Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Στο Χριστό στο κάστρο (χριστουγεννιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη)

Posted by sarant στο 25 Δεκεμβρίου, 2020


Χριστούγεννα σήμερα και το ιστολόγιο συνηθίζει τις χρονιάρες αυτές μέρες να δημοσιεύει διηγήματα του Παπαδιαμάντη ή έστω παπαδιαμαντικού ύφους και κλίματος -κάτι που το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια όταν ο παππούς έπαιρνε έναν από τους τόμους της έκδοσης του Βαλέτα και μάς διάβαζε κάτι.

Σήμερα θα τηρήσουμε την παράδοση με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Ο λόγος που δεν το είχα δημοσιεύσει ως τώρα είναι το μέγεθός του, αλλά φέτος που ο γιορτασμός γίνεται με περιορισμούς ίσως περισσεύει χρόνος για ανάγνωση. Εννοώ το διήγημα Στο Χριστό στο Κάστρο, που γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1891 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εστία της α’ εξαμηνίας του 1892 (το οποίο υποθέτω πως θα κυκλοφορούσε ήδη τις τελευταίες μέρες του 1891).

Θυμίζω ότι «το Κάστρο» είναι η παλιά ερειπωμένη χώρα της Σκιάθου, στην οποία αναφερθήκαμε πρόσφατα με την ευκαιρία του διηγήματος «Τα κρούσματα«.

Στο διήγημα αυτό έχουμε αναφερθεί κάποιες φορές με αφορμή τις παρανοήσεις της εκκλησιαστικής γλώσσας από τον ψάλτη, τον κυρ Αλεξανδρή, και τα πειράγματα του παπά Φραγκούλη.

Παίρνω το κείμενο από τον παπαδιαμαντικό ιστότοπο papadiamantis.net, δηλαδή από τον δεύτερο τόμο της κριτικής έκδοσης του Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλου. Στο τελος εξηγώ κάποιες λέξεις.

(Μια έκτακτη είδηση για τους σκακιστες: Σήμερα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα, από τον Ρ/Σ/ «105,5 Στο Κόκκινο», έκτακτη σκακιστική εκπομπή με προσκεκλημένο τον Χρήστο Κόκκορη, τρεις φορές πρωταθλητή Ελλάδας, ο οποίος θα αναφερθεί στις αναμετρήσεις με τους μεγάλους μετρ εκείνης της εποχής, ανάμεσά τους και τον Σοβιετικό παγκόσμιο πρωταθλητή Μποτβίνικ και θα μιλήσει για την τιμωρία του με ισόβιο αποκλεισμό από τη Χούντα).

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

― Τὸ Γιάννη τὸ Νυφιώτη καὶ τὸν Ἀργύρη τῆς Μυλωνοῦς, τοὺς ἔκλεισε τὸ χιόνι ἀπάν᾽ στὸ Κάστρο, τ᾽μ πέρα πάντα, στὸ Στοιβωτὸ τὸν ἀνήφορο· τ᾽ ἀκούσατε;

Οὕτως ὡμίλησεν ὁ παπα-Φραγκούλης ὁ Σακελλάριος, ἀφοῦ ἔκαμε τὴν εὐχαριστίαν τοῦ ἐξ ὀσπρίων κ᾽ ἐλαιῶν οἰκογενειακοῦ δείπνου, τὴν ἑσπέραν τῆς 23 Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 186… Παρόντες ἦσαν, πλὴν τῆς παπαδιᾶς, τῶν δύο ἀγάμων θυγατέρων καὶ τοῦ δωδεκαετοῦς υἱοῦ, ὁ γείτονας ὁ Πανάγος ὁ μαραγκός, πεντηκοντούτης, οἰκογενειάρχης, ἀναβὰς διὰ νὰ εἴπῃ μίαν καλησπέραν καὶ νὰ πίῃ μίαν ρακιά, κατὰ τὸ σύνηθες, εἰς τὸ παπαδόσπιτο· κ᾽ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ἡ Καναλάκαινα, μεμακρυσμένη συγγενής, ἐλθοῦσα διὰ νὰ φέρῃ τὴν προσφοράν της, χήρα ἑξηκοντοῦτις, εὐλαβής, πρόθυμος νὰ τρέχῃ εἰς ὅλας τὰς λειτουργίας καὶ νὰ ὑπηρετῇ δωρεὰν εἰς τοὺς ναοὺς καὶ τὰ ἐξωκκλήσια.

― Τ᾽ ἀκούσαμε κ᾽ ἡμεῖς, παπά, ἀπήντησεν ὁ γείτονας ὁ Πανάγος· ἔτσ᾽ εἴπανε.

― Τί, εἴπανε; Εἶναι σίγουρο, σᾶς λέω, ἐπανέλαβεν ὁ παπα-Φραγκούλης. Οἱ βλοημένοι, δὲ θὰ βάλουν ποτὲ γνώση. Ἐπῆγαν μὲ τέτοιον καιρὸ νὰ κατεβάσουν ξύλα, ἀπάν᾽ ἀπ᾽ τοῦ Κουρούπη τὰ κατσάβραχα, στὸ Στοιβωτό, ἐκεῖ ποὺ δὲν μπορεῖ γίδι νὰ πατήσῃ. Καλὰ νὰ τὰ παθαίνουν!

― Μυαλὸ δὲν ἔχουν, αὐτὸς οὑ κόσμους, θὰ πῶ*, εἶπεν ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ. Τώρα οἱ ἀθρῶποι γινῆκαν ἀπόκοτοι.

― Νὰ εἴχανε τάχα τίποτα κ᾽μπάνια μαζί τς; εἶπεν ἡ παπαδιά.

― Ποιὸς τοὺ ξέρ᾽; εἶπεν ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ.

― Θὰ εἴχανε, θὰ εἴχανε κουμπάνια*, ὑπέλαβεν ὁ Πανάγος ὁ μαραγκός. Ἀλλιῶς δὲ γένεται. Πήγανε μὲ τὰ ζεμπίλια τους γεμᾶτα. Καὶ τουφέκι θὰ εἶχαν, καὶ θηλειὲς σταίνουν γιὰ τὰ κοτσύφια. Εἶχαν πάρει κι ἁλάτι μπόλικο μαζί τους, γιὰ νὰ τ᾽ ἁλατίσουν γιὰ τὰ Χριστούγεννα.

― Τώρα Χριστούγεννα θὰ κάμουν ἀπάν᾽ στὸ Στοιβωτὸ τάχα; εἶπε μετ᾽ οἴκτου ἡ παπαδιά.

― Νὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τοὺς ἔφερνε βοήθεια; ἐψιθύρισεν ὁ ἱερεύς, ὅστις ἐφαίνετο κάτι μελετῶν μέσα του.

Ἦτον ἕως πενηνταπέντε ἐτῶν ὁ ἱερεύς, μεσαιπόλιος*, ὑψηλός, ἀκμαῖος καὶ μὲ ἀγαθωτάτην φυσιογνωμίαν. Εἰς τὴν νεότητά του ὑπῆρξε ναυτικός, κ᾽ ἐφαίνετο διατηρῶν ἀκόμη λανθανούσας δυνάμεις, ἦτο δὲ τολμηρὸς καὶ ἀκάματος.

― Τί βοήθεια νὰ τοὺς κάμουνε; εἶπεν ὁ Πανάγος ὁ μαραγκός. Ἀπ᾽ τὴ στεριὰ ὁ τόπος δὲν πατιέται. Ἔρριξε, ἔρριξε χιόνι κι ἀκόμα ρίχνει. Χρόνια εἶχε νὰ κάμῃ τέτοια βαρυχειμωνιά. Ὁ Ἅις Θανάσης ἔγιν᾽ ἕνα μὲ τὰ Καμπιά. Ἡ Μυγδαλιὰ δὲν ξεχωρίζει ἀπ᾽ τοῦ Κουρούπη.

Ὁ Πανάγος ὠνόμαζε τέσσαρας ἀπεχούσας ἀλλήλων κορυφὰς τῆς νήσου. Ὁ παπα-Φραγκούλης ἐπανέλαβεν ἐρωτηματικῶς:

― Κι ἀπ᾽ τὴ θάλασσα, μαστρο-Πανάγο;

― Ἀπ᾽ τὴ θάλασσα, παπά, τὰ ἴδια καὶ χειρότερα. Γραιολεβάντες δυνατός, φουρτούνα, κιαμέτ*. Ὅλο καὶ φρεσκάρει. Ξίδι μοναχό. Ποῦ μπορεῖς νὰ ξεμυτίσῃς ὄξ᾽ ἀπ᾽ τὸ λιμάνι, κατὰ τ᾽ Ἀσπρόνησο!

― Ἀπὸ Σοφρὰν τὸ ξέρω, Πανάγο, μὰ ἀπὸ Σταβέτ;

Ὁ ἱερεὺς ἐπρόφερεν οὕτω τοὺς ὅρους Sopra vento καὶ Sotto vento, ἤτοι τὸ ὑπερήνεμον καὶ ὑπήνεμον, ἐννοῶν εἰδικώτερον τὸ βορειανατολικὸν καὶ τὸ μεσημβρινοδυτικόν.

― Ἀπὸ Σταβέτ, παπὰ… μὰ εἶναι φόβος μήν τονε γυρίσῃ στὸ μαΐστρο.

― Μὰ… τότε πρέπει νὰ πέσουμε νὰ πεθάνουμε, εἶπεν ὡς ἐν συμπεράσματι ὁ ἱερεύς. Δὲν εἶναι λόγια αὐτά, Πανάγο.

―Ἔ! παπά μ᾽, ὁ καθένας τώρα ἔχει τὸ λογαριασμό τ᾽. Δὲν πάει ἄλλος νὰ βάλῃ τὸ κεφάλι του στὸν τρουβά, κατάλαβες, γιὰ νὰ γλυτώσ᾽ ἐσένα.

Ὁ παπα-Φραγκούλης ἐστέναξεν, ὡς νὰ ᾤκτειρε τὴν ἰδιοτέλειαν καὶ μικροψυχίαν, ἧς ζῶσα ἠχὼ ἐγίνετο ὁ Πανάγος.

― Καὶ τί θὰ πάθουνε, τὸ κάτω κάτω; ἐπανέλαβεν, ὡς διὰ ν᾽ ἀναπαύσῃ τὴν συνείδησίν του ὁ μαραγκός. Νά, θὰ εἶναι χωμένοι σὲ καμμιὰ σπηλιά, τσακμάκι θά ᾽χουν μαζί τους, ξύλα μπόλικα. Μακάρι νὰ μοῦ ᾽χε κ᾽ ἐμὲ ἡ Πανάγαινα ἀπόψε στὴν παραστιά μου τὴ φωτιὰ ποὺ θέν᾽ ἔχουν αὐτοί. Γιὰ μιὰ βδομάδα, πάντα* θὰ εἴχανε κουμπάνια, καὶ δὲν εἶναι παραπάν᾽ ἀπὸ πέντε μέρες ποὺ ἀγρίεψε ὁ χειμώνας.

― Νὰ πήγαινε τώρα κανένας νὰ λειτουργήσῃ τὸ Χριστό, στὸ Κάστρο, ἐπανέλαβεν ὁ ἱερεύς, θὰ εἶχε διπλὸ μισθό, ποὺ θὰ τοὺς ἔφερνε κι αὐτοὺς βοήθεια. Πέρσι ποὺ ἦταν ἐλαφρότερος ὁ χειμώνας, δὲν πήγαμε… Φέτος ποὺ εἶναι βαρὺς…

Καὶ διεκόπη, ὡς νὰ εἶπε πολλά. Ὁ ἀγαθὸς ἱερεὺς εἶχεν ἦθος ἀνθρώπου λέγοντος οἱονεὶ κατὰ δόσεις ὅ,τι εἶχε νὰ εἴπῃ. Ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ φανῇ ὅτι εἶχε τὴν ἀπόφασίν του καὶ ὅτι ὅλα τὰ προοίμια ταῦτα ἦσαν μεμελετημένα.

― Καὶ γιατί δὲν κάνει καλὸν καιρὸ ὁ Χριστός, παπά, ἂν θέλῃ νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσουνε στὴν ἑορτή του; εἶπεν αὐθαδῶς ὁ μαστρο-Πανάγος.

Ὁ ἱερεὺς τὸν ἐκοίταξε μὲ λοξὸν βλέμμα, καὶ εἶτα ἠπίως τοῦ εἶπε:

―Ἔ! Πανάγο, γείτονα, δὲν ξέρουμε, βλέπω, τί λέμε… Ποῦ εἴμαστε ἡμεῖς ἱκανοὶ νὰ τὰ καταλάβουμε αὐτά!… Ἄλλο τὸ γενικὸ καὶ ἄλλο τὸ μερικὸ καὶ τὸ τοπικό, Πανάγο… Ἡ βαρυχειμωνιὰ γίνεται γιὰ καλό, καὶ γιὰ τὴν εὐφορίαν τῆς γῆς καὶ γιὰ τὴν ὑγείαν ἀκόμα. Ἀνάγκη ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσουνε… Μὰ ὅπου εἶναι μία μερικὴ προαίρεσις καλή, κ᾽ ἔχει κανεὶς καὶ χρέος νὰ πληρώσῃ, ἂς εἶναι καὶ τόλμη ἀκόμα, καὶ ὅπου πρόκειται νὰ βοηθήσῃ κανεὶς ἀνθρώπους, καθὼς ἐδῶ, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἔρχεται βοηθός, καὶ ἐναντίον τοῦ καιροῦ, καὶ μὲ χίλια ἐμπόδια… Ἐκεῖ ὁ Θεὸς συντρέχει καὶ μὲ εὐκολίας πολλὰς καὶ μὲ θαῦμα ἀκόμα, τί νομίζεις, Πανάγο;… Ἔπειτα, πῶς θέλεις νὰ κάμῃ ὁ Χριστὸς καλὸν καιρό, ἀφοῦ ἄλλες χρονιὲς ἔκαμε κ᾽ ἡμεῖς ἀπὸ ἀμέλεια δὲν πήγαμε νὰ τὸν λειτουργήσουμε;

Ὅλοι οἱ παρόντες ἠκροάσθησαν ἐν σιωπῇ τὴν σύντομον καὶ αὐτοσχέδιον ταύτην διδαχὴν τοῦ παπᾶ. Ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ἔσπευσε νὰ εἴπῃ:

― Ἀλήθεια, παπά μ᾽, δὲν εἶναι καλὸ πρᾶμα αὐτοδά, θὰ πῶ, ν᾽ ἀφήνουν τόσα χρόνια τώρα τὸ Χριστὸ ἀλειτούργητο, τὴν ἡμέρα τῆς Γέννας του… Γιὰ ταῦτο θὰ μᾶς χαλάσ᾽ κι οὑ Θεός!

― Κ᾽ εἴχαμε κάμει κ᾽ ἕνα τάξιμο πέρυσι τὸ Δωδεκάμερο, ἀλήθεια, παπαδιά; εἶπεν αἴφνης στραφεὶς πρὸς τὴν συμβίαν του ὁ ἱερεύς.

Ἡ παπαδιὰ τὸν ἐκοίταξεν ὡς νὰ μὴν ἐνόει.

―Ὁποὺ ἦταν ἄρρωστος αὐτὸς ὁ Λαμπράκης, ἐπανέλαβεν ὁ ἱερεὺς δεικνύων τὸν δωδεκαετῆ υἱόν του. Θυμᾶσαι τὸ τάμα ποὺ κάμαμε;

Ἡ παπαδιὰ ἐσιώπα.

―Ἔταξες, ἂν γλυτώσῃ, νὰ πᾶμε, σὰ-μπροστά, νὰ λειτουργήσουμε τὸ Χριστό, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του.

― Τὸ θυμοῦμαι, εἶπε σείουσα τὴν κεφαλὴν ἡ παπαδιά.

Τῷ ὄντι, ὁ μόνος υἱὸς τοῦ παπᾶ, ὁ δωδεκαετὴς Σπύρος, ὃν αὐτὸς ἀπεκάλει εἰρωνικῶς καὶ θωπευτικῶς Λαμπράκην, ἕνεκα τῆς ἄκρας ἰσχνότητος καὶ ἀδυναμίας, ἐξ ἧς ἔφεγγεν οἱονεὶ τὸ προσωπάκι του, εἶχε κινδυνεύσει ν᾽ ἀποθάνῃ πέρυσι τὰς ἡμέρας τῶν Χριστουγέννων. Ἡ παπαδιά, ἥτις ἤγγιζεν ἤδη τὸ πεντηκοστόν, καὶ τὸν εἶχε μόνον καὶ ὑστερόγονον, κατόπιν τεσσάρων ἐπιζώντων κορασίων, ὧν αἱ δύο πρῶται ἦσαν ὑπανδρευμέναι ἤδη, καὶ μετὰ ὀκτὼ γέννας, ὧν αἱ δύο διδύμων, καὶ πέντε θανάτους, ἡ παπαδιὰ εἶχε τάξει, ἂν ἐγλύτωνε τὸ ἀγόρι της, νὰ ὑπάγῃ τοῦ χρόνου νὰ λειτουργήσῃ τὸν Χριστόν.

Τὸ ἐνθυμεῖτο καὶ τὸ ἐσυλλογίζετο πρὸ ἡμερῶν, καὶ ἀπ᾽ ἀρχῆς τῆς ὁμιλίας τοῦ παπᾶ αὐτὸ μόνον ἐσκέπτετο. Ἀλλ᾽ ἔβλεπεν ὅτι ἐφέτος θὰ ἦτο δυσκολώτατον, φοβερόν, ἀνήκουστον τόλμημα, ἕνεκα τοῦ βαρέος χειμῶνος, καὶ ἐφρόνει ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἦτο συγγνώμων καὶ θὰ παρεχώρει νέαν προθεσμίαν.

Ἐν τούτοις, γνωρίζουσα τὴν συνήθη τακτικὴν τοῦ παπᾶ, ὡς καὶ τὴν ἰσχυρογνωμοσύνην του, ἀπεφάσισεν ἐνδομύχως νὰ μὴ ἀντιλέξῃ. Καὶ οὐ μόνον τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι ἡρωικώτερον καὶ εἰς πολλοὺς ἀπίστευτον· ὅπου ἀποφασίσῃ νὰ ὑπάγῃ ὁ παπάς, νὰ ὑπάγῃ κι αὐτὴ μαζί του.

Ἦτο γυνὴ δειλοτάτη, ἀλλὰ μόνον ἐνόσῳ εὑρίσκετο μακρὰν τοῦ παπᾶ. Ὅταν ἦτο πλησίον τοῦ παπᾶ της, ἐλάμβανε θάρρος, ἡ καρδία της ἐζεσταίνετο, καὶ δὲν ἐφοβεῖτο τοὺς κινδύνους. Ἐὰν τυχὸν ἀνεχώρει ὁ παπάς, χωρὶς αὐτῆς, νὰ ὑπάγῃ εἰς τὸ Κάστρον, ἡ καρδούλα της θὰ ἔτρεμεν ὡς τὸ πουλάκι τὸ κυνηγημένον. Ἀλλ᾽ ἐὰν τὴν ἔπαιρνε μαζί του, θὰ ἦτο ἡσυχωτάτη.

Ἡ μεγάλη κόρη, ἡ εἰκοσαέτις τὸ Μυγδαλιώ, ἐνόησεν ἀμέσως τὰ τρέχοντα, καὶ ἤρχισε, παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς μητρός της καθημένη, πλησίον τῆς ἑστίας, νὰ ὀλολύζῃ ταπεινῇ τῇ φωνῆ εἰς τὸ οὖς τῆς μητρός της:

― Ποῦ θὰ πᾶτε, θὰ πῶ; Παλαβώσατε, θὰ πῶ;… Μὲ τέτοιον καιρό!… Νὰ πᾶτε στὸ Κάστρο! Ὤχ! καημένη… Τί νὰ γίνω;

Ἡ νεωτέρα κόρη, ἡ δεκαεξαέτις τὸ Βασώ, ἀρχίσασα καὶ αὐτὴ νὰ ἐννοῇ ὑπεψιθύρισε:

― Τί λέει;… Θὰ πᾶνε στὸ Κάστρο;… Κι ἄρχισες τὰ κλάματα! Μουρλάθηκες! Σιώπα, θὰ μὲ πάρουν κ᾽ ἐμὲ μαζί… Θὰ μὲ πάρετε, μᾶ*;

― Σούτ! Λ᾽φάξτε! εἶπεν αὐστηρῶς ἡ παπαδιά.

― Τί τρέχει; εἶπεν ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, ἀκούσασα τοὺς ψιθυρισμοὺς ἐκεῖθεν τῆς ἑστίας.

― Τίποτε, Μαλαμώ, εἶπε μὲ αὐστηρὸν βλέμμα ὁ παπάς· ἡσύχασε. Πανάγο, εἶπε στραφεὶς πρὸς τὸν γείτονα τὸν μαραγκόν, εὑρὼν εὔσχημον τρόπον νὰ τὸν ἀποπέμψῃ, δὲν πᾷς, νά ᾽χῃς τὴν εὐχή, νὰ πῇς τοῦ μπαρμπα-Στεφανῆ τοῦ Μπέρκα νὰ ᾽ρθῇ ἀπὸ δῶ, τόνε θέλω νὰ τ᾽ πῶ;…

Ὁ Πανάγος ὁ μαραγκὸς ἠγέρθη ὑψηλός, μεγαλόσωμος, ὀλίγον κυρτός, τινάξας τὰ σκέλη του.

― Πηγαίνω, παπά, εἶπε. Θέλω κ᾽ ἐγὼ νὰ πάω νὰ ἰδῶ μὴ μὄχῃ τίποτα ἡ Πανάγαινα γιὰ νὰ φᾶμ᾽ ἀπόψε.

― Πήγαινε νὰ τοῦ πῇς πρῶτα κ᾽ ὕστερα γυρίζεις καὶ τρῶτε.

―Ἡ εὐχή σας. Καληνύχτα, παπαδιά.

Κ᾽ ἐξῆλθε.

* * *

― Τί λέει, θὰ πῶ, εἶπεν ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ Πανάγου, θὰ πᾷς στὸ Κάστρο, παπά;

― Νὰ ἰδοῦμε τί θὰ μᾶς πῇ κι ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ὁ Μπέρκας.

―Ἰγώ, ἕνας-ιμ*, εἶπεν ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, ἂ θὲ πᾷς, ἔρχουμι.

― Κ᾽ ἰγώ, εἶπεν ἡ παπαδιά.

― Δὲν εἶναι γιὰ νὰ ᾽ρθῇς ἐσύ, παπαδιά, εἶπεν ὁ ἱερεύς. Φτάνει ποὺ θὰ κακοπαθήσω ἐγώ… Δὲν πρέπει νὰ λείψουμε κ᾽ οἱ δύο ἀπ᾽ τὸ σπίτι.

―Ἰγὼ τό ᾽καμα τοὺ τάμα, εἶπεν ἡ παπαδιά.

― Μὰ ἂν πάω ἐγὼ τὸ ἴδιο εἶναι.

― Δὲν εἶμαι ἥσυχη, ἂν δὲν εἶμαι κουντά σου, παπά μ᾽, εἶπεν ἡ παπαδιά.

― Κ᾽ ἡμᾶς ποῦ θὰ μᾶς ἀφήσετε! ἔκραξε μὲ δάκρυα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς τὸ Μυγδαλιώ.

― Σιώπα, καημένη, εἶπε τὸ Βασώ. Θὰ μὲ πάρ᾽νε κ᾽ ἐμένα μαζί, σιώπα!

― Ναί, ἐσένα σ᾽ φαίνεται πὼς εἶσ᾽ ἀκόμα μικρή, χαδούλα μ᾽! Γιατὶ ἔτσ᾽ σ᾽ ἐμάθανε. Δὲν φταῖς ἐσύ! εἶπε τὸ Μυγδαλιώ, ἐκχύνουσα τὴν ἐνδόμυχον ζήλειαν της ἐπὶ τῇ τύχῃ τῆς ἀδελφῆς της, ἥτις, ὡς μικροτέρα, δὲν εἶχε κρυφθῆ ἀκόμη, ἤτοι δὲν ἀπείργετο τῆς κοινωνίας ὡς αἱ πρὸς γάμον ὥριμοι, καὶ ἀπέλαυε σχετικῆς τινος ἐλευθερίας.

Ὁ μικρὸς Λαμπράκης εἶχε πέσει ἐπὶ τὸν τράχηλον τῆς μητρός του.

― Θὰ μὲ πάρετε κ᾽ ἐμένα μαζί, μάννα; ἐψιθύρισε περιπτυσσόμενος τὸν λαιμόν της.

― Τί λές, χαδούλη μ᾽! τί λές, πιδί μ᾽; ἀπήντησε φιλοῦσα αὐτὸν ἡ παπαδιά. Ἐγώ, ἂν πάω, γιὰ σένα θὰ πάω, γυιέ μ᾽· κι ἂν ἀπομείνω, γιὰ σένα θ᾽ ἀπομείνω, γυιόκα μ᾽, γιὰ νὰ μὴν κρυώσῃς. Ὅπως ἀποφασίσῃ ὁ παπάς σ᾽, μικρό μ᾽. Τώρα σύρ᾽ νὰ πῇς τὴν προσευχή σ᾽ καὶ νὰ κάμῃς μετάνοια τ᾽ παπᾶ σ᾽, νὰ πλαγιάσῃς, γιὰ νὰ μὴ μαργώνῃς, κανάρι μ᾽!

― Ναί, θὰ πᾷς· ἂμ δὲ θὰ πᾷς! ἔκραξε τὸ Μυγδαλιώ, ἀπαντῶσα, εἰς ἓν ρῆμα τῆς μητρός της.

― Σιωπᾶτε! ἀκόμα δὲν ἀποφασίσαμε τίποτε, κ᾽ ἐσηκώσατ᾽ ἐπανάσταση, εἶπεν ὁ παπάς. Νὰ ἰδοῦμε τί θὰ μᾶς πῇ κι ὁ μπαρμπα-Στεφανής.

Εἶτα στραφεὶς πρὸς τὴν παπαδιά:

― Μᾶς φέρανε τίποτε λειτουργιές, μπάριμ*;

Ἡ παπαδιὰ ἔδειξε διὰ τοῦ βλέμματος, σκεπασμένας μὲ ραβδωτὴν δίχρουν σινδόνα, τὰς ὀλίγας προσφοράς, ὅσας εἶχαν φέρει εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἱερέως τινὲς τῶν ἐνοριτισσῶν, μέλλουσαι νὰ μεταλάβωσι τῇ ἐπαύριον, παραμονῇ τῶν Χριστουγέννων. Ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ τὰς εἶχεν ἰδεῖ πρὸ πολλοῦ, καὶ προσεπάθει νὰ τὰς ξεσκεπάσῃ οἱονεὶ μὲ τὰς ἀκτῖνας τοῦ βλέμματος, νὰ μαντεύσῃ ὣς πόσαι νὰ ἦσαν.

― Μᾶς βρίσκεται καὶ τίποτε παξιμάδι; ἠρώτησε πάλιν ὁ ἱερεύς.

― Θὰ ἔμεινε κάτι ὀλίγο ἀπ᾽ τῆς Παναγιᾶς. Ὅλο τὸ Σαραντάημερο ζυμώνομε κὶ τρῶμε ἀπ᾽ τὰ βλογούδια, εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα.

Βλογούδια ἦσαν οἱ μικροὶ σταυροσφράγιστοι ἀρτίσκοι, οἱ προσφερόμενοι ὑπὸ τῶν ἐνοριτῶν εἰς τοὺς οἴκους τῶν ἱερέων κατὰ τὸ Σαρανταήμερον. Ἀντὶ ὅμως ἀρτίσκων, αἱ περισσότεραι ἐνορίτισσαι κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους ἐπροτίμων νὰ προσφέρωσιν ἁπλοῦν ἄλευρον, καὶ διὰ τοῦτο ἡ παπαδιὰ εἶπεν ὅτι «ἐζύμωναν ἀπ᾽ τὰ βλογούδια».

* * *

Βῆμα ἠκούσθη εἰς τὸν πρόδομον. Ἠνοίχθη ἡ θύρα καὶ εἰσῆλθεν ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ὁ Μπέρκας, ὑψηλός, στιβαρός, σχεδὸν ἑξηκοντούτης, μὲ παχὺν φαιὸν μύστακα, μὲ σκληρὸν καὶ ἡλιοκαὲς δέρμα, φορῶν πλατὺν κοῦκον καὶ καμιζόλαν* μαλλίνην βαθυκύανον, μὲ τὸ ζωνάρι κόκκινον δύο πιθαμὲς πλατύ. Κατόπιν τούτου ἐφάνη καὶ ἄλλη μορφή, ὀρθὴ ἱσταμένη παρὰ τὴν θύραν. Ἦτο ὁ Πανάγος ὁ μαραγκός, ὅστις, ἂν καὶ εἶχεν ἀφήσει τὴν καλὴν νύκτα, εἰπὼν ὅτι θὰ μετέβαινεν οἴκαδε νὰ δειπνήσῃ, οὐχ ἦττον, κεντηθείσης, φαίνεται, τῆς περιεργείας του νὰ μάθῃ τί τὸν ἤθελαν τὸν μπαρμπα-Στεφανὴ τὸν Μπέρκαν, ἀνέβη καὶ πάλιν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ παπᾶ.

― Καπετὰν Στεφανή, εἶπεν ὁ ἱερεύς, τί λές, μ᾽ αὐτὸν τὸν καιρό, μπορεῖ κανεὶς νὰ πάῃ στὸ Κάστρο, μὲ τ᾽ βάρκα, ἀπὸ Σταβέτ;

― Ἀπὸ Σταβέτ;… μὲ τ᾽ βάρκα;… στὸ Κάστρο;… ἠκούσθη ἀπὸ τῆς θύρας ὡς καινή τις πρωθύστερος καὶ ἀνάστροφος ἐρωτηματικὴ ἠχώ.

Ἦτο ὁ μαστρο-Πανάγος ὁ μαραγκός, μὲ τὴν κεφαλὴν προέχουσαν ὣς τὸ ἀνώφλιον, μὲ τὴν μίαν πλευρὰν οἱονεὶ κολλημένην ἐπὶ τοῦ παραστάτου.

Ἀλλ᾽ ὁ μπαρμπα-Στεφανής, μόλις ἤκουσε τὴν ἐρώτησιν τοῦ ἱερέως, καὶ χωρὶς νὰ σκεφθῇ πλέον τοῦ δευτερολέπτου, μὲ τὴν χονδρήν, ταχεῖαν κ᾿ ἐμπερδεμένην προφοράν του ἀνέκραξε:

― Μπράβο! μπράβο! ἀκοῦς! ἀκοῦς! Στὸ Κάστρο; μετὰ χαρᾶς! ὄρεξη νά ᾽χῃς, ὄρεξη νά ᾽χῃς, παπά!

― Νά ἄνθρωπος! εἶπεν ὁ παπάς. Ἔτσι σὲ θέλω, Στεφανή! Τί λές, εἶναι κίνδυνος;

― Κίντυνος, λέει; Ντίπ, καταντίπ, καθόλ᾽! Ἐγὼ σᾶς παίρνω ἀπάνου μ᾽, παπά. Μονάχα πὼς μπορεῖ νὰ κρυώσετε, τίποτε ἄλλο. Θὰ ᾽ρθῇ, θὰ ᾽ρθῇ κ᾽ ἡ παπαδιά, θὰ ᾽ρθῇ κι ἄλλος κόσμος, πολὺς κόσμος; Ἡ βάρκα εἶναι μεγάλη, κατάλαβες, παίρνει κὶ τριάντα νομάτοι, κὶ σαράντα νομάτοι, κὶ μ᾽ οὗλες τὶς κουμπάνιες σας, μὲ τὰ σέγια* σας, μὲ τὰ πράματά σας. Κ᾽ ἡ φουρτούνα τώρα, κατάλαβες, ὅσον πάει κὶ πέφτ᾽. Ταχιὰ θά ᾽χουμε καλωσύνη, μπονάτσα, κάλμα. Ὅλο κὶ καλωσ᾽νεύει, νά, τώρα καλωσύνεψε!

Ὡς διὰ νὰ ψεύσῃ τὴν διαβεβαίωσιν τοῦ γέροντος πορθμέως, ὀξὺς συριγμὸς παγεροῦ βορρᾶ ἠκούσθη σείων τὰ δένδρα τοῦ κήπου καὶ τοὺς ξυλοτοίχους τοῦ μαγειρείου ἐπὶ τοῦ σκεπαστοῦ ἐξώστου τῆς οἰκίας, αἱ ὕελοι δὲ καὶ τὰ παράθυρα ἀπήντησαν διὰ γοεροῦ στεναγμοῦ.

― Νά! ἀκοῦς; καλωσύνεψε! εἶπε καγχάζων θριαμβευτικῶς ὁ μαστρο-Πανάγος.

― Σιώπα ἐσύ, δὲν ξέρ᾽ς ἐσύ, ἀνέκραξεν ὁ Στεφανής. Ἐσὺ ξέρ᾽ς νὰ πελεκᾷς στραβόξυλα καὶ νὰ καρφώνῃς μαδέρια. Αὐτὴ εἶναι ἡ στερνὴ δύναμη τῆς φουρτούνας, εἶναι ἀέρας ποὺ ψυχομαχάει. Αὔριο θὰ μαλακώσ᾽ ὁ καιρός, σᾶς λέω ἐγώ. Μπορεῖ νά ᾽χουμε ἀκόμα καὶ καμμιὰ μικρὴ χιονιά, δὲ σᾶς λέω, μὰ ἡμεῖς, ἀπὸ Σταβέτ, ἀνάγκη δὲν ἔχουμε.

― Καὶ σὰν τόνε γυρίσῃ στὸ μαΐστρο; ἐπέμεινεν ὁ μαραγκός.

― Κὶ χωρὶς νὰ τόνε γυρίσῃ στὸ μαΐστρο, ἐγὼ σ᾽ λέω πὼς ἀπ᾽ τὴν Κεχριὰ κ᾽ ἐκεῖ θέν᾽ ἔχουμε θαλασσίτσα, εἶπε τρίβων τὰς χεῖρας ὁ Στεφανής. Αὐτὰ εἶναι ἀποθαλασσιὲς καὶ δὲ λείπουν, κατάλαβες, κι ὁ κόρφος μπουκάρει ὁλοένα, κι οὗλο στρίβει. Μὰ δὲ μᾶς πειράζ᾽ ἡμᾶς αὐτό. Ἐγὼ σᾶς παίρνω ἀπάνου μ᾽, ὁ Στεφανὴς σᾶς παίρνει ἀπάν᾽ τ᾽!

― Μπράβο, Στεφανή, τώρα μ᾽ ἔκαμες ν᾽ ἀποφασίσω. Ἤπιες ρακί; Τράβα κι ἄλλο ἕνα, εἶπεν ὁ παπάς.

―Ἔχω πιεῖ πέντ᾽ ἓξ ὣς τώρα, ἔτσι νά ᾽χω τὴν εὐχή σ᾽, παπά.

― Πιὲ κι ἄλλο ἕνα νὰ γίνουν ἑφτά.

Ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ἐρρόφησε γενναίαν δόσιν ἐκ τῆς μικρᾶς φιάλης, τῆς πάντοτε κενουμένης καὶ οὐδέποτε στειρευούσης, τοῦ ἱερατικοῦ μελάθρου.

― Εἴσαστ᾽ ἕτοιμοι, εἴσαστ᾽ ἕτοιμοι; εἶπεν ἀκολούθως. Πῆρες τὰ ἱερά σ᾽, παπά, τὰ χαρτιά σ᾽ οὗλα, τά ᾽χεις ἕτοιμα; Ἔχετε τίποτε πράματα νὰ σᾶς κουβαλήσω, γιὰ νά ᾽μαστ᾽ ἀ-σένιο*;

― Ἀπὸ τώρα; εἶπεν ὁ παπα-Φραγκούλης.

― Ἀπὸ τώρα! Τί λές; Νὰ εἴμαστ᾽ ἀ-πρόντο*, παπά. Ἐγὼ στὲς δυὸ θὰ ᾽ρθῶ νὰ σᾶς φωνάξω, κ᾽ ἐσεῖς νὰ εἴσαστ᾽ ἀ-λέστα*. Διάβασε τί θὰ διαβάσῃς, παπά, κὶ στὲς τρεῖς νὰ μπαρκάρουμε.

―Ἐγὼ θὰ εἶμαι ξυπνητὸς ἀπ᾽ τὴ μιά, εἶπεν ὁ ἱερεύς, γιατὶ ἔχω τὸ ξυπνητήρι μου… κ᾽ ἔπειτα εἶμαι καὶ μοναχός μου ξυπνητήρι. Μὰ στὲς τρεῖς εἶναι πολὺ νωρίς. Νὰ χαράξῃ, Στεφανή, καὶ νὰ μπαρκάρουμε.

― Στὲς τρεῖς, στὲς τέσσερες, παπά, γιὰ νὰ μὴν πέσῃ ὁ ἀέρας, νὰ τὸν ἔχουμε πρύμα ὣς τὲς Κουκ᾽ναριές, νά ᾽χουμε μέρα μπροστά μας. Ἀπὸ κεῖ ὣς τὸ Μανδράκι κι ὣς τὸν Ἀσέληνο, τραβοῦμε σιγὰ-σιγὰ μὲ τὸ κουπί. Ἀπὸ κεῖ ὣς τὶς Κεχρεὲς κι ὣς τὴν Ἁγία Ἑλένη, θὰ μᾶς παίρνῃ ἀγάλι-ἀγάλια μὲ τὸ πανάκι. Κι ἀπ᾽ τὴν Ἁγία Ἑλένη κ᾽ ἐκεῖ, ἂν δὲν μπορέσουμε νὰ μ᾽ντάρουμε*…

―Ἔ, ὕστερα;

―Ἐγὼ θαλασσώνω* καὶ βγαίνω στὴ στεριά, καὶ σᾶς τραβῶ μὲ τὴν μπαρούμα ὣς τὸν Ἁι-Σώστη.

Ἐκάγχασαν ὅλοι πρὸς τὸν ἀστεϊσμὸν τοῦ ἁπλοϊκοῦ ναύτου, ὁ δὲ παπάς, ὅστις ἐφοβεῖτο καὶ αὐτὸς τὴν τροπὴν τοῦ ἀνέμου εἰς τὸ μέρος περὶ οὗ ὁ λόγος, παρετήρησε πρὸς παραμυθίαν τῶν ἀκροατῶν:

― Μὰ ἐγὼ λέω ὅτι θὰ μπορέσουμε στεριὰ νὰ τραβήξουμε στὴν ἀκρογιαλιά, τὸν κρεμνὸ τὸν ἀνήφορο. Ὅσο ψηλὰ κι ἂν τὸ στοίβαξε τὸ χιόνι στὰ βουνά, στὲς ἀκρογιαλιὲς ὁ τόπος πατιέται.

Ἔμειναν σύμφωνοι νὰ ἔλθῃ ὁ λεμβοῦχος νὰ τοὺς δώσῃ εἴδησιν εἰς τὰς τρεῖς, διὰ νὰ ἑτοιμασθοῦν, καὶ εἰς τὰς τέσσαρας νὰ ἐκκινήσωσιν. Ὁ παπα-Φραγκούλης διέταξε νὰ τεθῶσιν εἰς σάκκους αἱ προσφοραὶ ὅσας εἶχε, καί τινα δίπυρα, καὶ εἰς δύο μεγάλα κλειδοπινάκια ἔθεσεν ἐλαίας καὶ χαβιάρι. Ἐγέμισε δύο ἑπταοκάδους φλάσκας μὲ οἶνον ἀπὸ τὴν ἐσοδείαν του. Ἐτύλιξεν εἰς χαρτία δύο ἢ τρία ξηροχτάποδα, καὶ μικρὸν κυτίον τὸ ἐγέμισεν ἰσχάδας καὶ μεγαλόρραγας σταφίδας. Τὰ δύο παπαδοκόριτσα, μὲ τὰ παράπονα καὶ τοὺς γογγυσμούς της ἡ μία, μὲ τοὺς κρυφίους γέλωτας καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς συμμετοχῆς τοῦ ταξιδίου ἡ ἄλλη, ἔβρασαν ὅσα αὐγὰ εἶχαν, ἕως τέσσαρας δωδεκάδας, καὶ τὰ ἔθεσαν εἰς τὸν πάτον ἑνὸς καλαθίου, τὸ ὁποῖον ἀπεγέμισαν εἶτα μὲ δύο πρόσφορα τυλιγμένα εἰς ὀθόνας, μὲ κηρία καὶ μὲ λίβανον. Προσέτι ὁ παπα-Φραγκούλης εἶχε παρακαλέσει τὸν μπαρμπα-Στεφανὴν νὰ περάσῃ ἀπὸ τὰ σπίτια δύο ἐμποροπλοιάρχων φίλων του, ἐκ τῶν παραχειμαζόντων μὲ τὰ πλοῖά των εἰς τὸν λιμένα, νὰ τοὺς παρακαλέσῃ ἐκ μέρους του νὰ τοῦ στείλουν, ἂν τοὺς εὑρίσκετο, ὀλίγον κρέας σαλάδο*, ἐξ ἐκείνου τὸ ὁποῖον μαγειρεύουν εἰς τὰ πλοῖα τὰ ἐκτελοῦντα μακροὺς πλοῦς. Ἐκεῖνοι φιλοτιμηθέντες ἔστειλαν δύο μεγάλα τεμάχια, ἕως πέντε ὀκάδας τὰ δύο.

Ὅλας ταύτας τὰς προμηθείας ἔκαμνεν ὁ παπὰς προβλεπτικῶς διὰ τοὺς ἀποκλεισθέντας εἰς τὸ βουνὸν ἀπὸ τὴν χιόνα, περὶ ὧν ἔγινε λόγος ἐν ἀρχῇ, καθὼς καὶ δι᾽ ἑαυτὸν καὶ τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ συνεκδημήσοντας προσκυνητάς, καθόσον ἐνδεχόμενον ἦτο νὰ θυμώσῃ καὶ πάλιν ὁ καιρὸς καὶ νὰ τοὺς κλείσῃ ὁ χειμὼν εἰς τὸ Κάστρον, ἂν ἐν τοσούτῳ ἔμελλον νὰ φθάσωσιν εἰς τὸ Κάστρον σῶοι καὶ ὑγιεῖς.

Πρὶν κατακλιθῇ, ὁ παπα-Φραγκούλης ἔστειλε μήνυμα εἰς τὸν συνεφημέριόν του τὸν παπ᾽ Ἀλέξην, ὅστις ἄλλως ἦτο καὶ ὁ ἐφημέριος τῆς ἑβδομάδος, ὅτι δὲν θὰ ἦτο συλλειτουργὸς τὴν ἐπιοῦσαν, παραμονὴν τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῷ ἐνοριακῷ ναῷ, καθόσον ἀπεφάσισε, σὺν Θεῷ βοηθῷ, νὰ ὑπάγῃ νὰ λειτουργήσῃ τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ Κάστρον.

* * *

Εἶχαν πάρει εἴδησιν ἀφ᾽ ἑσπέρας δύο-τρεῖς ἐνορίτισσαι, γειτόνισσαι τοῦ παπᾶ, διότι ὁ Πανάγος ἐξελθὼν ἀνεκοίνωσε τὸ πρᾶγμα εἰς τὴν γυναῖκά του, καὶ αὕτη τὸ διηγήθη εἰς τὰς γειτονίσσας. Ἐπίσης καὶ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ἐστάλη νὰ φέρῃ εἴδησιν εἰς τὸν κὺρ Ἀλεξανδρὴν τὸν ψάλτην, μεθ᾽ ὃ ἐξελθοῦσα ἔσπευσε νὰ προσηλυτίσῃ δύο ἢ τρεῖς πανηγυριστὰς καὶ ἄλλας τόσας προσκυνητρίας.

Ὅταν ἔμελλον νὰ ἐπιβιβασθῶσιν, εὑρέθησαν δεκαπέντε ἄτομα. Ἡ ἀπόφασις τοῦ παπᾶ καὶ ἡ γενναιότης τοῦ μπαρμπα-Στεφανῆ, μετὰ τὴν πρώτην ἔκπληξιν, ἐνέβαλε θάρρος εἰς ἄνδρας καὶ γυναῖκας. Ἦσαν δὲ ὅλοι ἐξ ἐκείνων, οἵτινες συχνὰ τρέχουσιν, ἄρρητον εὑρίσκοντες ἡδονήν, εἰς πανηγύρια καὶ εἰς ἐξωκκλήσια. Ἦσαν ὁ παπα-Φραγκούλης μετὰ τῆς παπαδιᾶς, τῆς Βασῶς καὶ τοῦ Σπύρου, ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς μετὰ τοῦ δεκαεπταετοῦς υἱοῦ, ὅστις ἦτο καὶ ὁ ναύτης του, ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ὁ ψάλτης, τρεῖς ἄλλοι πανηγυρισταὶ καὶ τέσσαρες προσκυνήτριαι. Τὴν τελευταίαν στιγμὴν προσετέθη καὶ δέκατος ἕκτος.

Οὗτος ἦτο ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Ἀργύρη, τοῦ ἀποκλεισμένου ἀπὸ τὰς χιόνας. Ἦλθεν εἰς τὴν ἀποβάθραν μὲ σάκκον πλήρη τροφίμων καὶ μὲ ἄλλα τινὰ ἐφόδια διὰ τὴν ἐκδρομήν. Ἰδὼν αὐτὸν ὁ ἱερεύς·

― Πῶς τὸ ἔμαθες, Βασίλη; τοῦ λέγει.

― Τὸ ἔμαθα παπά, ἀπ᾽ τὸ μαστρο-Πανάγο τὸ μαραγκό.

― Τί ὥρα καὶ ποῦ τὸν εἶδες;

― Κατὰ τὰς δέκα τὸν ηὗρα εἰς τὸ καπηλειὸ τοῦ Γιάννη τοῦ Μπούμπουνα. Εἶχε φάει ψωμὶ κ᾽ ἐβγῆκε νὰ πιῇ δυὸ τρία κρασιὰ μὲ τὸ ἰσνάφι. Ἔλεγε πὼς ἀποφασίσατε νὰ πᾶτε στὸ Κάστρο, καὶ σᾶς ἐκατάκρινε γιὰ τὴν τόλμη. Μὰ ἐγὼ τὸ χάρηκα, γιατὶ ἀνησυχῶ γιὰ κεῖνον τὸν ἀδερφό μου, καὶ θέλω νὰ ᾽ρθῶ μαζί σας ἂν μὲ παίρνετε.

― Ἂς εἶναι, καλῶς νὰ ᾽ρθῇς, εἶπεν ὁ ἱερεύς.

Ἐξέπλευσαν. Ἐστράφησαν πρὸς τὸ μεσημβρινοδυτικὸν τοῦ λιμένος, ἔβαλαν πλώρη τὸ ἀκρωτήριον Καλαμάκι. Ὁ ἄνεμος ἦτο βοηθητικός, καὶ ὁ πλοῦς εὐοίωνος ἤρχιζε. Ναὶ μέν, ἐκρύωναν πολύ, ἀλλ᾽ ἦσαν ὅλοι βαρέως ἐνδεδυμένοι. Ὁ παπὰς ἐκάθισεν εἰς τὸ πηδάλιον φορῶν τὴν γούναν του. Ἡ πρεσβυτέρα εἶχε τὸ σάλι της τὸ διπλό, ἡ θειὰ 〈τὸ〉 Μαλαμὼ εἶχε τὸ βαρὺ γουνάκι* καὶ τὴν κουζούκα* της. Ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ἦτο μὲ τὴν νιτσεράδα του, μὲ τὸν κηρωτὸν πῖλόν του μὲ τὸν ἱμάντα δεδεμένον ὑπὸ τὸν πώγωνα, μὲ τὰ μακρὰ πτερύγια σκεπάζοντα τὰ ὦτα, καὶ ὁ υἱός του Σπύρος, ὁ καλούμενος κοινῶς τὸ Μπερκάκι, μὲ τὰς πρεκνάδας καὶ μὲ τὰς βούλας εἰς τὸ πρόσωπον, ἦτο μὲ τὰ μανίκια τῆς μαλλίνης καμιζόλας του ἀνασφουγγωμένος ὣς τοὺς ἀγκῶνας.

Εὐτυχῶς δὲν ἐχιόνιζεν, ἀλλ᾽ ὁ ἄνεμος ἦτο παγερός. Αἴθριος ὁ οὐρανός, σαρωμένος ἀπὸ τὸν βορρᾶν. Ἡ σελήνη ἦτο εἰς τὸ πρῶτον τέταρτον, καὶ εἶχε δύσει πρὸ πολλοῦ. Τὰ ἄστρα ἔτρεμαν εἰς τὸ στερέωμα, ἡ πούλια ἐμεσουράνει, ὁ γαλαξίας ἔζωνε τὸν οὐρανόν. Ὁ πῆχυς καὶ ἡ ἄρκτος καὶ ὁ ἀστὴρ τοῦ πόλου ἔλαμπαν μὲ βαθεῖαν λάμψιν ἐκεῖ ἐπάνω. Ἡ θάλασσα ἔφρισσεν ὑπὸ τὴν πνοὴν τοῦ βορρᾶ, καὶ ἠκούοντο τὰ κύματα πλήττοντα μετὰ ρόχθου τὴν ἀκτήν, εἰς ἣν μελαγχολικῶς ἀπήντα ὁ φλοῖσβος τοῦ ὕδατος περὶ τὴν πρῷραν τῆς μεγάλης καὶ δυνατῆς βάρκας.

Ἔκαμψαν τὸ Καλαμάκι, καὶ ἀκόμη δὲν εἶχε χαράξει. Ἤρχισε μόλις νὰ γλυκοχαράζῃ πέραν τῆς ἀγκάλης τοῦ Πλατανιᾶ. Ἔφεξαν εἰς τὸν Στρουφλιά, ἀντικρὺ τοῦ τερπνοῦ καὶ συνηρεφοῦς* δάσους τῶν πιτύων, ἐξ οὗ ἡ θέσις ὀνομάζεται Κουκ᾽ναριές. Τότε οἱ ἐπιβάται εἶδον ἀλλήλους ὑπὸ τὸ πρῶτον λυκόφως τῆς ἡμέρας, ὡς νὰ ἔβλεπαν ἀλλήλους πρώτην φοράν. Πρόσωπα ὠχρὰ καὶ χείλη μελανά, ρῖνες ἐρυθραὶ καὶ χεῖρες κοκκαλιασμέναι. Ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ εἶχεν ἀποκοιμηθῆ δὶς ἤδη ὑπὸ τὴν πρύμνην, ὅπου ἔσκεπε τὸ πρόσωπόν της μὲ τὴν μαύρην μανδήλαν ὣς τὴν ρῖνα, μὲ τὴν ρῖνα σχεδὸν ὣς τὰ γόνατα. Ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς εἶχε πάρει δύο τροπάρια* παραπλεύρως αὐτῆς, ὀνειρευόμενος ὅτι ἦτο ἀκόμη εἰς τὴν κλίνην του, καὶ ἀπορῶν πῶς αὕτη ἐκινεῖτο εὐρύθμως ὡς βρεφικὸν λίκνον. Ὁ υἱὸς τοῦ παπᾶ, ὁ Σπύρος, ἔκαμε συχνὲς μετάνοιες, καὶ ὅσον αἷμα εἶχεν, εἶχε συρρεύσει ὅλον εἰς τὴν ρῖνά του, ἥτις ἦτο καὶ τὸ μόνον ὁρατὸν μέλος τοῦ σώματός του. Ἡ παπαδιὰ ἐν τῇ εὐσεβεῖ φιλοστοργίᾳ της εἶχε κρίνει ὅτι ὤφειλε νὰ τὸν πάρῃ μαζί, ἀφοῦ δι᾽ αὐτὸν ἦτο τὸ τάξιμον. Τὸν ἀπέσπασεν ἀποτόμως τῆς κλίνης, τὸν ἔνιψε καὶ τὸν ἐνέδυσε μὲ διπλᾶ ὑποκάμισα, δύο φανέλας, χονδρὸν μάλλινον γελέκιον, διπλοῦν σακκάκι κ᾽ ἐπανωφόρι, καὶ περιετύλιξε τὸν λαιμόν του μὲ χνοῶδες ὁλομάλλινον μανδήλιον, ποικιλόχρουν καὶ ραβδωτόν, μακρὸν καταπῖπτον ἐπὶ τὸ στέρνον καὶ τὰ νῶτα. Τώρα παρὰ τὴν πρύμνην ἀριστερόθεν τοῦ παπᾶ καθημένη, ἀριστερά της εἶχε τὸν Σπύρον, καὶ ζητοῦσα αὐτομάτως νὰ ψηλαφήσῃ τοὺς βραχίονας καὶ τὸ στῆθός του, δὲν εὕρισκε σχεδὸν σάρκα ὑπὸ τὴν βαρεῖαν σκευήν, δι᾽ ἧς εἶχε περιχαρακώσει τὸν υἱόν της.

Ὁ παπάς, ὅστις δὲν εἶχεν ἀποβάλει τὴν φαιδρότητά του, οὐδ᾽ ἔπαυε ν᾽ ἀνταλλάσσῃ ἀστεϊσμοὺς καὶ σκώμματα μὲ τὸν μπαρμπα-Στεφανήν, στρεφόμενος πρὸς αὐτὴν ἐνίοτε τῆς ἔλεγε:

― Νά, γι᾽ αὐτόνε τὸ Λαμπράκη, τὸ γυιό σου, τὰ παθαίνουμε αὐτά, παπαδιά.

― Κὶ τί πάθαμε μὲ τ᾽ δύναμ᾽ τ᾽ Θεοῦ; ἀπήντα ἡ παπαδιά, ἥτις, κατὰ βάθος, πολὺ ἀνησύχει μὲ αὐτὸ τὸ παράτολμον ταξίδιον. Εὐτυχῶς, ἡ παρουσία τοῦ παπᾶ τῆς ἔδιδε θάρρος.

― Δὲ μ᾽ λές, παπαδιά, εἶπε μὲ τὴν τραχεῖαν φωνήν του ὁ μπαρμπα-Στεφανής, θελήσας ν᾽ ἀστεϊσθῇ καὶ μὲ τὴν πρεσβυτέραν, δὲ μ᾽ λές, γιατί λένε: «Κύρι᾽ ἐλέησον! παπαδιά· πέντε μῆνες δυὸ παιδιά!»

― Γιατί, μαθές, τὸ λένε; ἀπήντησε χωρὶς νὰ πειραχθῇ ἡ πρεσβυτέρα. Πάρε παράδειγμα ἀπὸ μένα. Ὀχτὼ γέννες, δέκα παιδιά.

― Θὰ πῇ, τὸ λοιπόν, πὼς οἱ παπαδιὲς εἶναι πολὺ καρπερές. Μὰ γιατί;

― Γιατὶ οἱ παπάδες δὲ λείπουν χρόνο-χρονικῆς* ἀπὸ κοντά τους, εἶπεν ἡ θειὰ 〈τὸ〉 Μαλαμώ.

― Νά, τὸ Μαλαμὼ πάλι τὸ κατάλαβε, εἶπεν ὁ παπάς, δὲν σᾶς τό ᾽λεγα ἐγώ; Ἐσὺ κι ὁ ἐξάδερφός σου ὁ Ἀλεξανδρὴς (ἐννοῶν τὸν ψάλτην) ἔχετε μεγάλον νοῦ.

Ὁ παπὰς δὲν ἔπαυε ν᾽ ἀστεΐζεται μὲ ὅλας τὰς ἐν τῷ πλοιαρίῳ ἐνοριτίσσας του. Εἰς τὴν μίαν ἔλεγε: «Μὰ κεῖνος ὁ Θοδωρὴς (ἐννοῶν τὸν ἄνδρα της) κοιμᾶται ὅταν τὰ φτιάνῃ αὐτὰ τὰ παιδιά;» Εἰς τὴν ἄλλην: «Μὰ δὲν εἶναι καμμιὰ ποὺ νὰ μὴ θέλῃ παντρειά! Ἐγὼ ἔχω στεφανωμένα, τριάντα χρόνια τώρα, παραπάν᾽ ἀπὸ διακόσια ἀνδρόγυνα, καὶ καμμιὰ δὲν εὑρέθη νὰ πῇ πὼς δὲν θέλει!»

Ἀλλὰ τὸ κυριώτερον θῦμα τοῦ παπα-Φραγκούλη ἦτον ὁ Ἀλεξανδρὴς ὁ ψάλτης. Ἔξαφνα τὸν ἠρώτα:

― Δὲ μοῦ λές, Ἀλεξανδρή, τί θὰ πῇ, τώρα, στὴν καταβασία τῶν Χριστουγέννων, «ὁ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν»; Ποιὸς εἶν᾽ αὐτός, ὁ ἀνυψώσας;

― Νά, ὁ ἀνιψιός σας, ἀπήντα ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς μὴ ἐννοῶν ἄλλως τὴν λέξιν.

― Καὶ τί θὰ πῇ «Σκῦλα Βαβυλὼν τῆς βασιλίδος Σιών»; ἠρώτα πάλιν ὁ παπάς.

― Νά, σκύλα Βαβυλών, ἀπήντα ὁ ψάλτης, νομίζων ὅτι περὶ σκύλας πράγματι ἐπρόκειτο.

Ταῦτα ἐλέγοντο ἐνόσῳ ἦτο ὑπήνεμος ἡ βάρκα, μὲ τὰς κώπας βραδυποροῦσα, δεξιόθεν παραπλέουσα τὸν Ἀνάγυρον καὶ τὸν Ἀσέληνον, ἀριστερόθεν πελαγωμένη ἀντικρὺ τῶν Τρικέρων καὶ τοῦ Ἀρτεμισίου. Ὁ παπα-Φραγκούλης ἐκάθητο κυβερνῶν εἰς τὸ πηδάλιον, οἱ ἄλλοι ἐβοήθουν εἰς τὴν κωπηλασίαν. Καὶ αὐτὸς ὁ κὺρ Ἀλεξανδρής, ἂν καὶ ἀτζαμὴς περὶ τὰ ναυτικὰ πράγματα, ᾐσθάνθη τὴν ἀνάγκην νὰ κωπηλατήσῃ διὰ νὰ ζεσταθῇ. Κ᾽ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ἐκωπηλάτησε σχεδὸν ἐπὶ ἡμίσειαν ὥραν. Εὐτυχῶς, ἂν κ᾽ ἐκρύωναν ὅλοι, καὶ αἱ ψυχραὶ ριπαὶ αἱ κατερχόμεναι ἀπὸ τῶν χιονοφόρτων ὀρέων ἐξύριζον τὰ ὦτα καὶ τοὺς λαιμούς των, εἶχον ὅμως τοὺς πόδας θερμούς, τὸ εὐεργετικὸν τοῦτο ἀποτέλεσμα τῆς γειτνιάσεως τοῦ πόντου. Ὁ ἥλιος εἶχε προβάλει ἀπὸ τὰ σύννεφα ἐπ᾽ ὀλίγας στιγμάς (ἥλιος μὲ τὰ δόντια, ― γριὰ μὲ τὰ χταπόδια! ἀνέκραξεν ὁ Λαμπράκης) διότι, ἐνῷ τὴν νύκτα ᾐθρίαζε κ᾽ ἐγίνετο «ὁ οὐρανὸς καντήλι», τὴν ἡμέραν συνήγοντο πάλιν τὰ νέφη, καὶ ὁ βορρᾶς ἐφαίνετο ὑποχωρῶν εἰς τὸν ἀπηλιώτην, ὡς νὰ ἠπειλεῖτο βροχή· ἀλλὰ μόλις ἐπρόβαλε, κ᾽ ἐφάνη ὡς νὰ ἔβλεπε ποία ἦτο ἡ ὑψηλοτέρα καὶ ἐγγυτέρα κορυφὴ ἐκ τῶν καταλεύκων ὀρέων ὁλόγυρα, ἡ τοῦ Πηλίου ἢ ἡ τοῦ Ὄθρυος, διὰ νὰ σπεύσῃ τὸ ταχύτερον νὰ κρυφθῇ. Ἀλλὰ τὰ νέφη σωρευθέντα πάλιν τὸν ἀπήλλαξαν τοῦ κόπου τούτου.

Ἡ ἀκριβὴς ἀπόστασις ἀπὸ τοῦ μεσημβρινοῦ λιμένος ἕως τὸ βορεινότερον ἄκρον τῆς νήσου, ὅπου ἔπλεον, θὰ ἦτο ὣς δέκα ναυτικῶν μιλίων. Ὁ παπὰς ἔβλεπεν ὅτι ἤθελον νυκτώσει, πρὶν φθάσωσιν εἰς τὸ Κάστρον. Ἦτο μεσημβρία ἤδη, καὶ δὲν ἔφθασαν ἀκόμη εἰς τὴν Κεχρεάν, τὴν ὡραίαν μελαγχολικὴν κοιλάδα, μὲ τὰς ἐλαιοφύτους κλιτῦς, μὲ τὸν Ἀραδιᾶν, τὸν πυκνὸν δρυμῶνά της, μὲ τὸ ρεῦμα καὶ τὰς πλατάνους καὶ τοὺς νερομύλους της. Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὴν Κεχρεάν, συνέβη ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὁ μὲν κακόμαντις Πανάγος προέλεγεν, ὁ δὲ Στεφανὴς δὲν ἠγνόει καὶ ὁ παπα-Φραγκούλης προέβλεπεν. Εἴτε τροπὴ εἰς τὸν μαΐστρον ἦτο, εἴτε ἀποθαλασσιὰ καὶ «μπουκάρισμα τοῦ κόρφου», τὰ κύματα ἤρχισαν νὰ ὀγκοῦνται κατάπρῳρα τοῦ μικροῦ σκάφους, καὶ ἡ βάρκα μὲ τὸ λευκὸν πανίον της, καὶ μὲ τὸν φλόκον καὶ τὴν ἀντένα της, ἤρχισε νὰ σκιρτᾷ ἐπὶ τῶν κυμάτων, ὁμοία μὲ Ἑλληναλβανὸν χορεύοντα ἡρωικοὺς χοροὺς μὲ τὸν λευκὸν χιτῶνα ἀνεμίζοντα, μὲ τὸν ἕνα βραχίονα τριγωνοειδῆ εἰς τὴν μέσην, μὲ τὸν ἄλλον ὑψιτενῆ καὶ παίζοντα τὰ δάκτυλα. Αἱ γυναῖκες ἤρχισαν νὰ δειλιῶσιν. Ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ἠρώτα τὸν παπὰ ἂν δὲν ἦτο καλὸν ν᾽ ἀποβιβασθῶσι καὶ ἀνέλθωσιν εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Κεχρεὰν νὰ λειτουργήσωσιν, ὅπως ἑορτάσωσιν ἐκεῖ τὰ Χριστούγεννα. Ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ζαλισθεὶς ἐζάρωσεν εἰς μίαν γωνίαν, καὶ οἱ ἄλλοι ἐπιβάται μεγάλως ἀνησύχουν. Μόνον δύο ἄνδρες δὲν ἐδειλίασαν, ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς καὶ ὁ παπα-Φραγκούλης.

Εἷς τῶν ἐπιβατῶν ἐπρότεινε ν᾽ ἀράξωσι προσωρινῶς εἰς τὴν Κεχρεάν, ἑωσότου κοπάσῃ ὁ ἄνεμος. Ὁ Στεφανὴς καὶ ὁ ἱερεὺς συνεννοοῦντο διὰ νευμάτων. Ἀπεῖχον ἀκόμη ἀπὸ τὸ Κάστρον ὑπὲρ τὰ τρία μίλια. Δύο μέσα ἠδύναντο νὰ δοκιμάσωσιν, ἂν τὰ εὕρισκον τελεσφόρα· ἢ νὰ συστείλωσι τὰ ἱστία καὶ νὰ προχωρήσωσι μὲ τὰς κώπας, καταφρονοῦντες τὸν ἀφόρητον διὰ τὰς γυναῖκας μάλιστα σάλον, περιβρεχόμενοι ἀπὸ τὰ θραυόμενα καὶ εἰσπηδῶντα εἰς τὸ σκάφος κύματα, ριγοῦντες καὶ δεινῶς πάσχοντες, ἢ ν᾽ ἀποβιβασθῶσιν εἰς τὴν ξηρὰν καὶ νὰ δοκιμάσωσιν ἂν θὰ εὕρισκον δρομίσκον τινά, ὄχι πολὺ πλακωμένον ἀπὸ τὴν χιόνα, ὥστε νὰ εἶναι βατὸς εἰς ἀνθρώπους. Πτυάρια καὶ ἀξίνας δύο-τρεῖς εἶχε πάρει μαζί του ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς, προβλέπων ὅτι ἴσως θὰ ἐχρησίμευον διὰ ν᾽ ἀνοίξῃ δρόμον πρὸς ἀνεύρεσιν τοῦ ἀποκλεισμένου ἀδελφοῦ του. Ὁ παπα-Φραγκούλης ἀπεφάνθη ὅτι, ἀφοῦ ἐξ ἅπαντος θὰ ἐνύχτωναν, κάλλιον θὰ ἦτο νὰ δοκιμάσωσι τὸ πρῶτον, διότι κέρδος θὰ ἦτο, εἶπεν, ὅσον ὀλίγον καὶ ἂν ἠδύναντο νὰ προχωρήσωσι διὰ θαλάσσης, καὶ ὕστερον θὰ εἶχον καιρὸν νὰ καταφύγωσι καὶ εἰς τὴν δευτέραν μέθοδον.

Ἤδη ὁ ἥλιος ἐπιφανεὶς ἀκόμη μίαν φοράν, ἔκλινε πρὸς τὴν δύσιν. Ἦτο τρίτη καὶ ἡμίσεια ὥρα. Καὶ ὁ ἥλιος ἐχαμήλωνεν, ἐχαμήλωνε. Καὶ ἡ βαρκούλα τοῦ μπαρμπα-Στεφανῆ μὲ τὸ ἀνθρώπινον φορτίον της, ἐχόρευεν, ἐχόρευεν ἐπάνω εἰς τὸ κῦμα, πότε ἀνερχομένη εἰς ὑγρὰ ὄρη, πότε κατερχομένη εἰς ρευστὰς κοιλάδας, νῦν μὲν εἰς τὴν ἀκμὴν νὰ καταποντισθῇ εἰς τὴν ἄβυσσον, νῦν δὲ ἑτοίμη νὰ κατασυντριβῇ κατὰ τῆς κρημνώδους ἀκτῆς. Καὶ ὁ ἱερεὺς ἔλεγε μέσα του τὴν Παράκλησιν ὅλην ἀπὸ τὸ «Πολλοῖς συνεχόμενος» ἕως τὸ «Πάντων προστατεύεις». Κι ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ἐστενοχωρεῖτο μὴ δυνάμενος ἐπὶ παρουσίᾳ τοῦ παπᾶ νὰ ἐκχύσῃ ἐλευθέρως τὰς ἀφελεῖς βλασφημίας του, τὰς ὁποίας ἐμάσα κ᾽ ἔπνιγε μέσα του, ὑποτονθορύζων: «Σκύλιασε, ὁ διαολόκαιρος, λύσσαξε! Θὰ σκάσῃς, ἀντίχριστε, Τοῦρκο! τὸ Μουχαμέτη σου, μέσα!» Κ᾽ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμὼ ποιοῦσα τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ ἔλεγε τὸ «Θεοτόκε Παρθένε», κ᾽ ἐπανελάμβανεν, «Ἔλα Κ᾽στέ μ᾽! βόηθα, Παναϊά μ᾽!» Καὶ τὰ κύματα ἔπληττον τὴν πρῷραν, ἔπληττον τὰ πλευρὰ τοῦ σκάφους, καὶ εἰσορμῶντα εἰς τὸ κύτος ἐκτύπων τὰ νῶτα, ἐκτύπων τοὺς βραχίονας τῶν ἐπιβατῶν. Καὶ ὁ ἥλιος ἐχαμήλωνεν, ἐχαμήλωνε. Καὶ ἡ βαρκούλα ἐκινδύνευε ν᾿ ἀφανισθῇ. Καὶ ἡ ἀπορρὼξ βραχώδης ἀκτὴ ἐφαίνετο διαφιλονικοῦσα τὴν λείαν πρὸς τὸν βυθὸν τῆς θαλάσσης.

* * *

Τέλος ἤρχισε νὰ σκοτεινιάζῃ. Ἐνύκτωσεν ἀκριβῶς τὴν στιγμὴν καθ᾽ ἣν θὰ ἔβλεπον ἀντικρὺ τὸ Κάστρον, οὗ ἀπεῖχον τώρα δύο ἀκόμη μίλια. Νέφη συσσωρευμένα πρὸς ἀνατολὰς ἠμπόδιζον νὰ φανῇ τὸ παρήγορον φέγγος τῆς σελήνης. Ἀλλ᾽ ὁ ἄνεμος, ἀντὶ νὰ πέσῃ, ἐδυνάμωνε, καὶ ἀγρίευε καὶ ἐθέριευε, καὶ ὁ πλοῦς κατέστη ἀδύνατος τοῦ λοιποῦ. Δὲν ἔβλεπον πλέον οὔτε ἐμπρὸς οὔτε δεξιὰ τίποτε, εἰμὴ δύο ὄγκους φαιούς, ἀμαυρούς. Εὐτυχῶς ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς ἐγνώριζε καλὰ τὸ μέρος.

―Ἐδῶ, ἐδῶ, εἶν᾽ ἕνα λιμανάκι, παπά, κάτ᾽ ἀπ᾽ τὸ Πρυΐ, ἀποκάτ᾽ ἀπ᾽ τὴν Ἁγία Ἀναστασιά, στὰ Μποστάνια.

― Θυμᾶσαι καλά, Στεφανή;

―Ὅπως ξέρ᾽ς ἡ ἁγιωσύνη σ᾽ τὰ γράμματα τς ἐκκλησιᾶς ἀπ᾽ ὄξου, παπά, ἔτσι κ᾽ ἐγὼ τὰ ξέρω ἀπ᾽ ὄξου, ὅλα τὰ λιμανάκια, τοὺς κάβους, κὶ τς ἀμμουδιές, ὅλες τὶς ξέρες κὶ τὰ γκρίφια* κὶ τὰ θαλάμια.

Καὶ προσήγγισαν μὲ πολὺν κόπον καὶ ἀγῶνα καὶ βάσανον, βρεγμένοι, θαλασσοπνιγμένοι, μισοπαγωμένοι.

―Ἐκεῖ, ἐκεῖ διαναστάει*.

Ὑπῆρχεν ἓν θαλάσσιον μάρμαρον, ὡς φυσικὴ ἀποβάθρα, πότε καλυπτόμενον ἀπὸ τὸ κῦμα, πότε ἀνέχον ὑπεράνω τῆς θαλάσσης. Τὴν φορὰν ταύτην τὸ ἐκάλυπτε καὶ δὲν τὸ ἐκάλυπτε τὸ κῦμα. Ἐπλησίασαν καὶ ᾐσθάνθησαν πάραυτα τὸ εὐάρεστον αἴσθημα τῆς παύσεως τοῦ σάλου καὶ τῆς προσεγγίσεως εἰς σκεπαστὸν κ᾽ εὐλίμενον μέρος.

― Πάντα κατευόδιο! εἶπε ποιῶν τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρής, ὅστις τότε ἐξεζαλίσθη κ᾽ ἐστάθη εἰς τοὺς πόδας του.

Ἐπήδησαν εἷς εἷς ἔξω· ἐξεφόρτωσαν τὰς ἀποσκευὰς καὶ ἠλάφρυναν τὴν βάρκαν. Ἀνάμεσα εἰς τὸ μάρμαρον καὶ εἰς τὴν κρημνώδη ἀκτὴν ἐσχηματίζετο μικρὰ ἀμμουδιά, ὅση θὰ ἤρκει διὰ νὰ σύρῃ ἁλιεὺς τὴν ψαροπούλαν του, γυρμένην ἀπὸ τὴν μίαν πλευρὰν ἐπὶ τῆς ἄμμου, καὶ νὰ ἐξαπλωθῇ καὶ αὐτὸς ὑπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν νὰ κοιμηθῇ θεωρῶν τοὺς ἀστέρας.

― Τώρα νὰ σύρουμε τὴ βάρκα, παπά, εἶπεν ὁ μπαρμπα-Στεφανής, κ᾽ ὕστερα οἱ ἄνδρες νὰ φορτωθοῦμε ὅλα τὰ πράγματα καὶ ν᾽ ἀρχίσουμε σιγὰ-σιγὰ ν᾽ ἀνεβαίνουμε. Ἂς πάρουν κ᾽ οἱ γυναῖκες ὅ,τι μποροῦν.

― Νά τώρα τί ἄξιζε νά ᾽χα τὸ μ᾽λάρι μαζί μ᾽, εἶπεν ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς· σοῦ εἶπα, μπαρμπα-Στεφανή, νὰ τὸ μπαρκάρουμε, δὲ θέλησες.

Ἔσυραν τὴν λέμβον. Ἤναψαν τὰ δύο φανάρια ποὺ εἶχαν. Ὁ Βασίλης ἔλαβε τὰ πτυάρια καὶ τὰς ἀξίνας του, καὶ ἀπομακρυνθεὶς προσωρινῶς ἤρχισε νὰ κατοπτεύῃ ποῦ θὰ εὕρισκε μονοπάτι ὄχι πολὺ πατημένον ἀπὸ τὴν χιόνα, ὥστε νὰ δύνανται ἄνθρωποι νὰ βαδίσωσιν. Ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὣς τὸ Κάστρον, τὸ ὁποῖον διεκρίνετο ὡς πελώριος ἀμαυρὸς ὄγκος ὑψηλὰ πρὸς Βορρᾶν, ἡ ὁδὸς δὲν θὰ ἦτο πλέον τῆς ὥρας, ἀλλ᾽ εἰς ἣν κατάστασιν ἦτο τώρα ὁ δρόμος ἀπὸ τὰς χιόνας, τίς οἶδεν ἂν θὰ ἤρκει καὶ τὸ τριπλάσιον τοῦ χρόνου ὅπως φθάσωσιν. Ἐδείπνησαν ὅλοι ἐπὶ ποδὸς μὲ δίπυρα καὶ μὲ ἐλαίας καὶ ἔπιον ὀλίγον οἶνον ἢ ρακήν.

Ὁ Βασίλης ἐπανελθὼν ἀνήγγειλεν ὅτι ἀνεῦρε τὸ μονοπάτι, πλακωμένον πολὺ ἀπὸ τὴν χιόνα, ἀλλ᾽ ὅτι μὲ πολὺν κόπον, ἂν προπορεύωνται δύο ἄνθρωποι καὶ ξεχιονίζουν, ἐλπίζει νὰ φθάσουν εἰς τὸ Κάστρον τὸ γρηγορώτερον… ἕως τὰ μεσάνυκτα. Ἐφορτώθησαν τὰς ἀποσκευάς. Ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἔλαβε τὸ ἕνα φανάρι καὶ μία τῶν γυναικῶν τὸ ἄλλο. Ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς, ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς καὶ ὁ υἱός του, ἔλαβον τὰ πτυάρια καὶ τὰς ἀξίνας καὶ προπορευόμενοι ἤρχισαν νὰ ξεχιονίζωσιν. Ὁ δρομίσκος ἀνήρχετο ἕρπων εἰς τὸν κρημνὸν κατ᾽ ἀρχάς, εἶτα κατήρχετο εἰς ἓν παραθαλάσσιον κοίλωμα. Ἐπάτουν προσεκτικῶς, ὡς νὰ ἐμετροῦσαν τὰ βήματά των. Ἡ σελήνη εἶχεν ἀπαλλαγῆ τῶν νεφῶν καὶ προσεπάθει νὰ φέξῃ τὸν δρόμον μὲ τὸ κρυερὸν φῶς της. Ἐνίοτε ἔχαναν τὸ χάραγμα τοῦ δρόμου, ἀπεπλανῶντο κ᾽ εὑρίσκοντο αἴφνης ἐπὶ τῆς κορυφῆς πελωρίων βράχων, κάτω τῶν ὁποίων ἄβυσσος ἤνοιγε τὸ στόμα της, καὶ πάλιν κατέβαινον μὲ τρεμουλιαστὰ γόνατα, κρατούμενοι ἐκ τῶν πετρῶν καὶ τῶν θάμνων. Ἀνεῖρπον εἰς τὸν κρημνὸν ὡς μικρὸν κοπάδιον αἰγῶν ἀποπλανηθὲν καὶ ἀπαγόμενον ὀπίσω εἰς τὴν μάνδραν ἀπὸ τοὺς δύο βοσκούς του, οἵτινες τὸ ἀνεζήτησαν κρατοῦντες φανάρια, καὶ μακρόθεν ἂν τοὺς ἔβλεπέ τις ἠδύνατο νὰ τοὺς ἐκλάβῃ ὡς συστρεφόμενον κρικωτὸν τέρας, φωσφορίζον τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν οὐράν, μὲ τοὺς δύο φανούς. Μὲ ὅλον τὸ ξεχιόνισμα, τὸ ὁποῖον ἐννοεῖ τις πόσον ἀτελῶς ἐνηργεῖτο, ἐπάτουν ἐνίοτε σφαλερῶς, κ᾽ ἐχώνοντο ὣς τὸ γόνυ καὶ ὣς τὸν μηρὸν εἰς τὴν χιόνα.

Ἐπλησίαζε μεσάνυκτα, ὅταν ἔφθασαν ὑπὸ τὴν γέφυραν τοῦ Κάστρου, μισοπνιγμένοι, παγωμένοι, ἁλμυροὶ ἀπὸ θάλασσαν καὶ λευκοὶ ἀπὸ χιόνα, μελανιασμένοι τὰ χείλη, ἀλλὰ θερμοὶ τὴν καρδίαν.

* * *

Ἐκεῖ ἐπάνω, πρὶν διέλθωσι τὴν γέφυραν, ἀπὸ τὴν σιδερόπορταν τοῦ Κάστρου, ἠκούσθησαν φωναί:

― Ποιοὶ εἶστε; Ποιοὶ εἶστε;

Καὶ ἀντήχησε βαρὺς ὁ τριγμὸς τῶν ἐσκωριασμένων στροφέων, ὡς νὰ ἐδοκίμαζέ τις νὰ κλείσῃ ἔσωθεν τὴν σιδηρᾶν πύλην. Ἠκούσθη δὲ καὶ μικρὸς κρότος, ὡς ὁ τῆς ὑψώσεως σκανδάλης τουφεκίου.

― Καλοί! καλοί! πατριῶτες! ἀπήντησεν ὁ μπαρμπα-Στεφανής. Μὰ ἐσεῖς ποιοὶ εἶστε;

― Πέστε μας τὰ ὀνόματά σας!

―Ἡμεῖς εἴμαστε… ἤρχισεν ὁ μπαρμπα-Στεφανής, καὶ συγχρόνως διὰ τοῦ βλέμματος ἐσυμβουλεύετο τὸν παπάν.

― Μπά! αὐτὴ εἶναι ἡ φωνὴ τ᾽ ἀδερφοῦ μου, ἀνέκραξεν ὁ Βασίλης τῆς Μυλωνοῦς.

Καὶ εἶτα ἐντείνας τὴν φωνήν:

― Ἀργύρη! ἐγὼ εἶμαι!… ἐφώναξε.

― Τόσο καλύτερα… μᾶς ἔβγαλαν κι ἀπὸ ἕναν κόπο, ἐψιθύρισεν ὁ ἱερεύς.

* * *

Ἀνέβησαν εἰς τὸ Κάστρον, ὅπου συνήντησαν τὸν Ἀργύρην τῆς Μυλωνοῦς καὶ τὸν σύντροφόν του τὸν Γιάννην τὸν Νυφιώτην. Οὗτοι ἐν ὀλίγοις διηγήθησαν πῶς τοὺς εἶχε κλείσει τὸ χιόνι ἐπάνω στὸ Στοιβωτό, ὅπου ἐτρύπωσαν δύο νύκτας εἰς μίαν σπηλιάν, καὶ πῶς τὴν προχθές, ἤτοι εἰς τὰς 22 τοῦ μηνός, ἐλθόντες τοὺς ἀπηλευθέρωσαν ἐκεῖθεν, ἐκτοπίσαντες μεγάλους ὄγκους χιόνος, δύο αἰγοβοσκοί, ὁ Γιαλὴς ὁ Κόνιζας καὶ ὁ Γιώργης ὁ Μπάντας, οἵτινες καὶ εὑρίσκοντο τὴν στιγμὴν ταύτην μὲ ὅλον τὸ αἰπόλιόν των εἰς τὸ φρούριον.

Τὸ φρούριον τοῦτο, ὅπερ ἀλλαχοῦ περιεγράψαμεν, ἦτο γιγαντιαῖος βράχος φυτρωμένος ἐκεῖ παρὰ τὸ πέλαγος, προεκβολὴ τῆς γῆς πρὸς τὸν πόντον, ὡς νὰ ἔδειχνεν ἡ ξηρὰ τὸν γρόνθον εἰς τὴν θάλασσαν καὶ νὰ τὴν προεκάλει· φοβερὸς μονοκόμματος γρανίτης ἁλίκτυπος, ὅπου γλαῦκες καὶ λάροι ἤριζον περὶ κατοχῆς, διαφιλονικοῦντες ποῦ ἀρχίζει ἡ κυριότης τοῦ ἑνὸς καὶ ποῦ σταματᾷ ἡ δικαιοδοσία τοῦ ἄλλου. Προσφιλὴς σκοπὸς τοῦ Βορρᾶ καὶ τῶν γειτόνων του, τοῦ Καικίου καὶ τοῦ Ἀργέστου, ὧν τὸ στάδιον εὐρὺ ἐκτείνεται ἀναμέσον τῆς Χαλκιδικῆς, τοῦ Θερμαϊκοῦ, τοῦ Ὀλύμπου καὶ τοῦ Πηλίου· μεμονωμένος ὑψιτενὴς βράχος, ἐφ᾽ οὗ οἱ κάτοικοι ἐξ ἀνάγκης εἶχον κλεισθῆ διὰ φύλαξιν κατὰ τῶν πειρατῶν καὶ τῶν βαρβάρων, ἐγκαταλιπόντες αὐτὸν ἔρημον μετὰ τὸ 1821, ὅτε ἐκτίσθη ἡ σημερινὴ μεσημβρινὴ πολίχνη.

Μέχρι πρὸ ὀλίγων ἐτῶν ἐσώζοντο ἀκόμη οἰκίαι τινὲς μὲ τὰς στέγας καὶ τὰ πατώματά των ἐντὸς τοῦ φρουρίου, ἀλλὰ τελευταῖον, ἡ ὀλιγωρία τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν, ὁ ὄκνος τῶν ἀνθρώπων εἰς τὸ νὰ ἐπισκέπτωνται τὸ Κάστρον συχνότερα, καὶ ἡ ἀσυνειδησία ὀλίγων τινῶν συλαγωγῶν, πλεονεκτῶν ἢ οἰκοδόμων, εἶχε καταστήσει ἐρειπίων σωρὸν τὸ Κάστρον. Ἐντεῦθεν ἀμελήσαντες καὶ οἱ ἐφημέριοι τῆς σημερινῆς πολίχνης, ἄφηναν ἀπὸ ἐτῶν ἤδη ἀλειτούργητον τὸν ναὸν τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, κατ᾽ αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς.

Ὁ ναὸς τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἦτο ἡ παλαιὰ μητρόπολις τοῦ φρουρίου. Ὁ ναΐσκος, πρὸ ἑκατονταετηρίδων κτισθείς, ἵστατο ἀκόμη εὐπρεπὴς καὶ ὅχι πολὺ ἐφθαρμένος. Ὁ παπα-Φραγκούλης καὶ ἡ συνοδία του φθάσαντες εἰσῆλθον τέλος εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡ καρδία των ᾐσθάνθη θάλπος καὶ γλυκύτητα ἄφατον. Ὁ ἱερεὺς ἐψιθύρισε μετ᾽ ἐνδομύχου συγκινήσεως τό, «Εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου», κ᾽ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, ἀφοῦ ἤλλαξε τὴν φ᾽στάνα της τὴν βρεγμένην κ᾽ ἐφόρεσεν ἄλλην στεγνὴν καὶ τὸ γ᾽νάκι της τὸ καλό, τὰ ὁποῖα εὐτυχῶς εἶχεν εἰς ἀβασταγὴν* καλῶς φυλαγμένα ὑπὸ τὴν πρῷραν τῆς βάρκας, ἔδεσε μέγα σάρωθρον ἐκ στοιβῶν καὶ χαμοκλάδων καὶ ἤρχισε νὰ σαρώνῃ τὸ ἔδαφος τοῦ ναοῦ, ἐνῷ αἱ γυναῖκες αἱ ἄλλαι ἤναπταν ἐπιμελῶς τὰ κανδήλια, καὶ ἤναψαν μέγα πλῆθος κηρίων εἰς δύο μανουάλια, καὶ παρεσκεύασαν μεγάλην πυρὰν μὲ ξηρὰ ξύλα καὶ κλάδους εἰς τὸ προαύλιον τοῦ ναοῦ, ὅπου ἐσχηματίζετο μακρὸν στένωμα παράλληλον τοῦ μεσημβρινοῦ τοίχου, κλειόμενον ὑπὸ σωζομένου ὀρθοῦ τοιχίου γείτονος οἰκοδομῆς, κ᾽ ἐγέμισαν ἄνθρακας τὸ μέγα πύραυνον, τὸ σωζόμενον ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος, κ᾽ ἔθεσαν τὸ πύραυνον ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, ρίψασαι ἄφθονον λίβανον εἰς τοὺς ἄνθρακας. Καὶ ὠσφράνθη Κύριος ὁ Θεὸς ὀσμὴν εὐωδίας.

Ἔλαμψε δὲ τότε ὁ ναὸς ὅλος, καὶ ἤστραψεν ἐπάνω εἰς τὸν θόλον ὁ Παντοκράτωρ μὲ τὴν μεγάλην κ᾽ ἐπιβλητικὴν μορφήν, καὶ ἠκτινοβόλησε τὸ ἐπίχρυσον καὶ λεπτουργημένον μὲ μυρίας γλυφὰς τέμπλον, μὲ τὰς περικαλλεῖς τῆς ἀρίστης βυζαντινῆς τέχνης εἰκόνας του, μὲ τὴν μεγάλην εἰκόνα τῆς Γεννήσεως, ὅπου «Παρθένος καθέζεται τὰ Χερουβεὶμ μιμουμένη», ὅπου θεσπεσίως μαρμαίρουσιν αἱ μορφαὶ τοῦ θείου Βρέφους καὶ τῆς ἀμώμου Λεχοῦς, ὅπου ζωνταναὶ παρίστανται αἱ ὄψεις τῶν ἀγγέλων, τῶν μάγων καὶ τῶν ποιμένων, ὅπου νομίζει τις ὅτι στίλβει ὁ χρυσός, εὐωδιάζει ὁ λίβανος καὶ βαλσαμώνει ἡ σμύρνα, καὶ ὅπου, ὡς ἐὰν ἡ γραφικὴ ἐλάλει, φαντάζεταί τις ἐπὶ μίαν στιγμὴν ὅτι ἀκούει τό, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ!

Ἐν τῷ μέσῳ δὲ κρέμαται ὁ μέγας ὀρειχάλκινος καὶ πολύκλαδος πολυέλεος, καὶ ὁλόγυρα ὁ κρεμαστὸς χορός, μὲ τὰς εἰκόνας τῶν Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, ὑφ᾽ ὃν ἐτελοῦντο τὸ πάλαι οἱ σεμνοὶ γάμοι τῶν χριστιανικῶν ἀνδρογύνων. Καὶ ὁλόγυρα αἱ μορφαὶ τῶν Μαρτύρων, Ὁσίων καὶ Ὁμολογητῶν. Ἵστανται ἐπὶ τῶν τοίχων ἠρεμοῦντες, ἀπαθεῖς, ὁποῖοι ἐν τῷ Παραδείσῳ, εὐθὺ καὶ κατὰ πρόσωπον βλέποντες, ὡς βλέπουσι καθαρῶς τὴν Ἁγίαν Τριάδα. Μόνος ὁ Ἅγιος Μερκούριος, μὲ τὴν βαρεῖαν περικεφαλαίαν του, μὲ τὸν θώρακα, τὰς περικνημῖδας καὶ τὴν ἀσπίδα, φαίνεται ὀλίγον τι ἐγκαρσίως βλέπων καὶ κινούμενος καὶ δρῶν, εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ ναοῦ, ἐκεῖ ὅπου διατρυπᾷ μὲ τὸ δόρυ του τὸν ἐπὶ θρόνου καθήμενον ὠχρὸν Παραβάτην. Πελιδνὸς ὁ παράφρων τύραννος, μὲ τὸ βλέμμα σβῆνον, μὲ τὸ στῆθος αἱμάσσον, μάτην προσπαθεῖ ν᾽ ἀποσπάσῃ ἀπὸ τὸ στέρνον του τὸν ὀξὺν σίδηρον, καὶ ἐξεμεῖ μετὰ τῆς τελευταίας βλασφημίας καὶ τὴν μιαρὰν ψυχήν του. Γείτων τῆς τρομακτικῆς ταύτης σκηνῆς παρίσταται γλυκεῖα καὶ συμπαθεστάτη εἰκών, ὁ Ἅγιος Κήρυκος, τριετίζον παιδίον, κρατούμενον ἐκ τῆς χειρὸς ὑπὸ τῆς μητρός του, τῆς Ἁγίας Ἰουλίττης. Διὰ δώρων καὶ θωπειῶν ἐζήτει ὁ διώκτης Ἀλέξανδρος νὰ ἑλκύσῃ τὸ παιδίον, καὶ διὰ τοῦ παιδίου τὴν μητέρα. Ἀλλ᾽ ὁ παῖς καλῶν τὴν μητέρα του καὶ ὑποψελλίζων τοῦ Χριστοῦ τὸ ὄνομα, ἔπτυσε τὸν τύραννον κατὰ πρόσωπον, κ᾽ ἐκεῖνος ἐξαγριωθεὶς ἐκρήμνισε τὸ παιδίον ἀπὸ τῆς μαρμαρίνης κλίμακος, ὅπου συνέτριψε τὸ τρυφερὸν καὶ διὰ στεφάνους πλασθὲν κρανίον.

Καὶ εἰς τὴν χιβάδα τοῦ ἱεροῦ βήματος, ὑψηλά, ἐφαίνετο στεφανουμένη ὑπὸ ἀγγέλων ἡ τῶν Οὐρανῶν Πλατυτέρα. Καὶ κατωτέρω περὶ τὸ θυσιαστήριον ἵσταντο ἄρρητον σεμνότητα ἀποπνέουσαι αἱ μορφαὶ τῶν μεγάλων Πατέρων, τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Βασιλείου, τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεολόγου, κ᾽ ἐφαίνοντο ὡς νὰ ἔχαιρον διότι ἔμελλον ν᾽ ἀκούσωσι καὶ πάλιν τὰς εὐχὰς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς Εὐχαριστίας, οὓς αὐτοὶ ἐν Πνεύματι συνέθεσαν. Πέριξ δὲ καὶ ἐντὸς καὶ ἐκτός, εἰκονίζετο περιτέχνως ὅλον τὸ Δωδεκάορτον, καὶ τὰ τάγματα τῶν Ἀγγέλων, καὶ ἡ Βρεφοκτονία, καὶ οἱ κόλποι τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Λῃστὴς ὁ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὁμολογήσας.

* * *

Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, καὶ ἂν ἐνύσταζόν τινες αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τὴν χαρὰν τοῦ νὰ ζῶσι καὶ τοῦ νὰ ἔχωσι φθάσει αἰσίως εἰς τὸ τέρμα τῆς πορείας των, εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου, ὥστε τοὺς ἔφυγε πᾶσα νύστα καὶ πᾶσα κόπωσις. Οἱ αἰπόλοι, εὑρόντες ἐνασχόλησιν καὶ πρόφασιν ὅπως καπνίζωσι καθήμενοι καὶ ἐνίοτε ὅπως ἐξαπλώνωνται καὶ κλέπτωσιν ἀπὸ κανένα ὕπνον τυλιγμένοι μὲ τὲς κάπες των παρὰ τὸ πῦρ, εἶχον ἀνάψει ἔξω δύο πυρσούς, τὸν ἕνα ἔμπροσθεν τοῦ ἱεροῦ βήματος, τὸν ἄλλον πρὸς τὸ βόρειον μέρος. Ἐντὸς τοῦ ναοῦ ἡ θερμότης ἦτο λίαν εὐάρεστος, τῇ βοηθείᾳ τῶν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν πυρῶν. Καὶ εἶχον σωρεύσει παμπόλλας δέσμας ξηρῶν ξύλων καὶ κλάδων, οἱ ἐκεῖ καταφυγόντες αἰπόλοι, μὲ τὰς ὀλίγας αἶγας καὶ τὰ ἐρίφιά των, ὅσα δὲν εἶχον ψοφήσει ἀκόμη ἀπὸ τὸν βαρὺν χειμῶνα τοῦ ἔτους ἐκείνου, οἱ τραχεῖς αἰπόλοι, οἵτινες εἶχον σώσει καὶ τοὺς δύο ὑλοτόμους ἐκ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς χιόνος. Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς ἔβαλεν εὐλογητὸν καὶ ἐψάλη ἡ λιτὴ τῆς μεγαλοπρεποῦς ἑορτῆς, μεθ᾽ ὃ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἤρχισε τὰς ἀναγνώσεις, καὶ ὅσοι ἦσαν νυστασμένοι ἀπεκοιμήθησαν σιγὰ εἰς τὰ στασίδιά των (Ἄ! ἔμελλον ἄρα τοῦ Προφητάνακτος οἱ θεσπέσιοι ὕμνοι ἀπὸ ψαλμῶν νὰ καταντήσωσιν ἀνάγνωσις νυστακτική, καὶ ὡς ἀνάγνωσις νὰ παραλείπωνται ὅλως ὡς φορτικόν τι καὶ παρέλκον!), βαυκαλιζόμενοι ἀπὸ τὴν ἔρρινον καὶ μονότονον ἀπαγγελίαν τοῦ κὺρ Ἀλεξανδρῆ. Ὁ ἀγαθὸς γέρων ἦτο ἐκ τοῦ ἀμιμήτου ἐκείνου τύπου τῶν ψαλτῶν, ὧν τὸ γένος ἐξέλιπε δυστυχῶς σήμερον. Ἔψαλλε κακῶς μέν, ἀλλ᾽ εὐλαβῶς καὶ μετ᾽ αἰσθήματος. Κανὲν σχεδὸν κῶλον δὲν ἔλεγεν ὀρθῶς, οὔτε μουσικῶς οὔτε γραμματικῶς. Πότε ἓν καὶ ἥμισυ κῶλον τὰ ἥνου εἰς ἓν, πότε δύο καὶ ἥμισυ τὰ διῄρει εἰς τέσσαρα. Ἀλλὰ προκριτωτέρα ἡ ἀμάθεια τῆς δοκησισοφίας…

Ἀλλ᾽ ὅτε ὁ ἱερεὺς ἐξελθὼν ἔψαλε τὸ «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», τότε αἱ μορφαὶ τῶν Ἁγίων ἐφάνησαν ὡς νὰ ἐφαιδρύνθησαν εἰς τοὺς τοίχους· «Ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ», καὶ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἐνθουσιῶν ἔλαβε τὴν ὑψηλὴν καλάμην καὶ ἔσεισε τὸν πολυέλεον μὲ τὰς λαμπάδας ὅλας ἀνημμένας. «Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ», κ᾽ ἐσείσθη ὁ ναὸς ὅλος ἀπὸ τὴν βροντώδη φωνὴν τοῦ παπα-Φραγκούλη μετὰ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν σπηλαίῳ τεχθέντι», καὶ οἱ ἄγγελοι οἱ ζωγραφιστοί, οἱ περικυκλοῦντες τὸν Παντοκράτορα ἄνω εἰς τὸν θόλον, ἔτειναν τὸ οὖς, ἀναγνωρίσαντες οἰκεῖον αὐτοῖς τὸν ὕμνον.

Καὶ εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐπῆρε καιρόν*, καὶ ἤρχισε νὰ προσφέρῃ τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως.

* * *

Αἴφνης ἠκούσθησαν φωναὶ ἔξωθεν τοῦ ναοῦ. Ἐξῆλθόν τινες τῶν ἀνδρῶν νὰ ἴδωσι τί τρέχει. Ἐξῆλθε κ᾽ ἡ θειὰ τὸ Μαλαμώ, κι ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἔμεινε μὲ τὰ γυαλιὰ εἰς τὰ ὄμματα βλέπων πρὸς τὴν θύραν ἀριστερά του, καὶ διέκοψε τὴν ψαλμῳδίαν του. Ὁ παπὰς ἔρριψεν αὐστηρὸν βλέμμα πρὸς τὸν ψάλτην καὶ τὸν ἐκάρφωσεν εἰς τὴν θέσιν του.

Τὰς φωνὰς εἶχον ρήξει ὁ εἷς τῶν αἰπόλων καὶ ὁ εἷς τῶν ὑλοτόμων, οἵτινες ἔτυχον καθήμενοι παρὰ τὸν πυρσόν, ἀνατολικῶς τοῦ ναΐσκου. Διὰ τῶν φωνῶν τούτων εἶχον ἀπαντήσει εἴς τινας κραυγὰς ἐλθούσας ἀπ᾽ ἀντικρύ, ἐκ τῆς θαλάσσης.

Ἐκεῖ ἐν μέσῳ τοῦ Κάστρου καὶ τῆς βραχώδους ἀκτῆς τοῦ Κουρούπη ἐσχηματίζετο ἐπισφαλὴς ὅρμος, ὁ Μικρὸς Γιαλός. Αἱ κραυγαὶ ἤρχοντο ἀκριβῶς ἐκ τῆς γειτονίας τῶν ἀπεσπασμένων βράχων καὶ σκοπέλων ὑπὸ τὴν φοβερὰν ἀκτὴν τοῦ Κουρούπη.

Παρῆλθε πολλὴ ὥρα ἑωσοῦ ἐννοήσωσι τί τρέχει. Ὅλοι σχεδὸν οἱ ἐκκλησιαζόμενοι εἶχον ἐξέλθει τοῦ ναοῦ. Ἔμειναν μόνοι ὁ ἱερεύς, ὅστις ἐκρατεῖτο ἀκλόνητος εἰς τὸ χρέος του, φορεμένος ἤδη τὰ ἱερὰ ἄμφια, ἑτοιμαζόμενος νὰ προσέλθῃ εἰς τὴν προσκομιδήν, καὶ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρής, τὸν ὁποῖον ἐκράτει τὸ βλέμμα τοῦ ἱερέως.

Ἐν τούτοις, κατ᾽ εἰκασίαν μᾶλλον ἢ ἐκ βεβαίας πληροφορίας, ἐνόησαν ὅτι ἐκεῖ ὑπὸ τὸν Κουρούπη εἶχε προσαράξει πλοῖον ἀπὸ τοῦ πελάγους ἐρχόμενον. Ἡ σελήνη εἶχε δύσει, καὶ ὁ πυρσὸς δὲν ἔρριπτε πόρρω τὸ φῶς. Ἔβλεπον ἀμυδρῶς ἐκεῖ ἀπέναντι, εἰς ἀπόστασιν μιλίου σχεδόν, ἐπὶ τοῦ μαυρισμένου ὄγκου τῶν ἁλικτύπων βράχων, ἔβλεπον σῶμά τι ἀμυδρῶς κινούμενον, μελανώτερον τῶν βράχων. Ἀντήχουν ἐν τῇ σιγῇ τῆς νυκτός, μεγεθυνόμεναι ἀπὸ τὰς ἠχούς, κραυγαὶ ἀγωνίας καὶ ταραχῆς, ὅμοιαι μ᾽ ἐκείνας τὰς ὁποίας ἐκχύνουσι κινδυνεύοντες ἄνθρωποι ἢ ναυαγοὶ σαστισμένοι.

Οἱ ἄνδρες ἔσπευσαν νὰ ρίψωσιν ἐπὶ τῆς πυρᾶς ὅσα κλαδία εἶχον πρόχειρα ἀκόμη, σχηματίζοντες ὀγκωδεστέραν τὴν φλόγα. Ἄλλο μέσον βοηθείας δὲν εἶχον ταχύ.

Ἐν τούτοις ὁ Στεφανὴς ὁ πορθμεὺς καὶ ὁ Μπάντας καὶ ὁ Νυφιώτης ὁ Γιάννης καὶ ὁ Ἀργύρης καὶ ὁ ἀδελφός του, ἔλαβον ἀνὰ ἕνα δαυλὸν καὶ τὰ δύο φανάρια, καὶ ἀπεφάσισαν νὰ κατέλθωσι τρέχοντες εἰς τὸν Μικρὸν Γιαλόν. Ἀλλ᾽ ἐὰν ὁ κρημνώδης δρομίσκος δὲν ἦτο χιονισμένος, θὰ ἐχρειάζετο σχεδὸν ἡμίσεια ὥρα διὰ νὰ κατέλθῃ τις ἐκεῖ ἀπὸ τὸ Κάστρον, καὶ τώρα ὁποὺ ἦτο χιονισμένος, καὶ ἦτο νύξ, τρίτη ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυκτα, οὔτε μία ὥρα δὲν θὰ ἤρκει. Εἰς μίαν δὲ ὥραν ἠδύναντο νὰ κατασυντριβῶσι δεκάδες πλοίων καὶ νὰ πνιγῶσιν ἑκατοντάδες ἀνθρώπων.

Οὐχ ἧττον οἱ ἄξεστοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι, ἐκ τῆς αὐθορμήτου ἐκείνης φιλανθρωπίας, ἥτις εἶναι οἱονεὶ φυσικὴ ὁρμή, ὡς συμπάθεια τῆς σαρκὸς πρὸς τὴν σάρκα, καὶ εἶναι τὸ πρῶτον καὶ τελευταῖον αἴσθημα τὸ συγκινοῦν τὴν καρδίαν μετὰ τὴν πρώτην ἔκπληξιν, καὶ πρὶν προφθάσασα πνεύσῃ ἡ παγερὰ πνοὴ τῆς φιλαυτίας καὶ ἀδιαφορίας, οἱ ἄνθρωποι, λέγω, ἐκεῖνοι ἔλαβον τοὺς δαυλούς των, κ᾽ ἔτρεξαν ἔξω τῆς πύλης καὶ τῆς γεφύρας, καὶ ἤρχισαν νὰ τρέχωσι τὸν κατήφορον.

Οἱ λοιποί, μείναντες ἐπάνω, ἠσχολοῦντο ν᾽ ἀνανεῶσιν ὁλονὲν τὴν φλόγα, μὴ παύοντες νὰ ρίπτωσι ξηρὰ κλαδία εἰς τὸ πῦρ.

* * *

Ὁ ἱερεὺς ἐβράδυνεν ἐπίτηδες εἰς τὴν Πρόθεσιν, κ᾽ ἐμνημόνευσε τὴν πρωίαν ἐκείνην ὅσα ὀνόματα εἶχεν ἀποθαμένα, οὐ μόνον τὰ ἰδικά του καὶ τῶν ἐλθόντων πανηγυριστῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐνοριτῶν του, οὐ μόνον ὅσα εἶχε γραπτά, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἐκ μνήμης ἐγνώριζεν· ἐγνώριζε δ᾽ ἐκ μνήμης ὅλα τὰ ὀνόματα τῆς πολίχνης, ἀποθαμένα καὶ ζωντανά. Ἐδεήθη καὶ ὑπὲρ διασώσεως τοῦ κινδυνεύοντος πλοίου, περὶ οὗ, χωρὶς νὰ ζητήσῃ ἐξήγησιν, ἀμέσως εἶχεν ἐννοήσει τὰ συμβάντα.

Τέλος αἱ κραυγαὶ μικρὸν κατὰ μικρὸν ἔπαυσαν, ἡσυχία ἐπῆλθεν. Ἐφάνη ὅτι βωβὴ συμφορὰ εἶχεν ἐνσκήψει ἢ ὅτι ἡ δυσχέρεια ἔλαβε πέρας. Δύο ἄλλοι ἄνδρες ἀνησυχήσαντες, ἐξῆλθον ἕως τὴν Ἁγίαν Κυριακήν, πέραν τῆς ξυλίνης γεφύρας, μὲ δύο πυρσοὺς εἰς τὰς χεῖρας.

* * *

Παρῆλθεν ὀλίγη ὥρα· ὁ ἱερεὺς ἀργὰ-ἀργὰ ἐμβῆκεν εἰς τὴν λειτουργίαν, ἐλπίζων νὰ ἤρχοντο ἐν τῷ μεταξὺ καὶ οἱ ἀπόντες. Ἀλλ᾽ ἡ λειτουργία προυχώρει, καὶ ψυχὴ δὲν ἐφαίνετο. Τέλος, εἰς τὸ «Μετὰ φόβου Θεοῦ», ἐπέστρεψαν πρῶτοι οἱ τελευταῖοι ἐξελθόντες πρὸς ἐπισκόπησιν, εἶτα εἰσῆλθεν ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ καταβάντες εἰς τὸν αἰγιαλόν, καὶ μετ᾽ αὐτὸν τρεῖς ἄγνωστοι μὲ ναυτικὰ ἐνδύματα καὶ μὲ κηρωτοὺς ἐπενδύτας. Ἔφθασαν ὅλοι ἀκριβῶς ὅπως ἀσπασθῶσι τὰς εἰκόνας καὶ λάβωσι τὸ ἀντίδωρον.

Ἐνῷ ὁ κὺρ Ἀλεξανδρὴς ἀνεγίνωσκε τὸ «Εὐλογήσω τὸν Κύριον», οἱ ἄνδρες ἐξηγοῦντο ταπεινῇ τῇ φωνῇ τὰ συμβάντα. Τὸ ἐξοκεῖλαν πλοῖον ἦτο τὸ γολετὶ τοῦ καπετὰν Κωσταντῆ τοῦ Λημνιαραίου, αὐτοπροσώπως παρόντος ἐκεῖ. Ὁ ἴδιος, ἀνὴρ μεσῆλιξ, βραχὺς τὸ σῶμα, μὲ ἁδρὸν μύστακα, διηγεῖτο τὰ ἑξῆς: Πρὸ δύο ἡμερῶν ἦτο προσωρμισμένος εἰς τὴν Δάφνην, τὸν μεσημβρινὸν ὅρμον τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀλλ᾽ ὁ βοριὰς τὸν ἐξούριασε*, αἱ ἁλυσίδες τῶν ἀγκυρῶν του ἐκόπησαν ὑπὸ τῆς βίας τοῦ ἀνέμου, καὶ παρεσύρθη διὰ μιᾶς δέκα μίλια μακράν. Μάτην προσεπάθησε μὲ ὅλας τὰς δυνάμεις του νὰ προσεγγίσῃ εἰς τὸν Κωφόν, τὸν γνωστὸν ὅρμον τῆς Συκιᾶς, τοῦ μεσαίου λαιμοῦ τῆς Χαλκιδικῆς, ὅπου ἅμα εἰσπλεύσῃ τις δὲν βλέπει πλέον πόθεν εἰσέπλευσεν, ἀλλ᾽ ὅπου δυσκόλως εἰσπλέει τις. Ὁ ὅρμος ὁμοιάζει μὲ λίμνην μεσόγειον, μὴ ἔχουσαν ὁρατὸν στόμιον, τόσον εἶναι ἀσφαλής. Καὶ τὸ γολετὶ ξυλάρμενον* μετὰ ματαίας προσπαθείας, παρεσύρθη ὑπὸ τῆς τρικυμίας πρὸς τὰς νήσους, ὅπου τὴν νύκτα ἐκείνην τῶν Χριστουγέννων, οἱ ἀγωνιῶντες ναυβάται εἶδον ἔξαφνα φῶς, ὡς φάρον ὁδηγοῦντα αὐτούς, τοὺς πυρσοὺς οὓς εἶχον ἀνάψει ἔμπροσθεν τοῦ ναΐσκου τοῦ Χριστοῦ οἱ τραχεῖς αἰπόλοι. Ὁ πυρσὸς ἐκεῖνος ἐφάνη πρὸς αὐτοὺς ὡς θεῖον πράγματι θαῦμα, ὡς νὰ ἐθερμαίνοντο περὶ αὐτὸν ἀγραυλοῦντες οἱ ποιμένες ἐκεῖνοι, οἱ ἀκούσαντες τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις. Ἐπλησίασαν φερόμενοι μᾶλλον ἢ πλέοντες πρὸς τὸ μέρος τοῦτο, καὶ τότε ἐκινδύνευσαν νὰ κατασυντριβῶσιν εἰς τοὺς βράχους τοῦ Κουρούπη. Εὐτυχῶς, δι᾽ ἐπιτηδείου χειρισμοῦ ἀπέφυγον τὴν καταστροφήν, κ᾽ ἐκάθισαν τὸ σκάφος εἰς τὰ ρηχά, ἐπὶ τῆς ἄμμου, ὅπου τόσον καλὰ ἦτο ἐξησφαλισμένον, ὅσον δὲν ἠδύνατο νὰ εἶναι μὲ τὰς δύο ἀγκύρας του, τὰς μεινάσας ὡς ὁμήρους εἰς τὸν βυθὸν τοῦ ὅρμου τῆς Δάφνης.

* * *

Ἔφεξεν ὁ Θεὸς τὴν χαρμόσυνον ἡμέραν, καὶ οἱ αἰπόλοι ἐφιλοτιμήθησαν νὰ σφάξωσι καὶ ψήσωσι δύο τρυφερὰ ἐρίφια, ἐνῷ οἱ δύο ὑλοτόμοι εἶχαν φέρει ἀπὸ τὸ βουνὸν πολλὰς δωδεκάδας κοσσύφια ἁλατισμένα· καὶ ὁ καπετὰν Κωσταντὴς ἀνεβίβασεν ἀπὸ τὸ γολετί, τὸ ὁποῖον οὐδένα κίνδυνον διέτρεχεν, ὅπως ἦτο καθισμένον, ἂν δὲν ἔπνεε νότος ἀπὸ τῆς ξηρᾶς νὰ τὸ ἀπωθήσῃ πρὸς τὸ πέλαγος, ἀνεβίβασε δύο ἀσκοὺς γενναίου οἴνου καὶ ἓν καλάθιον μὲ αὐγὰ καὶ κασκαβάλι τῆς Αἴνου, καὶ ἡμίσειαν δωδεκάδα ὄρνιθας καὶ μικρὸν βυτίον μὲ σκομβρία. Καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ηὐφράνθησαν, ἑορτάσαντες τὰ Χριστούγεννα μετὰ σπανίας μεγαλοπρεπείας ἐπὶ τοῦ ἐρήμου ἐκείνου βράχου. Τὴν νύκτα ἐκοιμήθησαν ἐν μέσῳ ἀφθόνων πυρῶν, μὲ ἀρκετὰ δὲ σκεπάσματα καὶ καπότες, ὅσα καὶ οἱ ἐκ τῆς πολίχνης πανηγυρισταὶ εἶχαν φέρει μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ οἱ αἰγοβοσκοὶ εἶχαν εἰς τὸ Κάστρον, καὶ ὁ ἐκ Λήμνου φιλότιμος καραβοκύρης ἐκόμισεν ἀπὸ τὸ πλοῖόν του.

Τὴν ἐπαύριον ὁ ἄνεμος ἐκόπασε, τὸ ψῦχος ἠλαττώθη πολύ, κ᾽ ἐπωφελούμενοι τὴν ἀνακωχὴν τοῦ χειμῶνος, ἀπεφάσισαν ν᾽ ἀπέλθωσιν. Ὁ μπαρμπα-Στεφανὴς καὶ ὁ υἱός του μετὰ δύο ἄλλων βοηθῶν ἐπανῆλθον εἰς τὴν μικρὰν ἀμμουδιὰν ὑπὸ τὰ Μποστάνια, καθείλκυσαν τὴν λέμβον, ἐπέβησαν αὐτῆς, καὶ κάμψαντες τὸ Κάστρον, τὴν ἔφεραν ἀπὸ Σοφρὰν εἰς τὸ βορειανατολικὸν μέρος. Τῇ βοηθείᾳ τῆς δυνατῆς βάρκας τοῦ μπαρμπα-Στεφανῆ καὶ τῆς μικρᾶς φελούκας τοῦ Λημνίου κυβερνήτου, τόσοι βραχίονες συμπονήσαντες, δὲν ἐβράδυναν νὰ ξεκαθίσωσιν ἀπὸ τὴν ἄμμον τὸ γολετί, τὸ ὁποῖον δὲν εἶχε πάθει τίποτε, ἀλλ᾽ ἐφαίνετο ὡς μαλακῶς πλαγιασμένον καὶ ἀναπαυόμενον κατόπιν πολλῶν κόπων. Καὶ ἀποχαιρετίσαντες τοὺς αἰπόλους, ἐπεβιβάσθησαν οἱ μὲν εἰς τὸ γολετί, οἱ δὲ εἰς τὴν βάρκαν, πότε ρυμουλκουμένην, πότε ρυμουλκοῦσαν, καὶ μὲ ἱστία καὶ μὲ κώπας πλέοντες, διὰ τῆς βορειανατολικῆς ὁδοῦ τὴν φορὰν ταύτην, ὡς συντομωτέρας καὶ εὐπλοωτέρας εἰς τὴν κάθοδον, ἔφθασαν αἰσίως εἰς τὴν πολίχνην.

(1892)

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

αβασταγή: πρόχειρο δέμα, μπόγος

α-σένιο, α-πρόντο, α-λέστα: έτοιμοι, έτοιμος.

γκρίφια: οι αιχμηρές προεξοχές των βράχων

γουνάκι: είδος γυναικείου γιλέκου με μανίκια

διαναστάει: έχει αρκετό βάθος το νερό ώστε η βάρκα να μπορεί να προσεγγίσει

ένας-ιμ: ένας μου, ένας εγώ.

θα πω: παρενθετική έκφραση, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, στοιχείο του γυναικείου λόγου.

θαλασσώνω: μπαίνω στη θάλασσα ώς τα γόνατα.

καιρός· ο ιερέας παίρνει καιρό = τελεί σύντομη μυστική ακολουθία μπροστά στις άγιες εικόνες του τέμπλου

καμιζόλα: μάλλινη αντρική μπλούζα

κιαμέτ: μεγάλη τρικυμία [Η λέξη σημαίνει τη συντέλεια του κόσμου κατά τους μουσουλμάνους)

κουζούκα: γυναικεία καζάκα

κουμπάνια: εφόδια, προμήθειες

μα: (κλητ.) μητέρα, μαμά

μεσαιπόλιος: γκριζομάλλης, μεσόκοπος (μεσοπόλιος)

μουντέρνω: κάμπτω το ακρωτήριο.

μπάριμ (μπάρεμ): τουλάχιστον (τουρκ.)

μπαρούμα: το σκοινί της βάρκας

ξουριάζω: ο βοριάς τον εξούριασε, τον παρέσυρε

ξυλάρμενο: το πλοίο με κατεβασμένα όλα τα πανιά

πάντα: οπωσδήποτε

σαλάδο: αλίπαστο κρέας που το συντηρούσαν σε βαρέλια

σέγια: τα σέγια σας, οι αποσκευές σας [ενικός: σέι)· είναι άραγε το ίδιο με «τα σέα σου»;

συνηρεφής: πυκνά σκιασμένος, πυκνά σκεπασμένος.

τροπάρια· είχε πάρει δυο τροπάρια: είχε κοιμηθεί λιγάκι (όσο διαρκούν δυο τροπάρια)

χρόνο-χρονικής: διαρκώς

121 Σχόλια προς “Στο Χριστό στο κάστρο (χριστουγεννιάτικο διήγημα του Παπαδιαμάντη)”

 1. Και του χρόνου !

 2. π2 said

  Χρόνια πολλά σε όλους.

 3. Reblogged στις anastasiakalantzi50.

 4. Costas X said

  Και του χρόνου καλύτερες γιορτές, και του χρόνου Παπαδιαμάντη !

 5. dryhammer said

  Καλημέρα και του χρόνου!

  [Παράπονο(;): καλό θα ήταν να έμπαιναν από κάτω κι οι λέξεις με αστερίσκο από το γλωσσάρι του ιστότοπου – άλλες τις ξέρω άλλες νομίζω πως τις ξέρω κι άλλες όχι]

 6. Καλημέρα και χρόνια πολλά κι από εδώ

  Γνωστό και αγαπημένο διήγημα, ό,τι πρέπει για επανάληψη την ώρα που θα ψήνεται η γαλοπούλα

  Σχετικά με το αρχαίο πολιός (μεσαιπόλιος) να γράψω πως δεν υπάρχουν στον άνθρωπο γκρίζες τρίχες αλλά ανάμεικτες άσπρες και μαύρες που δίνουν αυτή την αίσθηση (και γοητεία στους κρόταφους ‘οταν τα υπόλοιπα μαλιά κορακίζουν)
  Η λέξη απαντάται και στην πολιομυελίτιδα, λόγω της φαιάς ουσίας, να θυμίσουμε πως φαιό είναι το γκρίζο που βάφουν τ πολεμικά πλοία και και καφέ το χρώμα του ροφού==>ορφού==>ορφνόν

 7. nikiplos said

  Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους!

 8. sarant said

  Καλημερα, καλά Χριστούγεννα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  5 Εχει γλωσσάρι ο ιστότοπος; Εχει βέβαια αστερίσκο σε ορισμένες λέξεις, αλλά δεν βρήκα γλωσσάρι. Τα ερμηνεύματα που έβαλα είναι από το γλωσσάρι της έντυπης έκδοσης του Τριανταφυλλοπουλου.

  6 Ναι, μεσοπόλιος > μεσαιπόλιος.

 9. Αγγελος said

  Και του χρόνου με υγεία!
  Πάντα μου έκανε εντύπωση, σ´ένα διήγημα άγιου ανθρώπου γεμάτο από ατμόσφαιρα θαυμαστής φιλαλληλίας, το μένος κατά του Ιουλιανού («ὁ παράφρων τύραννος […] ἐξεμεῖ μετὰ τῆς τελευταίας βλασφημίας καὶ τὴν μιαρὰν ψυχήν του»)

 10. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  μπάριμ (+αστερίσκος)= τουλάχιστον

 11. Γιάννης Ιατρού said

  Χρόνια Πολλά κι από εδώ για την ημέρα.
  Στον Νικοκύρη, στους σχολιαστές, στους φίλους και γνωστούς και στους κρυφαναγνώστες😉 του μπλογκ καθώς και
  σε όσους χάρηκαν με παιδιά της «Κιβωτού του Κόσμου»👍 και την επίσκεψη της ΠτΔ στην κοινωνική κουζίνα «Άλλος Άνθρωπος»✔. Στους υπόλοιπους ξύδι😜 κι η ευχή ν’ αρχίσουν να βλέπουν την μιζέρια τους.

 12. sarant said

  10 Το Λεξιλόγιο που δημοσίευσα αρχικά ήταν λειψό. Το είχα φτιάξει σε ένα χωριστό αρχείο Word και είχα ξεχάσει να το ενσωματωσω.

  Το σχόλιο του Γιώργου Κ με αφύπνισε και τώρα έβαλα το πλήρες γλωσσάρι. Κι ετσι εξηγείται το σχόλιο του Ξεροσφύρη στο 5

 13. Γιάννης Κουβάτσος said

  Χρόνια πολλά και καλά σε όλες και σε όλους! Παπαδιαμάντης για σήμερα, κλασικά. Πού να το φανταζόταν ο ταπεινός και καταφρονεμένος κυρ Αλέξανδρος ότι θα κατακτούσε εσαεί την κορυφή των ελληνικών γραμμάτων, αυτός που ούτε βιβλίο του δεν είδε τυπωμένο…

 14. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @13. Και κάτι παραπάνω από «κορυφή» Γιάννη. Τον διαβάζεις και λειώνεις..

 15. dryhammer said

  9. Δεν σου κάνει δλδ εντύπωση, που σε σχόλια άγιων ανθρώπων γεμάτα από ατμόσφαιρα θαυμαστής φιλαλληλίας, το μένος κατά του οιοδήποτε μη συμφωνούντος;

  …και να ολοκληρωθεί ο κολασμός [μέμνησο Buttman]

 16. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Και καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά!

 17. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Κι όποιος θέλει να πνιγεί (ηδονικά 🙂 ) από τις λεξιλογικές μελωδίες του κυρ Αλέξανδρου, ας προσέξει και τις λέξεις που μας προτείνει για να ξαναπούμε γλυκύτερα, καθημερινά πράγματα που τα βαφτίσαμε ξενικά. Ταπεράκια εμείς; (Μπαμπινιώτης, ΛΚΝ, Χρηστικό κλπ), Κλειδοπινάκια ο κυρΑλέξανδρός μας!! 🙂

 18. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους!

 19. ΚΑΒ said

  Κλειδοπίνακο ή καστανιά στο νησί

  Χρόνια πολλά και καλά.

 20. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  σαλάδο και σαλάτα, από το ίδιο (ετυμολογικό) βαρέλι 🙂

 21. Τα σέγια, ιδίως αν έχουν ενικό σέι, είναι από το şey, «πράγμα». Ενδιαφέρουσα η συσχέτιση με τα σέα που εγώ τα κόλλαγα πάντα με τα μέα. Χρόνια πολλά!

 22. Alexis said

  Καλημέρα, Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένα σε όλους!
  Χρόνια πολλά ιδιαίτερα στους Χρήστους, Χριστίνες κλπ., που έχουν την τιμητική τους σήμερα!

 23. dryhammer said

  (α)σένιο = όπως πρέπει. [(α)σενιάρω τους κάβους σημαίνει να είναι όλοι εξίσου τεντωμένοι γιατί αλλιώς όλο το ζόρι το παίρνει ο πιο τεντωμένος μόνος του – και σπάει]

 24. Λεύκιππος said

  Έχω περάσει κι εγώ απ΄ τις Κουκ’ναριές αλλά ήταν Αύγουστος. Καμιά σχέση με τη χριστουγεννιάτικη διάπλευση του κυρ Αλέξανδρου. Χρόνια μας πολλά.

 25. Πουλ-πουλ said

  Χρόνια πολλά

  Διαβάζοντας το διήγημα συντροφιά με το Google Earth, η περιπέτεια αποκτά άλλη διάσταση.

 26. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Για τον «αστέρα του πόλου» δεν θα έλεγα τίποτε (..σίγουρα υπάρχουν εδώ καλύτεροι γνώστες των ουρανίων..) αν δεν το είχαν ομορφαίνει (δις τουλάχιστον) οι Χατζιδάκις και Γκάτσος 🙂

 27. Κιγκέρι said

  Εγώ ειδική δεν είμαι, αλλά μου είναι ξεκάθαρο ότι τα σέγια και τα σέα είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω μάλιστα ότι ο πατέρας μου μερικές φορές δεν έλεγε «σέα», ούτε «σέγια», αλλά μάλλον «σέια».

  Αυτό το διήγημα, μαζί με «Τα Χριστούγεννα του Τεμπέλη», «Της Κοκκόνας το σπίτι» και «Το Χριστόψωμο» τα έχω σε μια συλλογή με τον τίτλο «Παιδικά Διηγήματα» και πάντα απορούσα ποιος διεστραμμένος νους θεώρησε κατάλληλη για παιδιά μια ιστορία όπου η πεθερά προσπαθώντας να δηλητηριάσει τη νύφη της, σκοτώνει κατά λάθος τον γιο της!

 28. Λοζετσινός said

  Χρόνια πολλά!
  Εκατόχρονοι οι Χρήστοι και οι Χριστίνες που γιορτάζουν σήμερα

  Ἐν τῷ μέσῳ δὲ κρέμαται ὁ μέγας ὀρειχάλκινος καὶ πολύκλαδος πολυέλεος…
  Γνωρίζει κανείς γιατί ο Παπαδιαμάντης γράφει πολυέλεος και όχι πολυέλαιος;
  Υπάρχουν και Πολυέλεοι βέβαια αλλά αυτοί δεν είναι ορειχάλκινοι

  Οι Πολυέλεοι είναι μελοποιημένοι στίχοι ορισμένων ψαλμών που ψάλλονται στην ακολουθία του Όρθρου, μετά τα Καθίσματα, και τις Μεγάλες Αγρυπνίες.

  Οι σπουδαιότεροι πολυέλεοι στην ιστορία της βυζαντινής μελοποιΐας είναι ο λεγόμενος «Λατρινός» Δούλοι Κύριος σε ήχο α’ και ο λεγόμενος «Κουκουμάς» Δούλου Κύριον σε ήχο α΄του μαίστορα Νικολάου Κουκουμά.

  Στην σημερινή λειτουργική ζωή του Αγίου Όρους έχουν επιβληθεί νέες συνθέσεις συντομότερες, οι οποίες είναι αριστουργήματα. Στο Άγιον Όρος είθισται να ψάλλεται ο Πολυέλεος Δούλοι Κύριον σε ήχο πλ. α΄του Πέτρου Πελοπονησίου, ο Πολυέλεος «Εξομολογείσθε τω Κυρίω» με ακροτελεύτιο ημιστίχιο «ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού Αλληλούια», και Eκλογή αφιερωμένη στο εορταζόμενο πρόσωπο της πανηγύρεως.

 29. Λεύκιππος said

  Όντως με την βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της Google Earth, μπορείς να ζήσεις πραγματικά την όλη ιστορία. Είμαστε τυχεροί

 30. sarant said

  25 Καλη ιδεα!

  27 Ωχ, ναι. Και υποθέτω θα είχαν διασκευάσει τη γλώσσα.

 31. ΓΤ said

  (Χρήστος Κόκκορης: https://paopedia.gr/%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82/)

 32. ΓΤ said

  Μπαμπινιώτης για Χριστό/Ιησού/Εμμανουήλ κ.λπ. στο fb του

  Στην ερμηνεία για το όνομα «Εμμανουήλ» παραθέτει το Ματθ. 1:23, «[…] ό εστιΝ μεθερμηνευόμενον […]». Μόνο που ο Καθηγηταράς Κοκκιναρά θα έπρεπε να προσέξει ότι το σωστό είναι
  «[…] ό εστι μεθερμηνευόμενον […]». Δεξιά, τα πρώτα «Χρόνια Πολλά» προς τον Γλωσσικόν Παιδονόμον έπεσαν από τη «μούσα» του Ελύτη, λίγο πιο κάτω έχουμε την κορυφή του «Βιβλιοπωλείου της Εστίας», κ.λπ.

  Ο υφέρπων κομπασμός στο «οι χιλιάδες φίλοι τής γλώσσας (φτάνουν σχεδόν τις 40.000 μόνο στο δικό μου ΦΒ)» ασχολίαστος.

 33. Κιγκέρι said

  30β:

  Ευτυχώς όχι, απλώς το μονοτονίσανε, πράγμα που εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί.

 34. Κιγκέρι said

  Μανώλη λένε τον αδερφό μου κι ότι και να λέει ο Μπαμπινιώτης, δεν μου πάει να παραμαζέψω τα τρία γράμματα -ουή- που βρίσκονται ανάμεσα στο νι και το λάμδα σ’ ένα μικρό μικρούλι όμικρον!

 35. # 32

  Βέβαια το χριστός=κεχρισμένος σήμερα αποδίδεται καλύτερα με τα αλειμμένος, μπογιατισμένος

 36. ΓΤ said

  34@

  Καθείς όπως το γράφει, Μανώλης ο Μητσιάς, Μανόλης ο Αναγνωστάκης.
  (Στο πίσω νήμα, σου έχω κουραμπιεδάκι μνήμης 😉 )

 37. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

  Τέλειος Παπαδιαμάντης! Το ξαναδιάβασα για τεσσαρακοστή φορά(και λίγο λέω) και θα το διαβάσω πολλές φορές ακόμη.
  Πρώτη ανάγνωση στα «Χριστουγεννιάτικα διηγήματα» της » Αγκυρας» σε απόδοση στη δημοτική του Διον. Μπατιστάτου. Νομίζω πολύ καλή απόδοση, αφού όταν διάβασα το πρωτότυπο(χρόνια αργότερα) νόμισα ότι ήταν το ίδιο.
  Είχε και «Το χριστόψωμο» το οποίο δεν πρόσεξα να μου άφησε κάποιο τραύμα αν και δεκαετής.

  Και μια κάρτα ιδιοκατασκευή:

 38. ΓΤ said

  35@

  Γι’ αυτό και του πρέπει να κρατήσει λίγη άχνη από τον κουραμπιέ, ώστε στο μπακστέιτζ, να «κόψει ρυτίδα», πριν βγει στην κάμερα.
  «Προβείτε παρακαλώ στην πρέπουσαν ψιμυθίωσιν!»

 39. # 34

  Πάντως απ’ ό,τι μας είχε πει ο (σχετικός λόγω επιθέτου) καθηγητής μας Βαζμανόλης το 64 ( αν ήταν το 63 ή το 65 θα το βρει ο ΓουΤου ! ) υπάρχει προτροπή της Ακαδημίας να γράφεται με όμικρον

 40. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Η θρησκευόμενη ψυχή του Παπαδιαμάντη βρίσκει έναν ευφυή τρόπο για να παραλληλίσει την Θεία με την διηγηματογραφική Πρόνοια:
  -Όταν φτάνει η εξαντλημένη συντροφιά του παπα Φραγκούλη στην στεριά, το στρωμένο χιόνι κάνει ακόμα πιό δύσκολη την ανάβασή τους στο Κάστρο. (..Ἀπὸ τὸ μέρος ἐκεῖνο ὣς τὸ Κάστρον, τὸ ὁποῖον διεκρίνετο ὡς πελώριος ἀμαυρὸς ὄγκος ὑψηλὰ πρὸς Βορρᾶν, ἡ ὁδὸς δὲν θὰ ἦτο πλέον τῆς ὥρας, ἀλλ᾽ εἰς ἣν κατάστασιν ἦτο τώρα ὁ δρόμος ἀπὸ τὰς χιόνας, τίς οἶδεν ἂν θὰ ἤρκει καὶ τὸ τριπλάσιον τοῦ χρόνου ὅπως φθάσωσιν..)
  -΄Οταν ακούστηκαν φωνές από το προσαραγμένο λημνιώτικο πλοίο και οι σκιαθίτες αγωνιούσαν να φτάσουν γρήγορα στην ακτή προς βοήθειάν τους, το ίδιο το χιόνι που τους δυσκόλεψε στην ανηφόρα, τους διευκόλυνε στην κατηφόρα (..ἐὰν ὁ κρημνώδης δρομίσκος δὲν ἦτο χιονισμένος, θὰ ἐχρειάζετο σχεδὸν ἡμίσεια ὥρα διὰ νὰ κατέλθῃ τις ἐκεῖ ἀπὸ τὸ Κάστρον, καὶ τώρα ὁποὺ ἦτο χιονισμένος, καὶ ἦτο νύξ, τρίτη ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυκτα, οὔτε μία ὥρα δὲν θὰ ἤρκει. Εἰς μίαν δὲ ὥραν ἠδύναντο νὰ κατασυντριβῶσι δεκάδες πλοίων καὶ νὰ πνιγῶσιν ἑκατοντάδες ἀνθρώπων..)

 41. ΓΤ said

  39@

  Μανόλης Τριανταφυλλίδης και ξερό ψωμί!

 42. BLOG_OTI_NANAI said

  Καλά Χριστούγεννα σε όλους, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν!

 43. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Γειά σας καὶ Χρόνια Πολλὰ μὲ Ὑγεία.

  Ξαναδιάβασα μὲ χαρὰ αὐτὸ τὸ θαυμάσιο διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη. Ὅπως ἔχω διαπιστώσει κι ἄλλες φορές, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὴ θάλασσα κι αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τοῦ θαλάσσιου ταξιδιοῦ μὲ τὴ βάρκα. Οἱ λεπτομέρειες ἀνταποκρίνονται πλήρως στὸν προσανατολισμὸ καὶ τὴ διαμόρφωση τῶν ἀκτῶν τοῦ νησιοῦ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου καὶ τὶς ἀλλαγές της.

  Καὶ μιὰ διόρθωση.

  μουντάρω σημαίνει μπορῶ νὰ κινηθῶ πρὸς τὰ μπρὸς μὲ τὰ μέσα κίνησης ποὺ διαθέτει τὸ σκάφος. Στὴν προκειμένη περίπτωση μὲ τὰ κουπιά, προκειμένου νὰ κινηθεῖ ἀντίθετα πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ ἀνέμου. Θεωρητικὰ θὰ μποροῦσε νὰ ταξιδέψει «ὄρτσα», κάνοντας βόλτες (τὰκ, στὴ σύγχρονη ὁρολογία), ἀλλὰ αὐτὸ ἦταν πολὺ δύσκολο γιὰ μιὰ βάρκα μὲ τόσο κόσμο μέσα.

  Τό ἴδιο λένε καὶ γιὰ σκάφη μὲ μηχανή.
  Παράδειγμα:
  Θάλασσα πολλὴ δὲν εἶχε. Εἶχε ὅμως πολὺν ἀέρα στεριανὸ καὶ τὸν εἴχαμε κόντρα. Δὲν μπορούσαμε νὰ μουντάρουμε.

 44. Κιγκέρι said

  36: ΓΤ,

  Κι αν δεν είναι πια αυτό που θυμάμαι;
  Σ’ ευχαριστώ πάντως. 🙂

 45. # 41

  υπεκφεύγεις !

 46. sarant said

  32 Kαλή η επισήμανση του λαθους

  43 Δεκτή η διορθωση, καπτα Μήτσο!

 47. ΓΤ said

  44@

  Σου μιλάω γκαραντί, αυτός είναι. Όλα τα συμφραζόμενα κιγκερίζουν 🙂

 48. ΓΤ said

  @46α

  😉

 49. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ο παπα-Φραγκούλης είναι εμβληματική φυσιογνωμία. Είναι πρότυπο ιερέα κατά τον Παπαδιαμάντη, σε αντιδιαστολή με τον δεσπότη που πρωταγωνιστεί σε άλλο του διήγημα, είναι ο παπάς που θέλουν να έχουν δίπλα τους οι πιστοί. Αντίστοιχος τύπος στον κινηματογράφο είναι ο ιερέας που υποδύεται ο Παντελής Ζερβός στη «Μανταλένα».

 50. ΓΤ said

  44@ Κιγκέρι

  Θα εξακολουθεί να είναι αυτό που θυμάσαι. Διαφορετικά, δεν θα είχε επιβιώσει μισό αιώνα στην Αθήνα.
  Και, αν άλλοι έχουν στο μαξιλάρι τους λεβάντα, το Κιγκεράκι έχει ακόμη εκείνο το αμύγδαλο.

 51. # 49

  Απ’ όλα διαθέτουμε σαν σωστό σωματείο, εδώ ο παπαΧρήστος γνωστός και σαν παπαΠΑΟΚ !

 52. # 51

  Για σκέψου τώρα να μας μιμηθούν οι συμπολίτες (με την αρωγή του ΟΣΦΠ, φυσικά) και να έχουνε παπαΑΡΗ !

 53. ΓΤ said

  @51

  Είναι κι η Τούμπα ένας ναός, αλλά, σε αντίθεση με τους άλλους, με σημαία κλεισόφτερη, κι έναν παπά που θέλει ως αντίδωρο να βλέπει τους άλλους να κάνουν παπάδες.

 54. Αράουτ said

  Συγχαίρουμε από καρδιάς τον σοφό Νέστορα του Ιστολογίου, κύριο Άγγελο (σχόλιο 9), γιατί ήταν ο μόνος που έπιασε την ουσία: Η τεράστια αξία του Παπαδιαμαντικού διηγήματος «Στο Χριστό στο Κάστρο» έγκειται στην ειλικρινή ομολογία του χριστιανούλη Παπαδιαμάντη ότι οι ανθέλληνες Χριστιανοί σκότωσαν πισώπλατα τον Μέγα Ιουλιανό, ενώ πολεμούσε τους Πέρσες. ΙΔΟΥ η εξαίσια περιγραφή της εικόνος από τον κύρ Αλέξανδρο:

  Ωστόσο, επειδής ο κύριος Άγγελος έχει μαύρα μεσάνυχτα από Εκκλησιαστική Ιστορία, δεν λέει στους αναγνώστες το ακόμη σημαντικότερο: Δικαίως πανηγυρίζει και χαίρεται ο Παπαδιαμάντης, διότι με εντολή της ίδιας της Μητέρας μας Παναγίας (κατόπιν επίμονων προσευχών του Μεγάλου Βασιλείου) αναστήθηκε από τον τάφο του ο 25χρονος Άγιος Μερκούριος (εμαρτύρησε επί ελληνοψύχου Δεκίου το 250 μ.Χ.) και πήγε και σκότωσε πισώπλατα τον κορυφαίο Έλληνα όλων των Εποχών.

  Όλα αυτά τα εξιστορεί στον Βίο του Αγίου Μερκουρίου ο Συμεών ο Μεταφραστής (σ’ αυτόν οφείλουμε το 90% των Συναξαριών της Αγίας Εκκλησίας μας) και μπορεί να τα βρει και η κουτσή Μαρία με τρία κλίκ. Ωστόσο, ο Παπαδιαμάντης δεν είχε πρόσβαση στα κείμενα του Συμεών του Μεταφραστού. Πώς, λοιπόν, γνώριζε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς ο Άγιος Μερκούριος σκότωσε τον Ιουλιανό; Φυσικά υπήρχε στην Σκιάθο η από στόμα σε στόμα παράδοση των Κολλυβάδων (εξέχων οπαδός των οποίων ήτο ο κύρ Αλέξανδρος…), απόδειξις η εικόνα που υπήρχε στον Χριστό στο Κάστρο, η οποία – σημειωτέον – ΔΕΝ ΔΙΕΣΩΘΗ. Διασώθηκαν, ωστόσο, δεκάδες άλλες εικόνες σε όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, που ιστορούν την πισώπλατη δολοφονία του Μεγίστου Ιουλιανού από τον αναστημένο βρυκόλακα Άγιο Μερκούριο

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΗ: Ο κύρ Αλέξανδρος έγραψε το «Χριστό στο Κάστρο» το 1891. Δύο χρόνια νωρίτερα (1889) είχε κυκλοφορήσει το μνημειώδες σύγγραμμα του Κωνσταντίνου Δουκάκη «ΙΑΣΠΙΣ του νοητού Παραδείσου, ήτοι Μεγάλη Συλλογή Βίων πάντων των Αγίων», που απεδείχθη τεράστιο best-seller για την εποχή του. Αυτό το βιβλίο διάβασε ο Παπαδιαμάντης και έμαθε τις λεπτομέρειες της πισώπλατης δολοφονίας του Ιουλιανού από τον Άγιο Μερκούριο, κατόπιν προσευχών του Μ. Βασιλείου και σαφούς εντολής της Παναγίας.

  Το Επιτελείο μας αναρτά ορισμένα αποσπάσματα από το κλασικό αυτό βιβλίο του Δουκάκη (ο οποίος έχει αντλήσει τα στοιχεία από τον Συμεών τον Μεταφραστή και από άλλα Αγιολόγια) για να αντιληφθεί και ο τελευταίος κάφρος αναγνώστης του παρόντος Ιστολογίου από πόση φιλαλληλία και Αγάπη διακατέχονται οι μισάνθρωποι Χριστιανοί

  ΡΩΤΑΜΕ τους διαπρεπείς χριστιανούς λογίους του παρόντος Ιστολογίου, κ.κ. Theo + Blogotinanai: Συμβαδίζει με την Αριστοτελική Λογική το το ότι η γεμάτη Χριστιανική Αγάπη μητέρα μας Παναγία έδωσε εντολή στον πεθαμένο Άγιο Μερκούριο να πάει να σκοτώσει έναν άνθρωπο, εισακούοντας τις προσευχές του κομπλεξικού επαρχιώτη Μεγάλου Βασιλείου;

 55. ΓΤ said

  Σεραφείμ Πειραιώς: «Έγινε το θαύμα. Αντί για 2.500.000 κρούσματα, έχουμε 130.000».
  Στην πλήρη δήλωση που θα παραθέσουμε, δείτε τον πολλαπλασιασμό 25 x 100.000 = 250.000. Επίσης, το ότι οι 10 μήνες έχουν, κατά Σεραφείμ, 25 Κυριακές, το ξεχνάμε.

  https://www.voria.gr/article/mitr-serafim-afto-ine-to-thavma-anti-gia-25-ekat-krousmata-echoume-130000

 56. Μαρία said

  Ειδικότερα, στη Ζάκυνθο συνελήφθησαν εννέα άτομα σε ένα καλύβι, το οποίο είχαν μετατρέψει σε «λέσχη» και έπαιζαν «Θανάση». 🙂
  https://left.gr/news/se-tessera-spitia-eisevale-vrady-i-astynomia-gia-parti-kai-tzogo-me-12-syllipseis

  Χρόνια πολλά και καλή λευτεριά.

 57. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @55. Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ Πειραιῶς, ἂν ἔχει ἀποδοθεῖ σωστὰ ἀπὸ τὸν ἱστότοπο ποὺ τὴν ἀναπαρήγαγε, μπορεῖ ν᾿ ἀποτελέσει ὑπόδειγμα ἐπιδημιολογικῆς μελέτης γιὰ ὅλους τοὺς ἐρευνητές.

 58. Η έννοια της καμιζόλας έχει αλλάξει λίγο ως camisole, για γυναίκες, στα ΗΠΑνικά.
  (Νεγκλιζέ το λέμε στα ελληνικά?)

  Χρόνια Πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στους εορτάζοντες!

 59. Γιάννης Ιατρού said

  Ευχές για το νέο Έτος και Χρόνια Πολλά από την Αναστασία (του φίλου μας του Αυγουστίνου, που χάσαμε απρόσμενα τον Ιούνιο). Πέρυσι τέτοιες μέρες είχαμε κάνει μιά ωραία σύναξη μαζί τους στο Ρόκα & Ρόδι στην Φ. Νέγρη😥

 60. sarant said

  59 Aχχ…..

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

 61. Γιάννης Ιατρού said

  Αφού δε βγαίνουμε που δε βγαίνουμε😜🙄… τουλάχιστον θα μπορούμε πλέον να πάμε για ψάρεμα… (ΔΕΚ Β’ 572667009
  24/12/2020, Αρθρ. 3.2.ιζ, σελ. 10), αλλά ΕΝΤΟΣ Νομού Αττικής ή γενικότερα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

 62. Χαρούλα said

  Από Αλεξανδρούπολη ευχές μετά μουσικής. Να είμαστε όλοι γεροί και να μπορούμε να ανακαλύπτουμε ομορφιά και καλό γύρω μας, για να είμαστε και ευτυχισμένοι.
  Διπλές ευχές για τους εργαζόμενους των αργιών. Φέτος ιδιαίτερα σ´αυτούς των
  Νοσοκομείων.

 63. Μαρία said

  Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη Σερβία: Μπροστά στις κάμερες εμβολιάστηκε η πρωθυπουργός
  https://www.skai.gr/news/world/ksekinisan-oi-emvoliasmoi-sti-servia-mprosta-stis-kameres-emvoliastike-i-prothypourgos
  Αλλά η Σερβία δεν είναι μέλος της ΕΕ, για να μας κλέψει τον τίτλο του Έλβις 🙂
  βλ. https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/new-dawn-who-is-the-eus-elvis-brexit-deadline-smells-fishy/
  και αλίμονο
  https://www.in.gr/2020/12/24/apopsi/elvis/

 64. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Χρόνια πολλά! Οι εορτάζοντες/-ουσες να χαίρονται τ’ όνομά τους με υγεία! (+Μανόληδες/Εμμανουέλες, που αρκετοί γιορτάζουν σήμερα).

  – Πάντα όταν ξανα-διαβάζεις κάποιο του Ππδ, όλο και κάτι καινούργιο ανακαλύπτεις που δεν το είχες προσέξει ή δεν το είχες χαρεί την πρώτη φορά. Αναζωογονητικό θα έλεγα το συναίσθημα για τον αναγνώστη…

  25.
  Δίκιο έχεις! Να μια άλλη παράμετρος που κάνει …αναζωογονητική τη νέα ανάγνωση!

  – αβασταγή: πρόχειρο δέμα, μπόγος.
  Είναι περίεργο που η λ. δεν επιβίωσε στο κρητικό ιδίωμα. Γιατί υπάρχουν τα συγγενικά βαστά(γ)ι, βασταγάκι (=κορδόνι σακουλιού), βασταγερός (=ανθεκτικός) αλλά και βάσταγας (=η σπερματοδόχος κύστη την οποία «κοπάνιζαν» με πέτρα για να «μουνουχίσουν» το ζώο.

 65. ΣΠ said

  Χρόνια Πολλά με υγεία και έναν καλύτερο χρόνο.

 66. Αιμ said

  Χρόνια Πολλά σε όλους και από δω.

  Νικοκύρη ξέρεις προσωπικά τον Κόκκορη ;

 67. Αγγελος said

  Γιώργο Κατσέα (40), νομίζω πως παρανόησες το σχετικό κομμάτι του διηγήματος. ΚΑΙ το κατέβασμα το δυσκόλευε το χιόνι! Διάβασε προσεχτικά: «ἐὰν ὁ κρημνώδης δρομίσκος δὲν ἦτο χιονισμένος, θὰ ἐχρειάζετο σχεδὸν ἡμίσεια ὥρα διὰ νὰ κατέλθῃ τις ἐκεῖ ἀπὸ τὸ Κάστρον, καὶ τώρα ὁποὺ ἦτο χιονισμένος, καὶ ἦτο νύξ, τρίτη ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυκτα, οὔτε μία ὥρα δὲν θὰ ἤρκει. […] Οὐχ ἧττον οἱ ἄξεστοι ἐκεῖνοι ἄνθρωποι […] ἤρχισαν νὰ τρέχωσι τὸν κατήφορον.»

 68. Αγγελος said

  Κιγκέρι (27), μήπως μπερδεύεις «Τα Παιδικά», συλλογή δέκα διηγημάτων του Παπαδιαμάντη κατάλληλων για παιδιά σε (ήδη προπολεμική) έκδοση Ελευθερουδάκη, με καμιά συλλογή χριστουγεννιάτικων διηγημάτων του ίδιου, όπου βεβαίως έχει τη θέση του και το Χριστόψωμο;

 69. Για τον Ιουλιανό έχουμε κανένα πολιτικώς ορθό επώνυμο;

 70. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @67. Σωστά Άγγελε! Για την ακρίβεια, δεν παρανόησα αλλά το μάτι μου έκανε αντιμετάθεση της «ημισείας ώρας» δίπλα στο «τώρα ὁποὺ ἦτο χιονισμένος» με το «ούτε μία ώρα» δίπλα στο «ἐὰν ὁ κρημνώδης δρομίσκος δὲν ἦτο χιονισμένος». Αλλά συνέβη και κάτι άλλο, εκπληκτικό! (Είναι γνωστό ότι πρωτίστως βλέπουμε με το μυαλό μας και ύστερα με τα μάτια μας 🙂 ). Όταν το διάβαζα, είχα στο μυαλό μου ένα χουνέρι που έπαθα γύρω στο 1980. Κοιμήθηκα αποβραδίς σε ένα ορεινό μακεδονικό χωριό (με φιλοξένησαν κάποιοι δάσκαλοι σε οίκημα που ήτανε ψηλά στην ανηφόρα, που την ανέβηκα λαχανιάζοντας, με παγωνιά και χιονάκι). Όταν σηκώθηκα την επομένη για να πάω στο ιατρείο, στην πλατεία του χωριού, διαπίστωσα ότι έπρεπε να πορευτώ σε μιά πολύ απότομη κατηφοριά που ήταν σκεπασμένη με μισό μέτρο χιόνι. Είδα κανα δυό κατοίκους (γνώστες των πραγμάτων) να κατηφορίζουν πατώντας προσεκτικά και κρατώντας τα συρματοπλέγματα των αυλών, αλλά μου φάνηκε πολύ ανημπορίστικη αυτή η μέθοδος και επιχείρησα να κατέβω λεβέντικα. Στα πρώτα βήματα γλιστράω και τραβάω ένα σλάλομ πενήντα μέτρων 🙂 Σηκώνομαι, πάω να ξαναπιάσω το κομμένο νήμα της λεβεντιάς, ξανατραβάω ακόμη ένα τέτοιο σλάλομ και σε μισό λεπτό βρέθηκα καμαρωτός και βρεγμένος στην πλατεία. Έ, λοιπόν, αυτή την εικόνα είχα στο μυαλό όταν διάβαζα το απόσπασμα του Παπαδιαμάντη, εξ ού και η αντιμετάθεση. Η ψυχή μου ήθελε να (ξανα)δεί γλιστερή κατάβαση σε χιονισμένο μονοπάτι! 🙂

 71. Γιάννης Κουβάτσος said

  69: Ιουλιανός ο Μέγας.
  «Φλωρεντίῳ τῆς αὐλῆς ἐν τοῖς ὑπὲρ τὰς Ἄλπεις ἔθνεσιν ὑπάρχῳ γενομένῳ κατὰ τοὺς χρόνους ἐν οἷς Ἰουλιανὸς ὁ μέγας τὴν τοῦ Καίσαρος εἶχε τιμήν» (Ζώσιμος, Νέα Ιστορία, 5.2)

 72. dryhammer said

  70. Μου διηγόταν φίλη (από την ιδ. πατρίδα γνωστού σχολιαστή) για το «αστείο» του πατέρα της να πηγαίνει όταν χιόνιζε, αποβραδίς να ρίχνει ένα τενεκέ νερό σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου, για να βλέπει από το παράθυρο το πρωί τους διαβάτες να γλιστρούν και να πέφτουν, ενώ έπινε τον καφέ του…

 73. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @69. Για τον Ιουλιανό δεν ξέρω, ξέρω όμως ότι το «Στον Χριστό στο Κάστρο» είναι ανθισμένο περιβόλι για τους βορειοϊδιωματιστές. Κάνω λάθος; 🙂

 74. Καλησπέρα,
  Και του χρόνου τα Χριστούγεννα, με καλύτερες συνθήκες…
  Χρόνια πολλά σε Χρίστους κι α Χρήστους, Χριστίνες (αυτές δεν διπλογράφονται – ειδικά σε κρυπτοαναγνώστριες 🙂 ), Χρύσες, Χρυσάνθες και τα σχετικά, Μανόληδες και Μανώληδες, Εμμανουέλες (δεν νομίζω ν’ άφησα κάποι*ν απ’ έξω 🙂 ).
  Ωραιότατος ο Παπαδιαμάντης, άκουσα και κάποια αποσπάσματα από ραδιοφώνου.

 75. 73 Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη

  Ναι, ναι πολύ πιο πλούσιο από πολλά άλλα του Πατρός Αδαμαντίου. 🙂

 76. BLOG_OTI_NANAI said

  Όπως ξέρουμε στην εποχή του Μ. Βασιλείου ήταν παντελώς άγνωστο ποιος σκότωσε τον Ιουλιανό. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος -όπως φαίνεται στην εικόνα- μας λέει ότι κανείς δεν ήξερε πώς σκοτώθηκε και από τότε ακούγονταν πλήθος διηγήσεων και εκδοχών. Γι’ αυτό και ο Μιχαήλ Γλυκάς που είχε θεολογική κατάρτηση, με βάση τα ιστορικά στοιχεία αμφισβητεί την αξιοπιστία του επεισοδίου. Πιθανόν γι’ αυτό η διήγηση δεν πέρασε στα Μηναία της Εκκλησίας. Η διήγηση εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον 6ο αιώνα.

 77. @ 71 Γιάννης Κουβάτσος

  Καλό. Βέβαια, τίθεται το ερώτημα αν τα «μέγας» κ.λπ. είναι πολιτικώς ορθές επωνυμίες ή μήπως εντάσσονται –από την ανάποδη– στην κατηγορία του «κακός λύκος» (ο οποίος κακός λύκος, είχα πληροφορηθεί πως ήταν άνεργος με τρία παιδιά και γυναίκα κατάκοιτη).

 78. ΓΤ said

  73@

  Πες τέτοια τώρα, να φάμε κατακέφαλα το βουισέντονο… 🙂

  Άσε που θα παίξει προσπάθεια να ανιχνευτούν δυνάμει βαθύτερες επιδράσεις από… Λευκάδιο Χερν.

 79. Pedis said

  Σίσονς γκρίτινγκς!

 80. Από το slang.gr

  Kάφρος,
  Άνθρωπος απολίτιστος και άξεστος, μέχρις ηλιθιότητος.

  Ενδιαφέρον έχουν οι καταβολές της λέξης οι οποίες είναι, από χέρι, ρατσιστικές. Κάφρους (kaffirs) αποκαλούσαν οι λευκοί τους μαύρους της Νότιας Αφρικής για να δείξουν ότι πρόκειται για υποδεέστερη φυλή – η χρήση της λέξης ήταν η ίδια με τη χρήση του nigger στον Αμερικάνικό Νότο. Αλλά, πιο παλιά ακόμη η λέξη (kafir) είναι Αραβική και σημαίνει «άπιστος» – δηλαδή όπως οι Αρχαίοι έλεγαν «πας μη Έλλην βάρβαρος» οι Άραβες έλεγαν «όποιος δεν είναι μουσουλμάνος είναι κάφρος». Εδώ βρίσκεται και η ρίζα της τουρκογενούς λέξης «γκιαούρης» -> gavur -> kafur -> kafir.

 81. Κιγκέρι said

  68: ´Αγγελε,

  αυτό που έχω είναι ένα τομίδιο που μοίρασε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων σαν χριστουγεννιάτικο δώρο στα παιδιά του σχολείου, όταν οι γιοι μου πήγαιναν ακόμη στο δημοτικό. Είναι πρόσφατη έκδοση (γι’ αυτό και μονοτονισμένη) από κάτι «Εκδόσεις Φωτόραμα», που όπως βλέπω, είναι φωτογραφείο στο Νέο Ηράκλειο και ειδικεύεται στη «δημιουργία σχολικών αναμνήσεων». Τώρα που το ξαναβλέπω, ίσως και να μην κυκλοφόρησε στο εμπόριο και να ήταν παραγγελία του Συλλόγου.

 82. ΚΩΣΤΑΣ said

  Χριστός ετέχθη! εν τω σπηλαίω… 😉 Χρόνια πολλά σε όλους/ες και ιδιαίτερα σε εορτάζοντες/ζουσες.

  Όπως πάντα ο άγιος των γραμμάτων μας μάς χάρισε στιγμές αναγνωστικής ευωχίας και ας ήταν ξαναδιαβασμένο… άμα η γραφή είναι εξαίσια, η επανάληψη προσθέτει, δεν αφαιρεί.

  ……………………………………………………………………………………………………..

  ― Και γιατί δὲν κάνει καλὸν καιρὸ ὁ Χριστός, παπά, ἂν θέλῃ νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσουνε στὴν ἑορτή του; εἶπεν αὐθαδῶς ὁ μαστρο-Πανάγος.

  Ὁ ἱερεὺς τὸν ἐκοίταξε μὲ λοξὸν βλέμμα, καὶ εἶτα ἠπίως τοῦ εἶπε:

  ―Ἔ! Πανάγο, γείτονα, δὲν ξέρουμε, βλέπω, τί λέμε… Ποῦ εἴμαστε ἡμεῖς ἱκανοὶ νὰ τὰ καταλάβουμε αὐτά!… Ἀνάγκη ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουργήσουνε…

  Αν οι σημερινοί δεσποτάδες το είχαν στο μυαλό τους αυτό, θα είχαν αποφύγει τις λάθος αποφάσεις στην αρχή της πανδημίας…

 83. mitsos said

  Χρόνια Πολλά σε όλους,

  Το άφησα για το βραδάκι. Το διάβασα για πολλοστή φορά. Προσπέρασα μόνο την βαρετή περιγραφή της αγιογράφησης του ναϊσκου .
  Παπαδιαμαντικός ων ( και Ντοστογιεβσκικός ) -γιατί να το κρύψομεν άλλωστε- το καταχάρηκα.

  Να σαι καλά Νικοκύρη.

  * μετά την συνάντηση ***** δεύτερη παράγραφος
  στην περιγραφή του Κάστρου, έκτη σειρά λείπει ένα γ- στους -λάρους για να γίνουν γλάροι.

 84. Κιγκέρι said

  Να διορθώσω λίγο το εξυπνακίστικο τουίτ τού P.G.Papanicolaou, ο Sinterklaas, στα ανίψια μου στο Βέλγιο τουλάχιστον, πάει του Αγίου Νικολάου, όχι τα Χριστούγεννα.
  Κατά τα άλλα, πολλοί γονείς έχουμε βάλει νερό στο ελληνορθόδοξο κρασί μας και φέρνουμε τον Άη Βασίλη νωρίτερα, έτσι ώστε τα παιδιά να χαρούν τα δώρα τους και να χορτάσουν παιχνίδι και τις δύο εβδομάδες των σχολικών διακοπών.

 85. ΓΤ said

  84@

  Άσε που ο Πλεύρης μπορεί να έχει σπίτι στο Βέλγιο…

 86. Γιάννης Ιατρού said

  74β Γιάννο, οι Μανώληδες✌ (σήμερα κυρίως στην Κρήτη…., γιορτάζει η μισή 🙂 🙂 ) και οι Εμμανουέλες😘 κυρίως αύριο (σύναξη Θεοτόκου, 26/12). Έχουμε και άρθρο, αμέ!

 87. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @83(τέλος)

  Σωστὸ εἶναι, συνονόματε.

  Λάρος εἶναι ὁ γλάρος στὴν ἀρχαΐζουσα καθαρεύουσα.

 88. Pedis said

  Τι περιμένεις, αιρετικοί, άχριστοι και άθεοι παντού, πλέον, 😀 πφ!

 89. ΓΤ said

  82@

  Μα αυτοί δεν ξέρουν καν πολλαπλασιασμό (#55). Και γιατί να μάθουν άλλωστε;
  Ο άλλος πήρε ένα ψάρι και χόρτασε μυριάδες. Ο Υπέρτατος Πολλαπλασιασμός…

 90. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Γιάννη Κουβάτσο, δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα σχόλιο. 🙂 (Για τον Τζή το ανέβασα)

 91. Γιάννης Ιατρού said

  84: Αυτό με τον St. Nikolaus είναι θέμα αρθρ. 1785 ΠΚ, «αντιποίηση αρχής» 🙂 🙂

 92. Γιάννης Ιατρού said

  91 175…

 93. Πέπε said

  @79
  Χώρια που δεν πίνει γάλα. Τι αηδίες είναι αυτές; Από γεννησιμιού μου ήξερα ότι στην Αθήνα πίνει κονιάκ (που το βρίσκαμε όντως πιωμένο, και τον κουραμπιέ φαγωμένο κλπ.), κι εδώ στην Κρήτη έμαθα ότι πίνει ρακή. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε να μη φέρεται σανενήλικος. Μήπως του χρόνου να τον ξυρίσουμε κιόλας να δείχνει λίγο μικρότερος;

 94. mitsos said

  @87 Λάροι ε!! Δεν το ήξερα
  Ευχαριστώ mitso (κι άσε τον αράουτ να αναρωτιέται )
  ………
  Τα σέγια τα βρίσκω με την έννοια προμήθειες και εφόδια και σε Λεξικό Ιδιωματικών λέξεων και στην βιογραφία ενός Πηλιορίτη οπλαρχηγού ( Γιώργου Ζέρβα ). Πάντως δεν βλέπω κανέναν να συσχετίζει με τα σέα = εξοπλισμός τεκενζήδων
  ούτε οι του slang.gr

 95. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  83-87 Με πρόλαβε ο Μήτσος

  93 Πράγματι, από πού κι ως πού γάλα ο Άγιος; Επειδή είναι της εκκλησίας;

 96. Γιάννης Κουβάτσος said

  93,95: Τα παιδιά, με την καθοδήγηση των γονέων, τοποθετούν το φίλεμα. Κονιάκ και ρακή θα του βάλουν; Να οδηγεί το έλκηθρο πιωμένος; Μην ξεχνάμε το καλό παράδειγμα, υπ’αριθμόν ένα τρόπο αποτελεσματικής διαπαιδαγώγησης. ☺
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.olivemagazine.gr/peristasi-eidos-kouzinas/giortino-trapezi/all-about-christmas/%25CF%2584%25CE%25B9-%25CF%2583%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25BA-%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585%25CE%25BD-%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD-%25CE%25AC%25CE%25B9-%25CE%25B2%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B7-%25CF%2584%25CE%25B1-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25B4%25CE%25B9/&ved=2ahUKEwj25f7jiOrtAhVLCuwKHd3oCaIQFjABegQIDBAB&usg=AOvVaw3Q_SSPv4iyiiRHxn9gDGkG&cshid=1608931542442

 97. ΓΤ said

  95@

  Όταν σου χτυπούν την πόρτα από το Ροβανιέμι, καλό είναι να προσφέρεις μια «Leijona Viina».
  Απλώς ο Πλεύρης, Πλεύρης αφού, έχει μείναι στην… ΕΒΓΑ.

  https://www.alko.fi/tuotteet/101636/Leijona-Viina-muovipullo/

 98. ΓΤ said

  97@

  μείναι —> μείνει

 99. Πέπε said

  @96:
  Φαίνεται ότι θα τον πιάσαν πιωμένο κάποια από τις χρονιές που δεν παρακολουθούσα τόσο στενά το συγκεκριμένο έθιμο.

 100. Μαρία said

  93
  Είχατε πράγματι τέτοιο έθιμο στην Αθήνα οι γκάγκαροι;

 101. Πέπε said

  Λοιπόν, στο μνημειώδες λινκ του #96 παρατηρούμε τα εξής (που μας αποκρύπτει επιμελώς ο ρέκτης κ. Σαραντάκος):

  Ανάμεσα σε διάφορες χώρες που αναφέρονται (δε συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα), στις περισσότερες ο Άη Βασίλης πίνει μια μπίρα ή άλλο ποτό, συνήθως με μεζέ. Σε μία πίνει καφέ. Σε αρκετές δεν πίνει, μόνο τρώει. Σε καναδυό ούτε πίνει ούτε τρώει, αλλά τρώνε κάτι οι τάρανδοι.

  Σε μία πίνει γάλα: ΗΠΑ

  Σε μία δεν κερνάνε ούτε τον Άγιο ούτε τους ταράνδους ούτε κανέναν, μόνο αφήνουν γράμματα με τις παραγγελίες τους για δώρα: Γερμανία.

 102. Πέπε said

  100:
  Ξέρω κι εγώ; Στο σπίτι μου πάντως ναι. Αυτά είναι έθιμα που τα βλέπει ο καθένας μόνο στο σπίτι του, σπάνια ξέρεις πώς το κάνουν οι άλλοι.

 103. Pedis said

  Γάλα και καρότα είναι για τους τάρανδους τού Μπάμπο Νατάλε ο οποίος είναι σε δίαιτα και συνιστά κακογουστιά να του προσφέρονται κουραμπιεδομακάρονα.

  Δίπλες δεν ξέρει να φτιάχνει η κυραπλεύραινα;

 104. 93, 95β,
  Γάλα και μπισκότα μπροστά στο τζάκι για τον Αη-Βασίλη που θα κατέβει από την καμινάδα είναι παραδοσιακό αμερικάνικο έθιμο των Χριστουγέννων.
  Υποτίθεται ότι είναι προσφορά από τα πιτσιρίκια του σπιτιού στον Αη-Βασίλη, επομένως γάλα και μπισκότα, συχνά με δοκιμή, για το καλό. Μετά νανάκια, αλλά όχι με ευκολία, όπως έχει αποτυπωθεί και σε χριστουγεννιάτικη ποπ.

 105. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Χριστουγεννιάτικες ευχές σε όλους, εορτάζοντες και μη και γρήγορο ξεκορόνιασμα παιδιά!
  Εκτός των ήδη αναφερθέντων ονομάτων, γιορτάζουν και οι Χρυσούλες, Χρυσάνθες όπως και οι Βηθλεέμ.

  Πηγή ακένωτος αναγνωστικής ευχαρίστησης ο Παπαδιαμάντης. Διαβάζεται σαν για πρώτη φορά, κάθε φορά. Χωρίς την παραμικρή ρυτίδα!

  Σε ευτυχέστερες παλιές μέρες, όταν το γιορτινό τραπέζι ήταν πολυανθρωπότερο, με γονείς-παππούδες και παιδιά-εγγόνια μικρά, ψέλναμε τον Υπερούσιον (προς αγαλίαση κυρίως των παππουδογιαγιάδων), τα κάλαντα προς τέρψη και χαρά των παιδιών αλλά διαβάζαμε και κανένα Χριστουγεννιάτικο ποίημα ή από αυτά τα επικαιρικά κομμάτια του Παπαδιαμάντη που λίγο ή πολύ άρεσε σε μικρούς και μεγάλους.

  >>Εἶχε φάει ψωμὶ κ᾽ ἐβγῆκε
  Είχε φάει ψωμί= είχε δειπνήσει (ή και γευματίσει)
  «Να φάμε ψωμί πρώτα κι ύστερα να πας με τα παιδιά» ,να φάμε.

 106. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  63 >>’Ελβις
  Μακραίνει ο μνημονευτικός κατάλογος του Σιχλετίδη με τον Έλβι, κοντά στον Μωυσή, τον σιμουλτανέ, τον Τσιτάχ, την Τίγρη της Μεσογείου, τον μπισικλετάκια, τον τσουρεκάκια, τον Κολάμπιο τον Α΄τον Ανέμελο (κάποιονα ξεχνώ)

  Γάλα, μπισκότα και στην Ιρλανδία μπύρες! Τα κεράσματα που αφήνουν οι μικροί στον Άγιο Βασίλη….
  http://www.mixanitouxronou.gr/gala-mpiskota-kai-stin-irlandia-mpyres-ta-kerasmata-poy-afinoyn-oi-mikroi-ston-agio-vasili-pos-to-ethimo-anaviose-me-to-oikonomiko-krach-toy-1929/

 107. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα,

  έφτασαν και τα εμβόλια… (δυό κούτες, σκέτη χλιδή…)

 108. […] Χριστούγεννα σήμερα και το ιστολόγιο συνηθίζει τις χρονιάρες αυτές μέρες να δημοσιεύει διηγήματα του Παπαδιαμάντη ή έστω παπαδιαμαντικού ύφους και κλίματος -κάτι που το έμαθα από τα παιδικά μου χρόνια όταν ο παππούς έπαιρνε έναν από τους τόμους της έκδοσης του Βαλέτα και μάς διάβαζε κάτι. Σήμερα θα τηρήσουμε την παράδοση με ένα από τα… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2020/12/25/ppd-10/ […]

 109. sarant said

  105 Και ο Μακρυγιάννης λέει «έφαγα ψωμί» και εννοεί «γευμάτισα, δείπνησα».

 110. Καλημέρα από δω,
  «Ε, μα». Όταν ήμουν μικρός έλεγα «μαμά, μπαμπά». Αργότερα, «μάνα» για μπαμπά ή πατέρα, δεν θυμάμαι να χρησιμοποιούσα κάτι, γενικά τα καταφέρνω να απευθύνομαι σε κάποιον χωρίς κανένα κλητικό. Αλλά η ξαδέρφη μου (η Βατώ με τ’ όνομα) το συνήθιζαν στην οικογένεια και αυτή και τ’ αδέρφια της να φωνάζουν τη μάνα τους στο έτσι/ «Ε, μα». Και το ίδιο τα παιδιά της (που ξέρω, τα παιδιά των αδερφών της δεν έχω ιδέα τι λένε).

  105 Ναι, κι οι Βηθλεέμ (πώς κάνει στον πληθυντικό άραγε; 🙂 ) αλλά κι οι Ασημίνες και κάποιοι Χριστόφοροι. Κι είναι μια οικογένεια στο χωριό που ο Χριστόφορος έχει παντρευτεί Χρυσάνθη κι έχουν δυο κόρες την Ασημίνα και την Βηθλεέμ!!!

  86 Εσείς οι Κρητικοί(!) να λέτε χρόνια πολλά στους Μανόληδες σήμερα. Εμείς οι Μυτιληνιοί (και κάτι Σαμιώτες που ξέρω) χτες τα είπαμε. Με τη σύναξη που γράφεις δεν κολλάει. Εγώ ξέρω πως τα Χριστούγεννα είναι ήδη γιορτή κι έτσι το μετακόμισαν να γιορτάζουν κι άλλη μέρα. Τόχω ξαναγράψει 🙂

  81 «Φωτοράμα»; Α, καλά… Οι τύποι το τι σαβούρα βάζουνε ανεξέλεγκτα δεν λέγεται. Έπεσε ένα περσινό τους στα χέρια μου κι έπαθα. Είχε κι από λερναίο και άλλα καλούδια. Ό,τι του φανεί…

  Ο ΆηΝικόλας φέρνει τα δώρα στις 6 στη Γερμανία (κι όπου αλλού), ο ΑηΒασίλης την Πρωτοχρονιά, αλλά τα παιδιά διαβάζουν για τα δώρα των Χριστουγέννων οπότε γίνονται διάφορες πατέντες, ανάλογα τους γονείς: Αλλού διπλά, το ένα συμβολικό το άλλο το καλό, αλλού ένα, μ’ όποια παράδοση βολεύει…
  Και μιας και είπαμε για δώρα Χριστουγέννων, χρόνια πριν, όταν τα παιδιά ήταν μικρά (96;), έχουμε πάει στη Σαλονίκη σε σπίτι φίλων. Θα μέναμε εκεί και θα κάναμε μαζί πρωτοχρονιά. Είχαμε κάνει και τις κουμπάνιες μας για τα δώρα που θάφερνε ο Άγιος Βασίλης (της Πρωτοχρονιάς εμείς). Οι φίλοι είχαν μια κόρη στα 16 – 17 και μια γύρω στα 8 (αργότερα απέκτησαν και τρίτη!). Και για την μεγάλη δεν έμπαινε θέμα, αλλά για τη μικρή υπήρχε. Ο ορθολογιστής μπαμπάς να της λέει πως δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης (και να μην περιμένει δώρα) η φίλη της εκκλησίας μαμά να μην θέλει να ανατρέψει τα δεδομένα αλλά πως να πάει και κόντρα στον ορθολογιστή σύζυγο, εποίει την νήσσαν. Τα πιτσιρίκια το συζητούσαν, δεν πείθονταν εύκολα κι εμείς δεν θέλαμε να χαλάσουμε την ατμόσφαιρα στα δικά μας (η κόρη που ήταν η μικρότερη όλων ήταν γύρω στα 5, δεν πήγαινε να την απογοητεύσουμε). Οπότε προμηθευτήκαμε και κάτι για τη Δήμητρά τους κι όταν όλοι πήγαν για ύπνο (και ο φίλος) εγώ έκανα το χρέος μου. Άφησα στα κρεβάτια τα δώρα. Κι ο χαμός έγινε το πρωί που ξύπνησαν. Διότι οι δυο βρήκαν το δώρο όπως το περίμεναν αλλά είχε και η Δήμητρα που ήταν στο ναι και όχι. Και να ριχτεί στον πατέρα της και να του λέει «να, βλέπεις που λες πως δεν υπάρχει, να που μου έφερε δώρο» και άλλα τέτοια κι ο ορθολογιστής να μην ξέρει πώς να τα μαζέψει…

  Πάντως υπάρχουν και πιτσιρίκια που λένε πως δεν συμφέρει να παραδεχτούν πως δεν υπάρχει άγιος Βασίλης, γιατί θα χάσουν τα δώρα (τόχω ακούσει πολύ, ακόμα κι απ’ τη δικιά μου κόρη).

  Πάω για μεζέδες.

 111. Πέπε said

  > > χρόνια πριν, όταν τα παιδιά ήταν μικρά (96;)

  Δηλαδή ας πούμε τώρα που μεγάλωσαν έχουν φτάσει γύρω στα 110; Άρα εσύ θα είσαι γύρω στα 140;

  Κλίμακες χόμπιτ! 🙂

 112. 111 Έγραψες! Ωραιότατο.
  Μπαααα. Μικρότερος κι από τον Νικοκύρη (μια ολόκληρη βδομάδα 🙂 ).

 113. Αγγελος said

  Σοβαρά, οι Ασημίνες γιορτάζουν σήμερα; Θα φανταζόμουν… των Αγίων Αναργύρων!

 114. Μαρία said

  113
  Στις 30 Απριλίου, της Αγίας Αργυρής, μαζί με τις Μαλαματές.

 115. Γιάννης Ιατρού said

  114: μαλαματίνες διάβασα αρχικά 🙂 🙂

 116. ΣΠ said

 117. Γ. Μπάτζιος said

  Επειδή στη σελίδα αρέσει ο Παπαδιαμάντης, ένα κουίζ με δύσκολες λέξεις από το διήγημα αυτό (από τη σελίδα fb του Κέντρου Λεξικολογίας)
  https://www.fyrebox.com/play/rnnzpp6o91b6w2ym7e/

 118. Πέπε said

  117

  84%. Δε μέτρησα πόσα ήταν, νομίζω έχασα δύο. Άλλα τρία τέσσερα τα μάντεψα, με κάποια ένδειξη ή, κάποια, και στα τυφλά. Τα υπόλοιπα τα ήξερα.

  Απαιτητικούτσικο πάντως.

 119. Γ. Μπάτζιος said

  117. Είναι 25 ερωτήσεις, κάθε μία είναι 4%, άρα είχατε 4 λάθη. Είναι πολύ απαιτητικό το κουίζ, και προφανώς η ουσία είναι όχι τόσο το σκορ όσο το επεξηγηματικό σχόλιο που υπάρχουν.

 120. Γ. Μπάτζιος said

  118. Για όποιον ενδιαφέρεται υπάρχουν επίσης άλλα 2 κουίζ με λέξεις του Παπαδιαμάντη εδώ: https://bit.ly/3xWFgyV.

 121. Α. Σέρτης said

  92%, καλούτσικα

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: