Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Γιαγκίν βαρ και Αποκατάστασις (δυο χρονογραφήματα του Βριάρεω)

Posted by sarant στο 28 Φεβρουαρίου, 2023


Εδώ και λίγο καιρό έχω αρχίσει να δημοσιεύω χρονογραφήματα του παππού μου, που δημοσιεύτηκαν το 1928-29 στην εφημερίδα Δημοκράτης της Μυτιλήνης, με το ψευδώνυμο Βριάρεως. Το προηγούμενο άρθρο της σειράς αυτής είναι εδώ.

Ο Βριάρεως ήταν ένας από τους τρεις Εκατόγχειρες της Τιτανομαχίας. Το όνομα του Βριάρεω συνδέεται με το επίθ. βριαρός = ισχυρός, ενώ στην Ιλιάδα μαθαίνουμε οτι οι θεοί τον έλεγαν έτσι αλλά στους ανθρώπους ήταν γνωστός ως Αιγαίων. Στην αγγλική Βικιπαίδεια βρίσκω μια γελοιογραφία που παρουσιάζει το εργατικό κίνημα ως Εκατόγχειρα Βριάρεω, οπότε ίσως δεν είναι τυχαία η επιλογή του ψευδωνύμου από τον παππού μου. 

Τα χρονογραφήματα αυτά τα εντόπισε και τα κατέγραψε ο φίλος ερευνητής Αριστείδης Καλάργαλης στο αρχείο του Δημοκράτη -συνολικά κατέγραψε, με επιτόπια αποδελτίωση στα γραφεία της εφημερίδας, σχεδόν 40 χρονογραφήματα για την περίοδο από Αύγουστο 1928 έως Μάιο 1929 και μου έστειλε τις φωτογραφίες. Ο παππούς μου είχε στα χαρτιά του κρατήσει αρκετά από αυτά, σε ένα τετράδιο με κολλημένα αποκόμματα, που το τιτλοφορεί «Περισωθέντα νεανικά αμαρτήματα». 

Επειδή τα πιο πολλά «περισωθέντα» χρονογραφήματα είναι μάλλον σύντομα, έβαλα δύο για να μη με κατηγορήσετε για ελλιπή μερίδα. Τα δυο σημερινά χρονογραφήματα είναι από τα τελευταία που δημοσίευσε ο Βριάρεως στην εφημερίδα. Το πρώτο, το Γιαγκίν βαρ, δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου 1929 και το δεύτερο την επομένη, 31.3.1929.

Γιαγκίν βαρ θα πει «Πυρκαγιά [υπάρχει]» στα τούρκικα. Και στα ελληνικά έχει περάσει το γιαγκίνι (Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι, στο ντουνιά δεν έχει γίνει). Ο στίχος «Άκου τον ξάστερο ουρανό, πώς οι καμπάνες σειούνε» είναι από τους Σκλάβους Πολιορκημένους του Βάρναλη, που είχαν κυκλοφορήσει δυο χρόνια νωρίτερα. Το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου είναι παροιμιώδης φράση (υπάρχει και διήγημα του Φαίδρου Μπαρλά με τον τίτλο αυτόν) που ίσως ανάγεται σε παλιό μυθιστόρημα ή/και στο περίφημο ρολόι της εκκλησίας του Αγίου Σουλπικίου στο Παρίσι, που πάντως είναι ηλιακό. Εδώ, χαριτολογώντας το αναφέρει ο παππούς μου, που έμενε στη Μυτιλήνη πίσω από τον Άγιο Συμεών. 

Το δεύτερο χρονογράφημα είναι κάπως επίκαιρο, αφού γράφτηκε μέσα στη Σαρακοστή, με την ευκαιρία κάποιας αγορανομικής διάταξης ή κάτι τέτοιο, που αύξανε την τιμή της φασολάδας στα εστιατόρια. Θυμάμαι τον παππού μου να λέει, σε διάφορα τραπέζια, την ιστορία της συνταγής με τα αλληλογεμιστά πουλιά στην αρχή του χρονογραφήματος. Η λέξη «Ερρέτωσαν» στο τέλος ήταν συχνή στα καθαρευουσιάνικα κείμενα (και στον ενικό: ερρέτω) -να πάνε να χαθούν. 

Εδώ μονοτονίζω και εκσυγχρονίζω την ορθογραφία. Ο παππούς γράφει σε καθαρεύουσα, που ταιριάζει με το περιπαικτικό ανάλαφρο ύφος των περιγραφών του. 

Γιαγκίν-βαρ…!

Αυτήν την φράσιν γραμμένην με κεφαλαία και με τρία αποσιωπητικά και έν θαυμαστικόν (όπως παραπάνω) την εδιάβασα κάποτε —ευρισκόμενος εις την τρυφερήν ηλικίαν καθ’ ήν εντρυφά κανείς εις την απόλαυσιν των ληστρικών αναγνωσμάτων— εις τον «λήσταρχον Τσακιτζήν» ηρωικώς δράσαντα και τελευτήσαντα εν Μικρά Ασία.

Παρήλθον εκτοτε πλείστα μεστά περι­πετειών έτη και η φράσις ελησμονήθη είς τινα γωνίαν της καταπεπονημένης μνήμης. Εκείθεν ανεκλήθη χθες την νύκτα ως τρομερόν όνειρον με όλην την τραγικότητα και τον πανικόν που περικλείει.

Το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου θα είχε σημάνει μεσονύκτιον εκτός εάν είχε κατά τύχην λησμονηθεί ξεκούρδιστον ότε επανειλημμέναι κωδωνοκρουσίαι εσήμαναν συναγερμόν.

«Άκου τον ξάστερο ουρανό πώς οι καμπάνες σειούνε…» διότι ο ουρανός ήτο ξάστερος ή τουλάχιστον ημιξάστερος και μία ποιητική σελήνη επροφύλαττε τους οδοιπόρους από τους λάκκους και τα προσκόμματα των δρόμων.

Συγχρόνως τα παράθυρά μου εφωτίσθησαν από πυρόχροα λάμψιν και το σαρκίον μου επληρώθη από ανησυχίαν και αποπνικτικόν καπνόν που εισήλασεν εις το δωμάτιον αθρόως. Εφόρεσα βιαστικά μερικά ρούχα και έσπευσα να βεβαιωθώ περί του κινδύνου.

Ευτυχώς η φωτιά ήτο εις τον παραπλεύρως φούρνον όστις παρακούσας την λαϊκήν πρόκλησιν «φούρνος να μην καπνίσει» όχι μόνον εκάπνιζεν αλλά κυριολεκτικώς επυρπολεϊτο ως στήθος ερωτολήπτου.

Παρ’ όλον όμως το ευτυχώς ο κίνδυνος ήτο πολύ κοντά αι δε αντλίαι τουναντίον πολύ αλάργα και μιμούμενος τους κατεπτοημένους γείτονας ήρχισα μεταφέρων την ευτελή κινητήν μου περιουσίαν εκτός της ζώνης του πυρός, προτιμήσας να αρπαγεί υπό των συρρευσάντων λωποδυτών παρά να γίνει παρανάλωμα του φοβερού πυρός.

Ευτυχώς (δεύτερον) ο καιρός ήτο σύμμαχός μας, ουδεμία δε πνοή ανέμου εβοήθει το πυρ και έτσι —αφιχθείσης εν τω μεταξύ και της αντλίας — εγλυτώσαμεν από τον κίνδυνον να ψηθώμεν διά του πυρός του φούρνου όπου ψήνομεν τον επιούσιον.

Ο φούρνος ήτο ως επληροφορήθην ασφαλισμένος, αλλά να μου επιτραπεί να έχω την γνώμην ότι καλυτέρα ασφάλεια είναι η πρόληψις της πυρκαϊάς ή η έγκαι­ρος κατάσβεσις αυτής και όχι η μετά την αποτέφρωσιν αποζημίωσις, όταν μάλιστα μαζί με τα ξερά καίονται και τα χλωρά, ήτοι μετά των ασφαλισμένων και ανασφάλιστα. Φρονώ δε ότι πλείστοι όσοι συμπολίται θα εδέχοντο να πληρώνουν αντί των κολοσσιαίων ασφαλίστρων, κάποιο πόσον για την συντήρησιν μιας τελείας πυροσβεστικής υπηρεοίας που να τους εξασφαλίζει αν όχι από την εξ υπαιτιότητός των ή απροσεξίας των πυρκαϊάν, τουλάχιστον από την προερχομένην εξ απροσεξίας ή κεφιού εν γένει του γείτονός των.
ΒΡΙΑΡΕΩΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Ένας ιδεώδης φαγάς του οποίον το όνομα δεν ενθυμούμεθα, έδωσε την εξής συνταγήν ιδεώδους κατ’ αυτόν εδέσματος:

Λάβε ελαίαν, έγκλεισον αυτήν εις την κοιλίαν στρουθίου, το στρουθίον εις την κοιλίαν κίχλας, την κίχλαν εις την κοιλίαν πέρδικος και την πέρδικα εις κλίβανον. Αφού ψηθώσιν απόρριψον την πέρδικα την κίχλαν και το στρουθίον και φάγε μόνην την ελαίαν ήτις περιέχει την ουσίαν και το άρωμα των τριών πτηνών.

Η συνταγή αυτή, καίτοι το κυριότερον συστατικόν της, ήτοι η ελιά, ευρίσκεται παρ’ ημίν εν αφθονία, μας φαίνεται κάπως πολυτελής και δεν την συνιστώμεν εις τους γαστριμάργους.

Υπάρχει εν τούτοις έν άλλο φαγητόν, παραμεϊναν μέχρι τούδε εν αφανεία και θεωρούμενον ως τροφή του χύδην όχλου ακατάλληλον διά τους εκλεκτούς στομά­χους, ικανόν να καταργήσει την ανωτέρω συνταγήν, και το οποίον αν και γνωστόν από των αρχαιοτάτων χρόνων, μόνον τώ­ρα με την επιτροπήν της διατιμήσεως επήρε την αρμόζουσαν αυτώ θέσιν εις την κλίμακα του οψολογίου.

Το φαγητόν αυτό, του οποίου πάντες ομοφώνως εξυμνούν την γευστικότητα, την θρεπτικότητα και το εύπεπτον, δεν είναι ειμή η τερψιλαρύγγιος φασολάδα μετά ή άνευ κρεμμυδίου, ήτις αποκατασταθείσα τώρα, τίθεται μεταξύ μαύρου χαβιαρίου και φασιανού εις το τιμολόγιον διατιμήσεως και παύει να αποτελεί χυδαί­αν λαϊκήν αμβροσίαν.

Τα βέλη των σατιρικών που σάρκα­σαν ανέκαθεν την φασοϋλάδαν αποκαλέσαντες αυτήν μουζικάντην, εντεροπρίστην ή ασφυξιογόνον, αμβλύνονται τώρα που η κατασυκοφαντημένη αναγνωρισθείσα υπό των «αρμοδίων» ως φαγητόν πολυ­τελείας, προασπίζεται υπό Τιμολογίου βακάλη ή εστιάτορος και περιπατεί με το μέτωπον υψηλά όπως κάθε τι που έχει τιμήν.

Αλλά γεννάται το ερώτημα: Μας συμ­φέρει η αποκατάστασις αυτή; Από χρι­στιανικής απόψεως αναμφιβόλως ναι, διότι αναγνωρίζομεν μίαν παλαιάν αδικίαν, ζητούμεν συγγνώμην και είμεθα εντάξει απέναντι του αδικουμένου. Αλλ’ από πάσης άλλης όχι  διότι απλούστατα αναγκαζόμεθα, ιδίως τώρα κατά την τεσσαρακοστήν, να καταναλίσκομεν διαρκώς χαβιάρι που μας έρχεται σχετικώς φθηνότερο και η τοιαύτη δίαιτα είναι επιβλαβής εις τον ασυνήθιστον στόμαχόν μας.

Ερρέτωσαν λοιπόν αι τοιαύται αποκα­ταστάσεις.

ΒΡΙΑΡΕΩΣ

Advertisement

97 Σχόλια προς “Γιαγκίν βαρ και Αποκατάστασις (δυο χρονογραφήματα του Βριάρεω)”

 1. Reblogged στις anastasiakalantzi59.

 2. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα! Καλή Σαρακοστή!
  Έσπαγα το κεφάλι μου πού έχω ξανακούσει το γιακίν-βαρ. Θυμήθηκα τελικά πως το λέει, όχι τόσο συχνά, η μάνα μου, όταν κάνει πολλή (ή πολύ 😛 ) ζέστη.
  Για τη φασολάδα, ε, δεν έχουμε πια πρόβλημα του περιγραφόμενου είδους, θα πάρουμε με τα κουπόνια της κυβερνησάρας μας… Φοβάμαι όμως πως η ρέγκα θα βρίσκεται εκτός της σαρακοστιανής καλάθου, άρα η φασολάδα ξεροσφύρι…
  Ευτυχώς έφτιαξε λίγο ο καιρός και τα παράθυρα θα είναι ανοιχτά περισσότερο.

 3. Ωραίος ο παππούς!
  Γιαγκίν βαρ πρέπει να ήταν η κραυγή που έβγαζαν οι νυχτοφύλακες όταν υπήρχε πυρκαγιά (έτσι στη Λωξάντρα π.χ.).
  Στοιχηματίζω το ήμισυ της περιουσίας μου ότι το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου προέρχεται (όπως και τόσες άλλες παροιμιώδεις εκφράσεις) από τους Άθλιους του Ουγκώ.

 4. Καλημέρα

  Φιάχνουν διάθεση τα μικρά αλλά ζουμερά κείμενα

  Ωστε το VAR ήταν γνωστό στην Μυτιλήνη πριν το φέρει ο Σαββίδης (ελπίζω να μη μου πει κάποιος ες κόρακας ερέτω ! )

 5. 3 Φοβάμαι ότι έχασα το ήμισυ. Το υπόλοιπο ήμισυ το ξόδεψα για να βρω το εξής:
  Le dessin « Sait-on que l’hiver en furie… » tire son nom de la septième strophe du poème « Le vieux cadran du Séminaire » paru dans le recueil « Aux temps héroïques » (1920), qui donne la parole à l’horloge elle-même. L’auteur du poème comme du dessin est le sulpicien Arthur Guindon (1864-1923), originaire de Saint-Polycarpe, qui a ainsi connu de très près l’horloge qui trône aujourd’hui encore au sommet du Séminaire de Saint-Sulpice.
  Ωστόσο, πρόκειται για κάποιον Άγιο Σουλπίκιο του Μονρεάλ και ουχί των Παρισίων. https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=213759&type=bien
  Δεν ξέρω αν μπορεί να βρει κάποιος αν μεταφράστηκε το καναδικό ποίημα στα ελληνικά (δυσκολάκι).

 6. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  2-3 Θυμάμαι πως ο παππούς μου μού είχε εξηγήσει τι σημαίνει και μετά, όταν καμιά φορά με πήγαινε πουθενά, μου έλεγε «παρά βαρ;», αν έχω χρήματα μαζί μου

  3-5 Η εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου παίζει κάποιο ρόλο στους Αθλίους όπως και στους Τρεις σωματοφύλακες, αλλά όχι το ωρολόγιον. Από την άλλη, καναδικό ποίημα πολύ δύσκολα θα είχε τέτοια προβολή στην Ελλάδα.

 7. michaeltz said

  Καλημέρα

  Πάντως, ο παππούς σου, Νικοκύρη, είχε αρχίσει να κάνει υποχωρήσεις στην καθαρεύουσά του: νεαρήν αντί νεαράν, επληρώθη από αντί υπό+γενική, κρεμμυδίου αντί κρομμύου, να μου επιτραπεί…
  Διόρθωσε, αν θέλεις, και τα δύο συνεχόμενα αν όχι (αν όχι αν όχι από την εξ υπαιτιότητός των…)

 8. nikiplos said

  Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή σαρακοστή από εδώ. Σε κάθε χρονογράφημα ανακαλύπτω πόσο σπουδαίος και τεχνήτης του αυτοσαρκασμού υπήρξε ο Βριάρεως. Προσέτρεξα κι εγώ σε λεξικό για το ερρέτωσαν! 🙂

 9. michaeltz said

  Ελπίζω αυτό το VAR, που μας έχει ανάψει φωτιές, να μην προέρχεται από την έκφραση-τίτλο του χρονογραφήματος!

 10. Ένας Συριανός χρονογράφος:
  Ας ασχοληθούμε όμως με το ρολόι του Αγίου Σουλπικίου. Γι’ αυτό το ρολόι δεν ξέρω ούτε ποιος το κατασκεύασε, ούτε γιατί στήθηκε στο καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Σουλπικίου. Εκείνο που ξέρω είναι ότι για αιώνες είναι γνωστό και θα παραμείνει γνωστό, πως όλοι σχεδόν οι μεγάλοι συγγραφείς ΙΠΠΟΤΙΚΩΝ μυθιστορημάτων του ‘χουν κολλήσει τη μανία να χτυπά κάθε μεσάνυχτα 12 φορές όπου όλα τα ρολόγια κάνουν μα …
  Εδώ συμβαίνει ότι κάθε χειμωνιάτικη συννεφιασμένη και ασέληνη βραδιά, πάντοτε με το δωδέκατο χτύπημα του ρολογιού, να βγαίνει από κάποια σκοτεινή γωνιά, ή από κάποιο χαμηλό πορτάκι ένας ΙΠΠΟΤΗΣ τυλιγμένος καλά μέσα στο μαύρο του μανδύα.

  Μα και ο Μάριος Πλωρίτης:
  «ΤΟ ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου εσήμαινεν ακροθιγώς την δωδεκάτην του μεσονυκτίου, ότε μυστηριώδης σκιά, περιβεβλημένη μέλανα μανδύαν και καλύπτουσα την μορφήν της υπό πλατύγυρον πίλον, διωλίσθησεν αθορύβως εκ μικράς παρόδου προς την πλατείαν, βαδίζουσα καταχθονίως προς…».
  Κάπως έτσι άρχιζαν τα περιπετειώδη γαλλικά μυθιστορήματα του περασμένου αιώνα (τα λεγόμενα «του μανδύου και του ξίφους»), μεταφρασμένα στην πομφολυγώδη καθαρεύουσα της εποχής.

  Να το αναφέρει κανένας Ροΐδης;

 11. Α. Σέρτης said

  «Να το αναφέρει κανένας Ροΐδης;»

  Ή μήπως κανένας Μωραϊτίνης που «καρφώνει» τον μεταφραστή Σκυλίτση; («ὅπως τὸ ὡρολόγιον τοῦ ̔Αγίου Σουλπικίου ποὺ ἐσήμαινε μεσάνυκτα εἰς ὅλα τὰ μυθιστορήματα ποὺ μετέφραζεν ὁ Σκυλίτσης»)

 12. atheofobos said

  Ο παππούς είχε ανεπτυγμένη αυτογνωσία και δικαιολογημένα τα είχε χαρακτηρίσει «νεανικά αμαρτήματα»!

  εις τον «λήσταρχον Τσακιτζήν» ηρωικώς δράσαντα και τελευτήσαντα εν Μικρά Ασία.

  Είναι μυθικός λαϊκός ήρωας Τούρκων και Ελλήνων της Μ. Ασίας. Την 10ετια του 50 ήταν δημοφιλές ανάγνωσμα σε συνέχειες, στην Ακρόπολη ή την Απογευματινή, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιά από τις δύο , ο Γκέρ Αλής ο Τσακιτζής του Αϊδινίου.

 13. Αγγελος said

  To « ωρολόγιο ν του Αγίου Σουλπικίου» το ´λεγε συχνά και η μητέρα μου, ως παροιμιώδη φράση. Όταν αξιώθηκε και πήγε στο Παρίσι το 1954, ανακαλυψε ότι ο Άγιος Σουλπίκιος, η δεύτερη μεγαλύτερη εκκλησία της πόλης… δεν έχει ρολόι. Έχει φυσικά καμπάνες, αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ τη φράση στα γαλλικά, ώστε να ξέρω αν λέει horloge ή cloches 🙂

 14. michaeltz said

  12.
  Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, που ήταν λειτουργικά αναλφάβητος, σκυμμένο πάνω στις συνέχειες της εφημερίδας να συλλαβίζει το κείμενο. Μόνο για τον Τσακιτζή αγόραζε καθημερινά την εφημερίδα.
  Μόνο που ο τίτλος ήταν: Τσακιτζής, ο εφές του Αϊδινίου. Δεν θυμάμαι τίποτα για Γκερ-Αλή.

 15. xar said

  @10 «Το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου εσήμαινεν ακροθιγώς την δωδεκάτην του μεσονυκτίου»»
  Το ακροθιγώς το ξέρω ως μέσες-άκρες, απέξω-απέξω. Τι σημαίνει σε αυτή τη φράση;

 16. Ανδρέας Τ said

  Καλημέρα. Πολύ όμορφη η παράγραφος για τη φασολάδα. Για το ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου προέρχεται από την καθαρευουσιάνικη μετάφραση των περιπετειών του ιππότου Παρνταγιάν του Μισέλ Ζεβακό. Τις περιπέτειες δημοσίευε κάποια εφημερίδα αθηναϊκή σε συνέχειες, δεν θυμάμαι ποια.

 17. ΣΠ said

  Το γιαγκίν βαρ το πρωτοείδα σε γελοιογραφία του Φωκίωνα Δημητριάδη να το λέει ένας Τούρκος με φέσι.

 18. sarant said

  Eυχαριστώ για τα νεότερα!

  7 Μερσί, διόρθωσα

  10-11-16 Μπράβο, βρίσκουμε κάτι.

 19. 11 Ποια είναι η παραπομπή στον Μωραϊτίνη;
  16 Ενδιαφέρον! Πάντως στον πρώτο κύκλο, στο γαλλικό πρωτότυπο, η αναζήτηση δεν βγάζει Σουλπίκιο. https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Pardaillan

 20. Costas Papathanasiou said

  Καλημέρα! Ευθυμογραφήματα νόστιμα και σαρακοστιανά, συν-χωνεύσιμα εμμέτρως και ως εξής:
  Μες στο σάλο απ’ το γιαγκίνι/ (”πύργοι-νίκαι-Fαλς” για κείνη)—τρία πλιά χωρίς το τσόνι/ μιαν ελιά φουρνίσαν μόνη—που, κατα-πεπονη-μένη / σα βαρύ πεπόνι μένει— κάνοντας, με φασελλάδα/ και ψωμί, Κοκού καντάδα
  ΥΓ: Γνωστό, μάλλον, το ‘αστρονομικό’ ρολόι (“ηλιογνωμόνιο”) του Αγίου Σουλπικίου (“The gnomon was built at the initiative of Jean-Baptiste Languet de Gergy, the parish priest at Saint-Sulpice from 1714 to 1748. Languet de Gergy initially wished to establish the exact astronomical time in order to ring the bells at the most appropriate time of day. For this, he commissioned the English clockmaker Henry Sully to build the gnomon.” https://en.wikipedia.org/wiki/Gnomon_of_Saint-Sulpice )

 21. ymalliaros said

  Καλημέρα,
  Ωραίος ο πάππους.
  Ώστε οι ασφάλειες ήταν γνωστές από τότε! Απίστευτο.

  Γκαγκίν (σκέτο) λέγαμε παλιότερα την πυρκαγιά. Τώρα φωτιά (έπιασε). Αλλά στο χωριό όταν έλεγαν «στου γιαγκίν» (με ένα ιδιαίτερο γκ ακούγεται) εννοούσαν το 1886 όταν μια φωτιά κατέστρεψε σχεδόν όλο το χωριό. https://gevseis.blogspot.com/2016/03/marigo.html

  Τα περί φασουλάδας αξεπέραστα!

 22. nikiplos said

  21@ μόνο που η ταπεινή φασολάς, ήρθε κι αυτή με τον Κολόμβο κι όχι από αρχαιοτάτων χρόνων… 🙂

 23. ymalliaros said

  Α, ναι. Και το ρολόι του Αγίου Σουλπικίου. Τη χρησιμοποιώ τακτικά τη φράση κι ας μην ξέρω (θυμάμαι) από πού προέρχεται.

 24. ymalliaros said

  12 και μετά περί Τσακιτζή: το βράδυ όταν θα επιστρέψω στην έδρα μου! Υπάρχει ντοκουμέντο!

 25. ΚΑΒ said

  Λίγα φιλολογικά: το ερρέτω γ΄ενικό προστ. του έρρω=καταστρέφομαι. Μετά τη ναυμαχία της Κυζίκου το 409 π.χ. όπου οι Αθηναίοι με τον Αλκιβιάδη κατανίκησαν τους Λακεδαιμόνιους με διοικητή τον Μίνδαρο: ἑάλω δὲ καὶ γράμματα Λακωνικὰ φρά-
  ζοντα τοῖς ἐφόροις τὴν γεγενημένην ἀτυχίαν· “ἔρρει τὰ κᾶλα (=καταστράφηκαν τα πλοία)· Μίνδαρος ἀπεσσούα· πεινῶντι τὦνδρες· ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν.

  Ο ποιητής Αρχίλοχος σε μια μάχη στη Θράκη προτιμά να σωθεί παρά να σκοτωθεί, σε αντίθεση με το επικό ιδεώδες για ένδοξο θάνατο στο πεδίο της μάχης.

  ἀσπίδι μὲν Σαΐων τις ἀγάλλεται͵ ἣν παρὰ θάμνωι͵ ἔντος ἀμώμητον͵ κάλλιπον οὐκ ἐθέλων· αὐτὸν δ΄ ἐξεσάωσα. τί μοι μέλει ἀσπὶς ἐκείνη; ἐρρέτω· ἐξαῦτις κτήσομαι οὐ κακίω.

  Κάποιος βέβαια από τους Σαΐους θα χαίρεται για την ασπίδα μου την οποία, χωρίς να θέλω, άφησα κοντά σ’ ένα θάμνο, όπλο εξαίρετο˙όμως γλίτωσα. Τι με νοιάζει εκείνη η ασπίδα; Ας πάει στον κόρακα˙ εγώ άλλη καλύτερη πάλι θ’ αποκτήσω.

  ωραίος χαρακτηρισμός της φασολάδας ως εντεροπρίστης

 26. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  24 και πριν
  Τσακίρτζαλη Μεχμέτ Εφέ για την ακρίβεια.

 27. Georgios Bartzoudis said

  Είναι προφανές ότι ο …πάτερ του πάτερ Σαραντάκου «παπαδιαμαντίζει», αρκετά επιτυχώς.
  Καλή Σαρακοστή!

 28. sxoliastis2020 said

  Πολύ ωραία και τα δύο χρονογραφήματα.

  …κυριολεκτικώς επυρπολεϊτο ως στήθος ερωτολήπτου

  Για τους νεότερους (από το λεξικό):
  ερωτόληπτος, επίθ. Που κυριαρχείται από τον έρωτα: ψυχήν γαρ ερωτόληπτον και ποθοκρατουμένην (Καλλίμ. 1203).

  Αλήθεια το στη γενική είναι ερωτόληπτου ή ερωτολήπτου;

 29. sarant said

  22 Σωστά και έλεγα να το επισημάνω. Το φασόλι της φασολάδας ήρθε από τον Νέο Κόσμο.

  Τα μαυρομάτικα φασόλια είναι του παλαιού κόσμου, αλλά δεν κάνουν φασολάδα.

 30. sarant said

  28 Και στη σημερινή γλώσσα, αφού είναι ουσιαστικοποιημένο, ο τόνος κατεβαίνει, ερωτολήπτου.

 31. michaeltz said

  25.
  Υπάρχει στο αρχείο σου και καμιά αρχαία λέξη που να μοιάζει με το «ερρωμένη», έστω και από λάθος ορθογραφικό;
  Θα ήταν πρώτης τάξης προσθήκη στο νεοελληνικό λεξιλόγιο για τα αποτελέσματα εξωσυζυγικών …αναζητήσεων με καταστροφικά αποτελέσματα! 🙂

 32. ΓΤ said

  @29
  «Τα μαυρομάτικα φασόλια είναι του παλαιού κόσμου, αλλά δεν κάνουν φασολάδα».

  Ελπίζω να μη σε διαβάζουν στην Κίμωλο, όπου, κυρίως εκεί, γίνονται υπέροχη φασολάδα.

 33. Λεύκιππος said

  Το γιανγκινι το έλεγε η χοντρή μαμά του Βουτσά σε κάποιο από τα πολύ γνωστά έργα, όταν έκανε ηλιοθεραπεία για πολύ ώρα και φοβόταν ότι θα καεί το πόδι της από την υπερβολική έκθεση στο
  ήλιο. Κι αυτός κοροιδευοντας την, μετέφερε τα λόγια της στην Μάρθα Καραγιάννη λέγοντας γιανκινι, που το θυμήθηκε;

 34. Κιγκέρι said

  Λωξάντρα και ξερό ψωμί!


  ……

 35. sarant said

  34 Α μπράβο!

  32 Στέκομαι διορθωμένος!

 36. # 12

  Τσακιτζής, ο εφφές του Αϊδινιού, καθημερινά ωστην ακρόπολη του 50-60

 37. michaeltz said

  36.
  Άρα, καλά θυμάμαι!

 38. Κιγκέρι said

  36: Τσακιτζή, στην οικογενειακή μας αργκό, λέμε κάθε πολυσέλιδο μυθιστόρημα:

  – Τι διαβάζεις, μαμά, με τόση μανία;
  – Άστα, μου δάνεισε η Σοφία αυτόν τον Τσακιτζή και πρέπει να τον τελειώσω για να της τον επιστρέψω!

 39. Λάμπας said

  «με τρία αποσιωπητικά»: Γιατί όχι «με αποσιωπητικά»;

 40. Spiridione said

  Το απόσπασμα του Μωραϊτίνη:
  … –Ποῦ εἴμαστε, ἁμαξᾶ; — Εἰς τὸν ̔́Αγιον Σουλπίκιον, κύριε. Ὁ δρόμος εἶναι στενός, σκοτεινὸς καὶ ἔρημος. Ὅλη ἡ παλαιὰ ρωμαντικὴ ἐπιφυλλὶς τῆς «Ἐφημερίδος τοῦ Κορομηλᾶ» ἀναζῇ. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι τὰ περισσότερα σκοτεινὰ ἐρωτικὰ δράματα συνέβαιναν ὅταν τὸ ὡρολόγιον τοῦ ̔Αγίου Σουλπικίου ἐσήμαινε μεσονύκτιον. —Στάσου! Τὸ ἁμάξι σταματᾷ κάτω ἀπὸ ἕνα φανάρι. —Βλέπεις τὰς δύο ἐκείνας μυστηριώδεις σκιάς; ̔Ο «κοσσὲ» παρατηρεῖ εἰς τὸ βάθος τοῦ δρόμου, ἀλλὰ δὲν βλέπει τίποτε. —Δὲν ὑπάρχει τίποτε, κύριε. Δὲν ὑπάρχει; Τότε, λοιπόν, μᾶς κοροΐδεψε ὁ Ξαβιὲ δὲ Μοντεπέν; —Τί ὥρα εἶναι; -12 παρά 5′. —Θὰ περιμένουμε 5 λεπτά. Σὲ 5 λεπτὰ θὰ σημάνῃ τὸ ὡρολόγιον τοῦ ‘Αγίου Σουλπικίου. Καὶ τότε εἶναι ἀδύνατον να μην εμφανισθούν αἱ «δύο μυστηριώδεις σκιαὶ». Κάτι θα εμφανισθή, δεν μπορεί. Τουλάχιστον μία μυστηριώδης σκιά θα φανή.
  Ο παλαιός αμαξάς σκύβει τότε και με πληροφορεί ότι ο Άγιος Σουλπίκιος δεν έχει ωρολόγιον. Ουδέποτε είχε.
  Άλλη απογοήτευσις αυτή.
  Καταλάβατε, λοιπόν, τί συνέβη; ̔Ο ̔́Αγιος Σουλπίκιος εἶχε καὶ ἔχει καμπάναν. ̓Αλλ ‘ ὁ μακαρίτης Σκυλίτσης, ποὺ εἶχεν ἀνάγκην ἑνὸς ὡρολογίου διὰ νὰ σημαίνῃ τὰς μυστηριώδεις ὥρας τοῦ μυθιστορήματος, κατέβασε τὴν καμπάναν καὶ ἔβαλε εἰς τὴν θέσιν της ἕνα ὡρολόγιον. Ἡ πληροφορία τοῦ ἁμαξᾶ κατέστρεψεν ὅλην τὴν ὡραιότητα τῆς ἐπιφυλλίδος. Τοῦ εἶπα νὰ γυρίσῃ πίσω. ̓Αφοῦ τὸ ὡρολόγιον τοῦ ̔Αγίου Σουλπικίου δὲν πρόκειται νὰ σημάνῃ τὸ μεσονύκτιον, τί νὰ κάνουμε νὰ μείνουμε; Αἱ δύο μυστηριώδεις σκιαὶ δὲν θὰ ἐξέλθουν. Καὶ ἂν ἀκόμη τὶς παρακαλέσῃ ὁ Ξαβιὲ δὲ Μοντεπέν. Καὶ ἂν ἀκόμη μεταφράσῃ εἰς τὴν ἑλληνικὴν τὴν παράκλησιν ὁ Σκυλίτσης. ̓Αλλὰ καὶ ἂν συμβῇ νὰ ἐξέλθουν, δὲν θὰ χαθοῦν μυστηριωδῶς εἰς τὸ σκότος. Θὰ πᾶνε σὲ κάποιο καμπαρέ. —Νὰ γυρίσω , κύριε; -Νὰ γυρίσῃς, ἄθλιε, καὶ νὰ πᾶς νὰ βάλῃς τὸ ἁμάξι σου στὸ σταῦλο. Καὶ νὰ μὴ τὸ ξαναβγάλῃς ἀπὸ κεῖ. Διότι μᾶς κοδοϊδεύεις. Λὲς ὅτι θὰ μᾶς πᾶς μὲ τὸ μόνιππο εἰς τὰ 1910 καὶ μᾶς πᾶς εἰς τὰ 1931.

 41. Faltsos said

 42. sarant said

  39 Kαλή ερώτηση

  40 Είσαι φοβερός, μπράβο! Από πού το απόσπασμα ;

 43. michaeltz said

  Γιατί η σεβαστή παρέα αγνοεί το ερώτημα που έκανα στο 31;
  Εϊναι ερώτημα καυτό, αν και επίκαιρο μέχρι πριν από δύο μέρες! Αν η αγαπημένη τρισχιλιετής είχε την μαντική ικανότητα να προβλέψει εξελίξεις 2.500 τόσα χρόνια μετά, θα δημιουργούσε τη λέξη ερρωμένη, και θα μπορούσαμε με μία λέξη να περιγράψουμε ένα παραμύθι ερρωτικής φαντασίας όπου κάποιος με το παρανόμι καλλικέλαδος ενώθηκε με κάποια κορασίδα ευγενούς οικογενείας που γνώριζε (αυτή δεν τον γνώρισε ποτέ) με αποτέλεσμα τραγικό για όλη την χώρα!
  😉

 44. Spiridione said

  42.
  https://books.google.gr/books?id=Y2w0AQAAIAAJ&q=%CF%80%CE%BF%E1%BD%BA+%CE%B5%E1%BC%B6%CF%87%CE%B5%CE%BD+%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CE%BD+%E1%BC%91%CE%BD%E1%BD%B8%CF%82+%E1%BD%A1%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%E1%BD%B0+%CE%BD%E1%BD%B0+%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%E1%BF%83&dq=%CF%80%CE%BF%E1%BD%BA+%CE%B5%E1%BC%B6%CF%87%CE%B5%CE%BD+%E1%BC%80%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CE%BD+%E1%BC%91%CE%BD%E1%BD%B8%CF%82+%E1%BD%A1%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85+%CE%B4%CE%B9%E1%BD%B0+%CE%BD%E1%BD%B0+%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%E1%BF%83&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiPp8Ddibj9AhXKjKQKHaAnDIMQ6AF6BAgJEAI

 45. Μάλιστα!
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_de_Mont%C3%A9pin
  https://catalogue.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BD&type=AllFields&limit=20&sort=relevance

 46. Faltsos said

  Δύο εκδοχές του ίδιου τραγουδιού. Όπως γράφει σχόλιο από την Τουρκία στο πρώτο βίντεο (Ρόζα Εσκενάζυ) : ελληνοτουρκικό λαϊκό τραγούδι από μια σεφαραδιτισα Εβραία. Ο πολιτιστικός πλούτος που χάσαμε.

 47. ΣΠ said

 48. GeoKar said

  Στον Άγιο Σουλπικιο στο Παρίσι δεν «έπαιζε» κι ο Κώδικας Ντα Βίντσι?

 49. Κιγκέρι said

  Εν τω μεταξύ, το Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι είναι νομίζω στον σκοπό του Εμβατηρίου της Πλεύνας.

 50. Faltsos said

  Σεριανοντας στο δίκτυο με τις μνήμες που ξύπνησε ο θρύλος του Τσακιτζή, έπεσα σ’ ενα χαριτωμένο ραμονι
  “αν θα μ’ αρνηθείς θα γίνω για σένα Τσακιτζής” τραγουδάει ο Διονυσίου στο βίντεο του σχ 47 και ο μερακλής τσιγγάνος με τον δικό του τρόπο:
  “αν τ’αμαρτηθείς, τα ίνω, τα ίνω γκια σένα ταξιτζής”!

 51. Πέπε said

  > ουδεμία δε πνοή ανέμου εβοήθη το πυρ -> εβοήθει

 52. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>Βαρ Γιαγκίνι
  Μήπως «βάρδα φουρνέλο», από αυτό το βαρ;
  και μάλλον ναι, πριν το ποστάρω, διαβάζω το 34, γεια σου Κίγκε! που λέει βάρντα χανούμ…

 53. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  52# Γειά σου ΕΦΗ2 🙂
  Όχι, το var στα τρκ σημαίνει «υπάρχει». Το βάρδα είναι βενετσιάνικης αρχής, vardar/guardar, τέτοια πράγματα τελοσπάντων, που σημαίνει «κοίτα, πρόσεξε».

 54. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Α, και όχι βαρ γιανγκίνι αλλά γιανγκίν βαρ, το ρήμα στα τρκ πάει στο τέλος της φράσης.
  Το γιανγκίν από το ρήμα yanmak, απαρέμφατο του καίγομαι, εξ ου και το γιανίγιορουμ στο άζμα Θα σπάσω κούπες.

 55. sarant said

  44 Α, ευχαριστώ!

  48 Ναι, ισχύει

 56. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>Τσακιτζής
  θυμάμαι, μικρή άκουγα να τραγουδάει ένας εργάτης, το σφύριζε μαζί, «θα γίνω, θα γίνω, για σένα Τσ(ζ)ακιντζής, το ξέρω πως σου τάξανε χρυσάφια και παλάτια και μέσα τα θαμπώσανε τα όμορφά σου μάτια» (αυτό μόνο – τί θυμάται κανείς!) Κι έλεγα ότι αυτός θα γινότανε …χτίστης τζακιών για χατίρι της, αλλά δεν μου κόλλαγε τί σόι υπόσχεση ήταν αυτή. 🙂

 57. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  53,54 Α, ασταδγιάλα! Ευχαριστώ!

 58. Αγγελος said

  Μου λύσατε μια απορία δεκαετιών.
  Ο Ουγκό, που πρόσεχε τι έγραφε, δεν θα απέδιδε ρολόι σε εκκλησία που … δεν είχε. Αντιθέτως, ο παντελώς άγνωστος σήμερα Xavier de Montépin, που λένε ότι έγραφε με τέτοιους ρυθμούς και τόσο μπερδεμένες πλοκές που… ξεχνούσε τι είχε γράψει σε προηγούμενα κεφάλαια, δεν με εκπλήσσει να ανέφερε φανταστικό ρολόι.
  Μένει πια να βρούμε σε ποιο μυθιστόρημά του αναφέρεται σ’αυτό το ανύπαρκτο ρολόι. Μήπως στη Mendiante de Saint-Sulpice (γιατί και τέτοιο έχει γράψει); Ή σε κάποιο από τα τρία που μας βρήκε μεταφρασμένα ο Δύτης (45);

 59. sarant said

  59 Όλα λυνονται, είπαμε 🙂
  Να δούμε τώρα ποιος εθελοντής θα διαβάσει τον Μοντεπέν

 60. leonicos said

  ΣΠ, Φάλτσε και Κίγκερι είσαστε αχτύπητοι

  Το ψρολόγιον του Αγίου Σουκπικίου (που) εσήμανε μεσονύκτιον

  το θυμάμαι από τον πρώην πεθερό μου, από κάποιο αστυνομικό μυθιστόρημα

 61. Spiridione said

  58. 59
  -Neuf heures du soir sonnaient à l’horloge de Saint Sulpice
  https://books.google.gr/books?id=Sw7pVzprtSIC&pg=RA3-PA69&dq=sonnaient++horloge+de+Saint+Sulpice%22&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwjw0427yrj9AhXggv0HHY4gAdUQ6AF6BAgHEAI#v=onepage&q=sonnaient%20%20horloge%20de%20Saint%20Sulpice%22&f=false
  Αλλά άμα γκουγκλάρετε sonerr/sonnaient horloge Saint Sulpice, θα βρείτε και άλλα ευρήματα του 19ου αιων.

 62. Λάμπας said

  58. Αν κατάλαβα καλά (σχόλιο 40), ο Μωραϊτίνης δεν το αποδίδει στο συγγραφέα αλλά στο μεταφραστή Σκυλίτση (από τους Σκυλίτσηδες του Πειραιά;). Όπως και νάχει, η εντύπωση που σχηματίζω είναι πως το «ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου» ήταν στους πνευματικούς κύκλους κάτι σαν καλαμπούρι, με το οποίο σατίριζαν τις αυθαιρεσίες και τις υπερβολές των ρομαντικών. Τηρουμένων των αναλογιών, κάτι σαν το «Τουτέστιν, ήγουν, δηλαδή…».

 63. Η αποθέωση της συλλογικής σοφίας είμαστε σήμερα!

 64. Spiridione said

  Και η πιο παλιά ανεύρευση στις εφημερίδες (1905)
  http://rg-dev.nlg.gr/viewer/BnlViewer/view/index.html?lang=el#panel:pa|issue:dd2_123|article:DIVA18598|query:%20%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9F%CE%A5
  Παρεμπ. έχει αλλάξεις το σάιτ της ΕΒΕ, μου φαίνεται πιο εύχρηστο
  http://rg-dev.nlg.gr/archive/search?sort=rel

 65. Spiridione said

  Το λινκ (αν βγει)
  http://rg-dev.nlg.gr/permalink?pid=dd2_123&q=%20%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9F%CE%A5#panel:pp|issue:dd2_123|article:DIVA18598|query:%20%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%A0%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%9F%CE%A5

 66. Spiridione said

  62
  https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/qync-ygt6-mqbb

 67. 53
  Varda che te sbrego! (το σήμα με τη μαύρη γατούλα σε αεροπλάνα του ΒΠΠ)

 68. 30# Άρα είναι το χαφιεδότσουρμο του χαφιεδοτσούρμου? 🙂

 69. Καλησπέρα! Ωραία τα χρονογραφήματα, ειδικά το δεύτερο.
  (Περισσεύουν κάποια διαλυτικά: παραμεϊναν, επυρπολεϊτο
  >Παρ’ όλον όμως το ευτυχώς ο κίνδυνος ήτο πολύ κοντά: μήπως η παράλειψη του κόμματος εδώ δημιουργεί κάποιο πρόβλημα; Η λέξη «εντεροπρίστης» είναι έτσι γραμμένη;)

 70. 67# Δλδ κάπως σαν Τήρα μη σου. Γλυκούλι.

 71. 69
  «εντεροπρίστην», συγγνώμη

 72. Α ναι. Η κίχλη της κίχλης δεν είναι το σωστό? Άνευ άλφα.

 73. Μαρία said

  Τώρα βρείτε και σε ποια ταινία ο Γκιωνάκης καθισμένος σε παγκάκι διαβάζει σε αστυνομικό μυθιστόρημα «το ρολόι ή η καμπάνα του Αγίου Σουλπικίου σήμανε μεσάνυχτα».

 74. sarant said

  72 κίχλα και κίχλη στα αρχαία

  69 Ετσι είναι γραμμένη. Αν θέλει ήτα, δεν ξέρω.

  64-65 Δεν ανοίγει, αλλά εντάξει

  61 Α μπράβο, λύθηκε μάλλον!

 75. Χαρούλα said

  Βρήκα αυτό, αλλά δεν έχω χρόνο, ούτε και πολύ ενδιαφέρον να το ακούσω. Ισως κάποιος/α έχει.
  Ένα διήγημα, γραμμένο απο τον Φαίδρο Μπαρλά.
  Το διαβάζει ο Ρένος Αποστολίδης
  https://forum.mens-only.gr/viewtopic.php?t=3980

 76. sarant said

  75 Το είχα βρει κι εγώ αυτό αλλά δεν είχα κτλ.
  Αν το βρω γραμμένο θα το διαβάσω, 20 σελίδες είναι.

 77. Κιγκέρι said

  76: Ιέφτασεεε

  https://www.kaliterilamia.gr/2020/11/blog-post_33.html

 78. sarant said

  77 !!!

  Μένω ενεός (που έλεγε και κάποιος κι ο άλλος του απάντησε Κι εγώ μένω Παγκράτι)

 79. Κιγκέρι, ευχαριστούμε! Ωραίο ήταν!

 80. Κιγκέρι said

  78: Εγώ που μένω Παγκράτι, το ξέρω:
  Μένω άναυδος – Εγώ Κόνωνος. 🙂

 81. Μάλιστααααα. Γύρισα κι ορίστε

  Σύμφωνα μ’ αυτό, ο Τσακιτζής ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Το εξώφυλλο κι οι πρώτες σελίδες από το σχετικό βιβλίο στο https://www.dropbox.com/s/2jgonc1ohg37q2i/Cakici.pdf?dl=0

 82. 12,14,36 Μαθητάκος του δημοτικού θυμάμαι «Τσακιτζής ο εφές του Αϊδινίου» με υπότιτλο «Ένας ιππότης των ορέων», που με μπέρδευε με την ορθογραφία των…ωραίων!

 83. sarant said

  80 Kαλύτερο έτσι, πράγματι!

  82 Και «Ο βασιλεύς των ωραίων» που είχε γράψει ο Μποστ για τον Μαρκεζίνη

 84. Μαρία said

  12
  Και στον Ελληνικό Βορρά.

 85. # 82

  Αννα, μένων εις τας κορυφάς των ωραίων ορέων, αναμένων

 86. Δεν είπαμε καθόλου για το ı (όχι i) που εμφανίζεται στο yangın (όπως και στα hanım και kapı, εξού και χανΟΥμισα, ΚαπΟΥτζίδης) και στο ερωτηματικό varmı. Para varmı?

 87. sarant said

  76 Τώρα το διάβασα, πολύ καλό. Μόνο που λείπει η δεύτερη σελίδα.

 88. Μαρία said

  86
  Α yazιk που θα έλεγε η γιαγιά μου.

 89. Χαρούλα said

  #88 Αχ βρε Μαρία τι μου θύμισες…
  Και η δική μου γιαγιά έλεγε γιαζίκ, και ο μπαμπάς μου το επαναλάμβανε αμέσως για να την πειράζει!
  Όμορφο ταξίδεμα. Σ´ευχαριστώ

 90. Αγγελος said

  Michaeltz, δεν ξέρω αν αστειεύεσαι, αλλά λέξη «ερρωμένος» σαφώς υπάρχει, αρχαία μετοχή παθητικού παρακειμένου του «ρώννυμι» (από την ίδια ρίζα με τη «ρώμη», τον «ρωμαλέο», τον «εύρωστο» κλπ.), που σημαίνει «γερός». Λόγω της ομοηχίας της 🙂 δεν πολυχρησιμοποιείται σήμερα. Αρχαία προστακτική του ίδιου παρακειμένου είναι η ευχή «έρρωσθε» = «να ‘στε καλά!».

 91. atheofobos said

  Τελικά καθώς διάβαζα σχετικά για τον Τσακιτζή, βρήκα εδώ σχετική αναφορά και επιβεβαίωση ότι στην Ελλάδα δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην «Ακρόπολη» όσο και στον «Ελληνικό Βορρά» μια τεράστια σε μήκος χρόνων αφήγηση των κατορθωμάτων του Τσακιτζή, μου ήρθε σαν φλασιά ότι ο μετά την επιτυχία αυτού του αναγνώσματος ο Γκερ Αλής ήταν το αντίστοιχο αφήγημα σε συνέχειες στην Απογευματινή.
  http://enosivourlioton.gr/?p=1218
  Ο Γκερ Αλής ήταν ζεϊμπέκης αντίστοιχος του Τσακιτζή και σχετική αναφορά βρήκα εδώ:
  «Τα τραγούδια τους εξυμνούσαν τις αρετές και τα κατορθώματά τους, όπως το ζεϊμπέκικο του Γκερ Αλή.»
  https://mikrasiatis.gr/oi-zeimpekoi-kai-to-zempekiko/
  και εδώ ως Γκερ Αλή ή Καρά Αλή
  http://www.agra.gr/books/0600_0699/book693.html
  To ζεϊμπέκικο του Γκερ Αλή πρέπει να είναι αυτό

 92. Παναγιώτης Κ. said

  Θλίψη!
  Θλίψη και οργή.
  Ένας δρόμος από θλίψη σε θλίψη και από οργή σε οργή, έγινε η ζωή μας.
  Δεν το χωράει ο νους μου. Μα να συγκρούονται τρένα; Δεν υπάρχει ένας στοιχειώδης αυτοματισμός προστασίας από συγκρούσεις;

  Συγγνώμη!
  Δεν βρήκα άλλο τρόπο να δώσω κάποια διέξοδο στην άσχημη ψυχολογική μου κατάσταση και ήρθα εδώ…

 93. sarant said

  Παναγιώτη, χτες η κόρη μου ταξίδευε από Λάρισα προς Αθήνα με το τρένο. Την ειχα πάρει τηλέφωνο και ήταν θυμωμένη γιατί το τρένο έφυγε με 70 λεπτά καθυστέρηση. Όταν διάβασα για κάποια «σύγκρουση με τραυματίες» την ξαναπήρα, βρίσκονταν στην Οινόη. Και τώρα που ξημέρωσε μαθαίνω την τραγωδία…

 94. # 92

  και μάλιστα εκεί που υπάρχει ΔΙΠΛΗ γραμμή !!!!!!

 95. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα, λέμε τώρα…
  92
  https://www.news247.gr/koinonia/proedros-michanodigon-ose-gia-tempi-ta-ilektronika-systimata-den-leitoyrgoyn-edo-kai-chronia.9956848.html
  Ευτυχώς που εκσυγχρονιστήκαμε, φτιάξαμε τούνελ και διπλές γραμμές για να δουλέψουν οι κατασκευαστικές, χαρίσαμε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς και πήραμε τις αποσυρμένες αμαξοστοιχίες τους, όλα μέλι-γάλα. Για στοιχειώδεις επισκευές και συντήρηση στο δίκτυο δεν περίσσεψε τίποτα…

 96. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  93 , Ξυστά στον τρόμο!

 97. […] Δημοκράτης της Μυτιλήνης, με το ψευδώνυμο Βριάρεως. Το προηγούμενο άρθρο της σειράς αυτής είναι εδώ. H δημοσίευση κανονικά γίνεται κάθε δεύτερη Τρίτη, […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: