Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Απόκριες πριν από 115 χρόνια

Posted by sarant στο 18 Φεβρουαρίου, 2018


Δημοσιεύω σήμερα, μέρα που είναι, ένα χρονογράφημα του Κώστα Βάρναλη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Προοδευτικός Φιλελεύθερος την 1η Μαρτίου 1952, τελευταίο αποκριάτικο Σάββατο, στο οποίο ο ποιητής θυμάται την Αποκριά του 1903.

Ο τίτλος του χρονογραφήματος είναι «Πριν από πενήντα» (χωρίς το αναμενόμενο αλλά εννοούμενο «χρόνια») με μια μικρή ανακρίβεια, χρονογραφική αδεία, αφού στην πραγματικότητα τα χρόνια είναι 49. Ωστόσο δεν θα μπορούσαν να είναι πενήντα διότι η Αποκριά του 1903 ήταν η πρώτη του Βάρναλη στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα, αφού ήρθε για να σπουδάσει στη Φιλοσοφική, υπότροφος από κάποιο κληροδότημα, τον Οκτώβριο του 1902, δεκαοχτάχρονος.

Σημαδιακή λοιπόν εκείνη η πρώτη αθηναϊκή αποκριά για τον Βάρναλη, αν και κυρίως δεν περιγράφει τις δικές του αναμνήσεις, αλλά παραθέτει, στο μεγαλύτερο μέρος του χρονογραφήματος, αποσπάσματα από άρθρο της Ακροπόλεως εκείνων των ημερών -να είχε φυλάξει το παλιό εκείνο φύλλο στα χαρτιά του; Ή να το αναζήτησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη;

Μια σύμπτωση που συνέβαλε στο να αποφασίσω να παρουσιάσω σήμερα το άρθρο αυτό είναι ότι o Βάρναλης γράφει πως η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς του 1903 έπεφτε στις 18 Φεβρουαρίου, όπως και σήμερα δηλαδή.

Ωστόσο, όταν έγραφα πια το άρθρο, άρχισε να με τσιγκλάει το καβουράκι της αμφισβήτησης, και θέλησα να το ελέγξω, αν όντως το 1903 η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς ήταν στις 18.2. Δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις τις κινητές εορτές για τα χρόνια πριν από το 1923, που άλλαξε το ημερολόγιο. Για παράδειγμα, στη σελίδα αυτή είναι λάθος. Τελικά όμως, έψαξα και βρήκα την Ακρόπολι του 1903, βρήκα το φύλλο από το οποίο έχει αντλήσει υλικό ο Βάρναλης και είδα πως η χρονολόγηση που δίνει δεν ισχύει: είχε προφανώς μπροστά του το φύλλο της Ακροπόλεως της 18.2.1903, που περιγράφει τις αποκριάτικες σκηνές, το οποίο όμως κυκλοφόρησε την Τρίτη μετά την Καθαρά Δευτέρα. Η Κυριακή λοιπόν ήταν η 16η Φεβρουαρίου και μόλις έφαγα τέσσερις αράδες και κάμποση ώρα για μια τελείως άχρηστη εξακρίβωση.

Αλλά η μικρή απόκλιση των 2 ημερών δεν θα μας πτοήσει. Ας δουμε πώς γιορτάζονταν οι Απόκριες πριν από 49+66 = 115 χρόνια.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (Προοδευτικός Φιλελεύθερος, 1.3.1952)

Αποκριές του 1903! Πρωθυ­πουργός o υπερπελοποννήσιος Θ. Δηλιγιάννης, πρόεδρος τής Βουλής Δ. Ράλλης, μακεδονικόν ζήτημα, στρατιωτικόν ζήτημα, σταφιδικόν ζήτημα, το σκάνδαλον της πριγκίπισσας τής Σαξωνίας, εγκαίνια του Υπερσιβηρικού και ηλεκτροφωτισμός των οδών Σταδίου, Ερμού κι Αιόλου! Ο Σουρής εκδίδει ποι­ήματα, ο Οίκος Φέξη τους Μοϊκα­νούς των Παρισίων, η Ακρόπολις τον «Εγκληματίαν Άνθρωπον» κι ο Γεράσιμος Βώκος «εκ τών δημιουργικών, εμβριθών και μορφωμένων δημοσιογράφων της πρώτης γραμ­μής» ανέλαβε την υποδιεύθυνση της «Ακροπόλεως». Καζάζης, Χρηστοβασίλης, Ματσούκας, Καλλιρρόη Παρρέν κατέχουν τα σκήπτρα του εθνισμού και της προόδου —κι η τελευταία Κυριακή της Αποκριάς είναι η 18η Φεβρουαρίου.

***

Γυρίζουμε πίσω για να ζήσουυε την παλιά Αποκριά, γιατί τώρα δεν υπάρχει καινούργια. Όλα έ­χουνε περάσει για πάντα —και κυ­ρίως το κέφι, που μήτε τότες υπήρχε!

«Η ιστορική μακαρουνάδα έδωσε και πήρε. Εις πολλά μάλιστα σπίτια οι νοικοκυράδες κατέγιναν από το πρωί εις την επί το τελειότερον κατασκευήν καμιάς τυρόπιτας κατά το ρουμελιώτικον έθιμον.

Κατόπιν η πίτα εφορτώνετο εις το κεφάλι του δουλικού και εστέλλετο εις τον φούρνον.

—Πρόσεξε, κακομοίρα, μη σου πέσει και χάθηκες!

Το απόγευμα άρχισαν να ζωη­ρεύουν ολίγον οι δρόμοι κι οι με­ταμφιεσμένοι να φαίνονται συχνότε­ροι και ζωηρότεροι. Η περισσοτέ­ρα κίνησις παρετηρήθη εις την οδόν Σταδίου, η οποία κατά τας 4 το α­πόγευμα ήτο γεμάτη κόσμο.

Χαρτοπόλεμος ολίγος εγίνετο, διότι οι περιπατηταί δεν είχαν κα­μίαν όρεξιν να ριψοκινδυνεύσουν πολεμούντες την… δεκάραν των|

Το βράδυ όμως παρετηρήθη κάποια κίνησις και ζωή. Όλαι αι μικροσυνοικίαι ήρχισαν να… ξερ­νούν ανθρώπους προς την οδόν Σταδίου, η οποία εγέμισε κόσμο χαρτοπολεμούντα και αλληλοσπαραζόμενον.

Κατά τας 6 1/2 ήναψαν τα ηλεκτρικά, τα οποία όμως δεν ήσαν, ό­πως τα επερίμενεν ο κόσμος!

—Ρε Μήτσο, άναψ’ ένα σπίρτο!

—Τι το θέλεις;

—Να ιδώ τα… ηλεκτρικά!

Με όλην όμως αυτήν την…. σκοταψία της οδού Σταδίου και Αιό­λου, των οποίων ο δοκιμαστικός ηλεκτροφωτισμός εγένετο χθες διά πρώτην φοράν και του οποίου τα εγκαίνια έκαμεν αυτός ο δήμαρχος ο κ. Μερκούρης πιέσας αιφνιδίως το ηλεκτρικόν κομβίον, η Αποκριάτικη τρέλα εγίνετο από στιγμής εις στιγμήν ζωηροτέρα….

Ο χορός του Δημοτικού Θεάτρου ήτο ο τελευταίος των αθηναϊκών χορών, Όλος ο κόσμος των σαλονιών είχεν από ενωρίς κατακλύσει την κατάφωτον και καταστόλιστον αίθουσαν.

Ο χορός υπήρξε κάτι το υπέροχον εις χρώματα και εις λάμψεις φωτός απλέτου! Αι δε ποικιλότα­ται και ωραιόταται αμφιέσεις απετέλουν μίαν γοητείαν και μίαν… κατάπληξιν!

Από τους θόλους της στέγης του θεάτρου εκρέμαντο γιρλάνται εν είδει φυλλοφορούντων κλάδων με γλομπόνια ηλεκτροφώτιστα σχηματίζοντα πολυκάνδηλον παμμέγιστον εν είδει κανίστρου, εις την βάσιν του οποίου εφέροντο οι αριθμοί του έτους 1903!….

Περί το μεσονύκτιον βόμβος γελώτων και ευθυμία πληροί την μεγάλην αίθουσαν. Όλοι μάχονται λυσσωδώς εκτοξεύοντες τα πολύχρωμα κομφετί. Ο πρέσβυς της Ρουμανίας ντομινοφόρος μάχεται… λυσσωδώς με τας οικογενείας των υπουργών Σκουζέ, Ρώμα και Μαυρομιχάλη. Οι πρέσβεις Ντ’ Ορμεσόν, Γκιλάρ, Ριφάτ και άλλοι με φράκα. Ομοίως και οι υπουργοί. Ένεκα του συνω­στισμού εις την πλατείαν πολύ ολίγοι εχόρευσαν.

Οι πρίγκιπες και ο διάδοχος ως και η πριγκίπισσα Ελένη ήλθον επίσης μετεμφιεσμένοι μετά των κυ­ριών της τιμής με ντόμινα …. εμάχοντο δε κραταιώς με κομφετί και ανθοδέσμας, άς έρριπτον εις τους κάτω του βασιλικού θεωρείου συνηθροισμένους αξιωματικούς και εις τους του διπλωματικού σώμα­τος.

Ο χορός χωρίς πολλήν ζωηρότητα παρετάθη μέχρι της 4ης πρω­ινής….

*

Οπωσδήποτε ευτυχέστερη κείν’ η εποχή από τη δική μας. Υπήρ­χε δεκάρα να την… ριψοκινδυνεύσει κανείς, πρωτοανάβανε τα ηλεκτρικά φώτα, υπήρχε…. συνωστι­σμός, τυρόπιττα λαϊκή και σουπές αριστοκρατικός και κυρίως υπήρχαν Αποκριές, που να τις ζει κα­νείς ή να τις βλέπει….

144 Σχόλια προς “Απόκριες πριν από 115 χρόνια”

 1. Καλημέρα και χρόνια πολλά

 2. Γιάννης Κουβάτσος said

  Και βεβαίως, και τότε στην επικαιρότητα το μακεδονικό. Τότε όμως ήταν θέμα ουσίας.
  Πολύ ωραία αυτά τα χρονογραφήματα για την παλιά Αθήνα.Μια παλιά Αθήνα βέβαια, που αν την επισκεπτόμασταν με τη χρονομηχανή, θα φρίτταμε με τη σκόνη και άλλα δεινά που περιγράφει ο Ροΐδης στα δικά του χρονογραφήματα.

 3. atheofobos said


  Στην φωτογραφία ντυμένος Κοκκινοσκουφίτσα είναι ο Αθεόφοβος, κάπου εκεί γύρω στα χρόνια που ο Βάρναλης έγραφε αυτό το χρονογράφημα.
  Έχω γράψει σχετικά γιατί αυτή η αμφίεση απετέλεσε και
  ΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
  http://atheofobos2.blogspot.gr/2006/12/blog-post_21.html

 4. cronopiusa said

  Καλή σας μέρα, νικήτρια κομπάρσα, Κάντιθ 2018
  Καλά να περάσετε…

 5. Avonidas said

  Καλημέρα.

  .. . Και μακεδονικο ζητημα υπήρχε! ☺️

  (Παω να γιορτασω τα κουλουμα στο Μελανα Δρυμό, με ελαχιστο ως καθολου ίντερνετ. Αν αργησω φατε)

 6. ΚΩΣΤΑΣ said

  Καλημέρα! καλή αποκριά να έχεις Νικοκύρη και όλοι μας εδώ μέσα.

  Γιατί πάντα το παλιό νομίζουμε ότι ήταν καλύτερο;

  Διάβαζε «Ακρόπολη» ο Βάρναλης;

  «υπήρχε…. συνωστι­σμός» , τι υπονοεί το αείμνηστο φιλαράκι μας;

 7. Γς said

  Ντάξει πριν 115 χρόνια.

  Δεν λέω.

  Αλλά…

 8. Μοϊκανοί των Παρισίων θα είναι προφανώς οι Απάχηδες – κι ας θυμώνει ο Ριβαλντίνιο 🙂
  Αν κατάλαβα καλά, πάντως, στον Βάρναλη ανήκει ελάχιστο μέρος του κειμένου: μέχρι το «το κέφι, που μήτε τότες υπήρχε!» και η καταληκτική παράγραφος. Ε, η διαφορά φαίνεται.

 9. Γς said

  Διαβάζω:

  http://www.irafina.gr/1o-dimotiko-sto-karnavali-tis-rafinas/

  Α, θα πάω!

  Θα έχει και καμιά καλή μαμά…

 10. Λεύκιππος said

  Κατόπιν η πίτα εφορτώνετο εις το κεφάλι του δουλικού και εστέλλετο εις τον φούρνον….. Εντελώς politically UNcorrect ο Βάρναλης

 11. spatholouro said

  Sarant: «παραθέτει, στο μεγαλύτερο μέρος του χρονογραφήματος, αποσπάσματα από άρθρο της Ακροπόλεως»

  Πάντως, δεν τα λες και ακριβή τα παραθέματα από την εφημερίδα. Ιδού δειγματοληπτικά οι παρεμβάσεις/αφαιρέσεις/αρμολογήσεις Βάρναλη (μέσα σε παρένθεση το πρωτότυπο κείμενο ή δικές μου παρατηρήσεις):

  Η ιστορική μακαρουνάδα έδωσε και πήρε (έδωκε και επήρε)
  οι νοικοκυράδες κατέγιναν (κατεγίνοντο).

  —Πρόσεξε, κακομοίρα, μη σου πέσει και χάθηκες! (να μη σου πέσει γιατί χάθηκες!)

  οι δρόμοι κι οι μεταμφιεσμένοι (μετημφιεσμένοι) να φαίνονται

  Χαρτοπόλεμος ολίγος εγίνετο, διότι οι περιπατηταί δεν είχαν καμίαν όρεξιν να ριψοκινδυνεύσουν πολεμούντες την… δεκάραν των|(εδώ ο Βάρναλης έχει αρμολογήσει σε μία φράση μία ευρύτερη παράγραφο, κάτι που νομίζω δεν δικαιολογείται όταν εγκλείεις όλο το παράθεμα εντός εισαγωγικών)

  Όλαι αι μικροσυνοικίαι ήρχισαν να… ξερνούν (ξερνούνε) ανθρώπους προς την οδόν Σταδίου, η οποία εγέμισε κόσμο χαρτοπολεμούντα και αλληλοσπαραζόμενον (εγέμισεν από κόσμο χαρτοπολεμούντα αλληλοσπαραραζόμενον)

  Κατά τας 6 1/2 ήναψαν τα (άναψαν και τα) ηλεκτρικά,

  —Ρε Μήτσο, άναψ’ ένα σπίρτο! (άναψε ένα σπίρτο)

  —Τι το θέλεις (ρε);

  —Να ιδώ (δω) τα… ηλεκτρικά!

  πιέσας αιφνιδίως το ηλεκτρικόν κομβίον (έχουν παραλειφθεί 12 λέξεις) η Αποκριάτικη τρέλα εγίνετο από στιγμής εις στιγμήν ζωηροτέρα….

  Ο χορός υπήρξε κάτι το (κάτι τι)

  εις την βάσιν του οποίου εφέροντο (μεγάλοι) οι αριθμοί του έτους 1903!….

  βόμβος γελώτων και ευθυμία (ευθυμίας) πληροί την μεγάλην αίθουσαν.

  ήλθον επίσης μετεμφιεσμένοι (μετημφιεσμένοι) …. εμάχοντο δε κραταιώς με κομφετί και ανθοδέσμας, άς έρριπτον εις τους κάτω (κάτωθεν) του βασιλικού θεωρείου

  Ο χορός (κατόπιν) χωρίς πολλήν ζωηρότητα παρετάθη

 12. sarant said

  Kαλημέρα, χρονια πολλά, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  10 Όπως λέει και ο Δυτης στο 8, αυτό είναι παράθεμα απο τον συντάκτη του1903

  6 Η Ακρόπολις του Γαβριηλίδη ήταν προοδευτική εφημερίδα.

 13. Λεύκιππος said

  Αλλά η μικρή απόκλιση των 2 ημερών δεν θα μας πτοήσει….

  Δεν ξέρω γιατί, αλλά το ρήμα πτοώ (το οποίο αν δεν κάνω λάθος δεν έχει συγγενικές λέξεις) με μαγεύει σαν λέξη. Εχει κι άλλες ιδιαιτερότητες και ίσως δικαιούται ένα άρθρο;

 14. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα και χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Το νου σας, μη μαγειρέψετε με βούτυρο τα κοψιδια σήμερα, αμαρτία ν’ αρτυθείτε.

 15. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα

  και κάνει και ωραίο καιρό σήμερα, να επωφεληθούμε, γι αύριο άλλα λέγονται….

  5 Avo (τέλος): Ζακέτα να πάρεις (Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά…) 🙂

 16. Γς said

  να βουτυροθείτε;

 17. Γς said

  16 -> για το βούτυρο του 14

 18. cronopiusa said

  τσιριγότα,

  κουαρτέτο

  κόρο

  Κάντιθ 2018

 19. ΚΩΣΤΑΣ said

  2
  Γιάννη, καλή αποκριά… και ευπρέπεια! μη σε παρασύρει το κλίμα των ημερών 🙂

  > και τότε στην επικαιρότητα το μακεδονικό. Τότε όμως ήταν θέμα ουσίας

  Ε, βέβαια, τότε είχε γεμιτζήδες, Ίλιντεν… σήμερα μόνον θεωρητικούρα, όνομα, εθνότητα, γλώσσα, ετσετερά που λένε και οι Γερμανοί… 🙂

 20. Νίκος Κ. said

  » Οπωσδήποτε ευτυχέστερη κείν’ η εποχή από τη δική μας».

  Η πεποίθηση πως «παλιότερα ήταν καλύτερα» φαίνεται να είναι μια διαχρονική αξία. Παρ’ όλα αυτά, σε μια άλλη φράση, ο ίδιος ο Βάρναλης φαίνεται να το αμφισβητεί:

  «Όλα έ­χουνε περάσει για πάντα —και κυ­ρίως το κέφι, που μήτε τότες υπήρχε!»

 21. ΣΠ said

  Καλημέρα και Καλή Αποκριά.

  Για παράδειγμα, στη σελίδα αυτή είναι λάθος.
  Προφανώς δεν λαμβάνεται υπ’ όψη η αλλαγή του ημερολογίου και ο υπολογισμός γίνεται με αυτό που ισχύει σήμερα. Αν από την 1/3, που δίνει για ημερομηνία της Αποκριάς, αφαιρέσουμε 13 ημέρες, παίρνουμε 16/2, που είναι το σωστό.

 22. cronopiusa said

  Με… Novartis το Ρεθεμνιώτικο καρναβάλι

 23. Παναγιώτης Κ. said

  Το η στο επώνυμο «Δηλιγιάννης » είναι μια… μόνιμη απορία μου. Το αναμενόμενο λόγω ετυμολογίας θα έπρεπε να είναι Δεληγιάννης. Υπάρχει κάποια εξήγηση;

  Γεράσιμος Βώκος τότε Γεράσιμος Βώκος και σήμερα. Καθηγητής στο ΑΠΘ.

  Φαν της Αποκριάς δεν είμαι. Θυμήθηκα όμως το…τζέρτζελο αυτών των ημερών στην Πλάκα, κατά τη δεκαετία του ΄70 με εκείνα τα πλαστικά μπαστούνια. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή πως λέγονταν.

 24. Γιάννης Κουβάτσος said

  Καλή αποκριά, Κώστα! Ε, φυσικά, δάσκαλος άνθρωπος, πάντα εγκρατής και ευπρεπής…Πλην εξαιρέσεων. 😉
  Ε, ναι, τότε ο αγώνας ήταν για την απελευθέρωση ανθρώπων και τόπων. Τώρα παίζουμε με τις λέξεις.

 25. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κάτι πλαστικά ρόπαλα και σφυριά θυμάμαι, Παναγιώτη, και μια ατμόσφαιρα κραιπάλης μάλλον τρομοκρατική για έναν δεκάχρονο πιτσιρικά, που βρέθηκε μπλεγμένος λόγω της ημέρας στον όχλο ξεσαλωμένων ενηλίκων. Αισχρή η Πλάκα και η ατμόσφαιρά της στη δεκαετία του ’70. Μπράβο στον Μάνο, τη Μερκούρη και τον Τρίτση που μας ξαναχάρισαν τη συνοικία των θεών.

 26. ΚΩΣΤΑΣ said

  Άντε, και πριν 90 χρόνια αποκριές στη Σαλονίκη ή Σολούν 🙂

  http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin_ftr.asp?c=124&pageid=9912&id=-1&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=ASJASYASkASSASZASRASNASa&CropPDF=0

 27. BLOG_OTI_NANAI said

  Το «γλομπόνια» πρέπει να είναι εφεύρεση του Βάρναλη; Στα 1903 ήταν γνωστή η λέξη «λαμπιόνια» και ανύπαρκτο το «γλομπόνια«, το οποίο όμως έχει πλάκα ως λέξη.

 28. BLOG_OTI_NANAI said

  27: «εφεύρεση του Βάρναλη» χωρίς ερωτηματικό.

 29. spatholouro said

  Όχι, ρε Blog, τον παραξήγησες τον άνθρωπο… «γλομπόνια ηλεκτροφώτιστα» λέγει το πρωτότυπο:

  http://srv-web1.parliament.gr/main.asp?current=11962175

 30. BLOG_OTI_NANAI said

  Τώρα, βλέπω υπάρχει το «γλομπόνι» στη νέα έκδοση των Συνώνυμων-Συγγενικών: https://tinyurl.com/y9a2capj

  Στην έκδοση του 1931 δεν υπήρχε:

 31. ΚΩΣΤΑΣ said

  Ξέρει κανείς την ιστορία των κομφετί; Διάβασα στην εφημερίδα «Μακεδονία» ότι ξεκίνησε από την Γαλλία περί το 1855. Μια μασκαράτα περνούσε κάτω από ένα χαρτοποιείο, του Ζακάρ, στην πόλη Πως. Οι υπάλληλοι που μάζευαν τα αποκόμματα από τις χάρτινες κατασκευές για να τα πετάξουν στα σκουπίδια, όταν είδαν τη μασκαράτα να περνάει, για πλάκα τα πέταξαν πάνω τους. Αυτό, όλως παραδόξως, άρεσε στον αρχηγό της μασκαράτας και αργότερα πήγε και υπέβαλε αίτηση ευρεσιτεχνίας. Αφού κατοχύρωσε την πατέντα, την πούλησε μετά αντί 25.000 φράγκων.

  Δεν παίρνω και όρκο 🙂

 32. BLOG_OTI_NANAI said

  29: Σωστό! Έπρεπε να δω πρώτα την εφημερίδα. Άλλος ήταν λοιπόν ο γλωσσοπλάστης. Κρίμα που ενώ σκάναραν τις εφημερίδες, δεν τις πέρασαν από ένα OCR να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας…

 33. Εχω καλύτερα πράγματα να κάνω said

  Καλησπέρα, καλά κούλουμα και καλή Σαρακοστή. Τελικά είμαστε γκρινιάρης λαός αν κρίνω από τον Βάρναλη αφού παλιότερα ήταν και καλύτερα… Ας μου επιτρέψει το σχόλιο ο άνθρωπος από κει που βρίσκεται…

 34. BLOG_OTI_NANAI said

  23: Μερικοί από το σόι γράφονταν στις πηγές και με τα δύο, ενώ κάποιοι αρθρογράφοι, μέσα στο ίδιο κείμενο τους έχουν με δύο εκδοχές!:

 35. spatholouro said

  #32
  «Κρίμα που ενώ σκάναραν τις εφημερίδες, δεν τις πέρασαν από ένα OCR να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας…»

  Η απάντηση που είχα πάρει στο κρίσιμο σχετικό ερώτημα που είχα κάνει στη Βιβλιοθήκη της Βουλής ήταν η εξής:
  «ή θα ανεβάζαμε 6-7 εφημερίδες όπως έκανε η ΕΒΕ ή θα τις ανεβάζαμε όλες (έως το 1940) χωρίς όμως δυνατότητα αναζήτησης με λέξει-κλειδιά…»

 36. 31 Κώστα αν διαβάζεις γαλλικά άντε βγάλε άκρη:
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Confetti
  και άλλη μια εκδοχή εδώ: http://www.france-pittoresque.org/article-l-origine-du-confetti-passe-par-le-ver-a-soie-89579428.html

  Πολύ πιο συνοπτικά στο αγγλικό: https://en.wikipedia.org/wiki/Confetti

 37. spatholouro said

  Φαίνεται πως η ιστορία με τις ροπαλιές είναι πολύ παλιά, καθώς διαβάζουμε ότι το 1853 (!) μεταξύ άλλων στις απόκριες οι μεταμφιεσμένοι υποχρεώνονταν «να μη φέρωσιν αφ’ εαυτών, ή κρατώσι ρόπαλα ή όπλα παντός είδους, ή πλαστά τοιαύτα, δυνάμενα να φέρουν δυστυχήματα εκ της κακής χρήσεώς των».

  «Περί των μετεμφιαζομένων κατά τας απόκρεω» (υπ. αριθμ. 1195 αστυνομική διάταξη του 1853)

 38. BLOG_OTI_NANAI said

  Τις σερπαντίνες τις έλεγαν «κορδέλλες» ή «σερπαντέν», και πετούσαν όπως λέει στη Σμύρνη στο Καρναβάλι και φασόλια, πατάτες, αυγά!

 39. BLOG_OTI_NANAI said

  35: Α, είχες ρωτήσει! Προφανώς εννοούν την δουλειά του χωρισμού ανά άρθρο κ.λπ. Εντάξει, αυτό απαιτεί άπειρες εργατοώρες, εγώ σκεφτόμουν το χύμα OCR όπου γράφεις κάποιες λέξεις και το εύρος αναζήτησεις πολλαπλών λέξεων περιορίζεται ανά σελίδα, όπως στο Google Books, και χωρίς διορθώσεις ενοείται. Με λέξεις-κλειδιά, χωρισμό άρθρων και διορθώσεις το έργο γίνεται εξαιρετικά δαπανηρό.

 40. ΚΩΣΤΑΣ said

  36
  Δύτη, ευχαριστώ, όμως δεν τα πολυκαταλαβαίνω τα αλλόγλωσσα.

 41. BLOG_OTI_NANAI said

  Και σε Απομνημονεύματα καταγράφονται με διπλή εκδοχή:

 42. Γιάννης Κουβάτσος said

  Στην ελληνόφωνη Βικιπαίδεια έχει μιαν άλλη εκδοχή, Κώστα:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://el.m.wikipedia.org/wiki/%25CE%259A%25CE%25BF%25CE%25BC%25CF%2586%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25AF&ved=2ahUKEwj0m9-nsK_ZAhUPLVAKHdRYDooQFjAAegQIEBAB&usg=AOvVaw1CP2Mp1Krsk04BPfIwSIOD

 43. spatholouro said

  Και αρχίζει ο συνωστισμός και το σπρώξιμο και ο χαρτοπόλεμος, η νέα αύτη εφεύρεσις […]
  (ΕΜΠΡΟΣ 1/1/1897)

 44. BLOG_OTI_NANAI said

  41: Για το όνομα, αν υποθέσει κανείς ότι είναι από τη Δήλο(;) υπάρχει κάτι στον Στέφ. Βυζάντιο και μια υποσημείωση για την ορθή εκφορά:

 45. 40 Ε, εν ολίγοις έχει διάφορες εκδοχές, όχι όμως αυτή που βρήκες εσύ. Έριχναν κουφέτα, μετά κομματάκια γύψο (!). Τα χάρτινα κομφετί πρέπει να εμφανίστηκαν γύρω στο 1880 (η εκδοχή με το καρναβάλι του Πω βλέπω υπάρχει, για το 1880, αλλά χωρίς λεπτομέρειες*), ή ίσως το 1875 στο Μιλάνο (όπου χρησιμοποιούσαν διάτρητα χαρτόνια για την μεταξοτροφία και έτσι είχαν απόθεμα σε …τρύπες)**. Το δεύτερο λινκ αντιγράφει ένα δημοσίευμα του 1900, σύμφωνα με το οποίο η τελευταία ιστορία χρονολογείται το 1883.

  * έψαξα λίγο και γι αυτό αλλά δεν βρήκα κάτι παραπάνω…
  ** να και άγαλμα του πιθανού εφευρέτη: http://www.lagobba.it/?p=482

 46. BLOG_OTI_NANAI said

  43: Εδώ το αναφέρει ως πρωτοχρονιάτικο έθιμο! Μάλιστα, στα 1912 νομίζει ότι εμφανίστηκε το όνομα «χαρτοπόλεμος» πριν 2-3 χρόνια:

 47. π2 said

  22: Για να είμαστε και σε αποκριάτικο κλίμα, να πω ότι η Μοσχαροκεφαλή ήταν μεγάλο χιτ στα πιτσιρίκια φίλων:

 48. spatholouro said

  Ενδιαφέρον κείμενο στα γαλλικά:
  http://francescax8.unblog.fr/2014/11/19/histoire-du-confetti/

 49. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  33. Χαίρετε! Αν δεν πέσει ο ήλιος καλησπέρα δε σας λέω ! 🙂 https://sarantakos.wordpress.com/2012/07/16/kalispera/
  υ.γ.Ίνα πληρωθεί το ρηθέν «τελικά είμαστε γκρινιάρης λαός» 🙂 🙂

 50. ΚΩΣΤΑΣ said

  Το φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, όπου είδα τα σχετικά για το κομφετί.

  http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin_ftr.asp?c=124&pageid=9883&id=-1&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=ASSASXASUASeASNAScASR&CropPDF=0

 51. BLOG_OTI_NANAI said

  «Χαρτοπόλεμος» υπάρχει στο 1883 σε φράση πυο δεν συνδέεται με Αποκριές. Ο Σουρής σε σύνδεση με τις Αποκριές («στα μπαλκόνια τσούπαις βγαίνουν«) την έχει το 1897:

 52. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  18, 22 Κρόνη, πολύ όμορφα! Τα άνοιξα όλα!.Τί σου είναι αυτοί οι Τσιριγοτα! Φρέσκοι φρέσκοι.

  22τέλος-Από το Κάδιφ στο νησί μας… Eίναι κουζουλοί αυτοί οι Ρεθεμνιώτες: Loverden,Adonini,Venizelin,Avramoxil!

  » Από το Κάντιθ στη Σεβίλλια είν’ τα λεμόνια χίλια μύρια» (Λόρκα,Λεοντή, Λ.Παπαδόπουλος,Μητσιάς)

 53. 48 Υπάρχει αυτούσιο στο άρθρο της γαλλικής βίκι. Ποιος πήρε από ποιον, θα σε γελάσω.
  50 Μ’ αρέσει κάτω-κάτω η διαφήμιση για την ταινία του Χάρολντ Λόιντ. Πρέπει να είναι αυτή:

 54. BLOG_OTI_NANAI said

  Ένα ωραίο λεξιλογικό για το confetti:

 55. ΚΩΣΤΑΣ said

  53 Δύτης
  Έχω συγγράψει ένα βιβλίο τοπικής ιστορίας με υλικό αποδελτιώσεις της εφ. Μακεδονία. Όσο έψαχνα γι΄αυτό που με ενδιέφερε, εντυπωσιάστηκα από τις διαφημίσεις γενικά που έπεφταν παράπλευρα στα μάτια μου. Σκέφτηκα να προχωρήσω στην έκδοση ενός νέου με θέμα τις διαφημίσεις. Τώρα δεν έχω όρεξη. Είναι ένας χώρος παρθένος, δεν έχει ασχοληθεί νομίζω κανείς με αυτό το θέμα. Το γράφω σαν ιδέα για τυχόν ενδιαφερόμενους.

 56. Ριβαλντίνιο said

  @ 8 Δύτης των νιπτήρων

  Χεχέ, στο μεταξύ οι Απάτσι ζούσαν κοντά στον Μιχάλη Νικολάου ( μπορεί να έχει γνωρίσει κάποιον απόγονο του Κομάντσι μιγάδα Κουάνα Πάρκερ 🙂 ) , ενώ οι Μοϊκανοί στις ΒΑ ΗΠΑ. Σαν να λέμε Κορσικανοί – Εσθονοί. 🙂

  @ 34 BLOG_OTI_NANAI

  Σε ένα σώμα εγγράφων από την Επανάσταση του ’21

  http://www.etlasp.gr/images/4-d.doc

  βλέπω 2 «Δηλιγιάννης»

  Γ Α Κ, Διοικ. Επιτρ., φάκ. 183, έγγρ. 148 της 24 Μαΐου 1826
  Αύριον περιμένω και τον στρ. Κολιόπουλον και Δηλιγιάννην.

  ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., Εκτ., φάκ. 20, έγγρ. 044 της 1 Ιουνίου 1826.
  Ο στρ. Θεοχαρόπουλος, και κυρ Δ. Δηλιγιάννης δεν έφθασαν εισέτι εδώ.

  Τα υπόλοιπα είναι «Δεληγιάννης» . Υπάρχει και ένα «Δελιγιάννας» .

 57. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Αντιγράφω:
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
  Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1888 έγινε η έναρξη της Αποκριάς στην Αθήνα με πανηγυρικό τρόπο. Πολύς κόσμος Αθηναίων και Πειραιωτών συγκεντρώθηκε στις 3.00 το μεσημέρι στις οδούς Ερμού και Σταδίου,και ο βασιλιάς με τη βασιλική οικογένεια πήγαν στο υπουργείο Οικονομικών, που ήταν τότε στη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος
  …και πετούσαν κομφετί στον κόσμο. Το άρμα τον ακολουθούσαν ιππείς μεταμφιεσμένοι, κι όταν έφτασε στην πλατεία Συντάγματος ένας πιερότος που περίμενε σε μια εξέδρα προσφώνησε τη βασίλισσα της Αποκριάς μ’ ένα ποίημα του αμίμητου σατιρικού ποιητή Γεωργίου Σουρή. Η βασίλισσα της Αποκριάς ανταπάντησε με άλλο,
  ………………….
  Στην εφημερίδα Άστυ της 8ης Μαρτίου 1888 δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Στους μασκαράδες» το ακόλουθο ποίημα του Γεωργίου Σουρή: Εμπρός! εμπρός!
  η σάλπιγξ σημαίνει του αγώνος,
  εμπρός στην Λεωφόρον του Πανεπιστημίου, χωρίς μασκαραλήκι μη μείνη ένας μόνος
  εκ τούτου του μεγάλου της γης Φρενοκομείου. Εμπρός!
  ………………….
  Από το βιβλίο «Η επανάσταση των γυναικών στην Αθήνα της Μπελ Επόκ» του Γιάννη Καιροφύλλα/Εκδόσεις Καστανιώτη 2013

 58. spatholouro said

  κουφέτο confetto κουφεταρία

  (ΠΑΝΔΩΡΑ 1866-67)

  https://books.google.gr/books?id=OVIOAAAAYAAJ&pg=PA245&dq=%22%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%22&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwigs5ekxq_ZAhULKVAKHSlAA58Q6AEINjAD#v=onepage&q=%22%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%22&f=false

 59. spatholouro said

  Κι ο Χουρμούζης στα 1835:
  https://books.google.gr/books?id=rMxUAAAAcAAJ&pg=PA98&dq=%22%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%22&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwigs5ekxq_ZAhULKVAKHSlAA58Q6AEIKzAB#v=onepage&q=%22%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1%22&f=false

 60. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

 61. BLOG_OTI_NANAI said

  58, 54, 46: Conffeto ενικός, Confetti πληθυντικός;
  Είναι κάποιο λάθος με τα διπλά «tt» και «ff», ή έτσι πάει;

  56: Κι εμένα το 34α είναι από την Επανάσταση.

 62. spatholouro said

  Ναι, όπως βλέπω confetto (ενικ.), confetti (πληθ)
  και confetteria, εξ ού ως φαίνεται προέκυψε το κουφεταρία

 63. Αθυρόστομος said

  Μιάς και είναι Αποκριες σήμερα, παίρνω το θάρρος να σάς ρωτήσω: Αληθεύει ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μικρά τσουτσούνια ή είναι μία ακόμη προπαγάνδα των Εχθρών του Έθνους; Το ρωτάω γιατί είδα μιά πρόσφατη ανάρτηση στη «Μηχανή του Χρόνου», που θεωρείται έγκυρο ιστολόγιο και μούκανε εντύπωση

  http://www.mixanitouxronou.gr/giati-ta-gennitika-organa-se-agalmata-tis-arxaias-elladas-itan-mikra-se-megethos-oi-megalo-falloi-itan-deigma-anoisias-kai-oi-mikroi-aretis-kai-metriopatheias/

 64. Ριβαλντίνιο said

  @ 44 BLOG_OTI_NANAI

  Η καταγωγή τους :

  https://books.google.gr/books?id=L03HBgAAQBAJ&pg=PT269&lpg=PT269&dq=%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF+%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&source=bl&ots=9-Vwt6MFsX&sig=e0ytQBTDMLfJlg4PGNDlkNh8fTw&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiN8auJz6_ZAhUM36QKHcEWDOQQ6AEIUTAE#v=onepage&q=%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82&f=false

  Που ‘σαι Σμέρδ και Πέρτιναξ να δείτε γνήσιους Ρωμαίους με ένδοξη αυσονική καταγωγή ! 🙂 🙂 🙂

 65. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!
  Επεστρεψα από μια μεγάλη μεγάλη βόλτα, με φαγητό εκεί που μου συστησε η Εφη χτες.

  23 Δεν ξέρω την απάντηση για το Δηλι- Ίσως για ν’ αποφύγουν το Δελη = τρελός

  31 Να θυμηθώ να βαλουμε άρθρο του χρόνου

  39 Δεν τολμάει κανεις να βγαλει κείμενο χωρίς διορθώσεις, προφανως.

  54 Να, κάτι τετοια θα λέει το άρθρο

  63 Το σχόλιο το είχε πιάσει η σπαμοπαγίδα επειδή ήταν το πρώτο σας. Κάτι μου θυμίζει το ύφος αλλα μπορεί να είναι σύμπτωση.

 66. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Η Τζαμάλα στα Γιάννενα
  https://img.news.gr/tz/TZAMALA.jpg?v=20180217130544&x16480

 67. BLOG_OTI_NANAI said

  64: Που το’ φτασε ο μπαγάσας!

 68. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  65. Δεν έχω πάει, μόνο πληροφορία κι ελπίζω ν΄ανταποκρίθηκε στη «σύσταση».

  Κουφετί τί χρώμα νομίζετε αγόρια ότι είναι χωρίς να γκουγκλίσετε; 🙂

 69. 56, … στο μεταξύ οι Απάτσι ζούσαν κοντά στον Μιχάλη Νικολάου ( μπορεί να έχει γνωρίσει κάποιον απόγονο …

  Τι κάποιον απόγονο, σινάφι ολόκληρο – έχουν και δική τους εταιρεία εδώ δίπλα:

 70. Πέπε said

  @65:

  > > Δεν ξέρω την απάντηση για το Δηλι- Ίσως για ν’ αποφύγουν το Δελη = τρελός

  …που, φυσικά, είναι η ορθή ετυμολογία.

  _____________________

  Για τα ρόπαλα στην Πλάκα είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει κάποια εργασία που τα ανάγει σε φαλλικά σύμβολα και τα συνδέει με τον γονιμικό, διονυσιακό χαρακτήρα της Αποκριάς.

 71. 64 χαχά, καταπληκτικό! Κάπου είχα ξαναπετύχει κάτι τέτοιο με τους βασιλικούς απόγονους Λασκάρηδες.

 72. 7 αυτό: http://www.new-byzantium.org/houseof.html

 73. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ροζ είναι το κουφετί; Καμιά δεκαριά χρώματα ξέρω, οι μαθήτριές μου σπάνε πολλή πλάκα, όταν τις ρωτάω σχετικά. 😇

 74. spatholouro said

  #65/63
  μιάς, σάς, μιά

  Θέλει και ρώτημα;
  Θέλει ο Μπάταλος να κρυφτεί και το πολυτονικό δεν τον αφήνει…

 75. Ριβαλντίνιο said

  @ BLOG_OTI_NANAI , Δύτης των νιπτήρων

  Έχω δεί παόμοιο γενεαλογικό δέντρο του καλού συγγραφέα και ανθρώπου Κυριάκου Κάσση.

  https://el.wikipedia.org/wiki/Κυριάκος_Κάσσης

  Ο προπάτοράς της οικογένειάς του λέει πως ήταν ο αρχαίος Σπαρτιάτης Θίβρακος για τον οποίο υπάρχει ιστορική ( Ξενοφών ) αλλά και επιγραφική μαρτυρία :

  ἐνταῦθα καὶ ἀποθνῄσκει Χαίρων τε καὶ Θίβραχος, ἄμφω πολεμάρχω, καὶ Λακράτης ὁ Ὀλυμπιονίκης καὶ ἄλλοι οἱ τεθαμμένοι Λακεδαιμονίων πρὸ τῶν πυλῶν ἐν Κεραμεικῷ.

  http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0205%3Abook%3D2%3Achapter%3D4%3Asection%3D33

  https://epigraphy.packhum.org/text/14172

  Οι Λασκαραίοι βάλανε και Κομνηνούς μέσα βλέπω. Οι Κομνηνοί έχουν εντυπωσιακή γενεαλογία από μόνοι τους.

  https://el.wikipedia.org/wiki/Δυναστεία_των_Κομνηνών#Ιστορία

  Όπως έχουμε πεί, από τον Σουλεϊμάν Σάχ Κομνηνό κατάγεται ο Μωάμεθ Β΄ο Πορθητής κατά μια παράδοση. 🙂

  Από την Ρώμη διεκδικούσαν καταγωγή και οι Φωκάδες ( έλεγαν ότι ήταν Φάβιοι ), ίσως και ο Μαυρίκιος.

 76. Πέπε said

  @65 τέλος:

  Έστω ότι είναι σύμπτωση. Και; Έχει σημασία ο σχολιαστής ή το σχόλιο;

 77. Γιάννης Ιατρού said

  74 (63) 🙂

 78. cronopiusa said

  ΕΦΗ – ΕΦΗ

  «Κι όμως ήμουν πλασμένη για χαρταετός.
  Τα ύψη μου άρεσαν ακόμη…»

 79. spatholouro said

  «Το συγγραφικό έργο του Κυριάκου Κάσση θεωρείται τιτάνιο, κλπ|
  Έλα Χριστέ, μόλις διάβασα το κείμενο όπου παρέπεμψε ο Ριβαλντίνιο στη Wiki…
  Δηλ. εάν κατάλαβα (εάν όχι, ζητώ συγγνώμη) έγραψε αυτό το κείμενο ο ίδιος και γράφει αυτά που γράφει ο ίδιος για τον εαυτό του;;;

 80. Ναι, έχει γέλιο — αλλά μοιάζει πράγματι συμπαθητικός 🙂

 81. Ριβαλντίνιο said

  @ 79 spatholouro

  Χαχά ! 🙂 🙂 🙂

  ( Εγώ βέβαια το έβαλα για να δείξω για ποιον πρόκειται ).

 82. Στο λινκ του #64, όλα τα λεφτά είναι ο πρόλογος. Διαβάστε τον με προσοχή. Ο συγγραφέας άλλωστε είναι και «κάτοχος ρεκόρ Γκίνες στην ποίηση».

 83. Ριβαλντίνιο said

  Πιστεύω ότι όλα αυτά πάνε στα μεζεδάκια, έτσι ; ! 🙂

 84. Όχι μωρέ στα μεζεδάκια τους καημένους, ποιον πειράζουν;
  Εδώ εξηγείται το ρεκόρ Γκίνες ποίησης, έχει γράψει ίσαμε 12 φορές+ όλο τον Όμηρο: http://archive.haniotika-nea.gr/xef/arxeio/2013/11/20131104/20131104.pdf (σελ. 50)

 85. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  73. Ναι κουφετί είναι το ροζ (ένα ροζ τελοσπάντων! 🙂 )

  78. 🙂 Γεια σου Κρόνη! «χαρταετός που ξέφυγε απ’ τα χέρια παιδιού» (η ποίηση κατά Γκόρπα)

  Επί τόπου μια μαντινάδα μονοκοντυλιά για σένα
  Σ΄έναν τρελό χαρταετό
  το μυστικό θα γράψω
  και θα του κόψω το σκοινί
  στα νέφη να το θάψω

 86. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ο χαρταετός στα χέρια ενός παιδιού…Αφού, κυρίες μου, θίξατε το θέμα, να θυμίσω το υπέροχο βιβλίο του Χαλιακόπουλου «Το ταξίδι του Φερεϋντούν», που είχαμε την τύχη να το παρουσιάσει ο συγγραφέας στο σχολείο μας και παρακολουθήσαμε τη θεατρική διασκευή του αυτήν την εβδομάδα στο θέατρο «Κνωσσός». Το ταξίδι ενός ασυνόδευτου προσφυγόπουλου από το Ιράν προς τη χώρα μας, με οδηγό-σύμβολο τον χαρταετό του. Υπέροχο βιβλίο, θαυμάσια παράσταση.
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.theatroknossos.gr/totaksiditoufereydoun/&ved=2ahUKEwjd8ai0lbDZAhWOaVAKHZ7SAp4QFjAJegQIDBAB&usg=AOvVaw2gkKnSO7K2kIHbKPZQlKVI

 87. cronopiusa said

  85

 88. Γς said

  69:

  >έχουν και δική τους εταιρεία εδώ δίπλα:

  και την επισκέπτονται

 89. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  86. είχα ανακαλύψει τον Φαριάντ, την ποίησή του, τη σχέση με το Ρίτσο κλπ και με πόνεσε το γρήγορο φευγιό του. Να είσαι καλά που τον έφερες στην κουβέντα μας.Το βιββλίο στα υπόψη (στη μεγάλη λίστα πάνω πάνω)
  87. συντονιστήκαμε! Ετοιμαζόμουν να βάλω τον Παγκανίνι το μεσημέρι αλλά θυμήθηκα το Βενετσιάνικο καρναβάλι της Ελένης Καραϊνδρου που το βρήκα κρυμμένο στο σχ.60 (νομίζω δηλαδή 🙂 )

  ο Δηλιγιάννης, ένας εκ των πολιτικών τότε αρχηγών, που δεν κυβερνούσε βέβαια αλλά φιλοδοξούσε την πρωθυπουργία, είπε το βράδυ της Κυριακής σε πολιτικούς του φίλους: «Εγώ μόνον, όταν θέλω, ημπορώ, να κάμω όλην την Ελλάδα να μασκαρευθή καθώς πρέπει»
  Τότε μάλιστα ξέσπασε κι εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των δύο πόλεων,της Αθήνας και του Πειραιά.
  Όπως έγραφαν οι εφημερίδες, οι Πειραιώτες, χολωμένοι για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν για να παραστούν στον αθηναϊκό καρνάβαλο που απέτυχε, όπως λέγανε, αποφάσισαν να κάνουν δικές τους εκδηλώσεις στον Πειραιά – και ο ανταγωνισμός προβλεπόταν ζωηρός.

 90. Παναγιώτης Κ. said

  @87β. Τα fake news μας έχουν κάνει δύσπιστους!
  Ακόμη και αληθινό να είναι κάτι όταν κατά την κρίση μας είναι υπερβολικό …το τρώει το σκοτάδι.

 91. Tah ala tahalasa said

  Καλησπέρα χρόνια πολλά κτλ κτλ κτλ..

  Γιατί τον Δηλιγιάννη τον λέει » υπέρ πελοποννησιο»;

  Σήμερα μέρα που είναι μου ήρθε στο μυαλό ο καταπληκτικός στίχος του Παπακωνσταντίνου » .. κι άσε να νιώσει η γαλαρία του χαρτοπολεμου τη βία..» κι εκεί που ήταν όλη μέρα στο μυαλό μου διάβασα πως έβγαλε νέο δίσκο με ερμηνευτή το μαλαμα. Για να δούμε..

 92. Alexis said

  Καλησπέρα.
  Το «παλιά ήταν καλύτερα» φαίνεται να είναι διαχρονικό αξίωμα και όχι μόνο ελληνικό βέβαια.

  Τα τραγούδια του Πολυμέρη και του Μαρούδα μιλούν νοσταλγικά για την παλιά προπολεμική Αθήνα.
  Οι γονείς μας νοσταλγούσαν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 που ήταν γι’ αυτούς «χρυσά χρόνια».
  Εμείς νοσταλγούμε σήμερα τα ’70ς και τα ’80ς.
  Τελικά δεν έχει να κάνει με κάποια αντικειμενικά γεγονότα αλλά με τη νοσταλγία των χρόνων της νιότης μας που είναι έμφυτη στον άνθρωπο, πιστεύω…

 93. leonicos said

  Μόλις καλησπέρα, για να μη σας λείψω

 94. Γς said

  63:

  >παίρνω το θάρρος να σάς ρωτήσω: Αληθεύει ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μικρά τσουτσούνια

  Παίρνω κι εγώ το θάρρος να σάς ρωτήσω: Εσείς τι ψάχνετε;

 95. Γιάννης Ιατρού said

  94: +++++++

 96. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  94,95 αναζήτηση πισινων (για μπανάκι).
  Όσο είν ακόμη αποκριά
  Η πλατεία με τους φαλλούς στη Νότια Κορέα
  http://www.protothema.gr/Images/ImageHandler.ashx?m=AnchoredFit&f=ZmlsZXMvMS8yMDE2LzA4LzE5L2tzL2MzZTljOGFiNzNiODZhMWU3YjU2YTA1NjRjYmFmYjM4X1hMLmpwZw%3D%3D&t=636072222281039303&w=820&h=457&a=Center
  Το πάρκο

 97. sarant said

  68 Ανταποκρίθηκε, ανταποκρίθηκε!

  79-80 Mπορεί και να μην το έχει γράψει ο ίδιος -όχι ότι δεν παύει να είναι αστείο.

 98. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Ζητώ συγγνώμη για την αυτοαναφορά αλλά στο λυνξ του σχολίου 64, στη σελ 263 του βιβλίου, τα περί ντελικανλή είναι βουτηγμένα αυτούσια από το σχετικό μου λήμμα στο σλανγκρ, χωρίς στη σχετική παραπομπή να γίνεται η παραμικρή αναφορά. Ξεφτιλισμός….
  https://www.slang.gr/lemma/20859-ntelikanis

 99. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  93. Λεώνικε,βεβαίως ,λείπεις,όταν λείπεις 🙂 . Το διάβασα και σε σκεφτόμουν επειδή είσαι ρέκτης. Φυσικά κι αυτονόητα και το Δημήτρη Μαρτίνο:

  Εντυπωσιακά ευρήματα στην Κύθνο
  http://www.lifo.gr/now/culture/180532/entyposiaka-eyrimata-stin-kythno-oi-anaskafes-apokalyptoyn-iera-toy-asklipioy-kai-tis-afroditis

 100. Γιάννης Ιατρού said

  Αετό γι αύριο ετοιμάσατε;

 101. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  85α > ένα ροζ τελοσπάντων
  Το πανθηρί συγκεκριμένα 🙂

 102. Corto said

  89 (ΕΦΗ – ΕΦΗ):

  «οι Πειραιώτες, χολωμένοι για τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν για να παραστούν στον αθηναϊκό καρνάβαλο που απέτυχε, όπως λέγανε, αποφάσισαν να κάνουν δικές τους εκδηλώσεις στον Πειραιά»

  Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία. Πράγματι υπήρξαν καρναβαλικές εκδηλώσεις στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Κυριακή, αλλά το 1902, έναν χρόνο νωρίτερα από τις Απόκριες στις οποίες αναφέρεται ο Βάρναλης. Σύμφωνα με τον Μιλτιάδη Λιδωρίκη οι εκδηλώσεις αυτές απέτυχαν («Έζησα την Αθήνα της Μπελ Επόκ», εκδ. Polaris, 2017):
  «Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να λησμονηθεί, διότι αποτελεί ωραίαν σελίδα της ιστορίας μιας εποχής αλησμονήτου, είναι η Κυριακή της 18ης Φεβρουαρίου 1902, κατά την οποίαν η διοργάνωσις του Κομιτάτου απέτυχε και ο κόσμος διασκέδασε και με την αποτυχία ακόμη.»
  Οι παρελάσεις ήταν φτωχές και άνοστες, γιαυτό μάλιστα ο Τίμος Μωραϊτίνης προσφώνησε το Κομιτάτο ως εξής:
  «Χαίρετε, ω Ηνωμένα Παγοποιεία των Αθηνών!»
  Αλλά και ο Σουρής που δεν έχανε βέβαια ευκαιρία, έγραψε:
  «Στης εξέδρας την ξύλινη ράχη
  περπατώντας η σάχλα μονάχη
  μελετά τους λαμπρούς μασκαράδες
  και βραβεία στο χέρι κρατεί
  καμωμένα με λίγους παράδες
  που ‘χαν δώσει καμπόσοι κουτοί…»
  κλπ

  Την επόμενη χρονιά, το 1903, το Κομιτάτο οργάνωσε το Καρναβάλι στον Πειραιά:
  «Στα 1903 ο Καρνάβαλος, απογοητευμένος από τον λαόν της πρωτευούσης, απεφάσισε να κατέλθει εις τον Πειραιά και εκεί ν’ ανακηρύξει βασίλισσάν του την δεσποινίδα Στέλλα Δρακάκη. Ανάστατος ο Πειραιεύς υπεδέχθη την νέαν βασίλισσαν, ωραιοτάτην, χαριεστάτην, λαμπροτάτην, την 10η Φεβρουαρίου του 1903.»
  Χαρακτηριστικοί είναι και οι στίχοι του Σουρή, τους οποίους απήγγειλε η βασίλισσα Αποκριά, όπως:
  «Εγώ, νεότης ροδαλή
  Και παπαρδέλα παρδαλή,
  των Αθηνών εμούντζωσα τους μασκαράδες τώρα
  κι ήλθα στον τόπο της δουλειάς, που δεν τον δέρνει η ψώρα…»
  κλπ

  Συνεπώς το 1903 οι οργανωμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις είχαν μεταφερθεί στον Πειραιά, γιαυτό και το άρθρο της «Ακροπόλεως» μας μεταφέρει ένα υποτονικό κλίμα.
  Σημειωτέον ότι η εφημερίδα «Ακρόπολις» ήδη από το 1889 είχε πρωταγωνιστήσει στην στήριξη του Κομιτάτου. Γενικώς οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής προσπάθησαν να εισαγάγουν κάποια καλλιτεχνικότητα στο αθηναϊκό καρναβάλι και να περιορίσουν ίσως την κυριαρχία του υποκόσμου στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.

 103. Γς said

  100:

  Ναι. Ελα να βάλεις ένα χεράκι να τον σηκώσουμε

 104. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  97.α. Έμαθα,μετά, ότι είχε κόσμο και καλό καιρό, καθώς και τα εδέσματα 🙂 .
  Πριν ν΄αρχίσει τα μαγερέματα,τα κρασιά κλπ, δούλευε στη Βιβλιοθήκη! Θέουλας!

  102. Corto, εξαιρετικά! Πλήρης και διασταυρωμένη η εικόνα ως την Αποκριά του Βάρναλη! Σκεφτόμουν εκεί ανάμεσα,στο ξεφάντωμα της πόλης και των προυχόντων τα καμώματα και τον Παπαδιαμάντη με την Αποκριάτικη Νυχτιά του στα 1892.
  https://sarantakos.wordpress.com/2017/02/26/ppd-3/

 105. ΣΠ said

  102
  Όμως η 18/2/1902 ήταν Δευτέρα, όχι Κυριακή.
  http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=18&db=2&da=1902

 106. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  91.>>Γιατί τον Δηλιγιάννη τον λέει » υπέρ πελοποννησιο»;
  Δεν το ξέρω, αλλά ίσως επειδή ψηφιζόταν κατά κύριο λόγο από κρατικούς υπαλλήλους,όπως λέει η Βικι, που ήσαν στην καταλυτική τους πλειοψηφία Πελοποννήσιοι. Ψηφιζόταν συμπληρωματικά κι από τη μεσαία τάξη, μικροαστούς, αγρότες ή αυτοαπασχολούμενους κλπ, αλλά τον αντιπαθούσαν οι της ελίτ και οι εργάτες. Και ήταν πάνω από 40 χρόνια στη Βουλή…

 107. Corto said

  105:
  Σωστά. Άρα και ο Λιδωρίκης έκανε λάθος στην ημερομηνία. Πάντως αν η χρονολογία είναι σωστή, το 1903 ήταν ιδιαίτερη χρονιά για το αθηναϊκό καρναβάλι.

  104: Έφη εξαιρετικό το διήγημα του Παπαδιαμάντη!
  Γενικότερα οι λογοτέχνες μας ασχολήθηκαν πολύ με τις αθηναϊκές απόκριες. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει (τουλάχιστον εγώ δεν έχω υπόψιν μου) μια αντίστοιχη λογοτεχνία για την Πάτρα.

 108. Γιάννης Ιατρού said

  103: Άσε ρε Γς, εκείνο που έζησα πέρυσι, όταν σου φώναζε η συνοδός σου μέσα στον κόσμο, Γιάννη, θα σηκωθεί ή με την χαρά θα μείνουμε πάλι;;; να μην το ξαναζήσω…. 🙂 🙂 🙂 🙂

 109. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  100. Άμα σου πω ότι έχει ξεμείνει ένας χειροποίητος παλιός; Αμέ; Τ΄αγόρια μου είναι μάστορες και τον ξαναπροσγειώνουν άθικτο, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Μας έχει συμβεί και το απίθανο δυο φορές να κοπεί η καλούμπα κ να τον βρούμε και τις δυο!Και το πιο απιθανοαπίθανο, τη μια είχε πέσει στην αυλή φίλων μας στο Γαλάτσι,από το Αττικό άλσος ή τα παραπέρα νταμάρια, απ΄όπου τον πετάγαμε.

  105.ΣΠ άσχετα με το λάθος που έκανε, ο συγγραφέας μάλλον του βιβλίου που παραθέτει ο Corto, γέλασα με του μετημφιεσμένους
  «Αι παρελάσεις των μετημφιεσμένων» και μετά το στρώνει «η πρώτη γλύκα ανοιξιάτικη η χθεσινή» κι άντε παρακάτω παρειάς και ρώθωνας…
  Άμα πιάνω να ξεφυλλίζω έτσι παλιές εφημερίδες,χάνομαι. Μπορεί να ξημερωθώ.

  Κάτι άλλο ,λέει «η χθεσινή πανήγυρις των ΑΠΟΚΡΕΩΝ», πού τονίζεται;

 110. Γς said

  108:

  Τελικά όμως έδρασα κεραυνοβόλα και σούταρα τη μοιχαλίδα που σου φώναζε:

  >Γιάννη, θα σηκωθεί ή με την χαρά θα μείνουμε πάλι;;;

 111. Γιάννης Ιατρού said

  109α Μόνο χειροποίητους, με βουϊχτρες και σκουλαρίκια έχουμε, αλλά μάλλον θα βρέχει αύριο ΕΦΗ 😦 … Α, και πως τον αναγνώρισαν οι γνωστοί σας στο Γαλάτσι; Βάζετε και καρτ βιζίτ επάνω; 🙂

 112. Κουτρούφι said

  Σιφνέικα Κάλαντα κατά του Θ. Δηλιγιάννη

  Πάλιν ο γέρος του Μωριά
  κρατεί του Έθνους τα λουριά
  πάλι διοικεί το Κράτος
  ο σανιδοκορωνάτος

  Και μετά βίας πτερωτής
  παύει Νομάρχας, Γραμματείς
  παύει τόσους υπαλλήλους
  κι αντικαθιστά με φίλους

  Φίλους που επί πολύν καιρόν
  άρτον εσθίοντο ξηρόν
  και ξηρούς όπως οι τσίροι
  ίνα παχυνθούν ως χοίροι

  Προσβάλλει πρώην υπουργούς
  κι ως τον Σμολένσκη στρατηγούς
  επιδίδεται εις ύβρεις
  μαίνεται όπως η τίγρις

  Πας Δηλιγιάννη οπαδός,
  δεν ξεύρει τι θα πει αιδώς
  ειν’ αυθάδης, ειν’ αχρείος
  άνανδρος κι όχι ανδρείος

  Πλην πλησιάζει ο καιρός
  που θα επέλθει τιμωρός
  του Θεού η θεία δίκη
  όπως τέλος του ανήκει

  Φεβρουαρίου εικοστή,
  φωνή λαού θε ν’ ακουστεί
  εις παν της Ελλάδος μέρος:
  Κάτω του Μωριά ο γέρος.

  Από το βιβλίο του Ν. Σταφυλοπάτη «Τα λαϊκά τραγούδια και τα κάλαντα της Σίφνου (1829-1980), Ελληνικά Γράμματα, 1997.

  Υπάρχει ένα θέμα με τη χρονολογία των στίχων αυτών. Στο βιβλίο αναφέρεται το έτος 1895. Όμως, βουλευτικές εκλογές εκείνη τη χρονιά, έγιναν τον Απρίλιο. Εκλογές με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου, έγιναν το 1905. Οπότε μάλλον για αυτές τις εκλογές πρόκειται, και τις οποίες, παρά το μένος του ανώνυμου Σιφνιού στιχουργού, ο Δηλιγιάννης τις κέρδισε χαλαρά. Στις 31 Μαϊου, όμως, του 1905, τον ξαπλώσανε, στις σκάλες της Βουλής.

 113. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  111. Μπα,ούτε που τον είχαν δει! Στην πίσω αυλή τους είχε κουρνιάσει πα΄ στα κλαριά. Εμείς κατεβήκαμε και τον βρήκαμε. Είχαμε δει από ψηλά, πού περίπου έπεσε.Έχει ένα σχολείο δίπλα τους με προαύλιο και μας φάνηκε ότι προσγειώθηκε εκεί κι εκεί πρωτοψάξαμε.

  Αν βρέχει (μέχρι ψιλοψιχάλισμα εννοείται), νάυλον, γιαπωνέζους που τους έλεγε ο γιος μου ,δε θυμάμαι γιατί.
  Στ΄αλήθεια δεν ξέρω αν παν οι νεολαίοι να πετάξουν. Έχουμε άρρωστη τη γιαγιά φέτος.
  Ταραμοσαλάτα προετοιμάζω τώρα. Έχω μουλιάσει κριθαροκουλούρα αντί ψωμί ή τριμμένη φρυγανιά 🙂

 114. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  112 Κουτρούφι, Επίσης Βίκη αναφέρει μια από τις θητείες του Θ.Δηλιγιάννη:
  14 Οκτωβρίου 1890 – 18 Φεβρουαρίου 1892

 115. Γιάννης Ιατρού said

  113: Αχά! Τώρα πιά με το νέο τύπο κατασκευής του δικτύου της ΔΕΗ (με τα μονωμένα στριφτά καλώδια) μειώνονται οι πιθανότητες να πιαστούν στα σύρματα (και ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Παλιά ήταν 4-5 γυμνά σύρματα κάθετα βαλμένα από κολόνα σε κολόνα. Τυχεροί ήσασταν.

  «Γιαπωνέζους» 🙂 όπως τους λες δεν διαθέτουμε εδώ… Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι καλά που δεν βάζεις πατάτα, η σωστή ταραμοσαλάτα με ψωμί (και τα παρόμοια) γίνεται. Να περάσετε όσο γίνεται καλά Έφη, και περαστικά ρε συ στη γιαγιά!

 116. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  115.Ναι με ψωμί.Το τρικ (απ την καημενούλα τη γιαγιά αυτό) είναι να χτυπηθεί ο ταραμάς με το λεμόνι καλά και μετά σιγά σιγά το λάδι. Ευχαριστούμε, αλλά είναι δύσκολα.
  Στο «ερημητήριο» είστε ε; Πολύ όμορφη άνοιξη/εξοχή φέτος. Σκάσανε ήδη και τα κορομηλάνθη. Τα δε κοτσύφια οργιάζουν. Μπράβο, καλά να περνάτε!

 117. Φέτος οι αετοί που πετάνε ψηλά οφείλουν να είναι δικέφαλοι…

  Μικρός έφιαχνα μόνος μου αετούς όπως όλοι… τους αμόλαγα με πατρική συνοδεία και στην καλούμπα περασμένα ξυραφάκια να κόβουν τις καλούμπες των διπλανών, που είχαν κι αυτές τα δικά τους. Ηταν άγρια τα πράγματα στον λόφο του Μάνεση – νυν οικοδομικό τετράγωνο για κτίρια όπου στεγάζονται 30 και 39 γυμνάσια και λύκεια. Η λόξα μου πέρασε πολύ νωρίς. Πάω τώρα στην ψαραγορά για τα όστρακα της ημέρας. Καλά κούλουμα

 118. spatholouro said

  #109 τέλος
  των απόκρεων

 119. Γς said

  Καλημέρα και Χρόνια Πολλά.

  Και μ έβαλε η δικιά μου πρωί πρωί να ψάχνω στα ντουλάπια της κουζίνας κλπ για Σάνιτας φόιλ.

  Τζίφος!

  Ελπίζω να έχουν στο σούπερ μάρκετ. Θα ανοίξουν σε καμιά ώρα για χαλβά, τουρσιά ταραμάδες και τέτοια. Δεν θ ανοίξουν;

  Και είχα μπόλικο. Αλλά ξέρετε:

  Το χρησιμοποιούν οι γυναίκες στο φούρνο και στο μαγείρεμα γενικά. Τυλίγουν το φαγητό σε αλουμινόχαρτο και με το περίσσευμα φτιάχνεις μια στολή αστροναύτη, ένα δορυφορικό πιάτο κλπ κλπ

 120. Γς said

  Κούλουμα κι εφέτος.

  Και πάλι τα ίδια.

  Πρόπερσι, Καθαρή Δευτέρα, στους κουμπάρους μας. Στο εξοχικό τους κοντά στο Λαύριο.

  Και κούλουμα κάναμε και αετό πετάξαμε.
  Λουκάνικα δεν ρίξαμε στην θράκα, αλλά χταποδάκια.

  Εκανα και τη βάρδια μου: Επιτήρηση των στενών της Μακρονήσου για Τούρκικα παπόρια.

  Οπως τώρα με το Barbaros στο Κάβο Ντόρο.

  Μόνο που τότε ζούσε κι η Ειρήνη

 121. sarant said

  Kαλημέρα από εδώ, καλή Σαρακοστή!

 122. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Καλημέρα καὶ καλὴ Σαρακοστή.

  Θὰ μᾶς φάει ἡ νηστεία πάλι· κκακουχίες καὶ στερήσεις. 🙂

  @63. Θά ᾿χουμε μπάνια πάλι, χειμωνιάτικα.
  Κι ἀπὸ θεματολογία τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια.
  Ὁ ἀκατανόμαστος εἶχε ξαναγράψει γιὰ τὰ ἀρχαῖα πέη καὶ τὸ μέγεθὸς τους πρίν τὶς ἀμερικάνικες ἐκλογές. Τήν ἐποχήν ἐκείνη, μὲ ἀφορμή μιὰ γελοιογραφία ποὺ παρουσίαζε τὸν Τράμπα γυμνὸ καὶ μὲ μικρή «προίκα», μᾶς εἶχε ζαλίσει τὰ μέζεα μὲ τὸ πόσο …βινίκουλας (σίκ, ρὲ· διεκδικῶ καὶ τὴν πατρότητα τοῦ ὅρου) εἶναι ὁ «ἑλληνόψυχος Δόναλδ». Ὅταν ὅμως ἔγραψε τὰ σχετικὰ μὲ τοὺς ΑΗΠ τοῦ ἔκανα ἕνα σχόλιο ποὺ ἔλεγε πὼς ὁ «Δόναλδ ἐκτὸς ἀπὸ ἐλληνόψυχος εἶναι καὶ ἑλληνόψ@λος». Ἑπειδὴ εἶναι γνωστὴ ἡ κομπιουτεροασχετοσύνη μου, παρακαλεῖται ὁ ἁρμόδιος χωροφύλαξ νὰ τὸ ψάξει, ἄν δὲν σηκώνει τὸν ἀετὸ τοῦ Γς. 🙂

  @99. Ἔφη, εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ἐνημέρωση.
  Ἄν καὶ παρακολουθῶ τὸ θέμα ἐδῶ καὶ καμιὰ εἰκοσιπενταριὰ χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Ἀλέξανδρος Μαζαράκης-Αἰνιάν ξεκίνησε τὶς πρῶτες ἐπιφανειακὲς ἔρευνες, δὲν ἤξερα γιὰ τὶς τελευταῖες ἀνακαλύψεις. Λόγῳ τοῦ γνωστοῦ προβλήματος δὲν πῆγα στὰ Θερμιὰ τὸ 2017.

 123. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @Τὸ πόσο μεγάλες φαντάζομαι πὼς θά ᾿ναι οἱ κακουχίες φαίνεται ἀπὸ τὰ δυό «κ» ποὺ ἔβαλα στὴν ἀρχή τῆς λέξης. 🙂

  Γιὰ τοὺς χαρταετοὺς ἔχω ἀκούσει διάφορα ρήματα:
  πετάω, ἀμολάω, σηκώνω, ὑψώνω.
  Μ᾿ αὐτὴν τὴν ἀφορμήν, ἴσως θὰ εἶχε λεξιλογικὸ (καὶ λαογραφικὸ) ἐνδιαφέρον νὰ συγκεντρώναμε λέξεις σχετικὲς μὲ τοὺς χαρταετοὺς ὅπως λ.χ. ὀνομασίες, σχήματα, ἐξαρτήματα καὶ παρελκόμενα (μάνες, καλούμ(π)α, ζύγια κλπ.)· ἐπίσης τρόπους καὶ ὀνομασίες πετάγματος καὶ διάφορα τρίκ, ὅπως αὐτὸ ποὺ λέει ὁ Tζί (#117) γιὰ τὰ ξυραφάκια.

 124. Γς said

  πετάω, ἀμολάω, σηκώνω, ὑψώνω.

  Θα σηκωθεί;

 125. Γς said

  Το έψαχνα με Γς χαρταετός ξυράφι και έπεσα πάνω στο ξυράφι του Όκαμ.

  Τελικά το βρήκα:

  https://sarantakos.wordpress.com/2014/08/16/meze-130/#comment-237131

  προσπάθησα κι εγώ πιτσιρικάς να προστατέψω τον χαρταετό μου από κάποιους που πήγαν να μου κόψουν το σπάγκο με ξυράφι και απέκτησα μια βαθιά ουλή στην παλάμη μου.

  Οταν μεγάλωσα και με ρωτούσαν σχετικά τους έλεγα για την συμπλοκή στο μπαρ, που ένας μου έβγαλε φαλτσέτα κλπ κλπ

 126. cronopiusa said

  Γς

 127. Πέπε said

  @97:
  > > όχι ότι δεν παύει να είναι αστείο.

  Μου πήρε λίγη ώρα να καταλάβω αν είναι ή δεν είναι αστείο. Τριπλή άρνηση (όχι, δεν, παύει) > πλην επί πλην ίσον πλην, άρα οι δύο αρνήσεις αλληλοεξουδετερώνονται, η τρίτη περισσεύει και ισχύει, άρα δεν είναι αστείο…

  Επ! Μισό λεφτό. Μήπως υπάρχει λάθος; Δε θα ‘πρεπε να είναι αστείο; «Όχι ότι παύει» / «αλλά δεν παύει»;

 128. Γιάννης Ιατρού said

  122α: Δημήτρη,
  ανασύρω από τα κιτάπια: https://sarantakos.wordpress.com/2016/05/12/quiz-7/#comment-356247 🙂 🙂

 129. sarant said

  127 Ωχ, σωστα. Οχι ότι παύει!

 130. Γιάννης Ιατρού said

  127: Πέπε
  σωστά το είδες 🙂
  {όχι [ότι (δεν παύει) να είναι]} αστείο = {όχι [ότι (συνεχίζει)]} να είναι αστείο.= {παύει} να είναι αστείο

 131. Γιάννης Ιατρού said

  Στην Κορινθία βρέχει 😦 😦 … Νωρίς άρχισε!

 132. Γιάννης Ιατρού said

  117: Gpoint
  Πάω τώρα στην ψαραγορά για τα όστρακα της ημέρας.….

  Ρε Γιώργο, δεν είπαμε κι έτσι! 🙂 🙂
  Ένοπλη ληστεία σε ιχθυοπωλείο…

 133. Πέπε said

  @129, 130:
  Άρα, για να το πούμε απλά:

  Όχι ότι δεν παύει να μην είναι αστείο.

  Ή:

  Όχι πως δε θ’ αρνηθώ ότι δεν παύει να μην είναι αστείο.

 134. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @128. Γιάννη, σ᾿ εὐχαριστῶ. Αὐτὸ εἶναι ποὺ λέμε ἄμεση ἐξυπηρέτηση.

 135. Γιάννης Ιατρού said

  134: Δημήτρη, όταν δίνεις σωστά την παραγγελία…. 🙂

 136. Πέπε said

  @127:
  πλην επί πλην ίσον συν, βέβαια.

  Αλλά πάντως ο λογαριασμός βγήκε.

 137. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  118 Spatho, ευχαριστώ!»Αποκρεών» μου ερχόταν ως προφανές αλλά με αυτή τη μαργιόλα καθερεύουσα εποχής και δεδομένης της πολυμορφίας Απόκρεω, Αποκριές, Αποκρές (Αποκρεαί;) ξαφνικά μου φάνηκαν όλοι οι τονισμοί πιθανοί 🙂 .Ου γαρ έρχεται μόνον.
  ****
  Όμως οι μάσκες κάποτε θα τελειώσουν, σαν τα τραγούδια και τις γιορτές,
  και τότε θα φανεί αυτό το ανύπαρχτο πρόσωπο που υπήρξαμε.

  Τάσος Λειβαδίτης/
  Οι τελευταίοι

 138. Δημήτρηε Λιναράς said

  Για το Πάσχα
  το 1903 το ορθόδοξο Πάσχα ήταν 19 Απριλίου με το νέο ημερολόγιο (που δεν ίσχυε τότε)
  Με το παλιό που ίσχυε ήταν 6 Απριλίου
  Αφαιρώντας υπολογίζονται οι υπόλοιπες γιορτές
  Αν θέλεται σα στέλνω το δικό μου πρόγραμμα, αν και κυκλοφορούν διάφορα στο διαδύκτιο

 139. O υπολογισμός της ημερομηνίας του Πάσχα με το Ιουλιανό ημερολόγιο είναι εύκολος.
  Το Πάσχα εορτάζεται την Κυριακή που ακολουθεί την πασχαλινή πανσέληνο. Και η ιουλιανή ημερομηνίαν της πασχαλινής πανσελήνου, που δεν έχει πια μεγάλη σχέση με την αστρονομική, δίνεται από τον παρακάτω πίνακα:

  Υπόλοιπο διαίρεσης             Πασχαλινή
  χρονολογίας διά 19
               πανσέληνος
        0           &nbsp5/4
        1           &nbsp25/3
        2           &nbsp13/4
        3           &nbsp2/4
        4           &nbsp22/3
        5           &nbsp10/4
        6           &nbsp30/3
        7           &nbsp18/4
        8           &nbsp7/4
        9           &nbsp27/3
        10           &nbsp15/4
        11           &nbsp4/4
        12           &nbsp24/3
        13           &nbsp12/4
        14           &nbsp1/4
        15           &nbsp21/3
        16           &nbsp9/4
        17           &nbsp29/3
        18           &nbsp17/4

  Π.χ. πότε έπεσε το τελευταίο Πάσχα πριν από την Αλωση; 1453 = 19*76+9, επομένως η πασχαλινή πανσέληνος έπεφτε στις 27/3· αφού ξέρουμε ότι η 29/5 ήταν Τρίτη, η 1/5 ήταν επίσης Τρίτη, η 1/4 ήταν Κυριακή και τότε έπεσε το Πάσχα.
  Ή φέτος (2018 = 19*106+4) η πασχαλινή πανσέληνος πέφτει αυνήθιστα νωρίς, στις 22/, δηλ. στις 4/4 με το γρηγοριανό ημερολόγιο, ημέρα Τετάρτη· επομένως το Πάσχα θα πέσει στις 8/4.

  Και το Πάχα των Δυτικών μπορεί να υπολογιστεί μ’αυτόν τον τρόπο, αλλά λίγο πιο μπερδεμένα. Για τον 20 και τον 21ο αιώνα, η γρηγοριανή πασχαλινή πανσέληνος πέφτει ή 4 ή 34 (!) ημέρες πριν από την ιουλιανή· φέτος δηλαδή πέφτει στις 31/3, και επομένως το Πάσχα των Δυτικών την Κυριακή 1/4, μια βδομάδα πριν από το Ορθόδοξο.

 140. Σαν τα μούτρα μου τον έκανα τον πίνακα 😦 αλλά νόημα βγαίνει.

 141. Γιάννης Ιατρού said

  140: Έφαγες το ; μετά το &nbsp 🙂 . Για να δούμε αν έφτιαξε:

  Υπόλοιπο διαίρεσης Πασχαλινή
  χρονολογίας διά 19 πανσέληνος

  0  5/4
  1  25/3
  2  13/4
  3  2/4
  4  22/3
  5  10/4
  6  30/3
  7  18/4
  8  7/4
  9  27/3
  10  15/4
  11  4/4
  12  24/3
  13  12/4
  14  1/4
  15  21/3
  16  9/4
  17  29/3
  18  17/4

 142. sarant said

  141 Οπότε, πότε έπεφτε το Πάσχα το 1903;

 143. Γιάννης Ιατρού said

  1903 : 19 = 100 και 3 υπόλοιπο ==> 2/4 σύμφωνα με τον πίνακα 🙂 (εξηγήσεις από τον Αγγελο 🙂 )
  ΑΛΛΑ
  19/4/1903 (Μεγ. Σάββατο) σύμφωνα με το εορτολόγιο.γρ ==> http://www.eortologio.net/pasxa/etos/1903 (Γρηγοριανό ημερολόγιο) που αντιστοιχεί (σαν ημερομηνία) στις 6/4/1903 στο Ιουλιανό ημερολόγιο.
  Η Ελλάδα (ορθόδοξη εκκλησία) υιοθέτησε το Γρηγοριανό ημερολόγιο το 1929 (τελευταία χώρα που το υιοθέτησε 🙂 ).
  Το Ιουλιανό χρησιμοποιείται σήμερα από την Σέρβικη και την Ρώσικη εκκλησία.

  κι εδώ μιά δημοσίευση της εφημερίδας «Φιλιππούπολις» 10 Απριλίου 1903:

  οπότε Κυριακή (του Θωμά = μιά εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα)) που έπεται της 10/4/1903 (Τετάρτη) είναι αυτή της 14/4/1903 (με το Ιουλιανό ημερολόγιο => Φιλιππούπολις!), επομένως έχουμε Σάββατο 13/4 και με -7 ημέρες = 6/4/1903 (βλ. και ανωτέρω)

 144. Γιάννης Ιατρού said

  143: Διευκρίνηση: Ο Άγγελος στον πίνακα δίνει την πασχαλινή πανσέληνο, όχι την ημερομηνία του Πάσχα. Οπότε 2/4 η πανσέληνος, η επόμενη Κυριακή είναι στις 7/4, και το Μεγ. Σάββατο 6/4, οπότε ΣΩΣΤΟΣ 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: