013 στις 09:25

  Τι λέξεις που γραφτήκανε σε μια τετραετία,
  Λέξεις που πλέον έχουνε δική τους ιστορία.
  Λέξεις παλιές που σώθηκαν από την αμνησία
  Και λέξεις που γεννήθηκαν με νέα σημασία.
  Λέξεις να διασκεδάζουμε, λέξεις με εξυπνάδα
  Που βγήκαν χαμογελαστές, μέσα απ’ τη χαραμάδα.
  Λέξεις σα χάδι απαλές, λέξεις σαν το ακόνι,
  Να σ’ ακονίζουν το μυαλό, να μην το τρώει η σκόνη.
  Λέξεις που τις σκεπάζουνε πολύχρωμα φουστάνια
  Λέξεις που είναι βουερές, σαν τα εφτά πλατάνια.
  Λέξεις βαριές, όπως αυτές που βάζουν στα θεμέλια
  Λέξεις πικρές σαν της ζωής τα άτυχα κουρέλια.
  Λέξεις σαν τις χορεύτριες, που κάνουνε φιγούρες
  Λέξεις σαν τους δερβίσηδες, που τριγυρνούν σα σβούρες.
  Λέξεις αβρές, λέξεις γλυκές, λέξεις να τις διαλέξεις
  Λέξεις απλές και σύνθετες, λέξεις να τις συλλέξεις.

  ΕΦΗ ΕΦΗ said
  17 Φεβρουαρίου, 2013 στις 13:30
  109.Με την άδεια σας, συνεχίζω μονοκοντυλιά

  Ο Νικοκύρης, βουτηχτής στου λόγου τα θολάμια
  έβγαλε λέξεις στον αφρό , μαργαριτάρια σπάνια

  Λέξεις γλεντίστρες όμορφες και γριές ξεμωραμένες
  λέξεις γελούμενα νερά και στέρνες ραϊσμένες
  Λέξεις κεντίστρες του σεβντά , κυρές κανακεμένες
  λέξεις βοτάνια για πληγές , γητειές λησμονημένες.
  Λέξεις κορδέλλες στα μαλλιά και σαϊτιές στα στήθια
  από το τετραβάγγελο κι από τα παραμύθια
  Λέξεις με χρώμα κι άρωμα κι απήγανου και δυόσμου
  λέξεις του ντόπιου ,του εδικού μα και του ξένου κόσμου
  Λέξεις γιορτές αλλοτινές και σκόλες περασμένες
  λέξεις μπακίρια παλιακά και λίρες θαμπωμένες
  Λέξεις μαργιόλες μυγδαλιές και δίφορες κουρμούλες
  λέξεις πηγάδια αρχαϊκά κι ακένωτες πηγούλες
  Λέξεις για το εφήμερο, το τωρινό,το αιώνϊο
  Άγϊα δισκοπότηρα ή κούπες με το κώνϊο

 127. GeoKar said

  #1, 31, 54, 73: 👍🤝👏

 128. voulagx said

  @Λάμπρος και λοιπούς ΑΣΕΔΗστες (=Αυτορυθμιζόμενοι ΣΕξουαλικώς ΔΗμοκράτες):
  Κι εγώ νόμιζα ο καημένος ότι είστε ΣΑΔιστές (=Σεξουαλικώς Αυτορυθμιζόμενοι Δημοκράτες).

 129. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Εμένα πάντως αυτή η σεξουαλική αυτορρύθμιση, να πω την αμαρτία μου, με παραπέμπει μάλλον σε σεξουαλική αυτάρκεια και αυτοδυναμία, όπερ πολύ κακόν παίδες. Σαν το όνομα της τωρινής αξιωμαντιπ που προσφέρεται για κακούς συνειρμούς.

 130. ΝΕΣΤΑΝΑΙΟΣ said

  118. Όπως το δει κανείς. Η δική μου άποψη είναι ότι ένα ζευγάρι παντρεύεται για να κάνει παιδιά και δεν παντρεύεται αν η γυναίκα δεν μείνει έγκυος. Αν έχεις παιδιά και δεν περνάς καλά έχεις πρόβλημα και δεν θα έπρεπε να έχεις παιδιά. Εσύ το έχεις το πρόβλημα και κανένας άλλος στη θέση σου δεν θα το είχε.
  Τα παιδιά είναι το παυσίπονο όλων των πόνων. Δεχόμαστε αυτό το παυσίπονο και συνεχίζουμε την ζωή. Δεν ζούμε για εμάς αλλά για τα παιδιά. Αν μας ενδιαφέρει η δική μας καλοπέραση, δεν κάνουμε παιδιά.

 131. Pedis said

  # 129 – Πάρε διάκριση των εξουσιών για να μάθεις, κύριε αναρχοκομμουνιστά

 132. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

 133. xar said

  @111 «Ο Ιωάννης Βλάχος και Νικόλαος Ζαχαρίτσας […] βλέποντες ότι κινδυνεύει να χάσωσιν οι Αθηναίοι όπερ με τόσους αγώνας εκέρδισαν» (Σουρμελής 1853)

  Σε αυτό το παράδειγμα νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρα απρόσωπη φράση «κινδυνεύει να» = υπάρχει ο κίνδυνος, κατά το μπορεί να, θέλει (να) + απαρέμφατο, που είναι διαφορετικό από ένα προσωπικό «κινδυνεύω να» = επαπειλώ.
  Και στα άλλα παραδείγματα θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο, αν και δεν είναι εξίσου ξεκάθαρο.

  Έχουμε από κάποια παλιά μαρτυρία χρήσης του κινδυνέυω με την έννοια του επαπειλώ σε άλλο πρόσωπο εκτός από το 3ο;

 134. Λάμπας said

  131. Αυτοί θα αποφασίζουν στο εξής για το αν ένα κόμμα θα κατεβαίνει στις εκλογές;

 135. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  128 – Το είχες ξαναπεί παλιά αυτό, γι΄αυτό ο ΜΕΓΑΛΟΣ και ΠΑΝΣΟΦΟΣ σλούρπ, σλούρπ, Γάμα Γάμα του κόμματος, ΚΩΣΤΑΣ (πού είσαι ρε συναγωνιστή, ορμάτε παλληκάρια μου κι έρχομαι ξοπίσω;😂) άλλαξε το όνομα για να μη γίνονται τέτοιες παρερμηνείες.
  Αλλά βλέπω πως εσύ επιμένεις, φαίνεται έχεις μια τάση προς το μερακλίδικο. Το σημαντικό, είναι να περνάμε καλά.😊

  129 – Εσύ, ένας άξιος χειροπαλαιστής το λές αυτό;😂

  130 – Ναί όπως το δεί κανείς, αρκεί να έχει επαφή με την πραγματικότητα.
  Αν δεν περνάς καλά, υποφέρεις, και τότε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, υποφέρουν κι όσοι είναι στην οικογένεια, και κυρίως τα παιδιά.
  Για κοίτα λίγο γύρω σου, και μέτρα πόσα χαρούμενα παιδιά θα δείς. Τα περισσότερα είναι από στρεσαρισμένα έως δυστυχισμένα, το ίδιο είναι και οι γονείς τους, και παρ΄όλα τα περί αντιθέτου, δεν είναι οικονομικός ο βασικός λόγος. Για το συγκεκριμένο, μιλώ και εκ πείρας.
  Το μόνο αληθινό παυσίπονο, είναι η χαρά, χωρίς αυτήν, η ζωή, είναι μόνο πόνος.

  Κατά τ΄άλλα, η γενική σου άποψη, είναι άκρως θρησκευτική, ανεξαρτήτως αν πιστεύεις σε κάποια θρησκεία ή όχι, και δεν λαμβάνει υπόψιν ούτε τα αισθήματα και συναισθήματα των ανθρώπων, ούτε την τραγική πραγματικότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας τους, και ειδικά των παιδιών.
  Είναι ίδιον των ανθρώπων, να ερμηνεύουν τα πάντα μέσα από το οπτικό τους πεδίο. Ένα μείζον θέμα, είναι η ευρύτητά του.

 136. Μαρία said

  133
  Απρόσωπη καθαρευουσιάνικη σύνταξη που μιμείται την αρχαία.
  Στους πλατωνικούς διαλόγους το απρόσ. κινδυνεύει = πιθανόν.

 137. Alexis said

  Το νέο «διάγγελμα» Κασιδιάρη που ανέβηκε πριν από 3 ώρες στο ΥΤ έχει ήδη 15 χιλιάδες προβολές.
  Το δε κανάλι του στο ΥΤ έχει 125 χιλιάδες (!!!) εγγεγραμμένους.
  Κατά τ’ άλλα η κυβέρνηση προσπαθεί με γελοία νομοθετήματα να τον εμποδίσει να κατέβει στις εκλογές.

 138. Μαρία said

  137
  Και στο τουίτερ τον είχα πετύχει προ ημερών. Τον αφήνουν και αλωνίζει.

 139. 138# Εξ αρχής έγινε αυτό. Από τότε που πέταξαν τους άλλους κρατούμενους από τις δουλειές για να γράφουν μεροκάματα τα χάβγουλα. Ο Ρουπακιάς δεν ήταν που μετά τη σύλληψή του έστελνε αβέρτα μηνύματα με το κινητό από το κρατητήριο?
  (Για λόγους ισονομίας δεν θα έπρεπε να μπορεί κι ο Κουφοντίνας? 😎)

 140. 139 τέλος
  Έλα μου ντε! (ν’ αγιάσει το στοματάκι σου!)

 141. Μαρία said

  139
  Ναι. Και στο Δομοκό υπεύθυνος βιβλιοθήκης ο Λαγός.

 142. xar said

  @141
  Μάλλον τον βάλανε γιατί ήταν γραμματιζούμενος και ταξιδεμένος στας Ευρώπας!

 143. 140# Ναι! Και γρήγορα, γιατί μου κουνιέται ένα δόντι και μάλλον θα το χάσω το γαμημένο.

 144. Pedis said

  # 134 – Αλλάζεις ενδεκάδα που κερδίζει;

 145. ΝΕΣΤΑΝΑΙΟΣ said

  135. Όποιος έχει παιδιά και υποφέρει είναι απαράδεκτος. Κανένας γονιός δεν χωρίζει από τον σύντροφό του αν έχει παιδιά. Καλλίτερα ο θάνατος παρά ο χωρισμός. Το τίμημα του χωρισμού είναι δυσβάστακτο. Η εκδίκηση των παιδιών είναι πολύτροπη. Όλη τους τη ζωή θα περιφέρονται οι ερινύες γύρω τους και θα κάνουν τη ζωή τους μαύρη.
  Θα θυμούνται τα παιδιά την πρώτη μέρα του χωρισμού και την μέρα που πήγαν σχολείο ως παιδιά διαζευγμένων γονέων. Αυτή η πληγή δεν θα επουλωθεί όλη τους τη ζωή. Η συναισθηματική τους ανάπτυξη θα σταματήσει σε εκείνη τη μαύρη μέρα.
  Αν μέσα στη ψυχή τους αποδίδουν το λάθος στον πατέρα, οι κόρες θα γνωρίσουν πολλούς άνδρες και θα χωρίσουν πολλούς άνδρες. Οι γιοί επίσης θα γνωρίσουν πολλούς άνδρες και θα χωρίσουν πολλούς άνδρες. Ο πατέρας θα πληρώσει για το λάθος του. Τα παιδιά όλη τους τη ζωή θα αναζητούν ένα πατέρα που δεν είχαν.
  Όσο για τη θρησκεία που αναφέρεις, εγώ πιστεύω μόνο στις ερινύες.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: