Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο άγνωστος ποιητής Άχθος Αρούρης – Το χτίσιμο του σπιτιού

Posted by sarant στο 28 Ιουλίου, 2015


Εδώ και κάμποσο καιρό έχω αρχίσει να δημοσιεύω, κάθε δεύτερη Τρίτη, αποσπάσματα από το βιβλίο του πατέρα μου, του Δημήτρη Σαραντάκου, “Ο άγνωστος ποιητής Άχθος Αρούρης” (εκδ. Ερατώ, 1995, εξαντλημένο), που είναι μια βιογραφία του παππού μου, του Νίκου Σαραντάκου (1903-1977), ο οποίος είχε το ψευδώνυμο Άχθος Αρούρης (που είναι ομηρική έκφραση και σημαίνει ‘βάρος της γης’). Η σημερινή συνέχεια είναι η τεσσαρακοστή έβδομη και είναι η τρίτη του δέκατου κεφαλαίου, που επιγράφεται «Ανασυγκρότηση». Η προηγούμενη συνέχεια βρίσκεται εδώ. Βρισκόμαστε στα 1949-50, στην Αθήνα, όπου ο παππούς μου έχει πιάσει δουλειά στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου (ένα θέμα που μας απασχόλησε στις δύο προηγούμενες συνέχειες.

mimis_jpeg_χχsmallΣτο οικόπεδο που αγόρασε στην Αμφιθέα, ο Νίκος έχτισε την άνοιξη του 49 ένα ευρύχωρο και φωτεινό σπίτι, που τέλειωσε τον Οχτώβρη και την 1η Νοεμβρίου μετακόμισαν εκεί από το γιαπί της Νέας Σμύρνης. Ηταν ένα σπίτι μακροστενο, την πρόσοψη του οποίου έπιανε ένα μεγάλο σαλόνι 6 Χ 4 μέτρα. Αμέσως μετά ήταν η τραπεζαρία η κουζίνα, το λουτρό και στο πίσω μέρος δύο υπνοδωμάτια. Κάτω από τα υπνοδωμάτια είχε φτιάσει ένα μεγάλο υπόγειο. Το υπόγειο αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του σπιτιού που ολοκληρώθηκε κι όταν το είδαν στεγασμένο, η Ελένη είπε με αγαλλίαση

— Τώρα, ό,τι και να γίνει, έχουμε ένα μέρος δικό μας να μείνουμε.

Στο υπόγειο αυτό ο ποιητής εγκατέστησε το εργαστήριό του. Μόλο που δε συνέχισε τη «βιοτεχνία πλαγγονιδίων», όπως την έλεγε χωρατεύοντας, διατήρησε τον εξοπλισμό της κι έφτιαχνε για το κέφι του επίχαλκα αγαλματίδια και ανάγλυφα, αντίγραφα των αρχαίων.

Το σπίτι εγκαινιάστηκε με μεγάλο γλέντι, όπου εκτός από το σόι που ήρθε σύσσωμο, παραβρέθηκαν πολλοί γνωστοί και φίλοι, ο γείτονας τους πλέον Γιώργος Βαλέτας, ο Νίκος ο Σωτηράκης, που σύντομα εγκαταστάθηκε κι αυτός κοντά τους, ο Κώστας ο Μάκιστος, ο Ηλίας ο Παρασκευαϊδης και άλλοι Μυτιληνιοί φερμένοι από τη φορά των γεγονότων στην Αθήνα.

Ο αγώνας για την επιβίωση και οι πολιτικές εξελίξεις τον είχαν αναγκάσει να ξεκόψει από την ενεργό ανάμιξη στην πολιτική. Οι οργανώσεις του κόμματος και του ΕΑΜ είχαν διαλυθεί μετά το 48 και η αδιάκοπη λαθολογία σε συνδυασμό με την καταγγελία ηρωικών αγωνιστών όπως του Νίκου Πλουμπίδη, του Βαβούδη, του Καλούμενου και άλλων ως χαφιέδων και πρακτόρων τον είχε απογοητεύσει . Ουδέποτε όμως αποκήρυξε τις αρχές του και από το 51, μετά την ίδρυση της ΕΔΑ, έγινε οπαδός της χωρίς να ενταχθεί οργανωτικά, την ενίσχυε οικονομικά και φυσικά την ψήφιζε.

Στο μεταξύ ζήτησε να ακυρωθεί η απόλυσή του από την Τράπεζα, στηριζόμενος σε μια διάταξη του Νόμου 1540/50. Η ειδική επιτροπή τού ζήτησε να προτείνει στην Ασφάλεια της Μυτιλήνης, (αρμόδια καθ’ ύλην να γνωματεύσει υπέρ ή κατά της ακύρωσης) μάρτυρες για να ανασκευάσουν τις αποδοθείσες σ’ αυτόν κατηγορίες. Ο Νίκος, που ενδόμυχα δεν επιθυμούσε την επάνοδό του στην Τράπεζα αλλά μόνο τη βαθμολογική του αποκατάσταση έγραψε το παρακάτω γράμμα στο Διοικητή της Ασφάλειας, στο οποίο δεν πρότεινε τίποτα και φυσικά δεν αποκήρυττε τις πεποιθήσεις του:

Εν Αθήναις τη 16 Ιουνίου 1951

Π Ρ Ο Σ
τον κ. Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας

Μ υ τ ι λ ή ν η ν

——————-

Κύριε Διοικητά,

Η Επιτροπή του Νόμου 1540/1950, δια του υπ’ αριθ. 18015/1951 εγγράφου της, μοι καθιστά γνωστόν ότι διεβίβασεν υμίν την αίτησίν μου περί ακυρώσεως της εκ της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος απολύσεώς μου και μοι συνιστά να προτείνω υμίν μάρτυρας προς εξέτασιν επί της υποθέσεως ταύτης.

Κατόπιν τούτου, λαμβάνω την τιμήν να πληροφορήσω υμάς ότι, αποβλέπων μετ’ εμπιστοσύνης εις την υμετέραν ευθυδικίαν, ουδένα προτείνω μάρτυρα, εξουσιοδοτών υμάς όπως εξετάσητε οιονδήποτε κρίνετε κατάλληλον.

Επί τη ευκαιρία, προς κατατοπισμόν σας, δεν κρίνω άσκοπον να θέσω υπ’ όψιν υμών τα ακόλουθα:

Αι κατηγορίαι εφ’ ων εστηρίχθη η απόφασις της απολύσεώς μου είναι αι εξής:

1) ότι κατέλαβον αιθαιρέτως το αξίωμα του Γραμματέως της Νομαρχιακής Επιτροπής και του Διευθυντού των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων και υπό την ιδιότητά μου ταύτην κατεπίεσα πάντα αντιφρονούντα κλπ,.

2) ότι ως αρθρογράφος των τότε εκδιδομένων εφημερίδων, έσπειρα το μίσος μεταξύ των πολιτών και ούτω συνέβαλον θετικώς εις την έκρηξιν του Δεκεμβριανού κινήματος,

3) ότι μετά τη συμφωνίαν της Βάρκιζας, εξήγειρα τα πλήθη κατά του νομίμου Κράτους,

4) ότι έλαβον μέρος, ως αρχηγός, εις την κατά του Διευθυντού της Νομαρχίας στάσιν.

Επί τούτων έχω ν’ απαντήσω τα ακόλουθα:

1) Ουδέποτε υπήρξα Γραμματεύς Νομαρχιακής τινος Επιτροπής ή Διευθυντής Φιλανθρωπικών Καταστημάτων. Απλώς μετείχον του Διοικ. Συμβουλίου αυτών, διορισθείς υπό του Νομάρχου Λέσβου, επανειλημμένως δε υπέβαλον παραίτησιν διότι ο όγκος της παρά τη ΑΤΕ υπηρεσίας μου απέκλειε πάσαν άλλην απασχόλησιν.

2) Ουδέποτε έγραψα πολιτικόν άρθρον. Σποράδην μόνον εδημοσίευον χρονογραφήματα ευθύμου περιεχομένου, τούτο δε είναι γνωστόν εις πάντας τους απασχολουμένους με τον τύπον εν Μυτιλήνη.

3) Η ασάφεια της αντιστοίχου κατηγορίας, ουδέν συγκεκριμμένον γεγονός επικαλουμένης, καθιστά αδύνατον αλλά και περιττήν την αναίρεσίν της.

4) Το γεγονός ότι εδικάσθην υπό των εν Σύρω Συνέδρων και εκρίθην αθώος δια της υπ’ αριθ. 9/1947 αποφάσεως, ήν επισυνάπτω, νομίζω ότι αποδεικνύει ψευδή και την κατηγορίαν ταύτην.

Περαίνω την παρούσαν έχω να διατυπώσω την θερμήν παράκλησιν όπως η υμετέρα προς την Επιτροπήν απάντησις διαβιβασθή όσον το δυνατόν ταχύτερον, καθόσον η προθεσμία κρίσεως των αιτήσεων λήγει εντός του προσεχούς μηνός.

Ευχαριστών, διατελώ μετά πλείστης τιμής.

Η απάντηση της Ασφάλειας του έμεινε άγνωστη γιατί διαβιβάστηκε στην Τράπεζα υπηρεσιακώς. Περιέργως φαινεται πως ήταν θετική, γιατί στο τέλος του 52 τού ανακοινώθηκε η ακύρωση της απόλυσης του, η προαγωγή του στο βαθμό του τμηματάρχη Γ’ και η τοποθέτησή του στο υποκατάστημα Αταλάντης, με την υπόσχεση να γίνει σύντομα υποδιευθυντής του. Ο ποιητής για τυπικούς λόγους παρουσιάστηκε στη νέα του θέση, από την οποία έφυγε αυθημερόν υποβάλλοντας την παραίτησή του. Πήρε φυσικά τη διαφορά μεταξύ των μισθών αρχιλογιστή και τμηματάρχη Γ’ και του εφάπαξ που πήρε όταν τον απολύσαν, όλα αυτά αναδρομικά από το 1948! Με τα λεφτά αυτά επεξέτεινε το σπίτι του κατά τρία δωμάτια, ένα στο ισόγειο και δύο στον όροφο. Αισθανόταν απελευθερωμένος και σίγουρος για τον εαυτό του. Η δουλειά που έκανε στο Λεξικό του άρεσε, είχε δικό του άνετο σπίτι, μια αγαπημένη οικογένεια και βρισκόταν δίπλα στ’ αδέλφια του. Ο γιος του τριτοετής του Πολυτεχνείου και με έφεση στο γράψιμο είχε αρχίσει να γράφει λήμματα σχετικά με την επιστήμη του στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, εξασφαλίζοντας έτσι το χαρζηλίκι του. Ο Νίκος λοιπόν δε σκόπευε να ανταλλάξει τη σημερινή του κατάσταση, ακόμα και με τη θέση διευθυντή σε μεγάλο κατάστημα της τράπεζας.

 

Advertisement

67 Σχόλια προς “Ο άγνωστος ποιητής Άχθος Αρούρης – Το χτίσιμο του σπιτιού”

 1. Γς said

  Ουφ, τελείωσε κι αυτό. Η περιπέτεια με την τράπεζα, η ανέγερση της κατοικίας κλπ.

  Το υπόγειο όμως με έβαλε σε σκέψεις.
  Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε τις λάμπες και τα ‘αλλα ηλεκτρονικά της οικογένειας, των ραδιοφώνων και ασυρμάτων!
  Κάτι τέτοια υπόγεια ανακάλυπταν και μάλιστα προς τα εκεί, εκείνα τα χρόνια.

  Τα θυμάμαι σαν τώρα.

  Καλημέρα

 2. Πάνος με πεζά said

  Δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά από τον τίτλο, βάζω λιανοτράγουδο :

  Το σπίτι αυτό πώς θα χτιστεί
  τις πόρτες ποιος θα βάλει
  που ‘ναι τα χέρια λιγοστά
  κι ασήκωτες οι πέτρες

  Σώπα τα χέρια στη δουλειά
  τρανεύουν κι αυγαταίνουν
  και μην ξεχνάς ολονυχτίς
  βοηθάν κι οι αποθαμένοι

 3. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  Nα προστεθούν στην ανάρτηση τα παρακάτω:
  As built drawings. ( Kατόψεις, όψεις. Τομές δεν χρειάζονται)
  Αρ.οικοδομικής αδείας (και τυχόν αναθεωρήσεις)
  Αναλυτικά στοιχεία επιβλεπόντων και κατασκευαστών-υπεργολάβων.

 4. a said

  οι παρανομοι ασυρματοι του κκε βρεθηκαν το 1951 στην καλιθεα και αποτελεσαν την αφορμη γιατην εκτελεση του πλουμπιδη
  Ο θανασης σκρουμπελος στο ενδιαφερων βιβλιο του μπελα τσαο που ειναι μια μυθοπλασια βασιζομενη σε ιστορικα γεγονοτα τοποθετει τον ασυρματο στην θεσαλονικη

 5. Πάνος με πεζά said

  Απόσπασμα κτηματολογίου, πιστοποιητικό μεταγραφής και βεβαίωση μηχανικού περί μη αυθαθρέτων μαζί με ειδικό ηλεκτρονικό κωδικό. 🙂

  1949…
  Κ (25/25), 4Φ16, ΣΦ6/30…

 6. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  Τα 3. (τα στοιχεία,ρε!) ζητούνται για να εξακριβώσει η Υπηρεσία Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης πώς κατάφερε ο παπούς να τελειώσει από Άνοιξη (μήνας;) μέχρι Οχτώβρη ,δηλαδή μέσα σε 5-8 μήνες ,ολάκερη σπιταρώνα. Προσωπικά δεν ξέρω κανένα έργο που να τελείωσε μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, εκτός από ένα τζαμί (Mosque) δα κάτω, στο κατόρθωμα αυτό οπωσδήποτε έβαλε το χεράκι του ο Αλά αλ Άκμπαρ!

 7. Γς said

  Κι ήταν και η εποχή που τελείωναν τα αρχαιολογικά τους στην παλιά λεωφόρο Μαραθώνος για να κατασκευάσουν την νέα εν όψει των Ολυμπιακών του 2004.

  Κι ο Γς πλησιάζει ένα συνεργείο μιας αρχαιολογικής ανασκαφής μιας αρχαίας κατοικίας στο Πικέρμι που έκαναν τα διασωστικά τους 5-6 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

  Πουλάει μούρη και οι περίεργοι περαστικοί τον κοίταζαν με δέος.

  Ρώτησε το συνεργείο διάφορα και έλαβε τις ανάλογες απαντήσεις.

  Μόνο που το παράκανε και τους ρώτησε άν έχει χτιστεί η οικία βάσει σχεδίου, κάτι σαν άδεια [ή αν είναι αυθαίρετη!].

  Κια τότε δεν άντεξε ένας αρχαιολόγος:
  -Από ποια υπηρεσία είστε κύριε;
  -Από τον Τριανταφυλλόπουλο!
  [που είχε κυρίξει τον πόλεμο εκείνη την εποχή στα αυθαίρετα]

 8. Πάνος με πεζά said

  @ 6 : Πολλά τέτοια κτίρια πλέον.

  Bέβαια, αλί από κυλιόμενες σκάλες κινέζικες…

 9. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  8. Kοίτα, οι Κινέζοι δεν πιάνονται! Φορτώνουν σε ένα καράβι υλικά, μηχανήματα, μηχανικούς ,εργοδηγούς ,εργάτες, λυόμενα «γραφεία» κ.λ.π. και κάνουν καταδρομική ενέργεια. Τελειώνουν μεν «γρήγορα», αλλά από QA/QC και Safety…(ούτε που ξέρει κανείς πού θάβουν τα πτώματα της εργατιάς…). Ακόμα και οι Αραπάδες δα κάτω, τούς έχουν κόψει ή περιορίσει πολύ ,λόγω της χαμηλής τους ποιότητας και των ανύπρακτων προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

 10. Πάνος με πεζά said

  Έλα κι εσύ…Χαμηλή ποιότητα !
  (πού’ σαι κ.Μπαμπινιώτη, να γράψεις σαν άλλοτε, το λήμμα «κινέζικο»=αμφιβόλου ποιότητας, να μας κηρύξουν τον πόλεμο…)

 11. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  5 Τι νούμερα είναι αυτά;

  6 Δεν ήταν και τόσο μεγάλο αρχικά 😉

 12. Πάνος με πεζά said

  Πιθανή διερεύνηση φέροντος στοιχείου. Υποστύλωμα 25×25 εκατοστά, με οπλισμό 4Φ16(mm) και συνδετήρες Φ6 ανά 30 εκατοστά… Σήμερα, ούτε σε κοτέτσι…

 13. sarant said

  12 Ναι, τότε δεν υπήρχαν οι αντισεισμικοί. Για να κάνουμε πανωσήκωμα έγιναν πατέντες.

 14. Νέο Kid L'errance d'Arabie said

  10. Τις precast πλακούλες με τον μεταλότυπο της πλάκας ,τις πρόσεξες; 😆
  [ Aραπιά πρέπει νάναι το κτίριον. Η πασαλοθεμελίωση και τα προκάτ αυτό δείχνουν. έτσι και χτυπήσει καμιά φορά η μαμά νέιτσουρ εδώ πέρα…κλάψτε μανούλες αμπαγιοφορεμένες,κλάψτε! Kαι ας είναι γερές οι δικές μας post-tensioned slabs κι όχι Λέγκο σαν τις κινέζικες. Θα φεύγουν ντόμινο σα κατ οι ορόφοι… 😉 )

 15. Πάνος με πεζά said

  Ναι, χωρίς μεταλλότυπο δε σηκώνονται (όρθιες) οι πλάκες με τους γερανούς, σπάνουνε, που έλεγε κι ένας παλιός καθηγητής…

 16. Χατζηδημητράκος Νίκος said

  Φυσικά το μέρος της απάντησης «2) Ουδέποτε έγραψα πολιτικόν άρθρον. Σποράδην μόνον εδημοσίευον χρονογραφήματα ευθύμου περιεχομένου, τούτο δε είναι γνωστόν εις πάντας τους απασχολουμένους με τον τύπον εν Μυτιλήνη.», δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού τα κείμενα που έγραψε ο παππούς (αυτά που έχω υπ’ όψη μου τουλάχιστον από το αρχείο μου), είναι αρκούντως πολιτικά και μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρά. Διατηρούν φυσικά τη λογοτεχνική πλευρά του συγγραφέα αλλά αυτό δεν μεταβάλει την πολιτική τους διάσταση. Με αφορμή πάντως αυτή την αναφορά (που μου θύμισε προηγούμενη, εκεί που αναφερόταν η συγγραφική δραστηριότητα του παππού στον ΕΑΜικό τύπο της Μυτιλήνης, έχω μια ερώτηση για τον Νίκο Σαραντάκο. Ξέρουμε ότι ο παππούς έγραφε στην «Αγροτική» με το ψευδώνυμο «Νίκος Ζευγολάτης». Διατηρούσε τη στήλη «Τσαπίσματα». Σε κάποια στιγμή η στήλη υπογράφεται με τα ψευδώνυμα «Κακός» και «Ζευγάς». Ξέρεις μήπως Νίκο αν είναι αλλαγές που έκανε ο παππούς ή πρόκειται για άλλα πρόσωπα; Ο «Ζευγάς» και ο «Ζευγολάτης» είναι φυσικά παρόμοια, αλλά το «Κακός»; Πάντως από την ανάγνωση των κειμένων, το ύφος παραπέμπει στο ίδιο πρόσωπο (κατά την δική μου αντίληψη).

 17. sarant said

  16 Δίκιο έχεις για το περιεχόμενο των άρθρων. Για τα δύο διαφορετικά ψευδώνυμα, ομολογώ πως ξέρεις περισσότερα από μένα. Δυστυχώς δεν έχουμε να ρωτήσουμε και τον πατέρα μου, που ίσως ήξερε. Πρέπει να δούμε τα κείμενα.

 18. Παναγιώτης Κ. said

  @6 (Kid) Αν έχεις το παραδάκι -από προηγούμενη συνέχεια ξέρουμε ότι είχαν πάει καλά οι δουλειές με τα κουκλάκια, του παππού Σαραντάκου- τότε όλα γίνονται στο άψε-σβήσε! Σου μιλώ εκ πείρας…

 19. leonicos said

  είχε φτιάσει

  του φτιάνω

  είχε φτιάξει

  του φτιάχνω

 20. @5, 14 το πιθανότερο φέρουσα τοιχοποιία.

  Νικοκύρη αν υπήρχε καμια φωτογραφία (όχι σχέδια που ζητάειο ο Kid) θα ήταν όμορφο να το βλέπαμε στην αρχική του μορφή πριν το πανωσήκωμα.

 21. sarant said

  Υπάρχει αλλά δεν την έχω πρόχειρη

 22. ΕΦΗ-ΕΦΗ said

  Σήμερα που διαβάζουμε με δέος και θαυμασμό όλη αυτή την περιπέτεια ζωής, η Αγροτική Τράπεζα που συνέβη ο παππούς Σαραντάκος να δουλέψει στο ξεκίνημά της και για αρκετά χρόνια,με αλλεπάλληλα κυνηγητά, μέσα στις άγριες θύελλες της περιόδου, δεν υπάρχει πια ως Τράπεζα της Ελλάδος.Στερνά, κυκλωμένη από τα σκάνδαλα χαρίστηκε για 95 εκατομ στην υγειή και αθώα-γκουχ Πειραιώς, πριν ολοκληρώσει εννιά δεκαετίες ζωής.
  Το κεντρικό της,το νεοκλασικό Σερπιέρι στην Πανεπιστημίου,πήγε κι αυτό προικιό στην Πιρέος Μπανκ ,που ασκεί εσχάτως φιλολαϊκή πολιτική μειώνοντας τα ποσά σε μικοδανειολήπτες ακούω, με ξένα,δηλαδή δικά μας,κόλλυβα εν τέλει!

 23. 22

  😦

 24. sarant said

  22 Άσε…. Και ο πατέρας μου στο τέλος δούλεψε κι αυτός στην Αγροτική

 25. Ριβαλντίνιο said

  @ Σκύλος της Β.Κ.
  Θυμάσαι που έλεγες για μια συγγραφέα που της την έσπασε ένας στο γυμναστήριο και θα ήθελε να είναι άνδρας για να τον δείρει ? Αν γίνει σφίχτεργούμαν όπως η Αταλάντη θα μπορεί:

  Διάβασα ότι η Αταλάντη είχε δείρει τον Πηλέα, τον πατέρα του Αχιλλέα !!!

  «Ἀταλάντη(…)ἐν τῷ ἐπὶ Πελίᾳ τεθέντι ἀγῶνι ἐπάλαισε Πηλεῖ καὶ ἐνίκησεν.»

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text;jsessionid=EB8D7263A0475728F4BF8178088FE017?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0021%3Atext%3DLibrary%3Abook%3D3%3Achapter%3D9%3Asection%3D2

 26. Γιάννης Ιατρού said

  @22 Αγροτική: Η Τράπεζα του εκάστοτε κόμματος που κυβερνούσε….

 27. 25

  Δεν μιλάμε για όπχοια κι όπχοια συγγραφέα. Μιλάμε για την Δρυσηίδα Χημουλίδου! (Not Googlable!)

 28. Επιπροσθέτως στο 27

  δεν χρειάζεται να είσαι ανθρωπόβουνο για να σακατέψεις κάποιον

  http://luben.tv/nihilpop/video/57595

 29. Ριβαλντίνιο said

  @ 28 Σκύλος της Β.Κ.
  Όμως αυτά είναι στημένα και ψεύτικα, ενώ εγώ σου έχω ντοκουμέντα και στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή !

 30. Γιάννης Ιατρού said

  @29 να τα δείχνεις όμως ολόκληρα, όχι πετσοκομμένα 🙂

 31. ωραίο!

  Τους αρχαιολόγους, που τρώγουνται σαν τα σκυλιά για ένα μάτσο κόκκαλα, τους έχετε πάρει πρέφα;

  http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500015550

 32. Γιάννης Ιατρού said

  @31: Έλα τώρα, να χαίρεσαι που την γλυτώσαμε φτηνά στην Αμφίπολη 🙂
  Κάτι θυμάμαι για κάποιον «οιωνό της Αμφίπολης» κλπ.

 33. Ριβαλντίνιο said

  @ 31 Σκύλος της Β.Κ.
  Ναι ! Γενικά πολλές φορές οι αρχαιολόγοι για να προκαλέσουν εντύπωση :

  http://krasodad.blogspot.gr/2015/07/blog-post_22.html

 34. Βάταλος said

  Αγαπητοί κύριοι, επιτρέψατέ και εις τον γερο-Βάταλον ωρισμένας επισημάνσεις επί της παρούσης αναρτήσεως…

  1) Γράφει ο πατήρ Σαραντάκος εν τω επιλόγω της σημερινής συνεχείας: «Η απάντηση της Ασφάλειας του έμεινε άγνωστη γιατί διαβιβάστηκε στην Τράπεζα υπηρεσιακώς. Περιέργως φαινεται πως ήταν θετική, γιατί στο τέλος του 52 τού ανακοινώθηκε η ακύρωση της απόλυσης του, η προαγωγή του στο βαθμό του τμηματάρχη Γ’ και η τοποθέτησή του στο υποκατάστημα Αταλάντης, με την υπόσχεση να γίνει σύντομα υποδιευθυντής του. Ο ποιητής για τυπικούς λόγους παρουσιάστηκε στη νέα του θέση, από την οποία έφυγε αυθημερόν υποβάλλοντας την παραίτησή του. Πήρε φυσικά τη διαφορά μεταξύ των μισθών αρχιλογιστή και τμηματάρχη Γ’ και του εφάπαξ που πήρε όταν τον απολύσαν, όλα αυτά αναδρομικά από το 1948! Με τα λεφτά αυτά επεξέτεινε το σπίτι του κατά τρία δωμάτια, ένα στο ισόγειο και δύο στον όροφο. Αισθανόταν απελευθερωμένος και σίγουρος για τον εαυτό του. Η δουλειά που έκανε στο Λεξικό του άρεσε, είχε δικό του άνετο σπίτι, μια αγαπημένη οικογένεια και βρισκόταν δίπλα στ’ αδέλφια του. Ο γιος του τριτοετής του Πολυτεχνείου και με έφεση στο γράψιμο είχε αρχίσει να γράφει λήμματα σχετικά με την επιστήμη του στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, εξασφαλίζοντας έτσι το χαρζηλίκι του. Ο Νίκος λοιπόν δε σκόπευε να ανταλλάξει τη σημερινή του κατάσταση, ακόμα και με τη θέση διευθυντή σε μεγάλο κατάστημα της τράπεζας».

  2)ΕΡΩΤΩ: Διατί ο μακαριστός Δημήτριος Σαραντάκος αποκρύπτει ότι το περί ού ο λόγος Λεξικόν ήτο το «Λεξικόν του Ηλίου» του ακροδεξιού επιχειρηματίου Ιωάννου Πασσά; ΕΠΙΣΗΣ: Διατί αποκρύπτει ότι η αποκατάστασις του πατρός του, Άχθονος Αρούρη έγινε με νόμον του χαζοβιόλη Πλαστήρα τον οποίον προυκάλεσεν ο δαιμόνιος Πασσάς, μέσω του «κολλητού» του Σπυρέτου Μαρκεζίνη, όστις εξεβίαζε τον Πλαστήραν ότι θα «διαρρεύση» (τον αποβλακωμένον από το χριστιανικόν Ευαγγέλιον, Στρατηγόν Πλαστήρα, κατεσκόπευον οι Αμερικανοί) εις τον Τύπον τας συχνάς επισκέψεις του εις την διάσημον καφετζούν των Αθηνών, Έλλην Διέλλαν, ήν συνεβουλεύοντο και ο Βασιλεύς Γεώργιος Β΄, ο Τσουδερός και δεκάδες άλλοι κρετίνοι πολιτικάντηδες του Ρωμέικου;

  http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2009/12/blog-post_2346.html

  http://national-pride.org/2011/05/07/%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1/

  ΕΠΙΣΗΣ: Διατί, άραγε, ο πατήρ Σαραντάκος δεν εξηγεί εις τους αναγνώστας του αφηγήματός του ότι ο πατήρ του, Άχθος Αρούρης, έλαβε όλον αυτό το τεράστιον αναδρομικόν ποσόν χωρίς να έχη εργασθή μίαν ώραν εις το Δημόσιον όλο αυτό το διάστημα; Διατί ο εντιμώτατος οικοδεσπότης μας κ. Νίκος Σαραντάκος δεν έσπευσε να διευκρινίση τας φοβεράς αυτάς ελλείψεις του αφηγήματος του πατρός του, αι οποίαι αποπροσανατολίζουν τον απονήρευτον (διά την ακρίβειαν: πάσχοντα από χριστιανικόν κρετινισμόν) Ρωμιόν αναγνώστην του Σαραντακείου Ιστολογίου;

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ γέροντος Βατάλου: Ο Σπυρέτος Μαρκεζίνης (από σπόντα, εννοείται…) και ο Ιωάννης Πασσάς είναι ο Μεγάλοι Ευεργέται του Σαραντακέϊκου…

  3) Όπως σας έχω προσφάτως διηγηθή, ο ομιλών γέρο-Βάταλος έχει γνωρίσει εκ του πολύ πλησίον τον Μέγα Έλληνα Ιωάννην Πασσάν (σ.σ.: Ο μακαρίτης εμίσει θανασίμως την θρησκείαν των Γαλιλαίων και ήτο κρυφο-Δωδεκαθεϊστής: Άλλη μία πελωρία αλήθεια που αποκρύπτουν όλοι οι Σαραντάκοι – πάππος, πατήρ, εγγονός και ο αδελφός του πάππου Μιχαήλ), ο οποίος ήτο – ομολογουμένως «Διαβόλου κάλτσα»: Θα το τεκμηριώσω με μίαν ασήμαντον λεπτομέρειαν που αξίζει πολλά διά τους ειδήμονας: Εις τας τελευταίας σελίδας του «Σύμπαντος», ο Ιωάννης Πασσάς αναφέρει τον πατέρα του κ. Σαραντάκου ως… «φυσικοχημικόν» (ενώ ήτο μόνον χημικός μηχανικός!), διά να πείση τους κάφρους Ρωμιούς αναγνώστας ότι ο Δ. Σαραντάκος έχει σχέσιν με το… Σύμπαν!

  Αντιθέτως, εις την σελίδα 446 των «Ορφικών» αναφέρει τον Δ. Σαραντάκον υπό την πραγματικήν του ιδιότητα (χημικός μηχανικός) προσθέτων την φράσιν… «ακούραστον ερευνητήν της Φυσικής Ιστορίας», ιδιότητα μάλλον ανύπαρκτος, αφού ο υιός του, εντιμώτατος οικοδεσπότης μας ΟΥΔΕΠΟΤΕ μας έχει ενημερώσει κάτι παρόμοιον διά τον αγαπημένον του πατέρα.

  4) Μη χάση κανείς την αποψινήν (ολίγον μετά το μεσονύκτιον) προσφοράν του γέροντος Βατάλου: Επιθυμών να τιμήσω τον Μέγαν Έλληνα Ιωάννην Πασσάν (και τους ακουράστους συνεργάτας του Μιχαήλ, Νικόλαον και Δημήτριον Σαραντάκον) θα αναβιβάσω τον θρυλικόν τόμον «Το ΣΥΜΠΑΝ». Πρόκειται διά μνημειώδες έργον, το οποίον εις τα παλαιοπωλεία της Ιπποκράτους και της Ασκληπιού πωλείτει 100 ευρώ μετά από παζάρεμα. Ο γέρων Βάταλος θα αναβιβάση το καθαρόν αντίτυπον της προσωπικής του βιβλιοθήκης, το οποίον «σκανάρει» αυτήν την στιγμήν η μικροτέρα εγγόνα του (ακόμη και με το υπερσύγχρονον αμερικανικόν scanner που διαθέτω, απαιτεί σκληράν και προσεκτικήν εργασίαν μιάς ώρας).

  ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ, όμως, αγαπητοί μου Ρωμιοί: Η προσφορά του «Σύμπαντος» του Πασσά θα διαρκέση μόνον διά τρία 24ωρα. Όσοι πιστοί προσέλθετε: Το μνημειώδες έργον θα κατέβη από τον ουρανόν του Διαδικτύου μόλις έμβη ο Αύγουστος, ο καλύτερος μην του ενιαυτού. Τουτέστιν, έχετε περιθώριον να αποκτήσητε το ανεκτίμητον αυτό δοκουμέντον μέχρι τα μεσάνυκτα της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2015.

  Είπα και ελάλησα και αμαρτίαν ούκ έχω
  Β.

 35. Γς said

  32:
  Κάτι είχα γράψει για την περίπτωση πριν τρία χρόνια.

  «Ε, λοιπόν αυτός ο κύριος είναι ο συγγραφέας του γνωστού άρθρου του 2000 στο Science για τον Φίλιππο, που βασικά επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του Νίκου Ξηροτύρη ( που ήταν ο πρώτος που εξήτασε τα οστά) και της συνάδελφόυ του Franzeska Langensheidt.
  Είδα τη δημοσίευση και δεν το πίστευα. Δημοσίευση όχι από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλλά από κάποιο Anaximandrio Ιδρυμα με διεύθυνση του σπιτιού του στην Αθήνα.
  Δεν είχε πει τίποτα στον Καθηγητή του. Τσιμουδιά. Από δικό μου ηλεμήνυμα το έμαθε ο Νίκος».

  https://sarantakos.wordpress.com/2012/12/15/meze-44/#comment-149292

 36. sarant said

  31 Να μας πει τα ντεσού ο Γουσού, που ξέρει τον Ξηροτύρη 🙂

 37. sarant said

  Ωπ, με πρόλαβε!

 38. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  #31-33
  Οι των θετικών επιστημών δεν είναι αρχαιολόγοι… Ό,τι συμπέρασμα κι αν βγάλει όποιος εξετάσει ένα οστό, αν αυτό δεν μελετηθεί σε συνάφεια με τα υπόλοιπα συνευρήματα, δεν έχει καμιά αξία.

 39. Γιάννης Ιατρού said

  @31/35 Κι αυτή στην απεικόνιση της υδρίας παλεύει με τον Πυθέα για το έπαθλο (δηλαδή το τομάρ’ και το κεφάλ’ του Καλυδώνιου αγριογούρουνου που φαίνεται ακουμπισμένο, στο φόντο). Το τραυμάτισε ‘ξώφαλτσα πρώτη η απεικονιζόμενη. Τελικά το σκότωσε άλλος. Κι έγινε της μουρλής μετά, ποιός θα έπαιρνε το έπαθλο, μάχες, κατάρες κ.α. τέτοια. ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΛΙΕΤΗΣΣΥΝΕΧΕΙΑ και βάλε, σου λέω.

  Ε, τι θέλεις να κάνουν οι κύριοι που αναφέρεις (παλαιοανθρωπολόγοι γράφει ότι είναι, όχι αρχαιολόγοι, βλ. και @38); Κι αυτοί για κάποιο έπαθλο (;) τρώγουνται. Αναρωτιέμαι εν προκειμένω, άραγε ποιό νομίζουν πως είναι το έπαθλο; Ρεζιλευόμαστε ρε γμτ!

 40. Γς said

  34:

  Βάταλε θα σε ξεπεράσω εκθειάζοντας τη διαχρονικότητα της εγκυκλοπαίδειας Ηλιος.

  http://caktos.blogspot.gr/2015/07/blog-post_14.html

 41. Ριβαλντίνιο said

  @ 39 Γιάννης Ιατρού
  Κάτσε, αν αυτός με τον οποίο παλεύει στην εικόνα η Αταλάντη δεν είναι ο Πηλέας, και παλεύει για τον αγριόχοιρο και όχι στην κηδεία του Πελία, σημαίνει πως άθελά μου παραπλάνησα δίνοντας λάθος «ντοκουμέντο». 😦 Αλλά φταίει και η καταραμένη η wiki από όπου το τζούρνεψα !

  Οπότε να διορθώσω

 42. Γιάννης Ιατρού said

  @41 Ριβαλντίνιο, εγώ να επανορθώσω ως πρός τον Πηλέα. Κατά λάθος έγραψα Πυθέα, Πηλέας είναι το σωστό.
  Αλλά τα άλλα που γράφω είναι σωστά, δηλ. για το τομάρ’ και την κεφαλή αγωνίζονται κλπ. (οι αγώνες γίνονται προς τιμήν του θανόντος Πελία). Τα ονόματα κλπ. είναι γραμμένα σε χαλκιδικό αλφάβητο.

 43. ΕΦΗ-ΕΦΗ said

  Οι μύθοι για το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου ήσαν πολλοί και τροφοδότησαν αντίστοιχες σκηνές σε αγγεία και μάρμαρα. Ολόκληρη λίστα με τους μυθικούς κυνηγούς.Η Αταλάντη είναι δισυπόστατη .Μια δρομέας και μια κυνηγός.Κάτω από το αγγείο γράφει,
  Η Αταλάντη παλεύει με τον Πηλέα στους αγώνες «Άθλα επί Πελία»
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)

  Άσχετη αναρώτηξη :Μα γιατί δεν πάει για μπάνιο, ο καπής;

 44. 31: Ορίστε και η επαλήθευση για τη μια δεκαετία λάθος του Γς για το φίλο του μπερμπάντη Ν.Ξ. και το ΔΠΘ:
  εργαστήριο ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου πανεπιστημίου, το οποίο ίδρυσε το 1993 και διετέλεσε διευθυντής του μέχρι τον Αύγουστο 2011.

 45. ΕΦΗ-ΕΦΗ said

  43. συνέχεια
  Μια χαρά δένουν τα αρχαιολογικά με το νήμα.Μην ξεχνάμε ότι ο συγγραφέας του βιβλίου «Ο άγνωστος ποιητής Άχθος Αρούρης», που είναι βιογραφία του πατέρα του και που σχολιάζουμε σε συνέχειες κάθε δεύτερη Τρίτη, ο αείμνηστος Δημήτρης-Μίμης Σαραντάκος, έχει γράψει επίσης το βιβλίο «Οι αρχαίοι είχαν την πλάκα τους»
  http://www.protoporia.gr/oi-archaioi-eichan-tin-plaka-toys-p-309790.html

 46. ΕΦΗ-ΕΦΗ said

  31>>σαν τα σκυλιά για ένα μάτσο κόκκαλα,
  -γίνηκανε τω σκυλιώνε. Αυτό το κόκκαλο είναι από άλλη σακκούλα και τέτοια
  -κυριολεκτικά θα το φτάσει ως το κόκκαλο ο άλλος.

 47. 46

  Μα ναι! Εντελώς ναι!
  Απορώ με ποιές επιστημονικές προδιαγραφές φυλάνε αυτά τα ευρήματα. Ο ένας βγήκε στη σύνταξη και κράτησε ένα κρανίο, το οποίο μελέτησε χάριν παιδιάς. Ωραίοςςςςςςςς!
  Ο άλλος, πάλι, είχε τα κόκκαλα μέσα σε μια χαρτοκούτα και ανέσυρε όποιο του χρειαζόταν!

 48. Γιάννης Ιατρού said

  @43 Ποιός «καπής» ΕΦΗ;; Κάτι δεν πιάνω 🙂 Υποψίες έχω… Για τα της υδρίας, ιδού η μετάφραση

 49. sarant said

  45: 🙂

 50. Γιώργος Τ. said

  Νομίζω ότι ο Νίκος Σωτηράκης ήταν Χιώτης και όχι Μυτιληνιός.

 51. sarant said

  50: Καλώς ήρθατε. Πολύ σωστά, ήταν Χιώτης -αλλά όλοι οι άλλοι της παραγράφου είναι μυτιληνιοί, οπότε η διατύπωση «και άλλοι μυτιληνιοί» στέκει θαρρώ, θα ήταν πολύ αντιοικονομικό (στη διατύπωση) να τον εξαιρέσει.

 52. Gpoint said

  καλοκαιριάτικη ανία και ζέστη ήταν η αιτία να δω το ματς ΠΑΟ-Μπρυζ και να απορήσω…

  Είναι δυνατόν να πληρώνεται ο Σωτηρακόπουλος για τα παραληρήματά του αντί περιγραφής ;; Οκτώ στις δέκα φάσεις άλλα γίνονταν και άλλα περιέγραφε. Να αφήσω τις λογοτεχνικές μαλακίες του με αποκορύφωμα τις φάσεις…χαμηλού ραντάρ !!!!!!

 53. «του Βαβούδη, του Καλούμενου…»
  Είχαν καταγγελθεί κι αυτοί ως χαφιέδες; Πώς είναι δυνατόν; Ο Βαβούδης αυτοκτόνησε όταν τον έπιασαν με τους ασυρμάτους και ο Καλούμενος τουφεκίστηκε μαζί με τον Μπελογιάννη!

 54. sarant said

  Ο ραδιοσταθμός του ΚΚΕ ανακοίνωσε ότι ο Βαβούδης ήταν πράκτορας.
  http://www.rizospastis.gr/story.do?id=6468788

 55. Βάταλος said

  Αγαπητοί κύριοι,

  1) Πιστός εις την απογευματινήν του υπόσχεσιν, ο γέρων Βάταλος αναβιβάζει απόψε (και διά τρία μόνον 24ωρα μέχρι να έμβη ο λαμπρός μην Αύγουστος…) τον μνημειώδη τόμον «ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ» του Ιωάννου Πασσά εις επιμέλειαν του αειμνήστου πατρός του κ. Σαραντάκου, Δημητρίου Σαραντάκου. Δυστυχώς, η μικρά εγγόνα μου που το «εσκάναρε», δεν ηκολούθησε τας οδηγίας του πάππου της (εβιάζετο το τσακλοκούδουνον να συναντηθή με τον αρραβωνιαστικόν της) και το σύγγραμμα είναι μέν πεντακάθαρον και ευκρινέστατον, αλλ ουχί searchable, πράγμα που θα διευκόλυνε κάθε Ρωμιόν αναγνώστην να εύρη ΑΜΕΣΩΣ όλα τα άρθρα που έχουσι γραφεί από την γραφίδα του πατρός του εντιμωτάτου οικοδεσπότου μας.

  2) Διά να αντιληφθή και ο τελευταίος Ρωμιός αναγνώστης του παρόντος Ιστολογίου πόσον μεγάλος Αντικομμουνιστής υπήρξεν ο Ιωάννης Πασσάς (διατί να το κρύψωμεν; Ο ναζιστής Κώστας Πλεύρης ωχριά μπροστά του, άλλωστε ο ίδιος ο Αρχηγός της 4ης Αυγούστου αναφέρει συχνάκις ότι είς από τους διδασκάλους του εις τον Αντικομμουνισμόν υπήρξεν ο Ιωάννης Πασσάς) ο γέρων Βάταλος αναβιβάζει και εν ακόμη σπάνιον βιβλίον του εκδότου της «Εγκυκλοπαιδείας του ΗΛΙΟΥ». Πρόκειται διά την περίφημον μπροσούραν «Πώς θα γίνει ο 3ος Κομμουνιστικός Γύρος» που εξεδόθη τω 1945, εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν ειργάζοντο διά τον Πασσάν, τόσον ο πάππος του κ. Σαραντάκου, Νικόλαος, όσον και ο αδελφός του πάππου, Μιχαήλ Σαραντάκος.

  ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ: Πώς εδέχθησαν οι εγνωσμένοι αριστεροί αδελφοί Νικόλαος και Μιχαήλ Σαραντάκοι και ο μακαριστός Δημήτριος Σαραντάκος να εργασθώσι επί δεκαετίας δι’ έναν τόσον μεγάλον Αντικομμουνιστήν εργοδότην;

  Μετά πάσης τιμής
  Β.

 56. <xmp:ModifyDate>2014-11-21T18:20:52+02:00</xmp:ModifyDate>
  <xmp:CreateDate>2014-11-07T18:16:04+02:00</xmp:CreateDate>
  <xmp:MetadataDate>2014-11-21T18:20:52+02:00</xmp:MetadataDate>
  <xmp:CreatorTool>Adobe Acrobat 10.1.1</xmp:CreatorTool>

  Το ρολόι, μάστορα…

 57. sarant said

  56 ?

 58. Γιάννης Ιατρού said

  @35, @44 Ε, σωστά λέει ο Γς για «Δημοσίευση όχι από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο αλλά από κάποιο Anaximandrio Ιδρυμα με διεύθυνση του σπιτιού του στην Αθήνα.» στο https://sarantakos.wordpress.com/2012/12/15/meze-44/#comment-149292 Εδώ το σχετικό από το SCIENCE http://www.sciencemag.org/content/288/5465/511 (η κόκκινη υπογράμμιση δική μου)

 59. Γιάννης Ιατρού said

  @57 Δες εδώ (που μας λέει ότι το σκανάρισε σήμερα… / ή πάει το ρολόϊ του λάθος ! 🙂 🙂 )

 60. Γιάννης Ιατρού said

  @48 / @43 ΕΦΗ ΑΑΑΑΑΑ!! ΚΑΠΗς, του πιάσα του υπουνουούμινου! (Η υποψία που έλεγα… έγινε βεβαιότητα, αυτό που λέμε lucida intervala…., ε, αυτό! 🙂 🙂 )

 61. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  Ο τρίτος πιτόγυρος έχει ένα υδατόσημο «Ιστορικό Αρχείο Ι.Γ.Π.» στις ζυγές σελίδες.
  Δεν περίμενα τέτοιες τσαπατσουλιές από ολόκληρο Βάτman…

 62. ΕΦΗ-ΕΦΗ said

  48.Ναι! να συμπληρωθεί – βελτιωθεί η κυρα Βίκι έλεγα, κάτω από την υδρία στο λήμμα Αταλάντη που δε λέει(ενώ είναι σημαντικότατο) για το κεφάλι του κάπρου και το δέρμα παρακεί.
  60. 🙂
  καλημέρα

 63. sarant said

  58 Σαν το Αλπάιν Γιουνιβέρσιτι 🙂

 64. Γς said

  Και το πρωί στο νοσοκομείο:

  -Είστε καλά κύριε;
  -Καλά είμαι;

  Εκανε τα τρελά της, σύριγγες και τέτοια και

  -Σας συνδεύει κανένας;
  -Οχι,
  -Πάντως, είστε καλά. Ετσι δεν είναι;
  -Ναι ρε κορότσι μου. Σου είπα. Και δεν έχει αρχίσει ακόμα ο επιθανάτιος ρόγχος…

 65. Ο Γς μας σε ρόλο διαιτητή

 66. Ριβαλντίνιο said

  @ 65 Σκύλος της Β.Κ.
  😆 😆 😆 😆 😆

 67. Ριβαλντίνιο said

  28 Ιουλίου 1974


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: