Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο χορευτής του Κήπου και Απάνω Σκάλα (δυο χρονογραφήματα του Βριάρεω)

Posted by sarant στο 15 Μαρτίου, 2023


Εδώ και λίγο καιρό έχω αρχίσει να δημοσιεύω χρονογραφήματα του παππού μου, που δημοσιεύτηκαν το 1928-29 στην εφημερίδα Δημοκράτης της Μυτιλήνης, με το ψευδώνυμο Βριάρεως. Το προηγούμενο άρθρο της σειράς αυτής είναι εδώ. H δημοσίευση κανονικά γίνεται κάθε δεύτερη Τρίτη, αλλά εκτάκτως τούτη τη φορά μετατέθηκε για Τετάρτη, επειδή χτες ήταν η μέρα του π. 

Ο Βριάρεως ήταν ένας από τους τρεις Εκατόγχειρες της Τιτανομαχίας. Το όνομα του Βριάρεω συνδέεται με το επίθ. βριαρός = ισχυρός, ενώ στην Ιλιάδα μαθαίνουμε οτι οι θεοί τον έλεγαν έτσι αλλά στους ανθρώπους ήταν γνωστός ως Αιγαίων. Στην αγγλική Βικιπαίδεια βρίσκω μια γελοιογραφία που παρουσιάζει το εργατικό κίνημα ως Εκατόγχειρα Βριάρεω, οπότε ίσως δεν είναι τυχαία η επιλογή του ψευδωνύμου από τον παππού μου. 

Τα χρονογραφήματα αυτά τα εντόπισε και τα κατέγραψε ο φίλος ερευνητής Αριστείδης Καλάργαλης στο αρχείο του Δημοκράτη -συνολικά κατέγραψε, με επιτόπια αποδελτίωση στα γραφεία της εφημερίδας, σχεδόν 40 χρονογραφήματα για την περίοδο από Αύγουστο 1928 έως Μάιο 1929 και μου έστειλε τις φωτογραφίες. Ο παππούς μου είχε στα χαρτιά του κρατήσει αρκετά από αυτά, σε ένα τετράδιο με κολλημένα αποκόμματα, που το τιτλοφορεί «Περισωθέντα νεανικά αμαρτήματα». 

Επειδή τα πιο πολλά «περισωθέντα» χρονογραφήματα είναι μάλλον σύντομα, έβαλα δύο για να μη με κατηγορήσετε για ελλιπή μερίδα. Τα δυο σημερινά χρονογραφήματα είναι τα πρώτα πρώτα που δημοσίευσε ο Βριάρεως στην εφημερίδα. Το πρώτο, Ο χορευτής του Κήπου, δημοσιεύτηκε στις 18 Αυγούστου 1928 και το δεύτερο στις 23.8.1928.

Και τα δυο έχουν τον υπέρτιτλο Μύτιληναϊκοί περίπατοι, και δικαίως αφού περιγράφουν μέρη της πόλης της Μυτιλήνης: τον Κήπο και την Απάνω Σκάλα. Σκέφτηκα ότι ταίριαζε να τα βάλω σήμερα, μια που τις προάλλες είχαμε το διήγημα του Λάκη Παπαστάθη που επίσης αναφερόταν στη Μυτιλήνη. Ο «φορολογικότατος» [Γεώργιος] Μαρής του δεύτερου διηγήματος, θα το καταλάβατε, ήταν υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Βενιζέλου. 

Μονοτονίζω, εκσυγχρονίζω την ορθογραφία και προσθέτω δυο παλιές φωτογραφίες του Κήπου και της Απάνω (σήμερα: Επάνω) Σκάλας, που βρήκα σε μυτιληνιούς ιστότοπους.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΪΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Ο ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ

Εις όλα τα μέρη του κόσμου κήποι πόλεων λέγονται δενδρόφυτα γήπεδα επιμελώς καλλιεργούμενα με πλήρη χλωρίδα, ποικιλίαν ανθέων, πίδακας, αγάλματα και κελαρύζον ύδωρ. Παρ ημίν εγένετο μικρά τις παρεξήγησις της σημασίας της λέξεως «κήπος». Ούτω αποκαλούμεν τοιούτον το γνωστόν τοις πάσι σύμφυρμα ολίγων φθειριώντων δένδρων, χαλασμένων συρματοπλεγμάτων περικλειόντων αοράτους ανθώνας και αγκω­νάρια ατάκτως ερριμμένα. Την πλουσίαν χλω­ρίδα αποτελεί το προ της εισόδου παράπηγμα ενός οπωροπώλου όπου θαυμάζομεν πεπόνια βαρέα ως δηλώσεις πολιτευομένων και καρπούζια ελαφρά ως κεφαλάς αντιπολιτευομένων αιωρούμενα ως αερόστατα εις τα απρόσιτα ύψη της ελληνικής ακριβείας (δηλ. της ακρίβειας).

Ο κήπος μας όντως φαίνεται ως προάστειον  της κολάσεως όπου οι ευνοούμενοι του Σατανά εισέρχονται και όπου συγκεντρούμεθα καθ’ εκάστην εσπέραν ως Ρώσοι μηδενισταί υπό τό «μελιχρόν» φως μιας λάμπας Lux, επικρεμαμένης ως κίνδυνος επί τας κεφαλάς μας.

Προ ημών ευρίσκεται ξύλινος μπαράγκα επί της οποίας «παίζει μουσική».

Από τινων ημερών η μπαράγκα μετεσκευάσθη εις θέατρον ως τα ακμάζοντα κατά την νεανικήν ηλικίαν του Σαίξπηρ, εις τα οποία αντί εγχρώμων σκηνικών ανεγράφετο επί των ξυλίνων τοίχων με κάρβουνον «τούτο είναι κήπος» «τούτο είναι δένδρον» «αυτό είναι πηγάδι» κλπ., χωρίς όμως τας επιγραφάς αυτάς. Εκ των αδύτων δε ταύτης εξέρχεται καθ’ εσπέραν νεαρός χορευτής, μεταμορφούμενος ως ο Ζευς, πότε εις κύκνον και πότε εις νεαρόν της εποχήςy χορεύων, πρωτοτύπους ή συνήθεις χορούς, ή ιπτάμενος εις ακρωρείας νοητών ορέων ως αετός.

Δεν λείπει ούτε «ο κυνηγός που κυνηγούσε εις τα δάση μια φορά». Αλλ’ είναι αόρατος και μόνον ο κρότος του όπλου του (ήγουν δύο συγκρουομένων σανίδων) προδίδει την παρουσίαν του.

Αποφεύγοντες να εξάρομεν την σωματικήν καλλονήν του εν λόγω, δια το ασκανδάλιστον των αναγνωστών μας, περιοριζόμεθα να υμνήσομεν το πράσινον φύλλον της συκής του νεοτέρου Αδάμ, τα πτερά του και την απαράμιλλον τέχνην τού κινείν ιδιαζόν­τως τας κνήμας του (προ των οποίων —ειρήσθω εν παρόδω— ωχριούν αι της Αφροδίτης της Μήλου).

Τινές των θαμώνων υπέθεσαν ότι ο νεωτερίσας καταστηματάρχης του κήπου ηθέλησε να αναπληρώσει την έλλειψιν αγαλμάτων κομίσας την αρρενα ταύτην Ζοζεφίναν Μπαίκερ. Αλλ’ ημείς κάλλιον αυτών πληροφορημένοι τοις καθιστώμεν γνωστόν ότι ο σκοπός του καταστηματάρχου είναι να ανοίξει τα ερμητικώς κλειστά χρηματοφυλάκιά των, δι­καίως φοβούμενος μήπως ξινίσουν αι βυσσινάδαι του.

Διότι πρέπει να ομολογηθεί ότι είμεθα όλοι εξηνταβελόνηδες και ότι μόνον εν Μυτιλήνη δύναταί τις να ανακαλύψει αρχαία νομίσματα εις το σκοτεινόν βάθος των ανηλίων σεντούκιών, περιζήτητα και εις αυτά τα νομισματικά Μουσεία.

Περαίνοντες ελπίζομεν ότι δεν θέλομεν παρεξηγηθεί διά το παρόν ούτε υπό του χορευτού βιοπαλαιστού πιθανώς αποζώντος εκ του ιδρώτος των κάτω άκρων του όπως ημείς εκ της μελάνης του μελανοδοχείου μας, ούτε υπό του καταστηματάρχου ούτε υπό άλλου τινός, υποσχόμεθα δε  μεταγενεστέρως να «παραλάβομεν» εις άλλους «περιπάτοϋς» και άλλα της πόλεως σημεία.

ΑΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ

Η πολιτογραφηθείσα και αποκτήσασα την ελληνικήν υπηκοότητα ιταλική λέξις scala κατόρθωσεν, όπως κάθε ξένος εγκαθιστάμενος εν Ελλάδι, να αποκτήσει πλείονα των εντοπίων προσόντα, δηλαδή διπλήν σημασίαν ενώ τινές των αυτοχθόνων oίον αι λέξεις αρετή, εντιμότης κλπ. ουδέν σήμερον σημαίνουσιν.

Διά της λέξεως «σκάλα» νοούμεν ήδη κλίμακα και λιμένα …. αλλά δεν προτιθέμεθα να κάμομεν δωρεάν γλωσσικά μαθήματα. Σκεπτόμεθα απλώς να σας εκθέσομεν εν συντόμω πώς βλέπομεν την Επάνω ! Σκάλαν, ή μάλλον πώς την βλέπει ο φανταστικός εκάστου χρονογράφου συνομιλητής εις όν επιρρίπτεται ακεραία η ευθύνη των γραφομένων.

Την «άνω κλίμακα» επεσκέφθην πολλάκις μόνος, δηλαδή με τον φίλον μου, ο οποίος μου είπε περί αυτής τα κατωτέρω, τα οποία παραθέτω υπ’ ευθύνην του.

«Η Απάνω Σκάλα, φίλε μου, παρουσιάζει διαφόρους φάσεις όπως η σελήνη ή ο εκλογικός αγών. Έρχονται ημέρες όπου είναι ερημία και τα γκαρσόνια των εκεί κέντρων μεταβάλλονται σε ισαρίθμους προδρόμους βοώντας εν τη ερήμω. Άλλοτε πάλιν η κοσμοπλημμύρα είναι τέτοια που μεταβάλλεται κάθε πελάτης εις Ιωάννην Πρόδρομον και βοά εν τη ερήμω προς τα άφαντα γκαρσόνια ενώ αυτά λαμβάνουν θέσιν Ηρωδιάδων ζητουσών επί πίνακι την κεφαλήν των πελατών εν είδει πουρμπουάρ.

Εις άλλην φάσιν εγκαθίσταται εκεί ο Ναός του Αιόλου και οι τέσσαρες άνεμοι οι πνέοντες από κοινού κλυδωνίζουν τας εξέδρας και τα παραπήγματα που τρίζουν με θλιβερον παράπονον. Τα σφοδρά ταύτα ρεύματα του αέρος διαδέχεται η φάσις της απολύτου νηνεμίας επιφέρουσα νεκρικήν σιγήν, επιτρέπουσαν ν’ ακουσθεί το βάδισμα κορέου επί του καθίσματος του γείτονος, και ταύτην, επιδρομή κουνουπιών που μεταβάλλουν τους λαμπτήρας εις κονουπίδια.

Αλλά η φοβεροτέρα φάσις που μόνον με ορισμένας σκηνάς της Αποκαλύψεως ή της Θείας Κωμωδίας ημπορεί να συγκριθεί, είναι η του παιξίματος της Μουσικής. Υπάρχει εκεί πλειάς Μπετόβεν, Μόζαρτ και Παγανίνηδων υπερτέρα από την της «απάνου σκάλας του Μιλάνου» παίζουσα μπάσα βιόλαν, σαξόφωνον, γκάιδαν και γκραν κάσαν και άλλα θορυβωδέστατα όργανα, τύπτοντα ανηλεώς τα ακουστικά τύμπανα των πελατών, διά τρομεροΰ πατάγου άποσιωποΰντος πάντας τους λοιπούς και μόνον προς τον θόρυβον των Κουρητών κρουόντων τας ασπίδας δυναμένου να παραβληθεί. Μετά τινας αιώνας τοιαύτης Μουσικής αρχίζει άσμα, δηλαδή ο βρυγμός των οδόντων των «μαιτρ» βρυχωμένων ”Αχ μαρή . . . μπρεεε Μαρήήήή … με τόνον αγρίου μίσους διά τον φορολογικώτατον κ. Μαρήν.

Και ο επίλογος του δράματος είναι ότι μεταβαίνεις να κοιμηθείς μεταμεσονυκτίοις πόθ’ ώραις γεμάτος τσίπουρο, βόμβον, κώνωπας, Μαρήν και . . . μαρίδες».

Δεν σας φαίνεται σαν πολύ υπερβολικός ο φίλος μου;

Εμένα πάντως περισσότερη εντύπωση μου κάνει ότι το 1928 στη Μυτιλήνη πίνανε τσίπουρο και όχι ούζο!

Advertisement

58 Σχόλια προς “Ο χορευτής του Κήπου και Απάνω Σκάλα (δυο χρονογραφήματα του Βριάρεω)”

 1. atheofobos said

  Χαριτωμένα και τα δύο διηγήματα με την ρέουσα απλή καθαρεύουσα που είναι γραμμένα και που πιστεύω πως αποδίδει πολύ καλύτερα την λεπτή ειρωνεία του κειμένου από την δημοτική.
  Καταπληκτική η περιγραφή της «μπαράγκας» με την πάλαι ποτέ αναγραφή επί των ξυλίνων τοίχων με κάρβουνον «τούτο είναι κήπος» «τούτο είναι δένδρον» «αυτό είναι πηγάδι»!
  Και βέβαια κάποτε ενώ σερβίριζαν βυσσινάδα σε όλα τα υπαίθρια καταστήματα σαν αυτά που περιγράφει, σήμερα αυτή έχει πλήρως εξαφανιστεί. (όπως επίσης και εκείνη η απαίσια σουμάδα!)

 2. Georgios Bartzoudis said

  Φαίνεται ότι σήμερα απεργούν και οι σχολιαστές. Θα πω πάντως, καλημέρα, και ότι είναι ωραιοτάτη η γλώσσα που χρησιμοποιεί του Νοικοκύρη ο πάππος (ετσι λέμε, Μακεδονιστί, τον παππού)

 3. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  2 Μα, αύριο δεν είναι η απεργία; 🙂

 4. «Εμένα πάντως περισσότερη εντύπωση μου κάνει ότι το 1928 στη Μυτιλήνη πίνανε τσίπουρο και όχι ούζο!»

  Καλό. Ο πατέρας μου, παλιός ποτοποιός στην Πρέβεζα, μου έλεγα πως στα παραθαλάσσια μέρη πίνουμε ούζο και στις πιο μέσα και πιο ψηλά τσίπουρο.

 5. Καλημέρα

  Πλάκα είχανε και τα δυο διηγήματα και φυσικά η γλώσσα γραφής ήτο η πρέπουσα ! Δυο παρατηρήσεις : η ξινιδσμένη βυσσινάδα με βράσιμο επανέρχεται στην προτεραίαν κατάσταση και φυσικά έμεινα άναυδος με το…Παγανίνηδων !!

  ένα αριστούργημά του :

 6. Α. Σέρτης said

  ”Αχ μαρή . . . μπρεεε Μαρήήήή … με τόνον αγρίου μίσους διά τον φορολογικώτατον κ. Μαρήν.»

  Καλή η σπόντα κατά του τότε υπουργού οικονομικών Γεωργίου Μαρή σε συνδυασμό με το δημοφιλές επιθεωρησιακό τραγούδι «Αχ, Μαρί» του Γρ. Κωνσταντινίδη από την «Μπομπονιέρα»

 7. voulagx said

  «…και όπου συγκεντρούμενοι καθ’ εκάστην εσπέραν ως Ρώσοι μηδενισταί υπό τό «μελιχρόν» φως μιας λάμπας Lux, επικρεμαμένης ως κίνδυνος επί τας κεφαλάς μας.»

  Κάποιο ρήμα λείπει εδώ.

 8. ΓΤ said

  Πέθανε ο Μίμης Παπαϊωάννου.

 9. sarant said

  6 Πολύ σωστά, να το βάλουμε κι όλας

  7 Ήταν «συγκεντρούμεθα», το διόρθωσα

  8 Ωχ, κρίμα…

 10. nikiplos said

  Καλημέρα! Ειδικά με το δεύτερο πέθανα στο γέλιο! Ποιος δεν έχει βιώσει κάτι παρόμοιο? Πρόλαβα κάπως έτσι την καφετέρια στο Μουσείο, όπου θαρρείς σαν άρματα κάποιου αόρατου θιάσου, περνούσαν με την σειρά τους, ταχυδακτυλουργοί, γέροντες με κλαρίνο που έλεγαν δημοτικά, ένας ρεμπέτης άσχετος από μπουζούκι, ένας που κατάπινε σπαθιά, και 2-3 ακορντεονίστες που πρέπει να έπαιζαν συμπληρωματικά γιατί ο καθένας χωριστά έβγαζε μιαν μη αναγνωρίσιμη φαλτσαδούρα… Στο ενδιάμεσο ως άλλες ταξιθέτριες, οι διάφορες τσιγγάνες που ήθελαν να πουν μοίρα, να υφαρπάξουν το 10ρικο για τα ωραία τους μάτια κλπ…

 11. Καλημέρα,
  Εν πρώτοις μια χαρτογραφική απεικόνιση των περιοχών που αναφέρονται (με δοκιμή νέου τρόπου παρουσίασης)

  Ο Κήπος επισημαίνεται. Σ’ ένα κομμάτι του φτιάχτηκε επί χούντας το δημοτικό θέατρο ενώ λίγο πιο πέρα υπάρχει το (παλιό) δημαρχείο.
  Η Απάνω Σκάλα (έτσι το λέμε και σήμερα μεταξύ μας) η γειτονιά που βρίσκεται ο Βόρειος λιμένας (σ’ αντιδιαστολή με το κεντρικό – νότιο – λιμάνι), εκεί που λέει «Καφενείον Ερμής» (κι από κει η φωτογραφία που έχει βάλει ο Νικοκύρης με θέα προς το Κάστρο).
  Επίσης έχω βάλει σταυρό στον Άγιο Θαράπη (που είναι η εμβληματική εκκλησία της πόλης) αλλά και Φ στη Φυκιότρυπα, εκεί που έκανε βόλτα η Νυχτερίδα.

  4 Κι εμένα. Εκτός αν ο παππούς μπέρδευε τα ρακιά: ούζο στη Μυτιλήνη, τσίπουρο σε άλλα μέρη 🙂 Για όσα χρόνια θυμάμαι (κι από διηγήσεις για μεταπολεμικά) για ούζο γινόταν κουβέντα. Για την Τουρκοκρατία, έπαιζε ρούμι. Για το ενδιάμεσο δεν γνωρίζω.

 12. Πουλ-πουλ said

  Στην 1η φωτογραφία παρατηρούμε, κάτω δεξιά, την υπογραφή Photo Fritz. Πρόκειται για τον τσέχο φωτογράφο Φριτς Μραζ, που έχει διασώσει πολύτιμες εικόνες της παλιάς πόλης.
  http://www.lesvosoldies.gr/gr/1290078877/1290108010.html


 13. Δεν βγήκε η φωτογραφία. Αλλά έτσι θα βγει μεγάλη. Θέλει κι άλλη σπουδή 🙂

 14. Πουλ-πουλ said

  11.
  «Εν πρώτοις μια χαρτογραφική απεικόνιση των περιοχών που αναφέρονται (με δοκιμή νέου τρόπου παρουσίασης)»
  Κάτι χάθηκε.

 15. sarant said

  11-13 Ναι, έτσι. Περιμένουμε την τελειοποίηση μετά τη σπουδή.

 16. leonicos said

  Χάρη, τρυφερότητα, συγκελυμμένη (συγκεκαλυμμένη) νοσταλγία και στοργή.

  Μάλλον αναπολεί παρά περιγράφει, όταν με το χρόνο και τ’ αρνητικά αποκτούν αξία και γίνονται αισθητα ως θετικά.

 17. Κιγκέρι said

  >>…Δεν λείπει ούτε «ο κυνηγός που κυνηγούσε εις τα δάση μια φορά».

  Ε, να μην λείπει λοιπόν κι από ‘δώ:

 18. Άι-Θράπς
  (από τις τελευταίες εκδοχές).
  🙂

 19. sarant said

  17 Α μπράβο!

 20. Χρηστάρας said

  Γιατί λοιπόν πήγαιναν για ύπνο γεμάτοι τσίπουρο και όχι ούζο; Αν ούζο ήταν το προϊόν απόσταξης από υπολείμματα της οινοποίησης με αρωματικό γλυκάνισο, τότε το ποτό των παππούδων ήταν όντως … τσίπουρο με γλυκάνισο και όχι ούζο. Αν το συγκεκριμένο προϊόν ήταν τόσο νόστιμο που να κρίνεται ως άξιο χρήσης στη Μασσαλία -USO Massalia- μπορεί να πήρε από εκεί την ονομασία του.
  Το σημερινό ούζο παράγεται διαφορετικά -συνήθως από γεωργικές αλκοόλες με σύγχρονη απόσταξη αρωματικών σπόρων.
  Η σημαντική αλλαγή ήρθε μετά το 1989, όταν εκδόθηκε σχετικός κανονισμός της ΕΟΚ για τον ορισμό και τις γεωγραφικές ενδείξεις του τσίπουρου. (Τότε επιτράπηκε σε επίσημες ποτοποιίες να παράγουν μαζικά το προϊόν.)
  Από το βορειοανατολικό Αιγαίο το νησί που έχει καταγραφεί επισήμως ως τσιπουρογενές είναι η ωραία Λήμνος.
  Ποιος δεν έχει ν’ αφηγηθεί πνευματώδεις περιπέτειες από τις επαρχίες της Τσαμπουροπάτας και της Ουζοφλυγίας;!
  Εβίβα λοιπόν!

 21. sarant said

  20 Η προέλευση από το uso Massalia είναι αστικός μύθος, όμως.

 22. antonislaw said

  Γεια σας! Τι απολαυστικός ο Βριάρεως, κατά μάνα, κατά κύρη και κατά …πάππο ο Νικοκύρης!

  Πολύ γέλασα με το «Αχ μαρή . . . μπρεεε Μαρήήήή» και με το «επιδρομή κουνουπιών που μεταβάλλουν τους λαμπτήρας εις κονουπίδια» (να έγινε λάθος στην πληκτρολόγηση και να είναι κουνουπίδια;) (η ετυμολογία του κουνουπιού λέει το λκν, πάντως, δεν είναι από το κουνούπι, μσν. κουνουπίδι(ν) ίσως < *κανωπίδιον υποκορ. του ελνστ. κάνωπ(ος) `σαμπούκος΄ -ίδιον.

  6,7 για το "Αχ Μαρί"
  Στιχουργός ο Αιμίλιος Δραγάτσης και όπως αναφέρθηκε μουσική του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη, χρονολογία έκδοσης το 1927, επομένως το ήξερε ο Βριάρεως”Αχ μαρή . . . μπρεεε Μαρήήήή … με τόνον αγρίου μίσους διά τον φορολογικώτατον κ. Μαρήν.." Μάλιστα και στους στίχους του Δραγάτση υπάρχει κτγ μου σπόντα για τον Μαρή τον Υπουργό,λέει στο φινάλε του:
  "…Αχ Μαρί, εσύ λιγώνεις και κοκόρους,
  Αχ Μαρί, Εσένα αν σου βάζαν φόρους,
  Αχ Μαρί, καλέέέ Μαρί, τα χρέη όλου του κράτους θα'χαν βγει!"

  https://vmrebetiko.gr/item/?id=1688

 23. Alexis said

  Η ωραία λεπτή ειρωνεία του παππού Σαραντάκου που μας είναι γνωστή και από τα προηγούμενα χρονογραφήματα.

  «ξύλινος μπαράγκα»
  Γιατί όχι «ξυλίνη μπαράγκα»;

 24. antonislaw said

  21,20
  «Η προέλευση από το uso Massalia είναι αστικός μύθος, όμως.»

  Το λκν το λέει σαν πιθανότητα βέβαια, κρίμα που δεν έχει βγάλει νεότερη έκδοση να το απαλείψει

  τουρκ. üzüm `σταφύλι΄, ίσως κιόλας μσν.: πρβ. μσν. ούζος `δαμασκηνιά΄, πιθανόν και για ποτό από δαμάσκηνα ή ιταλ. φρ. uso Massalia `για την (εμπορική) χρήση της Mασσαλίας΄

  https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%BF&dq=

 25. antonislaw said

  11 «Κι εμένα. Εκτός αν ο παππούς μπέρδευε τα ρακιά: ούζο στη Μυτιλήνη, τσίπουρο σε άλλα μέρη»

  Έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Πάτρα οι μεγαλύτεροι όταν λένει να πιούμε κανένα ούζο ή κάθε μεσημέρι πίνει τα ούζα του εννοούν ούζο ή τσίπουρο αδιακρίτως, έτσι τουλάχιστον έχω την αίσθηση

 26. antonislaw said

  24 και ο Μπάμπι στην έκδοση β’, γ’ ανατύπωση του 2006 τα ίδια λέει για την ετυμολογία του ούζου με το λκν, λέει ο Μπάμπι αβέβαιου ετύμου, πιθ. από την ιταλ. φράση uso Massalia, η οποία δήλωνε το ελληνικής παραγωγής ποτό, που προοριζόταν «για χρήση (εμπορική) της Μασσαλίας. Κατ’άλλη άποψη τουρκ.üzüm `σταφύλι

 27. spyridos said

  22
  Είναι λίγο διαφορετικό.
  Από αυτό που έστειλες και την ηχογράφηση του 1927 που έγινε στο Βερολίνο με τραγουδιστή το Γιώργο Βιδάλη.
  https://vmrebetiko.gr/item/?id=10414

  Κάθε φορά της «τραγουδεί» ένας διαφορετικός τύπος.
  Εδώ ο λαϊκός Νώντας που δεν τη λέει Μαρί αλλά μωρή.
  Και όντως υπαινιγμός για τον Μαρή στο τέλος.
  Από 1′ 18″ περίπου

  Γι’ αυτό κι ο Νώντας αν με ιδεί
  γκρεκοφρανσέ μου τραγουδεί
  αχ μωρή, είσαι φτιαγμένη πουρ λ αμούρε
  αχ μωρή, βουζέτ πλασμένη πουρ χαμούρε
  αχ μωρή μωρή Μαρί, εσύ σαι βρε σωστό ΜΠατισερί
  αχ μωρή, εσύ λιγώνεις και κοκόρους
  αχ μωρή, εσένα σου βάζαν και φόρους
  αχ μωρή μωρή Μαρί
  τα χρέη όλου του Κράτους θα χαν βγει

  στην ηχογράφηση του 1928 με τη Σωτηρία Ιατρίδου (πάλι Οντεόν) που κυκλοφορεί στο γιουτουμπ δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι.

 28. Costas X said

  Καλησπέρα !
  Υπέροχος ο παππούς, απολαυστικός, με χιούμορ που σκοτώνει, είμαι ακόμα στη δουλειά, και παραλίγο να βάλω τα γέλια με την περιγραφή του χορευτή και της ορχήστρας !
  Υ.Γ. Είδα και τον τύπο «μπαράγκα», τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ του «παράγκα», και του «μπαράκα» που λέμε στην Κέρκυρα (<ιταλ.baracca).

 29. Αγγελος said

  E, λοιπόν, τους δύο πρώτους στίχους («Στο φούρνο… παξιμάδι») τους ήξερα από πολύ μικρός, αλλά ποτέ δεν είχα ακούσει τη συνέχει, ούτε υποπτευόμουν πως είναι τόσο… πικάντικη 🙂 (η ρίμα λ’αμούρ / χαμούρ αμίμητη!)

 30. ΓΤ said

  Πέθανε ο Θωμάς Μαυρομιχάλης, aka Μάκης «Μανάβης», της Θ4 του ΠΑΟΚ.

 31. # 30

  Χθες πέθανε

 32. Αφού δεν με ρωτήσατε, να σας πω τι γράφει η λεζάντα της δεύτερης καρτ ποστάλ: Midilli kalesinin şimal canibinden görünüş – άποψη του κάστρου της Μυτιλήνης εκ βορρά.

  Καταπληκτικά και τα δύο χρονογραφήματα!

 33. Πουλ-πουλ said

  32.
  Απροσανατόλιστος ο επιστολογράφος, από Δ./ΝΔ. είναι η λήψη του κάστρου.

 34. 33 !!!

 35. Λάμπας said

  «Διότι πρέπει να ομολογηθεί ότι είμεθα όλοι εξηνταβελόνηδες και ότι μόνον εν Μυτιλήνη δύναταί τις να ανακαλύψει αρχαία νομίσματα εις το σκοτεινόν βάθος των ανηλίων σεντούκιών, περιζήτητα και εις αυτά τα νομισματικά Μουσεία.»
  Παίζει κάποιο στερεότυπο εδώ;

 36. ΚΑΒ said

  πάντως στο ετυμολογικό του λεξικό ο Μπαμπ. γράφει:
  ούζο
  πιθ. < τουρκ. CizCim «αφέψημα από σταφίδες». Πα-
  λαιότερα είχε υποστηριχθεί ότι προέρχεται από την
  ιταλ. φρ. uso Massalia, η οποία δήλωνε το ελληνικής
  παραγωγής οινοπνευματώδες ποτό που προοριζόταν
  «για χρήση (εμπορική) τής Μασσαλίας».
  ΕΤΥΜ. ΠΕΔΙΟ
  ουζ-ερί < ούζ(ο) + παραγ. τέρμα -ερί (κατά τα γαλλ.
  patiss-erie, confis-erie).
  ςυνθ. ούζο-: ουζο-πότης (λόγ. [1896]), ουζο-μεζές,
  ουζο-ποσία, ουζο-πωλείο, ουζο-πώλης κ.ά.

  όχι < τουρκ. uzum?

  Πολύ ωραία τα χρονογραφήματα. Τα ευχαριστήθηκα.

 37. 33 Δ/ΒΔ είναι! Στο βόρειο λιμένα λέμε γι’ αυτό και η εκ βορρά αναφορά.

  20 Το ούζο πάντα (τουλάχιστον στη Μυτιλήνη και το πάντα από τότε που ήξερα, απ’ τη δεκαετία του 60, παλιότερα δεν ζούσα μάτια μου) γινόταν από έτοιμο οινόπνευμα (αγορασμένο απ’ τον ΑΣΟ και συνήθως από Σάμο πούταν κοντά).

 38. ΚΑΒ said

  πιθ. < τουρκ. CizCim

  στο κείμενό του το έχει σωστά uzum, αλλά στη μεταγραφή βγαίνει λανθασμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σκοπιμότητα.

 39. Πουλ-πουλ said

  37.
  Εδώ (αν βγει) ένα τοπογραφικό του κάτω κάστρου προσανατολισμένο.
  https://postimg.cc/k6vQ4dH6

 40. Costas Papathanasiou said

  Καλησπέρα! Ωραίος (ξανά) ο Βριάρεως.
  Πλάκα είχε ο νεωτερίσας ‘κηπατζής’, ο…χορηγήσας “την άρρενα Ζοζεφίναν Μπαίκερ” της οποίας η γνησία πηγή έμπνευσης θα ήταν βεβαίως αυτή : https://www.youtube.com/watch?v=wmw5eGh888Y (ή και αυτή- Ann Pennington: https://www.youtube.com/watch?v=3wvgp_OVjdE ).
  Επιδιδόμενη σε χορός που, μάλλον, θυμίζει και το ‘shimmy’ του Ρίτσου:
  “Εγώ, της Τέχνης εραστής, με κρόταφους στιλπνούς / από του Ωραίου τον ασπασμό και των Ιδεών το ασήμι, / δύω στου κενού στομάχου μου τους δύσοσμους καπνούς / και, κολοβός αετός, πηδώ στη ρούμπα και στο σίμμυ.// Εγώ, που ο στίχος μου άξιζε της γης το θησαυρό, / αντί να πλάθω αμέριμνος και να φτερώνω σ’ οίστρο, / καρφώνω στης αμείλιχτης ανάγκης το σταυρό / την έμπνευση, και κροταλώ για μια δραχμή το σείστρο. // Κι αν ήμουν ανυπόταχτος, σαν καραγκιόζη οιχτρό / με διευθύνουν άβουλο ξένοι, κρυμμένοι σπάγγοι / κι ο νους το σώμα μου κοιτά σαν άσπονδό του εχτρό, / ενώ στο δράμα μου γελούν γελοίοι ουραγκουτάγκοι.[…](«Ποιητής-Χορευτής»/ “Τρακτέρ”, 1930-34)
  Φοβερή και η “επιδρομή κουνουπιών που μεταβάλλουν τους λαμπτήρας εις κονουπίδια”.τη υποκρούσει ανηλεούς παιξίματος “της Αποκαλύψεως ή της Θείας Κωμωδίας”.
  Σχετική αντίστιξη, η ωραία Σκάλα της Αφροδίτης Μάνου(που την πρωτοταργούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου):
  “Σαν δυο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου,/ τα δυο σου μάτια και χαράζουν τον αέρα.
  Η αγκαλιά σου είναι η σκάλα του Μιλάνου/ κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.”

 41. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Κεφάτα, ευφρόσυνα τα κείμενα του παππού και σαν να βγάζει γλώσσα ειρωνικά με τη μιξοκαθαρεύουσά του στο συρμό του λογιοτατισμού. Φρέσκο το γλωσσικό ζήτημα (απόλυση του Βάρναλη δυο χρόνια νωρίτερα) κλπ,κλπ.

  Ο Κήπος πριν την απελευθέρωση του νησιού,
  είχε έναν αγαλματένιο Ποσειδώνα μέσα στη λιμνούλα αλλά καταστράφηκε το 1909 από τους Νεότουρκους καθώς θεωρήθηκε ότι συμβολίζει τον Έλληνα που με το καμάκι του σκοτώνει τον δυνάστη Τούρκο.

 42. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>Τα χρονογραφήματα αυτά τα εντόπισε και τα κατέγραψε ο φίλος ερευνητής Αριστείδης Καλάργαλης στο αρχείο του Δημοκράτη

  Την ιστορία του κήπου μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο του Αριστείδη Καλάργαλη «Ο Δημοτικός κήπος Μυτιλήνης» από όπου πάρθηκαν και οι πληροφορίες του κειμένου.
  https://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/taxidi-sto-hthes/o-dimotikos-kipos-tis-mytilinis

 43. Α. Σέρτης said

  22 «Μάλιστα και στους στίχους του Δραγάτση υπάρχει κτγ μου σπόντα για τον Μαρή τον Υπουργό»
  27 «Και όντως υπαινιγμός για τον Μαρή στο τέλος.»

  Όχι.
  Και πώς θα μπορούσε, εφόσον ο Μαρής ορκίστηκε 4 Ιουλίου 1928 υπουργός οικονομικών, ενώ το τραγούδι/επιθεώρηση είναι του 1927;

 44. 39 Συμφωνώ απολύτως. Άρα από πού είναι τραβηγμένη η φωτογραφία; Από ποια μεριά φαίνεται η άποψη αυτή; Αν δεν πούμε ακριβώς Β είναι ΒΒΔ (ή έστω ΔΒΔ που έγραψα). Ν με τίποτα (άποψη του κάστρου από Ν θάταν αν ήταν τραβηγμένη απ’ τον κήπο 🙂

 45. ΕΦΗ - ΕΦΗ said


  Η λιμνούλα χωρίς το άγαλμα πια. Ο κήπος έχει μετονομαστεί σε Άλσος του διαδόχου (Κωνσταντίνου) Bois du Prince Heritier…

  από το αρχείο της ιστοσελίδας www. lesvosoldies.gr

 46. 44 (39) Να και μια άποψη του κάστρου από το Νοτιά

  (από το σάιτ που πρότεινε η Έφη).

 47. Πουλ-πουλ said

  44.
  De gustibus et coloribus et prosanatolismus non est disputandum.

 48. Που στο ίδιο σάιτ βλέπω και μια φωτογραφία απ’ το Ντύπι όπως το γράφει http://www.lesvosoldies.gr/image.php?file=1290355326/photo_%CF%83%CE%AC%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B70115.jpg (από τη συζήτηση που είχαμε με τη Μαρία στα μεζεδάκια)

 49. 47 Απόψη από το τάδε μέρος, από πού το βλέπουμε, πού στεκόμαστε να πάρουμε τη φωτογραφία. Αυτό δεν είναι θέμα γούστου ή συζήτησης! Σ’ όλες τις σχετικές απεικονίσεις, ο βοράς είναι στο πάνω μέρος. Αν είσαι στο κεντρικό λιμάνι, μπορεί το κάστρο να βρίσκεται στα βόρεια σε σχέση με σένα, αλλά εσύ τραβάς φωτογραφία απ’ το νοτιά. Το κουμπί είναι το «από».
  Τώρα, αν δεν πείθεσαι, δεν έχω άλλα επιχειρήματα.

 50. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  22 Όχι, κονουπίδια το έχει, περιέργως

  23 Ελα ντε

  24 Να πω ότι εκκρεμεί άρθρο;

  26 Στη νεότερη έκδοση ο Μπάμπι λέει ότι το uso Massilia είναι παρετυμολογία.

 51. Πουλ-πουλ said

  49(44).
  Πλάκα κάνω, προφανώς ο προσανατολισμός δεν είναι θέμα συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι το κουράσαμε αρκετά.
  Έρρωσο.

 52. Χαρούλα said

  Πολύ με άρεσαν!🤓 Ιδιαίτερα η λέξεις που έγιναν …λογιότατες! πχ. …παίζουσα τα μουσικά όργανα: μπάσα βιόλαν, σαξόφωνον, γκάιδαν και γκραν κάσαν και άλλα θορυβωδέστατα όργανα, τύπτοντα ανηλεώς τα ακουστικά τύμπανα των πελατών, διά τρομεροΰ πατάγου…

  Πωωω! Dimosioshoros#4, δεν το είχα προσέξει. Αλλά ναι, βουνό-τσίπουρο, θάλασσα-ούζο(όπως και σε μας). Σωστοοοοός ο μπαμπάς-ποτοποιός!

 53. Χαρούλα said

  Δύσκολο να το αποδεχτώ, όμως ο Τζάρτζανος ξεκίνησε τον μύθο.

  Για την προέλευση της ονομασίας «Ούζο» έχουν προταθεί διάφορες υποθέσεις, η επικρατέστερη των οποίων διατυπώνεται από τον Αχιλλέα Τζάρτζανο (1873-1946), έναν από τους πλέον διακεκριμένους φιλολόγους της ελληνικής γλώσσας:«Το ματαβρασμένο ρακί αυτό ονομάστηκε Ούζο, μόλις κατά τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας στον Τύρναβο και στη Θεσσαλία (1878-1881) από την εξής αφορμή. Βρισκόταν τότε στον Τύρναβο ένας στρατιωτικός γιατρός του Τουρκικού στρατού, Αρμένιος, ονομαζόμενος Σταυράκ-μπέης, ο οποίος είχε μεγάλη φιλία με δύο προκρίτους Τυρναβίτες, τον Αντώνιον Μακρήν, υφασματέμπορον, και τον Δημήτριον Δουμενιώτην, παντοπώλην και ποτοποιόν, και η παρέα αυτή των τριών φίλων τακτικά μεσημέρι και βράδυ έπαιρνε το ορεκτικό της, το «ματαβρασμένο ρακί», το σημερινό Ούζο σαν να λέμε. Ο Σταυράκ-μπέης, επειδή, φαίνεται είχε ιδιαίτερη αγάπη στο ποτό αυτό, επήγε κάποτε εις το εργοστάσιο του Δ. Δουμενιώτη και εκεί επί τόπου, όπως λέμε, του συνέστησε να
  προσθέση και κάποια ουσία, για να βγεί ρακί σε καλύτερη ποιότητα. Και πράγματι, όταν έγινε η απόσταξις σύμφωνα με τη συμβουλή του γιατρού και πήγαν οι τρείς φίλοι να δοκιμάσουν το απόσταγμα της ημέρας εκείνης, ο Αντώνιος Μακρής πρώτος, μόλις το εδοκίμασε, υπερευχαριστήθηκε και ανεφώνησε : «Μωρέ, τί είναι αυτό; Αυτό είναι Ούζο Μασσαλίας».Και έτσι από τότε βγήκε το όνομα του Ούζου.Αλλά τώρα θα ρωτήσει κανείς, τί ήθελε να πει ο μακαρίτης Αντ. Μακρής, ο νοννός του Ούζου, με τις λέξεις «Ούζο Μασσαλίας», από τις οποίες έμεινε κατόπιν η λέξις Ούζο ως ονομασία του «ματαβρασμένου ρακιού» καλής ποιότητας; Στον Τύρναβο γίνεται ανέκαθεν και καλλιέργεια μεταξοσκωλήκων και παράγονται κάθε χρόνο κουκούλια σε μεγάλη ποσότητα. Από τα κουκούλια λοιπόν αυτά, τα εκλεκτότερα μπαλαρίζονταν τα χρόνια εκείνα σε ιδιαίτερες μπάλες και στέλνονταν στο Βόλο για την Ευρώπη με την επιγραφή uso Massalia, ήτοι «προς χρήσιν της Μασσαλίας».
  Εσήμαινε δηλαδή η φράσις αυτή (uso Massalia) στο εμπόριο των κουκουλιών την εκλεκτή ποιότητα και αυτό ήθελε να πη ο μακαρίτης Μακρής με την αναφώνησή του, χωρίς να το φαντάζεται βέβαια τότε, ότι γίνονταν δημιουργός μιας λέξεως, που χαρακτηρίζει τώρα μια ιδιαίτερη βιομηχανία οινοπνεύματος και που είναι σήμερα σε κάθε μικρή και μεγάλη πόλι της Ελλάδος στα στόματα όλων»
  (Άρθρα και Μελετήματα, επιμέλεια Ν.Α. Τζάρτζανος, Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη).

 54. Καλησπέρα!
  Τί χαριτωμένα, πράγματι, και τα δυο! Ζωηρά, ανάλαφρα, αστεία. (Εικονοποιία γεμάτη χιούμορ, αλλά τρυφερό, κάπως…)

 55. sarant said

  53 Πράγματι.

 56. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Η φωτογραφία στο νήμα είναι μια από τις παλιότερες της Επάνω Σκάλας στη σημερινή συμβολή των οδών Μικράς Ασίας και Ναυμαχίας Έλλης.
  https://www.stonisi.gr/post/13582/sthn-epanw-skala-th-mytilhnia-

 57. Λεύκιππος said

  53 Τυρναβίτες. Και προβληματιζόμουν πως να λέγονται οι κάτοικοι του Τυρνάβου. Νάσαι καλά.

 58. antonislaw said

  43
  «22 «Μάλιστα και στους στίχους του Δραγάτση υπάρχει κτγ μου σπόντα για τον Μαρή τον Υπουργό»
  27 «Και όντως υπαινιγμός για τον Μαρή στο τέλος.»

  Όχι.
  Και πώς θα μπορούσε, εφόσον ο Μαρής ορκίστηκε 4 Ιουλίου 1928 υπουργός οικονομικών, ενώ το τραγούδι/επιθεώρηση είναι του 1927;»

  Πάντως ο Μαρής ήταν υπουργός Εθνικής Οικονομίας και στην κυβέρνηση «θερινών διακοπών» του Σοφούλη το 1924.
  Επίσης διαδοχικά πήρε κι άλλα χαρτοφυλάκια:
  Το 1925 επί της κυβέρνησης Μιχαλακόπουλου έγινε υπουργός Γεωργίας και προσωρινά Συγκοινωνίας, ενώ αργότερα στο ίδιο έτος έγινε υπουργός Εσωτερικών. Το 1928 διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη. Το 1928 έγινε υπουργός Οικονομικών στις κυβερνήσεις του Βενιζέλου.

  Επίσης το δεύτερο αφήγημα του Βριάρεω δημοσιεύτηκε στις 23.8.1928.

  Επομένως σίγουρα ο Βριάρεως το λέει ρητά άλλωστε «Αχ μαρή . . . μπρεεε Μαρήήήή … με τόνον αγρίου μίσους διά τον φορολογικώτατον κ. Μαρήν» είχαν συνδέσει το προϋπάρχον «Αχ Μαρί» με τον Μαρή, που έγινε για δεύτερη φορά υπουργός οικονομικών. Και μιλάμε ότι το άρθρο γράφτηκε ένα μόλις μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Μαρή. Τώρα αν ο στιχουργός είχε στο μυαλό του τον Μαρή του 1924 όταν το έγραψε, αυτό δύσκολα μπορεί να το εικάσει κανείς, θα συμφωνήσω, ούτε όμως μπορεί και να το αποκλείσει καθώς ο Μαρής συνδεόταν με τη φορολογία ήδη από το 1924! Άλλωστε πώς σε μόλις ένα μήνα ο Μαρής έγινε «φορολογικότατος» και ο κόσμος έκανε αμέσως τη σύνδεση με το τραγούδι; Πότε πρόλαβε θα έλεγε κανείς σε μια εποχή που δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα από μμε πέραν των εφημερίδων και των δίσκων γραμμοφώνων στα καφενεία; (ο ραδιοφωνικός σταθμός αθηνών έπρεπε να περιμένει δέκα χρόνια, το 1938 για να εκπέμψει)

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AE%CF%82

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: